Сучасні підходи до формування громадянина-патріота в навчальному закладі



Скачати 141.09 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір141.09 Kb.




УДК 37.017.4

Сучасні підходи до формування

громадянина-патріота в навчальному закладі

Тетяна Нікуліна,

голова методичного об’єднанання класних керівників

комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання

«Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 24 –

центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
У статті розкрито систему патріотичного виховання в навчальному закладі як одного із чинників формування громадянина.

Ключові слова: патріотичне виховання, громадянин країни, громадянське виховання, сучасний патріотизм, регіональний патріотизм, учнівське самоврядування.

In this article the system of patriotic upbringing in secondly educational establishment is exposed as one of the indicators in the formation of citizen.

Key words: patriotic upbringing, civic upbringing, citizen of the country, modem patriotism, regional patriotism, students self-government.


У різні часи та епохи, в усіх цивілізованих державах сім’я, школа, суспільство ставили перед собою завдання – виховати громадянина, патріота своєї країни. Якісно нову демократичну державу можуть створити лише свідомі громадяни, які люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам. Тому громадянсько-патріотичне виховання займає провідну роль у вихованому процесі НВО.

Розбудова України як суверенної держави ставить перед школою відповідальне і складне завдання – виховати національно свідоме підростаюче покоління патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій. Основою патріотичного виховання в навчальному закладі є збереження історико-культурних традицій народу, знання героїчного минулого, аналіз подій сучасності, долучення до загальнонаціональної справи звільнення землі від загарбників.

В концептуальних засадах Державної програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" зазначено: "Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя".

Безумовно, патріотичне виховання підростаючого покоління – основа стабільного розвитку країни в майбутньому. Цей процес тривалий за часом, складний за змістом і достатньо розбалансований з погляду методичного здійснення. Проте відсутність його або неякісний підхід призводить до загальнонаціональної катастрофи, яскравим прикладом чого є ситуація на сході країни.

Формування патріотичних відчуттів багато в чому залежить від розвитку емоційної сфери підлітків. Патріотичне виховання підростаючого покоління завжди було одним із найважливіших завдань сучасної школи, адже дитинство і юність — найблагодатніша пора для виховання відчуття любові до Батьківщини. Під патріотичним вихованням розуміється поступове і неухильне формування в учнів любові до своєї Батьківщини. Патріотизм — одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особи. У школярів необхідно формувати відчуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, пошану до його великих звершень і гідних сторінок минулого.

Сучасне розуміння патріотизму характеризується різноманітністю і неоднозначністю. Багато в чому воно пояснюється складною природою даного явища, багатим його змістом і розмаїттям форм прояву. Особливістю сьогоднішнього дня є військові події в країні. Крім того, проблема патріотизму розглядається різними дослідниками в різних історичних, соціально-економічних і політичних умовах, залежно від особистої позиції, відношення до своєї Вітчизни, від використання різних сфер знань та інше. Майже повністю розкритий вміст даного поняття в монографії І.Е. Кравцова: «Патріотизм - це любов до своєї Вітчизни; до рідних місць ("землі батьків"), до рідної мови, до культури і традицій, до продуктів праці свого народу, до прогресивного суспільного і державного устрою. Патріотизм - це відданість своїй Батьківщині, готовність захищати її незалежність» [1].

А.С. Макаренко відзначав, що патріотизм виявляється не тільки в героїчних вчинках. Він вважав, що патріотизм проявляється у виконаній роботі людини, адже патріот завжди буде прагнути працювати для розвитку рідної країни. Особливе значення в дослідженні питань патріотичного виховання цього періоду мають роботи В.О. Сухомлинського, який вважав, що школа повинна виховувати у молоді прагнення служіння Батьківщині, активної трудової і суспільної діяльності. Визначаючи патріотизм, В.О. Сухомлинський підкреслював, що одним із головних виховних завдань школи є підготовка учнів до простої повсякденної праці, праці для суспільства як патріотичної діяльності, причому сама діяльність дітей, що організовувалась педагогом із даною метою, являє рушійну силу формування особи громадянина, що росте.[2] Зараз слова педагога мають особливу актуальність, оскільки безпосередня участь у волонтерській діяльності школярів та зразок у цьому педагогів стали практичним аспектом патріотичного виховання, що має чи не найбільший вплив на формування світогляду школяра.

Події Революції Гідності стали важливим матеріалом для формування поняття патріотизму. І думка В.О. Сухомлинського про складність у вихованні патріотизму, про те, що в повсякденному житті ми не зустрічаємося з мірою, за допомогою якої можна було б виявити цю "тяжко зрозумілу цінність" – патріотизм – демонструє, що багато в чому особливістю виховання патріота є історичні умови, в яких проживає особистість. «Любов до Вітчизни стає силою духу тільки тоді, коли у людини відображені в свідомості образи, пов'язані з рідним краєм, мовою, коли з'являється відчуття гордості від того, що все це - твоя Батьківщина [3]» - писав педагог. Саме тому особливу увагу в навчальному закладі цього року в день Гідності та Свободи приділили подіям Майдану. На класних годинах класні керівники акцентували увагу учнів на тому, що наявність у громадян різних поглядів з тих чи інших питань є природнім станом громадянського суспільства. При цьому непорушними є державний суверенітет, незалежність, територіальна цілісність і демократичні засади державного устрою. Шляхом ознайомлення з основними подіями періоду листопада 2013 року – березня 2014 року переконували, що патріотизм виявляється в сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстоювати незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини. Учням було роз’яснено зміст гасел «Слава Україні!», «Героям слава!», «Банду геть!», «Герої не вмирають!», «Україна – понад усе!», «Слава нації! Смерть ворогам!». Також було зроблено наголос на тому, що події Революції Гідності стали ідентифікатором друзів та ворогів, що знання та використання особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідоме ставлення до законів та державної влади убезпечить нас у майбутньому від узурпації влади окремими особами.

У педагогічній концепції «Патріотичне виховання учнів» зазначається, що одним із покликань української національної системи освіти та виховання є завдання пробуджувати і виховувати в кожної дитини патріотичні якості, цінності:


 • любов до батька і матері, родичів, своїх предків, рідної природи, землі;

 • любов до рідної мови, культури, народу, пошану до його історичного минулого, національних традицій, звичаїв;

 • глибоке усвідомлення своєї національної приналежності, відчуття єдності з представниками своєї нації;

 • турботу про добре ім’я - своє і своїх друзів та краян, збереження своєї людської і національної гідності, честі;

 • активну діяльність з метою розвитку рідної культури, мистецтва, науки, демократії, державотворчих процесів;

 • боротьбу за підвищення духовності і добробуту всіх українців, представників національних меншин України;

 • синівську любов до України – Батьківщини, готовність захищати від ворогів рідну землю, здатність на подвижництво, героїчні справи в ім’я свободи і незалежності України;

 • готовність боротися з неправдою, злом, потворністю в будь-яких формах, спростовувати антиукраїнські, антинаукові версії, ідеї, шкідливі і ворожі для нашого народу, Батьківщини.

Особливість патріотичного виховання дітей у школі обумовлена його присутністю в навчальному процесі, наприклад, у початковій школі є предмет: «Я і Україна». У середній і старшій школах школярі вивчають «Історію України». Для реалізації завдань громадянського виховання класні керівники 5-11 класів з 2009-2010 н. р. працюють за посібником «Громадянська освіта в системі роботи класного керівника», за яким проводять класні години. Зміст класних годин сприяє формуванню патріотичної свідомості школярів, а учні 10-11-х класів (хлопці) вивчають предмет, який передбачає вивчення програм обов'язкової додаткової освіти - стройової та вогневої підготовки «Захист Вітчизни». 

Більшість позаурочних заходів також мають патріотичне спрямування. Так особливим цьогоріч став початок навчального року: учні поруч із навчанням активно поповнили ряди активістів та допомагають у важкій боротьбі із ворогом. Цього року в школі було найпатріотичніше свято Першого дзвоника. 90% школярів були одягнені у вишивані сорочки та тримали в руках жовто-блакитні прапорці. Як і по всій Україні, лінійка розпочалася з хвилини мовчання за загиблими українцями у зоні АТО. Горе війни зачепило і нашу школу. На сході країни, захищаючи територіальну цілісність держави, загинули випускники школи Ігор Горовенко, Романов Федір.

Ігор Горовенко був електриком радіостанції центру управління зв’язком загону спеціального радіозв’язку військової частини – п/п В2336. Загинув він поблизу селища Старобешево Донецької області.

Романов Федір загинув під час виконання бойового завдання і зоні АТО під м. Іловайск. Нагороджений відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За заслуги» II ступеня посмертно.

На лінійці також було оголошено про те, що учні та педагоги навчального закладу приєднуються до Всеукраїнської ініціативи «Замість квітів – допомога армії». На зібрані кошти придбали 6 рацій для військових Національної гвардії. Вже за кілька днів відбулась передача воїнам технічних засобів зв’язку, для чого на шкільне подвір’я вийшли всі учні школи. Від військових прозвучали щирі слова подяки, а учні скандували «Героям слава!» та відчули себе невід’ємною частиною свідомого суспільства. Після збору коштів на рації учні школи допомогли хлопцеві з Криму, активісту-євромайданівцю, який добровольцем пішов захищати кордони нашої країни. Завдяки зусиллям учнів було придбано бронежилет п’ятого рівня захисту та передано активісту. Безпосередньо з рук дітей бронежилет отримав побратим Надира, і за два дні він вже захищав Героя від куль ворога. Школярі також передали захисникам листівки ручної роботи та патріотичні малюнки. Свої побажання вони озвучили в листі: найголовніше – це повернутися всім живими й неушкодженими! Оскільки в 34 батальйоні територіальної оборони в зоні АТО проходить службу випускник нашої школи Савченко Тимур, то учні 8-Б класу вже неодноразово здійснюють продуктову підтримку цього батальйону. Бійцям 4 загону 3 полку спеціального призначення учні закупили партію акумуляторів, батарейок та зарядних пристроїв. Наразі вся школа долучилася до плетіння маскувальних сіток.

«Батьківщина без нас обійтися може, ми ж без неї — ніщо». Цю велику істину, на яку звертав увагу В.О. Сухомлинський, повинна розуміти і відчувати кожна дитина. Будь-який школяр, що цікавиться краєзнавством, може вибрати собі заняття до душі. [4]

Краєзнавча робота в школі – один із важливих напрямків патріотичного виховання в нашому навчальному закладі. Під керівництвом учителя української мови та літератури Снідевич Т.А. учні знайомляться з історією розвитку української літератури на Кіровоградщині, з життєвим і творчим шляхом письменників регіону, заглибленням у доробок письменників, таїну творчої майстерності, знайомства з методами збору матеріалу про життєвий і творчий шлях письменників-земляків, виховання національно свідомого громадянина-патріота. Літературне краєзнавство у школі - це голос на захист духовної спадщини українського народу, зокрема письменників-земляків та їх творчого доробку. У результаті пошукової роботи педагога та учнів відбувається захоплення мистецтвом слова, новими знахідками і відкриттями. Праця над художніми деталями у творах письменників-земляків , через які учні бачать зміст твору, наближає учня до всієї творчості письменника, його особистості.

Уроки літературного краєзнавства – це нетрадиційні уроки, на яких переважно застосовуються лекції зі складанням опорних конспектів, пошуково-дослідницькі методи, семінарські заняття, захисти рефератів.

Цікавою формою навчальних занять є екскурсії, які розвивають пізнавальні інтереси, збагачують особистий досвід учнів.

Учні 6-их , 9-их класів відвідали хутір Надія, де поглибили свої знання про творчість Івана Карпенка-Карого, учні 8-9 класів відвідали музей М.Л.Кропивницького, учні 6-Б класу прослухали цікаву лекцію про Тараса Шевченка і Єлизаветградщину, проведену науковим працівником краєзнавчого музею. Дізналися, що наш край мав неабиякий вплив на творчість великого Кобзаря.

Щороку в навчальному закладі проводиться Місячник української писемності та мови. Це сприяє вихованню любові до рідної мови, що є одним із найважливіших чинників формування патріотизму.    

В рамках Місячника проводяться бесіди, класні години, круглі столи, створення презентацій, дослідження, перегляд та обговорення відеофільмів, екскурсії до визначних місць рідного.

До 125-ої річниці від дня народження українського письменника-сатирика Остапа Вишні в навчальному закладі було проведено захід на тему «Ніколи не сміявся без любові». Підготовка до свята об’єднала усіх школярів: від початкових класів до найстарших. Глядачі в кожному слові відчули любов до рідного народу. Певно, що думка Остапа Вишні – любити людей більше, ніж себе – стала невід’ємним елементом заходу. Насичення патріотичними мотивами кожного дня нашого життя не оминуло й цей захід. Цьому також посприяли учні Кіровоградської музичної школи № 1 імені Г.Г. Нейгауза Дар’я Полторак та Шатілова Анна, які виконали музичні твори в супроводі бандури. У листопаді учні 3-5-х класів мали нагоду зустрітися з дитячими письменниками київського видавництва «Фонтан казок» Іваном Андрусяком та Олегом Чаклуном. Також у рамках Місячника української писемності й мови у 2014-2015 н.р. учні 9-11-х класів переглянули художній історичний фільм «Поводир», значення якого для формування патріотичного світогляду підлітків важко переоцінити.

В нашому навчальному закладі постійно ведеться діяльність, спрямована на розвиток пізнавального інтересу, до вивчення природних та об’єктів та населених пунктів рідного краю. В ході цієї роботи враховуються історичні відомості про об’єкт вивчення, природні умови , рослинний та тваринний світ, особливості діяльності людини в межах досліджуваної території.

В процесі роботи учні більше дізнаються про окремі об’єкти рідного краю, починають більше цікавитися подальшою краєзнавчою роботою, також розвивають дослідницькі навички, оволодівають різними методами збору та обробки інформації, вчаться обробляти та презентувати відомості за допомогою сучасних технологій.

Протягом навчального року учні нашого навчального закладу систематично збирали матеріали з історії нашого навчального закладу . Також діти вже 3 роки поспіль беруть участь у міському конкурсі «Моя Кіровоградщина – перлина скіфського степу» (2011 – 2012 рр. роботи «Біянка» та «Заповідні куточки Кіровоградщини» учня 9-А класу Макаренка Івана - ІІІ місце, 2012 – 2013рр. – робота «Інгул» учениці 9-А класу Ковтун Анни - І місце, 2013 – 2014р. учнем Макаренком Тимофієм була підготовлена робота «Ковалівський парк»).

Багато що пов'язує людину з місцем, де вона народилася і виросла. Рідний край, його люди, природа, пройшовши через свідомість, стають частиною людської долі. Де б ми не жили, якою б мовою не говорили, Україна — наша загальна, велика, єдина Батьківщина. Проте у кожного з нас є ще і свій, милий серцю куточок землі, де він побачив світло сонця, зробив перші кроки, отримав путівку в життя. Це місце — місто або хутір — незрівняний ні з чим іншим. Це наш поріг життя, Мала Батьківщина. У 2011 -2012 н. р. учениці 9-А та 11-А класу Бондаренко Лілія та Бондаренко Ірина підготували нарис – опис села Наливайка Голованівського району Кіровоградської області для матеріалів краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл України», в результаті чого посіли І місце у міському етапі.

Педагогічний колектив нашого навчального закладу багато років працює над проблемою громадянського та патріотичного виховання школярів, використовуючи для цього різні форми та методи роботи, проектну діяльність, інноваційні технології, експериментуючи та творячи власну модель громадянського виховання. Серед різноманітних методів та форм пріоритетну роль надаємо активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.

Класні керівники ознайомлюють учнів з культурою українського народу. Традиційними стали великодні та різдвяні свята, виготовлення та виставки писанок, свята "День Соборності", "Свято моєї Батьківщини. У школі проводяться лінійки Пам’яті: "Україна пам’ятає Голодомор", "9 травня – День перемоги", "Трагедія на ЧАЕС", "Пам'яті героїв Крут"; конкурси малюнків "Свята моєї Батьківщини".

Пріоритетним напрямом виховної роботи в закладі визначено формування особистості учня − патріота України, – який усвідомлює свою приналежність до сучасної цивілізації. Із цією метою в кожному класі проводяться виховні та інформаційні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави: "Свою Україну любіть", "Моя Україна − червона калина", "Політична культура молодої людини", "Прапор, Герб − ознаки держави", "Я − громадянин України" тощо.

Активній громадянській позиції навчаємо, залучаючи дітей до участі в шкільному самоврядуванні. Формування активної, ініціативної, здатної приймати нестандартне рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування.

Представники шкільного парламенту постійно ведуть роботу по уточненню списків ветеранів та учасників бойових дій мікрорайону, виготовленню вітальних листівок та привітанню ветеранів ВВВ, створенню літопису «Ордени моєї родини», пишуть вірші на воєнну тематику.

Учні навчального закладу виготовили стрічки пам’яті «Пам’ятати про нас вічно!», а також створили інформаційну сторінку «Зірка Пам’яті» на сайті школи. Відбуваються круглі столи з ветеранами ІІ світової війни, зустріч із представником краєзнавчого музею «Афгано-радянська війна».

Патріотичне виховання відображається у проведені заходів, присвячених Дню партизанської слави, Міжнародного дня людей похилого віку, Дня ветерана, Дня Збройних сил України, Дня міста, Дня визволення міста Кіровограда від фашистських загарбників, День Соборності, День Гідності та Свободи, День пам’яті жертв Голокосту, вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, відзначення подвигу героїв бою під Крутами. Навчальний заклад вбере активну участь у заходах міста, області. Наприклад, акція «Зірка пам’яті», заходи з відзначення річниць визволення України від фашистських загарбників, участь у міському конкурсі малюнків «Моє рідне місто», Європейський тиждень місцевої демократії, участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій експедиції «Історія міст і сіл України», участь у обласному краєзнавчому конкурсі електронних презентацій «Моя Кіровоградщина – перлина скіфського степу», святкування Дня міста Кіровограда, заходи до Дня партизанської слави, Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана, створення літопису «Ордени в моїй родині», участь у обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу з декоративно - ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Підведення підсумків показали, що педагогічний та учнівський колективи школи активно працюють в напряму формування патріотичних відчуттів учнів.

«Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього», - говорить мудрий вислів. Молоде покоління українців повинне знати власну історію, знати, хто ми і чиї діти, знати, яким шляхом йшов наш народ до незалежності, яку ціну було сплачено за те, щоб «не вмерла України ні слава, ні воля». Адже тільки той, хто добре знає своє минуле, може впевнено крокувати у майбутнє. Свідомість і культура починаються з шанобливого ставлення кожної людини до свого народу, його історії. А знання історії власної держави неможливе без знання історії своїх «маленьких батьківщин», тих місць, де ми народилися та виросли. Адже історія України – це історія її міст і сіл. Любов до рідного краю починається з шанобливого ставлення до його історії, бажання її пізнавати та вивчати. Патріотизм, не може виховуватися частинами. Він у своїх проявах ситуатив­ний і виступає як результат життя людини, її праці, відпочинку, навчання, всієї системи відносин. Виховання патріотизму вимагає єдності і цілісності виховної дії на особу і не може бути реалізоване простою сумою механічно об'єднаних заходів.

Патріотизм, передусім, формується в процесі і на основі особистої участі дитини в житті суспільства. Від того, якою буде ця участь, залежить рівень сформованості патріотизму учнів.



Використана література:

1. Гнатюк В.М. “Управління системою національного виховання учнів загальноосвітньої школи”, Методичний посібник, “Оріяни”, Київ, 1998



 1. Куберський І.Ю. Енциклопедія для педагога. Санкт – Петербург, 1997

 2. Педагогічна енциклопедія. Т. 3. М.: Вид-во "Радянська енциклопедія".

 3. Старікова К.Л. Народні обряди і обрядова поезія, Львів: Відділення пед. Суспільства 1994

 4. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1234 «основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх освітніх навчальних закладів України».


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка