Співпраця на уроках як умова самореалізації суб'єктів освітнього процесуСкачати 85.53 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір85.53 Kb.
Співпраця на уроках як умова самореалізації суб'єктів освітнього процесу”:

Те, що ми зібралися разом, - це тільки початок;

те, що ми продовжуємо залишатися разом, - це вже досягнення;

те, що ми разом працюємо, - це справжній успіх.Генрі Форд

Форма роботи: ділова розмова, обмін досвідом.Притча: В одному селі жив лікар. Якось його викликали до чоботаря, який був дуже хворим. Прийшовши, лікар побачив, що чоботар помирає. Але його родичі сказали, що вони чули, як у сусідньому селі одній людині допоміг дуже простий засіб: молоко, яке треба було пити з часником декілька разів на день. Вони запитали лікаря, чи не буде це шкідливо. Лікар, упевнений, що чоботар усе одно помре, дозволив це спробувати. Він повернувся додому й описав випадок у своєму щоденнику.

Дуже він був здивований, коли через декілька місяців його повідомили, що чоботар одужав. Через певний час лікаря викликали в сусіднє село, де скотар захворів на ту саму хворобу. Лікар порадив йому рецепт, який урятував чоботаря. Але через тиждень скотар помер. Будучи дуже педантичною людиною, лікар зробив в своєму щоденнику ще один запис. Як ви думаєте, яким був цей запис?(Відповідь: Кожному своє, або Що допомогло одному, те не допоможе іншому).

Сьогодні наше завдання :

- З’ясувати, яких успіхів досяг педагогічний колектив в процесі роботи над складовою проблемної теми НВК “Удосконалення уроку як засіб творчого розвитку вчителя та учня”

– “Співпраця на уроках як умова самореалізації суб’єктів освітнього процесу”;

- Сформулювати ставлення до сучасної школи й процесу навчання в ній, розглянути моделі навчання і, проаналізувавши їх, з’ясувати переваги й недоліки цих моделей, а також переваги й недоліки інтерактивних технологій;

- формування практичних навичок використання інтерактивних методик у роботі з учнями та вчителями.
Процеси державотворення, що відбуваються в Україні сьогодні, спричинили істотні перетворення в системі освіти. Навчальний заклад повинен не просто дати учням той чи інший обсяг знань і умінь, а й сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення, виробити свою позицію в житті, свій світогляд, ставлення до себе та інших і вміння адаптуватися до умов життя.

Головна мета роботи над проблемними темами НВК Удосконалення уроку як засіб творчого розвитку вчителя та учнята «Формування і розвиток високоінтелектуальної особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті» - створення такої системи навчання, яка б забезпечувала освітні потреби кожного суб’єкта освітнього процесу відповідно до його нахилів, інтересів та можливостей.

Завдання над яким працював педагогічний колектив навчального закладу у новій парадигмі освіти: учень має вчитися, а вчитель – здійснювати мотиваційне керівництво його учінням, тобто мотивувати, організовувати, координувати, консультувати, контролювати.

Вирішувати цю задачу дозволяють новітні технології, які забезпечують учню розвиток його мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності, колективізму, схильностей, уміння здійснювати самостійне управління навчально – пізнавальною діяльністю.

Якщо знизити рівень уваги до вдосконалення уроку (його структури, організації пізнавальної діяльності учнів тощо), то він набуває характеру традиційної п’ятиелементної структури з перевагою пасивних форм роботи учнів (організаційний момент – опитування за домашнім завданням – пояснення нового матеріалу – закріплення вивченого – домашнє завдання ). На жаль, деякі вчителі ще й досі так і будують проведення заняття. Негативним фактором є не стільки самі ці елементи (деякі з них навіть мають бути присутніми на уроці), скільки те, що одноманітність, як відомо, втомлює. Але навіть не в цьому основна проблема, а в тому, що здебільшого учні на уроці пасивні, вони не здобувають і не освоюють знання.

Урок, побудований на перевазі активних форм роботи з учнями, (коли учні стають дослідниками, перебувають у пошуку розв’язання проблеми, коли кожен із них працює в режимі індивідуальних можливостей), потребує великих затрат енергії, додаткової майстерності. Йому передує дуже велика попередня підготовка. Ось чому, тільки – но вчитель послабить увагу до активізації пізнавальної діяльності, урок миттєво котиться до традиційної структури з пасивними формами роботи.

Тому кожен вчитель не повинен забувати про те, які діти в класі, як мислить кожна дитина, що для неї буде легким, а що занадто важким. Які різноманітні прийоми, форми, та методи навчання, враховуючи вікові особливості використати, щоб викликати інтерес до навчання. Інтерес учнів до навчання виникає на уроці, в позакласній роботі в тому випадку, коли вчитель ретельно до нього готується, хоче бути зрозумілим для учнів, розуміти кожного з них в спільній роботі. Як показали результати співбесіди з вчителями, аналіз відвіданих уроків переважна більшість вчителів планує урок згідно критеріїв особистісно орієнтованого уроку. Але, на жаль є вчителі, які до уроку готуються не досить ретельно, не планують різноманітні форми роботи з учнями, і навіть користуються надрукованими посібниками для вчителя, які не розраховані на можливості конкретного класу.

Вчителі Куц Г.І, Кривенко В.О., Чуприна Л.Л., Назаренко Р.М., Перерва Ю.І., добре володіють технологією розвитку критичного мислення. Приділяють значну увагу формуванню здібностей учнів викладати свої думки. Успішно використовують групові та парні форми роботи, що сприяють формуванню здібностей мислення. В процесі такої роботи учні формують свої думки, зрозуміло висловлюють їх, навчаються слухати інших, ділитися судженнями, виховують уміння втримуватися від поквапливих думок. Працюючи колективно, вони отримують колективну мудрість, різноманітність висловлювань та поширюють коло застосування особистих ідей.

Вчителі Черняк Г.Г., Ягниченко Л.В., Хмельнюк В.В., Шаповалова А.Ю., Бобко А.С. успішно впроваджують ланкові та індивідуальні форми організації пізнавальної діяльності учнів.

Вчителі Мокрицька М.О., Подрушняк В.О. на кожному уроці практикують парну форму роботи у вигляді діалогу, що дозволяє удосконалювати усне мовлення, розширює словниковий запас.

Вчителі математики, фізики використовують завдання на знаходження помилок, зайвих даних в умові задачі, що розвиває в учнів здібності знаходити та спростовувати хибні судження.

Нестандартно підходять до актуалізації пізнавальних процесів вчителі Чулак Т.В., Катеринич Г.В., Тарасенко С.А., Демченко О.А.

Більшість вчителів намагаються впроваджувати інтерактивні форми в вигляді роботи в парах, малих группах.

В початкових класах приділяється належна увага задоволенню потреб учнів в проведені позаурочної навчально-виховної роботи.

Позакласна робота в НВК ведеться відповідно до річного плану, виховних планів вчителів. Позакласні заходи мають на меті:

- збереження і передача надбань національної духовності, викликаних впродовж століть українським народом;

- поглиблення знань учнів з предметів, прищеплення інтересу до знань, розвиток творчих здібностей дітей.

Вчителі виховують загальнолюдські якості, прищеплюють інтерес до навчання, історії, звичаїв і традицій рідного народу, виховують культуру почуттів і поведінки, поваги до старших.

Особливо це вдається під час проведення загальношкільних заходів, як “Свято осені”, «Козацькі забави» тощо. Це увібрало в себе багатство дитячої душі, невичерпану фантазію, винахідливість, дотепність і веселу вдачу дітей.

В школі також працюють наступні гуртки: гурток декоративно-ужиткового мистецтва (кер. Бобко А.С.) та хореографії (кер. Прокопчук Т.О.),Висновок: ІТН – це не єдині можливі технології для сучасної школи. Інші моделі навчання слід використовувати залежно від мети, завдань уроку та специфіки класного колективу. Щоб подолати ускладнення в застосуванні інтерактивних технологій і перетворити їх слабкі боки на сильні, вчителю треба пам’ятати:

Інтерактивні технології потребують певної зміни життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога. Починати потрібно з поступового використання цих технологій, якщо ви або учні з ними не знайомі. Можна розробити спеціальний план поступового впровадження інтерактивних технологій. Краще ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто проводити похапцем підготовлені “ігри”;Можна провести з учнями особливе “організаційне заняття” й розглянути разом з ними “правила роботи в класі”. Необхідно налаштувати учнів на сумлінну підготовку до інтерактивних занять. Використовувати спочатку прості інтерактивні технології: роботу в парах, у малих групах, мозковий штурм тощо. Коли в учнів з’явиться досвід такої роботи, ці заняття проходитимуть значно легше, а підготовка не забиратиме багато часу.

Використання інтерактивних технологій – не самоціль. Це лише спосіб створення атмосфери в класі, котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно орієнтоване навчання.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка