Соціальна робота з агресивними підліткамиСторінка5/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.73 Mb.
1   2   3   4   5

Висновки до четвертого розділу

1. В результаті аналізу організації та змісту її професійної діяльності була сформована схема діяльності Молодіжного Центру, яка відображає взаємовплив таких компонентів як мета, основні завдання діяльності Центру, споживачі послуг, функціональна структура, ресурси, зовнішнє середовище, нова соціальна норма.

2. Був визначений менеджерський цикл у вирішенні проблем Молодіжного Центру. Застосування даного менеджерського циклу акцентує увагу суспільства на проблемах благодійних організацій та можливостях їх вирішення на державному рівні.

3. Змістовна сутність втручання, метою якого є профілактика і корекція агресивної поведінки підлітків, базується на принципах розвитку когнітивної (навчання), поведінкової (соціально-психологічнй тренінг) і емоційної (стабілізація психофізіологічного тонусу) сфер. Найбільш ефективним засобом втручання є тренінг профілактики і корекції агресивної поведінки підлітків, спрямований на соціально-психологічні аспекти їхньої поведінки, особливості взаємодії, розвиток когнітивно-емоційної сфери на основі ціннісних орієнтацій особистості. Навчання, стабілізація психофізіологічного тонусу, заняття спортом є важливими доповнюючими діючими засобами корекції психофізіологічного стану людини.

4. Тісні контакти зі спонсорами, благодійними центрами та іншими організаціями можуть сприяти ефективному фінансуванню програми роботи з підлітками з метою їх успішної соціальної адаптації.

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЯХ
5.1. Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Волонтерство - це безкоштовна допомога людям і суспільству. Основа волонтерства - соціальна діяльність, у якої в першу чергу приділяється увага до таких соціально значимих факторів як охорона природи, захист інтересів соціально незахищених груп, допомога літнім і інвалідам.

Портрет волонтера в нашій країні суттєво відрізняється від західноєвро-пейського і американського. Найчастіше це молоді люди, студенти та старшо-класники. При цьому 44% послуг, що надаються волонтерами, належать до сфери організації змістовного дозвілля та проведення благодійних акцій. Але навіть завдяки такій діяльності волонтери збагачують власні знання, допомагають тим, хто потребує допомоги, розвивають комунікативні та лідерські якості, куль-тивують навички управління власною долею.

Звичайно волонтери не мають окремих робочих місць. Місце роботи волонтера може бути в спеціальній установі, або він може виконувати певні службові обов’язки безпосередньо по місцю перебування осіб, які потребують допомоги. В даному випадку місцем роботи є молодіжний центр «Дон Боско» при благодійному фонді «Дон Боско».

При виконанні волонтерської діяльності в спеціальній установі на волонтера діють наступні небезпечні і шкідливі фактори:

- психофізіологічне напруження;

- висока концентрація уваги;

- електронебезпека устаткування;

- пожежонебезпека;

- порушення мікрокліматичних умов у приміщенні;

- зміна газового складу повітря в приміщенні.

При пересуванні по населеному пункту можлива наявність наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- транспортні засоби, що рухаються, і інші машини і механізми;

- незадовільний стан доріг, тротуарів, проходів;

- несприятливі кліматичні умови;

- недостатня освітленість вулиць, територій, під'їздів будинків;

- злочинні напади з метою заволодіти матеріальними цінностями;

- напад тварин.

Для виконання деяких робіт волонтер використовує персональний ком-п’ютер (ПК) і інше сучасне технічне устаткування, при цьому на нього впливають наступні небезпечні і шкідливі фактори:

- підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

- підвищений рівень статичної електрики;

- знижена іонізація повітря;

- перенапруження зорових аналізаторів.

На волонтера під час виконання обов’язків можуть впливати також і інші фізичні явища: шум підопічних, устаткування і машин, тепловиділення, шкідливі речовини, особливості устаткування і організації робочого місця.
5.2. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих факторів
Мікроклімат робочого приміщення волонтерської служби визначається температурою, відносною вологістю, швидкістю руху повітря.

Нормування параметрів мікроклімату виконується залежно від пори року, категорії робіт за енерговитратами і надлишку явного тепла. По енерговитратах робота волонтера належить до категорії «Іб - легка фізична». До категорії «Легка – Іб» ставляться роботи, вироблені сидячи, стоячи або пов'язані з ходьбою, що не супроводжуються значним фізичним напруженням, при яких витрата енергії становить від 120 до 150 ккал/год.

Згідно ГОСТ 12.0.005 – 96 у виробничих приміщеннях температура, відносна вологість і швидкість руху повітря на робочих місцях для категорії робіт «Легка – Іб» повинні відповідати діючим санітарним нормам, вказаним в таблиці 5.1. Зміст шкідливих хімічних речовин у приміщеннях не повинний перевищувати «Гранично припустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць», рівні позитивних і негативних аероіонів у повітрі приміщень із ПК повинні відповідати нормам, наведеним у СанПиН 2.2.2.542 –96.
Таблиця 5.1

Оптимальні норми параметрів мікроклімату для приміщеньПеріод року

Категорія робіт

Температура повітря, °С

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря, м/с

Холодний

Легка – Іб

21 - 23

40 - 60

0,1

Теплий

Легка – Іб

22 - 24

40 - 60

0,2

ПК при роботі випромінюють електромагнітну енергію, таким чином, працівники піддаються впливу електромагнітних полів із ВЧ і УВЧ випро-мінюванням. Інтенсивність ЕМП ВЧ і УВЧ відповідно до ГОСТ 12.1.006. – 88 «ССБТ. Електромагнітні поля радіочастот» на робочих місцях оцінюється напруженістю Е (В/м) для електричної складової і напруженістю Н (А/м) для магнітної складової. З метою забезпечення вимог, а також захисту від електромагнітних і електростатичних полів, допускається застосування екранних фільтрів, спеціальних екранів і інших засобів індивідуального захисту, що пройшли випробування в акредитованих лабораторіях, яки мають гігієнічний сертифікат. Силові лінії електромагнітних полів не обмежуються екраном монітора, а охоплюють увесь простір навколо, виходить, таким чином робочі місця доцільно розміщати уздовж стін, щоб панель монітора була звернена до стіни.

Адміністративно-громадські приміщення ставляться до класу приміщень без підвищеної небезпеки, тому що приміщення сухі, нежаркі, з струмонепро-водними підлогами, без струмопровідного пилу. Співробітники можуть виявитися під дією електричного струму при ушкодженні ізоляції, а також при торканні до неізольованих контактів (у випадку розбирання техніки). Припустимі значення напруг дотику і струмів при аварійному режимі роботи техніки визначаються відповідно до ГОСТ 12.1.038-82. Якщо потрібне заземлення, то його опір не повинний перевищувати 4 Ом.

Важливим параметром гарного самопочуття людини на робочому місці є правильний склад повітря, яким вона дихає. Дуже часто буває, що концентрація вуглекислого газу, який накопичується в приміщенні при находженні великої кількості людей, у багато разів перевищує припустимі норми. Це негативно позначається на самопочутті людей і їх працездатності.

Хімічний склад повітря нормують за змістом кисню, азоту, вуглекислого газу, інертних газів, пилу і інших шкідливих речовин. Згідно з нормами, встановленими в Україні для робочих приміщень, процентне співвідношення кисню в повітрі повинне становити 19,5 – 20%, азоту – 78%, а вуглекислого газу 0,06 – 0,08%. Гранично припустима норма на концентрацію вуглекислого газу становить 0,1 – 0,12%. Якщо рівень концентрації вуглекислого газу в приміщенні перевищує 0,1%, він стає токсичним. У таких концентраціях вуглекислий газ впливає на клітинну мембрану, викликаючи в ній біохімічні зміни, які приводять до серйозних захворювань серцево-судинної системи, зниженню імунітету, головному болю, загальної слабкості.

На організм людини негативно впливають навіть шуми невеликої інтен-сивності, які присутні протягом усього робочого дня. Шум може походити від різних джерел: комп’ютери, лампи освітлення, вуличний шум. Гучність спокійної розмови двох людей звичайно перебуває в межах 30 – 45 дБА. При цьому, на думку медиків, безпечні для здоров'я людини тільки ті звуки, рівень яких не перевищує 35 дБА. Однак, гучність офісного шуму може сягати 55 – 60 дБА, а вуличний шум досягає рівня 80 – 90 дБА. Тобто практично постійно слух працює зі значними перевантаженнями. Нормування шуму здійснюється відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», затвердженими постановою головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 37.

Найбільш ефективним способом боротьби із шумом є усунення самої причини шуму (наприклад, заміна старого устаткування на нове). Знизити шум можна також за допомогою перегородок зі звукоізоляційних або звуковбирних матеріалів. Верхня межа фонового шуму для громадських і офісних приміщень за європейськими нормами становить 55 дБ (ця величина відповідає чітко чутній розмові).

Звукоізоляція обгороджувальних конструкцій повинна також відповідати певним вимогам. Для зниження рівня шуму стеля або стіни вище 1,5 – 1,7 метра від підлоги повинні облицьовуватися звуковбирним матеріалом з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в області частот 63 – 8000 Гц. Додатковим засобом звукопоглинання можуть бути фіранки, підвішені в складку на відстані 15 – 20 см від огородження, виконані із щільної, важкої тканини. Для зменшеного поглинання світла стеля і стіни вище панелей (3,5 – 1,7 м), якщо вони не облицьовані звуковбирним матеріалом, офарблюються білою водоемульсійною фарбою (коефіцієнт відбиття повинний бути не менш 0,7). Для фарбування стін і панелей рекомендується віддавати перевагу світлим фарбам.


5.3. Розрахунок системи освітлення
Приміщення, в яких здійснюється постійне перебування волонтерів і від-відувачей, повинні мати природне і штучне освітлення.

Природне освітлення повинне здійснюватися через світлові прорізи, орієн-товані переважно на північ і північний схід і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості (КПО) не нижче 1,5 %.

Штучне освітлення в приміщеннях повинне здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. У виробничих і адміністративно-громадсь-ких приміщеннях, у випадках роботи з документами або використання персо-нальних комп’ютерів, допускається застосування системи комбінованого освіт-лення (до загального освітлення додатково встановлюються світильники місце-вого освітлення, призначені для освітлення зони розташування документів). Освітленість на поверхні столу в зоні розміщення робочого документа повинна бути 300 – 500 лк. Місцеве освітлення не повинне створювати відблисків на поверхні екрана і збільшувати освітленість екрана не більш 300 лк.

У якості джерел світла при штучнім освітлення повинні застосовуватися переважно люмінесцентні лампи. При встановленні відбитого освітлення у виробничі і адміністративно-громадських приміщеннях допускається застосу-вання галогенних ламп потужністю до 250 Вт. Допускається застосування ламп розжарювання у світильниках місцевого освітлення. Загальне освітлення слід виконувати у вигляді суцільних або переривчастих ліній світильників, розта-шованих збоку від робочих місць, паралельно лінії зору користувача.

Спроектуємо систему освітлення у приміщенні молодіжного центру по заданим вихідним даним.

Розміри приміщення: довжина А – 8 м, ширина В – 6 м;


розрахункова висота підвісу світильника H 3 м. Найменший розмір об’єкта розрізнення: 0,5 мм. Контраст об’єкта розрізнення із тлом: середній. Характеристика тла: світлий. Система освітлення: загальна. Фактична освіт-леність у приміщенні становить 100 лк.

Вважаємо, що в приміщенні встановлено світильники типу ЛВ031 із люмінесцентними лампами. Коефіцієнти відбиття ρн - ρс - ρр: 0,7 - 0,5 - 0,3. Розряд зорової роботи ІVв, норма освітленості Етабл. = 200 лк.

Для заданого світильника ЛВ031 тип ламп – ЛЛ. Потужність ламп 80 Вт, світловий потік 5220 Лм, кількість ламп в світильнику – 2.

Визначимо коефіцієнти, необхідні для проектування: Z = 1,1;


b =
1,3; c = 0,29; λо = 1,0; λд = 1,4.

Визначаємо площу приміщення:S = = 68 = 48 м2

Визначаємо індекс приміщення:i = = = 1,143

Визначимо коефіцієнти використання:η = = = 0,63

Визначимо еквівалентну площу:Sэ = = = 151 м2

Визначимо оптимальну відстань між світильниками:L0 = λ0H = 1,03 = 3 м

Визначимо оптимальну кількість світильників:N0 = S/L02 = 48/32 = 5,3

Приймаємо N0 = 6 світильників

Для світильників із люмінесцентними лампами довжина
світильника Lс = 1,69 м

Визначимо попередню відстань між світильниками:L = = 4 м

Визначимо мінімальну освітленість в приміщенні:Е = NE1 = 655,18 = 336,7 лк

Визначимо освітленість, створювану одним світильником:Е1 = = = 69,1 лк

Визначимо відстань між світильниками повздовж сторони А:LA = A/NA = 8/2 = 4 м

Визначимо відстань між світильниками повздовж сторони В:LВ= B/NВ = 6/2 = 3 м

Остаточно спроектована система освітлення складається з 4 світильників типу ЛВ031 із лампами типу ЛЛ. Відстань між світильниками повздовж сторони А приймаємо 4м. Відстань між світильниками повздовж сторони В приймаємо 3м.


5.4. Заходи безпеки в надзвичайних ситуаціях

При виникненні аварій, надзвичайних ситуацій, при стихійних лихах волонтер зобов’язаний виконувати вказівки керівництва організації перебування. Усі самостійно прийняті заходи повинні бути спрямовані, у першу чергу, на порятунок життя і збереження здоров'я людей.

При виникненні аварій або ситуацій, які можуть привести до аварій і нещасних випадків, волонтер зобов’язаний негайно припинити роботу, вжити заходи для евакуації людей з небезпечної зони, запобігання влучення людей у небезпечну зону, довести до відома керівника про те, що трапилося, обстановку на місці аварії зберегти в недоторканності, якщо це можливо.

Найбільш імовірною надзвичайною ситуацією в приміщеннях державних і громадських організацій є пожежа.

Основними причинами пожежі є: коротке замикання, перевантаження мережі, великий перехідний опір, іскріння. Для попередження пожеж і аварій від короткого замикання і перевантажень мережі необхідний правильний вибір, монтаж і дотримання встановленого режиму експлуатації електричних мереж і електроустановок залежно від вибухово-пожежної небезпеки дільниць і зон, у яких установлено електроустаткування.

При виникненні пожеж або загорянь працівник зобов’язаний:

- негайно викликати пожежну службу за телефоном «101». Під час виклику назвати адресу і місце, де виникла пожежа, шляхи під’їзду, прізвище того, хто дзвонив;

- вжити заходів по евакуації людей із зони пожежі, задимлення і виявити постраждалих, яки потребують першої долікарської допомоги;

- вжити заходів по гасінню або локалізації пожежі первинними засобами пожежогасіння; коли прибудуть пожежники, зустріти їх, указати місце пожежі, шляхи підходу і евакуації, місця можливого знаходження людей, місця розташування пожежних гідрантів і кранів, місця розташування пристроїв розподілу електричного струму, місця зберігання вибухо- і пожежонебезпечних матеріалів.

Згідно СанПиН 2.2.2.542 – 96 посилання на обов’язковість дотримання встановлених санітарно-гігієнічних вимог повинні бути включені в державні стандарти і інші нормативні і технічні документи, що встановлюють вимоги до конструкції, якості, безпеки, умов виробництва і експлуатації персональних комп’ютерів і іншого електроустаткування. Відповідно до типових правил пожежної безпеки підприємств усі виробничі, складські, допоміжні і адміністративні будинки повинні бути забезпечені вогнегасниками, пожежним інвентарем (бочки для води, відра пожежні, тканина азбестова, ящики з піском, пожежні щити) і пожежним ручним інструментом (багри, ломи, сокири, ножиці), які використовуються для локалізації і ліквідації невеликих загорянь, а також пожеж в їх початкової стадії розвитку. При визначенні видів і кількості первинних засобів пожежогасіння слід ураховувати фізико-хімічні і пожежонебезпечні властивості горючих речовин, їх відношення до речовин пожежогасіння, а також величини площ виробничих приміщень.

Забезпечення і контроль пожежної безпеки виконуються відповідальною людиною, яку призначають за допомогою наказу по організації. Відповідальний за пожежну безпеку в обов’язковому порядку повинний пройти навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму в органах державного пожежного нагляду і отримати відповідне посвідчення.

Відповідно до нормативної документації в будівлях і спорудах, (окрім житлових будинків), при одночасному знаходженні на поверсі більш ніж 10 чоловік, повинні бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. План евакуації повинний містити графічну і текстову частину. Графічна частина є кресленням щоетажних планів будівлі, який не повинний захаращуватися другорядними деталями. Суцільними зеленими стрілками показують основні дороги евакуації, що рекомендуються, пунктирними стрілками вказують резервні дороги евакуації.

На планах евакуації умовними знаками необхідно вказати розташування вогнегасників, пожежних кранів, телефонів. Текстова частина виконується у вигляді таблиці. Вона повинна містити інструкції про дії при пожежі, доповнені для наочності знаками безпеки і символами. Розміри планів евакуації вибирають не менше 600 мм х 400 мм для поверхових і секційних планів евакуації і 400 мм х 300 мм для локальних планів евакуації.

В службових приміщеннях встановлюють порошкові або вуглекислотні вогнегасники. До складу вуглекислотних вогнегасників входить двоокис вуглецю (СО2), який, потрапляючи на речовину, що горить, охолоджує її і гасить. Випаровуючись, двоокис вуглецю не залишає слідів, не ушкоджує офісну техніку і інші прилади. Кількість вогнегасників в приміщенні повинна розраховуватися за спеціальною таблицею (НПБ 166-97 «Пожежна техніка. Вогнегасники. Вимоги до експлуатації»).

Вогнегасники слід розташовувати на об’єкті відповідно до вимог ГОСТ 12.4.009 (розділ 2.3) таким чином, щоб вони були захищені від дії прямих сонячних променів, яких-небудь механічних дій і інших несприятливих чинників, таких як вібрація, підвищена вологість. Вогнегасники повинні розміщуватися в досяжних і помітних місцях. Не припускається зберігання і експлуатація вог-негасників в місцях, де температура може перевищувати 500С і під прямими променями сонця. Необхідно бути обережним під час випуску вогнегасної речовини з розтруба вуглекислотного вогнегасника, оскільки температура на його поверхні знижується до – 700С. Під час гасіння електроустановок, що знахо-дяться під напругою, не допускається підводити розтруб ближче за 1 м до електроустановки і полум’я. Після вживання вогнегасника в закритому примі-щенні, приміщення необхідно провітрити. Кожен співробітник обов’язково має бути ознайомлений з правилами експлуатації вогнегасників.

Необхідно періодично перевіряти масу заряду вогнегасника (не рідше за один раз в два роки). Величина маси балона із замочно-пусковим пристроєм без заряду вибивається на корпусі замочного пристрою. Сумарна маса вогнегасника визначається додаванням до неї маси СО2, вказаної на етикетці або в паспорті. Через 5 років необхідно проводити перезарядку і повторний огляд балона. Перезарядка і ремонт вогнегасників повинні виконуватися в спеціалізованих установах на зарядних станціях. Експлуатацію вогнегасників без чеки і пломби заводу-виготовника або організації, що виконувала перезарядку, заборонено. На кожен засіб пожежогасінні, у тому числі і вогнегасники, необхідно мати в наявності сертифікат якості.

У випадку нападу на працівника з метою заволодіти матеріальними цінностями він повинен діяти, керуючись обстановкою, при цьому виходячи з принципу, що життя і здоров’я непорівнянно дорожче матеріальних цінностей, не піддаватися паніці, виконувати вимоги нападників, постаратися запам’ятати прикмети нападників і, при виникненні загрози життю і здоров’ю, голосом або свистком привернути увагу інших осіб і звернутися в правоохоронні органи.
Висновки до п’ятого розділу

Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих чинників виявив: при вико-нанні волонтерської діяльності в спеціальній установі основними небезпечними і шкідливими факторами є психофізіологічне напруження та висока концентрація уваги, а також, у зв’язку з тим, що даний Центр знаходиться у спальному районі міста - недостатня освітленість вулиць, територій, під'їздів будинків, що у свою чергу підвищує ризик злочинних нападів з метою заволодіти матеріальними цінностями та нападів тварин.

Загалом Молодіжний центр «Дон Боско» має необхідне приміщення, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства. Для підвищення недостатнього рівня освітлення у приміщенні, де проводяться заняття з під-літками, було спроектовано нову систему освітлення. Остаточно спроектована система освітлення складається з 4 світильників типу ЛВ031 із лампами типу ЛЛ. Відстань між світильниками повздовж сторони А приймаємо 4м. Відстань між світильниками повздовж сторони В приймаємо 3м.

Визначення означених чинників становить зміст охорони праці соціальних працівників.
ВИСНОВКИ

Результати теоретико-емпіричного дослідження дозволяють зробити такі висновки:

1. На підставі теоретико-емпіричного дослідження феномену агресивної поведінки показана його складність та багатоаспектність. Виявлено, що феномен агресивної поведінки являє собою ініціативну чи захисну, навмисну чи ненавмисну, корисливу чи некорисливу, усвідомлювану чи неусвідомлювану, активну чи пасивну, пряму чи непряму поведінку особистості, яка може про-являтися у вигляді: реакції індивіда на загрозу його вітальним інтересам; захисту суб’єктивної реальності особистості; проявлення індивідом власних негативних почуттів у відповідь на різноманітні життєві ситуації, несприятливі у фізичному і психічному відношенні; заподіяння шкоди чи образи суб'єктам нападу чи собі; цілеспрямованої дії, направленої на задоволення значимих цінностей.

Встановлено, що агресивна поведінка пов'язана з особистісними нега-тивними установками - ціннісними орієнтаціями, що мають важливе значення для соціальної регуляції поведінки і проявляються у міжособистісному спілкуванні.

2. Агресивна поведінка досліджувалась у взаємозв'язку з ціннісними орієнтаціями, що має важливе значення для соціальної адаптації. В результаті аналізу були виявлені зв'язки між показниками агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій, зокрема, показниками термінальних цінностей.

Опис психологічних характеристик досліджуваних показав, що підліткам з агресивною поведінкою та схильністю до неї найбільш властиві індивідуалістичні цінності та цінності самоствердження, а також конкретні цінності. Система цінностей включає в себе дуже мало абстрактних та етичних цінностей, а також альтруїстичних цінностей та цінностей прийняття інших людей.

Підлітки, яким не притаманна агресивна поведінка та вороже ставлення, теж властиві конкретні цінності. Для них важливими є цінності особистого життя, конформістські та альтруїстичні цінності, а також цінності прийняття інших людей. Незначними для них є цінності самоствердження.

Запропонована програма профілактики та корекції агресивної поведінки підлітків на основі ціннісних орієнтацій особистості побудована на засадах соціально-психологічного тренінгу, який закріплює і формує навички міжосо-бистісних стосунків з метою розвитку особистості молодої людини. Методи соціально-психологічного тренінгу спрямовані на розвиток комунікативних здібностей підлітка, уміння адекватно сприймати себе й оточуючих та адап-туватися до суспільства.

3. SWOT - аналіз діяльності Молодіжного Центру «Дон Боско» дозволив виявити чинники, що заважають ефективній роботі, найголовніші з них: велике психологічне і емоційне навантаження та підвищена увага при роботі з під-літками, високий рівень відповідальності; недостатня інформованість про діяльність центру серед населення; відсутність допомоги з боку держави.

До чинників, що сприяють ефективній роботі центру і сприятливо впли-вають на розвиток підлітків та молоді, які відвідують центр, в першу чергу відносяться: утримання за рахунок благодійного фонду; приміщення центру знаходиться у доброму стані, обладнане усім необхідним для проведення роботи з молоддю та підлітками, а також організації їх безпечного і культурного дозвілля; постійна співпраця з іншими благодійними організаціями, що відкриває мож-ливості для обміну досвідом; наявність плану розвитку молодіжного центру, постійний моніторинг і аналіз проведеної роботи; організація різноманітних заходів, спрямованих на розвиток молоді та підлітків; молодіжний центр відкритий для усіх бажаючих, не залежно від соціального статусу, віроспо-відання, расової приналежності.

4. В результаті аналізу організації та змісту професійної діяльності центру була сформована схема діяльності, яка відображає взаємовплив таких ком-понентів, як мета, основні завдання діяльності, споживачі послуг, функціональна структура, ресурси, зовнішнє середовище, нова соціальна норма.

Визначення менеджерського циклу у вирішенні проблем Центру акцентує увагу суспільства на проблемах благодійних організацій та можливостях їх вирішення на державному рівні.

5. В результаті дослідження чинників з охорони праці було встановлено, що приміщення центру відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законо-давства. Для підвищення недостатнього рівня освітлення у кімнаті, де прово-дяться заняття з підлітками, було спроектовано нову систему освітлення, яка складається з 4 світильників типу ЛВ031 із лампами типу ЛЛ, відстань між світильниками повздовж сторони А - 4м, відстань між світильниками повздовж сторони В - 3м.

Визначення означених чинників становить зміст охорони праці соціальних працівників центру.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР [Електронний ресурс]. - Доступний з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

 2. Закон України про охорону дитинства [Електронний ресурс]. - Доступний з http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-217CB57658398/list-D6F456D726

 3. Закон України про благодійну діяльність та благодійні організації (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 25, ст.252; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1190-VII від 08.04.2014) [Електронний ресурс]. - Доступний з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17

 4. СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение» [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.budlic.com.ua/

 5. Адлер, А. Теория и практика индивидуальной психологии: Лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей [Текст] / А. Адлер. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. - 214с.

 6. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. - М., 1988. - 429с.

 7. Анисимов, С.Ф. Ценности реальные и мнимые [Текст] / С. Ф. Анисимов. - М.: Мысль, 1970. - 183с.

 8. Бандура, А., Уолтерс, Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений [Текст] / А. Бандура, Р. Уолтерс: Пер. с англ. - М.: Апрель Пресс; Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 237с.

 9. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль [Текст] / Л. Берковиц - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. -512с.

 10. Бех, І.Д. Цінності як ядро особистості // Цінності освіти і виховання [Текст] / За заг. ред. Сухомлинської О.В. - К., 1997. - С. 8-11.

 11. Бех, І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання [Текст]: Науково-метод. посібник / І.Д. Бех. - К.: ІЗМН, 1998. - 204с.

 12. Бондаренко, О.Ф. Психологічна допомога особистості [Текст] / О.Ф. Бондаренко. - Харків: Фоліо, 1996. -237с.

 13. Боришевський М.Й. Духовни цінності як детермінанта громадянського виховання особистості // Цінності освіти і виховання [Текст] / За заг. ред. Сухомлинської О.В. - К., 1997. - С. 21-25.

 14. Булах І.С., Кулагіна Л.М. Психологічна характеристика особистісних виборів цінностей у підлітків // Психологія. Збірник наукових праць [Текст] / І.С. Булах, Л.М. Кулагіна. - Вип.. 2. -К., 1998.-С. 44-49.

 15. Бутківська Т.В. Проблема цінностей у соціалізації особистості // Цінності освіти і виховання [Текст] /За заг. ред. Сухомлинської О.В. - К., 1997. С. 27-31.

 16. Бэрон Р, Ричардсон Д. Агрессия [Текст] / Р. Барон, Д. Ричардсон - СПб.: Питер, 1998. - 352с.

 17. Василюк Ф.С. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций. [Текст] / Ф.С. Василюк - М.: Изд-во МГУ, 1984. – 200с.

 18. Васильева, Ю.А. Особенности смысловой сферы личности при нарушениях социальной регуляции поведения [Текст] / Ю.А. Васильева // Психологический журнал.- 1997. - Т. 18. - № 2. - С. 58 - 78.

 19. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. [Текст] / В.К. Вилюнас - М.: Изд-во МГУ, 1990. - С. 228.

 20. Волочков А.А., Ермоленко Е.Г. Ценностная направленность личности как выражение смыслообразующей активности [Текст] / А.А. Волочков, Е.Г. Ермоленко // Психологический журнал. – 2004. - Том 25. - №2. - С. 17-33.

 21. Головаха Е.И. Жизненные перспективы и профессиональное самоопределение молодежи. [Текст] / Е.И. Головаха - К., 1988. - 143с.

 22. Гошовський Я.О. Ресоціалізація девіантної поведінки важковиховуваних підлітків. Молодіжна політика: проблеми і перспективи // Збірник матсріалів Міжнародної науково-пракгичної конференції. [Текст] / Я.О. Гошовський - Дрогобич: Вимір, 2005. - С. 302-310.

 23. Гришина Н.В. Психология конфликта. [Текст] / Н.В. Гришина - СПб.: Питер, 2000. – 224 с.

 24. Гуггенбюль Алан. Зловещее очарование насилия: профилактика детской агрессивности и жестокости и борьба с ними. [Текст] / А. Гуггенбюль - Санкт-Петербург: «Академический проект», 2000. - 220с.

 25. Дубровина И.В., Круглой Б.С. Психологические аспекты формирования цен-ностных ориентаций и интересов учащегося // Ценностные ориентации и инте-ресы школьников. [Текст] / И.В. Дубовина, Б.С. Круглой - М., 1983. - С. 27-36.

 26. Жерносєк І.П. Деякі ціннісні орієнтації молоді // Цінності освіти і виховання [Текст] / За заг. ред. Сухомлинської О.В. - К., 1997. - С. 39-41.

 27. Запухляк О. Зв'язок злочинності неповнолітніх з їх агресивністю. Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні // Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 6-8 жовтня 2005 року ). [Текст] / О. Запухляк - Дрогобич: Коло, 2005. - С. 319-326.

 28. Иванова В.В. Причини та форми агресивної поведінки підлітків // Практична психология та соціальна робота. [Текст] / В.В. Иванова - 2000. - № 5. - С. 14-16.

 29. Калина Н.Ф. Агрессивность в структуре фантазма // Психология фантазма. [Текст] / Н.Ф. Калина - Харьков: Фолио, 2007. - С. 36-42.

 30. Кон И.С. Психология ранней юности. [Текст] / И.С. Кон - М.: Просвещение, 1989. - 255с.

 31. Крайг Г. Психология развития. [Текст] / Г.Крайг - С по.: Питер, 2001. - 992 с.

 32. Леонтьев А.Д. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности // Вестник МГУ. Сер 14. Психология, 1996, № 4. [Текст] / А.Д. Леонтьев - С. 35-44.

 33. Лисенко В.П. Особливості ціннісної структури підростаючої особистості // Цінності освіти і виховання [Текст] / За заг. ред Сухомлинської О. В. - К., 1997.-С. 65-67.

 34. Лоренц К. Агрессия [Текст] / К. Лоренц - М.: Амфора, 2001. - 349с.

 35. Мадди Сальваторе Р. Теории личности: сравнительный аналіз [Текст] / Р. Магди Сальваторе: Пер. с англ. - СПб.: Издательство Речь, 2002. - 539 с.

 36. Майерс Д. Социальная психология. [Текст] / Д. Майерс - СПб, 1999. - 682с.

 37. Маковская И. Агрессивность: проявления, причины, предупреждение // Семья и школа [Текст] / И. Маковская - 1983. - №9. - С.36

 38. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці [Текст] / С.Д. Максименко – К.: Наукова думка, 1999. – 216с.

 39. Непомнящая Н.И. и др. Ценность как центральный компонент психологической структуры личности // Вопросы психологии. [Текст] / Н.И. Непомнящая - 2000, № 1. - С. 22-30.

 40. Паренс Г. Агрессия наших детей. [Текст] / Г.Паренс - М., 1997. – 152с.

 41. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие [Текст] / (редактор-составитель Райгородский Д.Я.). - Самара: Издательский Дом «БАХАРАХ - М», 2000. - 672 с.

 42. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия [Текст] / Сост. К.В.Сельченок. - Мн.: Харвеет, 2003. – 656с.

 43. Психологический словарь [Текст] / Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. – 2-еизд., перераб. и доп. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 440с.

 44. Психотерапевтическая энциклопедия [Текст] / Под.ред. Б.Д.Карвасарского. – 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: Питер, 2006. - 944с.

 45. Реан А.А. Агрессия в структуре поведения возбудимой и демонстративной личности // Ананьевские чтения [Текст] / А.А. Реан - 97. СПб. 1997. - С. 13-16.

 46. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. [Текст] / Х. Ремшмидт - М.: «Прогресс», 1994. - 319с.

 47. Роджерс Карл Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека [Текст] / К. Роджерс: Пер. с англ. М.: Изд. группа «Прогресс-Универс», 1994. - 479 с.

 48. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. [Текст] / С.Л. Рубинштейн - СПб.: Питер, 2000. –720с.

 49. Рудестам К. Групповая психотерапия. [Текст] / К. Рудестам – СПб.: Питер, 1999. - 384с.

 50. Санникова О.П. Феноменология личности: Избранные психологические труды. [Текст] / О.П. Санникова - Одеса: СМИЛ, 2003. - 256с.

 51. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции. [Текст] / Л.М. Семенюк - М.: Флінт, МПС И, 2003. - 96с.

 52. Ткач О.А. Психологічні особливості агресивної поведінки молоді в ситуації міжособистісного конфлікту // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. [Текст] / О.А. Ткач - Чернігів, 2005, Випуск 31, серія: Психологічні науки, том III, С. 112-117.

 53. Тюріна В.О. Система цінностей як регулятор поведінки особистості // Цінності освіти і виховання [Текст] / За заг. ред. Сухомлинської О.В. - К., 1997. - С. 76-79.

 54. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: [Текст] / В.Франкл Пер. с англ. и нем. / Общ.ред. Гофмана Л.Я. и Леонтьева Д.А. - М.: Прогресс, 1990. - 368с.

 55. Фрейд З. Введение в психоанализ. // Лекции. [Текст] / З. Фрейд - М.: Наука, 1989. - 455с.

 56. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. [Текст] / Э.Фромм: Пер. с англ. Э.М.Телятникова, Т.В. Панфилова. -Мн.: ООО «Попури», 1999. - 624с.

 57. Фурмаиов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. [Текст] / И.А. Фурмаиов - Минск, 1996. – 212 с.

 58. Хьелл Л., 3иглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). [Текст] / Л. Хьелл - СПб.: Нигер Пресс, 1997. - 608с.

 59. Чудновский В.Э. Проблема становления смысложизненных ориентаций личности [Текст] / В. Э. Чудновский: Психологический журнал, 2004, том 25, № 6, С. 5-11.

 60. Шебанова С.Г. Психокорекція агресивної поведінки // Педагогіка і психологія. [Текст] / С.Г. Шебанов - 1999. - № 3. - С. 15 -23.

 61. Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии. [Текст] / В.А. Ядов - М.: Наука, 1975.-С. 89-105.

 62. Ялом И.Д. Экзистенциальная психотерапия. [Текст] / И.Д. Ялом – М.: Класс, 1999. - 576c.


ДОДАТКИ


Додаток А
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Зборами засновників

благодійного фонду«ДОН БОСКО»

Протокол №1 від 19 «червня» 2013р.


СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОН БОСКО»


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОН БОСКО» (надалі – Організація) – недержавна неприбуткова благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

1.2. Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Повна назва Організації: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОН БОСКО». Скорочена назва: БФ «ДОН БОСКО».

1.4. Місцезнаходження: 65074, Одеська обл., м. Одеса, вул. Маршала  Малиновського, 35-а.

1.5. Діяльність Організації поширюється на територію України.

1.6. Організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Організація має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, кутовий штамп, бланки та символіку, що реєструється в установленому законом порядку.

1.7. Організація створена на безстроковий час.


2. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація здійснює благодійну діяльність без мети отримання прибутку з метою надання допомоги для сприяння законним інтересам фізичних осіб, неприбуткових організацій та територіальних громад у наступних сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах:

1) освіта;

2) охорона здоров’я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

14) популяризація ідей волонтера та волонтерської допомоги в Україні.

2.1. Предметом діяльності Організації є безкорислива діяльність, спрямована на надання благодійної, матеріальної, фінансової, соціальної, духовної допомоги та різних послуг дітям та молоді, а також особам, які їх потребують.

2.2. Основною метою діяльності Організації здійснення благодійної діяльності в інтересах дітей та молоді, а також в інтересах осіб, які потребують допомоги, реалізація та захист їх інтересів, пропаганда ідей гуманізму та милосердя. Формування фінансових та матеріальних ресурсів, залучення інтелектуальних можливостей для здійснення благодійної діяльності.

2.3. Завданнями і напрямами діяльності Організації є:

- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища набувачів благодійної допомоги;

- організація і здійснення пошуку узагальнення, розробка та втілення вітчизняних та зарубіжних програм та методик у галузі роботи з дітьми та молоддю;

- сприяння розвитку науки, культури і освіти, в тому числі реалізація науково-освітніх та національно-культурних програм;

- розроблення моделей соціальної адаптації поведінки дітей, підлітків, юнаків та дівчат, які потрапили в стан соціально-психологічного лиха;

- організація та впровадження діагностичного обстеження та дослідження соціологічного характеру серед дітей, підлітків та молоді, а також і їхньому життєвому середовищі;

- надання необхідної допомоги соціальним працівникам в розробці та здійсненні соціально-педагогічних програм;

- ініціювання громадських рухів та об'єднань соціально-благодійного та релігійного характеру;

- вирішення питань, що пов’язані з проблемою дитячої зайнятості та організацією дозвілля;

- морально-духовне виховання дітей та молоді;

- організація і проведення конференцій, семінарів, курсів, тренінгів та інших методико-освітніх заходів;

- сприяння здійсненню міжнародно-правового співробітництва у порядку встановленого законодавством, а саме – запрошення до співпраці і створення умов для ефективної діяльності окремих українських та закордонних фахівців, професійних груп, команд, організацій, релігійних діячів, які спеціалізуються в галузі забезпечення благополуччя дитячо-юнацького середовища;

- взаємодія та співробітництво з усіма державними, господарчими, громадськими об'єднаннями та іншими формуваннями працюючими з дітьми та молоддю;

- здійснює іншу діяльність в порядку, встановленому законодавством України, обумовлену практичною необхідністю, користується іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.4. Основні види благодійної діяльності Організації:

- безоплатна передача у власність бенефеціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

- безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

- безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

- безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефеціарів;

- благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

- публічний збір благодійних пожертв;

- управління благодійними ендавментами;

- виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

- проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

2.5. Форми діяльності Організації.

- більшою кількістю добровольців зменшує витрати на утримання оплачуваних працівників;

- залучає у свої ряди кваліфікованих професіоналів з фінансових питань як співробітників, консультантів чи добровольців;

- веде детальну і точну фінансову документацію і подає регулярні, точні й достатньо деталізовані звіти уряду, громадськості і своїм донорам;

- дбає про доцільне використання коштів;
4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Майно та кошти Організації складають:

- благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

- спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, грантів, міжнародних та вітчизняних Організацій;

- надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;

- цільові надходження на виконання благодійних програм;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.2. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що несу перечать її статутним цілям та законодавству України.

4.3. Організація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань без мети одержання прибутку;

4.4. Організація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.


7. ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Трудовий колектив Організації становлять всі громадяни, які приймають участь своєю працею у його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, які регулюють трудові відносини між працівником і Організацією у відповідності з діючим законодавством України.

7.2. Для виконання статутних мети і цілей, договірних відносин Організація може створювати тимчасові колективи.

7.3. Організація самостійно встановлює розмір та форми оплати праці, визначає порядок прийому та звільнення працівників Організації до чинного законодавства України.


8. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Міжнародні зв’язки здійснюються шляхом участі у міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.2. Організація має право отримувати пожертвування від фізичних та юридичних осіб іноземних держав.

ЗасновникДодаток Б

Методика диагностики показателей и форм агрессии

А. Басса и А. Дарки
Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает "да" или "нет".

ИНСТРУКЦИЯ: в колонке «ответы» выберите «да», если Вы согласны с соответствующим утверждением хотя бы наполовину или «нет», если не согласны (то есть это, в общем-то, к Вам не относится).

ОПРОСНИК

1 Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим

да

нет

2 Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю

да

нет

3 Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь

да

нет

4 Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню

да

нет

5 Я не всегда получаю то, что мне положено

да

нет

6 Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной

да

нет

7 Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать

да

нет

8 Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные угрызения совести

да

нет

9 Мне кажется, что я не способен ударить человека

да

нет

10 Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами

да

нет

11 Я всегда снисходителен к чужим недостаткам

да

нет

12 Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его

да

нет

13 Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами

да

нет

14 Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько более дружественно, чем я ожидал

да

нет

15 Я часто бываю несогласен с людьми

да

нет

16 Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь

да

нет

17 Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему

да

нет

18 Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями

да

нет

19 Я гораздо более раздражителен, чем кажется

да

нет

20 Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему наперекор

да

нет

21 Меня немного огорчает моя судьба

да

нет

22 Я думаю, что многие люди не любят меня

да

нет

23 Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной

да

нет

24 Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины

да

нет

25 Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку

да

нет

26 Я не способен на грубые шутки

да

нет

27 Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются

да

нет

28 Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнавались

да

нет

29 Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится

да

нет

30 Довольно многие люди завидуют мне

да

нет

31 Я требую, чтобы люди уважали меня

да

нет

32 Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей

да

нет

33 Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их "щелкнули по носу"

да

нет

34 Я никогда не бываю мрачен от злости

да

нет

35 Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь

да

нет

36 Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания

да

нет

37 Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть

да

нет

38 Иногда мне кажется, что надо мной смеются

да

нет

39 Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям

да

нет

40 Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены

да

нет

41 Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня

да

нет

42 Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь

да

нет

43 Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием

да

нет

44 Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел

да

нет

45 Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам"

да

нет

46 Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю

да

нет

47 Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею

да

нет

48 Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь

да

нет

49 С детства я никогда не проявлял вспышек гнева

да

нет

50 Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться

да

нет

51 Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко работать

да

нет

52 Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь приятное для меня

да

нет

53 Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ

да

нет

54 Неудачи огорчают меня

да

нет

55 Я дерусь не реже и не чаще чем другие

да

нет

56 Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее

да

нет

57 Иногда я чувствую, что готов первым начать драку

да

нет

58 Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо

да

нет

59 Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это не верю

да

нет

60 Я ругаюсь только со злости

да

нет

61 Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть

да

нет

62 Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я применяю ее

да

нет

63 Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу

да

нет

64 Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся

да

нет

65 У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить

да

нет

66 Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает

да

нет

67 Я часто думаю, что жил неправильно

да

нет

68 Я знаю людей, которые способны довести меня до драки

да

нет

69 Я не огорчаюсь из-за мелочей

да

нет

70 Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня

да

нет

71 Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение

да

нет

72 В последнее время я стал занудой

да

нет

73 В споре я часто повышаю голос

да

нет

74 Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям

да

нет

75 Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить

да

нетОбработка результатов и интерпретация
Ответы оцениваются по 8 шкалам.1. Физическая агрессия (k=11):

"да" = 1, "нет" = 0

вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 9, 7

2. Вербальная агрессия(k=8):

"да" = 1, "нет" = 0

вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 33, 66, 74, 75

3. Косвенная агрессия (k=13):

"да" = 1, "нет" = 0

вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 26, 49

4. Негативизм (k=20):

"да"= 1, "нет" = 0

вопросы: 4,12,20,28,

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 36

5. Раздражение (k=9):

"да"= 1, "нет" = 0

вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 11, 35, 69

6. Подозрительность (k=11):

"да"= 1, "нет" = 0

вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 33, 66, 74, 75

7. Обида (k=13):

"да"= 1, "нет" = 0

вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58

8. Чувство вины (k=11):

"да"= 1, "нет" = 0

вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54,61,67

Индекс агрессивности включает в себя 1, 2 и 3 шкалу; индекс враждебности включает в себя 6 и 7 шкалу. При этом обращается внимание на возможность достижения определенной величины, показывающей степень проявления агрессивности.
Рівні вираженості

Індекс ворожості

Індекс агресивності

Низький рівень

> 51

>55

Середній рівень

51-74

55-82

Високий рівень

75-102

82-110


Додаток В

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича
Особенности проведения процедуры тестирования:

Респонденту предъявляются два списка ценностей (по 18 в каждом) либо на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей.Инструкция:

"Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением ценностей. Ваша задача - разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни.

Каждая ценность написана на отдельной карточке. Внимательно изучите карточки и, выбрав ту, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися карточками. Наименее важная останется последней и займет 18 место.

Разработайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое мнение, то можете исправить свои ответы, поменяв карточки местами. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию".


Стимульный материал к методике «Ценностные ориентации»

Список А (терминальные ценности):

 1. активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);

 2. жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);

 3. здоровье (физическое и психическое);

 4. интересная работа;

 5. красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);

 6. любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);

 7. материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);

 8. наличие хороших и верных друзей;

 9. общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);

 10. познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);

 11. продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей);

 12. развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);

 13. развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);

 14. свобода (самостоятельность, независимость в суждениях поступках);

 15. счастливая семейная жизнь;

 16. счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом);

 17. творчество (возможность творческой деятельности);

 18. уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).

Список Б (инструментальные ценности):

 1. аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;

 2. воспитанность (хорошие манеры);

 3. высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);

 4. жизнерадостность (чувство юмора);

 5. исполнительность (дисциплинированность);

 6. независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);

 7. непримиримость к недостаткам в себе и других;

 8. образованность (широта знаний, высокая общая культура);

 9. ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);

 10. рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);

 11. самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);

 12. смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;

 13. твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);

 14. терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);

 15. широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);

 16. честность (правдивость, искренность);

 17. эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);

 18. чуткость (заботливость).Интерпретация результатов

Доминирующая направленность ценностных ориентаций человека фиксируется как занимаемая им жизненная позиция, которая определяется по критериям уровня вовлеченности в сферу труда, в семейно-бытовую и досуговую активность. Качественный анализ результатов исследования дает возможность оценить жизненные идеалы, иерархию жизненных целей, ценностей-средств и представлений о нормах поведения, которые человек рассматривает в качестве эталона.Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку испытуемым в содержательные блоки на тех или иных основаниях.

Додаток Г

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка