Соціометричний блок оцінюванняСкачати 150.32 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір150.32 Kb.
#9984
Затверджую

Голова атестаційної комісії – завідуюча ДНЗ № ____ ______________

СОЦІОМЕТРИЧНИЙ БЛОК ОЦІНЮВАННЯ

Протокол оцінювання системи і досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується

_________________ ____________________________________________________________________

Рік атестації ___________________

Голова атестаційної комісії – завідуюча ДНЗ № _____ ___________

Заступник голови атестаційної комісії – завідуюча ДНЗ № _________

Секретар атестаційної комісії – ____________

Члени атестаційної комісії:

1.

2.

3.

4.
Критерії оцінювання

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка

Сер. бал (ЗО/8)

Самооцінка

Коригування самооцінки членами атестаційної комісії

Оцінка голови АК

Оцінка заступника голови АК

Оцінка секретаря АК

Оцінка члена АК (1)

Оцінка члена АК (2)

Оцінка члена АК (3)

Оцінка члена АК (4)СПЕЦІАЛЬНО-ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Рейтинговий блок № 1: ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.

Планування педагогічної роботи2.

Здійснення навчально-виховного та розвиваючого процесу відповідно до програм3.

Реалізація диференційованого підходу в роботі з вихованцями4.

Врахування індивідуальних особливостей дітей5.

Взаємодія з родиною, надання консультативної педагогічної допомоги

6.

Виконання інструкцій х організації охорони життя та здоров’я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності

Критерії оцінювання

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка

Сер. бал (ЗО/8)

Самооцінка

Коригування самооцінки членами атестаційної комісії

Оцінка голови АК

Оцінка заступника голови АК

Оцінка секретаря АК

Оцінка члена АК (1)

Оцінка члена АК (2)

Оцінка члена АК (3)

Оцінка члена АК (4)Рейтинговий блок № 2: КОГНІТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СПЕЦІАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ

1.

Знання положень державного стандарту ДО «Базового компоненту ДО»2.

Знання вимог Базової програми розвитку дітей дошкільного віку3.

Знання сучасних досягнень педагогічної та психологічної науки і практики з дошкільного виховання (педагогічні, психологічні, фізіологічні концепції, закономірності, теорії, ідеї щодо розвитку й становлення особистості);

Новітніх напрямків досліджень та перспектив ДО4.

Стан психолого-педагогічної підготовки

(експертна оцінка, шкала « 1)СПЕЦІАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

5.

Знання програмово-методичних матеріалів щодо показників компетентності дитини6.

Знання анатомії та фізіології дітей, основ долікарської допомоги7.

Знання методик дошкільного вихованняСПЕЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ

8.

Застосування технологій розвитку, навчання та виховання дітей (інновації, проектування)9.

Розробка технологій розвитку, навчання та виховання дітей (методичний та психологічний супровід НВП тощо)10

Стан методичної та технологічної підготовки (експертна оцінка, шкала № 2)
Критерії оцінювання

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка

Сер. бал (ЗО/8)

Самооцінка

Коригування самооцінки членами атестаційної комісії

Оцінка голови АК

Оцінка заступника голови АК

Оцінка секретаря АК

Оцінка члена АК (1)

Оцінка члена АК (2)

Оцінка члена АК (3)

Оцінка члена АК (4)Рейтинговий блок № 3: ДІЯЛЬНІСНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СПЕЦІАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

1.

Вміння заохочувати дітей до активної розумової діяльності, самостійності, творчості (широкий спектр прийомів навчання, створення проблемних ситуацій, добір творчих завдань тощо)2.

Вміння планувати, організовувати і проводити освітню і оздоровчу роботу по забезпеченню відповідного фізичного і психічного розвитку дітей на основі вивчення особливостей, інтересів та здібностей дітей3.

Вміння створювати сучасне розвивальне середовище ДНЗ та використовувати його можливості (проектування і організація середовища адекватного цілям, змісту освіти)4.

Вміння здійснювати діагностику показників компетентності вихованця дошкільного закладу, прогнозувати свою діяльність5.

Вміння проводити самоаналіз професійної діяльності6.

Впровадження та апробація авторських посібників, варіативних програм7.

Розробка авторських посібників, варіативних програм8.

Стан конструктивних умінь (експертна оцінка, шкала № 3)9.

Стан організаторських умінь, здібностей (експертна оцінка, шкала № 4)10

Стан контрольно-оціночних вмінь (експертна оцінка, шкала № 5)
Критерії оцінювання

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка

Сер. бал (ЗО/8)

Самооцінка

Коригування самооцінки членами атестаційної комісії

Оцінка голови АК

Оцінка заступника голови АК

Оцінка секретаря АК

Оцінка члена АК (1)

Оцінка члена АК (2)

Оцінка члена АК (3)

Оцінка члена АК (4)11.

Створення умов для прояву дитиною всіх форм активності, на які орієнтується Базова програма розвитку дитини «Я у світі»12.

Поповнення інформаційного банку варіативності предметно-ігрового середовищаСПЕЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ

13.

Здатність використовувати сучасні технології педагогічної діяльності, сучасні технічні засоби, уміння застосовувати інформаційно-комунікативні технології (комп’ютер, відео, магнітофон)Рейтинговий блок № 4: СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.

Вміння бути відкритим інноваціям, брати до уваги об’єктивні закони психічного розвитку дитини2.

Комунікативні та організаторські здібності3.

Готовність до співпраці з колегами4.

Готовність до співпраці з батьками5.

Педагогічний такт6.

Педагогічна культура мови7.

Моральні якості (доброта, щирість, правдивість, працелюбність, сумлінність, відповідальність)8.

Вольові якості (самостійність, цілеспрямованість, сміливість, наполегливість)9.

Стан комунікативних якостей педагога

(експертна оцінка, шкала № 6)Рейтинговий блок № 5: ДОСЯГНЕННЯ ПЕДАГОГАВ МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

1.

Навчальні досягнення вихованців (випуск до школи, результат навченості)2.

Досягнення вихованців у конкурсах, змаганнях3.

Особисті досягнення педагога в професійних конкурсах (ПДР тощо
Критерії оцінювання

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка

Сер. бал (ЗО/8)

Самооцінка

Коригування самооцінки членами атестаційної комісії

Оцінка голови АК

Оцінка заступника голови АК

Оцінка секретаря АК

Оцінка члена АК (1)

Оцінка члена АК (2)

Оцінка члена АК (3)

Оцінка члена АК (4)Рейтинговий блок № 5: ДОСЯГНЕННЯ ПЕДАГОГАВ МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

4.

Результативність науково-методичної роботи (реферат – 1б, творча тека – 2 б, курсова робота – 3 б, авторське портфоліо – 4 б)5.

Публікації в періодиці (4 бали)6.

Участь у внутрішньо садових формах роботи (відкрите заняття – 1б, педрада, читання, проблемні семінари та семінари-практикуми – 2 б, творчі групи, тижні педмайстерності, ярмарки педагогічних ідей – 3 б, майстер-клас, педмайстерня, наставництво – 4 б )7.

Участь у міських формах роботи (4 бали) практична участь у методоб’єднаннях, ШПД, КПК, творчих та проблемних групах тощо8.

Середній результат дайджесту «Майстер своєї справи»9.

Середній результат ранжирування по рокам «Золота серія занять»
Підписи членів АК:

Голова комісії – завідуюча ДНЗ №

Заступник голови атестаційної комісії –

Секретар атестаційної комісії –

Члени атестаційної комісії:

1.

2.

3.

4.

Скачати 150.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка