Сонячна система. Рух планет навколо СонцяСкачати 132.75 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір132.75 Kb.
Дружбівський навчально-виховний комплекс:

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад

Ямпільської районної ради

Сонячна система.

Рух планет навколо Сонця.

Вчитель природознавства:

С.Л.Рудецька

2012 р.


Тема уроку: Сонячна система.Рух планет навколо Сонця.

Цілі: перевірити та поглибити знання учнів про Сонце та Сонячну систему; дати дітям поняття про планети Сонячної системи, Всесвіт; пояснити процеси, що відбуваються в сонячній системі; навчити їх розрізяти планети; розвивати вміння працювати з додатко­вою літературою, робити цікаві повідомлення, працюва­ти в навчальних парах та групах; продовжити формуван­ня вміння порівнювати, аналізувати; формувати інтерес до вивчення природознавства, астрономії ; розвивати мовлення, пам`ять, увагу, спостережливість, мислення ; активізувати словниковий запас учнів і робити самостійно висновки; виховувати спостережливість, старанність; ознайомити учнів із про­фесією астронома.

Обладнання: глобус, картинки, де зображено Сонце, планети Сонячної системи, підручник, робочий зошит.

Тип уроку: комбінований .

Методи та форми: інформаційно-рецептивний: мов­ний (бесіда, розповідь, робота з підручником, пояснен­ня); наочний (демонстрація фотографій, малюнків); репродуктивний (гра «Кидайка», гра Світлофор», складання кластерів, сенквею); частково-пошуковий (групова робота).

Основні терміни та поняття: Сонячна систе­ма, планета, орбіта, вісь, планети земної групи, планети-гіганти, астероїди, комети, метеори, метеорити.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ( 2 ХВ.)

Вступ-привітання

Добрий день, юні дослідники! Я рада бачити ваші розумні та добрі обличчя! Нас чекає цікава ро­бота. Але, щоб її виконати, мені потрібна ваша до­помога. Я готова розпочати її і сподіваюся на нашу співпрацю та творчий підхід до справи. Ви готові?

Дякую! Я поважаю сміливих та небайдужих людей.

Перш ніж ми почнемо знайомитися з новою те­мою, давайте згадаємо те, що нам уже відомо.II. ПЕРЕВІРКА РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО НОВОЇ ТЕМИ ( 5 ХВ.)

Прийом «Так — ні» (відповіді учнів у короткій формі)

1.Чи однакові поняття «Всесвіт» та «Космос»? (Ні)

2.Наша Галактика має назву «Туманність Андромеди»? (Ні)

3.Планети, зорі — це тіла живої природи? (Ні)

4.Астрономія — це наука про небесні тіла? (Так)

5.Перша космічна швидкість становить 11 м/с? (Ні)

6.Чи може тіло відірватися від Землі й стати штучною планетою, маючи космічну швидкість 8 м/с? (Ні)

7.Чумацький Шлях — це траєкторія руху певної планети? (Ні)

8.Чи думала колись людина, що Земля плеската? (Так)

9.Галактики — це гігантські зоряні системи? (Так)

10. Перший космонавт Землі — Юрій Гагарін? (Так)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів ( 2 хв.)

Учитель. З давніх часів люди вірили в магіч­ну силу Сонця. Йому вклонялися, присвячували свята, складали пісні, легенди тощо. Чому? Якби Сонце перестало'існувати, що сталося б із життям на Землі? Чи знаєте ви, що таке Сонячна система? Які тіла входять до її складу? Навіщо людям знан­ня про Сонце та Сонячну систему?

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ. (2 хв.)

Отримати відповіді на ці питання допоможе ма­теріал нашого уроку «Сонячна система. Рух планет навколо Сонця».

Постановка завдань уроку самими учнями

* Як, на вашу думку, можна сформулювати цілі уроку?

Що нам треба вивчити? З чим ознайоми­тись?Запис на дошці плану

 1. Будова Сонячної системи.

 2. Планети земної групи.

 3. Планети-гіганти.

 4. Рух планет навколо Сонця.

 5. Астероїди, комети, метеори, метеорити.

V. СПРИЙНЯТТЯ Й ОСМИСЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ( 22 ХВ )
1. Прийом «Я вже знаю». Складання кластера
Тепло

проміння
центр

енергія

життя світ
2. Демонстрація фрагментів (робота з комп'ютером) із зображенням Сонячної системи (Вступна бесіда вчителя . )

До складу Сонячної системи входить Сонце, планети, їх супутники, астероїди (малі планети), комети, метеорні потоки, метеорні тіла, міжпланетний газ. Ця система входить до складу величезної зоряної системи - Галактики і рухається навколо її центра за еліптичною орбітою зі швидкістю 250 км/с, здійснюючи повний оберт за 200...250 млн.років. Галактика в плані має форму закрученої спіралі, в середині одного зі спиральних витків розміщується Сонце. Профіль Галактики дископодібний. Діаметр диска становить близько 100 тис.світлових років, максимальна товщина - близько 20 тис.світлових років. Вважається, що вся Сонячна система виникла 4,5 млрд. років тому з газопилової області. Сонячна система складається з трьох великих областей. До першої (групи планет земного типу) належать 4 кам’янисті внутрішні планети – Меркурій, Венера, Земля, Марс. Пояс астероїдів відмежовує їх від 4 гігантських зовнішніх газових планет (Юпітера, Сатурна, Урану і Нептуна). Плутон не належить до жодної з цих груп. Він знаходиться за межами орбіти Нептуна у великій області, де розсіяні малі холодні світи, до яких, крім Плутона, входять і льодяні комети.

Усі планети обертаються навколо Сонця в одному напрямку по орбітах, близьких до колових. Площини обертання планет Сонячної системи майже співпадають. Середня швидкість руху планет по орбітах зростає з наближенням до Сонця. У Меркурія, планети, що найближче знаходиться до Сонця, орбітальна швидкість руху складає 47,8 км/с, Венери - 35, Землі - 29,7, Марса - 24,1, Плутона - 4,7. Відстані планет від Сонця вимірюються в астрономічних одиницях (одна астрономічна одиниця дорівнює середній відстані між Землею і Сонцем, це приблизно 149,6 млн.км). Планети обертаються навколо своїх осей за напрямком, що збігається з напрямком обертання Сонця (виняток становлять Венера та Уран), але з різними швидкостями. Земля здійснює повний оберт навколо осі за 23 год. 56 хв., 4 с., Меркурій - приблизно за 59 земних діб. Період обертання Марса є близьким до Землі і складає 24 год. 37 хв., 23 с., Венера обертається за 243 земних доби.

Різні діаметри планет та їхня відстань до Сонця зумовлюють відмінності у масі, будові їхніх поверхонь і надр, густині речовин, їхньому фізичному стані, складі і щільності планетних атмосфер. Неоднакова відстань планет до Сонця впливає на тривалість їхнього року і швидкість орбітального руху. Різною є і тривалість доби на планетах.Отже, планета це:
1) небесне тіло, що обертається навколо Сонця;

2) тіло, яке має достатню масу для підтримки приблизно кулястої форми;

3) тіло, що очистило простір поблизу своєї орбіти.
3. Фізкультхвилинка.
4.Робота в парі. Прочитати статтю підручника і виписати:
1. Планети внутрішньої (земної) групи.

2. Планети зовнішньої групи.
Перевірка завдання.
5.Робота в групах. На карточках написано про планети.
Завдання: Прочитати про планети, знайти ці планети на плакаті. І представити цю планету іншим групам.

Група 1. Меркурій
Меркурій обертається навколо Сонця по сильно витягнутій еліптичній орбіті. Період обертання навколо Сонця (меркуріанський рік) складає 87,97 земної доби. Тривалість сонячної доби на Меркурії дорівнює 176 земним добам. Середня швидкість руху Меркурія по орбіті навколо Сонця - 47,89 км/с.

Обертання Меркурія навколо Сонця і його власне обертання призводять до того, що тривалість сонячної доби на планеті дорівнює трьом зоряним меркуріанським добам або двом меркуріанським рокам і складає біля 175,92 земної доби. Маса Меркурія приблизно в 18 разів менше від маси Землі. Як найближча до Сонця планета, Меркурій одержує від центрального світила значно більшу енергію, ніж, наприклад, Земля (у середньому в 10 разів).


Група 2. Венера
Венера — внутрішня планета, і на земному небі не віддаляється від Сонця далі 48°. Венера — третій за яскравістю об'єкт на небі; її блиск поступається лише блиску Сонця та Місяця. Належить до планет, відомих людству з найдавніших часів. Про те, що у Венери є атмосфера, стало відомо у 1761 p., відкриття належало М.В.Ломоносову, який спостерігав проходження планети перед диском Сонця.

Венера обертається в зворотному напрямку — зі сходу на захід, а не з заходу на схід, як Земля і більшість інших планет. Період обертання Венери навколо осі щодо зірок, зоряна доба — триває близько 243 земних діб.


Група 3. Земля
Земля — це третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства.

Земля обертається навколо зірки по еліптичній орбіті (дуже близької до кругової) із середньою швидкістю 29765 м/с на середній відстані 149.6 млн. км за період рівний 365.24 доби. Земля має супутник — Місяць.

Період обертання планети навколо своєї осі 23 год 56 хв 4.1 сек. Обертання навколо своєї осі викликає зміну дня і ночі, а нахил осі і обертання навколо Сонця — зміну пір року.

Земля має магнітне і тісно зв'язане з ним електричне поля. Гравітаційне поле Землі зумовлює її сферичну форму й існування атмосфери. За сучасними уявленнями Земля утворилася приблизно 4.7 млрд. років тому з розсіяної газової речовини.


Група 4. Марс
Марс — планета земного типу з розрідженою атмосферою. На Марсі є метеоритні кратери як на Місяці, вулкани, долини та пустелі, подібні до земних. Тут розташована гора Олімп, найвища відома гора в Сонячній Системі та Долина Маринера, найбільший каньйон. Рік на Марсі триває 687 днів, що майже вдвічі більше ніж земний. Марс обертається навколо своєї осі кожні 24 години 37 хвилин, що лише трохи довше ніж на Землі.

На Марсі також спостерігається зміна пір року, тривалість яких майже вдвічі більша.

Марс — невелика планета, більша ніж Плутон і Меркурій, але трохи більша, ніж половина розміру Землі. Через криваво-червоний колір його іноді називають Червоною планетою. Марс довго асоціювали з війною і кровопролиттям, і тому його назвали на честь римського бога війни. У планети є два супутники, Фобос (гр. «Страх») і Деймос («Жах»), які були названі на честь двох синів Ареса і Афродіти (римські копії Марс і Венера відповідно).
Група 5. Юпітер
Юпі́тер, п'ята і найбільша планета Сонячної системи, більш ніж у два рази важча, ніж всі інші планети разом узяті і майже в 318 разів важча за Землю.

Уся видима поверхня Юпітера - щільні хмари, розташовані на висоті близько 1000 км над "поверхнею", де газоподібний стан змінюється на рідкий і утворює численні шари жовто-коричневих, червоних і блакитнуватих відтінків.

На відміну від кілець Сатурна, кільця Юпітера темні і, імовірно, складаються з дуже невеликих твердих часток метеорної природи.
Група 6. Сатурн
Сату́рн — шоста за віддаленістю від Сонця і друга за розмірами планета Сонячної системи. Сатурн є величезною кулею, що швидко обертається навколо своєї осі (з періодом — 10,23 години), складається переважно з рідкого водню і гелію, має товстий шар атмосфери. Сатурн обертається навколо Сонця за 29,46 років на середній відстані 1427 млн км.

Візитною карткою Сатурна є його знамениті кільця, що оперізують планету навколо екватора і складаються з безлічі крижаних часток з розмірами від часток міліметра до декількох метрів.

Маса у 95 разів більша за масу Землі, магнітне поле потужніше в тисячу разів. Вважається, що Сатурн має невелике ядро з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром рідкого водню. У нього відомо більше 50 природних супутників, найбільший з яких — Титан.
Група 7. Уран
Ура́н — сьома від Сонця велика планета Сонячної системи, належить до планет-гігантів. Уран рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті. Один оберт навколо Сонця Уран здийснює за 84,01 земного року. Період власного обертання Урана складає приблизно 17 годин.

Уран, сьома планета Сонячної системи, має 27 супутників.

Протягом багатьох сторіч астрономи Землі знали тільки п'ять «блукаючих зірок» — планет. 1781 був ознаменований відкриттям ще однієї планети, названої Ураном. Це відбулося, коли англійський астроном Вільям Гершель приступив до реалізації грандіозної програми: упорядкуванню повного систематичного огляду зоряного неба.
Група 8. Нептун
Непту́н - восьма за віддаллю від Сонця і четверта за розміром планета Сонячної системи, що належить до планет-гігантів. Її орбіта перетинається з орбітою Плутона в деяких місцях. Також орбіту Нептуна перетинає комета Галілея.

Світло від Сонця доходить до Нептуна трохи більше, ніж за 4 години. Тривалість року, тобто час одного повного оберту навколо Сонця — 164,8 земних років.

Нептун також має кільця — два широких і два вузьких. У Нептуна є 8 відомих супутників: 4 маленьких, 3 середніх і 1 великий.
Група 9. Плутон.
Найдальшу, дев’яту числом планету Сонячної системи – Плутон – було відкрито у 1930 році. Тривалість зоряного року становить 248 земних років, тривалість доби – 6,5 з.д.

Плутон обертається навколо власної осі подібно Урану і Венері у зворотному напрямку. Діаметр планети становить 2300 км, тому це найменша планета Сонячної системи. Поверхня планети являє собою крижану метанову пустелю, середня температура на якій сягає – 220 єС.

Планета має один супутник Харон, який удвічі менший за діаметр Плутона, на відміну від Плутона переважно складається водяного льоду. (демонстрація фотографії системи Плутон - Харон).

6. Завдання в робочих зошитах. Запис термінів у зошити

Астероїди тверді небесні тіла, що утворилися внаслідок вибуху планети, і рухаються в Сонячній системі між Марсом і Юпітером.

Комети — тіла Сонячної системи, що рухаються навколо Сонця дуже витягнутою орбітою.

Метеори -— тверді тіла космічного походження, які, потрапляючи в атмосферу, утворюють корот­кочасні спалахи.

Метеорити — це метеорні тіла, що досягли по­верхні Землі.

7. Гра «Світлофор» Учні карткою зеленого кольору сигналізують «так», а червоного — «ні».


 1. Усі планети рухаються навколо Сонця по одній орбіті? (Ч)

 2. Час повного обертання планети навколо Сонця називається роком. (3)

 3. Тривалість року на всіх планетах однакова. (Ч)

 4. Астероїди — розжарені небесні тіла, що випро­мінюють світло. (Ч)

 5. Згоряння комет у повітряному шарі Землі нази­вають зорепадом. (3)

 6. Найвіддаленіша від Сонця планета — Марс. (Ч)

 7. Найближче до Сонця розташована планета Мер­курій. (3)

 8. До планет земної групи належить Венера. (3)

 9. До планет-гігантів належить Сатурн. (3)

 10. Сонце — найбільша планета Сонячної системи. (Ч)VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ( 8 ХВ )

Гра «Кидайко»
Учні об'єднуються в команди (групи). Кожна команда по черзі викидає кубик та опиняється в од­ній із лабораторій дослідного космічного центру.

Назва лабораторій

1. Літературна.

2. Загад­кова.

3. Театральна.

4. Знавці Всесвіту.

Лабораторія «Літературна»

Скласти вірш, використав­ши римовані слова:

галактика — тактика;

мріяти — діяти;

сонце — віконце.Лабораторія «Театральна»
З допомогою пантоміми по­казати:

Сонячний вітер.

Запуск ракети.

Метеорит.

Космонавта.

Рух планети по орбіті.

Астронома.

Лабораторія «Загадкова»
Відгадати загадку.


 • Горить, палає і втоми не знає. (Сонце)

 • По синьому морі золотий човник пливе. (Місяць)

 • У синьому мішку золотих ґудзиків багато. (Зо­ряне небо)

 • Гріє, гріє, припікає, всіх у воду заганяє. (Сонце)

 • Рівненька доріжка, посилана горішком. (Чу­мацький Шлях)

 • Зайде в дім — не виженеш дрючком, прийде час — сам вийде. (Дробінь сонця)

 • Без крил летить, без коріння росте. (Місяць)

 • Якого поля не можна зорати, на якому полі не можна каміння полічити? (Зоряне небо)

 • Гарне, добре, на всіх дивиться, а людям на себе дивитися не дозволяє. (Сонце)

 • День і ніч крутиться, ніхто того не помічає. (Земна куля)

 • По соломі ходить, а не шелестить. (Промінь сонця або місяця)

 • Вертиться, крутиться, ніколи не стане. На ній живуть люди, і гори, і ями. (Земна куля)

Лабораторія «Знавці Всесвіту»
Швидко доповнити речення (по чотири на ко­манду).

 1. Сонце — розпечена газова... (Куля)

 2. До складу Сонця входять прості речовини... та... (Гелій та водень)

 3. Агрегатний стан цих речовин... (Газоподібний)

 4. Температура на поверхні Сонця дорівнює близь­ко... (6000 °С)

 5. У Сонячній системі найбільша планета... (Юпі­тер)

 6. Найменша планета Сонячної системи... (Мерку­рій)

 7. Рік на Землі триває... (365) діб.

 8. Тривалість року на інших планетах залежить від їх­ньої... (відстані) від Сонця.

 9. До малих небесних тіл на­лежать... (Астероїди, ме­теорити, боліди, комети,метеори)

 10. Небесні тіла, що рухаються навколо своїх планет, нази­ваються... (Супутниками)

 11. Місяць як небесне тіло є...(Природним супутником)

 12. Небесні тіла, що являють собою розжарені кулі, на­зивають... (Зорі)

У кожній з лабораторій команди за правиль­ну відповідь отримують 3 бали. У грі перемагає та з команд, що набирає найбільше балів.
VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ( 2ХВ )
АРГУМЕНТАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ
VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. (2 ХВ ) Прочитати матеріал §19,

скласти сенквейн до слова «сонце», підібрати приклади значення світла та тепла для життя тварин і рослин.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка