Сучасний стан та тенденції розвитку промисловості харківського регіону є. Ю. ТелебєнєваСкачати 65.42 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір65.42 Kb.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Є. Ю. Телебєнєва

ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна


В роботі визначені тенденції розвитку промисловості Харківського регіону, основні промислові підприємства області та їх сучасний економічний стан. Визначені загальні положення щодо особливостей промислового розвитку Харківської області. Розглянуті найбільші підприємства промисловості Харківської області. Проаналізовані індекси промислової продукції Харківського регіону за основними видами діяльності за 2003–2012 роки. Зроблені висновки щодо проблем і перспектив розвитку промисловості Харківської регіону та подальших досліджень у майбутньому.

Ключові слова: промисловість, Харківський регіон, підприємство, економічні показники.

E.Y. Telebeneva. ТHЕ CURRENT STATE AND TRENDS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN KHARKIV REGION

The paper analyzes the trends of industrial development in Kharkiv region, the main industrial enterprises and their current economic situation. The general provisions on the characteristics of the industrial development of Kharkiv region are defined. The largest industrial enterprises in Kharkiv region are considered. The indices of industrial production in Kharkiv region by main activity for the years 2003-2012 are analyzed. The conclusions on the problems and prospects of the industrial development in Kharkiv region and further research in the future are made.

Keywords: industry, Kharkiv region, enterprise, economic performance.
Харківщина – одна з найбільш індустріально розвинених областей України. У сфері промислового виробництва Харківщина займає 5 місце в країні. У регіоні сконцентровано 667 промислових підприємств, на яких працює 234 тис. осіб [2].

Провідна роль в промисловості належить машинобудуванню, металообробці, електроенергетиці і харчовій промисловості. Продукція харківських підприємств відома в Україні і за її межами. Це – турбіни і трактори, генератори для атомних електростанцій, літаки, танки, металообробні верстати та ін. [2,4].

У 2012 році підприємствами області реалізовано промислової продукції на 60,4 млрд.грн. (у 2011р. – на 56,9 млрд.грн.). У загальнодержавному обсязі реалізованої продукції частка Харківської області складає 5,4%. Вона займає 6 місце після Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької областей та м. Києва.

Із загального обсягу реалізації 63,0% припадає на продукцію переробної промисловості, 30,4% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 5,8% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів [6,7].

В структурі реалізації продукції переробної промисловості переважає продукція провідних для області видів діяльності: виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів і машинобудування (крім ремонту та монтажу машин і устаткування), питома вага яких складає відповідно 37,8% (або 2,2 млрд.грн.) та 24,5% (1,4 млрд.грн.).

До десяти найкрупніших за обсягами реалізованої промислової продукції підприємств області входять ПрАТ «Філіп Морріс Україна», АК «Харківобленерго», КП «Харківські теплові мережі», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування», Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти, Зміївська ТЕС, Державне підприємство завод «Електроважмаш», ПАТ «Харківгаз», ВАТ «Турбоатом», на які припадає 46,9% обсягу реалізації [6,7].

Що стосується індексів промислової продукції Харківського регіону за основними видами діяльності, протягом 2003-2012 рр. спостерігається наступна тенденція (рис. 1). У 2008 році індекс промислової продукції склав 103,6, але нестабільна економічна ситуація кризового 2009 р. знизила цей показник до 79,7%. Саме в цей період підприємства промисловості, зокрема машинобудування, зіткнулися з проблемами не можливості реалізації власної продукції. Тобто продукція цих підприємств була майже нереалізована, але зараз ситуація дещо стабілізувалася. Продукція Харківської промисловості реалізується не тільки в Україні, а і за її межами [6,7].

Рис. 1. Динаміка індексів промислової продукції Харківського регіону за основними видами діяльності за 2003–2012 роки (побудовано автором за даними [6,7])
Харківська область має потужний господарський комплекс, представлений практично всіма галузями, наявними в економіці України. Через низку обставин відсутні чорна і кольорова металургія (за винятком невеликих передільних і допоміжних виробництв), лісова, гідролізна, нафтохімічна промисловість і водні види транспорту. Спеціалізація промисловості регіону в господарстві України - машинобудування, промисловість будівельних матеріалів, газова, харчова, легка промисловість і ін.

Функціонально-галузева структура промисловості області характеризується високою питомою вагою важкої промисловості. Провідне місце займає найбільший в Україні машинобудівний комплекс. Харківська область - основний район енергетичного машинобудування в Україні.

Область відрізняється досить високим рівнем розвитку економіки. Це обумовлено вигідним економіко-географічним положенням. Близькість вугільно-металургійної бази Донбасу і Придніпров'я стимулював розвиток машинобудування і металообробки. Сусідство високорозвинених районів Росії -Центрально-чорноземного, Південно-західного і Південного - визначив розвиток підприємств агропромислового комплексу.

Власні ресурси дозволяють також розвивати паливно-енергетичну, хімічну, скляну, фарфоро-фаянсову промисловість та виробництво будматеріалів [2,8].

Паливно-енергетичний комплекс області є одним з провідних в Україні як за обсягами енергоносіїв, які видобуваються, так і за обсягами виробництва електроенергії. Паливно-енергетичний комплекс Харківського регіону представлений такими підприємствами як: видобуванням природного газу та газового конденсату – ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Денисівське», ТОВ «Марїнське». Найбільші газовидобувні підприємства області – ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» ДК «Укргазвидобування», на які припадає понад 85% обсягів реалізації видобувної галузі. Із виробництва продуктів нафтопереробки – Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти філії Управління з переробки газу та газового конденсату ДК «Укргазвидобування». Із виробництва та розподілення електроенергії – передача та постачання електроенергії АК «Харківобленерго»; генерація електричної та теплової енергії: (Зміївська ТЕС ВАТ «Центренерго», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ДП «ТЕЦ-2 «Есхар», ЗАТ «ТЕЦ-3»). Із транспортування та реалізації природного газу – УМГ «Харківтрансгаз» ДК «Укртрансгаз», ВАТ «Харківгаз», ВАТ «Харківмісьгаз».

Хімічна промисловість регіону спеціалізується на випуску товарів народного споживання, виробів із пластмас, товарів побутової хімії, емалей і фарб, сировини для нафтобурового устаткування, рідкого і газоподібного азоту, кисню, аргону. Значний розвиток в регіоні отримала фармацевтична промисловість, яка має унікальну науково-виробничу базу, що дозволяє виробляти високотехнологічну й конкурентоспроможну продукцію. Близько 50% загальної кількості вироблених лікарських засобів України зосереджено на Харківщині. У галузі працює понад 10 тис. фахівців. Лідером фармацевтичної галузі є ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»». Лікарські препарати також виробляють ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я»», ВАТ «Хіміко-фармацевтичний завод «Червона зірка»», ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС»», ПАТ «Біолік», ЗАТ «Стома», ПАТ «Лекхім-Харків», ТОВ «Мікрофарм», ТОВ «НВФК «Ейм»» тощо [2,3].

Швидкими темпами для Харківського регіону є розвиток харчової промисловості, враховуючи її соціальне значення, вагомість у загальному обсязі реалізованої промислової продукції та експорті товарів регіону. Харчова промисловість представлена ​​в усіх районах області і спеціалізується на виготовленні хлібобулочних і макаронних виробів, м'ясних продуктів, цільномолочної продукції, кондитерських виробів, молочних консервів, алкогольних напоїв, масложирової продукції та ін. Провідними підприємствами галузі є Харківське відділення ВАТ «Сан Інбев Україна», ТОВ «Техноком», філія ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» – «Харківський молочний комбінат», ТОВ «Східноукраїнська компанія «Малтюроп»», ЗАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат», ЗАТ «Харківська бісквітна фабрика», ЗАТ «Хлібзавод «Салтівський»», Хлібзавод Кулиничі, ЗАТ «Харківський жировий комбінат», ТОВ «Лікерогорілчаний завод «Прайм»», ЗАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод», ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», ЗАТ «Хладопром», ТОВ «Харківський м’ясокомбінат» та ін. [2,3].

Основними проблемами промисловості регіону є необхідність поліпшення структури промислового виробництва, збільшення обсягів і асортименту продукції, поліпшення якості товарів народного споживання, зменшення частки ресурсномістких та енергоємних і в той же час збільшення наукоємних виробництв, впровадження екологічно безпечних технологій та ін., все це визначає актуальність подальших комплексних сучасних досліджень промисловості регіону [2].


Література:

  1. Гладкий О.В. Наукові основи суспільно-географічних досліджень промислових агломерацій: Монографія. / Гладкий О.В.; [за ред. С.І. Іщука]; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.:ВГЛ «Обрії», 2008. – 360 с.

  2. Голіков А.П. Харківська область, регіональний розвиток: стан і перспективи: монографія / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, М.В. Шуба / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.С. Бакірова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 224с.

  3. Економічна енциклопедія: у 3 т. / Ред. рада: Б.Д. Гаврилишин (голова) та ін. - К.: Академія; Тернопіль: Акад. нар. хоз-ва, 2000 - 2002. Т. 1: А (Абандон) – К (Концентрація виробництва) / Редкол. т.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - 2002. - 864 с.

  4. Іщук C.І., Гладкий О.В. Географія промислових комплексів. – К.: Знання, 2011. - 375 с. – (Вища освіта XXI століття).

  5. Нємець К.А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку: Монографія / К.А. Нємець, Г.О. Кулєшова, Л.М. Нємець. – Харків: Екограф, 2012. - 232с.

  6. Офіційний сайт Головного управління статистики в Харківській області[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http.//kh.uprstat.ua.

  7. Офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua

  8. Сегіда К. Ю., Редін В. І., Чабань М. Т. Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія». – Харків. –2012. – 64 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка