Соціально-економічне виховання учнів на уроках інформатики


Принципи виховного процесуСторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#653
ТипПлан-конспект
1   2   3   4

1.1. Принципи виховного процесу.

Керуючись принципами виховного процесу, я постійно намагаюсь оптимізувати зміст, форми та методи виховання, які відображені закономірностями виховного процесу. Узагальнюючи досвід виховної діяльності, вони стають для мене системою вимог щодо аспектів виховного процесу, спрямовують свою роботу педагога-предметника на формування та розвиток цілісної особистості.


1.1.1 Основні принципи виховання.До основних принципів виховання належать:

1. Цілеспрямованість виховання. Для мене цей принцип означає, що вся виховна робота має бути спрямована на досягнення основної мети — виховання всебічно розвиненої особистості, підготовку її до свідомої й активної трудової діяльності. Я реалізую цей принцип через систематичне підпорядкування усіх заходів загальній меті та нетерпимість до стихійності у вихованні. Знання мети, створює для мене перспективу, дає змогу проектувати бажаний рівень вихованості особистості. Тому кожний урок я ретельно планую та обмірковую, підбираючи відповідний матеріал, пов’язуючи його із планом шкільних заходів, з навчальною програмою та календарним планом.

2. Зв'язок виховання з життям. Відповідно до цього принципу моя робота та виховна діяльність школи № 72 м. Запоріжжя спонукає учнів до участі в житті суспільства вже під час навчання, в процесі підготовки до подальшої трудової діяльності. Дітей запрошують та залучають до посильної участі в громадсько-корисній роботі. Щомісячні збори макулатури, перетворені на змагальний процес, дозволяють накопичити кошти для переможців на цікаві поїздки та екскурсії в межах міста, на придбання грамот для переможців олімпіад та їх матеріальну винагороду, для капітального ремонту школи. В школі вже являється традицією проведення щорічної ярмарки, де наші вихованці продають смачні солодкі страви, які вони виготовили разом із своїми батьками. На уроці інформатики, я запропонувала учням спрогнозувати свої прибутки від продажу солодощів, створивши в ЕТ Excel калькуляцію вартості святкових страв. Діти навчилися вставляти формули, що розраховують собівартість страви та прибуток від продажу. Кошти, які вони заробляють, використовують на потреби школи. Діти разом з класними керівниками прибирають ділянки навколо школи, що закріплені за їх класами; чергують, слідкуючи за порядком під час перерв між заняттями. Маленькі діти власноруч прибирають за собою посуд після обіду.

У виховній роботі я використовую краєзнавчий матеріал. Особисто у мене виникла ідея створити презентацію, присвячену 60-річчю перемоги Радянського Союзу у Другій Світовій війні. Діти охоче відгукнулися на моє до прохання допомогти у збиранні фотоматеріалів в Інтернеті, в бібліотеці та власних сімейних архівах. Разом ми підбирали музичне оформлення та навчилися вставляти музичні файли у презентацію. Також учні розшукують та опікають ветеранів праці, ветеранів Великої Вітчизняної війни та Дітей війни в Орджнонікідзевському районі м. Запоріжжя. Діти разом з класними керівниками та вихователями виготовляють власноруч подарунки та вітальні листівки на всі свята, використовуючи програму для створення комп’ютерних публікацій Publisher.

Вихованців нашої школи № 72 систематично знайомлять із суспільно-політичними подіями в країні на класних годинах та під час проведення шкільних заходів. Під моїм керівництвом учні 10 класів створюють стінгазети за допомогою прикладної програми MS Publisher на різноманітні теми, що стосуються їх життя та навчання у школі, профілізації навчання, освітлюють культуру та економічний розвиток України та інших країн. Технічне забезпечення класу інформатики нашої школи – всі ПК учнів знаходяться у робочому стані, об’єднані у локальну мережу класу. Це дозволяє створювати будь-які проекти соціально-економічної спрямованості. Завдяки керівництву нашої школи, ми маємо вихід у Інтернет, що забезпечує швидкий доступ для потрібної інформації.

3. Єдність свідомості та поведінки у вихованні. Я реалізую цей принцип через правильне співвідношення методів формування свідомості та суспільної поведінки, попередження відхилень у свідомості та поведінці особистості, вироблення несприйнятливості до будь-яких негативних впливів, готовності протистояти їм. Під час уроку вивчення теми «Інформаційні системи» у 9-Б класі у нас виникла ідея розглянути обласну бібліотеку ім. М. Горького як інформаційну систему та суспільно-культурний заклад. Ми провели урок підготовки екскурсії до бібліотеки та з’ясували мету нашої подорожі, розподілили обов’язки. Разом з учнями обговорили всі організаційні питання: що треба взяти із собою – фотокамери, відеокамеру, блокноти для нотатків, ручки, гроші, воду та перекуси. Обговорили маршрут пересування по місту, поведінку на вулиці та в транспорті, повторили правила техніки безпеки та правила безпечного руху. Відеоматеріали та фотозвіт запланували представити у вигляді презентації та стінгазети під час вивчення теми «Створення комп’ютерних презентацій та публікацій» у 10 класі. Мій фотозвіт.

4. Виховання в праці. Під час проведення кожного уроку я спрямовую усвідомлення учнів на те, що праця — єдине джерело задоволення матеріальних і духовних потреб людей, фактор всебічного розвитку особистості. Тому сумлінне ставлення до праці є важливою рисою людини. Виконання домашнього завдання, підготовка до відповідей на запитання учителя, постійна робота у класі – є єдиною умовою отримання доброї оцінки. Але, щоб зацікавити учнів, я їм даю різноманітні завдання, які вони можуть виконувати у будь-якій прикладній програмі, незважаючи не те, що ми їх іще не вивчали. Теоретичний матеріал, який вони отримують на уроках під час лекцій, бесід та диспутів, учні закріплюють самостійно удома, вивчаючи підручник, шукаючи відповіді в Інтернеті, оформлюючи свої роботи у вигляді презентацій, текстових надрукованих документів, рефератів. Я намагаюсь прищепити вихованцям нетерпимість до порушень трудової дисципліни – запізнення на уроки, неохайне ставлення до матеріальної бази, розкрадання технічних засобів кабінету і приватної власності – це неприпустиме явище як для мене, так і для учнів. З першого ж дня вивчення інформатики я обговорюю з учнями всі пункти поведінки учнів в межах кабінету, яким я завідую вже понад 5 років. Презентація «Мій кабінет».

5. Комплексний підхід у вихованні. Будь-який систематичний виховний процес передбачає єдність:  • мети, завдань і змісту виховання; 

  • форм, методів і прийомів виховання;

  • виховних впливів закладу освіти, сім'ї, громадськості, засобів масової інформації, вулиці;

  • виховання і самовиховання.

Принцип комплексності вимагає в роботі від мене враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів, а також постійно коригувати виховні впливи залежно від рівня їх вихованості. На кожний урок я готую індивідуальні картки із завданнями, враховуючи рівень практичних навичок роботи на ПК кожної дитини. Завдання ускладнюються с кожним уроком, таким чином поступово та безперервно учні набувають нові знання та вміння, навчаються працювати швидко та раціонально. Чітко сформульована і зрозуміла мета роботи, чітко визначений алгоритм виконання, дозволяє учням досягти успіху навчанні за коротші терміни. Але дуже важливо на перших кроках вивчення інформатики спрямувати розуміння учнів на необхідність організованого виконання практичних робіт – бути дисциплінованими, уважними, працювати на окремих ПК в підгрупах злагоджено с усім колективом учнів.

6. Виховання особистості в колективі. Реалізація цього принципу сприяє усвідомленню вихованцями того, що колектив є могутнім засобом виховання і багато рис особистості формуються тільки в колективі. Я, як педагог, прикладаю багато зусиль для згуртування колективу вихованців, заохочую їх до участі у самоврядуванні, сприяючи розвитку їх самостійності, самодіяльності, ініціативи та ін. Надаючи дітям домашнє завдання, я пропоную їм об’єднатися у групи по 2-3 дитини, для колективної розробки презентацій. В моїй скарбниці дитячих презентацій дуже багато таких робіт. Особливо дітей цікавлять соціальні теми, які розгладилися нами на уроках Основ здоров’я. За сумісництвом я 2 роки викладала цей предмет у 5, 8, 9 класах, що набагато збагатило мій досвід.

7. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю вихованців. Необхідність педагогічного керівництва зумовлена незначним (недостатнім) життєвим досвідом вихованців. Водночас виховання творчої особистості можливе за умов її самостійності й творчості, ініціативи й самодіяльності. На уроках я постійно обговорюю з учнями теми, над якими вони повинні працювати, але все ж таки вибір залишається за ними. Я підказую їм яким засобом краще реалізувати їх проекти. Наприклад, створення стінгазети краще виконати в Publisher, але можна скористатися і текстовим документом Word та зробити стінгазету окремими публікаціями. В такому випадку вони самостійно створюють не тільки змістовний матеріал статті, але повинні придумати власний дизайн за допомогою можливостей та інструментів, які надає їм Word.

8. Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього. В основі його — єдність вимог педагогів до вихованців, контроль за їх поведінкою, гуманне ставлення до них, повага до їхніх поглядів тощо. Педагогічний такт – це професійна якість учителя, частина його майстерності. Опираючись на принципи гуманізма, я в своїй роботі вимагаю від себе тактовної поведінки по відношенню до учнів у будь-яких самих складних та суперечливих ситуаціях, зберігаю повагу до дитини, намагаюсь вибрати правильний підхід до кожного і таким чином позитивно впливаю на їх виховання.

9. Індивідуальний підхід до кожного вихованця. Ефективність виховного процесу залежить від того, наскільки в ньому враховують вікові та індивідуальні особливості особистості. “Вихователь повинен прагнути пізнати людину такою, — вважав К. Ушинський, — якою вона є в дійсності, з усіма її слабкостями, в усій її величі, з усіма її буденними, дрібними потребами і з усіма її великими духовними вимогами. Тоді тільки буде він спроможний черпати в самій природі людини засоби виховного впливу — а засоби ці величезні”. Я намагаюсь відповідати демократичному стилю у спілкуванні з учнями – прагну донести мету діяльності до свідомості кожного учня, приєдную всіх до активної участі в обговоренні ходу роботи. Я вбачаю своє завдання не тільки в контролі та координації, але й у вихованні дітей. Кожний учень заохочується мною, в ньому з’являється впевненість в собі. Враховуючи вікові та індивідуальні особливості особистості кожної дитини, намагаюсь найбільш оптимально розподілити навантаження на протязі уроків, заохочувати активність, розвиваю їх ініціативність. Мої головні засоби спілкування – прохання, порада, інформація.

10. Систематичність, послідовність і наступність у вихованні. Формування свідомості, вироблення навичок і звичок поведінки вимагає системи виховних заходів, які застосовують у певній послідовності. У своїй педагогічній практиці я систематично та послідовно використовую різноманітні форми навіювання. Такий як наказ, команда, доцільно впроваджувати тільки тоді, коли діти готуються сісти за свої робочі ПК та вмикають їх. Через 3-4 уроку від початку вивчення інформатики, учні вже не вимагають від вчителя сісти за комп’ютери пограти. Вони звикають до того, що кожний урок має чітку структуру – початок, перевірка домашнього завдання, отримання нових знань, отримання умови практичного завдання, повторення правил ТБ, запис учнів у «Журналі реєстрації роботи за ПК», 15 хвилинна робота та вимикання ПК, отримання оцінок та домашнього завдання. Така систематичність у проведенні уроків дисциплінує вихованців, дозволяє раціонально використовувати навчальний час уроку, виховує позитивні риси особистості – організованість, відповідальність, обов’язковість. Такі якості не можна сформувати, якщо виховний процес буде випадковим набором епізодичних впливів. Але я використовую не тільки таку форму впливу, як наказ. Частіше я впливаю на учнів за допомогою навіювання повчанням. Наприклад, учень або учениця соромляться вийти до екрану та презентувати своє домашнє завдання. Я максимально впевненим та владним голосом говорю: «Ти можеш це зробити, але для цього треба вчитися говорити публічно, долаючи свої перші страхи. Один раз треба лише спробувати побути у ролі актора, оратора, і тобі це сподобається. Я впевнена в тобі – ти зможеш!» Часто деякі учні відмовляються вийти до дошки відповідати, мотивуючи тим, що вони не зрозуміли новий матеріал і взагалі не хочуть працювати у дошці. В таких ситуаціях я говорю: «Ми тут у школі для того, щоб навчатися, щоб краще зрозуміти техніку виконання задачі. Я - учитель, весь клас – твої товариші, ми всі разом тобі будемо допомагати. А твоє головне завдання – подолати свої страхи та невпевненість. Це дорого коштує!»

11. Єдність педагогічних вимог закладу освіти, сім'ї і громадськості. Цей принцип я впроваджую у постійній взаємодії з учнями на уроках та позаурочні часи; запитую поради у класних керівників щодо поведінки, стану здоров’я та сімейного стану окремих учнів; постійно спілкуюся з психологом школи – Пелех Т.А., яка може надати професійну пораду щодо корекції поведінки учнів; при необхідності розмовляю з батьками учнів на батьківських зборах, постійно виставляю оцінки за виконання практичних та домашніх робіт у щоденник, записую зауваження та запрошую батьків для індивідуальної бесіди. На педагогічних радах школи інформую всіх учасників виховного процесу про результати виховних впливів.

Досягнення виховної мети є наслідком оптимального поєднання всіх принципів виховання з огляду на умови, в яких відбувається виховний процес. Важливо при цьому забезпечити гармонійну взаємодію універсальних і національних виховних принципів, які у кожного народу мають свої особливості.

   Саме на поєднанні загальних і національних принципів виховання вибудовується концепція українського виховання.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка