Соціально-психологічний тренінг актуалізації ціннісного та смислового впливу на структуру політичних уподобаньСкачати 29.66 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір29.66 Kb.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЦІННІСНОГО ТА СМИСЛОВОГО ВПЛИВУ НА СТРУКТУРУ ПОЛІТИЧНИХ УПОДОБАНЬ
Котляр О.О., м. Чернігів

аспірант Інституту соціальної та

політичної психології АПН України
Будь-який суб’єкт є невід’ємною частиною певної спільноти, а отже носієм масової політичної свідомості. Як відомо, базовими компонентами політичної свідомості є цінності та смисли, оскільки саме вони визначають її категоріальний простір. На думку В.Татенка, “суб’єктність”, що відображена в тому числі і ціннісно-смисловою сферою є вектором суб’єктивної активності людини в її сутнісному вимірі [В.Татенко]. Ціннісно-смислова сфера є цілісним утворенням особистості, що розвивається, змінюється. Кожен її елемент взаємно доповнює інший. Натомість політичні уподобання з одного боку відображають стан зацікавленості чимось (фокусують увагу на об’єкті), а з другого – здійснюють його категоріальну оцінку (визначають емоційну значимість об’єкта, його привабливість, прийнятність тощо).

Проблема дослідження факторів детермінації політичної свідомості потребує постійного удосконалення процедури їх аналізу. Чимала кількість наукових публікацій з цієї тематики відзначають, що в процесі детермінації політичної свідомості найбільшу значущість мають конструкти ціннісно-смислової сфери. Як відомо, найбільш розповсюдженими методами аналізу політичної свідомості є методи експериментальної психосемантики. Останні в емпіричних дослідженнях, поєднуються з методами інтерсуб’єктивної взаємодії. Провідним із таких методів є соціально-психологічний тренінг, використання якого все частіше зустрічається в політико-психологічних дослідженнях.

Як відзначає В.Васютинський “серед методів групової роботи як ігрового моделювання соціально-психологічних процесів насамперед вирізняються соціально-психологічний тренінг …” [В.Васютинський]. Традиція застосування тренінгів обумовлена насамперед їх унікальністю, що полягає у можливості створення особливої ситуації “суб’єктивного зростання”. Остання, на нашу думку, дозволяє значно розширити межі осягнення особистістю соціально-політичних явищ та процесів.

Психологічні особливості тренінгу більшість дослідників пов’язують із можливістю створення невимушеної атмосфери взаємодії між різними учасниками, що значно поглиблює процес особистісної активності і спонукає її до самоактуаліізації в процесі вирішення нагальних питань та завдань тренінгу. Іншою стороною розуміння сутності тренінгів є закладений апріорі механізм формування якісних змін в свідомості особистості, що закріплюються здобутими навичками успішної соціальної поведінки. На думку Р.Ф.Корте, суть тренінгу полягає у цілеспрямованому процесі розвитку знань та умінь особистості [Рассел Ф. Корте].

В нашому дослідженні ми звернулися до використання тренінгів як специфічних технік моделювання різних ігрових та дискурсивних методів побудови ситуації особистісного зростання в контексті формування навичок оцінювання та сприйняття політики.

Таким чином, основним нашим завданням було з’ясування особливостей ціннісного та смислового впливів на структуру політичних уподобань. Для успішної реалізації даного завдання нами було підготовлено два типи тренінгів: один передбачав трансляцію на учасників смислових конструктів актуалізації політичного середовища, другий використання ціннісних конструктів.

Отримані результати емпіричного дослідження дозволили зробити нам наступні висновки:

- застосування моделі тренінгів з використанням “смислового” впливу. Здійснюваний смисловий вплив сприяв посиленню соціально-політичної активності, спрямованості молоді до пошуку дієвих способів впливу на політику, більшою мірою структурував систему їх уявлень про політику;

- застосування моделі тренінгів з використанням “ціннісного” впливу. Ціннісний вплив посилював впевненість у політичному виборі особистості акцентуючи її увагу на рефлексії власного відношення до політики та конструюванні ціннісно-оцінного світогляду.

Загалом, треба відзначити, що використання програми тренінгів сприяло підвищенню рівня суб’єктивної активності, цікавості по відношенню до політики, а також значно поглибило процес політичного мислення, розширило уявлення про політику тощо. Використання в подальшому соціально-психологічних тренінгів, що орієнтовані на трансляцію політичних цінностей або смислів, має сприяти менш конфліктному вирішенню питання щодо політичної визначеності та включеності до політики студентської молоді.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка