Судинна системаСкачати 83.75 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір83.75 Kb.
#33119
Тема: СУДИННА СИСТЕМА

 • Цілі:
  освітні: вивчити будову кровоносних судин; показати взаємозв'язок особливостей їх будови з функціями, що вони виконують; закріпити знання учнів про велике та мале кола кровообігу.
  розвивальні: розвивати логічне мислення на основі розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; розвивати комунікативні вміння.
  виховні: підтримувати інтерес до нових засобів навчання; виховувати культуру виконання схем.

 • Місце уроку в системі уроків цього розділу:
  9 клас. Тема 4 « Кровообіг і Лімфообіг ». Урок 3.

 • Тип уроку:
  урок вивчення й первинного закріплення нових знань.

 • Основні терміни: артерії, вени, капіляри, кровообіг, велике коло кровообігу, мале коло кровообігу.

 • Між предметні зв’язки:
  інформатика (програми Майкрософт);
  історія (відомості про відкриття кровоносної системи);
  світова література (використання віршів та проз Ф. Крівіна).

 • Наочність: дидактичний роздатковий матеріал.

 • Обладнання: комп’ютер, мультимедійний екран, проектор.

 • Форми роботи: індивідуальна, фронтальна.

 • Джерела інформації: Біологія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. Степанюк, Н. Міщук, Т. Гладюк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 288 с.:іл. • Хід уроку.

 • І. Організаційний момент.
  Привітання. Побажання гарного настрою, позитивного спілкування, отримання задоволення від уроку

 • ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 • « Читаємо!…» (методичний прийом).

 • Притча «Дорога» (на слайді)

Прибежала Тропинка к Дороге и остановилась в восхищении.

- Теть, а, теть, откуда ты такая большая?

- Обыкновенно, - нехотя объяснила Дорога. - Была малой, вроде тебя, а потом выросла.

- Вот бы мне вырасти! - вздохнула Тропинка.

- А чего тут хорошего? Каждый на тебе ездит, каждый топчет - вот и вся радость.

- Нет, не вся, - сказала Тропинка. - Пока я маленькая, меня далеко не пускают, а тогда бы я... ух, как далеко ушла!

- Далеко? А зачем далеко? Я вот до города дошла, и все, с меня

хватит...

Поникла Тропинка и обратно в лес побрела. 'С меня хватит!' Стоит ли ради этого быть дорогой? Может, лучше остаться Тропинкой, навсегда затеряться в лесу?

Нет, не лучше, совсем не лучше. Просто Тропинка ошиблась на этот раз, просто она вышла не на ту дорогу.
 • Фелікс Крівін

Після перегляду та зачитування притчі вчитель ставить учням декілька питань.
1.Як ви розумієте зміст цієї притчі.
(В житті можливо припуститися помилки, але не треба здаватися: йдіть у перед, тоді обов’язково ви потрапите на свій життєвий шлях. Він приведе вас до мрії, до її здійснення. Головне не зупинятися, а йти на пошуки своєї істини).

ІІІ. Визначення теми та мети уроку.

Учням пропонується самостійно визначити тему та мету уроку. Пропонується перегляд слайдів та їх коментар.


 • Що ви побачили на слайді? (річкові системи, карту України, транспортні магістралі)

 • Спробуйте уявити собі нашу державу без цих систем та ліній комунікацій? Чи змогла б вона існувати? (Ні. Вони забезпечують зв'язок всіх частин України, транспортуючи все необхідне в різні її кути)

 • Як ви вважаєте з якою системою нашого організму можна асоціювати річкові системи та транспортні магістралі нашої країни? (Кровоносні судини)

Вчитель:

 • Невипадково ми згадали сьогодні про річкові системи та транспортні магістралі, що забезпечують країну необхідними ресурсами. В усі напрямки Україну перетинають річкові системи, лінії зв’язку, різні транспортні магістралі. Як не може існувати держава без транспортних “ артерій ”, так не може існувати людина без руху крові по кровоносним судинам нашого організму.

 • Отже, тема нашого уроку:

«Судинна система»

Вчитель:


 • Ви, напевно, знаєте, для того, щоб досягти добрих результатів в роботі, треба чітко сформулювати її мету. Давайте разом це зробимо. (діти вносять свої пропозиції)

Після цього, вчитель оголошує цілі уроку, записаних на слайді.

ІV. Підготовка учнів до засвоєння, актуалізація опорних знань.(На початку учням роздати листи оцінювання навчальних досягнень) 1. Термінологічний ланцюг (методичний прийом). Учні по черзі називають терміни, що вивчалися на минулому уроці. Потім у відповідному порядку дають їм визначення.

1.Серце (орган кровоносної системи, скорочення якого здійснює циркуляцію крові по судинам)
2. Міокард (середній шар стінки серця)
3. Перикард (навколосерцева сумка)
4. Автоматизм (здатність серця скорочуватися без зовнішніх подразників під впливом імпульсів, що виникають у самому серці)
5. Систола (скорочення серцевого м’язу)
6. Діастола (розслаблення серцевого м’язу)
7. Систолічний об’єм (об’єм крові, що викидає серце за одне скорочення)

 1. «Класика жанру». Біологічний диктант.(Пропонується 8 речень, що треба закінчити)

1. Людина як біологічна істота належить до класу …………(Ссавці).

2. Серце людини складається з ………(2 передсердь та 2 шлуночків).

3. Тип кровоносної системи у людини……….(замкнений).

4. Кровоносна система людини складається з ….(2 кіл кровообігу).

5. Тривалість серцевого циклу триває складає…………………(0,8с.).

6. Кров, насичену киснем називають …………(артеріальною).

7. Кров, насичену вуглекислим газом називають ………(венозною).

8. Існує три види кровоносних судин, а саме (артерії, вени, капіляри).

Учні здійснюють взаємоперевірку. Результати фіксують у листі оцінювання.

V. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель: Молодці. Як бачите, ви багато вже знаєте. Але цього не досить. Нам треба дещо з’ясувати та доповнити.

1. Кровоносні судини.

Скажіть, будь ласка:


 • Що таке артерії? (судини, що несуть кров, насичену киснем від серця до органів)

 • Що таке вени? (судини, що несуть кров, насичену вуглекислим газом до серця)

 • Що таке капіляри? (найтонкіше судини, в яких здійснюється обмін речовин між кров’ю та тканинами)

Вчитель: Давайте розглянемо будову цих судин та з’ясуємо їх особливість і взаємозв’язок з функціями, які вони виконують.


«Знайди спільне та відмінне» (методичний прийом – гра) та робота з текстом підручника.

Розгляньте малюнок підручника № 4.7 на ст.77. • Дайте відповіді на питання:

 • 1. Що спільне в будові артерій та вен ви бачите? (Стінки судин утворені трьома шарами: зовнішній – сполучнотканинний, середній – м’язів, внутрішній – ендотеліальний.)

 • 2. Які відмінності в будові артерій та вен ви бачите? (В артеріях середній шар – м’язовий, розвинений краще ніж у венах. Вени мають на відмінну від артерій кишенькові клапани).

 • 3. З чим пов'язані відмінності в будові артерій та вен? (з виконуваними функціями. А саме:артерії мають товстіші та пружніші стінки у зв’язку з тим, що кров в них рухається під високим тиском, який повинні витримувати стінки судин; по венах кров рухається з меншим тиском, тому шар м’язової тканини тонкіший, а наявність кишенькових клапанів перешкоджає зворотному руху крові, оскільки вона рухається від органів до серця).

 • 4. Розгляньте малюнок підручника № 4.7 на ст.77. та прокоментуйте його. Яку будову мають капіляри? (складаються з одного шару ендотелію). Чому вони мають лише один шар ендотелію? (пов’язано з функцією: обмін газів між клітинами та кров’ю).

2. Мале і велике кола кровообігу.

Повідомлення учнів про історію відкриття великого і малого кола кровообігу. (Учнівська презентація).

Вчитель: Переглянемо відеофрагмент та прокоментуємо його.

Перегляд відео фрагменту № 1 «Два кола кровообігу»

Обговорення відео фрагменту № 1: • Що ви побачили на відео фрагменті? (судинну систему)

 • З чого складається судинна система? (серце і 2 кола кровообігу)

 • Які кола кровообігу ви побачили на відео фрагменті? (велике та мале)

Вчитель: Давайте прослідкуємо як рухається кров великим колом кровообігу. Для цього знову переглянемо відео.


Перегляд відео фрагменту №2 «Велике коло кровообігу»

Обговорення відео №2 • Що таке велике коло кровообігу? (рух крові від лівого шлуночка до правого передсердя).

 • Складаємо схему великого кола кровообігу.

 • Лівий шлуночок → аорта → артерії → капіляри → вени → праве передсердя.

Перегляд відеофрагменту № 3 «Мале коло кровообігу»

Обговорення відео №3 • Що таке мале коло кровообігу? (рух крові від правого шлуночка до лівого передсердя).

 • Складаємо схему малого кола кровообігу.

Правий шлуночок → легенева артерія → капіляри легенів → легеневі міхурці легенева вена → ліве передсердя

VІ. Первинне засвоєння знань. • Візьміть червону і синю пасту та підкресліть ними ділянки кровоносного русла, де тече артеріальна та венозна кров відповідно.

 • Велике коло кровообігу:

 • Лівий шлуночок → аорта → артерії → капіляри → вени → праве передсердя

 • Мале коло кровообігу:

 • Правий шлуночок → легенева артерія → капіляри легенів → легенева вена → ліве передсердя

Фізкультхвилинка.

VІІ. Закріплення знань. 1. Фронтальна бесіда.

 • Які судини входять до складу кровоносної системи? (артерії, вени, артерії)

 • Які особливості будови артерій? ( мають товсті та еластичні стінки, що витримують високий тиск)

 • Які особливості будови вен? (у венах є система клапанів, що забезпечують рух крові до серця)

 • Які особливості будови капілярів? (стінки судин тонкі, позбавлені м’язового шару, складаються з одного шару, тому процеси обміну проходять легко)

 1. Знайди помилку:

Складіть правильний ланцюг. Велике коло кровообігу:

 • Складіть правильний ланцюг. Мале коло кровообігу:

VІІІ. Контроль та самоконтроль знань.

«Вірю – не вірю» (методичний прийом) • 1. Чи вірите ви, що капіляри складаються з трьох шарів ендотелію?

 • 2. Чи вірите ви, що вени складаються з трьох шарів ендотелію ?

 • 3. Чи вірите ви, що артерії складаються з одного шару ендотелію?

 • 4. Чи вірите ви, що кров, насичену вуглекислим газом називають артеріальною?

 • 5. Чи вірите ви, що по легеневим венам тече артеріальна кров?

 • 6. Чи вірите ви, що велике коло кровообігу починається з правого шлуночка?

 • 7. Чи вірите ви, що мале коло кровообігу починається з правого шлуночка?

ІХ. Оцінювання. Оголошення своїх результатів згідно листа оцінювання.

Х. Рефлексія.

«Читаємо…» (музикальний супровід)

Несовершенство двигает прогресс... 

Несовершенство двигает прогресс,
Несовершенство камня и металла,
А совершенство от всего устало
И к жизни потеряло интерес.

Несовершенство двигает прогресс,
Несовершенство быта и комфорта,
А совершенство все послало к черту,
Поскольку мягко спит и сладко ест.

Несовершенство двигает прогресс,
Несовершенство знания и мысли,
А совершенству мысли ненавистны,
Ведь легче жить не с мыслями, а без.

Несовершенство двигает прогресс –
Все выше, все быстрей от века...
И лишь несовершенство человека
Его на землю шмякает с небес.

ХІ. Домашнє завдання. • Вивчити § 25

 • Скласти асоціативну схему
  “ Кровоносні судини ”


Скачати 83.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал