Соціометричний блок оцінювання



Скачати 150.32 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір150.32 Kb.
Затверджую

Голова атестаційної комісії – завідуюча ДНЗ № ____ ______________

СОЦІОМЕТРИЧНИЙ БЛОК ОЦІНЮВАННЯ

Протокол оцінювання системи і досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується

_________________ ____________________________________________________________________

Рік атестації ___________________

Голова атестаційної комісії – завідуюча ДНЗ № _____ ___________

Заступник голови атестаційної комісії – завідуюча ДНЗ № _________

Секретар атестаційної комісії – ____________

Члени атестаційної комісії:

1.

2.

3.

4.




Критерії оцінювання

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка

Сер. бал (ЗО/8)

Самооцінка

Коригування самооцінки членами атестаційної комісії

Оцінка голови АК

Оцінка заступника голови АК

Оцінка секретаря АК

Оцінка члена АК (1)

Оцінка члена АК (2)

Оцінка члена АК (3)

Оцінка члена АК (4)







СПЕЦІАЛЬНО-ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Рейтинговий блок № 1: ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.

Планування педагогічної роботи































2.

Здійснення навчально-виховного та розвиваючого процесу відповідно до програм































3.

Реалізація диференційованого підходу в роботі з вихованцями































4.

Врахування індивідуальних особливостей дітей































5.

Взаємодія з родиною, надання консультативної педагогічної допомоги

































6.

Виконання інструкцій х організації охорони життя та здоров’я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності

































Критерії оцінювання

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка

Сер. бал (ЗО/8)

Самооцінка

Коригування самооцінки членами атестаційної комісії

Оцінка голови АК

Оцінка заступника голови АК

Оцінка секретаря АК

Оцінка члена АК (1)

Оцінка члена АК (2)

Оцінка члена АК (3)

Оцінка члена АК (4)







Рейтинговий блок № 2: КОГНІТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СПЕЦІАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ

1.

Знання положень державного стандарту ДО «Базового компоненту ДО»































2.

Знання вимог Базової програми розвитку дітей дошкільного віку































3.

Знання сучасних досягнень педагогічної та психологічної науки і практики з дошкільного виховання (педагогічні, психологічні, фізіологічні концепції, закономірності, теорії, ідеї щодо розвитку й становлення особистості);

Новітніх напрямків досліджень та перспектив ДО































4.

Стан психолого-педагогічної підготовки

(експертна оцінка, шкала « 1)































СПЕЦІАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

5.

Знання програмово-методичних матеріалів щодо показників компетентності дитини































6.

Знання анатомії та фізіології дітей, основ долікарської допомоги































7.

Знання методик дошкільного виховання































СПЕЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ

8.

Застосування технологій розвитку, навчання та виховання дітей (інновації, проектування)































9.

Розробка технологій розвитку, навчання та виховання дітей (методичний та психологічний супровід НВП тощо)































10

Стан методичної та технологічної підготовки (експертна оцінка, шкала № 2)




































Критерії оцінювання

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка

Сер. бал (ЗО/8)

Самооцінка

Коригування самооцінки членами атестаційної комісії

Оцінка голови АК

Оцінка заступника голови АК

Оцінка секретаря АК

Оцінка члена АК (1)

Оцінка члена АК (2)

Оцінка члена АК (3)

Оцінка члена АК (4)







Рейтинговий блок № 3: ДІЯЛЬНІСНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СПЕЦІАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

1.

Вміння заохочувати дітей до активної розумової діяльності, самостійності, творчості (широкий спектр прийомів навчання, створення проблемних ситуацій, добір творчих завдань тощо)































2.

Вміння планувати, організовувати і проводити освітню і оздоровчу роботу по забезпеченню відповідного фізичного і психічного розвитку дітей на основі вивчення особливостей, інтересів та здібностей дітей































3.

Вміння створювати сучасне розвивальне середовище ДНЗ та використовувати його можливості (проектування і організація середовища адекватного цілям, змісту освіти)































4.

Вміння здійснювати діагностику показників компетентності вихованця дошкільного закладу, прогнозувати свою діяльність































5.

Вміння проводити самоаналіз професійної діяльності































6.

Впровадження та апробація авторських посібників, варіативних програм































7.

Розробка авторських посібників, варіативних програм































8.

Стан конструктивних умінь (експертна оцінка, шкала № 3)































9.

Стан організаторських умінь, здібностей (експертна оцінка, шкала № 4)































10

Стан контрольно-оціночних вмінь (експертна оцінка, шкала № 5)




































Критерії оцінювання

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка

Сер. бал (ЗО/8)

Самооцінка

Коригування самооцінки членами атестаційної комісії

Оцінка голови АК

Оцінка заступника голови АК

Оцінка секретаря АК

Оцінка члена АК (1)

Оцінка члена АК (2)

Оцінка члена АК (3)

Оцінка члена АК (4)







11.

Створення умов для прояву дитиною всіх форм активності, на які орієнтується Базова програма розвитку дитини «Я у світі»































12.

Поповнення інформаційного банку варіативності предметно-ігрового середовища































СПЕЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ

13.

Здатність використовувати сучасні технології педагогічної діяльності, сучасні технічні засоби, уміння застосовувати інформаційно-комунікативні технології (комп’ютер, відео, магнітофон)































Рейтинговий блок № 4: СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.

Вміння бути відкритим інноваціям, брати до уваги об’єктивні закони психічного розвитку дитини































2.

Комунікативні та організаторські здібності































3.

Готовність до співпраці з колегами































4.

Готовність до співпраці з батьками































5.

Педагогічний такт































6.

Педагогічна культура мови































7.

Моральні якості (доброта, щирість, правдивість, працелюбність, сумлінність, відповідальність)































8.

Вольові якості (самостійність, цілеспрямованість, сміливість, наполегливість)































9.

Стан комунікативних якостей педагога

(експертна оцінка, шкала № 6)































Рейтинговий блок № 5: ДОСЯГНЕННЯ ПЕДАГОГАВ МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

1.

Навчальні досягнення вихованців (випуск до школи, результат навченості)































2.

Досягнення вихованців у конкурсах, змаганнях































3.

Особисті досягнення педагога в професійних конкурсах (ПДР тощо




































Критерії оцінювання

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка

Сер. бал (ЗО/8)

Самооцінка

Коригування самооцінки членами атестаційної комісії

Оцінка голови АК

Оцінка заступника голови АК

Оцінка секретаря АК

Оцінка члена АК (1)

Оцінка члена АК (2)

Оцінка члена АК (3)

Оцінка члена АК (4)







Рейтинговий блок № 5: ДОСЯГНЕННЯ ПЕДАГОГАВ МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

4.

Результативність науково-методичної роботи (реферат – 1б, творча тека – 2 б, курсова робота – 3 б, авторське портфоліо – 4 б)































5.

Публікації в періодиці (4 бали)































6.

Участь у внутрішньо садових формах роботи (відкрите заняття – 1б, педрада, читання, проблемні семінари та семінари-практикуми – 2 б, творчі групи, тижні педмайстерності, ярмарки педагогічних ідей – 3 б, майстер-клас, педмайстерня, наставництво – 4 б )































7.

Участь у міських формах роботи (4 бали) практична участь у методоб’єднаннях, ШПД, КПК, творчих та проблемних групах тощо































8.

Середній результат дайджесту «Майстер своєї справи»































9.

Середній результат ранжирування по рокам «Золота серія занять»
































Підписи членів АК:

Голова комісії – завідуюча ДНЗ №

Заступник голови атестаційної комісії –

Секретар атестаційної комісії –

Члени атестаційної комісії:

1.

2.

3.

4.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка