Стан розвитку методичних інноваційний, впроваджувальних у мпплСкачати 347.59 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір347.59 Kb.
#1034
Стан розвитку методичних інноваційний, впроваджувальних у МППЛ

за 2009-2011 н.р.


Вступ.

Творчі пошуки в удосконаленні вже відомих методів і засобів навчання та опанування новими, інноваційними методами поширюються на всю систему методичної роботи у ліцеї. Зараз ми намагаємося проводити менше таких методичних заходів, під час яких один або кілька педагогів читають переписаний із журнальної статті текст, а інші — сидять і займаються своїми справами, а більше практикуємо нетрадиційні форми методичної роботи, з використанням інтерактивних методик. Вони сприяють залученню педагогів до пошукової методичної роботи; розвитку уміння спілкуватися з колегами, учнями, батьками сприяють попередженню конфліктів у педагогічному колективі.

Саме тому стало традиційним проведення у ліцеї нестандартних форм роботи:


 • Методичні декади МК «Методична естафета»:

- вернісаж майстер-класів;

- прем’єра творчого пошуку педагогів;

- комп*ютерні презентації порт фоліо педагогів;

- презентації творчих робіт учнів

- Випуск методичних бюлетенів МК;

- тиждень відкритих нестандартних уроків

Методична сесія відкритих нестандартних уроків;


 • Педагогічна олімпіада;

 • Психолого-педагогічні семінари-інтерактивні ігри;

 • Психолого-педагогічний брейнстормінг («Мозговий штурм» на семінарах та заняттях ШМФ;

 • Виставка педагогічної творчості.

 • Методичні практикуми з елементами психологічного тренінгу

Проведення нестандартних форм методичної роботи сприяє підвищенню фахової майстерності, стимулює до самоосвіти, дає можливість поєднувати індивідуальні та групові форми роботи, виявляти загальну ерудицію викладачів та майстрів в/н.

У формі тренінгів часто проводить засідання семінару-практикуму з педагогіки і психології практичний психолог ліцею.

Крім того, здійснюємо й інші методичні заходи, які стали вже традиційними, використовуючи інноваційні технології, зорієнтовані на особистісну рефлексію педагогів. Під час таких заходів відбувається звільнення від стереотипів у педагогічному мисленні, виявляється творчий, пошуковий підхід до педагогічної діяльності.

Наприклад.

Керуючись гаслом «Почни з себе», з метою ознайомлення педагогів з інтерактивними методиками, вироблення в них позитивного ставлення до інтерактивних технологій навчання, зацікавлення в їх використанні, варто проводити методичні оперативки, педради, засідання МК, семінари-практикуми з педагогіки і психології у формі тренінгів, ділових ігор, з використанням інтерактивних методик.

Такі інтерактивні заняття будуються  відповідно до структури інтерактивного уроку:

1.   Мотивація. Дорослі, як і діти, ефективно вчаться, якщо їх переконати, що це справді їм потрібно.

2. Подання теми та мети заняття. Дуже важливо, щоб усі учасники   навчального   процесу сприйняли мету заняття як свою особисту.

3.  Надання необхідної інформації. Це може бути міні-лекція, ознайомлення з теоретичним матеріалом за допомогою роздаткового матеріалу, виступ-презентація домашнього завдання.

4.  Інтерактивна вправа — центральна частина уроку. Найчастіше це робота в групах. Але на методичних заняттях для педагогічних працівників варто  намагатися всі елементи заняття проводити з допомогою різноманітних інтерактивних вправ, щоб ознайомити вчителів з методикою їх проведення.

5.   Презентація результатів роботи. Бажано, щоб кожен член групи брав участь не тільки в обговоренні проблеми, а й у представленні результатів роботи: кожен подає певну частину інформації, використовуючи виготовлену разом наочність: схеми, таблиці, алгоритми.

6.   Підбиття підсумків.  Наприкінці заняття слід повернутися до очікуваних результатів,  оголошених на початку заняття. Чи здійснилися очікування?

Під час таких методичних заходів використовую різні технології.

• «Очікування»,

• «Море сподівань»:

Реалізація проблемної теми ліцею.

2010-2011н.р.- це ІІ етап реалізації науково-методичної проблеми «Формування професійної компетентності учня,його інтелекту, національної самосвідомості шляхом удосконалення змісту і форм навчально - виховного процесу». Він визначений як інформаційно-аналітичний. Було складено відповідна плануюча документація щодо реалізації методичної проблемної теми ліцею. (Додаток-Звіт)

Робота над єдиною методичною проблемою ліцею «є доброю основою для формування педагогічного досвіду, а в подальшому – для його вивчення, узагальнення і впровадження у практику роботи педагогів ліцею. З цією метою в методичному кабінеті створено і регулярно поповнюється інформаційний банк даних: складено анотовані каталоги перспективного педагогічного виробничого досвіду, інноваційної діяльності педагогічних працівників ліцею, та анотовані каталоги методичних розробок уроків і посібників педагогічних працівників, переліки матеріалів про впровадження нових освітніх та виробничих технологій, досягнень психолого-педагогічної науки в навчальних закладах України т та за кордоном, складений стенд «Компетентностний підхід в освіті».

Широко практикуємо таку гнучку мобільну форму роботи, як методичні оперативні наради. За їх допомогою ми забезпечуємо трансформацію в педагогічному колективі інформації про нову літературу, методичні листи, нормативні документи, накази, інструкції, нові знахідки педагогів.


З метою теоретичного обгрунтування методичної проблеми ліцею розроблена тематика психолого-педагогічного семінарів та педагогічних читань з питань компетентнісного підходу до формування змісту й організації навчального процесу як базової ідеї продуктивного навчання.
Було організовано проведення методичних заходів, щодо реалізації проблемної теми:

1. Психолого- педагогічні семінари :

 • “Сучасні підходи до виховання учнівської молоді” (жовтень 2010 р.);

 • «Формування творчої активності учнів листопад 2010 р.);

 • “Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання, виховання та розвитку учня”( 2010 р.);

 • «Формування професійної етики педагогів» ( грудень 2010 р.);

 • “Методологія педагогічної майстерності її роль у вдосконаленні навчального процесу «Панорама методичних ідей» ( травень 2011 р);

 • «Особистісне зростання педагога» (червень 2011 р).2. Семінари - практикуми з проблем:

- «Організація творчих груп викладачів та майстрів для роботи над загальною методичною проблемою ліцею. Визначення засобів реалізації поставлених завдань, рівень опрацювання»;

- «Координація діяльністю методичних комісій у роботі ліцею» (для голів МК);

- «Реалізація компетентностного підхіду в навчанні».(для МК)


- Інтерактивна ділова ігра «Реалізація компетентностного підходу в навчанні».(для членів МК)

- «Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки педагогів».ШМФ- «Системний підхід до підвищення фахової компетенції педагога»-ШМФ
3. Організовано проведення педагогічних читань з теми : « Удосконалення уроку в контексті сучасних інноваційних технологій»(січень 2011р.):

Відповідно до програми було організовано:

 • проведення презентації творчих звітів педагогів, які атестувалися у 2011р.;

 • проведення тренінгу - «Мозковий штурм» - тема «Модель вчителя, майстра в/н 21 століття»: захист творчих проектів.

 • проведення методичної виставки методичних матеріалів членів МК: творчих лабораторій та методичних розробок уроків теоретичного та виробничого навчання.4. Проведено місячник методичної роботи «Методична естафета» ( квітень - травень 2011р.-:

 • організовано проведення тижнів методичної роботи МК предметів та професій;

 • проведено методична естафета «Круглий стіл» та методична виставка творчих звітів викладачів та майстрів та огляд методичних альманахів5. Нетрадиційні форми проведення практичних занять з педагогічними працівниками.

Було проведено:

 • «Ділова гра – практикум» з теми: «Методологія педагогічної майстерністі» (лютий 2011р.педчитання «Використання сучасних інноваційних технологій).

 • "Тренінг з теми: «Формування творчої обдарованості учнів».

(жовтень 2010 р.семінар «Сучасні підходи до виховання учнів»);

 • Інтерактивна гра з теми: « Напрямки формування професійної етики» -захист творчих завдань (листопад 2010- семінар «Формування професійної етики педагогів».

 • Інтерактивна гра «Проблеми підліткового віку» - мозковий штурм «Спільний проект» ( грудень 2010р.-семінар )

 • «Круглий стіл», презентації МК - «Шляхи реалізації проблемної теми» - захист презентацій ( педрада -квітень 2011 р.)

 • Методична виставка «Палітра методичних ідей» з методичними матеріалами та розробками уроків викладачів та майстрів в/н., творчих лабораторій.(лютий – педчитання,квітень 2011 р.- педрада)

 • «Ділова гра» -”Портрет сучасного випускника”, Складання позитивного портрету сучасного учня;

 • Тренінги для ШМФ з теми: – «Науково-методичні кроки до педагогічної майстерності»-(згідно з планами роботи):

 1. Презентація планів уроків.

 2. Складання проблемних питань.

 • Тренінги для ШМВ з тем: «Проблема сучасного уроку та його трансформація» -(згідно з планами роботи)

 1. Вимоги до сучасного уроку –

 2. Особистість сучасного педагога


5. Проведено ряд дискусій та круглих столів на занятях школи молодого фахівця та на засіданнях МК:

 • «Професійне навчання учнів на виробництві»,

 • «Організація та результативність навчально – виробничої діяльності»,

 • «Методи та форми контролю учнів на уроках в/н»,

 • «Підвищення фахової майстерності викладача та майстра засобами розвитку самоосвіти»,

 • «Характерні недоліки під час роботи педагога над індивідуальною науково – методичною проблемою»,

 • «Умови, які допоможуть підняти авторитет педагога»,

 • «Участь учнів у олімпіадах, конкурсах фахової майстерності»,

 • «Як ефективно організувати моніторинг навчальних досягнень учнів?»


Реалізація програми «Розвиток інтелекту»

Організовано проведення курсу занять з обдарованими та здібними учнями з теми: «Основи самоорганізації особистості в здобутті професійних навичок», з метою прилучення учнів до різних видів діяльності, що сприяють саморозвитку, самовдосконаленню, самореалізації.(Практичний психолог,методист)

Підготовка до І етапу Всеукраїнського конкурсу ,присвяченому 20- й річниці незалежності України : • засідання методичної ради: « Підготовка учнів до написання та захисту дослідницьких учнівських робіт»;

 • проведення засідання круглого столу «Захист дослідницьких учнівських робіт», де було організовано захист учнями своїх презентацій з теми (6.06.2011р.)


Результати:

Організовано та активізовано робота творчих груп з питань:

 • сучасних педагогічних технологій у виховній роботі ( МК класних керівників);

 • корекції навчальних планів та программ;

 • підготовки до педагогічної ради;

 • підготовки до обласних оглядів – конкурсів;

 • випуску методичних бюлетенів, вісників, альманахів, методичних рекомендацій, посібників.

1.Було випущено:


 • Методичний альманах методичного кабінету: «Методична естафета»

 • Методичний альманах - портфоліо МК гуманітарного циклу.

 • Методичний альманах - портфоліо МК природничо-математичного циклу.

 • Методичний бюлетень МК професій харчової промисловості та ресторанної справи»

 • Методичний бюлетень з професій взуттєвого виробництва: «Дослідницька робота творчої групи майстрів та учнів на тему: «Взула і забула …»

 • Методичний вісник методичного кабінету: «Впровадження сучасних технологій виробничого навчання»- використання інноваційних технологій на виробничому навчанні»

 • Методичний бюлетень методичного кабінету: «Компетентнісно-орієнтований підхід в навчанні». Реалізація методичної проблеми МППЛ на І-ІІ етапах.

2. Організація роботи ліцею з питань вивчення , узагальнення і впровадження передового педагогічного і виробничого досвіду.

Робота МППЛ над єдиною методичною проблемою є основою для формування педагогічного досвіду, а в подальшому – для його вивчення, узагальнення і впровадження у практику роботи педагогів ліцею. З цією метою було зібрано матеріал для складання анотованих переліків :


 • перспективного досвід педагогів ліцею,

 • інноваційної діяльності педагогічних працівників ліцею,

 • методичних розробок уроків і методичних посібників педагогічних працівників ліцею за 2009-2011 н.р.

 1. Складено анотовані каталоги інноваційної діяльності педпрацівників (дослідно – експериментальна, адаптаційна, апробаційна) у МППЛ . Методичний кабінет.Методист

 2. Складено картки обліку перспективного педагогічного досвіду з впровадження елементів інновацій : Методичний кабінет.Методист

 • майстра в/н ІІ категорії Шаповалової Л.О.

 • майстра в/н І категорії Старикової А.І.

 • майстра в/н ІІ категорії Борщевської А.І.

 • майстра в/н ІІ категорії Цюпко Н.С.

 • викладача вищої категорії Козичевої В.М.

 • викладача І категорії Федорової Н.В.

 • викладача вищої категорії Сімейко Г.В. 1. Випуск методичного бюлетеня «Золотинки практичного педагогічного досвіду»

 2. Складено переліки методичних розробок з проблемних тем викладачів та майстрів в/н з розділів:

 • Диференціація навчально-виробничого процесу

 • Імідж ліцею. Розвиток навчального закладу.

 • Продуктивне навчання.

 • Компетентносний підхід в освіт

 • Професійна підготовка учнів.

 • Проблемне навчання.

 • Організаційні форми проведення уроків виробничого навчання.

 • Розвиток творчої діяльності учнів.

 • Інтерактивні технології.

 • Особистісно - орієнтоване навчання.

 • Активізація пізнавальної діяльності учнів.

 • Використання опорних конспектів і СЛС.

5. Складено анатовані каталоги та переліки методичних розробок уроків викладачів та майстрів.

6.Проведено огляд-конкурс «Педагогічні ідеї та знахідки» з досвіду роботи викладачів та майстрів в/н (педрада .квітень 2011 р.):

Представлені матеріали на огляд - конкурс «Педагогічні ідеї та знахідки»:


 1. Міні-підручник для учнів: «Механічні коливання і хвилі» ІІ курс. Викладач фізики І категорії Кравцова Ю.А.

 2. Методичні рекомендації для учнів І-ІІ к.«Підготовка до виконання ЛПР, лабораторних практикумів»-викладач І категорії Петращук О.М.

 3. Дидактичні матеріали для учнів І-ІІ курсів.Комплект КМЗ тематичного оцінювання НДУ з предмета «Фізика». Викладач І категорії фізики Кравцова Ю.А.

 4. Навчальний посібник Міні-хрестоматія з зарубіжної літератури для учнів І-ІІ курсів. Викладач І категорії Козичева В.М.

 5. Методичний посібник для викладачів «Срібний вік російської поезії» Викладач І категорії Козичева В.М.

 6. Методичний посібник для майстрів в/н.« Активізація навчального процесу на уроках виробничого навчання шляхом використання інтерактивних технологій». Майстер в/н ІІ категорії Шаповалова Л.О.

 7. Методичні рекомендації для майстрів в/н. «Проведення занять «Майстер- клас»з професії «Кухар» .Майстер в/н ІІ категорії Шаповалова Л.О.

 8. Методичні рекомендації для майстрів в/н. «Проведення занять «Майстер- клас»з професії «Кондитер» .Майстер в/н ІІ категорії Борщевська А.І.. майстер в/н І категорії Старикова А.І..

 9. Методичні розробки уроків та презентацій творчих проектів. Майстер в/н ІІ категорії Шаповалова Л.О.

 10. Методичний посібник для майстрів в/н. «Творчий підхід майстра щодо підготовки учнів до перевірочних робіт Презентації творчих робіт учнів» ». Майстер в/н І категорії Старикова А.І.

 11. Методична розробка «Компетентносний підхід до проведення уроків виробничого навчання. Розробка уроків » Майстер в/н І категорії Старикова А.І.

Оформлено матеріали на участь в І –ІІІ ет Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів з професії «Кондитер»


3.Проведено ряд дискусій та круглих столів на занятях школи молодого фахівця та на засіданнях МК:

 • «Професійне навчання учнів на виробництві»,

 • «Організація та результативність навчально – виробничої діяльності»,

 • «Методи та форми контролю учнів на уроках в/н»,

 • «Урок – майстра – педагогічний аналіз»,

 • «Нестандартні уроки в/н»,

 • Підвищення фахової майстерності педагога засобами розвитку власної самоосвіти»,

 • «Безперервна діагностика діяльності педагогів за допомогою впровадження методичних рекомендацій у навчально – виховному процесі», «

 • Характерні недоліки під час роботи педагога над індивідуальною науково – методичною проблемою»,

 • «Умови, які допоможуть підняти авторитет педагога»,

 • «Участь учнів у олімпіадах, конкурсах фахової майстерності»,

 • «Як ефективно організувати моніторинг навчальних досягнень учнів?»


4.Проведення предметних тижнів

У березні 2011 р.у ліцеї було організовано проведення І етапу обласного конкурсу фахової майстерності з професії «Кондитер». Де прийняли участь працівники.які атестуються. 17 березня 2011 на базі ПТУ 24р. був проведений ІІ етап обласного конкурсу фахової майстерності з професії «Кондитер». серед учнів ПТНЗ, де учениця гр.КК22 Топор Вікторія посіла І місця. Вона буде представляти область на республіканському конкурсі во Львові 18 квітня.

Було проведено конкурси фахової майстерності з професій «Кухар», «Взуттьовик з ремонту взуття»

Педагоги ліцею впроваджують сучасні інноваційні технології навчання в навчальний процес. У цьому році майстри в/н Шаповалова Л.О., Борщевська А.І.,Мисаренко Л.В., Вдовікова Є.Ф. та викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки Сімейко Г.В., Мисаренко Л.В. обрали проектний метод та метод організації роботи учнів на уроках: інтерактивна форма -«робота в малих групах» та організація роботи «творчих груп учнів».

Практичної спрямованості методичної роботи надає проведення школи педагогічної майстерності на базі відкритих уроків досвідчених викладачів та майстрів в/н.

5.Теми виступів на заняттях Школи педагогічної майстерності:

• «Методика проведення уроків зарубіжної літератури» - з досвіду роботи викладач вищої категорії. ст. викладача Козичева В.М.;

• « Організація самостійної роботи на уроці - з досвіду роботи майстра в/н І категорії з професії «Кухар;кондитер» Старикової А.І.;


 • «Використання проблемного навчання на уроках правових знань» - з досвіду роботи викладача І категорії, ст.викладач Федорової Н.В.

 • «Використання методу проектів на уроках спецтехнології – складання відеопрезентацій та презентацій РР» - з досвіду роботи викладача вищої категорії, ст. викладача Сімейко Г.В.

• «Використання ділових ігор на уроках історії» - з досвіду роботи викладача І категорії Саян Н.В.;

 • «Майстер-клас» з професії «Кухар» - з досвіду роботи майстра в/н ІІ категорії Шаповалової Л.О.

6.Методичними комісіями предметів гуманітарного циклу та природничо – математичного циклу було проведено педагогічний вернісаж методичних ідей з теми: «Професійна спрямованість загальноосвітньої підготовки».

Також був складений план проведення відкритих і експериментальних уроків з використанням інноваційних технологій. (План проведення відкритих уроків додається).

Згідно з графіком контролю за навчально-виробничим процесом адміністрацією було організовано відвідування уроків теоретичного та виробничого навчання педагогічних працівників, які атестувалися у 2011р. Було проведено 46 відкритих уроків

Додаток.


Підготовка до проведення нетрадиційних

методичних заходів

Успіх проведення нетрадиційних методичних заходів залежить в значній мірі від організації та „включення” членів колективу у підготовку. Підготовчий етап бажано розпочинаємо не пізніше як за місяць до проведення заходу. Він може складатися з таких етапів: • Попереднє інформування колективу про тему, мету, умови, завдання та дату проведення заходу.

 • Відзначення домашнього завдання з питань заходу для творчих груп.

 • Створення інформаційного куточку у методичному кабінеті. В ньому розміщуються оголошення, творчі завдання, умови, списки рекомендованої літератури.

 • Складання методичних рекомендацій для керівників творчих груп з питань семінару.

 • Виставка матеріалів та необхідної літератури у методичному кабінеті.

 • Підготовка матеріального забезпечення заходу: табличок з назвами команд, карток із завданнями, необхідних таблиць, схем, призів.

 • Консультування учасників у разі необхідності, надання їм певної допомоги.

Засідання членів журі з метою обговорення умов, єдиних вимог та критеріїв оцінювання конкурсів.


Методичний ринг


Мета рингу:

 • Ознайомити педагогів із сучасними інноваційними педагогічними технологіями.

 • Актуалізувати та розширити понятійний апарат педагогів, поглибити їх теоретичні та практичні знання з даної проблеми.

 • Показати необхідність науково обґрунтованого впровадження сучасних технологій у практику роботи.

 • Стимулювати прагнення вчителів до пошуку, творчості.

 • Створити умови для обміну досвідом роботи, педагогічних знахідок.

Проведення методичного рингу

Учасники методичного рингу діляться на команди по МК: • Гуманітарний цикл.

 • Природничо-математичний цикл.

 • Фізична культура та захист Вітчизни.

 • Професій взуттєвого виробництва.

 • ПГХ та ресторанного сервісу.

Склад груп та їх керівники визначені заздалегідь. Ведучий оголошує порядок та правила проведення гри і розпочинає перший раунд. Відповіді команд оцінює методичне журі.

І раунд

Мозковий штурм”

Кожна команда одержує великий аркуш паперу із заданою темою:

Інновація

Завдання:


 • Записати слова, які мають будь-яке відношення до заданого терміну.

 • Через 3 хв. Лідер команди проводить звіт по „мозковому штурму”.

Ведучий вивішує аркуші. Члени журі оцінюють відповіді.

ІІ раунд

Естафета

Перевірка теоретичних знань з питань сучасних педагогічних технологій. Ведучий пропонує закриті картки, на яких написано терміни: • Інновація

 • Педагогічна технологія

 • Концепція

 • Метод навчання

 • Оптимізація

 • Гуманізм

 • Прийом навчання

 • Диференціація

Завдання:

Лідер групи витягає картку. Через 30 сек. Один з учасників команди дає відповідь визначення заданого поняття. Журі оцінює відповіді команд.ІІІ раунд

Педагогічні технології у практиці МК

Цей конкурс проводиться у вигляді міні – захистів технологій навчання, які використовують педагоги на уроках. Кожна група пропонує не більше двох сучасних та найрезультативніших технологій.

Оформлені анотації по мірі „Захисту” вивішуть на стенді. В результаті утворюється імпровізована виставка, яку можна залишити для подальшого ознайомлення вчителів. На захист кожній групі дається 5 хвилин.

Підведення підсумків

Це важливий момент у завершенні методичного рингу. Най важливіший результат – бажання педагогів втілити ту чи іншу технологію.


Матеріали

на допомогу організаторам

методичного рингу

 • Інновація – нововведення в педагогічній системі, що поліпшують розвиток і результати навчально-виховного процесу.

 • Концепція – це система поглядів на певне явище і спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, основна ідея будь-якої теорії.

 • Педагогічна технологія – це системне та послідовне здійснення на практиці навчально-виховного процесу, що означає чітку постановку дидактичних завдань із способами та методами його здійснення.

 • Метод навчання–це спосіб взаємодії учителя і учнів, спрямований на досягнення певних цілей або способів діяльності.

 • Прийом навчання – складова частина методу, що спрямовує учнів на рішення часткових дидактичних завдань.

 • Гуманізм – цілісна концепція людини як найвищої цінності в світі.

 • Диференціація –форма навчальної діяльності, організація якої враховує здібності, схильності, інтереси учнів.

Нетрадиційні

форми методичної роботи

Виставки

педагогічної

творчості

«Палітра методичних ідей»
Тиждень з питань

психології.

(Психологічні тренінги)
Методичні декади МК

«Методична естафета»
Психолого –пед.семінари, семінари-практикуми -інтерактивні ігри, тренінги
Методична сесія, презентації, анкетування з питань методики
Психолого- педагогічний брейнстормінг з питань

професійної

майстерності

Педагогічні читання

(вернісаж

методичних ідей педагогів)

Засідання «Круглого столу»

Випуск методичних бюлетенів методкабінету, МК

Методичні бюлетені

практ.психолога

Постійно діючі

форми роботи
Школа

перспективного

педагогічного

досвіду
Участь

в обласних

методзаходах

Методичні комісії

Творчі

групи

Предметів природничо-математичного циклу

Професій взуттєвого виробництва та бухобліку

Дослідницький метод на уроках предметів гуманітарного циклу

Проектне навчання, як передумова для розвитку ключової КОМПЕТЕНТНОСТІ і самостійності учнів.
Школа професійної майстерності

Школа молодого фахівця (ШММ, ШМВ)

ПГХ та ресторанного сервісу


Предметів фізичної культури та захисту Вітчизни

Предметів гуманітарного циклу

Класних керівників

Використання новітніх виробничих технологій. Робота творчої лабораторії «Майстер-клас»

Методика застосування презентацій технологічного процесу на уроках в/н.


Правила педагогічного спілкування

(за Дейлом Карнегі)

 • Правило 1. Виявляйте щирий інтерес до інших людей.

 • Правило 2. Посміхайтесь.

 • Правило 3. Пам’ятайте, що для людини звук її імені – найсолодший і найважливіший звук людської мови.

 • Правило 4. Будьте хорошим слухачем. Спонукайте інших розповідати про себе.

 • Правило 5. Ведіть розмову в колі інтересів вашого співрозмовника.

 • Правило 6. Дайте можливість людям відчути їхню значущість і робіть це щиро.


 • Привітання

Розминка

Настроювання піаніно.
 • Міні-лекція

Привіт! Я-конфлікт”.


 • Тест

Бліц-інтервю.


 • Гра

Гаряче крісло”.


 • Вправа

Моделі спілкування”.

 • ПідсумокМіні – лекція „Привіт! Я- конфлікт!”

Конфлікт – це процес різкого загострення протиріч і боротьби двох чи більше сторін – учасників конфлікту під час розв’язування проблеми, що має особисту значимість для кожного. Він супроводжується негативними емоційними переживаннями. У перекладі з латинської означає „зіткнення”.

Формула конфлікту

Наука конфліктологія доводить, що конфлікт складається з:1.Проблеми;

2. Учасників

3. Інциденту;

4. Конфліктної ситуації.

Конфліктність особистості

Конфліктність особистості – це низка особистих рис, що зумовлені певними психотравмами й внутрішніми конфліктами, які спричиняють негативний викид емоцій і розвиток конфліктних рис поведінки.Риси характеру, що властиві конфліктній особистості:

 • Бажання домінувати за будь – яких обставин.

 • Бути псевдо принциповим (занадто принциповим).

 • Надмірна прямолінійність у висловлюваннях і судженнях.

 • Критика необґрунтована й не аргументована.

 • Поганий настрій і роздратованість.

 • Консерватизм мислення, стереотип поглядів, переконань.

 • Хибне уявлення про те, що слід казати „всю правду” у вічі.

 • Хибне прагнення до незалежності.

 • Несправедлива оцінка вчинків і дій інших.

 • Зайва ініціатива, що, будучи нав’язаною, викликає конфліктну ситуацію.

Етапи вирішення конфліктної ситуації

 • Встановити дійсних учасників.

 • Проаналізувати не тільки зовнішню проблему, а й глибину, (потреби, мету, побоювання).

 • Розглянути стосунки, що існували між учасниками до конфлікту.

 • Визначити істину, глибинну причину конфлікту.

 • Зясувати ставлення до конфлікту осіб, що з ним не повязані.

 • Відзначити варіанти імовірних розвязувань .

 • Визначити способи за допомогою яких ви особисто можете розязати проблему.


Моделі спілкування педагогів з учнями

Монблан - педагог над класом, царює в світі знань, мало цікавиться особистістю дитини, взаєминами.

Китайська стіна – педагог визначає дистанцію між собою й учнями, намагається повідомити інформацію, а не навчити.

Локатор – взаємини з дітьми вибіркові, працює або з сильними, або зі слабкими.

Робот - діє на основі задуманої програми, не звертаючи уваги на обставини, які потребують змін у спілкуванні.

Я сам - учитель головний ініціатор педагогічного процесу, знищує всі форми учнівської ініціативи.

Гамлет - характеризується постійними сумнівами: чи правильно його зрозуміють, чи вірно витлумачать.

Товариш – переважають дружні стосунки. Але якщо на них будується спілкування, то воно може втратити діловий контекст і набути особистісного змісту.

Тетерів - педагог чує тільки себе, зайнятий своїми думками, не завжди відчуває партнера, не налаштований на дітей.
Чи існують шляхи до порозуміння?

Шлях перший – бути чутливим і спостережливим. Необхідно навчитися бачити й відчути стан оточуючих людей, рахуватися з ними, вміти передбачати відповідну реакцію на наші слова. Неприпустима емоційна глухота.

Шлях другий – бути тактовним навіть у вияві свого співпереживання.

Шлях третій – вчити слухати те, що говориш сам, і оволодівати наукою уважно слухати інших.

Шлях четвертий – вислуховуючи співбесідника, намагатися зрозуміти і з повагою поставитися до його точки зору, якою б абсурдною вона не здавалася.

Шлях пятий – завжди мати запас терпіння й підбирати в розмові слова якомога м’якші, тон спокійніший.
Оцінювання психологічної атмосфери у колективі1

2

3

4

5

6

7

8
1.

Дружелюбність

Ворожість

2.

Згода

Незгода

3.

Задоволення

Незадоволеність

4.

Продуктивність

Непродуктивність

5.

Теплота

Прохолода

6.

Співпраця

Неузгодженість

7.

Взаємопідтримка

Недоброзичливість

8.

Захопленість

Байдужість

9.

Цікавість

Нудьга

10.

Успіх

Неуспіх


Циклограма

роботи щодо вивчення результативності

курсової перепідготовки педагогів


 1. Докурсовий період.

 • Діагностика якісних показників результативності роботи викладача, майстра ( досягнення , проблеми ).

 • Вибір науково-методичної проблеми, над якою працює педагог ( в залежності від рівня

роботи вчителя).

 • Робота вчителя з проблеми в творчих, динамічних групах, методоб’єднаннях.

 • Самоосвітня робота викладача, майстра.

 • Підготовка матеріалів з даної проблеми.

 1. Курсова підготовка.

 • Узгодження з методкабінетом участі в проблемних курсах, які відповідають науково-

методичній проблемі викладача, майстра, поглиблена курсова підготовка.

 • Облік і контроль за виконанням курсової роботи, доцільність її використання.

 • Захист курсової роботи.

 1. Післякурсовий період.

 • Співбесіда заступника директора з НМР, методиста з вчителем за підсумками курсів.

 • Презентація матеріалів курсової підготовки на МК.

 • Затвердження програми роботи викладача, майстра на міжкурсовий період ( як правило співпадає з міжатестаційним періодом).

 • Система внутрішкільного контролю за динамікою змін в діяльності викладача, майстра.

 • « Круглий стіл » педагогів, які пройшли курсову перепідготовку за рік.Анкета

Викладачу, майстру в/н , який пройшов курсову перепідготовку


 1. Які позитивні зрушення в своїй роботі ви можете відмітити після завершення курсової перепідготовки?

 • У плануванні ………………………………………………………………….....................

 • У проведенні уроків ……………………………………………………………………….

 • У проведенні позакласної і виховної роботи ……………………………………………..

 • У знаннях з психології …………………………………………………………….............

 • У методичній роботі ……………………………………………………………………….

 • У самоосвіті ………………………………………………………………………………..

2. Сформулюйте, будь ласка, свої пропозиції щодо поліпшення навчального процесу під час курсової перепідготовки. ………………………………………………………………………………

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

Самоосвіта педагога є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Самоосвіта здійснюється індивідуально або колективно. Суто індивідуально її може виконувати високорозвинена особистість, діяльність якої продуктивна і творча.


Основні функції методичної служби ліцею щодо підвищення самоосвітньої діяльності педагогів

 • Аналітико-прогностична – здійснення діагностики і спонукання до само діагностування професійної діяльності.

 • Планування – допомога у формуванні проблемних завдань, очікуваних результатів.

 • Організаційно-координаційна – добір літератури, консультації щодо розробки програми. Організація показу успіхів.

 • Контрольно-оцінювальна – планування системи внутрішкільного контролю.

 • Регулятивно-корекційна – рефлексивна оцінка процесу і результатів, вихід на нову проблему.

 • Соціально-психологічна – створення сприятливого мікроклімату, необхідного для продуктивної роботи вчителя.

 • Цільова – допомога у виборі форм реалізації програми самоосвіти.


Моніторинг самоосвіти педагога

Параметри

М.

б.


Показники параметрів

Вага

Ступінь вияву

1

0.75

0.5

0.25

0

1. Усвідомлення необхідності

самоосвіти3

 • Розуміння сучасних завдань загальноосвітнього навчального закладу;

 • Самоаналіз та самооцінка власної педагогічної діяльності;

 • Конструктивне сприйняття досягнень педагогічної науки та ППД2. Мотивація самоосвіти

4

 • Прагнення до самовдосконалення;

 • Прагнення до самовираження;

 • Утвердження цінності педагогічної творчості у колективі;

 • Проходження атестації3. Здійснення

самоосвіти5

 • Планування самоосвіти;

 • Врахування у змісті самоосвіти власного рівня теоретичної і практичної підготовленості;

 • Самостійний пошук інформації з метою саморозвитку;

 • Визначення теми для поглибленого вивчення;

 • Комплексний підхід до самоосвіти4. Результативність самоосвіти

5

 • Якісні зміни у педагогічній діяльності;

 • Підготовка власних програм, підручників, посібників;

 • Здійснення інноваційної діяльності;

 • Творче використання у педагогічній діяльності досягнень ППД;

 • Створення авторської ідеї навчання і виховання

Всього балів

17


Аспекти вибору змісту і форм самоосвітньої роботи вчителів

 • Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань освіти;

 • Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем

( у відповідності до науково-методичної проблеми школи );

 • Вивчення передового педагогічного досвіду;

 • Робота над індивідуальною психолого-педагогічною проблемою, докурсовим та післякурсовим завданням.


Рівнево-кваліфікаційна диференціація при організації

самоосвітньої діяльності

При організації самоосвітньої діяльності неприпустимо формально ставитися, тобто висувати однакові вимоги, до учителя – початківця та учителя із стажем. При переході вчителів від однієї кваліфікаційної категорії до іншої обов’язково слід будувати самоосвітню роботу з удосконалення рівня професійної майстерності згідно з результатами атестації. На кожному наступному етапі зміст та результати роботи значно відрізняються від попереднього. Кожного разу, докладаючи більше зусиль до самоосвітньої роботи над собою, вчитель постійно переходить на більш високий рівень самоосвіти і , як наслідок, підвищує кваліфікаційну категорію.

Планування роботи адміністрації школи з управління самоосвітньою діяльністю також повинне будуватися на підставі диференційованого підходу.
Етапи самоосвіти вчителя

за принципами рівнево - кваліфікаційної диференціації

І етап – профадаптаційний ( зі спеціаліста на ІІ категорію);

ІІ етап – самовизначення ( з ІІ категорії на І категорію );

ІІІ етап – самоактуалізація ( з І категорії на вищу );

ІV етап – самореалізації ( з вищої категорії на здобуття методичних звань )
І етап самоосвіти вчителя – профадаптаційний

( зі спеціаліста на ІІ категорію )

Форми самоосвіти


Індивідуальні

Колективні

Стажування

Відвідування школи молодого вчителя.

Навчання у процесі контролю та експертної оцінки керівників школи.

Пасивна участь у різноманітних семінарах шкільного та районного рівня.

Відвідування уроків вчителів – наставників.

Відвідування консультпункту.

Зміст самоосвіти

 • Первинне ознайомлення з професією.

 • Пошук базових педагогічних ідей.

 • Виявлення своїх слабких сторін та можливостей професійного росту.

 • Поповнення педагогом базових предметних знань ( дидактичних, методичних, психолого-педагогічних, загальнокультурних ) згідно з результатами діагностики.

 • Формування професійно важливих умінь і навичок.

 • Ознайомлення з системою роботи колег.

 • Моделювання особистої системи роботи.

 • Оволодіння технологією розробки індивідуальної системи роботи.

 • Вироблення концепції педагогічної діяльності.


ІІ етап самоосвіти педагога – самовизначення

( з ІІ категорії на І категорію )

Форми самоосвіти


Індивідуальні

Колективні

Навчання у процесі контролю та експертної оцінки адміністрації.

Активна участь у різноманітних семінарах ліцейного та обласного рівня.

Відвідування уроків вчителів – наставників.

Участь у роботі творчих та динамічних груп.

Зміст самоосвіти

 • Поглиблення зв’язків між головними компонентами особистої системи роботи педагога.

 • Розвиток професійно важливих умінь і навичок.

 • Вивчення передового педагогічного досвіду.

 • Пошук оригінальних педагогічних прийомів навчання.

 • Усунення з системи роботи форм і методів діяльності, ефективність яких е підтверджена практикою.


ІІІ етап самоосвіти вчителя – самоактуалізація

( з І категорії на вищу )

Форми самоосвіти


Індивідуальні

Колективні

Розробка програм експериментальної роботи.

Активна участь у різноманітних семінарах, конференціях, фестивалях педагогічних ідей.

Складання авторських методичних рекомендацій. Розробка авторських програм.

Участь у роботі обласних творчих груп.

Публікації в пресі.
Презентація досвіду роботи.
Проведення авторських семінарів.
Зміст самоосвіти

 • Суттєве оновлення теоретичної моделі системи роботи новими формами та методами діяльності.

 • Розробка методичних продуктів.

 • Осмислення власного досвіду та його систематизація.


ІV етап самоосвіти вчителя - самореалізація

( з вищої категорії на здобуття методичних звань)

Форми самоосвіти


Індивідуальні

Колективні

Наставництво.

Керівництво школою молодого фахівця.

Майстер – клас.

Участь в апробації навчально-методичного комплексу.

Видавнича діяльність.

Участь у роботі обласних творчих груп.

Створення авторських розробок.
Експертна робота.
Проведення серії відкритих заходів.


Зміст самоосвіти

 • Визначення оптимального варіанта взаємозв’язку компонентів системи.

 • Відсутність принципових протиріч між головними компонентами та суб’єктами педагогічного процесу в умовах створеної системи.

 • Розповсюдження особистого досвіду.

 • Науково-дослідницька діяльність.

 • Експериментальна робота.

Творчі пошуки в удосконаленні вже відомих методів і засобів навчання та опанування новими, інноваційними методами поширюються на всю систему методичної роботи. Саме тому стало традиційним проведення у навчальному закладі нестандартних форм роботи: • Методична естафета:

- вернісаж факультативних занять та спецкурсів;

- прем’єра творчого пошуку;

- тиждень авторських уроків.


 • Тиждень нестандартних уроків;

 • Педагогічна олімпіада;

 • Психолого-педагогічний турнір;

 • Психолого-педагогічний брейнстормінг;

 • Методичний ринг;

 • Виставка педагогічної творчості.

У їх основі лежать ділові ігри, які значно активізують пізнавальну діяльність вчителів, оскільки вимагають від них певної теоретичної підготовки, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. Проведення нестандартних форм методичної роботи сприяє підвищенню фахової майстерності, стимулює до самоосвіти, дає можливість поєднувати індивідуальні та групові форми роботи, виявляти загальну ерудицію вчителів.
Підготовка до проведення нетрадиційних

методичних заходів

Успіх проведення нетрадиційних методичних заходів залежить в значній мірі від організації та „включення” членів колективу у підготовку. Підготовчий етап бажано розпочати не пізніше як за місяць до проведення заходу. Він може складатися з таких етапів: • Попереднє інформування колективу про тему, мету, умови, завдання та дату проведення заходу.

 • Створення інформаційного куточка. В ньому розміщуються оголошення, завдання, умови, списки рекомендованої літератури.

 • Виставка матеріалів та необхідної літератури у методичному кабінеті.

 • Підготовка матеріального забезпечення заходу: табличок з назвами команд, карток із завданнями, необхідних таблиць, схем, призів.

 • Консультування учасників у разі необхідності, надання їм певної допомоги.

Засідання членів журі з метою обговорення умов, єдиних вимог та критеріїв оцінювання конкурсів.

Круглий стіл, аукціон педагогічних ідей

Каталог: virt.mppl.mk.ua -> components -> com jshopping -> files -> demo products
demo products -> Картка №1 обліку перспективного педагогічного досвіду
demo products -> Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил
demo products -> Уроку. Тема навчальної програми:" Приготування та подавання безалкогольних та алкогольних напоїв " Тема уроку
demo products -> Уроку «Технологія приготування бісквітного тіста
demo products -> Рішення за 3-5 хвилин; Визначити доповідача для кожного питання

Скачати 347.59 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал