Соціально-економічне виховання учнів на уроках інформатикиСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4

5.2 Методичні рекомендації.


Що ж потрібно зробити, щоб отримати бажаний результат у питанні економічного виховання школярів?

Необхідно:

По-перше, підвищити економічну грамотність вихователів і батьків.

По-друге, розробити спеціальні варіативні програми або спецкурси уроків інформатики, що враховують програму економічного виховання, поклавши в її основу системний підхід, а не фрагментарний.

По-третє, відібрати прийоми і методи, які виявляться більш всього дієвими, щоб процес економічного виховання дав бажаний результат.

По-четверте, запровадити програму в виховний процес учнів старшої ланки і домогтися активної участі в її реалізації батьків.

Підвищення економічної грамотності вихователів слід покласти на навчальні заклади вищі і середні, де економічні дисципліни повинні викладатися поряд з пізнанням загальних постулатів економіки, але з акцентом на те, що випускникам потрібно буде використовувати отримані знання в процесі виховної роботи. Особливо важливою в такий момент стає економічна підготовка педагогічних кадрів, що включає в собі загальноекономічний, дидактичний, психологічний, соціально-педагогічний, організаційно-педагогічний, виховний, методичний і управлінський аспекти. Усі вони перебувають у тісному взаємозв'язку, доповнюють один одного і становлять єдину економічно-педагогічну структуру. В тих навчальних закладах, де економічній підготовці педагогічних кадрів приділяють належну увагу, перераховані вище аспекти спрацьовують на визначений результат: педагоги володіють економічними термінами, вміють ними оперувати в практичній діяльності, методично правильно вводять їх до контексту навчально-виховного заняття.

З батьками корисно проводити постійні консультації, бесіди, давати їм рекомендації про те, як слід спілкуватися з їх дитиною в плані економічного виховання, а також рекомендувати художні твори і вказувати на що слід звернути увагу дитини.

Програма економічного виховання учнів, як видається, буде більш ефективною, якщо знайомити учнів не з окремо взятими поняттями роз'єднано один від одного, а системно, цілісно, ​​використовуючи той досвід, який вже має дитина. Більш всього для цього підходить економіка сім'ї та економіка держави. Адже на цьому матеріалі можна простежити всі, практично, економічні категорії: товар, продукт, послуга, доходи та їх елементи, то ж за видатками, гроші, банки і навіть інфляцію, податки, ціни, і т.д., показати роль школяра в економічних процесах сім'ї. Щоб ще більше усвідомити свою значимість, учень повинен побачити себе не тільки в сім'ї, але в суспільстві, як учасника створення міцного здорового держави, так і в його праві користуватися тим, що суспільство йому може надати, в його розумному економічній поведінці і результати цієї поведінки .

У підсумку учень повинен знати: основні економічні поняття і категорії, яким було приділено увагу на заняттях.

Учень повинен вміти: порівнювати свої потреби і можливості; усвідомлювати, що гроші «ростуть» якщо їх зберігати не в банку - скарбничці, а в Банку; відчути причетність своєї родини до розвитку та зміцнення держави і нерозривний між ними зв'язок; засвоїти, що зарплата - це оплата за кількість і якість праці, а пенсії за минулий працю, а допомоги на дітей - це аванс дітям з розрахунку на їх майбутню працю; що витрати сім'ї не повинні бути марнотратними і що дитина може, будучи економним, їх збільшити; що реклама може допомогти, якщо вона правдива, і навпаки, нашкодити, бюджету сім'ї; що заощадження сім'ї - це грошові кошти, які можуть залишитися, якщо розумно витрачати свої доходи, і можуть бути використані для відпочинку всією сім'єю або придбання необхідних, але дорогих речей.

Учень повинен усвідомити свою значимість для сім'ї та суспільства; відповідальність за свої вчинки, які можуть позитивно або негативно позначитися на економічному становищі сім'ї та його самого.

Мета даної творчої роботи ознайомити з прикладами розв’язування економічних задач за допомогою персонального комп’ютера. Досвід підготовки й організації навчальної діяльності на моїх уроках інформатики свідчить про те, що наші учні не тільки успішно опановують практичні навички роботи із сучасними прикладними програмами, але й успішно їх застосовують у свої подальшій навчальній та життєвій діяльності.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

В Україні нині проходять радикальні і одночасно драматичні для кожної людини зміни і перетворення. Наша свідомість ще не піднялася до такого рівня, щоб осягнути повною мірою глибинну суть і зміст процесів, що відбуваються. У цьому нерозумінні, відставанні економічного та соціального мислення людини – першопричина всіх нинішніх проблем і труднощів. Становлення нового мислення відбувається в дуже не простій ситуації.

Відомо – всі суспільні справи визначаються і обумовлюються людьми. Прогрес в економіці «роблять» люди. Від їх знань, компетентності, діловитості і активності залежить вирішення всіх суспільних проблем як поточного так і стратегічного порядку. Людина в своїй державі повинна бути господарем, власником. Сьогодні особливо необхідно формувати нове мислення спеціаліста-професіонала, основою якого має стати ринкове сприйняття реалій суспільного життя.

У центрі суспільних перетворень стоїть молодь. Молоді люди завжди були на передових позиціях у суспільному житті, у вирішенні найважливіших соціально-економічних проблем. Ось і сьогодні від молоді, від її енергії і завзяття залежать як найближчі результати демократичних реформ в Україні, так і перспективи нашої молодої держави. Самій природі молоді властива її спрямованість в майбутнє. Майбутнє залежить молодим. Яким воно буде? Віриться, що шляхом реформ сформується нове цивілізоване, демократичне, справедливе і гуманне українське суспільство.

Середня та старша школа є ланкою економічного виховання, де здійснюється формування в учнів готовності до самостійної цивілізованої, узаконеної економічно-підприємницької діяльності, власного мислення. У зв'язку з цим вимагає суттєвого удосконалення зміст навчального процесу, створення незвичайних педагогічних умов для економічного виховання школярів, в період запровадження ринкових відносин. Абсолютно зрозуміло, що це не проста справа, яка потребує неабияких наукових обґрунтувань, практичних навиків, пропозицій.

Основним елементом економічного виховання є формування економічного мислення – внутрішня якість особистості, яка зумовлює її здатність осмислювати й засвоювати економічні знання, здобуті в результаті опосередкованого, узагальненого й адекватного відбиття дійсності, реалізувати у практичній діяльності. Ознака "економічне" надає терміну мислення своєрідного забарвлення, яке не тільки підкреслює його зміст, а й виражає стиль мислення, його спрямованість. Розвиток економічного мислення учнів передбачає не тільки застосування загальних норм правильного мислення до даного змістовного матеріалу, а й певну орієнтацію в осмисленні соціально-економічної дійсності.

Економічне мислення є єдністю змісту економічних знань, способів розумових дій і установок особистості на їх використання в пізнанні та осмисленні конкретних соціально-економічних явищ. Можна виділити такі складові економічного мислення, що є об'єктами формуючого впливу педагога: мотиваційна, операційна (інтелектуально-логічна) й дієво-практична. Мотиваційна складова економічного мислення людини виражає її ставлення як суб'єкта до об'єкта пізнання, до завдань, які вона виконує, забезпечує готовність до аналізу, осмислення соціально-економічних явищ, проектує економічну свідомість на сучасність, суперечності та окремі прояви цієї свідомості у властивій їй системі зв'язків. Операційна (інтелектуально логічна) складова - це способи аналітико-синтетичного мислення, що реалізуються завдяки логічним діям. Дієво-практична складова — це досвід творчої діяльності, в якій формується й реалізується економічне мислення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ.

1. Сутність економічного виховання в педагогічній літературі. 1 червня 2009 http://kibit.edu.ua

2. Педагогіка - Зайченко І.B. http://pidruchniki.ws

3. В.С. Леднев. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. М.: Высшая школа, 1991.

4. С.И. Подмазин. Личностно-ориентированое образование. Запорожье: Просвіта, 2000.

5. В.Ф. Шаталов. Эксперимент продолжается. Д.: Сталкер, 1998.

6. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. М.: Педагогика, 1987.

7. А.В. Авербух, В.Б. Гисин. Изучение основ информатики и вычислительной техники. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1992.

8. Комп’ютер у школі та сім’ї. Науково-методичний журнал. К.: Преса України, № 1(5), 1999; №1(41), 2005, №1(49), 2006.

9. Н. Самойленко. «Соціальна компетентність як головний механізм соціалізації сучасних дітей». Стаття.

10. Волкова Н. П. Педагогіка. Навчальний посібник - Київ: Видавничий центр «Академія», 2003.

11.http://5ka.at.ua/load/bankivska_sprava/mekhanizm_rozrakhunkiv_u_zovnishnotorgovikh_operacijakh_referat

12. http://www.belapb.by/rus/natural/credits/consumer_needs/docs/

13. http://uk.wikipedia.org/wiki/

14. http://www.citycenter.health.kiev.ua/nutrition.html

15. http://school.xvatit.com16. http://buket.ck.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=590
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка