Соціальна екологія лекційний курсСторінка1/37
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.27 Mb.
#9886
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37Соціальна екологія

(лекційний курс)

ЗМІСТ


КОРОТКИЙ СЛОВНИК ВИКОРИСТАНИХ ТЕРМІНІВ 3

МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 4

ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ 5

Тема 1. Соціальна екологія як наука 6

1. Історичні передумови зародження та становлення соціальної екології 6

2. Предмет соціальної екології 8

3. Соціоекосистема як об’єкт дослідження соціоекології 9

4. Структура соціальної екології та її місце в системі наук 10

Тема 2. Методологічні засади соціальної екології 13

1. Методологія вивчення соціоекосистеми 13

2. Біосферне вчення як методологічна основа виникнення і розвитку соціоекології 13

3. Основні методологічні принципи гармонізації взаємодії суспільства і природи 15

4. Сучасні методологічні напрямки та концепції соціальної екології 16

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи в історії цивілізації 20

1. З історії становлення людини 20

2. Мисливсько-збиральницька культура 20

3. Епоха аграрної культури 21

4. Етап індустріального суспільства 22

5. Постіндустріальна епоха 23

ЧАСТИНА ІІ. ЛЮДИНА І ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 25

Тема 4. Людина і навколишнє середовище 26

1. Середовище існування людини та його компоненти 26

2. Типологія (класифікація) поняття “навколишнє середовище” 29

3. Властивості навколишнього середовища (довкілля) 31

4. Енвайронментологія як наука про оточуюче людину середовище 34

Тема 5. Людина і географічне середовище 38

1. Геосистема та її функціональні особливості. Вчення Р.Б. Сочави про геосистеми 38

2. Зміни та перетворення природних процесів і компонентів природи господарською діяльністю 41

3. Підтримка динамічної рівноваги природних ландшафтів. Роль геоекології в оптимізації геоекосистем 50

4. Природно-заповідні території: їх типологія, значення 52

Тема 6. Людина і атмосфера 57

1. Атмосфера, її роль в кругообігу речовин та енергії в природі 57

2. Джерела забруднення, забруднювачі повітряного басейну, їх вплив на здоров’я людей 58

3. Проблеми збереження теплового балансу та стратосферного озону 62

4. Заходи по запобіганню атмосферних забруднень 64

Тема 7. Людина і гідросфера 66

1. Гідросфера, роль води в кругообігу речовин у природі і житті людей 66

2. Фізичне, хімічне та органічне забруднення вод (причини і наслідки). Проблема дефіциту і причини нестачі прісних вод 70

3. Проблема забруднення вод Світового океану та відродження малих річок 73

4. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Способи очищення стічних вод 75

Тема 8. Людина і педосфера 80

1. Педосфера, роль грунтів в кругообігу речовини в природі і житті людей 80

2. Земельний фонд планети, України 82

3. Несприятливі природно-антропогенні процеси, що ведуть до деградації грунтів 83

4. Заходи для збереження та раціонального використання грунтів 85

Тема 9. Людина і геологічне середовище 88

1. Літосфера, земна кора. Геологічні процеси, що діють у літосфері 88

2. Надра-мінеральна основа біосфери 89

3. Геологічне середовище. Причини нераціонального використання ресурсів надр 90

4. Заходи для раціонального використання ресурсів надр. Роль інженерної геології в розробці наукових основ експлуатації надр. 93

Тема 10. Людина і біосфера 96

1. Біосфера та її роль у житті людей, основні підходи до розв’язання проблеми взаємовідносин суспільства і природи 96

2. Біоекологія як фундамент сучасної екології, її предмет та основні завдання 97

3. Вплив антропогенних факторів на живі організми 103

4. Заходи по збереженню та відтворенню генофонду планети 105

ЧАСТИНА ІІІ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ 110

Тема 11. Медичні аспекти соціоекології 111

1. Екологія людини як наука, її об’єкт дослідження та основні завдання 111

2. Поняття про гігієнічне нормування, гранично допустимі концентрації, гранично допустимі рівні і дози.. 113

3. Зв’язок внутрішнього середовища людина з навколишнім середовищем; поняття про гомеостаз 114

4. Вплив абіотичних, біотичних компонентів та антропогенних чинників забруднення біосфери на стан здоров’я людей 115

5. Вплив радіоактивного забруднення на здоров’я населення 119

6. Канцерогенна дія факторів середовища на людський організм 121

Тема 12. Технологічні аспекти соціоекології 124

1. Науково-технічний прогрес і соціоекологічна криза 124

2. Недосконалість технічних засобів і технологічних процесів – основна причина забруднення природного середовища 125

3. Методи захисту навколишнього природного середовища. Нові технологічні принципи 127

4. Біотехнологія як еталон безвідходного виробництва 130

Тема 13. Економічні аспекти соціоекології 133

1. Види природокористування як фактор зміни і перетвореності природи. Природні ресурси і їх класифікація 133

2. Принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 134

3. Способи регулювання природокористування 136

4. Підходи до економічної оцінки впливу людини на природу 141

Тема 14. Аспекти екологічного права і екополітики 145

1. Поняття і система екологічного права 145

2. Екологічне законодавство України 147

3. Екологічні права і обов’язки громадян 149

4. Соціально-екологічна політика 150

5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері 151

Тема 15. Елементи екологічної культури та педагогіки 154

1. Екологізація суспільної свідомості 154

2. Екологічна етика і гуманізм 155

3. Екологічна культура як діяльність 156

4. Екологічна культура, освіта, виховання 159
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка