Статті, опубліковані викладачами кафедри в наукових виданнях України ( за 2012 р.)Скачати 36.58 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір36.58 Kb.

Статті, опубліковані викладачами кафедри в наукових виданнях України ( за 2012 р.):

1.Гритчук Г. В., Чаграк Н. І. Лінгвокраїнознавчий підхід у викладанні іноземної мови як умова формування іншомовної комунікативної компетенції фахівців сфери туризму // Нова педагогічна думка: наук.-метод. журнал. – Рівне, 2012. – № 1. Ч. 2. – С. 17–19.
2.Cahrak N.I., Hritchuk G.V. Professional development programme for EFL lecturers: a step forward to the quality of teaching English in higher education institutions / Cahrak N.I., Hritchuk G.V. // Bulletin of the KNUTD. – Kyiv. – 2012. – Р. 107–111. - 0,5 p.p
3.Чаграк Н. І., Гритчук Г. В. Основні тенденції та перспективи розвитку академічної мобільності у сфері вищої освіти України // Вища освіта України: теор. та наук.-метод. часопис. – Київ, 2012. – № 3 (додаток 2). Т. 2. – 128 с. – С. 104–109.
4. Копчак Л.В. «Сталий розвиток українських Карпат починається із загальноосвітньої школи. - науково-методичний журнал «Гірська школа українських Карпат», №6-7, 2010-2011. с. 165-169.
5. Копчак Л.В. «Проблеми розвитку творчої обдарованості в молодших школярів.» –   Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, 2012. Вип. XLI. – c. 180-182.
6. Копчак Л.В.«Використання інноваційних технологій в процесі підготовки майбутнього педагога» - Науковий вісник Миколаївського Державного університету імені В.О. Сухомлинського, том 1, серія «Педагогічні науки», 2012. Вип. 37. – с.213 – 215.
 7. Вовчок Я.В. Особливості менеджера туризму відповідно потребам Івано-Франківської     області// Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. 2011. Вип. XXXYII. 192 с. С 15-19.
8. Поздняков О.В. Субкультурна маркованість німецького молодіжного сленгу / О.В. Поздняков // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 595-596 : “Германська філологія”. – С. 90–97.
9. Поздняков О.В. Утворення лексики німецьких адолесцентів шляхом напівафіксації / О.В. Поздняков // Наукові записки Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – Серія : “Філологічні науки”. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29. – С. 133-137.
10. Поздняков О.В. Лексико-семантичні особливості німецького молодіжного сленгу / О.В. Поздняков // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – Серія : “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 24. – С. 242-244.
11. Поздняков О.В. Німецька субкультурна лексика : структурно-семантична характеристика / О.В. Поздняков // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – Серія : “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 30. – С. 74-76.
12. Стецик Т.С. Про риторику та її категорії як засоби переконання електорату. - Наукові записки. – Серія «Філологічна». Випуск 23. – Острог. – 2012. – С.167-169.
13. Стецик Т.С. Аналіз ідеологічних компонентів політичного дискурсу Барака Обами (на матеріалі інавгураційної промови). - Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 29. – Том 3. -  2012. – С.215- 219.
14.Приймак Л. Етнокультурні проблеми галицького краю у повісті М.Павлика «Ребенщукова Тетяна»//Вісник Прикарпатського університету.-2012-2013.Випуск 36-37
15. Познанський Р.В. Дієслова лексико-семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» в гуцульських говірках // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Вип. 32-33. – Івано-Франківськ. – 2012. – С. 335 – 340.
16.Чорна М.М. Понятійний апарат професійної іншомовної підготовки майбутніх менеджерів туризму. – Острог: Наукові записки. Серія «Філологічна». Випуск 23, 2012. –297-301С.
17.Котик Т.М., Чорна М.М.  Психолінгвістичні основи методики багатомовного навчання. – Миколаїв: Матеріали науково-практичної конференції «Слов’янство в культурному просторі ХХI ст.». МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 48-56 С.
18. Іванів Р. О. Концепт «Серце» як компонент концептосфери «Людина» та його реалізація у германських і слов’янських мовах (на матеріалі англійської та української фразеології) / Р. О. Іванів // Наукові Записки. Серія «Філологічна»: Вип. 24.- Острог: Острозький Університет «Острозька Академія», 2012. – С. 94-96.
19.Лисенко О.М. Українська міфологія – фундамент етносвітогляду//Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. 2012. Вип. XLIІ. 190 с., С.68-74
20.Лисенко О.М. Формування професійно-ціннісних орієнтирів у підготовці майбутніх фахівців ДНЗ//6 міжнародний науково-практичний симпозіум “Етнопедагогіка: діалог культур/ Педагогічний дискурс: зб.наук.праць/гол.ред. І.М. Шоробура.- Хмельницький: ХГПА, 2012. – Вип.13. – 443 с.
21. Лисенко О.М.Принцип інтеркультурності у системі професійної туристичної освіти // Карпатський край. –  2012. – № 2. – С. 107-111
22.Угриновська Л.П. Екологія української мови у контексті конфлікту культур: на прикладі текстів ЗМІ сфери культури // Наукові записки. Серія «Філологічна».- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія».- Вип.30.- 2012.- 312 с.
23.Угринюк В.М. Визначення характеру та сили парадигматичних зв’язків прикметників на позначення інтелектуальних здібностей людини в сучасній німецькій мові (за даними лексикографічних джерел). Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка //Філологічні науки//.- Вип.29.-Кам’янець-Подільськ, 2012. – С.257-262.
24. Угринюк В.М. Епідигматичні характеристики компонентів іменникових парадигм. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка(Філологічні науки. Вип.105).-Кіровоград, 2012.- С.100-106.
Статті опубліковані викладачами кафедри у наукових виданнях за кордоном (за 2012р.):
1. Nataliya Chahrak. Educational migration in Ukraine: Main factors and trends of development / Nataliya Chahrak // Old and New. Past, present and future of the post-communist world. – Warsaw East European Conference. – Warsaw, 2012. – Parva 7. – P. 11–12.
2. Roman Poznanskyy Comparative Analysis of Educational Systems in the Ukrainian Carpathians and Appalachia / Roman Poznanskyy // The Wide Reach of Appalachia. – Thirty-Fifth Annual Appalachian Studies Conference. – Indiana, Pennsylvania, 2012. – P. 9.
3. Познанський Р.В. Дієслова лексико-семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» в гуцульських говірках // Гуцульська діалектна лексика й лексикографія. – Всеукраїнська наукова конференція. – Івано-Франківськ – Коломия, 2012. – С. 5-6.
4. Roman Poznanskyy Developing Green Tourism in the Precarpathian Region: Using Foreign Language Proficiency as a Measure of Success / Roman Poznanskyy // Conditions of Tourism and Recreational Business Development in the Region. – Second International Scientific Conference. – Gorzow Wielkopolski, 2012. P. 6.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка