Спадковий договірСкачати 237.02 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір237.02 Kb.
СПАДКОВИЙ ДОГОВІР
Положеннями чинного законодавства регламентовано декілька видів правочинів, на підставі яких відбувається перехід права власності на майно. Така множинність є позитивною, оскільки дає можливість особам обрати саме ту юридичну конструкцію, яка найбільшою мірою відповідає їх дійсним намірам.

Зокрема, одним із поіменованих видів договорів, за результатом укладення яких відбувається перехід права власності на майно, є спадковий договір. Такий договір укладається у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі.
Нормативно-правові акти, що визначають зміст та регламентують порядок посвідчення та реєстрації в Спадковому реєстрі нотаріусами вказаного правочину:

- Цивільний кодекс України;

- Закон України "Про нотаріат";

- Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України;

- Податковий кодекс України;

- Положення про Спадковий реєстр.

Практика застосування вимог чинного законодавства з цього питання міститься в Постанові Пленуму Верховного суду України № від 30 травня 2008 року та в Методичних рекомендаціях щодо застосування в нотаріальній практиці норм статей 172, 174 Податкового кодексу України (практичний коментар).
Так, поняття спадкового договору визначене в статті 1302 Цивільного кодексу України, згідно з якою за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.
Предметом спадкового договору можуть бути будь-які об'єкти нерухомого майна, окрім того, ще й рухоме майно.

Спадкові договори, предметом яких є нерухоме майно, посвідчуються нотаріусом з дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження. При цьому правила забезпечення реалізації права купівлі частки у праві спільної часткової власності не застосовуються. Правовстановлюючий документ на майно після його огляду нотаріусом повертається власнику майна (відчужувачу), а в тексті договору зазначаються назва цього документа, номер і дата його видачі та найменування юридичної особи, яка його видала. Крім того, якщо предметом спадкового договору є майно, право власності на яке підлягає державній реєстрації, нотаріус у тексті договору зазначає про необхідність реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно після смерті відчужувача.
Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя або інша особа. При цьому, оскільки момент переходу права власності на майно, пов'язаний з моментом смерті особи, в якості відчужувача можуть виступати лише фізичні особи.

Окремо законодавець виділяє такі особливості спадкового договору за участю подружжя:

- предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя;

- спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

Однак, доволі ускладнює виконання такого договору те, що на законодавчому рівні не визначено, які дії мають вчинити сторони та нотаріус у випадку смерті одного з подружжя - відчужувача за спадковим договором.Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа.

За участі на стороні набувача юридичної особи всі суттєві умови договору мають визначатися відповідним органом юридичної особи та фіксуватися в акті такого органу (протокол, рішення тощо), а також в довіреності, у разі якщо діє представник юридичної особи за довіреністю.

Слід окремо відзначити, що стосовно юридичних осіб - набувачів за спадковим договором немає застережень в частині видів або організаційно-правових форм таких осіб, немає вимог до змісту установчих документів або видів діяльності, що мають здійснювати такі особи. Також немає ніяких застережень щодо обсягу дієздатності фізичних осіб, як відчужувачів, так і набувачів за спадковим договором.

З огляду на те, що відповідно до положень частини 2 статті 238 Цивільного кодексу України представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє, в науковій літературі наводиться думка, що укладення спадкового договору представниками фізичних осіб - сторін спадкового договору, не допускається.Відповідно до положень Цивільного кодексу України обов'язки набувача полягають у наступному:

- набувач зобов'язується виконувати розпорядження відчужувача;

- набувач може бути зобов'язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття.

Отже, сторони загалом є вільними у визначенні того, які саме дії буде вчиняти набувач. Безумовно, що дії набувача не можуть носити протиправний характер, порушувати принципи моралі, поплюжити честь та гідність інших осіб. І звісно, що перелік обов'язків набувача, строки та інші умови їх виконання мають бути чітко визначені в тексті договору.
Залежно від того, які дії зобов'язується вчиняти набувач, майнового або немайнового характеру, спадковий договір вчиняється за згодою другого з подружжя набувача або без такої згоди.

Так, коли виконання обов'язків набувача пов'язане з витрачанням коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, нотаріус вимагає згоду другого з подружжя, а майно, що є предметом спадкового договору, набувається у спільну сумісну власність подружжя.

Згода другого з подружжя не вимагається у випадках:

- здійснення набувачем дій майнового характеру, але за кошти, що належать йому особисто;

- здійснення набувачем дій майнового характеру, але за кошти відчужувача;

- здійснення набувачем дій немайнового характеру;

- наявності відповідних положень у шлюбному договорі подружжя, один із яких виступає набувачем.Способи забезпечення виконання сторонами спадкового договору.

На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження. Накладання заборони щодо відчуження за спадковим договором проводиться шляхом вчинення посвідчувального напису на всіх примірниках договору, реєструється нотаріусом в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та реєстрі для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, арештів, накладених на майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів, та робиться запис в Алфавітній книзі обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів. Накладені заборони щодо відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна та майнових прав на нерухомість підлягають обов'язковій реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Також, виконання спадкового договору забезпечується тим, що заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним. При цьому виконанню не підлягають лише ті положення заповіту, що стосуються предмету спадкового договору.

В якості забезпечення виконання спадкового договору передбачено також право відчужувача призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті. У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.

Слід зауважити, що на сьогоднішній день такі питання, як процедура здійснення контролю та наслідки невиконання спадкового договору, законодавчо не врегульовані.Стосовно переходу права власності на предмет спадкового договору в Цивільному кодексі України визначено, що набувач набуває право власності на майно відчужувача в разі його смерті. Отже, виникнення права власності на предмет спадкового договору обумовлене лише одним фактом - фактом смерті відчужувача, і не пов'язане з виконанням набувачем його обов'язків за договором.

При цьому слід звернути увагу на наступне.

Незважаючи на те, що правова регламентація спадкового договору міститься в книзі шостій Цивільного кодексу України, яка регулює правовідносини спадкування, перехід права власності на майно за спадковим договором не є окремим видом спадкування, а майно, що є предметом спадкового договору, не входить до складу спадщини. Отже, у разі смерті відчужувача, лише набувач набуває право власності на майно, що є предметом спадкового договору. При цьому:

- особи, що є спадкоємцями згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, не мають права на майно, що є предметом спадкового договору;

- оскільки набувач не є спадкоємцем відчужувача, він не несе обов'язок задовольнити вимоги кредитора відчужувача, що передбачений статтею 1282 Цивільного кодексу України, за рахунок майна, що є предметом спадкового договору.

При одержанні повідомлення про смерть відчужувача за спадковим договором або про смерть другого з подружжя, що уклали спадковий договір, нотаріус, який накладав заборону, на підставі свідоцтва органу цивільного стану про смерть знімає заборону відчуження. Якщо нотаріус, який наклав заборону, позбавлений можливості зняти її (у разі смерті, заміщення нотаріуса, у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, припинення нотаріусом діяльності, передачі документів до державного нотаріального архіву або з будь-яких інших причин), заборона може бути знята іншим нотаріусом. При цьому таким нотаріусом направляється за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття заборони. При знятті заборони на примірнику правочину, що залишається у справах нотаріуса, проставляється відмітка про зняття заборони, проставляються дата, підпис нотаріуса та його печатка. Наприклад: «Мною, Івановим І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі статті 74 Закону України «Про нотаріат» та у зв’язку зі смертю (дата, прізвище, ім’я та по батькові відчужувача), який (яка) був(ла) відчужувачем зазначеного у цьому договорі майна, знято заборону відчуження (назва майна, його місцезнаходження/місце реєстрації). Про зняття заборони нотаріус робить відповідні відмітки в реєстрі для реєстрації заборон і арештів та в алфавітній книзі обліку заборон відчуження і арештів нерухомого майна. Відомості про зняття заборони відчуження нерухомого майна підлягають обов'язковій реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Після смерті відчужувача нотаріусу повертається правовстановлюючий документ на нерухоме майно, що було предметом договору, який приєднується до примірника спадкового договору, що зберігається у справах нотаріуса. На повернутому примірнику правовстановлюючого документа нотаріус робить відмітку про перехід права власності до набувача у зв'язку зі смертю відчужувача за спадковим договором.

Нотаріус, який посвідчив спадковий договір, після смерті відчужувача здійснює реєстрацію права власності за спадковим договором у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо нотаріус, який посвідчував спадковий договір, позбавлений можливості здійснити таку реєстрацію (у разі смерті, заміщення нотаріуса, у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, припинення нотаріусом діяльності, передачі документів до державного нотаріального архіву або з будь-яких інших причин), така реєстрація може бути здійснена іншим нотаріусом.Дія спадкового договору припиняється:

- у разі смерті фізичної особи-набувача або ліквідації юридичної особи-набувача за спадковим договором;

- в результаті розірвання договору .

У разі, коли дія договору припиняється в результаті смерті фізичної особи-набувача або ліквідації юридичної особи-набувача, на примірниках договору за письмовою заявою відчужувача нотаріус вчиняє відповідний напис. У цьому випадку спадкоємці набувача мають право вимагати від відчужувача відшкодування витрат, яких вони зазнали при виконанні спадкового договору в тій частині зобов'язань, які були виконані набувачем до його смерті. Якщо відповідно до спадкового договору набувач зобов'язаний був вчинити певні дії після смерті відчужувача, то у разі смерті набувача обов'язок вчинити ці дії переходить до його спадкоємців (пункт 28 Постанови Пленуму Верховного суду України № від 30 травня 2008 року).

Розірвання спадкового договору відбувається:

- за взаємною згодою сторін шляхом укладання договору про розірвання спадкового договору, який підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;

- судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень;

- судом на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.

Інші особи, у тому числі спадкоємці відчужувача, не можуть пред'являти вимоги про розірвання спадкового договору.

При цьому відомості про розірвання договору та зняття заборони відчуження майна, яке є предметом спадкового договору, нотаріус вносить до Спадкового реєстру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Щодо порядку внесення змін до спадкового договору спеціальні норми не передбачені, отже це відбувається в загальному порядку на підставі статей 651-654 Цивільного кодексу України з обов'язковим внесенням відповідних відомостей про зміну договору до Спадкового реєстру.
Спадковий договір може бути визнано недійсним із підстав, визначених нормами глави 16 Цивільного кодексу України. Вимогу про визнання недійсним спадкового договору може бути заявлено як відчужувачем та набувачем, так і іншою заінтересованою особою. Відомості про визнання його недійсним вносяться до Спадкового реєстру.
Щодо порядку оподаткування доходу, отриманого в результаті укладання спадкового договору, слід зазначити, що це питання не має чіткої правової регламентації. Згідно з положеннями пункту 172.8 статті 172 Податкового кодексу України для цілей оподаткування під продажем розуміється будь-який перехід права власності на нерухомість, крім успадкування та дарування. В Методичних рекомендаціях щодо застосування в нотаріальній практиці норм статей 172, 174 Податкового кодексу України (практичний коментар) зазначено, що оподаткування доходу за таким договором відбувається після переходу права власності на нерухоме майно та державної реєстрації такого права, на підставі подання платником податку річної декларації у порядку та за ставками згідно з пунктами 172.1, 172.2, 172.9 статті 172 ПКУ, при цьому нотаріус посвідчує такий договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна.З огляду на вищезазначене алгоритм дій нотаріуса при посвідченні спадкового договору полягає у наступному:

- установлення осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії, визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи;

- установлення волевиявлення та дійсних намірів осіб, що звернулись за вчиненням нотаріальної дії;

- витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії (правовстановлюючий документ, документ, що підтверджує проведення державної реєстрації, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, звіт про оцінку майна, відомості про наявність самочинно проведеної добудови, перебудови, перепланування, відомості про права третіх осіб на майно, в тому числі про прав користування житлом малолітніми/неповнолітніми особами, дозвіл органу опіки та піклування, згода другого з подружжя - набувача, та інші передбачені чинним законодавством документи, що витребовуються при посвідченні договорів відчуження);

- перевірка відсутності заборони відчуження або арешту майна, податкової застави, іпотеки за даними відповідних Державних реєстрів;

- посвідчення договору;

- накладення заборони відчуження;

- реєстрація договору в Спадковому реєстрі;

- державна реєстрація обтяження (заборони) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- повернення власнику майна (відчужувачу) правовстановлюючого документа на предмет договору;

Алгоритм дій нотаріуса у разі смерті набувача:

- приєднання до примірника договору, що зберігається у справах нотаріуса, правовстановлюючого документа, проставляння на ньому відмітки;

- зняття заборони відчуження шляхом проставлення відповідних відміток;

- державна реєстрація обтяження (заборони) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (вид реєстрації - припинення);

- державна реєстрація права власності за набувачем в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що правове регулювання в сфері укладення та посвідчення спадкового договору, на жаль, не є досконалим. Але загалом, на думку автора, ця правова конструкція є вдалою, оскільки відображає дійсні наміри певного кола осіб, і при виваженому правозастосуванні все-таки може мати безспірний характер.Додатки:

- зразок спадкового договору щодо нерухомого майна;

- зразок повідомлення про смерть відчужувача за спадковим договором.

Член консультативно-методичної ради нотаріату

при Головному територіальному управлінні юстиції

в Одеській області, приватний нотаріус Біляївського районного

нотаріального округу Одеської області Кушпиль С.М.
Член консультативно-методичної ради нотаріату

при Головному територіальному управлінні юстиції

в Одеській області, приватний нотаріус Біляївського районного

нотаріального округу Одеської області Кушпіль А.В.

Зразок

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Село Холодна Балка Біляївського району Одеської області, вісімнадцятого вересня дві тисячі чотирнадцятого року.

Ми: ІВАНОВ, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру 0000000000, проживаю та зареєстрований за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Холодна Балка, іменований надалі «ВІДЧУЖУВАЧ», з однієї сторони, та ПЕТРОВА, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру 0000000000, проживаю та зареєстрована за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Холодна Балка, іменована надалі «НАБУВАЧ», з другої сторони, попередньо ознайомлені з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог закону, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи вільно, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, та бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, уклали цей договір про таке:

1. НАБУВАЧ зобов’язується виконувати передбачені в пункті "6" цього договору розпорядження ВІДЧУЖУВАЧА і в разі його смерті набуває право власності на його майно – квартиру, що розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Холодна Балка, загальною площею 34,60 кв.м., яка складається з однієї житлової кімнати, житловою площею 17,50 кв.м., та підсобних приміщень.

2. Вищевказана квартира належить ВІДЧУЖУВАЧУ на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого _______ "___" ___________ року, бланк серія ____. Право власності на відчужувану квартиру зареєстроване за ВІДЧУЖУВАЧЕМ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Реєстраційною службою Біляївського міськрайонного управління юстиції Одеської області "__" _______ року, номер запису про право власності ____, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна _____ згідно з витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданим Реєстраційною службою Біляївського міськрайонного управління юстиції Одеської області "__" _______ року за № _____.

3. Вищевказана квартира оцінена сторонами в 100000 (сто тисяч) гривень 00 копійок.

Оціночна вартість квартири складає 100000 (сто тисяч) гривень 00 копійок згідно зі звітом про оцінку майна.

4. ВІДЧУЖУВАЧ гарантує, що вищезазначена квартира до цього часу нікому іншому ним не продана, не подарована, не заставлена, до статутного капіталу юридичних осіб не внесена, під податковою заставою та забороною відчуження, арештом не перебуває, іпотекою, боргами за житлово-комунальні послуги і податками не обтяжена, договори оренди чи найму відносно неї не укладені, сервітути не встановлені, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб, у тому числі права власності та/або права користування у малолітніх та/або неповнолітніх дітей, недієздатних та/або обмежено дієздатних осіб, як у межах, так і за межами України, немає.

5. ВІДЧУЖУВАЧ стверджує та гарантує, що самочинні переобладнання, перепланування, добудови, перебудови, реконструкції щодо вищевказаної квартири не здійснювалися.

НАБУВАЧ стверджує та гарантує, що вищевказана квартира була оглянута нею до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню її за цільовим призначенням, самочинних переобладнань, перепланувань, добудов, перебудов, реконструкцій квартири на момент огляду виявлено не було. Претензій до ВІДЧУЖУВАЧА щодо якісних характеристик квартири НАБУВАЧ не має.

За домовленістю сторін технічна інвентаризація вищевказаної квартири перед укладенням цього договору не проводилась.

6. За цим договором НАБУВАЧ зобов’язується виконувати такі розпорядження ВІДЧУЖУВАЧА:

- надавати ВІДЧУЖУВАЧУ побутові послуги (раз на тиждень прати білизну, двічі на тиждень робити вологе прибирання в квартирі, забезпечити триразове на день харчування за рахунок грошових коштів НАБУВАЧА);

- забезпечувати ВІДЧУЖУВАЧА ліками незалежно від їх вартості за рахунок грошових коштів НАБУВАЧА;

- оплачувати комунальні послуги щодо вищевказаної квартири за рахунок грошових коштів ВІДЧУЖУВАЧА;

- завжди супроводжувати ВІДЧУЖУВАЧА при відвіданні ним підприємств, установ, організацій, органів влади та місцевого самоврядування, в тому числі закладів охорони здоров'я.

ВІДЧУЖУВАЧ свідчить про те, що в цьому пункті договору зафіксовано всі його розпорядження за цим договором, ніяких інших розпоряджень ніж ті, що вказані в цьому пункті договору, немає.

7. Сторони свідчать про те, що в тексті цього документу зафіксовано всі істотні умови укладеного між ними спадкового договору, та ніяких інших зобов’язань ніж ті, що вказані в цьому договорі, між ними немає.

8. Право власності на вищезазначену квартиру виникає у НАБУВАЧА в разі смерті ВІДЧУЖУВАЧА та державної реєстрації такого права відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. Нотаріус роз’яснив НАБУВАЧУ заяву ВІДЧУЖУВАЧА про те, що у нього немає дружини (удівець) і він не проживає однією сім’єю з жінкою, не перебуваючи з нею у шлюбі, на момент набуття права власності на вищезазначену квартиру у нього також не було дружини (удівець) і він не проживав однією сім’єю з жінкою, не перебуваючи з нею у шлюбі, отже вищезазначена квартира не є спільною сумісною власністю.

10. Цей правочин вчинено за згодою чоловіка НАБУВАЧА, що викладена окремою заявою, справжність підпису на якій засвідчено Сидоровим О.П., приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області, 18 вересня 2014 року за реєстровим № ___, яка зберігається в справах нотаріуса.

11. Сторони свідчать про те, що їм нотаріусом роз’яснено та зрозуміло, що вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за всі наслідки, які можуть виникнути в майбутньому у зв'язку з наданням ними під час нотаріального посвідчення цього договору недійсних та/або підроблених документів, неправдивої інформації щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії, в тому числі інформації щодо об’єкту нерухомого майна та/або про домовленості сторін щодо умов договору та/або відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія.

12. Сторонам нотаріусом роз’яснено та зрозуміло вимоги ст.ст. 182, 203, 223, 225-226, 228-231, 233-236, 334, 1302-1308 Цивільного кодексу України, ст.ст. 60, 61, 65, 74 Сімейного кодексу України, пункту 5 ст. 3, пункту 9 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», пункту 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків.

13. НАБУВАЧУ нотаріусом роз’яснено порядок оподаткування отриманих доходів та про те, що право власності НАБУВАЧА на вищевказану квартиру підлягає державній реєстрації нотаріусом у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно після смерті ВІДЧУЖУВАЧА.

14. Цей договір може бути розірвано судом на вимогу ВІДЧУЖУВАЧА у разі невиконання НАБУВАЧЕМ його розпоряджень або на вимогу НАБУВАЧА у разі неможливості виконання ним розпоряджень ВІДЧУЖУВАЧА.

15. У зв’язку з посвідченням цього договору нотаріусом накладається заборона відчуження вищевказаної квартири.

16. Сторони підтверджують, що вільно володіють українською мовою та ознайомлені зі змістом цього документа особисто. Однаково розуміючи значення і умови цього договору та його правові наслідки підтверджують дійсність намірів при його укладанні, а також те, що цей договір не є фіктивним, удаваним та зловмисним. Також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, які перешкоджають усвідомлювати суть та правові наслідки цього правочину, не діють під впливом насильства, тяжкої обставини або помилки.

17. Всі витрати за посвідчення цього договору сплачує НАБУВАЧ.

18. Цей договір складено в трьох примірниках, один із яких зберігається в справах приватного нотаріуса, а два інші, що викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів, видаються ВІДЧУЖУВАЧУ та НАБУВАЧУ.
ВІДЧУЖУВАЧ _____________________________________________________________________
НАБУВАЧ _________________________________________________________________________
Село Холодна Балка, Біляївський район, Одеська область, Україна вісімнадцятого вересня дві тисячі чотирнадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Сидоровим О.П., приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ІВАНОВУ квартири перевірено.

Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на квартиру підлягає державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зареєстровано в реєстрі за № ____

Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус


Село Холодна Балка, Біляївський район, Одеська область, Україна вісімнадцятого вересня дві тисячі чотирнадцятого року.

Мною, Сидоровим О.П., приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області, на підставі статті 73 Закону України «Про нотаріат» та у зв'язку з посвідченням цього спадкового договору накладається заборона відчуження зазначеного в договорі майна – квартири, що розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Холодна Балка, яке належить ІВАНОВУ, до припинення/розірвання спадкового договору.
Зареєстровано в реєстрі за № ____

Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус


ЗразокПриватному нотаріусу Біляївського

районного нотаріального округу

Одеської області Сидорову О.П.ПЕТРОВОЇ,

проживаю та зареєстрована за адресою:

Одеська область, Біляївський район,

село Холодна БалкаЗАЯВА

Я, ПЕТРОВА – НАБУВАЧ за Спадковим договором, посвідченим Сидоровим О.П., приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області, 18 вересня 2014 року за реєстровим № 1, цією заявою повідомляю про те, що ІВАНОВ – ВІДЧУЖУВАЧ за вищевказаним Спадковим договором, помер "__" _____ 2014 року (Свідоцтво про смерть серія __ № ___, видане ____ "__" _____ 2014 року).

У зв’язку зі смертю ІВАНОВА прошу зняти заборону відчуження квартири, яка розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Холодна Балка, здійснити державну реєстрацію припинення обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також здійснити державну реєстрацію права власності на вищевказану квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на моє ім’я.

_______________ дві тисячі чотирнадцятого року.

Підпис_________________________________________________________________________Посвідчувальний напис нотаріуса за формою № 64 або відмітка нотаріуса.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка