«Створення умов для побудови моральної основи взаємин учнів для їх етичного виховання»Скачати 130.45 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір130.45 Kb.
Районний методичний кабінет

відділу освіти, молоді та спорту

Славутської райдержадміністрації

Лисиченський навчально-виховний комплекс

Доповідь на тему:

« Створення умов для побудови моральної основи взаємин учнів для їх етичного виховання»

Підготувала

вчитель іноземної мови, етики

Лисиченського НВК

Охріменко Л.Л

с. Лисиче

18.04.2013.

"Гідна людина поважає себе не тому

тому, що вона багата, красива,

не тому, що вона має високе звання і посаду, а тому,

що вона людина, що вона має в собі щось вічне що вона є образ і подоба Божа …»

   Григорій Ващенко

            Кожна дитина — проект світу... У цих глибоких за змістом словах закладена суть педагогіки життєтворчості, яка спрямована у XXI ст., коли перед людством встає завдання — створити собі сутність, оскільки бути людиною — означає стати нею, і це – нескінченний процес самотворення.

      В період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань і їх широкого застосування у виробництві однією з головних задач навчання стає розвиток творчого мислення, пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання. Але, крiм здобування знань, у сучасному суспiльствi, дуже важливо вмiти використовувати здобуте в реальному життi, інакше для чого тодi знання. У «Концепції освіти у середній загальноосвітній школі України» зазначено: «Концептуальною основою навчання учнів повинно стати формування особистості, а не носія тільки певної суміші знань, формування людини, що живе і працює у світі техніки і складних технологій». І в такий час наукових перетворень не потрібно забувати і про етичне виховання наших школярів. На уроках етики саме вчителю надзвичайно важливо мати на увазі, що етичне виховання

співвіднесене з особистістю учня, його індивідуальним досвідом, що склався протягом життя. Учень є суб’єктом власного життя, має свою життєву історію, власне «Я», свій внутрішній світ. І кожен учень має свій суб’єктивний досвід етики відносин зі світом і оточуючими людьми.Цей досвід здобувається дитиною за конкретних родинних умов, у соціокультурному середовищі проживання, у просторі оточуючих її людей і речей. І дуже важливо, щоб індивідуальний досвід школяра розвивався позитивно збагачувався в процесі навчання. Вчитель прикладає максимум зусиль щоб познайомити дітей з усіма моральними нормами, які є обов’язкові для всіх. Кожна дитина повинна прагнути дотримуватись у житті «золотого правила моральності».

«Зустріч» дитини з етичними нормами поведінки відбувається в повсякденному житті, оскільки різні життєві ситуації диктують необхідність морального вибору в поводженні й окремих вчинках. В процесі

продуманої і системної роботи з учнями щодо їх морального виховання. Вчитель у діалогічній взаємодії з дітьми одержує можливість довести дитину потребу в морально значущих етичних знаннях. За допомогою

етичних діалогів про важливі моральні норми людського життя і побутові взаємодії з оточуючими розвивається індивідуальний досвід школярів в етичному контексті. В процесі виховної роботи діти повинні навчитись аналізувати свої власні вчинки та вчинки своїх ровесників. Обдумування своїх вчинків з моральних позицій.


У виховному процесі велика роль вчителя повинна виявлятись у виховній стратегії і тактиці, орієнтованій не на прямий, опосередкований вплив на дітей через відповідні прийоми і методи побудови безперервного ланцюжка етичного діалогу з дітьми про головне, тобто про важливі питання й етичні категорії людської життєдіяльності. Це категорії добра, доброзичливості, поваги, тактовності, честі, справедливості,

патріотизму, громадянськості, обов’язку і інші.


Для того, щоб особистість школяра розвивалась в етичному вихованні необхідно ставитись до учня, як суб’єкта етичного виховання;

створювати педагогічні умови для забезпечення суб’єктної основи проявів школярів,розкриття і використання індивідуального життєвого досвіду кожного учня;

побудова моральної основи взаємин і взаємодії учнів у класі й учнів з учителем;

організація особистісного просування учнів у процесі етичного виховання.

Тому на сьогодні є дуже актуальною проблема «Створення умов для побудови моральної основи взаємин учнів для їх етичного виховання» . З перших днів приходу дитини до школи я спрямовую свою роботу на те, щоб у першу чергу діти були добрими, доброзичливими, чуйними.
Червоною ниткою через усю моюдіяльність проходять прекрасні рядки вірша:

Людина починається з добра,


Із ласки великої любові,
Із батьківської хати і двора,
З поваги, що звучить у кожнім слові.
Людина починається з добра,
З уміння співчувати, захистити –
Це розуміти всім давно пора,
Бо ми прийшли у світ добро творити.
Від рідної хати дитину
Веде у широкий світ
Ота єдина стежина,
Що дарує красу і цвіт.
Іди по тій стежці, дитино,
Даруй любов і тепло,
І пам’ятай, ти – людина!
Вчись, думай, твори.
Усі розуміють, що для того, щоб людині добре жилось, працювалось, щоб вона мала гарне самопочуття, й середовище має бути сприятливим і комфортним. У державі повинні панувати мир і процвітання, у колективі –

доброзичливі взаємовідносини, у сім’ї – добробут і любов.


Що потрібно для того, щоб жити з усіма в мирі й злагоді, щоб не докоряли сумління, не мучила совість?

У кожному класі вчителями розглядаються питання на морально-етичну тематику. Так,у другому класі на уроці читання вивчається тема: «Чому совість у людині

– головне?» На цьому уроці розглядаються різні життєві ситуації, наводяться приклади поведінки, підводяться підсумки та висновки. Потім діти читають оповідання

В.Нестайко «Руденький». Я думаю, діти надовго запам’ятовують слова дідуся: «Ти не просто хороший хлопчик, ти справжній молодець, бо у тебе є совість, а совість у людини – головне.»


Коли діти у п’ятому класі по етиці вивчають тему: «Що таке совість і як пов’язана вона із відповідальністю», вони зразу ж згадують слова дідуся із оповідання «Руденький». Я думаю, що такі уроки не проходять безслідно для дітей.

На годинах спілкування з дітьми завжди звертаю увагу на те, що кожна людина повинна прагнути стати чесною і порядною. Але, щоб виростити такою потрібно боротися з лінощами, недбалістю, брехливістю, відкинути заздрість і багато негативного, що раптом виявляється в характері.Говорять дітям такі слова, що гарна людина, справжня людина – то сонечко, що зігріває все довкола своїми лагідними промінцями, своїм гарячим серцем.


Милосердя й доброта – як два крила, на яких тримається людство. Якщо навести цифри скільки в Україні самотніх, немічних, дітей-сиріт,інвалідів та інших, то це будуть страшні цифри. Важко уявити, що люди страждають не тільки від того, що не щодня мають свіжий хліб, а й через те, що не чують вкрай необхідного «Добрий день». На жаль наші учні не завжди вітаються із старшими та знають , як це правильно зробити. Я особисто у своїй роботі велику увагу приділяю цій гілочці виховання.

Неодноразово звертаю на це увагу на батьківських зборах. У виховані привітності, доброзичливості чималу роль відіграє вивчення творів В.О.Сухомлинського. Я хочу сказати, що саме його твори вчать любити та

поважати своїх батьків, старших, завжди у своїх вчинках , діях бути справжніми людьми. Цей педагог писав: «Умій відчувати поряд із собою людину, умій розуміти її душу, бачити в її очах складний світ – радість,горе, біду, нещастя. Своєю поведінкою, своїми вчинками, не завдавай

людині болю, образи, хвилювання. Умій підтримати людину, допомогти їй коли у неї горе. Умій виховати себе так, щоб ти не «сипав сіль» на чужі болючі рани, щоб гучно не ступав брудними чобітьми там, де треба

затамувати подих, щоб не ломитися в двері коли треба тихенько, на пальчиках зайти в них, щоб не сміятися тоді, коли всім сумно».
Стати такими людьми я бажаю всім дітям, бо саме таких людей поважають оточуючі. Культурна людина бажана в кожному колективі.
Мета виховного процесу в школі: розвивати позитивні почуття особистості, здатність сприймати та оцінювати прекрасне в житті,людині, природі, праці, взаєминах, жити за законами моралі та краси.
Форми моєї виховної роботи та й взагалі виховної роботи всього педколективу це:
години спілкування («Вивчення правил для учнів», «Твій обов’язок», «Вмій поводитись в громадських місцях», «Дивись, незабудь-людиною будь», «Твій обов’язок у сім’ї» та інші);
родинні свята та батьківські збори;
конкурси малюнків, вироби із природного матеріалу;
навчально-пізнавальні екскурсії.
Коли дитини вибирає правильність етичної поведінки в тій чи іншій ситуації часто їй допомагають такі якості, як кмітливість, дотепність,розумність, хитрість та інші. Для розвитку таких важливих якостей ми з

дітьми розв’язуємо різні завдання та відповідаємо на питання. Часто обговорюємо вчинки героїв казок, де добро перемагає зло завдяки кмітливості, розумності дотепності героя. Вивчаємо прислів’я, проводимо різноманітні тести. Ідея мого досвіду – це створення умов для виховання моральної особистості, адаптованої до вимог суспільства. Впровадження технологій на уроках етики сприяє формуванню організаційних, інформаційних, комунікативних компетентностей учнів, міцному засвоєнню програмового матеріалу.

Опрацювання теоретичних джерел, робота в творчих групах та семінарах-практикумах вчителів етики, власні пошуки дали змогу створити систему роботи, сутність і новизна якої полягає у послідовності створення умов для побудови моральної основи взаємин учнів.

     Для реалізації даної проблеми мною розроблено календарне та поурочне планування, виготовлено індивідуальні картки для самостійної роботи, створено відеотеку, що забезпечують діяльнісну основу навчання, підготовлено завдання для тематичного оцінювання.       

       На мою думку, вартими уваги є такі напрями роботи з використання інформаційних технологій:

- створення тематичних добірок наочних матеріалів. Такі матеріали можна використовувати на уроках та в позакласній виховній роботі. Так, наприклад, матеріали презентації на тему: «Мої права і обов’язки» охоче використовують вчитель правознавства, класні керівники;

- тестування та анкетування учнів.

- створення відео-матеріалів. Наприклад, учні 5 класу навчились розробляти презентації за певною темою.

- діяльність за методом проектів. Такий метод дозволяє залучити до роботи і зацікавити етикою навіть тих учнів, у яких була відсутньою мотивація до вивчення предмета. Це спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, що має завершитися практичним результатом,оформленим тим чи іншим способом (презентація, публікація) .

       Так, наприклад, учні працюють над проектом «Добро є життя».Проводиться опитування по класах, серед батьків. Готуються різноманітні інформації щодо теми, збираються фотоматеріали.

На  уроках етики використовую наступні  інтерактивні методи і прийоми: «Обговорення проблеми в загальному колі», «Уявний мікрофон», «Робота в парах», «робота в  малих групах», «коло ідей», «мозковий штурм», порушена послідовність, читання з передбаченням, взаємонавчання, взаємоопитування, диспут, дискусія, рольові ігри. Використовую уривки з художньої літератури, малюнки, ілюстрації, прислів'я, крилаті вирази. Застосовую такі види робіт, як обмін усмішками, побажаннями і компліментами; незакінчене речення, передбачення, асоціювання; оптимально поєдную колективу, парно-групову та індивідуальну діяльність учнів. Також уроки етики будую у формі подорожей, екскурсій, етичних гостьових кімнат, телепередач, дискусійних клубів, свят тощо.

         З метою мотивації використовую прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у підлітків здивування, подив, інтерес до змісту знань і процесу їх отримання, підкреслюють парадоксальність явищ і подій. З метою активізації пізнавальної діяльності та мислення учнів використовую прийоми порівняння, аргументації і відстоювання своєї точки зору.

    Ефективними прийомами роботи на етапі рефлексії та оцінювання є само- та взаємооцінювання, сенкан, міні-есе, «рюкзак, «обери позицію», «уявний мікрофон», голосування.

Учні можуть скласти сенкан за такою схемою:

   - перший рядок складається з одного слова – іменника ( назви поняття);

   - у другому представлено опис, що складається вже з двох слів – прикметників;

   - третій рядок визначає характерні дії і складається з трьох слів – дієслів;

   - у четвертому рядку формулюється фраза, що складається з чотирьох слів і показує ставлення автора до теми;

   - п’ятий рядок складається з одного слова – синоніма до теми, в якому      

     відображено суть чи сформульовано висновок.

         Наприклад, тема «Дружба»: 

Дружба

                                                Щира, безкорисна,

                                     Тебе захистить, і мене захистить,

                                     Без дружби не можна прожити,

                                                 Це щастя .            

       Усі прийоми, які успішно розроблені в нашій дидактиці, не повинні бути відкинуті й забуті, а якісно удосконалені для підвищення пізнавальної активності учнів на уроках історії, що є однією із цілей учителя на уроці.    

       Формування високоморальної особистості не може обмежуватись тільки уроками етики. Для втілення етичних норм в життя учням потрібні реальні життєві орієнтири, які можна побачити, відчути під поїздок, зустрічей, екскурсій. Це успішно реалізовується під час літньої навчальної практики       Аналіз результатів річного оцінювання учнів засвідчив позитивні зміни в якості знань учнів 5- 6 класів. Діти із задоволенням відвідують уроки етики, на яких можна погратися, поспілкуватися на серйозні теми, вибрати ту чи іншу модель поведінки в практичного застосування. (85% учнів 5-6 класів "дуже подобається" уроки етики; на цих уроках їм цікаво, спокійно, вони вчаться планувати й оцінювати свою діяльність, відстоювати власну думку).

         Програмного забезпечення , придатного для систематичного використання у процесі навчання етики в Україні недостатньо. Тому, на мою думку, необхідно звернути увагу фахівців на створення електронних посібників з етики, так як вчитель багато часу приділяє на створення завдань, питань у текстовому режимі, а лише потім вводить у ту систему, з якою працює.       Практичне значення досвіду полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані під час укладання календарних та поурочних планів, організації класної та позакласної роботи з етики, на курсах підвищення кваліфікації учителів суспільних дисциплін.

Хочеться вірити, що добрі зерна, посіяні в дитячі душі, в результаті спільної праці педагогів та батьків проростуть щедрим «урожаєм», змінять життя на краще.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка