Створення ситуації успіху на уроках іноземної мови через впровадження інноваційних технологійСкачати 121.31 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір121.31 Kb.
#11006
Створення ситуації успіху на уроках іноземної мови через впровадження інноваційних технологій

«Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні,

збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності –

це перша заповідь виховання.

У наших школах не повинно буди нещасливих дітей,

душу яких гнітить думка, що вони нінащо не здібні.

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини,

які породжують енергію для переборення труднощів,

бажання вчитися»

В.О. Сухомлинський

Ідея: автор пропонує систему роботи з використанням інноваційних технологій у процесі вивчення англійської мови, які сприятимуть навчально-пізнавальній діяльності, спонукатимуть до зростання творчої активності, реалізації творчого потенціалу особистості, готуватимуть до успішного дорослого життя в суспільстві, де цінується ініціативність, самостійність суджень в ухваленні рішень.

Завдання:

1. зацікавити читачів до використання інноваційних технологій з метою створення ситуації успіху на уроках та активізації пізнавального інтересу учнів на уроках ІМ.

2. показати шляхи використання інноваційних технологій, які б сприяли міцному засвоєнню знань і підвищенню інтересу до вивчення ІМ.

3 .У додатках запропонувати розробки уроків та фрагменти уроків з використанням інноваційних технологій.Мета: розглянути, описати, запропонувати оптимальні інноваційні технології щодо створення ситуації успіху на уроці та розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках англійської мови.

Актуальність: У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено: «Головна мета української системи освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України...», а Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань».

Актуальним сьогодні є впровадження у навчальний процес таких засобів активізації, як системи пізнавальних і творчих завдань, застосування різних прийомів співробітництва і навчального діалогу, групової та індивідуальної роботи, що сприяє зміцненню інтересів дітей.

З метою створення ситуації успіху та активізації пізнавальної діяльності, я на кожному уроці застосовую елементи інноваційних технологій, творчі проблемні завдання, що забезпечують розвиток тих здібностей і якостей, які перебувають у стадії формування.

Практичне застосування: використання інноваційних технологій у процесі вивчення англійської мови дає змогу:

1. покращити зміст навчання;

2. вдосконалювати форми і методи;

3. індивідуалізувати навчання;

4. активізувати навчання;

5. надати учням радість навчання.

Покликана допомогти нам у цьому педагогічна технологія "Створення ситуації успіху" базується на працях А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та інших видатних педагогів. Наприклад, у своїй педагогічній діяльності А.С.Макаренко розробляв ідею "завтрашньої радості", а В.О.Сухомлинський розвинув її у створеній ним "Школі радощів".

В основі педагогічної технології "Створення ситуації успіху" лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання.Ситуація успіху — це суб'єктивний психологічний стан задоволення результатом фізичного або морального напруження виконавця справи, творця явища (за О. Пєхотою).

Успіх – це удача в діяльності, досягнення певних результатів, суспільне визнання особистості.

Слід визначити наступні складові успіху:

- умови для досягнення успіху;

- відношення учителя до учня;

- знання, вміння та навички;

- кращі моральні якості особистості.

Ситуація — поєднання зовнішніх та внутрішніх умов, які спонукають учня до будь-яких дій.Завдання педагога:

допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів, переконати, що задарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно докласти зусиль. І успіх буде еквівалентним витраченим зусиллям.

"Створення ситуації успіху" допомагає долати труднощі, включає створення різноманітних видів радості, використання прийомів, за допомогою яких розгортається робота з різними категоріями учнів.

Робота з різними категоріями учнів

c:\users\kasjaka\desktop\новая папка\texnologii-2.jpg

Я думаю, що інтеграція інноваційних технологій у процесі вивчення англійської мови сприятиме створенню ситуації успіху на уроці та активізації навчально-пізнавальної діяльності, спонукатиме до зростання творчої активності, реалізації творчого потенціалу особистості.

Щоб стимулювати пізнавальний інтерес учнів, дати учням радість навчання я використовую такі види творчо-розвивальних технологій.Проектна технологія

Плакати

g:\dcim\100kc183\100_3459.jpg g:\dcim\100kc183\100_3475.jpg

Настільні ігри

c:\users\kasjaka\desktop\новая папка\1-7_1500x1500.jpg g:\dcim\100kc183\100_3580.jpg e:\photo\kodak\школа+\100kc183\100_2086.jpg g:\dcim\100kc183\100_3585.jpg

Книжки-розгортки

g:\dcim\100kc183\100_3576.jpg

Презентації

e:\photo\kodak\школа+\100kc183\100_2105.jpg e:\photo\kodak\школа+\100kc183\100_2063.jpg

e:\photo\kodak\школа+\100kc183\100_2077.jpg e:\kasjka\каська\фото\foto urok\p1010042.jpg

Спонукає до: • Роз`язання учнем або групою учнів будь-якої проблеми;

 • виконання творчих проектів;

 • інтегрування знань, умінь різних наук;

 • розвиток пізнавальних навичок учнів;

 • вміння орієнтуватися в інформативному просторі;

 • формування навичок креативного мислення.

Інтерактивні технології

«Робота в групах» «Коло ідей»e:\kasjka\каська\фото\foto urok\p1010060.jpg e:\kasjka\каська\фото\photo school\100_0933.jpg

«Мікрофон» «Робота в парах»e:\kasjka\каська\фото\kurenie\dsc02328.jpg

Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість .Потрібно пам’ятати, що суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес повинен бути постійно наповнений активною взаємодією всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємо - навчанні: вчитель – учень, учень – учень.

На мою думку, мета сучасної школи полягає в тому, щоб виховувати дитину, яка вміє самостійно та творчо працювати і жити.

На допомогу вчителеві можуть прийти уроки-казки, уроки-подорожі, уроки-діалоги, уроки-ділові ігри та використовуватися елементи гри в ході уроку, диференційне навчання ,інтегровані завдання , уроки-проекти, уроки з комп`ютерною підтримкою.Ігрові технології

 • театралізовані ; ділові; рольові; інтелектуальні; сюжетні ігри;

 • завдання у віршах;

 • завданняі-жарти;

 • ребуси;

 • ігрові та цікаві ситуації;

 • брейн-ринги;

 • вікторини;

 • елементи медіаосвіти.

Сюжетні ігри

e:\photo\kodak\17.12.2011\100_1807.jpg e:\photo\kodak\17.12.2011\100_1841.jpg

g:\dcim\100kc183\100_3572.jpg

Елементи медіаосвіти (Аудіювання за допомогою мультфільму)

g:\dcim\100kc183\100_3504.jpg

Завдання-загадки Ребусиe:\photo\kodak\школа+\100kc183\100_2422.jpg e:\photo\kodak\школа+\100kc183\100_2528.jpg

Складання сенкану

іменник(1)

прикметник(2)

дієслово(3)

фраза( 4)

синонім (1)

Приклади сенкану

1. topic Right food

2. two adjectives Tasty, great

3. three verbs Boil, fry, roast

4. a sentence Right food is useful.

5. a synonym to the topic Health

Cinquain

Mail


Traditional electronic

Write Send Get

E-mail getting so much popular nowadays

Post


Технологія « шести капелюхів мислення »

c:\users\kasjaka\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\e1a432ef59ec.jpgпочуття критика

c:\users\kasjaka\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\e1a432ef59ec.jpgкреатив c:\users\kasjaka\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\e1a432ef59ec.jpgвисновки

c:\users\kasjaka\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\e1a432ef59ec.jpgфакти c:\users\kasjaka\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\e1a432ef59ec.jpgпозитив

Метод Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» допомагає проаналізувати проблему з різних точок зору,націлений на те щоб навчити учнів управляти власним мисленням. Прикладів використання цього методу на уроках англійської мови багато. Найчастіше ми вдаємось до його застосування опрацьовуючи тексти, обговорюючи певну думку або представляючи усне повідомлення.

Завдяки цьому методу легко досягається концентрація уваги учнів на необхідній інформації, розвиток мислення, можливість погляду на проблему з різних кутів, а головне – вдосконалення мовленнєвих навичок, адже кожен учень бере участь в обговоренні.

Використання інноваційних технологій на різних етапах уроку

Мотивація

Прийоми «створення ситуації успіху, інтерактивні, ігрові

Актуалізація

Проектні, прийоми «створення ситуації успіху, інтерактивні

Вивчення нового

Прийоми «створення ситуації успіху, інтерактивні, ігрові,проектні, «шість капелюхів мислення»

Систематизація та узагальнення

Прийоми «створення ситуації успіху, інтерактивні, ігрові,проектні

Підсумок уроку

Інтерактивні(коло ідей, незакінчені речення,дерево рішень ), «шість капелюхів мислення»

Домашнє завдання

Проектна технологія ( плакати, презентації,книги-розгортки, буклети)

Висновки:

Інтеграція інноваційних технологій на уроках ІМ допомагає:

-активізувати пізнавальний інтерес учнів на уроках і в позаурочний час;

-адаптувати учня до умов сучасного життя;

-формувати здатність самостійно оволодівати знаннями, творчо мислити;

-застосовувати здобуті знання у власному житті;

-формувати ключові компетентності.

У своїй практичній діяльності доводжу, що створена на уроці ситуація успіху:


 • змінює в позитивний бік стиль життя дитини;

 • стає точкою відліку для змін у взаєминах з оточуючими;

 • дає поштовх для дальшого руху вгору сходинками розвитку особистості;

 • підвищує життєву стійкість, здатність до протидії;

 • загартовує характер;

 • відкриває приховані можливості особистості;

 • стимулює інтерес до навчального процесу;

 • надихає до творчої праці;

 • розвиває пізнавальні здібності;

 • допомагає особистості пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись;

 • впливає на результативність;

Завдання вчителя полягає в тому, щоб видалити зі змісту, засобів, форм і методів навчання все, що заважає кожному школяреві пережити почуття успіху; озброїти учнів засобами досягнення успіху в різних шкільних ситуаціях.

Таким чином, можу зробити висновок: • Створення ситуації успіху сприяє зростанню активності учнів на уроці, що робить навчання особистісно орієнтованим; з’являється інтерес до предмета.

 • Розвиваються вміння аргументувати свою думку, аналізувати мовні явища та художній твір, висловлюватись логічно і зв’язно, вдосконалюються мовленнєві й читацькі вміння та навички.

 • Учні вчаться використовувати різноманітну довідкову літературу.

 • Активізується участь школярів у різних конкурсах (призери Всеукраїнського конкурсу знавців англійської мови «Грінвіч»,

« Олімпус», призери міської інтелектуально-просвітницької акції

«Безмежний світ Шевченківських поезій», участь у фестивалі іноземної пісні). • Зявляється впевненість під час виступів, захисту проектів.

Але найважливішим показником результативності роботи, на мою думку, є використання учнями власного потенціалу в житті, бо «покликання допомагає визволити в собі людину – але треба ще, аби людина могла дати волю своєму покликанню» (А. де Сент-Екзюпері).

Мета вчителя: створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини; надати можливість кожному вихованцеві відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили; допомогти дитині зрости в умовах успіху; дати відчути радість від здолання труднощів; допомогти зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, завжди необхідно докласти зусиль. І тоді успіх супроводжується відчуттям радості та задоволення від діяльності, виникає почуття компетентності.Основними характеристиками вказаних інноваційних педагогічних технологій у викладанні іноземної мови є: інтерактивність, креативність, інформативність та розвиток вміння критичного мислення.

Таким чином, можна зробити висновок, що використання інноваційних педагогічних технологій сприяє зміні моделі поведінки між учителем та учнями, допомагає розвивати навики мислення, здібності та можливості учнів, дозволяє застосовувати ці ж технології у повсякденному житті.

Скачати 121.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка