Сумський завод НасосенергомашСторінка4/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.46 Mb.
#10010
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Проаналізувавши показники майнового стану зазначимо, що коефіцієнт зносу основних засобів має тенденцію до зменшення в середньому на 0,151 пункти, що є позитивною характеристикою діяльності підприємства. В той самий час, спостерігається збільшення коефіцієнту оновлення основних засобів, а коефіцієнт вибуття основних засобів зберігає менші позиції, ніж коефіцієнт оновлення, що свідчить про сприятливий майновий стан підприємства.Проведемо також аналіз ліквідності підприємства, за допомогою якого можна визначити достатність оборотних активів для погашення поточних зобов’язань. Розраховані показники ліквідності наведено у таблиці 2.3
Таблиця 2.3 – Показники ліквідності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 2009-2012 рр.

Показник

Рік

Абсолютний приріст

2009

2010

2011

2012

2013

середній

2012

Коефіцієнт покриття

1,885

1,048

0,968

1,014

1,119

-0,383

0,10

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,042

0,770

0,225

0,356

0,544

-0,249

0,19

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,267

0,017

0,062

0,051

0,062

-0,102

0,01

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

112124

44323

-23589

7776

73017

-19553,50

65241

Дані таблиці 2.3 свідчать, що коефіцієнт покриття має нормативне значення більше одиниці, але у порівнянні з 2009 роком відбулось зменшення даного показника на 0,383 пункти. Спостерігається також зменшення інших показників ліквідності у порівнянні з 2009 роком, але при здійсненні порівняння з 2012 роком, дані показники зазнають збільшення. Це може свідчити про те, що найбільш сприятливим періодом з досліджуваних для підприємства був 2009 рік, після якого спостерігався спад діяльності підприємства. Станом на 2013 рік спостерігається певне покращення.

Зазначимо, що в 2013 році коефіцієнт швидкої ліквідності майже наблизився до нормативного значення, і становив 0,544 пункти. Коефіцієнт абсолютної ліквідності знаходиться в межах нормативного значення, але порівняно з показником 2009 року зазнає зменшення. Обсяг чистого оборотного капіталу також значно менше, ніж в 2009 році, але порівняно з 2012 роком спостерігається збільшення даного показника на 65 241 тис. грн., що позитивно характеризує діяльність підприємства.

Проведемо також аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства. Результати проведених розрахунків наведено у таблиці 2.4


Таблиця 2.4 – Показники платоспроможності (фінансової стійкості) АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 2009-2012 рр.

Показник

Рік

Абсолютний приріст

2009

2010

2011

2012

2013

середній

2012

Коефіцієнт платоспроможності

0,450

0,160

0,264

0,377

0,465

0,007

0,09

Коефіцієнт фінансової залежності

2,221

6,269

3,783

2,655

2,150

-0,035

-0,50

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,885

0,048

-0,032

0,014

0,106

-0,389

0,09

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,815

0,237

-0,083

0,022

0,135

-0,340

0,11

Проведений аналіз платоспроможності підприємства свідчить, що підприємство функціонує доволі ефективно та може погашати свої зобов’язання. Так, за досліджувані періоди спостерігається збільшення коефіцієнту платоспроможності, що є позитивним для підприємства. Одночасно з цим, спостерігається зменшення коефіцієнту фінансової залежності на 0,50 пунктів, що також позитивно характеризує діяльність підприємства. Даний коефіцієнт в 2013 році наблизився до нормативного значення і становив 2,150. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на 2013 рік знаходився в межах нормативного значення і становив 0,106 пунктів. Даний показник набував збільшення останні чотири періоди, але у порівнянні з 2009 роком дещо зменшився. Що ж стосується коефіцієнту маневреності, то даний показник також знаходиться в межах нормативного значення, і в останні три роки має тенденцію до збільшення, що є позитивним показником діяльності підприємства.Для всебічного аналізу стану підприємства необхідно також провести аналіз ділової активності. Основні показники наведені у таблиці 2.5
Таблиця 2.5 – Аналіз ділової активності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 2009-2012 рр.

Показник

Рік

Абсолютний приріст

2009

2010

2011

2012

2013

середній

2012

Коефіцієнт оборотності активів

1,334

0,513

0,880

0,920

0,943

-0,195

0,02

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

4,348

0,764

1,207

1,692

2,104

-1,122

0,41

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

4,532

0,974

2,437

7,260

15,680

5,574

8,42

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

79

370

148

50

23

-28

-26,63

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

83

471

298

213

171

44

-41,64

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

2,154

1,316

1,912

1,629

1,894

-0,130

0,26

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

3,946

3,996

5,097

3,143

2,484

-0,731

-0,66

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

3,006

2,325

4,193

2,902

2,218

-0,394

-0,68

На основі проведеного аналізу зазначимо, що за 2010-2013 роки коефіцієнт оборотності активів прямує до збільшення. Збільшуються також коефіцієнти оборотності кредиторської та дебіторської заборгованостей, що є позитивним для підприємства. Одночасно спостерігається зменшення строків погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей, що свідчить про ефективне функціонування підприємства. Нестабільним показником є коефіцієнт оборотності матеріальних запасів. Так, найбільшого значення даний показник зазнав у 2009 та 2011 роках, і становив, відповідно 2,154 та 1,912 пунктів. На кінець 2013 року даний показник становив 1,894, і порівняно з попереднім роком збільшився на 0,26 пунктів, що є позитивним для підприємства. Спостерігається зменшення коефіцієнтів оборотності основних засобів та власного капіталу. Такі показники можуть свідчити про неповне використання власного капіталу, або його часткову бездіяльність, та про неефективне використання основних засобів.

Важливим елементом аналізу підприємства є також аналіз рентабельності підприємства, результати якого наведені у таблиці 2.6.
Таблиця 2.6 – Аналіз рентабельності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 2009-2012 рр.

Показник

Рік

Абсолютний приріст

2009

2010

2011

2012

2013

середній

2012

Коефіцієнт рентабельності активів

0,205

0,066

0,088

0,073

0,172

-0,016

0,10

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,461

0,301

0,418

0,231

0,404

-0,028

0,17

Коефіцієнт рентабельності продажу

0,153

0,129

0,100

0,079

0,182

0,014

0,10

Коефіцієнт рентабельності продукції

0,296

0,328

0,189

0,142

0,267

-0,014

0,13


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка