«Структурно-стильовий аналіз художнього тексту в старших класах загальноосвітньої школи» (спеціальність 13. 00. 02 теорія і методика навчанняСкачати 141.34 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір141.34 Kb.
ДОВІДКА

ГОЛОВЧЕНКО Ніна Іванівнаd:\архив нина 26 11 12\нина все\ніна\статті у змі\фото_ніна1\1\для скайпа нины.jpg

кандидат педагогічних наук (2009),

доцент кафедри видавничої справи та редагування (2012),

працює на посаді доцента кафедри журналістики

Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»,

а також на посаді директора Імідж-центру.

Член Національної спілки журналістів України (2014).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Структурно-стильовий аналіз художнього тексту в старших класах загальноосвітньої школи» (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література).

Дисципліни, що викладає:

1. Історія зарубіжної літератури

2. Літературний стиль

У педагогічній діяльності Н.І. Головченко акцентує увагу на розвиткові творчого потенціалу студентів, а також на формуванні навичок самостійної роботи студентів, застосовує інформаційно-комунікаційні технології навчання з метою створення комфортного освітнього середовища в інтегрованих студентських групах, де навчаються і студенти з особливими потребами.

Опікується декількома постійно діючими студентськими проектами: студентським Медіа-центром університету, літературною студією «Горлиця», Конкурсом студентських творчих робіт із соціальних комунікацій, студентським Бюро дизайну.

Як журналіст спеціалізується на темі інтеграції в демократичне суспільство осіб із особливими потребами, на темі новітніх явищ культури, літератури насамперед.Сфери наукових інтересів: прикладні педагогічні, соціально-комунікаційні технології в інтегрованому освітньому середовищі; мистецтво модернізму, постмодернізму; інтернет журналістика.

Опублікувала більше 45 наукових та навчально-методичних праць.

Автор більше 150 журналістських матеріалів.
НАУКОВІ і НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ
титуллистГОЛОВЧЕНКО Н.І.ЛІТЕРАТУРА МОДЕРНІЗМУ: ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ, МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ: НАВЧ. ПОСІБНИК / Н.І. Головченко. – К. : Освіта України, 2011. – 236 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-2673 від 04.04. 2011 р.)

Для викладачів історії зарубіжної літератури, методики викладання світової літератури, студентів філологічних спеціальностей, учителів зарубіжної літератури.ГОЛОВЧЕНКО Н.І. НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ, ХХ СТОЛІТЬ» /Головченко Н. І. − К. : Університет «Україна», 2013. − 154 с.
Навчально‐методичний комплекс дисципліни (НМКД) «Історія зарубіжної літератури ХІХ, ХХ століть» (за вимогами модульно‐рейтингової системи) укладено для студентів 3 курсу спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Українська мова та література», а також для студентів 2 курсу спеціальностей «Переклад», «Східні мови».

НМКД ставить за мету зорієнтувати студентів денної, заочної форм навчання та студентів з особливими потребами щодо змісту курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ, ХХ століть», щодо вимог до фахової компетенції студентів після його вивчення, а також надає методичні рекомендації до навчальної діяльності різного виду: підготовки до семінарських занять, виконання творчих та елементарних наукових, індивідуальних проектів тощо.d:\архив нина 26 11 12\нина все\атестація доцента\атестаційна справа головченко н і\атестація.ууголовченко н.і\головченко2013\newmedia-page0001.jpgНОВІТНІ МЕДІА ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ : комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / За заг. ред. В.Е. Шевченко. − К. : Паливода А. В., 2012. − 412 с.
Упорядники:

Василик Л. Є., Вербовий Р. М., Виговська Н. А., Ворона А. Г., Гвоздєв В. М., Головченко Н. І., Горська К. О., Завгородня Л. В., Захарченко А. П., Зражевська Н. І., Іщук Н. М., Крайнікова Т. С., Левчук О. М., Лисенко В. М., Мельничук Ю. Г., Полісученко А. Ю., Садівничий В. О., Салига П. Г., Семенюк Г. С., Федорчук Л. П., Федотова Н. М., Чабаненко М. В., Шевченко В. Е.


У виданні представлено навчальні програми з проблематики новітніх медіа та комунікаційних технологій, що можуть бути включені до навчальних планів підготовки фахівців для інформаційної галузі за бакалаврським та магістерським рівнями. Розробки інтегрують останні напрацювання з теорії соціальної комунікації, журналістикознавства, теорії видавничої справи та редагування, реклами та PR, актуальний практичний досвід у відповідних сегментах медіа діяльності. Для глибшого розуміння положень навчальних тем корисним буде тлумачний словник, що охоплює засадничі поняття і терміни інтернет журналістики, інших явищ сучасних комунікацій. Видання стане в нагоді викладачам, студентам, усім, хто цікавиться проблематикою медіа освіти, новітніх медіа та комунікаційних технологій.ГОРЛИЦЯ: Альманах / Уклад. : Н.І. Головченко, Н.М. Пазяк; передм.

Г.В. Горовий – К. : Університет «Україна», 2013. − №1. – 93 с.


До альманаху увійшли твори студентів і випускників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», учасників літературної студії «Горлиця», аматорів мистецтва слова. Мета діяльності творчого угруповання – підвищення рівня літературної майстерності всіх, кого вабить художнє слово, розвиток творчих здібностей молоді, яка прагне примножувати Красу на Землі засобами красного письменства.ГОРЛИЦЯ: Альманах / Уклад. : Н.І. Головченко; передм. Г.В. Горовий. – К. : Університет «Україна», 2014. − №2. – 128 с.
До другого числа альманаху «Горлиця» ввійшли твори студентів і випускників Університету «Україна», учасників літературної студії «Горлиця», а також друзів юних митців. Поезія і проза юних (і досвідчених) авторів – це відбиток часу, у якому живуть українці, суб’єктивна картинка початку 21 сторіччя.

УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» В МОЇЙ ДОЛІ : збірка творчих робіт переможців, призерів та учасників І Конкурсу творчих студентських робіт із соціальних комунікацій / Укладач Головченко Н.І. – К. : Університет «Україна», 2011. – 89 с.
У збірці представлено статті, інтерв’ю, нариси, есе, рецензії студентів і випускників Університету «Україна», учасників Першого конкурсу творчих студентських робіт із соціальних комунікацій. Конкурс присвячено Дню заснування Університету «Україна».УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» ПОДАРУВАВ МЕНІ ВІРУ В СЕБЕ»: збірка творчих робіт переможців, призерів та учасників ІІ Конкурсу із соціальних комунікацій / Уклад. Головченко Н. І. − К. : Університет «Україна», 2012. – 249 с.

У збірці «Університет «Україна» подарував мені віру в себе…» представлено статті, проблемні статті, оглядові статті, наукову журналістику, творчі портрети, інтерв’ю, рецензії, нариси, есе, а також фотороботи студентів і випускників Університету «Україна», учнів коледжів та середніх загальноосвітніх навчальних закладів ‒ учасників Другого конкурсу творчих студентських робіт із соціальних комунікацій. Конкурс присвячено Дню заснування Університету «Україна».

Творчі конкурсні роботи висвітлюють різні аспекти життя студентів Університету «Україна», України як держави, торкаються питань істинних цінностей, вічних проблем буття людини у світі.

У конкурсі взяла участь молодь із Білої Церкви, Вінниці, Горлівки, Дубно, Києва, Кіровограда, Луцька, Миколаєва, Рівного, Тернополя, Хуста, а також із сіл Волинської, Донецької, Закарпатської, Київської, Рівненської та Тернопільської областей.

Збірку адресовано юнакам і дівчатам, які мріють про вищу освіту, цікавляться специфікою соціальних комунікацій як виду діяльності, які мають намір розбудовувати незалежну і сильну Україну – нашу Батьківщину.
УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»: НАША МЕТА ДОДАТИ СВІТОВІ ТЕПЛА І СВІТЛА: збірка творчих робіт переможців, призерів та учасників ІІІ Конкурсу студентських творчих робіт із соціальних комунікацій № 3 / Уклад. Головченко Н. І. − К.: Університет «Україна», 2014. − 244 с.
У збірці «Університет «Україна»: наша мета − додати світові тепла і світла» представлено статті, репортажі, журналістські розслідування, творчі портрети, інтерв’ю, рецензії, наукову журналістику, есе, оповідання учасників Третього конкурсу творчих студентських робіт із соціальних комунікацій.

Конкурс присвячено 15-річчю з Дня заснування Університету «Україна».

Творчі конкурсні роботи висвітлюють різні аспекти життя студентів Університету «Україна», України як держави, торкаються питань істинних цінностей, вічних проблем буття людини у світі.

Збірку адресовано юнакам і дівчатам, які мріють про вищу освіту, цікавляться специфікою соціальних комунікацій як виду діяльності, які мають намір розбудовувати незалежну і сильну Україну − нашу Батьківщину.
ПЕРЕЛІК

наукових і навчально-методичних праць Н.І. ГОЛОВЧЕНКО


 1. Шляхетність душі. Система уроків за повістю В. Короленка «Діти підземелля» // Зарубіжна література. – 2002. – № 5. – С. 11–12.

 2. Крила старого. (Стильовий аналіз оповідання Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами») // Зарубіжна література. – 2002. – №20. – С. 9–10.

 3. «Снігова королева» Г. К. Андерсена. Провідні мотиви та символи казки. Підсумковий урок // Зарубіжна література. – 2002. – № 40. – С. 5–6.

 4. Структурно-стильові домінанти імпресіонізму (до вивчення творів Кнута Гамсуна «Пан», М. Коцюбинського «Цвіт яблуні», І. Буніна «Легке дихання») // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 2. – С. 9–16 (фахове видання).

 5. Творча манера Марселя Пруста та її відмінність від реалістичного способу письма (Структурно-стильовий аналіз тексту вставної повісті «Сваннове кохання» з роману «У пошуках утраченого часу») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 3. – С. 40–49 (фахове видання).

 6. Дослідження авторської концепції шляхом аналізу структурно-стильових домінант твору (на прикладі психологічного есе Джеймса Джойса у стилі «потоку свідомості» «Джакомо Джойс») // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 1. – С. 43–50.

 7. Зарубіжна література як один із чинників розвитку українського мовлення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 9. – С. 2–7 (фахове видання).

 8. Структурно-стильовий шлях аналізу художнього тексту: деякі аспекти термінології // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 2. – С. 35–39 (фахове видання).

 9. Чи забезпечують чинні програми з літератури вивчення учнями категорії стилю // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 10. – С. 4–6 (фахове видання).

 10. Вступні заняття як важлива складова структурно-стильового шляху аналізу художнього тексту (на прикладі вивчення літератури модернізму) // Зарубіжна література. – 2008. – № 21. – С. 1–21.

 11. Літературно-поетичне об’єднання «Горлиця» як засіб творчої реалізації молоді в інтегрованому навчальному середовищі // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Тези доповідей. Шоста міжнародна науково-практична конференція. – К.: Університет «Україна». – 2005. – С. 334–336.

 12. Виховний потенціал зарубіжної літератури в інтегрованому навчальному середовищі // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Тези доповідей. Сьома міжнародна науково-практична конференція. – К.: Університет «Україна». – 2006. – С. 351–353.

 13. Структурно-стильовий аналіз ліричного есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» // Мова і культура. ХУ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго. – К.: ВД Дмитра Бураго – 2007. – Випуск 9. Том Х (98). – С. 245–252 (фахове видання).

 14. Стильові константи і стильова домінанта як одиниці структурно-стильового шляху аналізу художнього тексту // Мова і культура. ХУІ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго. – К.: ВД Дмитра Бураго. – 2008. – Випуск 10. Том Х (110). – С. 188–195 (фахове видання).

 15. Роман Юрія Андруховича «Таємниця» (2007) у жанрі інтерв’ю як постмодерний текст // П’ята Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність». Тези доповідей. – К.: Університет «Україна». – 2008. – С. 311–312.

 16. Висвітлення проблем людей з особливими потребами в українських ЗМІ // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Тези доповідей. Дев’ята міжнародна науково-практична конференція. – К.: Університет «Україна». – 2008. – С. 331–332.

 17. Актуальні проблеми вивчення художнього тексту з урахуванням стилю // Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес: від класики до постнекласики». 03 квітня 2009 р. Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка // Методологія. Імена. Тенденції : Збірн. наук. праць (філологічні науки) : № 1−2 / Ред. колегія О.Є. Бондарева, О.В. Єременко, Н.П. Неборсіна та ін. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С. 44−47.

 18. Особливості індивідуального стилю М.В. Гоголя // Х Міжнародна конференція «Творча спадщина Миколи Гоголя і сучасний світ», присвячена 200-літтю з дня народження всесвітньо відомого митця. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. 13−15 травня 2009 року // Методика, досвід, пошук. Проблеми вивчення шкільних курсів мови та літератури. Випуск ХІ : Науково-методичний збірник. – Ніжин : Видавництва НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 30−35.

 19. Концепція світу і людини в літературі імпресіонізму (на прикладі етюду М. Коцюбинського «Цвіт яблуні») // Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», що відбулася в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику М. Коцюбинського 16-17 вересня 2009 р. до 145-річчя від дня народження М. Коцюбинського // Режим доступу: http://kotsubinsky.org/load/naukovi_materiali/materiali_naukovo_praktichnoji_konferenciji_fenomen_mikhajla_kocjubinskogo_u_khudozhnikh_vimirakh_ukrajinstva/3-1-0-10

 20. Про життя, штурманів і літературу. Інтерв'ю з Д.С. Наливайком // Зарубіжна література. − 2009. − № 41 (633). − С. 6−14. (У співавт. Мойсеїв І.К., Жданова Н.В., Кузьменчук І.В.)

 21. Інтертекстуальність як провідна ознака казки на новий лад «Червона шапочка» Євгена Дударя // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». − Випуск 3. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори»-2006», 2009. – С. 156−160 (фахове видання).

 22. Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. − № 11. – С. 7−11 (фахове видання).

 23. Філософсько-естетичні засади літератури постмодернізму // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. − № 1. – С. 62−64 (фахове видання).

 24. Жанрово-стильова своєрідність роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» // YIII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність». Тези доповідей. Частина II. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 71–73.

 25. Вплив масової культури на сучасну художню літературу (на прикладі бестселера Елізабет Гілберт «Їсти, молитися, кохати») // І Науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі». Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 44−48.

 26. Специфіка застосування структурно-стильового аналізу в інтегрованому освітньому середовищі // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доповідей: в 2-х ч.; ч. 1. Частина І. Десята міжнародна науково-практична конференція. – К., Університет «Україна», 2010. – С. 134−137.

 27. Джерела формування духовних цінностей в інтегрованому освітньому середовищі // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доповідей. Одинадцята міжнародна науково-практична конференція. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 141−143.

 28. Інформаційно-комунікаційні технології навчання студентів в інтегрованому навчальному середовищі (з досвіду роботи) // Інформаційні технології і засоби навчання (фахове видання) [Електронний ресурс: downloadthisPDFfile]. – 2011, № 4(24). Режим доступу:http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/current. (У співавт. з Калмиковим О.М.)

 29. Перлинки мудрості від Петра Таланчука або уроки «українського самашедшего» // Інтерв’ю. Освіта регіону. − К.: Університет «Україна», 2011. – Вип. № 4. – С. 8−16 (фахове видання). (У співав. зТаланчуком П.М.)

 30. Теоретико-методологічні засади вивчення художнього тексту з урахуванням стилю // Освіта регіону. − К.: Університет «Україна», 2011. – Вип. № 5. – С. 88−94 (фахове видання).

 31. Класичні пріоритети творчості Геннадія Горового // ІХ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність». Тези доповідей. Частина II. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 71–73.

 32. Корпоративний імідж університету інклюзивного типу // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів. Тези доповідей. ‒ К.: Університет «Україна», 2012. – С. 28−29.

 33. Трилогія ЛюкоДашвар «БИТІ Є» // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей. // Х Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. 17-18 квітня 2013 року м. Київ. У трьох частинах. Частина 2. − К. : Університет «Україна», 2013. – С. 98−99.

 34. Проекти Імідж-центру Університету «Україна» в руслі інноваційних педагогічних технологій інклюзії у ВНЗ // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: ХIІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (20-21 листопада 2013 р., м. Київ. – К. : Університет «Україна», 2013. – 418 с. (С. 6−17).

 35. Роман ЛюкоДашвар «БИТІ Є» (2012) як український варіант масової літератури // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. : наук.-метод. журн. − 2013. − № 7/8. − С. 56-60. − Бібліогр.: 15 назв. (Фахове видання).

 36. В авангарді української освіти (до 15-річчя заснування Університету «Україна») // Україна дипломатична (фахове видання). - №14. – 2013. – С. 1117-1139. (англомовне видання – 1140-1162). (У співавт. з Таланчуком П.М.)

 37. Громадянська позиція людей з інвалідністю під час Євромайдану та війни з Росією (2013−2014) // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: ХIУ Міжнародна наук.-практ. конф. Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19–20 листопада 2014 р.). − К. : Університет «Україна», 2014. − С. 105−108.

 38. Книга «Літопис самовидців: Дев’ять місяців українського спротиву» як художня література некласичного формату / Ніна Головченко // Українська література в загальноосвітній школі. − 2015. - №1. − 48  с. − С. 39-44.− Бібліогр. : 5 назв. (фахове видання)Навчально-методичні праці


 1. Література модернізму: художній стиль, методика вивчення. Навчальний посібник. − К.: Освіта України, 2011. – 236 с. (Гриф МОН. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-2673 від 04.04.2011 р.)

 2. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів спеціальності «Переклад». Методичні рекомендації. − К.: ВДК Університету «Україна», 2009. – 26 с.

 3. Постмодернізм як універсальна матриця сучасної світової літератури. Відеолекція. [Електрон. ресурс]. – К.: Університет «Україна», 2011. – 1 СD.

 4. Новітні медіа та комунікаційні технології. Комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю». Комплекс навчальних програм. − К. : Паливода А.В., 2012. – 412 с. (У співавт. з Василик Л.Є., Вербовий Р.М., Ворона А.Г., Гвоздєв В.М. та ін.)

 5. Навчально-методичний комплекс: Історія зарубіжної літератури ХІХ, ХХ ст. НМКД. − К. : Університет «Україна», 2013. – 154 с.

 6. Навчально-методичний комплекс: Історія зарубіжної літератури ХІХ, ХХ ст. НМКД // Електронна версія для дистанційної форми навчання. – 2014. − Режим доступу: http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=836

 7. Університет «Україна» в моїй долі. Збірка творчих робіт переможців, призерів та учасників конкурсу із соціальних комунікацій. Збірка творчих робіт. − К. : Університет «Україна», 2011. - №1. ‒ 89 с. Укладач Головченко Н.І.

 8. Університет «Україна» подарував мені віру в себе». Збірка творчих робіт переможців, призерів та учасників конкурсу із соціальних комунікацій. Збірка творчих робіт. − К. : Університет «Україна», 2012. - №2. ‒ 249 с. Укладач Головченко Н.І.

 9. Університет «Україна»: наша мета – додати світові добра і світла. Збірка творчих робіт переможців, призерів та учасників конкурсу із соціальних комунікацій. Збірка творчих робіт. − К. : Університет «Україна», 2014. - №3. – 244 с. Укладач Головченко Н.І.

 10. Літературний альманах «Горлиця». Збірка літ. творів. − К. : Університет «Україна», 2013. - №1. – 93 с. Укладачі Головченко Н.І., Пазяк Н.М.

 11. Літературний альманах «Горлиця». Збірка літ. творів. − К. : Університет «Україна», 2014. - №2. ‒ 128 с. Укладач Головченко Н.І.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка