Статус середньовічного європейського селянина : між кріпацтвом та свободою Середньовічне суспільство не знало рівності в правах та обов`язкахСкачати 61.72 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір61.72 Kb.
Статус середньовічного європейського селянина : між кріпацтвом та свободою

Середньовічне суспільство не знало рівності в правах та обов`язках. Суспільство

Поділялося на три стани: “тих, що моляться” (священики і монахи), “тих, що воюють” (рицарі), “тих, що працюють” (селяни, ремісники та ін

На думку середньовічних мудреців, кожен стан мав свої важливі обов’язки і був необхідним для інших. Вони не могли існувати один без одного. Так, духівництво піклувалося про душі, рицарі захищали країну, а селяни всіх годували.

Селянство було найчисельнішою верствою середньовічного суспільства. Воно найнижчий стан у соціальній структурі феодального суспільства, але важ­ливий і необхідний.

Дефініції:

Середньові́ччя — період європейської історії від 5 століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, кінець 15 століття — початок 16 століття. За усталеною періодизацією раннє середньовіччя швидше відбулося у Західній Європі, аніж у Східній (близько 9-11 ст.).

Кріпак-Особисто залежний від поміщика й прикріплений до земельного наділу селянин.

Кріпацтво - правова система, або система правових норм при феодалізмі, яка встановлювала залежність селянина від феодала й неповну власність другого на селянинаФеодалізм - тривалий період у розвитку економічних відносин. Економічні відносини при феодалізмі існували в різних регіонах світу протягом V-XVII ст.

Колонат (лат. colonatus) – форма сільськогосподарських відносин в Римській імперії ІІІ-V ст. та Візантії Сутність колонату полягала в подрібненні латифундій на  невеличкі ділянки-парцели, які передавались в оренду колонам та рабам.Сеньйор - за середньовіччя в Західній Європі великий землевласник, феодал, який мав усю повноту влади на території, що йому належала; вищий феодал щодо нижчого.
цю тему досліджувало багато науковців а саме Серафим ЮШКОВ упраці НАРИСИ З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ І ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ ФЕОДАЛІЗМУ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ , Греків Б. Д. Феодальні відносини в Київській державі; . Равдоникас В. І. Деякі моменти процесу виникнення феодалізму в лісовій смузі Східної Європи у світлі археологічних даних // Основні проблеми генезису і розвитку феодального суспільства. Павлов-Сильванський Н. П. Феодалізм в питомої Русі. .Ефіменко А. Дослідження народного життя.

Протягом всього періоду середньовіччя селянин був залежний та позбавлений особистих та (або ) майнових прав та свобод .У різних часах та країнах Простежується кілька шляхів закріпачення селян, із розвитком феодальної системи королі почали дарувати своїм васалам не лише землю, а й людей, які на ній проживали. Однією з причин втрати селянами особистої свободи стало їхнє розорення. Крім того, дуже часто селяни самі шукали захисту в особі феодалів, які захищали їх від ворогів, за це вони жертвували своїми наділами, таким чином опинялися в залежності , кріпацтві .

Ще з давніх часів права та свободи селянина обмежувалися, так наприклад у римській імперії (ІІІ- IV ст.) н.та Візантії( V-VІІ століть.) був поширений колонат , у якому селянин – колон був напівзалежний та за юридичним статусом наближався до раба проте наявність господарства, орендна плата з частки урожаю зближували колона з феодально-залежним селянином.. Покріпачення селян відбувалося поступово у тісному зв'язку з розвитком великого землеволодіння. В Західній та Центральній Європі VII- IX ст. селяни спадково перебували в особистій або судовій та адміністративній залежності від сеньйорів, але, крім дворових людей та рабів, посаджених на земельні наділи, не були юридично прикріплені до землі або до сеньйора і не знали інших обмежень кріпосного права Юридичне прикріплення селян до землі тоді існувало лише в південнозахідній Європі на території колишньої Римської імперії. З X по XV ст. деякі елементи кріпацтва (заборона переходів до іншого феодала, спадкова особиста залежність від сеньйора, обмеження громадянських прав) поширювались у Західній Європі стосовно окремих категорій селянства (, «ремеси» Каталонії, французькі та південно-італійські «серви», середньо-італійські та північно-італійські колони та масарії). У Центральній та Східній Європі, навпаки, кріпацтво в цей період перетворюється на найважливіший елемент соціальних стосунків. На Русі зародження кріпацтва можна простежити з XI ст., до кінця XVI ст. проте кріпосна форма експлуатації (найповніша форма феодальної залежності) охоплювала лише окремі категорії сільського населення .

До них належали холопи – що не мали свого господарства й перебували в повній власності феодала ;обслуговувуючи потреби панського двору,челядь – залежні люди які втратили своє господарство й працювали на землевласників та кабальні люди : закупи й рядовичі . Інші вільні селяни –смерди були особисто вільними ,мали власне господарство ,земельні наділи ,виплачували данину князеві ,а також виконували повинності – безплатні роботи на користь князя . у «Руській Правді» було законодавчо визначено безправне становище селянин .

У середньовічній Європі за своїм становищем селяни поділялися на поземельно залежних ( вільних ) та. особисто залежних(кріпаків ).Поземельно залежні селяни (вільні селяни мали право звертатися до суду, переїжджати з місця на місце, передавати землю у спадщину синам (якщо ж він мав тільки дочок, то князь мав право претендувати на його землю). Основним обов'язком смердів була сплата данини та відбування військової повинності (як правило, допоміжного характеру) під час війни. До поземельно залежних у Франції, Західній Німеччині та Італії належали вілани, які хоч і були вільними, однак не мали права власності на землю.

Кріпаки ( особисто залежні селяни )були прикріпленні до землі, феодал мав право на працю й майно селянина, відчуження селянина як із землею, так і без неї, мали обмежену дієздатність (відсутність права розпоряджатися нерухомим майном, спадщиною, виступати в суді, права державної присяги тощо) Особисто залежні селяни — ременси в Іспанії, серви — у Франції.. Вони не могли покинути свого сеньйора, який був для них і господарем, і суддею Крім сплати ренти, селяни зобов’язувані були виконувати додаткові повинності, наприклад користуватися лише млинами, печами, які були власністю їхнього сеньйора. Селяни сплачували, або натуральний податок (частина врожаю), або гроші. За порушення селяни платили штрафи, які визначав феодал ЯК ЗАЗНАЧАЛОСЬ У ПОЕМІ ПРО ВЕРСОНСЬКИХ ВІІЛЛАНІВ ЕСТУ ЛЕГОЗА <...> Вони зобов'язані панщиною. <...> Віллани повинні жати хліб, збирати й зв'язувати його в снопи, складати скиртами серед поля й відвозити негайно до комор. <...>.

Як приклад із країн західної європи розглянемо структуру та статус селян у англії У Англії селяни теж поділялися на залежних та вільних залежними були

- етани - бордарії- потери - серви - що складали приблизно більшу половину населення Лишалось і багато особисто вільних селян, яких називали фригольдерами. Згідно з даними Книги страшного суду (1086 р.), що представляла собою своєрідний господарський перепис населення, щ близько 70% селян (195 тис. чол.) складали різні групи феодально залежних і тільки близько 12% (33 тис. чол.) були вільними

Вже у ХІІ – ХІІІ ст. селяни отримали змогу викуплятись з феодальної залежності, але при цьому земля залишалась у власності феодала, тому така воля нічого не давала селянам.Отже , статус селянина в середньовічному суспільстві наближалося до статуса кріпака всі селяни були поділені на залежних ( холопи ,челядь ,рядові та закупи у київській русі,етани - бордарії- потери - серви - в Англії , ременси в Іспанії, серви — у Франції) та вільних ( смерди в київській русі , фригольдеру у англії , вілани в франції , іспанії та зх. Німетчини ) які хоч і були вільними, однак не мали права власності на землю, й наближалися до статусу кріпаків . в період Середньовіччя поширювалася особиста та майнова залежність селянина, відбулося формування та встановлення феодальної системи., феодально-кріпосницька експлуатація пізніше посилилася, що призвело до великих антикріпосницьких повстань завдяки яким зчасом селянини відстояли власні права та свободи у суспільстві


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка