Соціальна педагогіка Тема Соціальна педагогіка як наука та галузь практичної діяльностіСкачати 324.58 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір324.58 Kb.
#2421


Соціальна педагогіка
Тема 1. Соціальна педагогіка як наука та галузь практичної діяльності

Предмет, мета, завдання соціальної педагогіки та основні категорії. Поняття соціально-педагогічної діяльності, її структура. Характеристика суб’єктів та об’єктів соціально-педагогічної діяльності. Методи соціально-педагогічної діяльності. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Соціальна педагогіка та соціальна робота.Тема 2. Професійний портрет соціального педагога

Посадові обов’язки соціального педагога. Професійні знання та вміння спеціаліста соціально-педагогічної роботи. Функції соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика. Психологічні характеристики, морально-етичні та педагогічні якості соціального педагога. Сфери діяльності соціального педагога.Тема 3. Основні поняття соціальної педагогіки

Поняття тезаурусу соціальної педагогіки. Соціалізація – провідна дефініція соціальної педагогіки. Характеристика соціального виховання. Соціальне середовища як необхідна умова соціалізації особистості. Соціальна адаптація, її види. Зміст та види соціальної профілактики. Сутність соціальної реабілітації. Характеристика ресоціалізації. Соціальна допомога та соціальні послуги в структурі соціального обслуговування.Тема 4. Виникнення та становлення соціально-педагогічної практики

Культурно-історичні передумови зародження благодійництва в Київській Русі. Князь Володимир як засновник системи соціальної опіки. «Руська правда» Ярослава Мудрого – прообраз сучасних соціальних програм. Питання соціальної підтримки в «Духовній» Володимира Мономаха.

Традиції соціальної підтримки за часів козацтва. Соціально-благодійна діяльність українських братств. Сільська громада як осередок соціального захисту нужденних.

Соціальна підтримка населення за часів російського царату.

Особливості соціальної підтримки населення в Україні в кінці XIX на початку XX ст. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста.

Соціально-педагогічна діяльність у 20-30-ті роки XX ст. Досвід ресоціалізації неповнолітніх в педагогічній діяльності А.С. Макаренка, В.Н. Сороки-Росинського, С.М. Ріверса, Н.М. Шульмана. Соціально-педагогічна діяльність С.Т. Шацького.

Особливості соціально-педагогічної діяльності в 60-80-х рр. XX ст.

Характеристика соціально-педагогічної роботи на сучасному етапі.Тема 5. Основи соціально-педагогічної діяльності

Поняття принципів соціально-педагогічної діяльності, їх класифікація. Соціально-політичні принципи. Характеристика групи психологічних принципів. Роль організаційних принципів. Специфічні принципи соціально-педагогічної діяльності.

Поняття методів соціальної педагогіки. Характеристика педагогічних, психологічних, соціологічних методів, які використовуються в соціально-педагогічній діяльності. Власне методи соціальної педагогіки: аналіз соціуму, робота у вуличному просторі, робота в громаді.

Тема 6. Ресурси соціально-педагогічної діяльності

Ресурси як умова забезпечення діяльності. Класифікація ресурсів соціально-педагогічної роботи. Характеристика внутрішніх та зовнішніх ресурсів. Використання міжсекторної взаємодії в ресурсному забезпеченні соціально-педагогічної діяльності. Підготовка соціальних педагогів в Україні та за кордоном.Тема 7. Сім’я як об’єкт і суб’єкт соціалізації

Сім’я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючі функції сім’ї. ІІараметри сім’ї. Функції сім’ї як соціального інституту. Типологія сімей. Характеристика партнерської та домінаторної сімей. Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківської поведінки: авторитарний, ліберальний, демократичний. Принципи усвідомленого батьківства. Виховний потенціал сім’ї. Форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю.Тема 8. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без піклування батьків

Поняття сирітства. Форми опікування дітей сиріт в Україні: усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячі будинки сімейного типу. їх характеристика. Види закладів державної системи виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Поняття госпіталізму, його характеристики. Особливості соціалізації дітей в закладах інтернатного типу. Соціальне сирітство. Причини соціального сирітства в Україні. Групи неповнолітніх, що належать до «дітей вулиці». Робота з «дітьми вулиці»Тема 9. Особливості соціальної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями в сім’ї та інтернатному закладі

Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ї. Типологія інвалідності. Причини відхилень у здоров’ї. Характеристика сегрегаційного та інтеграційного підходів до вирішення проблем людей з обмеженими функціональними можливостями. Медична (адміністративна) та соціальна (інтерактивна) моделі соціальної підтримки неповносправних.

Правила реабілітації дітей з обмеженою дієздатністю. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’ями, де є діти та молодь з обмеженими функціональними можливостями.

Тема 10. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації. Характеристика різних форм девіації неповнолітніх

Поняття девіантної поведінки. Теорії девіації. Види девіантної поведінки. Фактори ризику девіантної поведінки дітей та молоді. Характеристика профілактичних програм попередження негативних явищ в молодіжному середовищі. Форми соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю, схильними до девіантної поведінки.Тема 11. Соціально-педагогічна віктимологія

Характеристика делінквентної поведінки. Особливості адиктивної поведінки неповнолітніх. Поняття наркотиків та наркогенних речовин. Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм як різновиди хімічної залежності. Ознаки узалежненої поведінки. Стадії наркотичної залежності. Підліткова проституція: її причини, особливості, види. Характеристика суїцидальної поведінки. Мотиви та стадії суїцидальної поведінки неповнолітніх, шляхи її попередження.Тема 12. Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти. Проектування соціально-педагогічного середовища закладу освіти

Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах. Зміст соціально-педагогічної діяльності в школі. Структура соціального паспорта класу. Зміст форми та методи роботи соціального педагога в закладах освіти.Тема 13. Дозвіллєва діяльність

Дозвілля. Десятиріччя розвитку культури. Соціальна педагогіка соціокультурної сфери. Особливості діяльності соціального педагога в позашкільній установі. Етнокультурні особливості проведення дозвіллєвої діяльності. Соціально-педагогічний потенціал народних свят.Тема 14. Державна молодіжна політика як основа соціально-педагогічної роботи з молоддю

Молодь як особлива соціально-демографічна група. Провідні соціалізуючі чинники молоді. Роль груп однолітків у становленні молодої людини, їх характеристика. Особливості молодіжної субкультури. Соціально-психологічні проблеми впливу сучасного масового мистецтва на спосіб життя молодих людей. Типові проблеми сучасної молоді. Сутність поняття «молодіжна політика». Провідні напрями державної молодіжної політики в Україні та шляхи її реалізації.Тема 15. Соціально-педагогічне дослідження

Вибір теми наукового соціально-педагогічного дослідження. Апарат наукового соціально-педагогічного дослідження: актуальність, протиріччя і проблема, об’єкт, предмет, мета і гіпотеза наукового соціально-педагогічного дослідження. Методологія та технологія наукового соціально-педагогічного дослідження.

Діяльність соціального педагога в закладах освіти
Тема 1. Соціально-педагогічна діяльність у дошкільних навчально-виховних закладах.

Соціально-педагогічні цілі роботи в дошкільних навчально-виховних закладах. Методи, форми, засоби соціально-педагогічної роботи.Тема 2. Історичний огляд становлення та розвитку дошкільних навчально-виховних закладів.

Історичні передумови створення дитячих садків. Розвиток національних дитячих садків. Сучасні моделі дошкільних навчально-виховних закладів.Тема 3. «Базовий компонент дошкільної освіти» як новий етап дошкільного соціального виховання.

Поняття базового компоненту дошкільної освіти. Основна мета та складові базового компоненту. Основні завдання розвитку особистості.Тема 4. Особливості взаємодії соціального вихователя з батьками.

Особливості виховного впливу сім'ї на дитину. Визначення стилю поведінки. Можливостей коригування батьківського виховання соціальним вихователем. Соціально правова захищеність дитини.Тема 5. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах освіти. Теоретичні основи соціальної педагогіки

Предмет. Мета, завдання соціальної педагогіки та соціальної роботи. Історичний аспект становлення та розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи.Тема 6. Основні напрями роботи соціального педагога в школі.

Цілі і задачі соціально-педагогічної роботи в школі та засоби її реалізації. Схема внутрішньої соціально-педагогічної діяльності. Основні напрями (діагностування, захист та охорона прав дитини, соціальне виховання, керування).Тема 7. Законодавче забезпечення захисту прав учнів через соціально-педагогічну роботу в школі.

Нові гуманістичні підходи щодо забезпечення прав і інтересів дітей. Програми, документи щодо правового захисту дітей.Тема 8. Школа як соціально-педагогічна система.

Соціально-педагогічні цілі навчально-виховного процесу школи. Методи та форми соціально-педагогічної роботи в школі. Зміст соціально-педагогічної роботи в школі.Тема 9. Форми виховної роботи соціального педагога в шкільних дитячих об’єднаннях.

Сутність та принципи виховання. Об’єкти та суб’єкти шкільних об’єднань. Форми роботи: індивідуальна (бесіди, тестування, психолого-педагогічна корекція) та групова (заняття в гуртках, робота з лідерами тощо).Тема 10. Основні форми роботи соціального педагога з профорієнтації в школі.

Поняття про форми профорієнтаційної роботи. Особливості підготовки та проведення роботи в школі. Основні напрями роботи соціального педагога з профорієнтації.Тема 11. Робота соціального педагога в мікрорайоні школи.

Зв’язок школи з мікрорайоном. Місце дозвіллєвої (позашкільної) діяльності у процесі соціального виховання учнів. Організація дозвілля школярів за місцем проживання.Тема 12. Соціальна робота з обдарованою дитиною.

Соціально-педагогічний захист обдарованої дитини. Підходи до захисту обдарований дітей. Дослідження структури індивідуальності обдарованих дітей.Тема 13. Особливості роботи соціального педагога з профілактики девіантної поведінки.

Форми та методи соціальної профілактики правопорушень. Поняття, передумови, типи девіації. Основні напрямки роботи соціального педагога з дітьми-девіантами.Тема 14. Соціальна робота школи з сім'єю.

Особливості виховного впливу сім'ї. Взаємозв’язок школи з сім'єю у вихованні дитини, роль соціального педагога. Характеристика діяльності соціального педагога з сім'єю, фактори ефективності.Тема 15. Соціально-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах.

Соціально педагогічні роботи у вищих навчальних закладах. Методи та форми соціально-педагогічної роботи у ВНЗ. Соціалізація особистості як результат соціальної роботи у ВНЗ (індивідуальні, групові, колективні).Тема 16. Соціально-педагогічна робота з молоддю щодо підготовки до сімейного життя.

Історично-джерельний огляд становлення та розвитку шлюбних стосунків: функції сім'ї;основні проблеми.

Основні умови психологічної сумісності подружжя. Проблеми стосунків поколінь у сучасній сім'ї.

Тема 17. Основні механізми діяльності соціального педагога щодо захисту прав студентів.

Гуманістичний підхід щодо забезпечення прав студентів. Основні правові норми, державні програми щодо захисту особистості.Тема 18. Пріоритетні напрямки роботи соціального педагога у ВНЗ.

Принципи, мета, завдання концепції соціальної роботи з студентською молоддю. Основні дефініції соціальної роботи зі студентами: соціальна профілактика і допомога; соціальна адаптація; соціальний захист; соціально-педагогічна корекція; соціальна реабілітація.Тема 19. Методика роботи соціального педагога з молодіжними організаціями.

Ознайомлення з молодіжними рухами в Україні (періодизація). Форми та методи соціально-виховної роботи в молодіжних організаціях. Чинне законодавство України про діяльність молодіжних об’єднань. Аналіз, прогнозування і планування роботи молодіжних організацій соціальним педагогом.МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Тема 1. Предмет, мета, завдання соціальної педагогіки як дослідницької дисципліни.

Розвиток педагогічної науки в наш час. Видатні педагоги дослідники. Статус соціальної педагогіки. Предмет соціальної педагогіки. Єкатеринбурзька соціально-педагогічна школа. Концепція соціальної педагогіки. Визначення соціальної педагогіки різними педагогами. Мета соціальної педагогіки як дослідницької дисципліни. Завдання соціальної педагогіки. Загальні категорії соціальної педагогіки як дослідницької дисципліни. Поняття “соціалізація” соціальної педагогіки. Засоби соціалізації. Результати соціалізації. Фактори соціалізації. Соціальне середовище як сукупність соціально-природних умов, обставин.Тема 2. Соціальне виховання як предмет соціально-педагогічних досліджень.

Визначення слова “культура”. Культурно-історичні теорії. Основа самовиховання – внутрішня культура. Розширення і поглиблення соціалізації у трьох сферах: діяльності, спілкуванні і самосвідомості. Дослідження багатьох вчених у відродженні соціального виховання. Визначення виховання та соціального виховання.Тема 3. Зв’язок соціально-педагогічних досліджень з іншими галузями знань.

Завдання дисципліни “Соціальна педагогіка”. Структура соціальної педагогіки як дослідницької дисципліни. Місце соціальної педагогіки в системі наук про людину. Методологія соціальної педагогіки. Підходи у процесі дослідження соціально-педагогічних явищ. Аналіз зв’язків соціальної педагогіки з іншими науками. Проблема співвідношення соціальних і природних факторів. Соціальна робота та її зв’язок з соціальною педагогікою.Тема 4. Перспективні напрями розвитку соціально-педагогічних досліджень.

Загальнонаукова методологія соціальної педагогіки. Поняття соціально-педагогічної системи. Діяльність як основа, засіб і умови розвитку особистості, її соціалізації. Антропологічний підхід, розроблений К.Д. Ушинським.Тема 5. Технологія соціально-педагогічного дослідження.

Дослідження як процес і результат наукової діяльності. Прикладні дослідження соціальної педагогіки. Методологічні параметри у соціально-педагогічному дослідженні. Основні критерії дослідження. Предмет дослідження. Критерії наукової новизни. Технологія наукового дослідження: етапи, методи, засоби. Методи педагогіки у соціально-педагогічному дослідженні. Методи теоретичного дослідження.


Тема 6. Аналіз складних соціально-педагогічних об’єктів.

Основні проблеми соціальної педагогіки. Проектування соціально-педагогічної системи. Технологія педагогічного проектування. Аспектний підхід. Системний аналіз у соціально-педагогічному дослідженні. Кібернетичний підхід до соціально-педагогічної системи. Факторний аналіз педагогічних об’єктів. Казанська педагогічна школа. Особистісний фактор. Поняття людського фактору. Технологічний підхід. Визначення понять “процес” і “технологія”. Ознаки технологічного процесу.

ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ
Тема 1. Питання соціально-правового захисту особистості в основному Законі держави та Загальній декларації прав людини.

Конституція України про соціально-правові гарантії для особистості. Конституція України про права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Конституційно визначені гаранти забезпечення прав і свобод громадян. Загальна декларація прав людини - міжнародний документ, спрямований на захист особистості.Тема 2. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань праці та соціальної політики як основа соціально-правової бази захисту особистості. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Загальна характеристика основних законодавчих та нормативно-правових актів з питань праці та соціальної політики. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування: поняття, види і принципи. Право громадян на забезпечення загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, суб'єкти та об'єкти. Забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (пенсійне страхування, медичне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності тощо, страхування від нещасного випадку, страхування від безробіття). Умови надання та підстави для припинення надання соціальних послуг і матеріального забезпечення особам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.Тема 3. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань праці та соціальної політики. Основні напрями соціальної політики.

Стан та тенденції розвитку соціальної політики в контексті захисту прав особистості. Основні цілі, завдання та пріоритетні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку суспільства.Тема 4. Ринок праці та зайнятість населення у соціально-правовому контексті.

Поняття ринку праці та зайнятості населення як значущих складових у контексті захисту прав особистості. Основні проблеми демографічного відтворення населення. Підходи до розвитку ринку праці та забезпеченню зайнятості населення. Основні напрями міграційної політики щодо соціального захисту працівників-мігрантів і збереження трудового та демографічного потенціалу.Тема 5. Основи правового захисту громадянина у процесі соціально-трудових відносин.

Захист трудових прав громадян і розвиток соціального партнерства. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Загальна характеристика кадрової політики.


Тема 6. Система оплати праці як гарантія соціального захисту прав особистості. Захист громадян як споживачів.

Загальна характеристика законодавчих та нормативно-правових актів про оплату праці. Права працівника на оплату праці та їх захист. Захист прав споживачів у сучасних умовах ринкової економіки.Тема 7. Система соціального забезпечення населення як основний напрям соціальної політики.

Система соціальної допомоги громадянам як фактор захисту їх прав. Види пільг, гарантій і компенсацій у системі життєзабезпечення і соціального обслуговування ветеранів війни та праці. Соціальний захист осіб з обмеженими фізичними можливостями. Соціальна підтримка сім'ї, жінок, дітей та молоді. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Основи соціальної підтримки громадян, звільнених у запас або відставку з військової служби, служби в органах внутрішніх справ та членів їх сімей.Тема 8. Соціально-правові основи гуманітарної політики.

Загальна характеристика законодавчих та нормативно-правових актів про освітню галузь та права людини. Збереження і розвиток інтелектуального потенціалу суспільства як основна складова підтримки науки. Основні підходи до проблем соціально-правового захисту в системі охорони здоров'я. Основи соціальної підтримки громадян у сфері культури, фізичної культури, спорту, відпочинку і туризму.Тема 9. Основні механізми соціально-правового захисту громадян у реалізації житлової політики.

Загальна характеристика законодавчих та нормативно-правових актів стосовно житлової політики. Надання населенню житлових субсидій як державний підхід до захисту прав малозабезпечених громадян. Нові механізми у впровадженні житлової політики: молодіжне кредитування.Тема 10. Основні напрямки реформування пенсійного забезпечення в Україні. Звернення громадян як одна з форм реалізації права на захист.

Загальна характеристика законодавчих та нормативно-правових актів стосовно пенсійного забезпечення в Україні. Основні соціально-правові складові пенсійного забезпечення громадян. Звернення громадян: законодавча база щодо порядку розгляду.Технології соціально-педагогічної діяльності
Тема 1. Соціальні технології і технології соціальної роботи

Поняття соціальних технологій. Сукупність методів, прийомів та впливів, що застосовуються для досягнення мети соціального розвитку. Соціальні технології як узагальнення набутих і систематизованих знань, досвіду, умінь і практики роботи суб'єктів соціальної діяльності. Соціальні технології як сукупність способів професійного впливу на соціальний об'єкт з метою його покращення, забезпечення оптимізації функціонування при можливому тиражуванні даної системи впливу. Типи та види соціальних технологій. Особливості соціальних технологій. Головні складові змісту технологізації. Компоненти соціальної роботи: структурний, функціональний, нормативний, операційний та інструментальний. Основні процедури соціальних технологій. Етапи реалізації соціальних технологій. Стратегія реалізації соціальних технологій. Структура технологій соціальної роботи.Тема 2. Технології соціально-педагогічної роботи

Технології соціально-педагогічної роботи як сукупність форм, методів та прийомів, що застосовуються соціальними службами, окремими закладами соціального обслуговування, соціальними працівниками з метою досягнення успіху соціальної роботи та забезпечення ефективності реалізації завдань соціального захисту населення. Особливості технології соціально-педагогічної роботи. Критерії ефективності процесу технологізації соціально-педагогічної роботи. Технології соціально-педагогічної роботи як сукупність способів, дій, спрямованих на встановлення, збереження чи поліпшення соціального функціонування об'єкта, а також на попередження негативних соціальних процесів.

Соціально-педагогічний підхід до соціальної роботи як сприяння саморозвитку особистості, реалізації її творчого потенціалу, здібностей, задатків. Активізації зусиль клієнтів (індивідів, груп, спільнот) на вирішення власних проблем. Інтегрований, універсальний характер соціально-педаго-1чної роботи. Основні складові соціально-педагогічних технологій: соціально-психологічні, соціально-медичні й безпосередньо соціально-педагогічні технології. Умови реалізації соціально-педагогічних технологій: особистісні якості соціального педагога, індивідуалізація і персоналізація соціально-педагогічних дій. Типові недоліки соціально-педагогічних технолог і навчальний, моралізаторський та прагматичний характер соціальної роботи. Загальні й прикладні технології соціально-педагогічної роботи. Запитання та завдання для самостійної роботи.

Тема 3. Соціальні інновації та технології соціального прогнозування

Соціальні інновації: особливості, структури, типи. Особливості соціальних інновацій порівняно з матеріально-технічними. Глобальні, регіональні й локальні інновації. Класифікація інновацій в соціальній роботі. Соціальна програма як засіб забезпечення нововведень в практику соціально-педагогічної діяльності. Соціальний педагог - посій (інноватор) творчості в соціально-педагогічному процесі. Загальна характеристика інноваційних методів та форм соціальної роботи. Взаємозв'язок понять "інновація" та "передовий досвід".

Узагальнення передового досвіду соціально-педагогічної діяльності. Значення передового досвіду в соціально-педагогічній діяльності. Передовий досвід як досвід, що реалізує прогресивні тенденції розвитку виховання і соціально-педагогічної діяльності, спирання на новітні науково-методичні досягнення. Переваги передового досвіду. Технології узагальнення передового педагогічного досвіду в системі соціально-педагогічної діяльності. Поняття "передовий" та "новий" в практиці соціально-педагогічної роботи. Критерії, відмінні риси передового соціально-педагогічного досвіду. Послідовність (алгоритм) роботи з досвідом. Завдання передового досвіду в системі соціально-педагогічної дослідницької діяльності.

Тема 4. Форми та методи соціально-педагогічної роботи та їх класифікація

Методи соціально-педагогічної діяльності. Уявлення про методи соціальної роботи, методи виховання в педагогіці і методи соціальної психології Метод як спосіб взаємодії соціального педагога і об'єкта, який сприяє накопиченню позитивного соціального досвіду, соціалізації і соціально-педагогічній реабілітації. Методи соціальної роботи (соціальної діагностики, соціальної профілактики, соціального контролю, соціальної реабілітації, соціально-економічні методи, організаційні методи).

Психологічні методи (психодіагностика, психокорекція, психологічне консультування, психотерапія).

Педагогічні методи (педагогічна діагностика, навчання, виховання). Методи соціально-педагогічної діяльності. Метод "рівний-рівному". Метод соціальної вуличної роботи.

Поняття форми соціально-педагогічної роботи. Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної роботи.

Тема 5. Методи формування свідомості як засоби соціально-педагогічного впливу

Місце методів формування свідомості в системі інших соціально-педагогічних методів. Методи переконання. Соціально-педагогічні умови успішного використання переконання. Метод навіювання та прийоми його застосування. Форми застосування методів формування свідомості. Технологія підготовки і проведення соціально-педагогічної бесіди, дискусії та диспуту. Використання конференцій у практиці соціально-педагогічної роботи. Види конференцій. Усний журнал як групова форма соціально-педагогічної роботи.Тема 6. Методи стимулювання доцільної поведінки об'єкта соціально-педагогічної діяльності

Характеристика методів стимулювання. Методи позитивного підкріплення і прийоми їх застосування. Традиційні та інноваційні форми заохочення в практиці соціально-педагогічної роботи.

Методи негативного підкріплення і прийоми їх застосування. Типові помилки соціального педагога при використанні покарання.

Методи змагання і можливості його використання в соціально-педагогічній діяльності. Класифікація змагань. Технологія організації комплексного групового змагання. Забезпечення гласності й унаочнення змагання.

Соціально-педагогічні умови успішного застосування методів стимулювання.

Тема 7. Методи організації діяльності клієнтів соціально-педагогічної роботи

Характеристика і значення методів організації діяльності. Методи соціального навчання та закріплення позитивного досвіду.

Доручення як метод організації соціально керованої діяльності. Типологія та зміст основних доручень. Стратегія надання доручення. Техніка чергування творчих доручень. Соціально-педагогічні умови успішного застосування методу доручення.

Особливості використання ігрових технік в соціально-педагогічній роботі.

Гра як форма педагогічної взаємодії і засіб розвитку творчої особистості, дитини чи молодої людини. Ігрові техніки як впливовий засіб соціально-виховної роботи. Специфіка ігрової діяльності в системі соціально-педагогічної роботи. Класифікація ігор у соціально-педагогічній роботі. Психолого-педагогічні умови застосування гри в соціально-педагогічній роботі: визначення творчого потенціалу гри; визначення місця і часу проведення, кількості учасників; забезпечення комфортності й природності гри урахування вікових та анатомо-фізіологічних особливостей учасників гой; захист людської гідності, морального самопочуття кожного учасника ти; визначення місця ігротехніка під час проведення гри; цілеспрямоване поширення прав учасників гри. Психолого-педагогічні умови організації гри в процесі соціально-педагогічної діяльності. Авторська картотека творчих ігор. Принципи систематизації цієї картотеки: алфавітний, за змістом, за віком учасників, за кількістю учасників, за типом гри тощо.

Тема 8. Особливості соціальної роботи в умовах оздоровчого табору

Переваги роботи літнього дитячого оздоровчого табору у вирішенні , проблем соціально-педагогічної роботи. Сутність і специфіка робот тимчасових дитячих та юнацьких організацій в сучасних умовах. Сутність та специфіка роботи соціального педагога як організатора діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах літнього табору. Методичний вантаж педагога. Професійні обов'язки педагога-організатора. Відповідальність за життя та здоров'я дитини. Урахування в роботі специфіки, традицій роботи ніколи, умов району, міста. Творча особистість педагога-вихователя.

Табірна зміна як надзвичайно концентрований за змістом та виховною ефективністю період діяльності дитячого чи юнацького тимчасового колективу. Етапи табірної зміни: підготовчий, організаційний, основний, підсумковий. Види, форми колективного планування роботи дитячого колективу в умовах табору. Основні принципи самоврядування в діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах літнього табору. Органи самоврядування. Система доручень в умовах тимчасового літнього оздоровчого табору. Зміст найбільш поширених доручень.

Поняття тематичного Дня-свята. Методика проведення найбільш типових табірних Днів. Спортивно-оздоровча робота в умовах табору. Проведення Днів спорту чи Малих олімпійських ігор в умовах літнього табору. Спортивне свято як різновид дитячого театралізованого свята.

Організація народознавчої та пошуково-краєзнавчої роботи в умовах літнього табору.

Характеристика і класифікація ігор, що доцільні для використання в роботі табору. Останні дні табірної зміни (Карнавал, Ярмарок, Свято прощання тощо). Проведення підсумкових фестивалів, творчих оглядів, концертів. Прощання з вихованцями. Підсумкова бесіда з батьками. Проведення педагогічно) наради чи підсумкової конференції.Тема 9. Рекламно-інформаційні технології в діяльності соціального педагога

Сутність та специфіка використання рекламно-інформаційних технологій у діяльності соціальних працівників. Поняття "Засоби масової інформації". Роль засобів масової інформації як одного із соціальних інститутів та їх вплив на сучасне суспільство. ЗМІ як один із соціальних інститутів. Особливості впливу ЗМІ на формування способу життя суспільства. Проблема негативного виливу засобів масової інформації на населення. Стратегія і технології взаємодії соціального працівника з засобами масової інформації. Специфіка рекламної діяльності соціальних працівників та установ. Стратегія створення кола інформаційних джерел, якими може користуватися соціальний педагог у своїй діяльності (преса, телебачення, радіо). Форми взаємодії зі ЗМІ. Тактика взаємодії соціального працівника зі ЗМІ. Види інформаційного впливу у роботі соціального педагога.

Технології використання рекламних засобів у діяльності соціальних працівників. Основні проблеми психологічної адаптації рекламної продукції до умов суспільства.

Типові види реклами, які використовуються в практиці соціально-педагогічної роботи: графічна частина, слоган (рекламний девіз, лозунг, зачин), інформаційний блок, діапазон запропонованих послуг, спонукання потенційного клієнта (спонсора, партнера) до дії, адреса і зв'язок, елементи фірмового стилю. Специфічні ознаки соціальної реклами. Типові помилки, які слід враховувати у ході реалізації рекламної стратегії соціального педагога. Технології створення і використання прес-релізу як форми рекламно-інформаційної діяльності.Тема 10. Технології соціальної терапії в діяльності соціального педагога

Система впливів, що перешкоджають ефективній самореалізації особистості, розкриттю її здібностей та обдарувань. Проблема надання психолого-педагогічної допомоги особистості. Здійснення немедичної корекції чи терапії у ставленні дитини до себе, до інших і до реального життя. Індивідуальна та групова форми роботи з клієнтом (їх переваги та недоліки). Особливості психолого-педагогічної групової терапії. Організація роботи групи. Основні проблеми занять психолого-терапевтичних груп. Проблеми шкільного психолого-педагогічного консультування, а саме: проблеми стосунків вчитель -учень, вчителі -батьки, учнів між собою, питання адаптації до навчання, до умов та вимог школи, проблеми успішності та розвитку здібностей школярів. Роль та місце батьків у заняттях групи.

Окремі напрями психотерапії: епістолярна терапія, казкотерапія, арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія.

Тема 11. Технології визначення ефективності соціально-педагогічної роботи

Критерії оцінки ефективності соціально-педагогічної роботи. Поняття результату соціально-педагогічної діяльності. Оптимальність соціально-педагогічних дій, чинники її досягнення. Критерії оцінки діяльності соціального педагога. Рівні визначення готовності соціального педагога до виконання діяльності (особистісна готовність; теоретична і технологічна готовність).

Результативність діяльності соціального педагога і критерії її визначення (особистісне зростання вихованців; високий рівень надання допомоги і підтримки; досягнення підвищення рівня захищеності особистості; забезпечення фізичного та психічного здоров'я клієнта тощо). Співвідношення кількісних та якісних критеріїв оцінки діяльності соціального педагога. Методика соціально-педагогічної оцінки рівня професіоналізму соціального педагога.

Тема 12. Технології соціально-педагогічної роботи з сім'єю

Завдання соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Типологія видів сімей, що потребують допомоги та підтримки соціального педагога. Технології діагностики сімейних стосунків. Соціально-педагогічна паспортизація сім’ї.

Методика створення генограми сім'ї. Технології сімейної терапії. Технології соціального патронажу, інспектування, нагляду. Технології соціально-педагогічного сімейного консультування, Специфіка роботи соціального педагога з молодою сім'єю; із студентською сім'єю; із кризовими сім'ями тощо.

Методика організації роботи сімейного клубу, сімейної консультації. Технології підготовки і проведення сімейного свята.Тема 13. Специфіка соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми та молоддю

Завдання виховання людей з високим творчим потенціалом постає як актуальна проблема сучасної соціально-педагогічної науки і практики і соціальна необхідність. Соціально-педагогічні особливості позитивної девіації. Поняття "творча особистість", „творчість" як основні, центральні поняття соціальної педагогіки. Психофізіологічні особливості обдарованості. Структура творчої особистості. Види обдарувань та типи творчої роботи з обдарованою молоддю. Технології виявлення, діагностики обдарованості. Соціально-педагогічні установи, що працюють з обдарованою молоддю. Діяльність соціального педагога в будинках творчості, клубах, студіях.

Специфіка соціально-педагогічної роботи в ліцеях, гімназіях, спеціальних класах для дітей з високим рівнем сформованості творчих здібностей. Завдання щодо створення сприятливого соціального середовища для розвитку творчої особистості юного громадянина.

Тема 14. Технології соціально-педагогічної допомоги і підтримки осіб з обмеженими можливостями

Класифікації клієнтів з обмеженими можливостями. Теоретико-технологічні основи процесу соціально-педагогічного супроводу клієнтів з обмеженими можливостями. Завдання соціального педагога в роботі з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями. Технології вивчення особи ті дітей з обмеженими можливостями. Технології соціального супроводу та патронажу в роботі з цією групою клієнтів. Реалізація соціально-психолого-педагогічних програм соціалізації дітей з обмеженими можливостями. Програми "Разом заради розвитку", "Крок за кроком", "Джерело"; (форми і методи роботи соціального педагога в цих програмах.Тема 15. Технологізація волонтерської роботи в соціально-педагогічній діяльності

Концептуальні підходи до організації волонтерського руху в Україні. Основні ресурси волонтерської діяльності. Стратегія управління діяльністю волонтерських груп. Характеристика соціальних програм, проектів та акцій, у яких беруть участь волонтери. Діяльність волонтерів в умовах вуличної соціальної роботи. Діяльність волонтерів в системі формування здорового способу життя. Робота волонтерів з клієнтами з обмеженими можливостями. Система підготовки волонтерів до участі в соціально-педагогічній діяльності. Школа, семінар як форми навчання волонтерів. Проект діяльності центру волонтерів "Добра воля". Підготовка волонтерів в умовах тимчасових творчих об'єднань молоді. Проблеми пропаганди і популяризації волонтерської діяльності в сучасних умовах.


ПИТАННЯ

вступних випробувань зі спеціальності «Соціальна педагогіка»

за ступенем «магістр»

 1. Сутність та специфіка технологій соціально-педагогічної діяльності.

 2. Розкрийте структуру соціально-педагогічної технології.

 3. Бесіда, види бесід. Правила застосування бесіди в соціально-педагогічній діяльності.

 4. Технології проведення соціально-педагогічної бесіди.

 5. Технології проведення консультації в соціально-педагогічній діяльності.

 6. Застосування групових технологій в соціально-педагогічній діяльності.

 7. Технології організації і проведення гри в соціально-педагогічній діяльності.

 8. Схарактеризуйте проектну діяльність соціального педагога.

 9. Схарактеризуйте діагностико-прогностичні технології в соціально-педагогічній діяльності.

 10. Схарактеризуйте технології соціально-педагогічної діяльності з сім’єю.

 11. Схарактеризуйте технології соціально-педагогічного патронажу сім’ї.

 12. Схарактеризуйте технології соціально-педагогічної допомоги потерпілим від сімейного насилля.

 13. Схарактеризуйте технології гендерного виховання дітей та молоді

 14. Схарактеризуйте технології соціально-педагогічної діяльності в дозвіллєвій сфері.

 15. Схарактеризуйте технології соціально-педагогічної профілактики в формуванні здорового способу життя дітей та молоді.

 16. Схарактеризуйте технології соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки дітей та молоді.

 17. Схарактеризуйте технології соціально-педагогічної профілактики протиправної поведінки дітей та молоді.

 18. Схарактеризуйте технології соціальної реабілітації дітей та молоді.

 19. Розкрийте зміст соціально-педагогічної терапії.

 20. Соціально-педагогічні технології роботи з обдарованими дітьми.

 21. Класифікація нормативно-правових актів та їх характеристика.

 22. Поняття та ознаки правових актів. Нормативно–правові та індивідуально-правові акти.

 23. Система законодавства: поняття й структура.

 24. Поняття прав та свобод людини і громадянина.

 25. Схарактеризуйте індивідуальні та колективні права і свободи людини й громадянина.

 26. Види прав і свобод людини й громадянина.

 27. Схарактеризуйте систему забезпечення права громадян на працю та відпочинок.

 28. Розкрийте особливості праці окремих категорій громадян в Україні.

 29. Розкрийте сутність та види трудового договору як форми захисту права громадян на працю та відпочинок.

 30. Розкрийте діяльність міжнародних організацій щодо захисту прав та інтересів дітей.

 31. Схарактеризуйте систему нормативного забезпечення захисту прав дітей в Україні.

 32. Визначте загальні пріоритети державної молодіжної політики в Україні.

 33. Розкрийте сутність державної підтримки дитячого та молодіжного громадського руху в Україні.

 34. Схарактеризуйте систему соціальних інститутів, що здійснюють соціально-правовий захист прав та інтересів дітей в Україні.

 35. Визначте конституційні принципи правового статусу людини й громадянина в Україні.

 36. Виникнення і розвиток вітчизняної соціальної педагогіки.

 37. Об’єкт і предмет соціальної педагогіки.

 38. Мета і завдання соціальної педагогіки.

 39. Проаналізуйте принципи соціально-педагогічної діяльності.

 40. Дайте порівняльну характеристику моделей підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності в США та Німеччині.

 41. Дайте характеристику ресоціалізації та висвітліть специфіку соціально-педагогічної роботи в пенітенціарних закладах.

 42. Проаналізуйте вимоги до особистісних та професійних якостей соціального педагога. Розкрийте морально-етичні, психологічні та педагогічні якості соціального педагога. Визначте можливості діагностування професійних умінь та якостей соціального педагога.

 43. Толерантність як особистісна характеристика соціального педагога. Значення толерантності в сучасному суспільстві. Розкрийте способи розвитку толерантності в соціально-педагогічній практиці.

 44. Наведіть систему факторів соціалізації, визначте їх значення для людини, проаналізуйте зв’язки між ними.

 45. Схарактеризуйте адаптаційний потенціал людини. Висвітліть засоби соціальної адаптації в діяльності соціального педагога.

 46. Розкрийте зміст та види соціальної профілактики.

 47. Дайте характеристику особливостей сімейного виховання та засобів соціально-педагогічної допомоги дитині в умовах неповної сім’ї.

 48. Дайте характеристику особливостей сімейного виховання та засобів соціально-педагогічної допомоги дитині в умовах багатодітної сім’ї.

 49. Дайте характеристику особливостей сімейного виховання та засобів соціально-педагогічної допомоги дитині в умовах прийомної сім’ї.

 50. Дайте характеристику особливостей сімейного виховання та засобів соціально-педагогічної допомоги дитині в умовах сім’ї, що має дитину з особливими потребами.

 51. Дайте характеристику поняття сирітства і форм опікування дітей-сиріт в Україні. Визначте причини й наслідки соціального сирітства. Висвітліть особливості соціалізації дітей-сиріт в закладах інтернатного типу.

 52. Схарактеризуйте групи неповнолітніх, що належать до «дітей вулиці». Висвітліть сутність та зміст роботи з «дітьми вулиці».

 53. Висвітліть типологію інвалідності та дайте характеристику підходів до вирішення проблем людей з обмеженими функціональними можливостями.

 54. Дайте порівняльну характеристику медичної (адміністративної) та соціальної (інтерактивної) моделі соціальної підтримки недієздатних осіб.

 55. Висвітліть сутність та особливості соціально-педагогічної діяльності з профілактики різноманітних залежностей.

 56. Розкрийте зміст, методи та форми роботи з дітьми з особливими потребами в загальноосвітньому навчально-виховному закладі.

 57. Розкрийте зміст, методи та форми роботи з дітьми з особливими потребами в інтернатному закладі.

 58. Визначте роль школи в процесі соціалізації особистості.

 59. Дайте характеристику відкритої моделі школи як соціальної системи.

 60. Схарактеризуйте функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах.

 61. Дайте змістовну характеристику документації соціального педагога. Наведіть структуру соціального паспорта класу.

 62. На основі нормативних документів визначте права та обов’язки соціального педагога в закладах освіти.

 63. Розкрийте змістовну сутність основних напрямів роботи соціального педагога в закладах освіти.

 64. Схарактеризуйте основні напрями, форми соціального виховання в дошкільних навчальних закладах.

 65. Дайте характеристику сучасним закордонним концепціям соціального виховання в школі.

 66. Визначте особливості роботи соціального педагога з пільговим контингентом у різних типах освітніх закладів.

 67. Розкрийте особливості напрямів діяльності суб’єктів соціально-педагогічної служби школи.

 68. Дайте характеристику компонентам соціально-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі

 69. Розкрийте основні напрями роботи соціального педагога з різними типами сім’ї в загальноосвітньому навчальному закладі.

 70. Схарактеризуйте специфіку дозвіллєвої діяльності і висвітліть особливості діяльності соціального педагога в позашкільній установі. Визначте етнокультурні особливості організації дозвіллєвої діяльності.

 71. Схарактеризуйте літній табір як соціокультурне середовище розвитку особистості. Проаналізуйте соціально-педагогічні проблеми, що можуть виникнути у літньому таборі.

 72. Наведіть та схарактеризуйте види та форми девіантної поведінки. Визначте способи профілактики девіантної поведінки у підлітковому середовищі.

 73. Дайте визначення поняттю соціально-педагогічної віктимології. Розкрийте основні напрями і форми роботи з різними групами людей, що стали жертвами несприятливих умов соціалізації.

 74. Дайте загальну характеристику залежної поведінки. Схарактеризуйте феномен со-залежності.

 75. Дайте характеристику об’єктів соціально-педагогічної діяльності молодіжних служб. Визначте провідні напрями, зміст та форми роботи соціальних служб для молоді.

 76. Схарактеризуйте апарат наукового соціально-педагогічного дослідження.

 77. Схарактеризуйте технологію наукового соціально-педагогічного дослідження.

 78. Схарактеризуйте методологію наукового соціально-педагогічного дослідження.

 79. Факторний аналіз до вивчення процесів у соціально-педагогічній системі.

 80. Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності.

 81. Об’єкти соціально-педагогічної діяльності.

 82. Функції соціально-педагогічної діяльності.

 83. Загальна характеристика діяльнісного підходу в науці. Особистісно-діяльнісний підхід до розгляду соціально-педагогічних об’єктів.

 84. Моделювання соціально-педагогічних об’єктів.

 85. Завдання раціонального пізнання соціально-педагогічних об’єктів.

 86. Форми мислення: поняття, судження, умовиводи. Приклади.

 87. Умовиводи індуктивного і дедуктивного типів. Істинність вивідного знання.

 88. Характеристика процесу здобування фактів у діяльності соціального педагога.

 89. Застосування методу спостереження в діяльності соціального педагога.

 90. Методи діагностики в соціально-педагогічному дослідженні.

 91. Мета та завдання соціальної педагогіки як дослідницької дисципліни.

 92. Культурологічний підхід до розгляду соціально-педагогічних об’єктів.

 93. Прикладні наукові дослідження соціальної педагогіки.

 94. Основні критерії наукового дослідження.

 95. Критерії наукової новизни соціально-педагогічного дослідження.

 96. Методи теоретичного соціально-педагогічного дослідження.

 97. Методи експериментального соціально-педагогічного дослідження.

 98. Проектування соціально-педагогічної діяльності.

 99. Аспектний підхід до розгляду соціально-педагогічних об’єктів. Системний аналіз у соціально-педагогічному дослідженні.

 100. Технологічний підхід до розгляду соціально-педагогічних об’єктів.

Критерії оцінювання


Бали

Критерії оцінювання студентів

Два

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання або відтворення окремих фактів, виявляє елементарний рівень засвоєння матеріалу. Викладає матеріал на рівні окремих фрагментів, що складає незначну частину навчального матеріалу.

Три

Студент володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює репродуктивно. Має утруднення в самостійному аналізі навчального матеріалу, формулюванні висновків, припускається помилок, серед яких значна кількість суттєві. Не завжди може навести власні приклади на підтвердження певних тверджень.

Чотири

Студент вільно володіє матеріалом в достатньому обсязі; в цілому самостійно застосовує матеріал на практиці, може розв’язувати завдання в стандартних ситуаціях, добирати переконливі аргументі на підтвердження матеріалу. Припускається помилок, серед яких можуть бути суттєві, але студент здатний самостійно їх виправляти. При повному відтворенні матеріалу може порушуватись логічність або послідовність його викладення.

П’ять

Студент в повному обсязі володіє матеріалом, вільно висловлює власні думки і ставлення, здатний застосовувати вивчений матеріал на практиці, в тому числі в нестандартних ситуаціях; добирає переконливі аргументи, наводить власні приклади; виявляє творчі здібності. Викладення матеріалу логічне, послідовне, обґрунтоване.

Каталог: sites -> default -> files -> files -> Priimalna -> 2015 -> Progr-5%20kurs%202015
Progr-5%20kurs%202015 -> Історія україни вступ
Progr-5%20kurs%202015 -> Загальна соціологічна теорія
Progr-5%20kurs%202015 -> Програма курсів: загальна психологія тема 1: Предмет та задачі психології як науки
Progr-5%20kurs%202015 -> Загальна соціологічна теорія
Progr-5%20kurs%202015 -> Г. С. Сковороди здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Економічна теорія». Здобути такий рівень освіти можуть особи, що мають диплом
Progr-5%20kurs%202015 -> Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
Progr-5%20kurs%202015 -> Програма комплексного вступного іспиту з української мови з методикою викладання в загальноосвітній школі розроблена на підставі навчальних програм основних дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра за спеціальністю
Progr-5%20kurs%202015 -> 1. мета та завдання навчальної дисципліни

Скачати 324.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка