Способи І методи тренування функціональної увагиСкачати 86.84 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір86.84 Kb.
СПОСОБИ І МЕТОДИ ТРЕНУВАННЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ УВАГИ
Роль уваги, як індивідуальної особливості функціонування психічної діяльності, поряд з фізичною, теоретичною і методичною підготовкою арбітра – надзвичайно важлива.

Увага проявляється в спрямованості та в зосередженості психічної діяльності людини. Завдяки увазі можлива вибіркова активність психічних процесів.

Основні функції уваги – регулююча і контролююча. Увага людей відрізняється силою, широтою і динамічністю. До важливих характеристик уваги арбітра належать: обсяг, вибірковість, розподіл, стійкість, концентрація та переключення уваги.

Арбітр знаходиться на полі для того, щоб побачити момент порушення, правильно визначити винуватця і винести об’єктивне рішення. Від цього, наскільки своєчасно і чітко рішення буде прийматися, залежить хід поєдинку, атмосфера на трибунах,

авторитет і успіх арбітра.

Проте буває коли в простому моменті арбітр ні з того ні з сього та і «пропустить»,як кажуть, стопроцентне порушення правил.

Причому находячись поруч з ситуацією, займав правильну позицію. В чому «природа» допущеного промаху арбітром.

Очевидно, арбітр просто не бачив порушення. Власне в цю мить його увага була ослаблена, що і привело до невірної, помилкової оцінки ситуації.

Прийняття рішення про покарання відбувається приблизно по

н
аступній схемі:


Перша ланка в такому ланцюжку повністю залежить від стану уваги в момент порушення.
не побачивши порушення, правильне рішення прийняти

неможливо

Увага забезпечує ясність і чіткість відображення одних об’єктів і предметів в свідомості людини при одночасному відволіканні її від інших об’єктів. Вона виступає як сенсибілізатор (сконцентрованість) усіх психічних процесів. Проте фізіологічно обумовлена властивість уваги не позволяє людині довгий час максимально сконцентруватись на будь-якому об’єкті, в результаті у людини увага періодично послаблюється, має місце ефект «зникання думок» і тому подібні відволікання від роботи, яку виконуємо.

Високі вимоги до уваги арбітра обумовлені наступними чинниками:


  • наявністю декількох одночасно об’єктів що сприймаються (обсяг

  • уваги);

  • вибором об’єктів, найбільш вагомих в даний момент (вибірковість і розподіл уваги);

  • великою психофізичною напругою (концентрація уваги;

  • постійною зміною ситуацій, а відповідно, і об’єктів сприйняття (переключення уваги).

Обсяг уваги характеризується кількістю об’єктів або їх елементів, які можуть бути одночасно сприйняті з однаковим ступенем ясності і чіткості. Збільшення, розширення обсягу уваги можливе шляхом досконалого вивчення об’єктів і ситуацій в якій їх приходиться сприймати. Коли діяльність протікає в знайомій обстановці, обсяг уваги підвищується, і людина зауважує більше елементів ніж тоді, коли приходиться діяти в неясній, малозрозумілій ситуації.

Збільшення обсягу уваги досягається і обдумуванням даної діяльності накопичуванням знань які до неї відносяться. Тут велике значення має тренування, в процесі якого удосконалюється сприйняття, коли окремі елементи складних об’єктів і ситуацій сприймаються не ізольовано, але ґрунтуючись по існуючим зв’язкам. Результатом такого тренування є вміння виділити в ситуації головне, найбільш важливе для прийняття рішення, не упускаючи при цьому другорядного.

Власне чому висококваліфікований арбітр, що має великий практичний досвід, при миттєвому погляді на ігрову ситуацію отримає більшу кількість інформації, ніж арбітр з недостатнім практичним і теоретичним багажем.
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОБСЯГУ УВАГИ

Обсяг уваги – це кількість елементів, які одночасно сприймаються за один акт сприйняття.

ТЕСТ № 1.

Арбітру, короткочасно, зазвичай, протягом 1 секунди, показують послідовно 8 карток з зображенням 2-9 крапок. Кожна картка експонується двічі, після цього арбітр протягом 10-15 секунд на бланку відмічає розташування крапок.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


Аналіз результатів

Враховується кількість правильно відмічених крапок:

І. 3 крапки на двох картах

ІІ.4 крапки на двох картах

ІІІ.6 крапок -«»-

ІУ.9 крапок -«»-

У. 10 крапок -«»-

УІ.10 крапок -«»-

УІІ.13 крапок -«»-

УІІІ.15 крапок -«»-

ІХ. 16 крапок -«»-

Рангові місця І і ІІ свідчать про малий обсяг уваги, УІІІ.ІХ – про великий обсяг, проміжні – про середній.


ТЕСТ № 2.

Обсяг уваги визначається за допомогою 25-кліточних таблиць з різними варіантами розташування фігур на них.

Інструкція:

Н
а екрані демонструється квадрат розподілений на 25 клітинок. В п’яти з яких будуть представлені різні програми: комбінації кола. трикутника, квадрату, хреста, прямокутника. В арбітрів на столі 25 кліточні матриці.

По команді «Увага!» - на екрані на коротку мить (біля 0,75 сек) появиться будь-яка комбінація. Відразу ж після експозиції арбітри позначають фігури на матриці.

Середньоарифметичний показник трьох спроб вноситься в протокол.


ТЕСТ № 3.

Обсяг уваги визначається за допомогою фрагменту футбольного матчу з різними варіантами (чверть поля, штрафний майданчик при стандартних положеннях;половина поля і т.п.) розташування гравців і їх кількості.

Інструкція:

На екрані демонструється епізод (статичний) гри на протязі 1 сек. Відразу ж після експозиції арбітри позначають розташування гравців на матриці футбольного поля, захисників трикутником, нападників хрестиком, м’яч – кружком, арбітра –літерою «А».

Аналіз результатів:

Обсяг уваги оцінюється у процентному відношенні за кількістю правильно позначених ігрових фігур до кількості фігур висвітлених на екрані.

Вибірковість і розподіл уваги характеризується одночасністю їх направленості на декілька об’єктів (особливо при скупченні футболістів в штрафному майданчику під час стандартних ситуацій). Для розвитку цієї здібності необхідно попередньо оволодіти відповідними навичками і знати особливості поведінки футболістів і їх ігрової діяльності, на які роз приділена увага.

ТЕСТ № 1.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБІРКОВОСТІ УВАГИ

Інструкція:

Серед буквеного тексту є слова. Ваше завдання – якомога швидше вичитуючи текст, підкреслити ці слова.

Приклад:


Р ю к л 6 ю с р а д і с т ь у ф р к н п

Час роботи – 2 хв. Методика застосовується як в групі, так і індивідуально. Оцінюється кількість виділених слів і кількість помилок (пропущені і неправильно виділені слова).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Б с о н у е е в т р г щ о у е р а й о н к з г у г н о в и н а ь ф а к т ь

у е к з а м е н а т о р т р о ч я ш щ г п р о к у р о р с е т е о р і я е м о т о о д ж е б ь а м т р і й ц я ф у ц й х т т е л е в і з о р б о л д ж х щ л ю х е л г щ ь б п а р а с о л я щ о л ю х і п д р щ з д г е н

с п р и й н я т т я ц у к е н д ш и з х ь в а ф п р л ю б о в а в о б

и р п л о с л д л в и с т а в а л а я г с н бю р а д і с т ь в у ж ц д

л л о р п н а р о д ш а л д ь х е ш п ц г і р е р к у и р е п о р т а ж е к

ж д о р л а ф и в ю ф б ь к о н к у р с р с й ф о с оби с т і с т ь ж е ю

д шщ г л о ж к а е п р п л а в а н н я е д т л ж е з б к о м е д і я ш л

л д к у й х й ф в і д ч а й ф р л н ь я л а б о р а т о р і я г ш щ д н з

у ц т р ш ч щ ш л р о с н о в а н і е з б ж х ь б ш д е р п е н т а о п р

с м ш р п с и х і а т р і я я б п л м с т ч ь й ф я с м т щ з а й е ь я г н т

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ

Тест № 1.

Визначення рівня концентрації уваги використовуючи бланк тесту П’єрона-Рузера із зображеними на ньому чотирма геометричними фігурами.

Цей тест неодноразово використовувався для навчання наших арбітрів на зборах.

Тест № 2.

МЕТОДИКА «КОРЕКТУРНА ПРОБА» (Бурдон)

Інструкція


Вам пропонується, переглядаючи рядок за рядком коректурну таблицю, викреслювати однією косою лінією букви А,В,Д,П (можна й інші, але чотири букви),що стоять у будь-якій послідовності.

Працювати необхідно максимально швидко, прагнучи не пропустити жодної з наявних у таблиці букв.

По закінченні кожної хвилини подається команда – «Риска!» або «Знак!».Цей знак, тобто відокремлювальну риску, треба поставити за тією буквою, де Вас застала команда.

Час роботи ретельно хронометрується до закінчення перегляду всієї таблиці.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Ю Т Л Х Е П Ф Г Д Ж Ю У П Ш О Б Ю В Р Х Т Д Л Д З Т К В Н П В І О С П О Н Х Ж Ф Д Ю В Н Т П О Н Л У ЄХ П Д Ї У С Я С З Я Г З Д Ф Ц Ф Я Д У В Р М С Ж Б Ю П Т Ж Ф Ї Б Е М Т У Ж П О Я Н В Д Н Ї Д Х Ж В У Ц Ф С В Щ Л В Д Х О В П С Ч В У ДЮ Ц Р П Є З Н Г Г А Р М В Р Ж Х Т Б О В Я Б Ю, У Ц Т Х П Н К Ч С Т П Д Ж Д Л О Х Н Р О Ж Д Т П Л К У Т Х Ж Д В Н Г Я Ю Д К П У Ц В Г З К С І В Р О М К Ц П Д Ж Ж П Т Ж Ю Б У Ж П Д О Н К О У М П В Ф Ш Х К Р А Н ХО Т В Х П Т О Ц Ц У Х Д Б Ю З П Р С В Ж Ш ШЛ У К С Н З О Ю Н Х Д Л П Є Б І Т Н В М И С О Ю М К Ч П Ж Є С П Ж У Ц Н В Р Т Х С К Л П Ч Д М Т Р Ї К Ж М Х У С Ж Т Д К И Т Л П А Є К У В О Н Е Ю И Ч Б Ф О Г Т Я Д Ж І П Д Т Ж У Ш Х И Ч Й Ц П Т О Н Ю В К А Б И Ч Л Н К У Т Н Р Л Я Х Ф Ї Н Л П В З Я Ю И Ю К П Т Д ЖЮ О В Ц У Ю З Ш К Л Н Р В Ф Х У Б П Д Ж Н Ш К Т А Ж Н П К Т У Ж Ш Щ О Ю В К Ц Ф Д Ж У Н Д Б Т Ф Є К І Г В У П Д Ж Б Е Ц Ф О Р Х Ф Й П Ю Й З Х Ф Я М П Ц З Д А К Н Є Х Ю В Р Л Н Ж Д В Ц Я Х К У Ч Т Б Ж П В В Щ Х Й Б Д Є П С В Ч Е Т Є С П Ж Х В О Б Ж Х Є К Я Ц У Х К Я Х Ц Ф Д Б Ю Х Є Ц К Ч Х З В Я Ц Ф Н Х К В Д Б Ї Й Ц В З Х Ч У Л С П Т Х К Ф П М Б И І Д Л В Ц Я Ф Г Х О П Ц В Д Д Ї З Ф К Ц Н Ш Л Ф О П Ч Р Т Х Д Н К Я Ю Н К Я З Г Ш В Н Ч Ж А Д В Н Ц Х А А В

Аналіз результатів

Через кожну хвилину роботи підраховуються:  • загальна кількість букв, які потрібно було викреслити;

  • кількість пропущених букв (помилки);

  • кількість помилково викреслених букв, якщо такі є (помилки).

На базі цих попередніх даних можуть бути обчислені показники, які характеризують міру розвитку окремих властивостей уваги. Вирахуємо показник точності виконання завдання, який характеризує рівень концентрації уваги за формулою:


де N – загальна кількість знайдених букв;

r - кількість неправильно знайдених букв;

p - кількість пропущених букв.

Показник темпу виконання завдання обраховується за формулою:де T - час виконання всієї роботи;
де А – коефіцієнт концентрації уваги;t – час у хвилинах
Для збільшення тривалості інтенсивності необхідно арбітрам використовувати і спеціалізоване тренування, яке полягає у спостереженні за грою з трибуни або по телевізору. Де необхідно постаратися зберегти високу інтенсивність уваги від початку до кінця ігрового епізоду. А після подумки відтворити, наскільки це можливо ігрові деталі епізоду. Заодно розвиваючи і зорову пам’ять, необхідну арбітрам. Спостерігаючи за матчем слід не захоплюватись грою, а час від часу переключати увагу на арбітра чи на асистентів арбітра. Знаходячись в створі з асистентом, про себе виконувати його функції, відтворюючи і аналізуючи ігрові епізоди і співпадання чи не співпадання прийнятих рішень.

Актуальними є і моделювання тренувань арбітрів і асистентів на футбольному полі, де в комплексі вдосконалюються різні види підготовки в тому числі і увага.

Проблема психологічної підготовки арбітрів завжди на порядку денному. Як твердить статистика більшість помилок арбітрів високої кваліфікації обумовлена психологічними факторами, де добра половина вирішальне значення мали функціонування уваги.

Недостатній розвиток уваги неможливо компенсувати високим рівнем розвитку фізичних якостей, великої рухової активності, вмілим вибором місця чи здатністю «читати» гру.

Проте, необхідно відзначити, що підвищення інтенсивності уваги, її об’єму і переключення спостерігається у тренованих спортсменів ігрових видів спорту.

Враховуючи те, що футбольний матч складається не тільки з епізодів матчу, але й з пауз, по причині зупинки матчу, на протязі яких не ведуться ігрові дії, арбітри мають можливість зберігати високий рівень уваги на протязі усього матчу, чергуючи концентрацію уваги на ігровому епізоді з подальшим послабленням її під час паузи після зупинки матчу. Для того, щоб протягом ігрового часу зберегти високий рівень уваги, арбітру необхідно свідомо, в паузах між ігровими епізодами і зупинками матчу її послаблювати.

В більшості контрольних матчів, які ми досліджували на НТЗ в Туреччині сумарний час ігрових епізодів становив від 42 хв 15 сек до 68хв37 сек, а в матчах чемпіонату України (за В.Шаленко) від 41хв40сек до 51хв54сек.Тобто в обстежених матчах не ігровий час становив в контрольних матчах в середньому 34хв4сек, натомість в чемпіонаті України - 43 хв 13 сек. На наш погляд, цього цілком достатньо для відновлення уваги по ходу матчу до необхідного рівня.

При цьому слід зауважити, що термін «послаблення уваги» при безперервному контролю за подіями на полі, адже конфліктні ситуації часто виникають тоді, коли м’яч не знаходиться у грі. Що і зобумовлює проблему збільшення інтенсивності і обсягу уваги, удосконалення здатності до її розподілу і вибірковості, концентрації і переключення.Вказані характеристики уваги безумовно не є визначальними в діяльності арбітра, але власне в цьому і є основна відмінність кращих представників корпусу арбітрів, що дозволяє їм значно швидше реагувати на події що відбуваються на полі, при чому в умовах емоційної напруги і проводити на належному рівні відповідальні матчі.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка