Соціальний захист учнів пільгових категорійСкачати 162.5 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір162.5 Kb.
Соціальний захист учнів пільгових категорій
Робота з соціального захисту учнів пільгових категорій в Дубенському професійному ліцеї побудована відповідно з Конвенцією ООН про права дитини, Сімейним Кодексом України, Законом України від 01.06.2000 року №1768-III «Про охорону дитинства» (із змінами і доповненнями), «Про професійно-технічну освіту, «Про освіту», Указом президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні», Законом України від 28.02.1991 року № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (із змінами і доповненнями), Законом України від 21.11.1992 року №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (із змінами і доповненнями),Законом України від 16.11.2000 року №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (із змінами і доповненнями), Законом України від 13.01.2005 року №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами і доповненнями), Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року №961 «Про деякі заходи щодо підтримки здоров'я сім'ї, безпечного материнства і відповідального батьківства» (із змінами), Постановою Кабінету Міністрів України № 226 від 05.04.1994 року «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 433, 1381,868); Постановою Кабінету Міністрів України № 565 від 18.08.1994 р. «Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією»; Постановою Кабінету Міністрів № 950 від 08.08.2001р., Постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004 р.«Про порядок призначення і виплати стипендії», Постановою Кабінету Міністрів України № 541 від 05.04.1999 р. «Про затвердження порядку надання пільгового проїзду» (із змінами ПКМ № 1192 від 08.09.2004р.),Наказом Міністерства Освіти і Науки України № 763 від 17.11.2003року «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» та іншими нормативними документами, які регламентують навчально-виховну роботу та соціальний захист пільгових категорій учнів ПТНЗ.

В ліцеї постійно проводиться дослідження з метою виявлення дітей соціально незахищених категорій, а саме:

Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить доля кожної людини і розвиток суспільства загалом.

Немає, на жаль, навчальних закладів, де не навчалися б діти з незахищених категорій, і наш ліцей – не виняток. Держава надає родинам, де виховуються такі діти, грошову та іншу допомогу. Але цим дітям необхідна ще й педагогічна та соціально-психологічна допомога, основні завдання якої: • створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку;

 • забезпечення правового та соціального захисту;

 • допомога в розвитку творчих і потенціальних здібностей.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Діти –сиротице діти, батьки яких померли або загинули (Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», який набув чинності 13 січня 2005 р. ст. 1).

Документи, які підтверджують статус: • Документ – свідоцтво про смерть кожного із батьків.

 • Документ – рішення судових органів про надання статусу

До числа дітей, позбавлених батьківського піклування, належать ті, що залишилися без піклування батьків (Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», який набув чинності 13 січня 2005 р. ст. 1):

 • у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав

 • відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав

 • визнанням батьків безвісті відсутніми, обмежено або недієздатними

 • оголошенням їх померлими

 • відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства

 • розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження

 • тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки

 • а також підкинуті діти

 • діти, батьки яких невідомі

 • діти, від яких відмовились батьки

 • безпритульні

 • діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання.

Діти, позбавлені батьківського піклуванняце діти, батьки яких позбавлені батьківських прав. Документом, який підтверджує статус є рішення суду.

Діти з малозабезпечених (соціально неспроможних) родин

Малозабезпечена сім'я - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї (ст.1Закону України «Про державну соціальну допомогумалозабезпеченим сім’ям» від1 червня 2000 року N 1768-III зі змінами та доповненнями).

Документи, що підтверджують статус: • копія свідоцтва про народження дитини;

 • довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які:

1) евакуйовані із зони відчуження, у тому числі діти, які на момент евакуації знаходились у стані внутрішньоутробного розвитку;

2) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше одного року в зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

3) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення;

4) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;

5) народились після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір'ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

6) хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворі на променеву хворобу;

7) одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перевищує рівні, встановлені Міністерством охорони здоров'я України.

Документ, який підтверджує статус дитини-чорнобильця – посвідчення, яке надає право користуватися пільгами і компенсаціями, встановленими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", іншими актами законодавства. Такими посвідченнями постраждалі від аварії на ЧАЕС можуть користуватися до досягнення повноліття.

Діти – інваліди

Дитина-інваліддитина зі стійким розладом функцій організму спричиненими захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту (ст.1 Закону України «Про охорону дитинства»).

Документ, який підтверджує статус дитини-інваліда – медичний висновок лікарсько-консультативних комісій дитячих обласних, багатопрофільних міських лікарень, спеціалізованих лікарень, диспансерів, де діти перебувають на диспансерному обліку та спеціалізованому лікуванні та інші заклади охорони здоров’яДіти одиноких матерів

Дитина одинокої матері - дитина, яку виховує тільки мати, тому що:

- дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері;

- батько дитини помер (або батько дитини визнаний судом безвісті відсутнім, або батько дитини визнаний судом померлим, або батько дитини визнаний недієздатним, або батько дитини знаходиться у розшуку);

- одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір);

- вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу(Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" ст.18-1)

Щодо переліку документів, які необхідні для підтвердження статусу дитини одинокої матері це: • довідка державного органу РАЦС про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини;

 • копія свідоцтва про народження дитини.

Діти-напівсироти

Дитина-напівсирота- дитина, в якої помер один з батьків або один з батьків позбавлений батьківських прав.

Документи, що підтверджують статус: • свідоцтво про смерть,

 • рішення суду про позбавлення батьківських прав одного з батьків (або один з батьків дитини визнаний судом безвісті відсутнім, або один з батьків дитини визнаний судом померлим, або один з батьків дитини визнаний недієздатним, або один з батьків дитини знаходиться у розшуку).

Діти з багатодітних родин

Багатодітна сім'я - сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей. Отже, щоб родина вважалася багатодітною, в ній має бути як мінімум троє дітей до 18 років.(ст.1 Закону України «Про охорону дитинства»).

Для підтвердження статусу дитина з багатодітної родини у навчальному закладі повинні бути наступні документи: • посвідчення багатодітної сім’ї

 • свідоцтво про народження всіх дітей (де вказані дані про батьків);

 • довідка про склад сім’ї або паспортні дані одного з батьків з розділом «Особливі відмітки», де вписуються дані про дітей.

Станом на 01.02.2013 року в Дубенському професійному ліцеї нараховується 530 учнів, з них за категоріями: • дітей-сиріт – 9

 • дітей, позбавлених батьківського піклування – 4

 • дітей-напівсиріт – 52

 • дітей-інвалідів – 9

 • багатодітних сімей – 78, у них дітей – 81

 • малозабезпечених сімей – 15, у них дітей – 16

 • неблагополучних сімей – 7, у них дітей – 7

 • дітей, які постраждали від чорнобильської катастрофи – 10

 • дітей «групи ризику» - 11

В рамках виконання соціального захисту учнів пільгових категорій соціальним педагогом ліцею: складено соціальний паспорт ліцею на основі складених соціальних паспортів груп, затверджено річний план роботи соціального педагога та щомісяця складаються детальні плани робіт,плани індивідуальної роботи з учнями пільгових категорій, плани спільних дій з відділом кримінальної міліції у справах дітей; службою у справах неповнолітніх, у наявності графік роботи соціального педагога, ведуться журнали:«Звернень учнів, батьків, учителів», «Реєстрації заяв батьків на оздоровлення дітей», «Щоденного обліку роботи». Оформлено: облікові картки сім’ї дитини, акти обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини, картки обстеження підлітка «групи ризику». Здійснюється постійний зв’язок з міським та районним центром соціальних служб у справах сім’ї та молоді та службами у справах неповнолітніх, як письмово, так і у телефонному режимі. Крім того, здійснюється корекційно-розвивальна робота,соціально-психологічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, проводиться превентивна освіта, профілактика девіантної і ризикованої поведінки підлітків. Збирається інформація щодо учнів, притягнутих до кримінальної відповідальності або, які знаходяться на внутрішньоліцейному обліку. Проводиться з учнями індивідуальна, корекційно-відновлювальна, розвивальна та психопрофілактична робота.

   Право на особливий соціальний захист в галузі професійно-технічної освіти мають діти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків. Учні з числа даної пільгової категорії зараховуються до ліцею першочергово. Всі діти-сироти забезпечені єдиними квитками, отримують матеріальну допомогу за рахунокстипендіального фонду, а також грошову компенсацію на одяг, взуття, м’який інвентар. При вступі до ліцею і закінченні навчального закладу, учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримують одноразову матеріальну допомогу згідно чинного законодавства. Учні такої категорії першочергово отримують стипендію. Під час виробничої практики – 100 % заробітної плати. Двічі на рік проходять медичний огляд.

З метою соціального захисту учнів в ліцеї створений та постійно працює медичний пункт, є гуртожиток, в якому проживають учні пільгових категорій.Діти соціально незахищених категорій

(пам’ятка класним керівникам)
Які учні належать до соціально незахищених категорій?

- діти-сироти;

- діти позбавлені батьківського піклування;

- діти-напівсироти;

- діти, яких виховує одинока мати;

- діти з багатодітної родини;

- діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

- діти з вадами;

- діти з малозабезпеченої родини;

- діти із неблагополучних сімей.

Щоб визначити учнів, які належать до категорії соціально незахищених, насамперед потрібно провести обстеження умов життя й виховання дітей. Це мають зробити класні керівники та майстри виробничого навчання. Після обстеження складаються списки таких учнів.

Списки складаються на основі актів обстеження умов життя та виховання дітей (акт обстеження матеріально-побутових умов життя учня), а також доданих до них відповідних документів. Списки потрібні для своєчасного надання відповідної допомоги учневі, який її потребує.Яку допомогу має надати цим учням соціальний педагог?

Соціальний педагог сприяє соціалізації учнів, є посередником між учнями, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, опікунами (піклувальниками), батьками і соціальним оточенням ліцею.СИРОТА – це дитина, у якої:

- батьки померли;

- мати померла, дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері.

Документи, які підтверджують статус: • Документ – свідоцтво про смерть кожного із батьків.

 • Документ – рішення судових органів про надання статусу

ПОЗБАВЛЕНА БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ – це дитина, яка залишилася без батьківського піклування, тому що:

- батьки були позбавлені батьківських прав;

- дитину відібрали у батьків за рішенням суду;

- батьки визнані судом без вісті відсутніми;

- батьки визнані судом померлими;

- батьки визнані недієздатними;

- батьки знаходяться в місцях позбавлення волі;

- батьки знаходяться під вартою під час слідства;

- батьки знаходяться у розшуку;

- тривала хвороба батьків, яка перешкоджає виконанню батьківських обов”язків;

- батьки невідомі.

Документом, який підтверджує статус є рішення суду.ДИТИНА-НАПІВСИРОТА – це дитина, в якої помер один з батьків.

Документи, що підтверджують статус: • свідоцтво про смерть,

 • рішення суду про позбавлення батьківських прав одного з батьків (або один з батьків дитини визнаний судом безвісті відсутнім, або один з батьків дитини визнаний судом померлим, або один з батьків дитини визнаний недієздатним, або один з батьків дитини знаходиться у розшуку).

ДИТИНА ОДИНОКОЇ МАТЕРІ – це дитина, яку виховує тільки мати, тому що:

- дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері;

- батько дитини помер (або батько дитини визнаний судом безвісті відсутнім, або батько дитини визнаний судом померлим, або батько дитини визнаний недієздатним, або батько дитини знаходиться в розшуку), до того ж, призначити дитині пенсію через втрату годувальника неможливо, бо він не мав достатньо трудового стажу.

Одинокі матері стоять на обліку в УТСЗН та отримують там на дитину допомогу одинокої матері. Щодо переліку документів, які необхідні для підтвердження статусу дитини одинокої матері це: • довідка державного органу РАЦС про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини;

 • копія свідоцтва про народження дитини.

З БАГАТОДІТНОЇ РОДИНИ – це дитина, яка мешкає в родині, де виховується три та більше дітей до 18 років (зокрема, які знаходяться під опікою або піклуванням).Для підтвердження статусу дитини з багатодітної родини у навчальному закладі повинні бути наступні документи:

 • посвідчення багатодітної сім’ї

 • свідоцтво про народження всіх дітей (де вказані дані про батьків);

 • довідка про склад сім’ї або паспортні дані одного з батьків з розділом «Особливі відмітки», де вписуються дані про дітей.

ДИТИНА, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС – цедитина, уякої:

- батьки або один з батьків мають статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, що підтверджено посвідченням. Документ, який підтверджує статус дитини-чорнобильця – посвідчення, яке надає право користуватися пільгами і компенсаціями, встановленими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", іншими актами законодавства. Такими посвідченнями постраждалі від аварії на ЧАЕС можуть користуватися до досягнення повноліття.ДИТИНА З ВАДАМИ – статус дитини з вадами надає медичний заклад ( є посвідчення)

З МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ РОДИНИ. Малозабезпечена родина – це родина, яка стоїть на обліку в УТСЗН та отримує там допомогу. Документи, що підтверджують статус:

 • копія свідоцтва про народження дитини;

 • довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

ДІТИ ІЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ. При перших відомостях про несприятливі умови життя та виховання неповнолітніх потрібно:

- обстежити умови проживання підопічного;

- про результати обстеження повідомити адміністрацію ліцею для проведення відповідної профілактичної роботи на рівні навчального закладу.

- у випадку, коли проведена робота не дала позитивних результатів або обставини вимагають термінових заходів, потрібно попередити опікунську раду, службу у справах дітей, правоохоронні органи, лікарів, управління соціального захисту населення. Дану сім”ю взятии під контроль, поставити на облік як неблагополучну і надавати допомогу спільно з іншими установами та організаціями, у кожному випадку індивідуально.- створити банк даних про такі сім”ї, систематично проводити профілактичну роботу


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка