Соціальна робота з різними категоріями клієнтівСторінка1/14
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.35 Mb.
#453
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Міністерство освіти і науки України

Луганський державний педагогічний університет

імені Тараса Шевченка

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

Науково-навчально-методичний посібник


Для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів

у галузі соціальної роботи, соціальної педагогіки

Луганськ

"Альма-матер''

2003

Соціальна робота з різними категоріями клієнтів:

науково-навчально-методичний посібник для студентів,

магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної

педагогіки, соціальної роботи / Харченко С.Я., Кратінов М.С.,

Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О., Песоцька О.П., Караман О.Л.

-Луганськ: "Альма-матер", 2003. - 198 с
ISBN 966-617-133-3
Книга підготовлена як навчальний посібник. Крім того, у ній одночасно визначаються й деякі науково-теоретичні та дослідно-прикладні проблеми соціальної роботи в Україні.

Видається в межах партнерського проекту "Соціальна освіта в Україні" (Християнський Дитячий Фонд, Міжнародна Федерація соціальних працівників, Українська асоціація соціальних працівників та спеціалістів з соціальної роботи), який здійснюється за підтримкою уряду Швейцарії.Затверджено до друку вченою радою Луганського

державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка

28 березня 2003 року (протокол № 8)

Рецензенти: - доктор педагогічних наук І.Д. Звєрєва

- доктор педагогічних наук Г.М. ЛактіоноваАвтори-укладачі: Харченко С.Я., Кратінов М.С.,

Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О.,

Песоцька О.П., Караман О.Л.


ISBN 966-617-133-3

() Колектив авторів. 2003.

() Альма-матер. 2003.


ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

Науково-навчально-методичний посібник 94
ВСТУП

За думкою авторів пропонованого посібника сучасна теорія і практика соціальної роботи в Україні "страждає" відсутністю конкретних розробок у галузі соціальної роботи з різними категоріями клієнтів на основі певної парадигми, яка б змогла полегшити практичну діяльність соціального працівника (педагога) у цьому напрямку.

У якості такої парадигми автори підручника пропонують аналіз та характеристику соціальної роботи на основі синтетичного підходу, що включає в себе, як у систему, такі підходи: особистісно-орієнтований, віковий та проблемний. Зрозуміло, що всі зазначені підходи взаємопов'язані, взаємообумовлені та мають певну відповідну специфіку в практиці соціальної роботи.

На підставі зазначеного вище, автори визначають практику соціальної роботи як соціальну діяльність з різними категоріями клієнтів: із сім'єю, представниками проблемних груп, клієнтами різних вікових груп.

Соціальна робота із сім'єю передбачає уточнення сутності поняття "сім'я", визначення типології сім'ї та особливостей соціальної роботи із сім'єю, різного стилю розгляду прикладів конкретних технологій соціальної роботи із сім'єю та її тенденцій в Україні. Такий підхід також визначає особливості та принципи соціальної роботи із сім'єю. Соціальна робота з представниками проблемних груп ґрунтується на специфіці соціальної роботи з їхніми представниками ("групами ризику"), відповідних характеристиках, конкретних технологіях роботи з клієнтами проблемних груп.

Соціальна робота з клієнтами різного віку може базуватися на питаннях вікової структури населення та на проблемах вікової типології соціальної роботи. Таке "підґрунтя" визначає соціальну роботу з дітьми та молоддю на основі різних факторів, типів поведінки, основних напрямів соціального захисту молоді, коли найбільш пріоритетні завдання соціальної роботи з підлітками та молодцю пов'язуються з вирішенням проблем формування творчої особистості.

Соціальна робота з людьми літнього віку визначається віковими характеристиками зрілості, соціальною психологією як основою соціальної роботи з людьми літнього віку; особливостями процесу соціального мислення на рівні "Я-концепція"; самомонітором (і самомоніторингом) літньої людини на основі його "самозміцнення" як мети соціальної роботи з особами літнього віку.

Соціальна робота з людьми літнього віку розглядається з точки зору геронтології, біосоціальної сутності старіння й старості; з точки зору стратегічних завдань соціальної роботи в галузі геронтології, коли вона (соціальна робота) впливає на механізм подолання передчасного старіння й старості. Крім того, старіння населення розглядається й з точки зору демографії, медико-соціально-психологічних проблем людей похилого та старого віку, особливостей самітності та адаптації до пенсійного періоду життя й старості; з точки зору "борга" соціальної роботи з ними.

Даний посібник складається з трьох частин, кожна з яких визначається відповідною логікою та змістом. Науково-навчально-методичний посібник призначений для широкого кола професіоналів та тих, хто готується ними стати в галузі соціальної роботи, соціально-педагогічної діяльності.

У посібнику широко використовувалися ідеї та зміст таких відомих авторів, як: М. Доуел, II. Марш, Д. Майерс, І. Трубавіна, А. Капська, О. Безпалько, І. Зверева,

Г Лактіонова, Л. Коваль, С. Хлєбік, Б. Ковбас, В. Костів, В Луков В. Лютий, А. Мудрик, С. Попов М Гулша, О. ХояоГова, В. Курбатов, I. Зайнишева, О. Харчев М. Шакуров, Т. Шеляг, В. Сластьонш, В. Слот, X. Спашярд, Р. Яцемирська, І. Бєлінські та ін.

РОЗДІЛ 1

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ІЗ СІМ'ЄЮСутність поняття "сім'я"; типологія сім'ї; особливості соціальної роботи із сім'єю; конкретні технології соціальної роботи із сім 'єю; розвиток нових підходів в Україні до практики соціальної роботи із сім 'єю

Сутність поняття "сім'я"Поняття "сім'я"

Існує безліч дефініцій поняття "сім'я". Усі вони відбивають ситуацію стану теорії соціальної роботи, коли предметом її вивчення стає сім'я як соціальний інститут, мала група і система взаємовідносин. Як приклади наведемо ряд відповідних визначень сім'ї.


Сім'я як соціальний

інститут

"Сім'я являє собою систему соціального функціонування людини, один з основних інститутів соціалізації" [43,52].


Сім'я - це "соціальний інститут, тобто стійка форма взаємовідносин між людьми, у межах якого здійснюється основна частина повсякденного життя людей, тобто сексуальні стосунки, дітонародження й первинна соціалізація дітей, значна частина побутового догляду, освітнього й медичного обслуговування, особливо у ставленні до дітей і осіб похилого віку" [23,61].
Сім'я як мала група

Сім'ю можна визначити як динамічну малу соціальну групу людей, поєднаних

спільністю проживання (чи тимчасовою відсутністю) і родинними взаєминами

(шлюбу, кровної спорідненості, усиновлення, опіки, свояцтва), спільністю формування й задоволення соціально-економічних та біологічних потреб, любов'ю, взаємною моральною відповідальністю [9,12].

"Сім'я - це заснована на шлюбі або кровній спорідненості мала соціальна група, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємними обов'язками й емоційною близькістю"[31,85].

Сім'я як системастосунків

Сім'ю можна визначити як історично- конкретну систему стосунків подружжя, батьків і дітей, як малу соціальну групу, члени якої поєднані шлюбними або родинними взаєминами, спільністю побуту й взаємною моральною відповідальністю, соціальна необхідність у якій зумовлена потребами суспільства у фізичному й духовному відтворенні населення [40,75].

Аналіз наведених визначень показує, що сутнісною ознакою сім'ї є, насамперед, стосунки.Найбільш повно реальний характер стосунків у сім'ї розроблений вітчизняними вченими Б.Ковбасом і В.Костівим [9,7-17] і поданий відповідною структурою [див. Таблицю 1]

Виходячи з парадигми розуміння сім'ї на основі позначеної моделі сімейних стосунків, "сім'ю можна визначити як динамічну малу соціальну групу людей, поєднаних спільністю проживання (чи тимчасовою відсутністю) і родинними стосунками (шлюбу, кровної спорідненості, усиновлення, опіки, свояцтва), спільністю формування й задоволення соціально-економічних та біологічних потреб, любов'ю, взаємною моральною відповідальністю [9,12]".


Сім'я як система

Робляться спроби дати визначення сім'ї на основі системного підходу з урахуванням того, що вона несе в собі одночасно ознаки і соціального інституту, і малої групи, і системи стосунків.

До найбільш значимих для практичного соціального працівника є визначення сім'ї І.Трубавіної.

Сім'я - це соціально-педагогічний інститут та особлива соціальна система, яка є підсистемою суспільства і включає в себе інші підсистеми (членів сім'ї), це мала соціальна група, первинний контактний колектив. Усе це дозволяє говорити про такі її ознаки, як: шлюбні, міжпоколінні, кровні, установлені зв'язки між членами сім'ї, родинні почуття, почуття безпеки, захищеності, любові, поваги; спільний побут і проживання членів сім'ї; наявність функцій у суспільстві (видів життєдіяльності сім'ї); прав сім'ї в суспільстві і прав членів сім'ї в родині, обов'язків членів сім'ї стосовно один одного та відповідальність перед суспільством за своїх членів"[38,4].


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка