Стандартний вигляд числаСкачати 198.25 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір198.25 Kb.


Назва номінації: Розвивальний урок
Тема. Стандартний вигляд числа (Урок алгебри у 8 класі)
Автор: Труш Галина Антонівна, учитель математики,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель – методист, заступник директора з навчально-виховної роботи Центральної загальноосвітньої школи I-III ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області.

Анкетні дані автора

1. Прізвище, ім’я, по батькові Труш Галина Антонівна

2. Місце роботи: Центральна загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області, 57361, вулиця Суворова,1, с. Центральне Снігурівського району Миколаївської області; ZOSHIMA@ukr.net; (05162) 2-72-14

3. Досвід роботи: учитель математики вищої категорії, учитель – методист, завуч, стаж 27 років. Працюю над реалізацією проблемної теми «Розвиток самостійності, пізнавальної активності і творчих здібностей учнів на уроках математики та в позаурочний час». Працюю під девізом:Дати поштовх розвитку дитини,

Її здібності розкрити до кінця.

Допомогти становленню людини

Як особистості, дослідника, творця.

ІІ місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» у номінації «Математика», учасник ІІ Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень», лауреат обласного заочного конкурсу «Від творчого вчителя – до обдарованого учня», І місце за підсумками районного конкурсу авторів навчальних програм з природничо – математичного напрямку за програму факультативу «Цікава математика» для учнів 6 класу, учасник "Панорами творчих уроків".
5. Контактні дані: моб. телефон – 0993738099, 57336, вул. Робоча, 42, село Вавилове Снігурівського району Миколаївської області,

g.trush1965@mail.ru

Урок – науково-дослідницька експедиція

Стандартний вигляд числа. Алгебра, 8 клас

Пропоную вашій увазі конспект уроку з алгебри у 8-му класі. У нашій школі цей урок припав на 21 листопада, тому ця дата зустрічається у конспекті уроку. У пропонованій розробці уроку використано матеріал за підручником: Алгебра. 8 клас / О.Я. Біляніна, Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко. – К.: Ґенеза, 2008.

Тема. Стандартний вигляд числа

Мета: домогтися засвоєння учнями змісту понять «стандартний вигляд числа», «порядок числа», «значуща частина числа»; змісту алгоритмів виконання дій над числами, записаними у стандартному вигляді; формувати вміння та навички застосовувати вивчені поняття для запису чисел у стандартному вигляді та визначення його порядку, вивчені алгоритми для виконання дій над числами, записаними у стандартному вигляді під час розв'язування прикладних задач. Сприяти розвитку пізнавальної самостійності та творчих здібностей учнів, обчислювальних навичок, логічного мислення, міжпредметних зв'язків, навичок самоконтролю. Виховувати компетентну особистість учня.

Актуальність, інноваційність та практична значимість уроку: розв’язуються завдання розвитку усних та письмових обчислювальних навичок учнів, уміння самостійно досліджувати факти з навколишнього середовища; урок професійно – спрямований: здійснюються міжпредметні зв’язки з фізикою, хімією, географією, біологією, астрономією; обрано нетрадиційну форму проведення уроку, в ході якого учні об’єднуються в дві наукові дослідницькі групи. В ході уроку розкриваються ролі та можливості математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечується усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук.

Тип уроку. Урок засвоєння знань, формування умінь та навичок.

Форма проведення: науково - дослідницька експедиція

Обладнання: опорні конспекти, картки з таблицями для дослідження, картки з прикладними задачами, картки самооцінки, тестові завдання, підручник «Алгебра» для 8 класу, мікрофон.

Найвище призначення математики - знаходити порядок у хаосі, який нас оточує.1

Н. Вінер

Хід уроку

До уроку роздаються картки самооцінки, таблиці, опорні конспекти.I. Організаційний момент (1хв).

Учитель. Всі на місці, всі здорові? До уроку всі готові? Запишіть у зошити дату, «Класна робота».

II. Організація експедиції (5хв).

Учитель. Я поведу вас у країну наукову,

Щоб відкривати і цікаве, й невідоме.

Ми сьогодні відправимося в науково-дослідницьку експедицію, але спочатку перевіримо вашу готовність до пізнання нового.

Щоб відкрити невідоме,

Ми повторимо знайоме!

1. Повторимо як ви знаєте властивості степеня з цілим показником. Встановити відповідність: (4б.)


(Відповідь. А-7; Б-4; В-8; Г-2; Д-6; Е-5; Є-1; Ж-3.)

Завдання записуються різними кольорами на дошці. Робота в парах -взаємоперевірка. Учитель зачитує правильні відповіді. Бали виставляються в картки самооцінки.)

III. Формулювання завдань експедиції (3хв).

Учитель. Отже, необхідний багаж знань зібрали, можемо вирушати на відкриття стандартного вигляду числа.

Повернувшись із експедиції ви будете знати: • як записати число в стандартному вигляді;

 • що таке значуща частина числа; порядок числа;

 • на що вказує порядок числа;

 • як виконувати дії над числами, записаними в стандартному вигляді.

Уміти:

 • записувати числа у стандартному вигляді;

 • визначати порядок чисел;

 • виконувати дії над числами, записаними у стандартному вигляді;

 • розв'язувати прикладні задачі.

Щоб краще зрозуміти мету нашої експедиції, дайте відповідь на таке запитання: (Створення проблемної ситуації .)

Чи знаєте ви, що

Маса Землі -

Маса атома водню ?

Спробуйте прочитати ці числа.

Щоб розібратися у цьому, навести порядок у записі таких чисел ми вивчаємо
тему «Стандартний вигляд числа». Запишіть тему уроку у зошити.
А в кінці уроку ви скажете, яка користь від запису чисел у стандартному
вигляді.

Епіграфом до нашого уроку будуть слова Н.Вінера: «Найвище призначення математики - знаходити порядок у хаосі, який нас оточує.» А перед тим як ми вирушимо пізнавати нові числа, що нас оточують, я хочу запитати вас:

«Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?». (Технологія «Мікрофон»)

IV. Архіпелаг «Науковий» (10хв).

1.Учитель. Особливо часто використовують степені з цілими показниками, коли мають справу з дуже великими або дуже малими числами, ці числа зручно записувати у стандартному вигляді. Наприклад, масу Землі, яка дорівнює а масу атома водню

Порядок маси Землі дорівнює 24, а маси водню -24.

(Складається опорний конспект. Додаток 1)

Розгляньте за опорним конспектом алгоритми виконання дій над числами, записаними у стандартному вигляді, поясніть як виконано дії.

(Учні коментують виконання дій ).

2. Робота з підручником (§9, с. 97-98). Знайдіть відповідь на запитання:

- на що вказує порядок числа? (Порядок числа дає уяву про те, наскільки число велике або маленьке ).

Якщо ви зрозуміли все про стандартний вигляд числа, то поставте в картки самооцінки 4 бала, якщо є проблеми, то ставте запитання і ми спільними зусиллями їх розв'яжемо.V. Архіпелаг «Дослідницький» (8хв).

Учитель. Для подальшої роботи ми створимо дві наукові групи І група -І ряд, II група - II ряд.

1. (2 бала) Завдання І групі: за таблицею 1 (Додаток 2) дослідити числа «ліліпути»:

а)запишіть подані значення величин у стандартному вигляді;

б)обчисліть на скільки порядків діаметр еритроцита більший за діаметр молекули води.

Завдання II групі: за таблицею 1(Додаток 2) дослідити числа «велетні»:

а)запишіть подані значення величин у стандартному вигляді, попередньо округливши їх до 2-3 значущих цифр;

б)обчисліть на скільки порядків відстань від Землі до Сонця більша за відстань від Землі до Місяця.

(Захист досліджень біля дошки. Запис першого числа у кожній групі розглядається коментовано)

Розв'язання

І група ІІ групаа) 2,8 · 10 -10м;

6 · 10 -10м;

3,75 · 10 -6м;

9,1 · 10 -31кг;

1 · 10 -11с;


а) 3 · 10 8м/с;

6,96 · 10 8м;

5,1 · 10 8км2;

3,84 · 10 8м;

1,5 · 10 11м.


б) dе = 7,5 · 10 -6м;

dв=2,8· 10 -10м;

10-6 = 4, dе >dв на4 порядка.


б) SЗ - С =1,5· 10 11м;

S3-М =3,84 · 10 8м;

11-8 =3, SЗ-С > S3-М на 3 порядка.Учитель. Дослідженнями в яких наукових областях ви займалися? (хімія, фізика, біологія, астрономія, медицина, географія). (Перегляд відео «Планети нашої сонячної системи»)

2. (2 бала) Учитель. Проведемо дослідження в області астрономії. (за таблицею 2)

Завдання І групі: за таблицею 2 записати планети у порядку зростання їх мас.

Завдання II групі: за таблицею 2 записати планети у порядку спадання їх радіусів.

(Захист досліджень з місця, коментовано).

Таблиця 2Планета

М, кг

R, м

Меркурій

Венера


Марс

Юпітер


Сатурн

Уран


Нептун

3,26 · 10 23

4,88 · 10 24

6,43 · 10 23

1,90 · 10 27

5,69 · 10 26

8,69 · 10 25

1,04 · 10 26


2,42 · 10 6

6,10 · 10 6

3,38 · 10 6

7,13 · 10 7

6,04 · 10 7

2,38 · 10 7

2,22 · 10 7

Відповіді (наведено у таблиці)І група

ІІ група

Меркурій

Марс


Венера

Уран


Нептун

Сатурн


Юпітер

Юпітер

Сатурн


Уран

Нептун


Венера

Марс


Меркурій

VI. (4 бала). Архіпелаг «Обчислювальний» (5хв).

Завдання І групі: №178(1); №180(1:4); Завдання II групі: №178(2);№180(2;3). Розв'язання

№178. (Коментовано). На скільки порядків:

1)число 342 000 000 більше, ніж 4 000 000? (8-6=2).

2)число 18 000 000 менше, ніж 216 000 000 000 000? (14-7=7).

№180.(Представники груп біля дошки). Знайдіть значення виразу та запишіть

отриманий результат у стандартному вигляді:

1) (2,5 · 10-8) · (4,4 · 109)=2,5 · 4,4 · 10-8 · 109= 11 · 10= 1,1 · 102;

4) (3,362 · 10-5): ( 4,1 · 10-3) =(3,362 : 4,1) · (10-5 :10-3) = 0,82 · 10-2 = 8,2 · 10-3; 1. (0,3 · 106) · (2,6 · 10-10) = 0,3 · 2,6 · 106 · 10-10 = 0,78 · 10-4 = 7,8 · 10-5;

 2. (0,36 · 106): (2,4 · 102) =(0,36 : 2,4) · (106 :102) = 0,15 · 104 = 1,5 · 103.

VII. (3 бала). Архіпелаг «Прикладні задачі» (6хв).
Розв'язування прикладних задач. (Задачі записані на картках, які роздаються кожній групі, захист біля дошки).

1. Відомо, що перша космічна швидкість дорівнює 7,9 · 103 м/с, друга -

1,12 · 104 м/с, третя - 1,667 · 104 м/с. Виразіть ці швидкості у кілометрах за

секунду і запишіть здобуті результати числами у стандартному вигляді.

Розв'язання

7,9 · 103 м/с = 7,9 км/с;

1,12 · 104 м/с = 1,12 · 101 км/с;

1,667 · 104м/с = 1,667 · 101 км/с.

2. Щільність заліза 7,8 · 103 кг/м3. Знайдіть масу залізної плити, довжина якої 1,2 м, ширина - 6 · 10-1м і товщина - 2,5 · 10-1м.Розв'язання

ρ= m /V, m = ρ V,

V = 1,2 · 6 · 10-1 · 2,5 · 10-1 =18 · 10-2 = 1,8 · 10-3 м3 - об'єм залізної плити.

m = 7,8 · 103 · 1,8 · 103 =14,04 кг.

Відповідь. 14,04 кг

VIII. (1 бал) Архіпелаг «Логічний» (1хв).

1. Порядок числа х дорівнює 15.(Завдання групам записані на картках).

Завдання І групі: Який порядок числа1000х?

Завдання II групі: Який порядок числа 0,001х? Розв'язання

а) 1000= 103, б) 0,001 = 10-3 ;

3 +15 =18. 15-3=12.

(Захист коментовано).

ІХ. (4 бала). Архіпелаг «Контролюючий» (3хв).

Тестова робота

1. Який із записів є стандартним виглядом числа 0,3005?

А

Б

В

Г

3,5 · 10-3

3,005 · 103

3,005 · 10-1

3,005 · 10-3

2. Укажіть порядок числа 0,353.

А

Б

В

Г

3

2

-3

-1

3. В якому випадку дію (3· 10-5 ) · (1,2 · 102 ) виконано правильно?

А

Б

В

Г

3,6 · 10-3

3,5 · 107

0,36 · 102

0,36· 10-3

4. В якому випадку ділення виконано правильно?

А

Б

В

Г

(2 ·105): (4·102)= =0,5 ·103

(2 · 105) : (4·102) =

=5 · 102(2·105):(4·102)= =500

(2·105):(4·102) = =8 · 107

Відповіді. 1 - В, 2 - Г, 3 - А, 4 - Б.

Перевірка правильності - робота в парах (обмін зошитами).

X. Результати роботи науково - дослідницької експедиції (2хв).

1. Технологія «Мікрофон».

 • То ж яка користь від запису чисел у стандартному вигляді?

 • Ми сьогодні досліджували у різних наукових галузях. Людям яких професій потрібні ці знання? (Вченим в області фізики, хімії, географії, біології, астрономії; космонавтам, механікам, токарям, лікарям, учителям.)

 • На яких уроках у школі ви знайомилися з окремими числами, записаними у стандартному вигляді?

2. Запишіть дату нашого уроку у стандартному вигляді. (2,1· 101 ) Чи зручно так записувати?

3. Учитель. Підсумуйте бали в своїх картках самооцінки. Максимальна кількість балів - 24. Ділимо на 2 і визначаємо оцінку кожного члена експедиції. ( Учитель з учнями називають оцінки за урок.)
4. Перевірка очікуваних результатів:
1. Якщо ви були впевненими протягом уроку, то підніміть праву руку.

 1. Якщо ви працювали творчо, то підніміть ліву руку.

 2. Якщо вам було цікаво працювати у експедиції, сплесніть у долоні.

 3. Якщо ви щиро раді за свої успіхи та успіхи товаришів, покладіть руку на серце.

 4. Якщо хочете йти разом до вершини знань, візьміть один одного за руки і підніміть їх угору.

 5. Якщо вам було приємно співпрацювати , посміхніться один одному і скажіть: «Дякую за співпрацю!».

А я скажу вам: «Дякую за плідну співпрацю!».

XI. Домашнє завдання (1хв).

Хто набрав за урок 1-6 балів: №177; 7-9 балів: №181, 10-12 балів: №184, №185.

Підготувати повідомлення про числа «велетні», які розглядав Архімед у своєму творі «Про число піщинок».

Картка самооцінки

Прізвище та ім'я учня______________________________ 1. Організація експедиції -

 2. Архіпелаг «Науковий» - 5. Архіпелаг «Прикладні задачі» -

 1. Архіпелаг «Дослідницький» - 6. Архіпелаг «Логічний» -

 2. Архіпелаг «Обчислювальний» - 7. Архіпелаг «Контролюючий» -

Загальна кількість балів –

Оцінка_______ .Висновки

Урок допомагає учням глибше зрозуміти і розширити поняття запису чисел; методи і способи виконання обчислень та розв’язування задач з числами, записаними у стандартному вигляді. Учні повинні вміти застосовувати прийоми усних та письмових обчислень у розв’язанні практичних життєвих проблем. Матеріал, вивчений на уроці, сприяє формуванню обчислювальної компетенції учнів, що є необхідною базою для подальшої підготовки їх до ЗНО та майбутнього вибору професії. Зміст урок дає можливість у доступній формі глибше зрозуміти сутність математичних прийомів виконання дій над числами та застосування їх під час розв’язування задач практичного характеру у різноманітних сферах діяльності.


Джерела інформації

 1. О.Я. Біляніна, Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко. Алгебра. 8 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ґенеза, 2008.

 2. М.М. Лиман. Школярам про математику і математиків. Посібник для учнів 4 – 8 класів середньої школи. – М.: Просвіта,1981. – 12с.

 3. https://www.youtube.com/watch?v=iZ6N0gCx7sY
1 Лиман М.М. Школярам про математику і математиків. Посібник для учнів 4 – 8 класів середньої школи. – М.: Просвіта,1981. – 12с.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка