Справжній учитель: хто він? Тренінг гра метаСторінка1/13
Дата конвертації10.09.2017
Розмір2.54 Mb.
#42268
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ВСТУП

З кінця XX ст. в суспільстві тривають процеси переосмислення цінностей, зміна ідеалів і пошук перспектив. Сучасна освіта мусить мати випереджальний характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового часу, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, формування в них проектної культури, нових способів мислення – усього того, що забезпечує успішну соціалізацію. Тож працювати за новими вимогами може тільки творчий учитель, що перебуває в постійному творчому пошуку, повсякчасно навчається.

Сьогодні виправдовується стара істина: «Творчий учитель – творчий колектив». А з чого починається творчий колектив учителів – творців завтрашнього майбутнього України? Перш за все, зі співпраці вільної, творчої, актуальної, цікавої і спільної!

Метою науково-методичної роботи в школі є підтримка ділового тонусу вчителя, допомога в подоланні труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості. При цьому важливо зацікавити педагогів, залучаючи до проведення того чи іншого заходу. Особливого значення набуває сьогодні застосування нестандартних форм методичної роботи, що захоплюють вчителів, сприяють розвитку різного роду компетентностей, індивідуального стилю, креативності, творчих здібностей. Пропоную вашій увазі добірку педагогічних тренінгів, що розвивають пізнавальну активність вчителів, стимулюють самоосвіту, розвивають творчу ініціативу, забезпечують формування в колективі атмосфери плідного співробітництва.СПРАВЖНІЙ УЧИТЕЛЬ: ХТО ВІН?

ТРЕНІНГ - ГРА

Мета: допомогти вчителям усвідомити наявність проблемних зон в особистісній і професійній сферах, сприяти підвищенню мотивації вчителів до саморозвитку і самореалізації, формувати навички групового співробітництва.

Завдання:

 • визначити проблемні зони в особистісній та діяльнісній сферах педагогів;

 • визначити ступінь життєвої активності вчителів;

 • сприяти усвідомленню учасників особистих цінностей як основи життєвого самовизначення;

 • формувати бачення й усвідомлення вчителями поєднання у своїй діяльності різних стилів поводження;

 • сприяти формуванню навичок кооперативної взаємодії.

Обладнання: плакати «Дерево очікувань», «Берег здійснених надій», «ДРІД», кольорові стікери, пам’ятки «Правила роботи в групі», аркуші паперу формату А4, А3, купюри 1 і 5 грн, ювілейна монета 1грн, картки «Професійні цінності вчителя», картки із зображенням 5 тварин, кольорові фішки.

ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Самопрезентація «Ініціали» (3 хв)

Кожному учасникові пропонується назвати своє прізвище, ім’я, по батькові, а потім – свої позитивні якості, що починаються з літер власних ініціалів. Наприклад, Баранова Наталія Петрівна – бадьора, ніжна, працьовита. Усі представляються по колу.

 1. Визначення мети тренінгу (5 хв)

- Спочатку нам потрібно визначити мету нашого заняття. Для цього я розповім вам одну цікаву історію.

Ідуть учитель з учнем по дорозі. Раптом учень підіймає щось із землі і переносить на траву. Учитель запитує учня: «Що ти зробив?».

«О учителю, я побачив, що равлик повзе по дорозі, і злякався, що його хтось зможе роздавити. Я переніс його в траву». «Що ти наробив! – вигукнув учитель, - равлик повз до своєї мети зі своєю швидкістю. Ти все змінив у його житті». Учень кинувся бігти. «Куди ти? – зупинив його вчитель. «Я хотів перенести його назад, - відповів учень. «Равлик вже одумався, він вже поставив нові цілі. Ти знову хочеш змінити все в його житті?». І далі вчитель запитав: «А сам-то ти пам’ятаєш, куди йдеш?»

- Пропоную вам виконати невелику вправу: поставити ноги на ширину плечей, руки витягнути вперед паралельно підлозі. Потім повернутися усім тулубом назад і зафіксувати поглядом на стіні те місце, до якого вдалося дотягнутися. Повернутися у вихідне положення. Закрити очі. Уявити собі, що наступного разу можна повернути свій тулуб значно далі. А потім, відкривши очі, спробувати знову повернутися. Порівняйте те місце в просторі, у якому тепер опинилися ваші очі, з уявною відміткою, що ви зафіксували раніше. Можна наочно переконатися в реальній силі впливу поставленої перед собою мети.Ця проста фізична метафора знову нам наочно демонструє ефект постановки цілей. Отже, мета нашого заняття – допомогти усвідомити наявність проблемних зон в особистісній і професійній сферах, сприяти підвищенню мотивації до саморозвитку і самореалізації, формувати навички групового співробітництва.

 1. Повторення правил групи (1 хв)

Учасники об’єднуються в чотири групи, кожна з яких одержує картку з формулюванням правил. Правила обговорюються та озвучуються.

 1. Визначення очікувань учасників від заняття (3 хв)

Тренер просить учасників на стікерах написати, чого саме чекають вони від заняття. Після цього кожен учасник зачитує свої очікування і приклеює листок на «Дереві очікувань».

 1. Вправа “Колесо життя» (10 хв)

Для того, щоб підвищити мотивацію активної участі в тренінгу, вчителям пропонується побудувати так зване колесо життя. Вони отримують аркуші паперу формату А4 і малюють велике коло з вісьмома спицями (див. мал.1).


Соціальна
Колесо життя


Психологічна

ПрофесійнаФізична

ДуховнаЕмоційна

ОсобистіснаІнтелектуальнаПолюси спиць

Духовна (пасивний – активний);

інтелектуальна (обмежений – допитливий);

емоційна (нестійкий – стійкий);

соціальна (одинокий – причетний до соціальних систем, груп);

професійна (невдоволений – вдоволений);

особистісна (незрілий – самодостатній);

психологічна (не адаптивний – адаптивний);

фізична (нездоровий – здоровий)
Мал.1

Кінець і початок спиць позначають таким чином, щоб біля центру виявилися назви з негативним забарвленням, тобто зі знаком «мінус», а біля великого кола – назви зі знаком «плюс».

Тепер учасники знаходять і позначають на кожній спиці місце, яке найбільшою мірою відповідає їхньому стану на сучасному життєвому етапі. Потім поєднують ці відмітки суцільною лінією.

Запитання для обговорення


 • Чи утворилося коло з проведеної вами лінії?

 • У якому аспекті життя ви найбільш благополучні?

 • Які сфери життєдіяльності ви хотіли б удосконалити?

 • Яким чином ви це можете зробити?

 • Про що свідчить виконання цього завдання?

Коментар психолога. Кожна зі «спиць» утримує наше колесо в рівновазі. Кожна вимагає нашої уваги. Нам необхідно постійно розвивати в собі якості, зазначені на спицях, рівномірно, щоб ми могли прожити життя гармонійно.

 1. Зняття емоційного напруження «Хазяїн, будинок, ураган» (3 хв)

Тренер пропонує учасникам об’єднатися у трійки так, щоб члени пари ставали обличчям одне до одного і, з’єднуючи руки над головою, утворювали «дах» будинку. Третій учасник стає всередині будинку під «дахом»: він буде «хазяїном».

Учасники уважно слухають і виконують команди тренера:  • за командою «Будинок» двійки, які утворюють «дах», мають знайти собі інших «хазяїв», які в цей час нерухомо залишаються на своїх місцях;

  • за командою «Хазяїн» на місці залишаються «будинки»;

  • за командою «Ураган» кожний член трійки повинен знайти собі нових партнерів.

Вправа повторюється кілька разів, команди лунають у випадковому порядку. Хто залишається без «даху» над головою, стає на місце ведучого.

 1. Вправа «Який ви актор» (15 хв)

Учасники виконують завдання тренера:

 1. Позначте у відсотках, якими є ваші власні досягнення в житті.

 2. Наскільки ви себе презентуєте в цьому житті?

 3. Який відсоток вашої участі в подіях, що відбуваються навколо вас?

 4. Оцініть, який ви лідер?

 5. Які ви є в ролі командних гравців?

Виведіть середній бал у відсотках. А тепер дайте відповідь ще на одне питання:

  • Як ви розумієте слово «гравець»?

  • Чи пов’язане це поняття з активністю людини і як?

Інтерпретація результатів тесту

90 % і вище – ви граєте, щоб виграти (активна життєва позиція, участь і перемога в різних конкурсах, проектах, експериментах, активна самоосвіта, творчий підхід до будь-якої діяльності, розвинута потреба активно діяти і домагатися успіху).

75 – 89 % - ви граєте, щоб не програти (чітко виконуєте інструкції, розпорядження, ретельно працюєте, одержуєте гарні результати, цікавитеся інноваціями, іноді – якщо треба – берете участь в експериментальних програмах, розвиваєте критичне і творче мислення).

50 – 74 % - ви просто граєте (рівень домагань у нормі або трохи занижений, керуєтеся принципом «не висовуйся» або «ми працюємо на стільки, на скільки нам платять», активність викликається сильним стимулом до чого-небудь, рідко виникає потреба в кардинальних змінах життєвих ситуацій).

0 – 49 % - ви навіть і не починали грати (пасивна позиція, ви пливете просто за течією, любите перекладати проблеми на інших людей, життя здається монотонним і нецікавим, постійно прагнете до спокою, мотивація до саморозвитку відсутня).

Питання для обговорення


   • Для чого ви виконували цю вправу?

   • Що нового довідалися про себе?

   • Чи виникло бажання скоригувати свою життєву позицію? 1. Вправа «Ціннісні орієнтації» (10 хв)

Тренер розкладає на столі дві купюри – 1 і 5 гривень. Потім пропонує будь-якому бажаючому вибрати одну з них. Після того, як учасник визначився з вибором, тренер запитує, на основі чого той зробив вибір (як правило, за більшою вартістю банкноти).

Далі тренер змінює паперову гривню на ювілейну. Коли й інший учасник визначився з вибором, він розповідає, що лежало в основі цього вибору. Значимість монети для нього полягає в тому, що вона задовольняє його потребу зібрати колекцію ювілейних монет (ціль, що він прагнув досягти); і це є цінним для нього.

Цінності допомагають людям визначитися, сформувати свою поведінку.

Система ціннісних орієнтацій визначає змістову сторону спрямованості особистості і складає основу її ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності.Мозковий штурм

 • Назвіть професійні цінності, важливі для вчителя:професійні знання

педагогічні здібності

володіння педагогічними методиками

терпіння

створення ситуацій успіху

відповідальність

ініціативність

активність

навички саморегуляції

рефлексивність

емпатія

простота у викладі матеріалу

позитивне настроювання

доброзичливість

вимогливість

об’єктивність

особистий інтерес

саморозвиток

креативність

толерантність

гнучкість

принциповість

визнання

повага

незалежність

самодисципліна

Учасникам пропонується вибрати з цих цінностей десять, а потім п’ять і пропонувати їх за ступенем значущості для них.

Об’єднання в п’ять груп за невербальною демонстрацією певної тварини (учасники витягають листочки із зображеннями тварин). Групи відбирають по три найцінніші якості вчителя і озвучують їх. Потім групам пропонується прибрати одну якість, менш важливу в порівнянні з іншими.

Залишилося п’ять найважливіших цінностей, якими керуються вчителі школи. От відповідно цим цінностям вони і будують свою діяльність.

Питання для обговорення


   • Що ви відчували, коли вас просили пронумерувати якості?

   • Чи легко було розставатися з вашими цінностями? Чому?

   • Які труднощі виникли в ході групової роботи?

   • Яку інформацію для роздумів ви одержали?

 1. Моделювання ситуації «Яким повинен бути вчитель» (10 хв)

Тренер повідомляє, що кожна людина має свій стиль роботи. Тож і в учительській діяльності вирізняються різні стилі. Є вчителі, які досконало знають матеріал, уміють його пояснити, оперують термінами, цифрами, їх цікаво слухати, проте вони не працюють на розвиток учнів, вони, як експерти, тільки передають інформацію. Це вчителі-експерти.

Є вчителі, які використовують блискучі ефекти, яскраві вправи, їх цікаво слухати, приємно спостерігати за їхньою роботою, але такий учитель працює тільки на себе, він демонструє свої вміння і навички і не працює на розвиток групи. Це вчитель-зірка. А є вчителі, які не тільки вміють передати нові знання і навички учням, а й допомагають їм зробити узагальнення та висновки, спираючись на їх власний досвід. Це вчителі-фасилітатори.

У гірських народів у стародавні часи був провідник, який допомагав мандрівникам долати гірські маршрути. Він знав, якою дорогою краще йти, скільки води взяти, яке спорядження потрібне тощо. Провідник разом із групою йшов на вершину, проте, коли він бачив, що мандрівники вже можуть самостійно подолати вершину, то давав їм можливість зробити це. Такого провідника називали «шерпою». Успішний учитель має бути «шерпою» в передачі знань, поєднувати в собі риси і експерта, і зірки, і фасилітатора.

Термін «фасилітатор» прийшов до нас з медицини, де фасилітатор – це той, хто допомагає при народженні.Питання для обговорення

 • Чому вчитель має поєднувати риси експерта, зірки, фасилітатора?

Хід вправи. Учасники поєднуються в три групи за назвами кольорів (червоний, синій, жовтий). Моделюють педагогічні ситуації (група 1: коли учитель – експерт, група 2: учитель – зірка, група 3: учитель фасилітатор), а потім створюють відповідно до завдання портрети на аркушах формату А3. спікери груп презентують свої напрацювання.

Питання для обговорення

   • Які труднощі виникали в процесі моделювання педагогічної ситуації? Чому?

   • Який висновок можна зробити з приводу стилів педагогічної роботи? (Успішний учитель вдало поєднує риси вчителя-зірки, фасилітатора й експерта.)
 1. Гра-розминка «Фасилітатор» (5 хв)

Учасники об’єднуються в дві групи за принципом «день – ніч» і стають у два кола (внутрішнє та зовнішнє). Тим, хто стоїть в зовнішньому колі, пропонується вийти з аудиторії і повідомляється: учасники, що утворять внутрішнє коло, протягом однієї хвилини будуть стояти із заплющеними очима, витягнувши руки вперед. Коли ви побачите, що руки вашого партнера опускаються вниз, підтримаєте своїми долонями легенько його руки, а як тільки відчуєте, що йому вже не потрібна ваша підтримка, опускайте свої руки. Після цього такий же інструктаж дається тим учасникам, що будуть стояти у внутрішньому колі. Але їм пропонується руки напарників підтримувати постійно.

Учасники повертаються в аудиторію і виконують завдання протягом однієї хвилини.Питання для обговорення

   • Як ви себе почували?

   • Чи добре було тим, кому постійно підтримували руки?

   • Чи добре було тому, кому підтримували руки час від часу?

   • Як ви будете використовувати отриману інформацію в учительській роботі?

Учасників підводять до висновку, що комусь підтримка потрібна постійно, а комусь – лише інколи. Учитель-фасилітатор відчуває, коли, кому і яку треба надати підтримку, щоб підштовхнути учнів до висновків, відкриттів.

Доречно буде привести слова Галілео Галілея: «Ми нічому не можемо навчити дорослих, ми тільки можемо допомогти їм відкрити це в собі». 1. Вправа «Берег здійснених надій» (3 хв)

Учасникам пропонується підійти до намальованого «Берега надій», сказати, чи збулися їхні очікування, якщо «так», то переклеїти свій стікер на «берег здійснених надій».

 1. Підбиття підсумків (метод ДРІД) (5 хв)

Тренер пише на дошці:

Д – дії (Що робили? Що пам’ятаєте?)

Р – рефлексія (Які відчуття, реакція?)

І – інформація (Яку інформацію одержали? Які висновки зробили?)

Д – дії (Як ви будете діяти в майбутньому?)

Учасникам пропонується висловити свої думки щодо кожного питання. У такий спосіб підбиваються підсумки тренінгу.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД

ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ

Мета: допомогти вчителям усвідомити можливість і необхідність позитивних змін професійної складової особистості педагога шляхом актуалізації процесу самопізнання й розширення знань щодо роботи з обдарованими учнями.

Завдання:

 • опанування ігрового стилю спілкування;

 • запуск процесу самопізнання;

 • вироблення позицій гуманізму, самоаналізу, самоконтролю;

 • автокорекція саморозвитку;

 • усвідомлення учасниками можливості й необхідності позитивних змін особистості;

 • розвиток умінь самопрезентації;

 • розширення знань щодо роботи з обдарованими учнями.

Тривалість: 1 година

Кількість учасників: 15-16 чоловік

Матеріали: ватман із зображенням веселки, різнокольорові повітряні змії, схема побудови сенкану, правила роботи в групах, аркуші паперу формату А-3, пазли «Професійні риси вчителя», картки із типами обдарованості та типами інтелекту, резюме Леонардо да Вінчі та Альберта Енштейна, плакат з геометричними фігурами, двосторонній скотч, ручки, маркери, фломастери.

ХІД ТРЕНІНГУ

Оголошення теми та мети. Очікування «Веселка» (3 хв.)

- Існує легенда, що в кінці веселки стоїть горщик із золотом, і кожному, хто його знайде, доля дарує щастя і багатство. Тож пригадайте, будь ласка, ті почуття, які охоплювали вас, коли ви заворожено вдивлялися в різнобарв’я веселки, яка створена сонцем і дощем для того, щоб радувати людей. А тепер подивіться на нашу веселку. Нехай ті місця, де вона опирається на обрій, позначають ваш сьогоднішній настрій та очікування від тренінгу. Свої ж сподівання, будь ласка, запишіть на повітряних зміях і прикріпіть до нашої веселки. Озвучте сподівання.

Прийняття правил роботи під час тренінгу (2 хв.)

Мета: виробити групою неформальні правила спільної роботи.

- Для того, щоб наша сьогоднішня співпраця була цікавою та конструктивною, пропоную обговорити та прийняти такі правила роботи під час заняття:

 1. Слухати й чути.

 2. Бути позитивними.

 3. Бути активними.

 4. Говорити тільки за темою та від свого імені.

 5. Не критикувати: кожен має право на свою власну думку.

 6. Говорити коротко, по черзі, дотримуючись регламенту.

 7. Діє правило піднятої руки.

 8. Діє правило мобільної тиші.

Знайомство «Сенкан» (5 хв.)

- Шановні вчителі, прошу презентувати себе, використавши сенкан, структура якого має такий вигляд:

1 строфа – іменник, моє ім’я;

2 строфа – 2-3 прикметники, які мене характеризують;

3 строфа – 2-3 дієслова, які найкраще окреслюють та розкривають мою діяльність;

4 строфа – дієслово або фраза, яка найкраще передає моє власне ставлення до самого себе;

5 строфа – синонім до іменника, мого імені.

Вправа «Креативний малюнок» (10 хв.)

- Шановні колеги, пропоную вам об’єднатися у 6 груп та спробувати творчо представити основні типи обдарованості (за Н. Лейтесом): інтелектуальний, академічний, художній, креативний (творчий), лідерський (соціальний) та спортивний (психомоторний) (див. додаток 1).

Представник від групи витягує папірець із зазначенням типу обдарованості та його стислою характеристикою. Кожна група отримує ватмани, фломастери, маркери для творчої роботи. Після закінчення роботи групи презентують свої «креативні малюнки».Гра «Із життя геніїв» (10 хв.)

- Протягом тривалого часу історики сперечаються, хто більше впливає на перебіг подій: безліч людей, які крок за кроком працюють для розвитку людства, чи видатні особи, які на багато років, а інколи і століть, випереджають свій час?

Роль геніїв важко переоцінити. Народжуються вони рідко, а коли ми вивчаємо їхнє життя, то не перестаємо дивуватися, що в одній людині може поєднуватися так багато позитивних рис і здібностей.

Ось два найвидатніших – Леонардо да Вінчі та Альберт Енштейн. Жили вони в різні часи. Між ними 400 років. У них були різні характери й уподобання, однак щось їх поєднувало.

Тож уявімо таку ситуацію. Університет в Урбіно (Італія) шукає кандидата на ректора. Це дуже важлива функція. Керівник університету має бути незвичайною людиною, не тільки розумною, творчою, цікавою, усебічно розвиненою, а й наділеною значним авторитетом. Має бути взірцем для молоді. І ось до кваліфікаційної комісії надійшло дві заявки на посаду ректора.

Учасникам тренінгу пропонується об’єднатися у дві групи, опрацювати резюме Леонардо да Вінчі та Альберта Енштейна (див. додаток 2) і визначитись, хто більше підходить на посаду ректора університету.

Після закінчення обговорення тренер підводить підсумки.

- Зі знайомства з цими двома видатними постатями можна зробити висновок, що не кожен може стати Енштейном чи Леонардо, проте кожен може в них чогось навчитися. У першу чергу це прагнення навчатись впродовж усього свого життя.

Якби два такі кандидати погодились брати участь у конкурсі на посаду ректора університету, то завдання для комісії, з одного боку, було би нелегким. А з іншого, вибирати серед таких пропозицій – велике щастя.

Вправа «Теорія множинного інтелекту» (10 хв.)

- Говард Гарднер, психолог із Гарвардського університету, 1983-го року озвучив теорію багатьох інтелектів. За його визначенням, інтелект – це здатність розв’язувати проблеми або створювати продукти, які мають значення в певному середовищі. Основа його теорії – переконання, що не існує єдиної загальної розумової здатності. У кожному мозкові є своя специфічна «карта» талантів.

Гарднер виділив 8 типів інтелектів. Зараз ви познайомитесь з постатями, які є носіями цих інтелектів.

Учасники об’єднуються у 8 пар, кожна з яких отримує роздавальний матеріал (див. додаток 3) і готує повідомлення та відповіді на запитання. • Що нового ви дізналися?

 • Як ця інформація може допомогти в реалізації принципу навчання впродовж життя та у вашій роботі з обдарованими дітьми?

Після закінчення цієї роботи тренер підводить загальний підсумок.

Вправа Пазли» (8 хв.)

- Отже, шановні вчителі, прошу вас об’єднатися у 3 групи. Кожна група зараз отримає пазли, на кожному з яких ви маєте надписати ті професійні риси та моральні засади вчителя, що, на вашу думку є провідними в процесі роботи з творчими дітьми, утворивши ніби пам’ятку, виважену власним професійним досвідом.

Презентація напрацювань кожної з груп.- А тепер складіть повноцінний пазл, зі зворотного боку якого зараз у вас є можливість прочитати професійні риси та якості вчителя, які є необхідні в роботі з обдарованими учнями (надруковані на аркуші заздалегідь, а потім розрізані на пазли), запропоновані фахівцями-психологами.

Ознайомлення з думкою фахівців щодо цього питання (див. додаток 4). Обговорення.Психогеометричний тест (8 хв.)

Мета: надати учасникам тренінгового заняття можливість поглянути, оцінити себе з нового ракурсу.

- Шановні колеги, пропоную вам поглянути на запропоновані геометричні фігури (див. додаток 5) і обрати ту, з якою ви себе найбільше асоціюєте, яка вам найбільше подобається. (Прямокутник, квадрат, коло, трикутник, зигзаг).

- У психологічній практиці будь-якої професійної діяльності давно намічено тенденції визначення типів особистості фахівців. Існує чимала кількість методик, що дозволяють одержати більш повні уявлення про ті чи інші якості фахівця. Досліджуючи особистість педагога, психологи, у першу чергу, звертають увагу на те, як дозволяє ця методика досліджувати якості особистості, необхідні для успішної педагогічної діяльності.

У цьому плані психогеометричний тест, розроблений С. Деллінгер, дозволяє, по-перше, миттєво визначити тип особистості людини, що цікавить, по-друге, дає докладну характеристику тих особистих якостей і особливостей поводження, що необхідні педагогові, і, по-третє, дозволяє скласти сценарій поводження для кожного типу особистості в певних ситуаціях. Отже, до роботи!

Учасники споглядають фігури на ватмані (дошці) та обирають ту фігуру, з якою вони себе асоціюють. Тренер озвучує результати, по черзі зачитуючи характеристики кожної із запропонованих фігур. • Чи сподобалася вам ця діагностика?

 • Що нового про себе ви дізналися?

Релаксація «Я – весняне сонце» (2 хв.)

- Шановні колеги, прошу вас зараз трохи помріяти та пофантазувати Відкиньтесь, будь ласка, на спинки стільців, глибоко вдихніть і видихніть. Повільно заплющте очі. Подумайте про те, що скоро весна, уявіть себе саме весняним сонечком, сонечком, від якого йде безліч промінчиків любові, тепла, доброти, ласки, ніжності, натхнення… Ваші промінчики падають на землю і там виростають чудові квіти, падають на дерева – і розпускаються листочки. Співають птахи. І не дивлячись на велич нашої планети, ви спроможні зігріти її всю, бо ви не одні! Вам допомагають ваші учні – сонячні зайчики.

Тож несіть своє «Я – сонце» у ваші класи. Даруйте ці промінчики вашим колегам та учням. Повертайтеся до нас, розплющуйте очі.

Рефлексія (3 хв.)

- Повернемося до нашої веселки. Віднайдіть очима те місце, де вона ховається за обрій. Там знаходиться горщик із золотом, про який нам розповідає легенда. Отже, якщо ваші очікування щодо тренінгу здійснилися, то перемістіть свого повітряного змія до горщика. Прокоментуйте.

Сьогодні ми з вами плідно попрацювали та трішечки наблизилися до свого уявного глечика зі щастям, за що я вам щиро дякую. Бажаю вам бути такими учителями, аби дивлячись на ваших учнів, кожен би зміг сказати: « У них найкращі вчителі!» Спасибі за співпрацю.

Додаток 1

Картка 1

Інтелектуальний тип обдарованості

Саме цих учнів учителі називають розумними, кмітливими. Саме їх називають «світлими головами» й «надією школи». Ці школярі, як правило, мають глибокі, ґрунтовні знання, дуже часто вміють самостійно їх отримувати, самі читають складну літературу, навіть можуть критично поставитися до тих чи інших джерел. Учні цього типу обдарованості точно та глибоко аналізують навчальний і позанавчальний матеріал, нерідко схильні до філософського осмислення матеріалу.

Високий інтелект, розвинутий розум дозволяють їм з легкістю засвоювати різні предмети, однак різне ставлення цих учнів до шкільних предметів і, відповідно, вчителів призводить до того, що з одних предметів вони навчаються блискуче, а з інших – ні. Як правило, цей тип обдарованості відмічається стійкою системою пізнавальних інтересів.

Досить часто цей тип обдарованості представлений у розумових акселератів, або «вундеркіндів».

Успішність інтелектуально обдарованих учнів не завжди збігається з рівнем їхніх здібностей: серед інтелектуалів є й блискучі учні, а є і трієчники, і навіть двієчники. Тут усе визначає не тільки інтелект, а й ставлення до навчання й загалом до школи.

Картка 2

Академічний тип обдарованості

Для цього типу обдарованості характерний досить високий інтелект, однак на перший план виходять особливі здібності саме до навчання. Учні цього типу обдарованості насамперед можуть блискуче засвоювати, тобто навчатися. Особливості їхньої пізнавальної сфери (мислення, пам’яті, уваги), деякі особливості їхньої мотивації такі, що роблять навчання для них досить легким, а в ряді випадків навіть приємним. Медалісти, ті учні, яких називають гордістю школи, найчастіше належать саме до цього типу обдарованості, який не можна недооцінювати. Саме з цих учнів згодом виходять чудові професіонали, справжні майстри своєї справи.

Академічний тип обдарованості має свої підтипи: є учні з широкою здатністю до навчання (вони легко освоюють будь-яку діяльність, виявляють помітні успіхи у всіх шкільних науках), а є учні, у яких підвищені здібності до засвоєння можна виявити в одній чи декількох близьких галузях діяльності (до точних наук чи гуманітарних). Академічно обдаровані школярі – це завжди генії саме навчання, це блискучі професіонали шкільної (а потім і студентської) праці, чудові майстри швидкого, міцного та якісного засвоєння.

Картка 3

Художній тип обдарованості

Цей вид обдарованості, як правило, виявляють у високих досягненнях у художній діяльності – музиці, танці, живописі, скульптурі, сценічній діяльності. Учитель мусить бачити ці здібності, сприяти їх розвиткові й у разі дійсно високого їх рівня подбати про те, щоб така дитина якомога швидше потрапила до відповідного фахівця, котрий міг би професійно з нею займатися.

Цей тип обдарованості може виявлятися у школярів із різним ступенем широти: є діти, у яких виявляють ціле «віяло» різних художніх здібностей (дитина і співає, і танцює, і чудово малює). Багато видатних творчих особистостей характеризувалися поєднанням різних художніх здібностей, однак є творчі особистості, а відповідно й діти, лише з однією яскраво вираженою здатністю такого роду.

Картка 4

Креативний тип обдарованості

Головну особливість цього типу обдарованості виявляють у нестандартності мислення, в особливому, часто не схожому на інші погляді на світ. Цей тип обдарованості дуже важко виявити у шкільній практиці, тому що стандартні шкільні програми не дають можливості цим дітям виявити себе.

Підвищена незалежність у судженнях дітей цього типу обдарованості, повна зневага до умовностей (зокрема й у побуті) та авторитетів створюють у вчителів у процесі роботи з такими дітьми значні проблеми.

Той факт, що практично у всіх творчих дітей-підлітків є помітні поведінкові проблеми, не випадковий – саме так звана некомфортність цих учнів, тобто їхнє небажання, а часом просте невміння йти «в ногу» з усіма іншими, і є особистісною основою їхньої обдарованості. Тією базою, на якій і будується їхнє нестандартне бачення світу.

У творчої обдарованості багато різних варіантів: є учні, які виявляють неабиякі творчі можливості буквально в будь-якій діяльності, за яку беруться, але бувають учні, в яких таке нестандартне бачення виявляють досить яскраво лише в одній сфері. Творча обдарованість – це те, що виявляють у нестандартному баченні світу, у нешаблонному мисленні, та що суспільство, врешті-решт, цінує над усе.

Картка 5

Лідерський (соціальний) тип обдарованості

Синонімом цього є вираз «організаторські здібності». Таку обдарованість характеризують здатністю розуміти інших людей, будувати з ними конструктивні взаємини, керувати ними. Лідерська обдарованість передбачає досить високий рівень інтелекту. Однак поряд із цим необхідна й добре розвинена інтуїція, розуміння почуттів і потреб інших людей, здатність до співпереживання. У багатьох випадках у людей з цим типом обдарованості спостерігають і яскраве почуття гумору, яке допомагає їм подобатися іншим людям.

Існує чимало варіантів лідерської обдарованості. Є емоційні лідери, своєрідна «жилетка» для кожного, з ними радяться, їх люблять, їхня думка є в численних випадках вирішальною. Є лідери дії – вони вміють приймати рішення, важливі для багатьох людей, визначати мету й напрямок руху, вести за собою. Багато учнів з цими здібностями не мають достатньої шкільної мотивації і, маючи сильний характер і незалежність, відверто нічого не роблять у школі. Неможливість завоювати статус лідера в школі веде їх на вулицю, де вони стають лідерами антисоціальних угруповань.

Картка 6

Психомоторний (спортивний) тип обдарованості

Учні цього типу обдарованості зазвичай дуже полюбляють спорт. Вони є учасниками й переможцями змагань різних рівнів, активними членами різних гуртків, секцій тощо. Одразу слід зазначити, що існуюча думка про знижені розумові здібності в спортсменів не відповідає дійсності. Численні дослідження засвідчили, що у видатних спортсменів значно вищі за середні інтелектуальні можливості. Це стосується навіть і таких, здавалося б, далеких від інтелекту видів спорту, як важка атлетика чи футбол. Не випадково, що багато визначних спортсменів, залишивши спорт, стають письменниками (Юрій Власов), вдалими бізнесменами (Пеле) і, звичайно ж, талановитими педагогами (Ірина Родніна). Хоча учні зі спортивною обдарованістю часто погано вчаться. Це пов’язане, насамперед, із браком часу і відсутністю бажання. Якщо в школярів, що захоплюються спортом, розвинути відповідну мотивацію, тобто настрій, то вони, як правило, можуть добре навчатися.

Додаток 2

Резюме Леонардо да Вінчі

Я народився 1452 року. Мої батьки й дідусь належали до найвидатніших нотарів у Флоренції. Там я здобув перші знання. Потім вивчав малярство і різьбярство в майстерні маестро Андреадель Вероккіо. Але найбільше знань я здобув завдяки самонавчанню та практичному пізнанню сфер знань. Заглиблювався в анатомію, ботаніку. Геологію, географію, філософію, військову справу. Можу, зрештою, перелічити свої вміння:

 • Знаю спосіб побудови дуже легких і міцних мостів; можу допомогти чинити опір облозі; умію будувати складені драбини; опрацював модель броньовика, міномета, автомата й підводного човна;

 • Як винахідник я також створив проекти літальних апаратів, гелікоптера і парашута, велосипеда, шлюзів, преса для вичавлювання олії, збудував першу обертову сцену;

 • Я досліджував анатомію людини і тварин, опрацював ескіз людського скелета, уперше вилив форму серця й мозку, досліджував розвиток дитини в материнському лоні;

 • Цікавила мене й ботаніка. Я спостерігав, як рослини «прямують» за сонцем, знаю, який зв’язок між віком дерева й кількістю кілець на поперечному розрізі пня;

 • Мою цікавість збуджує геологія та фізика. Я займався ерозією ґрунту, збирав скам’янілості, вивчав гідростатику, оптику й механіку. Я перший відкрив, що Сонце не рухається. Я, задовго до Дарвіна, написав: «Людина не вирізняється серед тварин, якщо не враховувати певні риси»;

 • У сфері мистецтва можу конкурувати з кожним: малюю, роблю скульптури з мармуру, бронзи. Виконую рисунки й ескізи. Я архітектор.

Мене характеризує нескромне зацікавлення світом, дивує все. Я про все хотів би дізнатися й у все заглибитися. Ставлю собі багато запитань і на кожне шукаю відповіді, спостерігаючи за навколишнім світом, «бо, як залізо гниє без діяльності, а вода гниє або замерзає від холоду, так розум псується без вправ». Я постійно перевіряю свої знання через досвід, учуся на помилках. Розвиваю уяву.

Резюме Альберта Енштейна

Мене звуть Альберт Енштейн. Народився я 1879 року в Німеччині. Моя освіта не була типовою. У школі панувала військова дисципліна, творчих програм було обмаль. Набагато більше я навчився сам або використав знання своїх батьків і родичів. Вивчив алгебру й геометрію, заглибився в диференціальні й інтегральні обчислення. Це мені дуже сподобалося.

Я вчився грати на скрипці й, здається, непогано граю. Читаючи науково-популярні книжки, я пізнавав ботаніку й зоологію, мене цікавили кліматичні проблеми, вулкани й астрономія. Багато подорожував, завжди багато читав.

Я закінчив студії з фізики у Швейцарії. Мене захоплювали експерименти, але ще більше любив думати й залучати до цього уяву. Наприклад, я обдумував таку проблему: «Припустимо, я тримаю перед собою дзеркало й рухаюся зі швидкістю світла. Чи могло би світло з мого обличчя наздогнати дзеркало?»

Роздуми такого типу привели мене до відкриття теорії відносності. Так я створив новий підхід до таких усталених понять, як час, довжина й маса. Мої праці стали відомими в усьому світі, зокрема рівняння Е-мс2. Це теоретична засада атомної бомби, хоча я мав намір лише поглибити знання про природу й використати їх у мирних цілях.

Я цікава людина, схильна до роздумів, мрійлива, постійно навчаюся. Мої напрацювання базуються на ґрунтовних знаннях, а також на відвазі ставити під сумнів традиційні переконання й шукати нові розв’язання. Логіка та уява – це ідеальне поєднання!

Додаток 3

Картка №1

Мовний інтелект

Здебільшого саме поети – «власники» мовного інтелекту. Цей тип здібності народжується в лівій півкулі мозку, в одній із ділянок, які відкрили найраніше, так званій ділянці Брока. Мовний інтелект певною мірою притаманний усім людям. Особливо важливий він для акторів, учителів, дикторів радіо й телебачення, правників. Від перших днів життя людини можна розвивати цей інтелект, розмовляючи, слухаючи, читаючи, розповідаючи казки, створюючи словесні жарти. До семи років дитина запам’ятовує тисячі слів. Але різноманітність багатства і мови залежатиме від підтримки, яку їй нададуть батьки і вчителі. Цікаво, що новонароджений малюк може навчитися будь-якої мови. Але приблизно в 9 місяців формується його рідний акцент, який відтоді супроводжуватиме його все життя.

Однак, якби дитина не мала змоги слухати, то не навчилася б і говорити. Про це свідчать дивні долі дітей, яких покинули або позбавили контакту з людьми. У Франції 1799 р. знайшли «дикого» одинадцятирічного хлопчика, який від народження виховувався серед вовків і ніколи не розмовляв з дітьми. Щоб навчити його кількох слів, знадобилися роки.

У школі діти з високим мовним інтелектом загалом добре дають собі раду. Коли вчитель знайомиться з новим учнем, перше враження собі складає за тим, як учень висловлюється. «Це розумна дівчинка», - каже вчитель про дитину, у якої багате мовлення.

Картка 2

Логіко-математичний інтелект

Альберт Енштейн – приклад розуму з логіко-математичним інтелектом. Характеризується вмінням швидко розв’язувати проблеми. Люди з логіко-математичним способом мислення здатні висувати гіпотези, а далі перевіряти їх і встановлювати достовірність. Цей тип інтелекту має позавербальну природу, часто дослідники мають розв’язання ще до того, як заартикулюють його, що ускладнює відстеження способу їхнього мислення.

За логічно-математичні проблеми відповідають ділянки мозку, розташовані біля вуха. У таких людей спостерігають особливі, інколи дуже дивні здібності. Існують люди, які можуть надзвичайно швидко виконувати складні математичні дії, наприклад множення двох чотирицифрових чисел. На жаль, такі «штучки» не є ознакою інтелекту, часто вони пов’язані з патологічними змінами мозку, а людей, які «жонглюють» числами або можуть сказати, якому дню тижня відповідає довільна дата, називають «ученими ідіотами».

Математичне мислення вроджене, кожна дитина може поверхово осягнути математику. Однак не кожна може досягнути досконалості в цій сфері.

Картка 3

Музичний інтелект

Перед нами чудові діти – Амадей Моцарт та Єгуді Менугін. В обох надзвичайні музичні здібності проявилися дуже рано, у трирічному віці, ще до того, як вони мали змогу взяти в руки інструменти. Це вказує на вроджений характер цього інтелекту.

За музичний інтелект відповідає права півкуля. У всіх є певне музичне відчуття. Кожна дитина цікавиться музикою, хоча по-різному. Мами співають колискові. Військо крокує в ритмі маршу. У релігійних обрядах музика створює настрій, піднесення й навіть екстаз. Можливо, вразливість до звуків з’являється ще в утробі матері, коли дитина слухає биття її серця.

Музичний інтелект дуже цінний. І не лише тому. Що полегшує людям слухання й розуміння світу. Дослідження, які були проведені в Швеції, довели, що діти, які відвідували уроки музики, поліпшили свої результати у вивченні мов і читанні.

Картка 4

Просторовий інтелект

Моряки архіпелагу островів Кароліна плавають морем без навігаційних приладів. Орієнтирами для них є зорі, колір води і зміна погоди. У голові у них є просторова «карта» околиці.

Просторова інформація накопичується й аналізується в правій півкулі. Завдяки їй ми здатні потрапити додому, читати карти, уявляти собі окреслений предмет з іншого боку, під іншим кутом.

Просторовий інтелект потрібен художникам, скульпторам, архітекторам, хірургам.

Кожна дитина народжується з просторовим інтелектом. Деякі діти є «глядачами», вони частіше зберігають інформацію у формі картинок. Трапляється, що в учнів у школі проблеми з геометрією, вони не можуть, наприклад, розв’язати таке завдання: «Яка фігура утвориться у разі перетину конуса площиною, паралельної до основи?» Чи означає це, що їх не потрібно вчити? Це помилковий висновок. Ліпшого результату досягає вчитель, який дасть дитині змогу взяти до рук конус і, перетнувши його паралельною площиною, відповісти на запитання.

У небагатьох людей художні таланти виявляють у молоді роки, як це буває з музичними геніями. Візуально-просторовий інтелект розвивають у старшому віці через вправи, споглядання, малювання, витинання тощо.

Картка 5

Кінестетичний інтелект

Кінестетичний (тілесний, руховий) інтелект – це вміння користуватися власним тілом. Яскравий приклад – Анастасія Волочкова або Віталій Кличко.

Ділянки, які контролюють рухи тіла, розташовані в обох ділянках мозку, причому кожна половина керує протилежною частиною тіла: ліва – правою, а права – лівою. У дітей рухливість розвивається за однотипною схемою. Не підлягає сумніву, що ця схема ідентична у всіх культурах. Можна вважати, що кінестетичний інтелект універсальний і вроджений.

Приписувати здібності руху терміну «інтелект», на перший погляд, здається некоректно. «Як це? – запитаєте ви. – Чи справді можна казати про інтелект когось, хто бездумно й без зусиль виконує певні рухи тіла?» Але достатньо подивитися на вміння виражати емоції в танці, на точність рухів гравця в гольф, на гармонію рухів плавця. Відбивання тенісного м’ячика триває частку секунди. Але мозок за цей час мусить розрахувати, куди приблизно м’яч впаде, урахувавши його початкову швидкість, зміни під час руху, вплив вітру й багато інших чинників. А ще має віддати сотні «наказів» м’язам, які в повній координації між собою й оком беруть участь у відбиванні м’яча.

Руховий інтелект – це здатність контролювати рухи, маніпулювати предметами та створювати рівновагу між власним розумом та тілом. Не всі діти стануть відомими спортсменами, але всі мають розвивати свої рухові здібності.

У Стародавній Греції існував культ фізичної спритності. Тепер ми продовжуємо ці традиції, оточуючи майже божественною повагою переможців олімпіад. Але руховий інтелект стосується не лише спортивних досягнень. Високий показник цих здібностей мусить бути в різьбяра, кравця, хірурга, масажиста, актора та ін.

Картка 6

Суспільний інтелект

Міжособистісний інтелект, який ще називають суспільним, дає змогу розуміти інших, передбачає вміння співпрацювати, налагоджувати добрі контакти, бути лідером. Він притаманний відомим релігійним та політичним діячам, учителям, терапевтам, продавцям та ін.

Міжособистісний інтелект розвивається з перших хвилин народження завдяки зв’язків батьків і дитини. Від цих перших контактів значною мірою залежать подальші успіхи в професійному та сімейному житті.

Деяким дітям зовсім не складно налагодити добрі контакти з ровесниками, вони – вроджені лідери, інші несміливі, їм важко порозумітися. Однак міжособистісний інтелект можна формувати й розвивати, заохочуючи дітей розмовляти з батьками, однолітками й дорослими, ставлячись до них увічливо і з повагою, роблячи їх чутливими до почуттів інших людей, а також через ігри і працю в групі. Ніколи не пізно розвивати суспільні вміння – це можна робити в період дозрівання та в дорослому віці.

Картка 7

Внутрішньоособистісний інтелект

Внутрішньоособистісний інтелект ще називають особистим. Вірджинія Вулф, надзвичайно вразлива письменниця, глибоко проаналізувала власні переживання. Сьогодні ми можемо сказати, що в неї був дуже розвинений внутрішньоособистісний інтелект: знання про себе та свої емоції, доступ до власного чуттєвого життя, уміння аналізувати кожний порух душі. У людини з таким інтелектом правильне уявлення про себе.

Особистий інтелект, як і суспільний, розміщено в лобових частинах мозку. Ушкодження цих частин може причинити зміни особистості, причому ураження нижньої частини зазвичай викликає злість або ейфорію, а верхньої – депресію або апатію. Значення внутрішньоособистісного інтелекту цінували ще стародавні греки, які на фронтоні святині в Дельфі вирізьбили напис «Пізнай себе».

Розвиток особистісних здібностей допомагає дитині бути розважливою та відповідальною. Цей тип інтелекту з’являється в дітей дворічного віку, які відкривають, що вони особистості зі своїми «забаганками», гумором і потребами, які не завжди можна задовольнити. Тому в «нестерпних дворічок» спостерігають напади злості й поганого настрою. Поступово, дорослішаючи, діти починають глибше розуміти свої емоції, вплив власної поведінки на інших людей. А ще за кілька років у них розвивається свідомий контроль емоцій і почуття ідентичності. Одна з ознак добре розвиненого інтелекту – здатність давати собі раду у випадку поразки. Змогу «зібратись і почати знову» дає власна думка. Люди з високою самооцінкою впевнені в собі, не зламуються під час перших труднощів.

Картка 8

Природничий інтелект

Природничий інтелект – це вміння співіснувати з рослинами та тваринами. Кожному з нас відомі люди з такими особливими здібностями. Достатньо їм посадити в землю суху стеблину, вона вже розцвітає. Вони здатні виростити груші на будь-якому дереві, а тварини з всієї околиці приходять, щоб поскаржитися їм.

Людиною з винятковими природничими здібностями був Чарльз Дарвін, хоч у його випадку природничі таланти крокували в парі з логічно-математичним і мовним інтелектом. Садівники, лісники, ветеринари, дресирувальники – це люди, професійні успіхи яких залежать від рівня природничого інтелекту.

Такий тип здібностей розвивається в перші роки дитини, у контакті зі світом живої природи. Малюк має перебувати з улюбленим звірятком, опікуватися ним, доглядати за рослинами.

Додаток 4

Професійні риси, що потрібні вчителю

для роботи з обдарованими дітьми

 • Бути доброзичливим, чуйним,поважати право іншого бути не схожим на нього самого.

 • Знатися на психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби й інтереси.

 • Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 • Мати широке коло інтересів і вмінь.

 • Володіти почуттям гумору (але без схильності до сарказму).

 • Бути жвавим і активним.

 • Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і постійного самовдосконалення

 • Мати творчий нетрадиційний особистий світогляд.

 • Мати досить високу самооцінку, позитивну «Я-концепцію».

 • Бути емоційно стабільною людиною, тому що співпраця з обдарованою дитиною потребує значних емоційних витрат, а це – велике навантаження.

 • Мати здібність до індивідуалізації навчання.

 • Уміти модифікувати навчальні програми.

 • Бути готовим до виконання різноманітних додаткових обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей.Додаток 5

Інтерпретація до психогеометричного тесту

Коротка психологічна характеристика основних типів особистості

Квадрат. Перше, що можна сказати про цю людину: «Перед нами невтомний трудівник!» Працьовитість, ретельність, потреба доводити розпочату справу до кінця, завзятість, що дозволяє домагатися завершення роботи, - саме цим відрізняються Квадрати. Витривалість, терпіння і методичність зазвичай роблять Квадрата грамотним і знаючим педагогом. Цьому сприяють і невтомна потреба в інформації. Квадрати – колекціонери всіляких даних. Усі відомості систематизовані, розкладені по поличках. Квадрат здатен видавати потрібну інформацію моментально. Тому квадрати відомі як ерудити.

Розумовий аналіз – сильна сторона Квадрата. Для квадратів є характерним послідовне й чітке перероблення отриманої інформації. Свої уроки педагоги-квадрати представляють у послідовному форматі: а – б – в – г – і т. д. Вони скоріше «обчислюють» результат, ніж догадуються про нього. Квадрати надзвичайно уважні до деталей, подробиць. Тому частіше серед Квадратів зустрічаємо вчителів математики, фізики, хімії.

Однак слід зазначити, що надмірна пристрасть до деталей, потреба в додатковій інформації (уточнювальній) для прийняття рішення позбавляє Квадрата оперативності. Акуратність, порядок, дотримання правил і норм можуть розвитися до паралізуючої крайності. І коли приходить час прийняти рішення, Квадрати вільно або мимоволі затягують його прийняття. Крім того, раціональність, емоційна сухість і холодність заважають Квадратам швидко встановлювати контакти з різними людьми, що заважає їм у спілкуванні з учнями й колегами.

Трикутник. Ця форма символізує лідерство, і чимало Трикутників відчувають у цьому своє призначення. Найхарактерніша риса Трикутника – здатність концентруватися на головній меті. Трикутник – енергійна, нестримна, сильна особистість, що ставить ясні цілі та, як правило, досягає їх. Як і Квадрати вони здатні глибоко і швидко аналізувати ситуацію. Однак на противагу Квадратам, орієнтованим у деталі, Трикутники зосереджуються на головному, на суті проблеми.

Трикутник – це дуже впевнена людина, що хоче бути правою в усьому. Сильна потреба бути правою й керувати положенням справ, вирішувати не тільки за себе, але й, по можливості, за інших, робить Трикутника особистістю, що постійно суперничає, конкурує з іншими.. Домінує установка на перемогу, виграш, успіх. Він часто ризикує, буває нетерплячим і нетерпимим до тих, хто коливається в прийнятті рішення.

Трикутники честолюбиві. Трикутник прагне досягти високого положення, набуття статусу, інакше кажучи, зробити кар’єру, тому серед керівників досить багато Трикутників.

Прямокутник. Символізує стан переходу та зміни. Це тимчасова форма особистості, які можуть «носити» інші чотири порівняно стійкі фігури в певні періоди життя. Це – люди, не вдоволені тим способом життя, який вони ведуть зараз, і тому зайняті пошуком кращого положення.

Прямокутники – допитливі люди, що всім цікавляться. Разом із тим слід зазначити їхню надмірну довірливість, наївність. Тому прямокутниками легко маніпулювати.

Варто підкреслити, що «Прямокутність» - усього лише стадія, що проходить.

Коло. Це міфологічний символ гармонії. Той, хто вибирає коло, щиро зацікавлений насамперед у гарних міжособистісних взаєминах. Вища цінність для Кола – люди, їхнє благополуччя, комфорт. Це найдоброзичливіша з п’яти форм. Коло найчастіше служить тим «клеєм», що скріплює і педагогічний колектив, і родину, тобто стабілізує групу.

Кола – найкращі комунікатори серед п’яти форм, насамперед тому, що вони кращі слухачі. Вони мають високу чутливість, розвинену емпатію – здатність співчувати, емоційно відзиватися на переживання іншої людини.. Коло відчуває чужу радість і чужий біль, як свої власні. Природно, що діти тягнуться до Кіл. Кола чудово «читають» людей і в одну хвилину здатні розпізнати удавальника, ошуканця. Кола «хворіють» за свій колектив і дуже популярні серед колег на роботі. Однак вони, як правило, слабкі керівники. По-перше, Кола через свою спрямованість скоріше на людей, ніж на справу, занадто вже намагаються догодити кожному. По-друге, Кола не відрізняються рішучістю, слабкі в «політичних іграх» і часто не можуть подати себе та свою «команду» належним чином.

Головні риси їхнього мислення – орієнтація на почуття, оцінки, цінності та прагнення знайти спільне навіть у протилежних точках зору. Можна сказати, що Коло – природжений психолог.

Зигзаг. Ця фігура символізує креативність, творчість, хоча б тому, що вона найунікальніша з п’яти фігур і єдина розімкнута фігура.

Зигзагові властива образність, інтуїтивність, мозаїчність. Думка Зигзага робить запеклі стрибки: від А до Я. Тому домінувальним стилем мислення зигзага є синтетичний стиль. Комбінування абсолютно різних, несхожих ідей і створення на цій основі чогось нового, оригінального – ось що подобається Зигзагам. На відміну від Кіл Зигзаги зовсім не зацікавлені в консенсусі й домагаються синтезу не шляхом поступок, а навпаки – загостренням нової концепції, у якій цей конфлікт одержує своє розв’язання, «знімається». Причому, використовуючи свою природну дотепність, вони можуть бути досить уїдливими, «відкриваючи очі іншим» на можливість другого рішення. Через це не існує нічого більш нудного для них, ніж речі, що ніколи не змінюються, рутина, шаблон, правила й інструкції, статус-кво або люди, які завжди погоджуються, або роблять вигляд, що погоджуються.

Зигзаги просто на можуть продуктивно трудитися в добре структурованих ситуаціях. Їх дратують чіткі вертикальні й горизонтальні зв’язки, суворо фіксовані обов’язки та постійні способи роботи. Їм необхідно мати неабияку розмаїтість і високий рівень стимуляції на робочому місці. Вони також хочуть бути незалежними від інших у своїй роботі. Тоді Зигзаг оживає і починає виконувати своє основне призначення – генерувати нові ідеї та методи роботи. Зигзаги спрямовані в майбутнє і більше цікавляться можливістю, ніж дійсністю. Світ ідей для них так само реальний, як світ речей для інших.

Зигзаг – найбільш збудливий, найбільш захоплений із усіх п’яти фігур. Коли в нього з’являється нова й цікава думка, він готовий повідати її усьому світові! Зигзаги – невтомні проповідники своїх ідей, здатні мотивувати всіх навколо себе. Однак їм не вистачає політичності: вони нестримані, дуже експресивні («ріжуть правду у вічі»). Так, їхня ексцентричність часто заважає проводити свої ідеї в життя. До того ж вони не сильні в проробленні конкретних деталей (без чого матеріалізація ідеї неможлива) і не занадто наполегливі в доведенні справи до кінця (тому що зі втратою новизни гублять інтерес до неї).

Каталог: dopomoga
dopomoga -> Методика діагностики стратегій розв'язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона І Ф. Джонсона
dopomoga -> Допомога при отруєннях. Отруєння —
dopomoga -> Форми та методи
dopomoga -> Класифікація уроків по навчальній меті та їх аналіз найважливішою складовою навчально-виховного процесу, його від­правною точкою є дидактична мета
dopomoga -> Нові типи уроків. Необхідно вигнати з уроків бога сну Морфея та
dopomoga -> Класифікація уроків по способу проведення
dopomoga -> Сценарій святкового вечора «день святого валентина»
dopomoga -> Допомога дітям, постраждалим внаслідок воєнного конфлікту Довідник вихователя дошкільного навчального закладу
dopomoga -> Дослідження особливостей характеру особистості тест Г. Айзенка “Ваш характер”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка