Старокостянтинівська гімназія Старокостянтинівської міської ради Хмельницької областіСторінка1/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.4 Mb.
  1   2   3   4   5
Старокостянтинівській міський методичний кабінетСтарокостянтинівська гімназія

Старокостянтинівської міської ради

Хмельницької області

Портфоліо вчителя географії.

Підсумкові уроки з географії:

корекція та контроль знань в умовах

реформування шкільної географічної освіти

(методичний посібник)


Бачинська Неля Іванівна,

вчитель географії, вчитель

І кваліфікаційної категорії Старокостянтинівської гімназії

м. Старокостянтинів

- 2011 -


Упорядник Бачинська Неля Іванівна,

вчитель географії,

вчитель І кваліфікаційної категорії

Старокостянтинівської гімназії Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області
Анотація Н.І. Бачинська. Портфоліо вчителя географії.

Підсумкові уроки з географії: корекція та контроль знань в умовах реформування шкільної географічної освіти (методичний посібник) / Старокостянтинів. – 2011. – 123 с.


В методичному посібнику вміщено підсумкові уроки з географії, де вивчений матеріал розглядається як чітко організована система – у логічній послідовності, у логічних зв'язках.

Даний посібник сприятиме підвищенню ефективності організації та проведення підсумкових уроків. Використовуючи різну методику вчитель географії зацікавить учнів до вивчення предмету та проведення уроків у зручній формі як для учнів так і для педагога.
З м і с т
Вступ

1. Підсумкові уроки з географії: корекція та контроль знань в умовах реформування шкільної географічної освіти. ……………6

2. Активні форми і методи проведення уроків з географії…………..10

3. Населення України (9 клас)…………………………………………13

4. Демографічні проблеми в Україні (9 клас) (прес-конференція).…45

5. Глобальні проблеми сучасності. (10 клас) (прес-конференція)…..49

6. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до вивчення географії………………………………………………..…………..63

7. Класні години:

«Планета у нас одна» …………………………………………...68

«Життя людини найвища цінність» …………………………...76

8. Практика сімейного побутового виховання в українських сім’ях (з лекторії до батьківських зборів). ……………………….85

Додатки:

А. Урок-гра з теми «Океани»

Б. Географічний КВК з теми «Материки Південної півкулі» (7 кл.)

В. Різнорівневі завдання з розділів «Загальна характеристика світу» (10 кл.)

Г. «Кліматичні умови та ресурси», «Внутрішні води»
В с т у п


Я, Бачинська Н.І., вчитель географії, працюю над темою "Підсумкові уроки з географії: корекція та контроль знань в умовах реформування шкільної географічної освіти".


Чому вибрала саме цю тему?
В наших умовах демократії, ринку, новітніх науково-інформаційних технологій людство рухається в напрямі розвитку особистості, її культури. А шкільний вік — пора інтенсивного формування особистості, становлення свідомого "Я", суттєву роль у цьому відіграє підсвідомість. Наскільки раціонально й логічно впорядкована підсвідомість, настільки думки, а також вчинки людини будуть раціональними, логічними, соціальними.

У формуванні підсвідомості відіграють велику роль підсумкові уроки з географії або уроки тематичного узагальнюючого повторення, де вивчений матеріал розглядається як чітко організована система – у логічній послідовності, у логічних зв'язках.

Використання різноманітної методики та підбір методів для проведення підсумкових уроків у співвідношенні з рівнем пізнавальної діяльності кожного учня, класу, дозволяють задовольнити потреби кожного, формувати таку особистість, яка здатна до самостійного здобуття знань та практичного використання їх у житті.

До уроків цього типу учнів потрібно готувати: формувати в них уміння узагальнювати матеріал, знаходити в підручнику необхідні для цього факти, навчитись орієнтуватись у змісті розділів, формувати висновки своїми словами.

Проблема контролю знань і вмінь учнів з географії займає важливе місце в навчально-виховному процесі, оскільки від того, як організований контроль, багато в чому залежать результати навчання і виховання учнів.

На підсумкових уроках використовую і нетрадиційні форми: конференції, брейн-ринги, гру-змагання "Що? Де? Коли?", заліки, заочні подорожі та інші.

Усну перевірку поєдную з письмовою, практичною. Для цього заздалегідь до кожної теми готую набір різних варіантів контрольних дидактичних матеріалів: географічних диктантів, тестів, контрольних карток.

Складаю запитання так, щоб рейтинг за сумою балів дорівнював 12. Тому запитання є різнорівневі, диференційовані, різноманітні за формою і складністю.

Плануючи уроки тематичного оцінювання, чітко визначаю: види контрольних завдань, що і як перевіряти. Такий контроль сприяє всебічному розвитку особистості, підвищує відповідальність за рівень виконання завдань, привчає учнів до систематичної розумової праці, активізує пізнавальні інтереси, формує позитивні моральні якості.

Сподіваюсь, що даний методичний посібник допоможе вчителю географії у підготовці до підсумкового уроку.Підсумкові уроки з географи:

корекція та контроль знань в умовах

реформування шкільної географічної освіти.
Людство цілеспрямовано рухається в напрямі розвитку демократії, піднесення гідності особистості, її культури, розвитку в умовах ринкових відносин. Життя в умовах демократії, ринку, новітніх науково-інформаційних технологій стає реальністю. А шкільний вік – пора інтенсивного формування особистості, становлення свідомого «Я». Суттєву роль у цьому відіграє підсвідомість. Наскільки раціонально й логічно впорядкована підсвідомість, настільки думки, а також вчинки людини будуть раціональними, логічними, соціальними. Виховувати особистість, формування логічного мислення означає, насамперед, раціонально впорядкувати підсвідомість. Тут велику роль відіграють зовнішні чинники: зв'язне мовлення, логічні операції.

У формуванні підсвідомості відіграють велику роль підсумкові уроки з географії або уроки тематичного узагальнюючого повторення, де вивчений матеріал розглядається як чітко організована система – у логічній послідовності, у логічних зв'язках.

Підсумкові уроки виконують багатопланову функцію. На таких уроках здійснюється перевірка і контроль знань, їх корекція і узагальнення, закріплення й систематизація знань, удосконалення вмінь і навичок.

Для проведення підсумкових уроків використовується різноманітна методика. Методи підбираються у співвідношенні з рівнем пізнавальної діяльності кожного учня, класу. Вони дозволяють задовольнити потреби кожного, формувати таку особистість, яка здатна

до самостійного здобуття знань та практичного використання їх у житті.

До уроків цього типу учнів потрібно готувати: формувати в них уміння узагальнювати матеріал, знаходити в підручнику

необхідні для цього факти, навчити орієнтуватись у змісті розділів, формувати висновки своїми словами.

Проблема контролю знань і вмінь учнів з географії займає важливе місце в навчально-виховному процесі, оскільки від того, як організований контроль, багато в чому залежать результати навчання і виховання учнів.

На своїх підсумкових уроках використовую і нетрадиційні форми: конференції, брейн-ринги, гру-змагання «Що? Де? Коли?», заліки, заочні подорожі та інші.

Усну перевірку поєдную з письмовою, практичною. Для цього заздалегідь готую до кожної теми набір різних варіантів контрольних дидактичних матеріалів: географічних диктантів, текстів, контрольних карток.

Складаю запитання так, щоб рейтинг за сумою балів дорівнював 12, тому завдання даю як однорівневі, коли кожне питання оцінюється одним балом, а в сумі 12, так і різнорівневі.
Наприклад, під час вивчення теми «Гідросфера» в 6 класі.

1. Світовий кругообіг води – це...

2. Складовими частинами гідросфери є:

а) в)


б) г)

3. Складові частини світового океану – це...

4. Води суходолу – це ...

5. Режим річки – це...

6. Назвіть складові частини річки.

7. Чим відрізняються гірські річки від рівнинних?

8. Що таке озеро?

9. Як утверджуються болота?

10. 3а яких умов можуть утворюватися льодовики?

11. Чому солона вода не може потрапити в річки?

12. Чому океани не виходять з берегів, адже річки постійно несуть до них свої води?


Складаю запитання і різнорівневі, диференційовані, різноманітні за формою і складністю. Одні складаю на рецептивно-продуктивному рівні, другі – на репродуктивному, треті – на конструктивно-варіативному, четверті – та творчому рівні, але рейтинг усіх запитань у сумі дорівнює 12 балів.


Наприклад, під час вивчення теми «Австралія» в 7 класі.
Запитання на рецептивному рівні:

1. Великий Бар'єрний риф – це...

2. Який клімат переважає в Австралії?

3. Кріки – це...


Запитання на репродуктивному рівні:

1. Опишіть природу саван Австралії за планом.

2. Чому в Австралії випадає мало опадів?

3. Поясніть розташування пустинь в Австралії.


Запитання конструктивно-варіативного рівня:

1. У якій частиш Австралії східній чи західній – вплив Океану є більше виражений? Відповідь свою обґрунтуйте.

2. Чому ліси в Австралії займають незначну площу? З чим це пов'язано?
Запитання творчого рівня:

1. Існують оригінальні проекти вирішення проблеми питної води в Австралії:І проект: опріснювання морської води.

П проект: доставляти прісну воду з Антарктиди.

Як ви думаєте, який проект доцільніший. Свою відповідь обґрунтуйте. Визначте негативні і позитивні аспекти такого рішення.

Після вивчення курсу "Загальна географія", 6 клас провожу гру-змагання "Що? Де? Коли?" (Див. додаток А)
В 7 класі після вивчення теми "Океани" провожу урок-гру "Океани" – це урок гра змагання; всі учні задіяні на уроці, з інтересом і бажанням показують свої знання, а учитель в кінці уроку оцінює (Див. додаток Б).
Географічний КВК провожу після вивчення теми "Материки південної півкулі", 7 клас (Див. додаток В).
В 10 класі провожу контрольні роботи різнорівневі, різноманітні за складністю. Це дає можливість більш об'єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів з географії (Див. додаток Г)
Плануючи уроки тематичного оцінювання, необхідно чітко визначити: види контрольних завдань, що і як перевіряти.

Система оцінювання має базуватися на принципі гуманізації і повинна встановлювати об'єктивну оцінку якості знань учнів.

Педагогічний контроль має важливе виховне освітнє та розвиваюче значення. Він сприяє всебічному розвитку особистості, підвищує відповідальність за рівень виконання завдань, привчає учнів до систематичної розумової праці, активізує пізнавальні інтереси, формує позитивні моральні якості.

Активні форми і методи проведення

уроків з географії

(2010-2011 н.р.)
Зміни екологічної ситуації в державі мають вплив і на зміст географічної науки, особливо економічної і соціальної. Посилюється економізація та екологізація географічної освіти. Все це потребує відповідної реакції школи. Удосконалення навчально-виховного процесу, як передумова зростання інтересу учнів до навчання і підвищення якості їхніх знань, передбачає застосування найрізноманітніших методичних прийомів. Правильний вибір форм і методів навчання - одне з найголовніших умов підвищення ефективності уроку.

На вибір методів та їх поєднання великий вплив має визначений для організації навчання тип уроку та його структура. Коли на уроці вивчають 1 новий матеріал з переважанням теоретичних питань, а учні мають достатні опорні знання, може бути виправданий метод бесіди в поєднанні з пояснювальною розповіддю вчителя про головні і нові програмові знання. Бесіда може бути простою (у вигляді запитань і відповідей), або евристичною, з постановою проблемних завдань і залучення різних засобів навчання (підручника, атласів, матеріалів спостереження тощо).

Я думаю, що віджити себе не може і комбінований урок, тоді частина часу на ньому відводиться опитування, більша - вивченню нових теоретичних питань на основі чіткої розповіді чи навчальної лекції учителя; учитель при цьому виділяє головне. На таких уроках буде приділено увагу стану закріплення головних питань та їх опрацювання під час виконання домашнього завдання. Головне виділяється за

допомогою структурно-логічних схем, де показано взаємозв'язки між усіма питаннями уроку. Такі опорні схеми розроблені за курсами "Загальна фізична географія", "Географія України".Важливою рисою сучасного уроку є активна діяльність учнів. Активізація сучасної діяльності спрямована не тільки на активність мислення, а й на підвищення розумових зусиль, на поліпшення процесу засвоєння пізнань, умінь і навичок.

З великим задоволенням провожу нестандартні уроки. Нестандартні уроки – це уроки, які викликають неоднозначні думки в багатьох вчителів географії. При проведенні таких уроків учитель виступає в ролі і сценариста, і режисера, і головної дійової особи. Учні же великою зацікавленістю відносяться до таких уроків. Нестандартні уроки допомагають створити позитивну мотивацію навчальної діяльності, стимулюють розумові дії, сприяють формуванню стійких пізнавальних інтересів до предмета. Я дуже часто проводжу нестаціонарні уроки у 10 класах.

Я рахую, що шкільний курс "Економічної і соціальної географії світу" є цікавим із різних позицій – світоглядної, розвивальної, інтелектуальної, пошукової.

Учні цієї вікової групи вже володіють основними термінологічними й номенклатурними знаннями з географії. Дуже важливо навчити й самостійно здобувати знання, працювати з Інтернетом, літературою, періодичними виданнями, енциклопедіями, словниками і статистичною інформацією. Продуктивними в цьому напрямі є групові форми роботи, зокрема, випереджальні завдання, коли учні класу поділяються на групи спеціалістів ("історики", "політологи", "демографи", "економісти") і працюють над попередньо сформованою проблемою, виносячи на суд класу результат колективної роботи групи.

Тоді урок-семінар, урок-пресконференція, урок-подорож по якійсь країні стає цікавим, пізнавальним, усебічним, з елементами інтеграції з іноземною мовою, історією, зарубіжною літературною, музикою. Творчі групи учнів вирішують ту чи іншу проблему країни, працюють з

картами, текстами підручників, енциклопедичною та статистичною інформацією. Вчитель в цей час є людиною, прагне пробудити інтерес у дітей до пошуку і знань.


В 2001-2002 навчальному році я проводила уроки-пресконференції по вивченню окремих країн світу: Франції, Японії, США, Китаю.

Дітей цікавить ментальність різних народів, вплив на це історії, природи, культури певної країни і, як наслідок - відображення і структурі економічної системи, ставленні людей до праці, патріотизмі, виробленні культурних, освітніх, життєвих цінностей.

Такі уроки допомогли учням 10 класу при проходженні навчальної практики в кінці навчального року написати курсові роботи з географії. Багато дітей в класі вибрали тему "Портрет країни". Країни різні, прекрасний матеріал був підібраний, прекрасне оформлення робіт.

Був проведений захист курсових робіт і всі роботи були достойно оцінені.


Населення України (9 клас)

(розробка уроків з теми в класах

з поглибленим вивченням географії)
УРОК 1. Демографічна ситуація в Україні. Кількість населення. Динаміка кількості населення (урок засвоєння нових знань).

- використовується елементи групової роботи, проблемний виклад матеріалу, практична робота.УРОК2. Демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси (урок засвоєння нових знань).

- використовується самостійна робота з текстом підручника.УРОК 3. Практична робота № 3: побудова графіка зміни чисельності населення за певний період (урок засвоєння нових знань та їх практичне використання).

- використовується теоретичні знання учнів, практична робота, самостійна робота.УРОК 4. Статевовіковий склад населення України (урок засвоєння нових знань).

- використовується самостійна групова робота.УРОК 5. Національний і етнічний склад населення. Практична робота №4: побудова секторної діаграми національного складу населення України (урок засвоєння нових знань та їх практичне використання).

УРОК 6. Формування української нації. Українська діаспора.

- використовується самостійна робота, практична робота, індивідуальна робота.УРОК 7. Розміщення населення України. Урбанізація.

- Використовується самостійна групова робота.УРОК 8. Сільське населення. Типи сільських поселень.

- Використовується самостійна робота, колективна.УРОК 9. Трудові ресурси і зайнятість населення.

- Використовується практична робота.УРОК 10. Тематичне оцінювання за темою "Населення України" (урок контролю і оцінювання знань).

Урок 1.
ТЕМА: Демографічна ситуація в Україні. Кількість населення. Динаміка кількості населення.
МЕТА: 1) ввести поняття "кількість населення";

 1. сформувати в учнів систему знань про кількість населення в Україні;

 2. формувати вміння і навички роботи зі статистичними матеріалом;

 3. виховувати свідомого громадянина України, відповідального за свою країну.


ОБЛАДНАННЯ: Карта адміністративно-територіального поділу України, роздавальний матеріал – таблиця "Населення України", політична карта світу.
ТИП УРОКУ: Урок засвоєння нових знань.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
II. Вступне слово вчителя.

Економічна і соціальна географія вивчає три головні об'єкти: природу (навколишнє (географічне) середовище), суспільство (населення, людина) та господарство. Найвищою цінністю, найбільшим багатством кожної держави - це люди. Вивчення даного курсу начинається завжди з соціальної географії, яка вивчає населення, (оголошення теми, запис на дошці, учні записують у зошит).


ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Бесіда:

 1. Які показники характеризують населення будь-якої країни?

 1. Наведіть приклади країн з великою кількістю населення. Покажіть на карті.

 2. Наведіть приклади країн з малою кількістю населення. Покажіть ці країни на карті.

 3. Для чого, на ваш погляд необхідно стежити за динамікою кількості населення?


IV. Мотивація навчальної діяльності

На дошці: Погибнеш, зникнеш Україно,

Не стане знаку на землі...

(Т.Шевченко)
- Чи справджуються слова Великого Кобзаря на початку XX століття, чи це зовсім не так? Що відбувається з населенням країни? Які тенденції характерні? Можливо, ці слова не стосується сучасного періоду розвитку української нації?
V. Вивчення нового матеріалу.

- сьогодні на уроці ми будемо вивчати: 1. Відомості про кількість населення України в давні часи.

 2. Кількість населення, його територіальні відмінності.

 3. Демографічна ситуація в нашій країні.

- формування знань, умінь і навичок.
Розповідь учителя.

Кількість населення – це кількість мешканців України у певний момент часу.

Головним джерелом відомостей про кількість населення здавна вважалися переписи населення. У далекому минулому необхідно було знати кількість працівників, що платили податки, кількість війська, тощо.

Перші переписи проводилися в III ст. до н.е. у Єгипті та Китаї.

У IX ст. У Київській Русі населення переписували з метою обкладання його податками. Петро І зробив "ревізії"" населення обов'язковими в Росії, з 1897 р. перепис відбувався в Росії кожні 10 років. Науково обґрунтовані методи перепису ввів у Росії знаменитий географ П.П.Семенов-Тян-Шанський, що очолював Російське географічне товариство. В Україні останній перепис проводився в 2001 р. Для чого необхідний перепис населення сьогодні? Яка його мета? На ці питання ми будемо відповідати на сьогоднішньому уроці частково, і повну відповідь дамо на наступному уроці.


Самостійна робота.
Завдання 1.

Проаналізувати таблицю "Кількість населення України" і дайте відповідь на такі питання: (стор.221, дод. 3 підр. Д.Д.Заставний) 1. Які зміні відбулися у 90-ті роки?

 2. З якого року почалося скорочення населення?

 3. У які роки відбувалося особливо різке прискорення темпів зменшення кількості населення?

 4. З якого року намітилися тенденції уповільнення темпів зменшення кількості населення?


Розповідь учителя:

Наука, що займається вивченням динаміки кількості населення, називається демографією.

Загальна кількість наявного населення України станом на 5 грудня 2001 року, за уточненими даними Всеукраїнського перепису населення, становила 48 млн. 457 тис. осіб.
Самостійна робота.
Завдання 2.

Аналіз додаткового матеріалу, схема «Динаміка кількості населення»Орієнтовні запитання: 1. Як змінювалась кількість населення України до 1918 року?

 2. Що відбувалося з кількістю населення з 1918 р. до 1959 р.?

 3. Коли кількість населення була найбільшою?

 4. Чому кількість населення в різні роки зменшувалася?


Завдання 3.

Скласти ЩІС (вчитель на дошці, учні – в зошитах)


Більш детально з цими процесами познайомимось на наступному уроці.


VІ. Підсумок уроку.

Демографічна ситуація, яка склалася в Україні, цілком обґрунтовано викликає стурбованість як владних структур, так і широких верств суспільства. Яка ж демографічна ситуація в Україні?  • Скорочення кількості населення;

  • Зниження тривалості життя;

  • Стрімкий спад народжуваності;

  • Велика кількість людей виїжджає за кордон в пошуках кращих умов життя.

Це ознаки демографічної кризи в Україні.


VІІ. Контрольно-оцінювальний етап.
1. «Шкала думок» (вивішуються на дошці, учні приклеюють аркуші зі своїми прізвищами на «шкалі думок». Заслухуючи пояснення учнів з кожної групи (чому ви думаєте саме так?)

  • згодний

  • не згодний

  • більше згодний, ніж не згодний

  • більше не згодний, ніж згодний


Висновок: Хочеться вірити, що українці будуть жити і будувати свою державу.

Ми є. Були. І будем ми!

Й Вітчизна наша з нами!

(Іван Багряний)
2. Визначення рівня активності.

Кожна відповідь оцінюється балами. На кінець уроку учні називають бали (рівень активності).VІІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати конспект уроку.

Опрацювати текст підручника §6, ст. 29-30.

Урок 2.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка