Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка1/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.63 Mb.
#18240
  1   2   3   4   5   6
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library@sumdu.edu.ua

Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за грудень 2015 року

http://qrcoder.ru/code/?http%3a%2f%2fgoo.gl%2fikbl93&2&0
 1. Економіка. Економічна наука


Базилевич В. Політична економія з погляду історії та сучасності: роздуми до 400-річчя терміна "політична економія" / В. Базилевич // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 85-94.Білорус О. Глобальна неоконвергенція транзитивних, трансформаційних і авангардних соціально-економічних систем / О. Білорус // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 56-64.Ведернікова С. В. Детінізація економіки як фактор економічної стабільності держави / С.В. Ведернікова // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 33-36.Гальчинський А. Політична нооекономіка / А. Гальчинський // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 43-55.Геєць В. Політико-економічні засади дослідження сучасного суспільства / В. Геєць // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 5-13.Гриценко А. Політична економія розділено-спільного світу: історія і сучасність / А. Гриценко // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 14-29.Давидов Д. С. Особливості актуалізації творчої діяльності при переході до постекономічного суспільства як нового етапу розвитку / Д.С. Давидов // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Дєєва Н. Е. Сутність і моделі корпоративного управління у контексті глобалізації фінансових ринків / Н.Е. Дєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 7-11.Колодко Г. В. Політекономія майбутнього / Г.В. Колодко // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 30-42.Пилипченко О. О. Ґенеза розвитку поглядів на тіньову економіку / О.О. Пилипченко // Держава і право. – 2015. – Вип. 69. – С. 80-92.Стеблянко І. О. Валовий внутрішній продукт України: просторова та структурна динаміка / І.О. Стеблянко // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 51-54.Тарасов К. В. Технолого-економічні бар'єри нагромадження капіталу в країнах, що розвиваються / К.В. Тарасов // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 97-101.Чорнодід І. С. Інституціональний інструментарій забезпечення соціальної конкурентоспроможності країни / І.С. Чорнодід // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 34-38.Шкарлет С. М. Роль інформаційної компоненти у формуванні національної стратегії розвитку України / С.М. Шкарлет // Економіка України. – 2015. – № 5. – С. 17-28. 1. Економіка природокористування


Колінько О. В. Пік ресурсів та межі зростання - теорія та методи вирішення майбутніх кризових явищ / О.В. Колінько // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 120-126.Матвійчук О. В. Методологічні аспекти еколого-економічного оцінювання використання водних ресурсів / О.В. Матвійчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 74-78.Рогожин О. Г. "Зелена економіка" природокористування та напрями її інформаційно-аналітичного забезпечення в Україні / О.Г. Рогожин, Є.В. Хлобистов, В.О. Трофимчук // Математичне моделювання в економіці. – 2015. – № 1. – С. 73-86.Шпак Г. М. Мотивація розвитку органічного виробництва в Україні / Г.М. Шпак // Економіка України. – 2015. – № 7. – С. 58-71.
 1. Динаміка економіки. Інвестиції


Артеменко І. Л. Інвестиції як фактор довгострокового економічного зростання України / І.Л. Артеменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 115-117.Богуславський Є. І. Роль диверсифікації при формуванні інвестиційного портфеля / Є.І. Богуславський, М.В. Мироненко // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Бондаренко Ю. Г. Підвищення ефективності державного управління в інвестиційній діяльності / Ю.Г. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 89-94.Братковська К. О. Підвищення економічної ефективності інвестицій у програми енергозбереження / К.О. Братковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 25-28.Величко Т. Г. Основні джерела здійснення та принципи управління розвитком інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання в АПК / Т.Г. Величко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 12-15.Геєць В. М. Подолання квазіринковості - шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання / В.М. Геєць // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 4-17.Гейлик А. В. Математична модель оптимального управління розподілу інвестицій / А.В. Гейлик // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Денисюк О. М. Аналіз інвестиційного середовища України: сучасні тенденції та перспективи / О.М. Денисюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 7-11.Жигірь А. А. Значення інформаційної складової, як економічного ресурсу при активізації інноваційних процесів / А.А. Жигірь // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 16-21.Жигірь А. А. Рoзвитoк iнвeстицiйнoї дiяльнoстi пiдпpиємницьких стpуктуp / А.А. Жигірь // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 53-57.Літовкіна О. О. Організація інвестиційної діяльності у регіоні: проблеми та перспективи / О.О. Літовкіна // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 2. – С. 59-62.Майорова Т. В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах / Т.В. Майорова, В.В. Крук, Я.В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 12-16.Мамонтова Н. О. Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку / Н.О. Мамонтова // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 2. – С. 23-27.Поліщук Є. А. Інституціональні аспекти у методології дослідження інвестиційного ринку / Є.А. Поліщук // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Ситник О. В. Аналіз основних складових інвестиційної привабливості машинобудівного комплексу України / О.В. Ситник // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Хорішко К. С. Реалізація стратегічних імперативів в управлінні розвитком інвестиційної привабливості підприємств / К.С. Хорішко // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 44-46.Шамота Г. М. Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку економіки / Г.М. Шамота // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Zhulavskyi A. Investment Potential of the Enterprise: Theory and Practice of Assessment / A. Zhulavskyi, V. Gordiienko, O. Samofalova // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – № 2. – С. 7-15. 1. Теорія криз


Гриценко А. А. Сучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку / А.А. Гриценко // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 18-37.Музиченко О. В. Світовий досвід імплементації принципів відповідального інвестування / О.В. Музиченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 28-33.Музиченко О. В. Стратегії соціально відповідального інвестування: еволюційний аспект / О.В. Музиченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 22-27.Музиченко О. В. Сучасні світові тренди тематичного відповідального інвестування / О.В. Музиченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 16-22.Рязанов В. Капіталізм і кризи: становлення і розвиток політико-економічного підходу / В. Рязанов // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 65-84. 1. Економічний розвиток. Інновації


Богдан О. Д. Дослідження стану державної інноваційної політики у розрізі агропромислового сектору економіки / О.Д. Богдан // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 1. – С. 49-54.Войтко С. В. Дослідження ретроспективи розвитку нанотехнологій та передумови технологічного прориву України у цій сфері / С.В. Войтко, Я.Д. Мельник // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 18-21.Ганущак-Єфіменко Л. М. Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні / Л.М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 106-116.Звєряков М. І. Пpo зміну моделі економічного розвитку / М.І. Звєряков // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 41-49.Калінько І. В. Дослідження інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості / І.В. Калінько, Л. Прокопенко // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 2. – С. 63-67.Карінцева О. І. Теоретичні аспекти визначення сутності інноваційного потенціалу / О.І. Карінцева, П.С. Матвєєв // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 2. – С. 23-30.Колодійчук А. В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження процесів економічного розвитку як умов впровадження ІКТ / А.В. Колодійчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 66-69.Комарницька Н. М. Моніторинг параметрів, які характеризують систему управління інноваційною діяльністю підприємства / Н.М. Комарницька // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 111-112.Кубатко О. В. Інноваційний розвиток підприємств в умовах економічної нестабільності / О.В. Кубатко, Ю.О. Омельяненко // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 2. – С. 54-60.Мельник Л. Г. Развитие / Л.Г. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 2. – С. 122-137.Мельник М. І. Аксіологічні чинники модернізації соціально-економічного розвитку України / М.І. Мельник, Ю.Р. Злидник // Регіональна економіка. – 2015. – № 3. – С. 125-132.Пучко А. О. Система державного фінансування інноваційної діяльності / А.О. Пучко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 64-67.Радіщук Т. П. Моделювання механізму інноваційної діяльності в ринкових умовах / Т.П. Радіщук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 75-79.Савченко В. Ф. Інвестиційно-інноваційний розвиток та економічне зростання і їхній вплив на економічну безпеку в Україні / В.Ф. Савченко // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 1. – С. 7-14.Скорик О. О. Вплив інновацій на життєвий цикл підприємства / О.О. Скорик // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Собкевич О. В. Структурно-галузевий вимір інноваційного розвитку промисловості України / О.В. Собкевич // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 4. – С. 81-90.Теребух А. А. Інноваційний імператив економічного розвитку / А.А. Теребух // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Ткачова О. А. Оцінка рівня розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери: методологічні аспекти / О.А. Ткачова // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Тюха І. В. Проблеми інноваційної діяльності в Україні та на вітчизняних підприємствах / І.В. Тюха, В.А. Кузнєцова // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.
 1. Математична економіка


Горовий Д. А. Матричний метод оцінки інформаційних ресурсів на промислових підприємствах / Д.А. Горовий, П.Г. Поясник // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Козловский В. Н. Перспективное моделирование надежности и экономических показателей ремонтопригодности новых автомобилей / В.Н. Козловский, А.В. Заятров, Н.В. Афиногентова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 444-451.Москаленко К. І. Економіко-математична модель планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу України / К.І. Москаленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 118-123.Тростянська К. М. Моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства - фінансового посередника / К.М. Тростянська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 84-89.Шаповалова В. О. Прогнозування цін на нерухомість з урахуванням тенденцій ділових циклів / В.О. Шаповалова // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 37-41.Юрчук Н. П. Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем / Н.П. Юрчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 28-32. 1. Історія економічних теорій


Шаповалов В. О. Роль і місце акціонерного сектора в економічній науці: становлення концептуальних підходів / В.О. Шаповалов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 12-16.Шутько Т. І. Витрати в економічній теорії наукових шкіл / Т.І. Шутько // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 133-135.
 1. Праця. Організація праці


Бірдус Л. В. Негативний вплив електронного обладнання на працездатність персоналу та заходи з протидії / Л.В. Бірдус, М.А. Бірдус // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.Єфремова Н. Ф. Мотиваційна складова у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Н.Ф. Єфремова, О.В. Золотарьова, В.І. Роєнко // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 42-45.Петренко А. А. Влияние степени адаптивности системы профессионального обучения работников на изменение финансовых показателей предприятия / А.А. Петренко // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 1. – С. 55-60.Стуль М. Информационно-коммуникативные технологии обучения персонала предприятий и организаций в США : вопросы использования электронных платформ для проведения видеоконференций и передачи видеосообщений, виртуальных («облачных») технологий для проведения практических лабораторных занятий и платформ дистанционного обучения в Соединенных Штатах Америки / М. Стуль // Открытое и дистанционное образование. – 2015. – № 1. – С. 60-69.Холодницька А. В. Сучасні технології підбору персоналу та можливості їхнього практичного використання / А.В. Холодницька // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 1. – С. 61-64. 1. Заробітна плата. Виплати


Україна. Кабінет Міністрів.

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2015 р. № 731 / Україна. Кабінет Міністрів // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 11. – С. 3-4.Бабенко А. Г. Аналіз соціальної політики підприємства та напрями її вдосконалення / А.Г. Бабенко, А.С. Холодна // Ефективна економіка. – 2015. – № 11.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка