Старокостянтинівська гімназія Старокостянтинівської міської ради Хмельницької областіСторінка2/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.4 Mb.
1   2   3   4   5
ТЕМА: Демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси.
МЕТА: 1) ввести поняття «природний рух», «міграція»;

2) сформувати поняття про демографічні процеси, демографічну політику та міграційні процеси;

3) розвивається вміння аналізувати статистичні дані, робити висновки на основі аналізу;

4) формувати свідомого громадянина України, здатного критично осмислити і знайти шляхи вирішення проблем.


ОБЛАДНАННЯ: атласи, карти «Політична карта світу», «Адміністративно-територіальний поділ України».
ТИП УРОКУ: формування нових знань, вмінь і навичок.
ХІД УРОКУ.
І. Організаційний момент.
II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Бесіда.

 1. Яка динаміка кількості населення характерна для України?

 2. Які чинники вплинули і продовжують впливати на скорочення кількості населення в Україні?

 3. Яка демографічна ситуація склалася в Україні?


III. Мотивація навчальної діяльності.

Ми знаємо, що наука, яка вивчає динаміку кількості населення – демографія, а ситуація, пов'язана зі змінами кількості населення країни – демографічною. Сьогодні на уроці розглянемо причини, що впливають на збільшення чи зменшення кількості населення.


IV. Етап навчально-пізнавальної діяльності.
1. Питання, які вивчаються на уроці (записати в зошиті)

2. Формування знань, умінь, навичок.
Розповідь учителя, (під час розповіді вчитель складає на дошці схему, а діти в зошитах).
Головні причини, що впливають на динаміку кількості населення – це природний рух населення і механічний рух.
Природний рух населення – це зміна кількості населення природним, біологічним шляхом, тобто внаслідок народження та смерті.

Це явище характеризується показниками народжуваності та смертності.Народжуваність показує кількість народжених на 1000 мешканців за певний період (найчастіше підрахунок ведеться за один рік)

Смертність показує кількість померлих на 1000 мешканців за певний період (у тому числі немовлят, у результаті нещасних випадків тощо)

Різниця кількості народжень та смертей складає приріст населення, що може бути як позитивним, так і негативним.Самостійна робота.
Проаналізувати таблицю «Природний рух населення України»


Показники природного руху населення

Роки

1965

1970

1975

1980

1985

1991

1992

1995

2000

Народжуваність, чол./тис.

15,3

15,2

15,1

14,8

15,0

12,5

11,0

10,7

7,9

Смертність, чол./тис.

4,6

8,8

9,0

11,4

12,1

12,9

13,4

14,2

15,0

Природний приріст, чол./тис.

7,7

6,4

6,1

3,4

2,9

-0,4

-2,4

-3,5

-7,1


Дати відповіді:

 1. Які зміни в народжуваності відбулися в 90-ті роки?

 2. У які роки народжуваність була високою? Низькою?

 3. З якого року приріст населення став негативним?

 4. Коли показники приросту населення різко знизився?


Розповідь учителя.
Отже, головними чинниками, що впливають на природний приріст населення, є кількість народжених і померлих.

На народжуваність впливають такі чинники:

  • соціально-економічний рівень розвитку країни;

  • санітарно-гігієнічні умови життя, у тому числі екологічні;

  • рівень медичного обслуговування;

  • становище жінки в суспільстві;

  • співвідношення кількості чоловіків і жінок;

  • релігія;

  • традиції даної держави;

  • війни;

  • кількість міських і сільських мешканців.


(Учні записують до зошита чинники, що впливають на народжуваність).
В Україні відзначається низький рівень народжуваності (нижче, ніж у середньому в Європі). У порівнянні з 1970 р. він зменшився на 25,6%. Головні причини цього явища – соціальна криза, падіння рівня життя, дорожнеча утримання дітей, непевність у завтрашньому дні, екологічна ситуація.

Найнижчий рівень народжуваності у Донецькій, Чернігівській, Харківських областях, найвищий – у Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській.


Самостійна робота.
Проаналізуйте показники смертності:

  • яка основна тенденція показника смертності у 1990-ті рр.?

  • у які роки показники смертності трохи знижувалися?

  • у скільки разів у 2000 р. смертність перевищила народжуваність?

(на підставі аналізу вчитель підводить учнів до такого явища в Україні, як депопуляція населення).
Розповідь учителя.

Депопуляція населення відбувається тоді, коли відсутнє заміщення поколінь, тобто відбувається інтенсивне зменшення кількості мешканців країни.

Другою важливою причиною, що впливає на динаміку кількості населення, є механічний рух населення (міграції).

Міграція населення – пересування (переселення) людей з одного місця в інше з постійною або тимчасовою зміною місця проживання.
Головна причина міграцій – соціально-економічна: надлишок робочих місць в одних місцях і нестача в інших; різний рівень оплати праці; різні умови праці тощо. Можуть бути причини політичного, релігійного чи екологічного характеру. З екологією пов'язані нові види міграції, наприклад екологічні біженці – люди, змушені залишати місця проживання внаслідок екологічної катастрофи.
- Які причини міграції в Україні?
В Україну переважно приїжджають громадяни колишнього СРСР (повертаються на батьківщину етнічні українці та кримські татари).

Виїжджають люди середнього віку, як правило, ті що мають високий рівень кваліфікації, у пошуках цікавої та високооплачуваної роботи чи на сезонні роботи, тому, що в Україні спостерігається недостача робочих місць.

Виділяються також міграції за повними видами товарів з метою подальшого їх продажу в Україні. У результаті катастрофи на ЧАЕС спостерігався потік в інші області країни і за кордон.

Розрізняють такі види міграції, (під час розповіді вчитель складає на дошці схему, а діти в зошиті)Види міграцій:

(Вчитель розкриває поняття: "еміграція", "імміграція", "сезонна міграція", "маятникові міграції", "економічні міграції", "біженці").

У наш час кількість емігрантів і іммігрантів в Україні приблизно рівне, тому міграції в цілому не мають значного впливу на кількість населення України. Різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів – сальдо міграцій.


V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.
Бесіда.

 1. Які чинники впливають на динамічну кількість населення в Україні?

 2. Від чого залежать темпи народжуваності?

 3. Що таке міграції? Яві бувають міграції?

 4. Яка наука займається вивченням динаміки кількості населення?

 5. Яка ситуація називається демографічному?


VI. Підсумок уроку.
На уроці ми познайомилися з безліччю нових понять, що допомагають аналізувати демографічну ситуацію в країні. Звернули увагу на демографічну кризу в нашій країні та навчилися пояснювати причини даного явища.
VII. Домашнє завдання:

 1. Прочитати конспект уроку.

 2. Опрацювати текст підручника §7, §8.


Урок 3.
ТЕМА: Практична робота №3: «Побудова графіка зміни чисельності населення за певний період»
МЕТА РОБОТИ:


 1. закріпити поняття "природний рух населення" і "механічний рух населення";

 2. сформувати вміння виявляти причини зміні кількості населення.


ОБЛАДНАННЯ: статистичні дані (таблиці), контурні карти.
ТИП УРОКУ: урок застосування знань, навичок і вмінь.
ХІД УРОКУ.
І. Організаційний момент.
II. Виконання завдань.
1. Заповніть пропуски:

а) зростання еміграції та зменшення імміграції приводить до кількості населення країни;

б) зменшення еміграції та імміграції приводить до кількості населення країни;

в) перевищення народжуваності над смертністю приводить до ... кількості населення країни;

г) перевищення смертності над народжуваністю приводить до ... кількості населення країни.


 1. Використовуючи статистичні дані наведеної нижче таблиці про народжуваність і смертність в окремих областях України за 1997 р., побудуйте на контурній карті «Адміністративно-територіальний устрій України» стовпчасті діаграми. Обчисліть природний приріст населення наведених областей, порівняйте його із середнім показником по

Україні (- 6,2 чол. на 1000 жителів)


Дані занесіть до таблиці.

Назва областіКількість народжених (чол. на 1000 жителів)

Кількість померлих (чол. на 1000 жителів)

Природний приріст (чол. на 1000 жителів)

Вище (+) чи нижче (-) середнього показника по Україні

Вінницька

12,1

13,6Дніпропетровська

6,7

16,3Житомирська

12,2

10,8Київська

8,8

17,3Миколаївська

8,8

14,6Одеська

8,2

17,2Сумська

10,9

14,2Харківська

9,6

14,1Хмельницька

8,9

17Чернівецька

7,7

18,4
3. З перелічених нижче чинників, що впливають на природний рух населення, позначте ті, що сприяють підвищенню народжуваності (+), призводять до її зниження (-):

  • стабільне економічне і політичне становище в Україні;

  • високий рівень забруднення навколишнього середовища;

  • економічна незалежність жінок, їх активна участь у суспільному і політичному житті;

  • прагнення батьків отримати у старості підтримку від дорослих дітей;

  • високий рівень безробіття;

  • низька заробітна плата і невисокий рівень життя;

  • можливість в старості мати добре пенсійне забезпечення;

  • відсутність державної підтримки сімей з дітьми;

  • економічно залежне становище жінок;


4. Сьогодні для України характерне перевищення смертності над народжуваністю. Назвіть причини низької народжуваності та високої смертності, а також шлях вирішення цієї проблеми.


Причини низької народжуваності і високої смертності

Шляхи вирішення проблеми
5. На картосхемі надпишіть основні напрямки (країни, регіони) зовнішньої міграції у період з 1990 по 2001 рр. (за зразком)
6. Використовуючи дані таблиці, побудуйте графік зміни кількості населення України з 1980 по 2001 р. Виділіть червоним кольором період, коли кількість населення знижувалась (відбувалась депопуляція).


Рік

Кількість населенні України (тис.чол.)

1980

49952,5

1986

51201,5

1989

51700,0

1991

51900,0

1993

52244,0

1995

51700,0

1997

50900,0

1999

50100,0

2001

49291,0

2002

48400,0

У період з 1997 по 1999 рр. включно населення України зменшилось на 800 тис. чол., 300 тис. з яких – за рахунок перевищення еміграції над імміграцією. Назвіть причину зменшення кількості населення на 500 тис. чоловік, що залишилося.


7. Укажіть періоди (роки) XX ст. коли спостерігалося зменшення кількості населення України, та історичні події, з якими воно було зв'язано.


Періоди (роки) ХХ ст.

Історичні події
ВИСНОВОК: Укажіть основні причини, що обумовили зміну кількості населення України у період з 1980 по 2001 рік.
ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ: Порівняйте кількість населення своєї області з аналогічним показником по двом-трьом іншим областям України за один і той же період. Охарактеризуйте природний і механічний рух населення своєї області.
Бесіда. Що відбуватиметься з кількістю населення в Україні в найближчі 5-10 років?
ІІІ. Підсумок уроку.

Заключне слово вчителя.

Сьогодні на уроці ми навчилися аналізувати демографічну ситуацію в різні періоди розвитку нашої країни на основі статистичних даних. По закінченні практичної роботи ви спрогнозували демографічну ситуацію в Україні на найближчі 5-10 років.


IV. Домашнє завдання.

1. Прочитати конспект уроку.

2. Відповісти на питання: "Які заходи на державному рівні ви б запропонували для збільшення народжуваності в Україні?

3. Повторити текст підручника: § 7, §8.


Урок 4.
ТЕМА: Статево-віковий склад населення.
МЕТА: 1). сформувати уявлення про статево-вікову структуру населення України і чинники, що на неї впливають;

2) розвивати вміння і навички формувати висновок на основі вивченого матеріалу і статистичних даних про демографічну політику в Україні; практичні навички побудови діаграми на основі статистичних даних;

3). формувати свідомого громадянина України, здатного критично мислити і знайти шляхи вирішення проблем,
ОБЛАДНАННЯ: карта адміністративно-територіального поділу України, роздавальний матеріал "Статевий склад населення", "Віковий склад населення", "Вікова структура населення".
ТИП УРОКУ: урок формування знань, умінь, навичок.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Бесіда.


 1. Якими показниками можна схарактеризувати природний приріст населення?

 2. Які особливості сучасного розвитку України впливають на природний приріст?

 3. Чому державним органам влади необхідно контролювати зміни кількості населення і причини, що на них впливають?

 4. Як держава може вплинути на міграційні процеси?

 5. Які вікові групи беруть участь в міграційних процесах?


ІІІ. Етап навчально-пізнавальної діяльності.

1. Статева структура населення.

Важливою характеристикою населення країни є його статева структура – це співвідношення між кількістю чоловіків і жінок. Від цього співвідношення в різних вікових групах певною мірою залежить можливість в шлюб, а отже, і рівень народжуваності. Диспропорціякількості чоловіків та жінок призводить також до зростання міграції населення.
Таблиця "Статевий склад населення"

Області України

У % до всього населення

Довідково за 1989 рік

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Автономна Республіка Крим

46

54

47

53

Вінницька

46

54

45

55

Волинська

47

53

47

53

Дніпропетровська

46

54

46

54

Донецька

46

54

46

54

Житомирська

46

54

46

54

Закарпатська

48

52

48

52

Запорізька

46

54

46

54

Івано-Франківська

47

53

47

53

Київська

46

54

46

54

Кіровоградська

46

54

46

54

Луганська

46

54

46

54

Львівська

47

53

47

53

Миколаївська

47

53

46

54

Одеська

47

53

47

53

Полтавська

46

54

46

54

Рівненська

47

53

47

53

Сумська

46

54

45

55

Тернопільська

46

54

46

54

Харківська

46

54

46

54

Херсонська

47

53

47

53

Хмельницька

46

54

46

54

Черкаська

46

54

45

55

Чернівецька

47

53

46

54

Чернігівська

45

55

44

56

м. Київ

47

53

47

53

м. Севастополь

46

54

47

53

Наведені дані свідчать про поступове зменшення статевої диспропорції у складі населення України. Якщо в 1989 р. на 1000 чоловіків припадало 1163 жінки, то у 2001 р. – 1159 жінок. Це відбулося за рахунок сільського населення, у якому за той же період статеве співвідношення змінилося від 1205 до 1151 жінки на 1000 чоловік. У містах цей показник, навпаки, зріз,

відповідно, з 1143 у 1989 р. до 1163 у 2001 р. Крім того за даними останнього перепису, співвідношення кількості жінок і чоловіків репродуктивного іку стало ще більш сприятливим, оскільки відносний показник для жінок цієї вікової групи у розрахунку на 1000 чоловіків відповідного віку склав 1031.
2. Віковий склад населення.

Віковий склад населення, зафіксований Всеукраїнським переписом населення, характеризується такими даними.
Вік

Кількість постійного населення, тис. осіб

У % до підсумку

2001 рік

1989 рік

0-9

4533,3

9,4

14,5

10-19

7308,1

16,2

13,9

20-29

6891,6

14,3

14,2

30-39

6621,2

13,7

14,9

40-49

7298,7

15,1

11,5

50-59

5245,3

10,9

12,9

60-69

5522,2

11,4

10,2

70-79

3740,0

7,8

5,5

80і старші

1060,8

2,2

2,4

Зменшення частки дітей у загальній кількості населення поряд із суттєвим підвищенням частки осіб у віці, старшому за працездатний, значно ускладнюють демографічну ситуацію в країні і зумовлюють наростаюче старіння населення.
Вік

Кількість постійного населення, тис. осіб

У % до підсумку

2001 рік

1989 рік

Молодший за працездатний

8743,7

18,1

23,0

Працездатний

27984,7

58,0

55,8

Старший за працездатний

11492,8

23,9

21,2


(На дошці вивішується діаграма «Вікова структура населення» в %)

- Які тенденції відображає діаграма? Які наслідки такої структури? (Встановлення причинно-наслідкових зв'язків, використовуючи прийом "розумовий штурм").


Учні аналізують діаграму:

 • частка молоді зменшується;

 • частка людей старшого віку збільшується;

 • кількість працюючих приблизно однакова.


Наслідки:

 1. Старіння нації.

 2. Депопуляція.

 3. Велике навантаження на працюючих.

 4. Зменшення кількості трудових ресурсів.


(Вивішується діаграма «Тривалість життя в Україні»)


Людина, як біологічна істота за сприятливих умов існування може жити понад 100 років.
Аналіз діаграми: тривалість життя в нашій країні зменшується і є нижчою від середньоєвропейських показників.
Інтернет-повідомлення: найменше живуть люди в Замбії -37 років, найдовше - в Андоррі - 83,5 років.
Рада Європи підготувала новий звіт про демографічний розвиток Європейського континенту. Означені там дані маловтішні для українців: найнижча тривалість життя серед європейських країн в Україні, Росії та Білорусії.
Демографи дослідили, що коли у Швеції чи Ісландії люди доживають у середньому до 77-78 років, то в Україні до 63. А ось щодо народжуваності, то в українців справи не найгірші. Згідно з даними звіту, найменше дітей народжується у Вірменії, Чехії, Словаччині, Латвії.
Для вирішення демографічної проблеми в країні повинна проводитися демографічна політика.
Демографічна політика – це комплекс заходів, спрямованих на регулювання динаміки кількості населення. У країнах з високими темпами природного приросту приводять політику планування родини, заохочують родини з однією (Китай) або двома (Індія) дітьми. У країнах з низькими темпами природного приросту проводять демографічну політику, спрямовану на стимулювання народжуваності, заохочують родини з великою кількістю дітей (Німеччина). Прагнуть до цього і в Україні.

IV. Підсумок уроку.

Сьогодні на уроці ми сформували уявлення про статево-вікову структуру населення України, про тривалість життя населення, порівняли з середньою тривалістю в інших країнах світу і зробили висновок, що необхідно проводити в Україні демографічну політику, спрямовану на підвищення народжуваності.V. Домашнє завдання:

 1. Прочитати конспект уроку.

 2. Відповісти на питання: «Які заходи на державному рівні ви б запропонували для збільшення народжуваності в Україні?»

 3. Опрацювати текст підручника §6 стор. 30-31

Урок 5.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка