Складова позитивногоСторінка10/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10є) книги для позакласної роботи


ж) науково-популярні книжки


з) збірники вправ, текстів


7.

Навчально-методичні комплекси (тематичні папки), які забезпечують індивідуальний та диференційований підхід у навчанні:

а) Матеріали олімпіад, конкурсів, турнірів, МАН, інтелектуальні ігри
б) матеріали державної підсумкової атестації, ЗНО


в) моніторинг навчальних досягнень учнів з пред­мета


г) матеріали для позакласної роботи


ґ) профорієнтаційні матеріали


д) методичні рекомендації щодо викладання на­вчального предмета


є) матеріали перспективного педагогічного досвіду


є) методичні розробки вчителівж) теми творчих робіт


з) матеріали краєзнавчого характеру
8.

Раціональність оформлення інтер'єру кабінету.

У кабінеті експонується:

а) національна символіка
б) довідкові матеріали


в) змінні інструктивні матеріалиг) таблиці, схемиг) інструкції


д) правила з техніки безпеки
9.

Організація роботи щодо дотримання правил техніки безпеки (наявність у кабінеті):

а) аптечка, її укомплектованість
в) інструкції з техніки безпеки


г) акт-дозвіл на експлуатацію кабінету


ґ) журнал громадсько-адміністративного контролю


д) журнал реєстрації вступного інструктажу з безпе­ки життєдіяльності


є) журнал реєстрації первинного (позапланового, цільового) інструктажу учнів з безпеки життє­діяльності


є) правила роботи в кабінеті


ж) правила пожежної безпекиз) правила дорожнього рухуи) права та обов'язки учніві) єдині вимоги до учнів


10.

Нормативні документи:

а) паспорт кабінету

б) розклад роботи кабінетув) перспективний план розвитку кабінету


г) план роботи кабінету на поточний навчальний рікг) навчальні програми з предметад) календарні планиє) поурочні плани


є) критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


ж) план роботи гуртка


з) книга обліку


и) інвентарні книги


ї) книга матеріальних цінностей
11.

Організація обладнання кабінету:


Силами учнів:
а) виготовлено

6) відремонтовано


12.

Естетичне оформлення кабінету


Пам’ятка з вивчення результативності

роботи кабінету
1. Відповідність обладнання кабінету Типовому переліку.

2. Забезпеченість кабінету технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.

3. Забезпеченість кабінету аудіовізуальними посібниками, роздавальним матеріа­лом.

4. Забезпеченість кабінету програмовою літературою, словниками, довідниками, підручниками.

5. Систематизація навчального обладнання, аудіовізуальних посібників, розда­вального матеріалу, літератури.

6. Стан ведення інвентарної книги.

7. Відповідність меблів кабінету санітарно-гігієнічним вимогам.

8. Стан збереження обладнання, посібників, літератури, меблів.

9. Наявність навчальних матеріалів з предмета (програми, тексти контрольних робіт, матеріали для проведення тематичних оцінювань тощо).

10. Наявність методичних рекомендацій, розробок уроків та позакласних заходів.

11. Наявність матеріалів для позакласної роботи з предмета (матеріали про прове­дення вечорів, олімпіад, конкурсів, занять гуртків тощо).

12. Естетичне оформлення кабінету. Доцільність експозицій кабінету.

13. Матеріали з техніки безпеки.

14. Вплив навчального кабінету на результативність навчально-виховного процесу в школі (на основі вивчення уроків та позакласних заходів, співбесіди з учнями та вчителями).


Затверджено

-------------------------

Наказ директора школи № -

від —————
Література
1. Орієнтир керівника загальноосвітньої школи (практичні матеріали) / Упорядники: Г. Л. Мороз, Л. 3. Онищук. — Тернопіль: Астон.
2. Робоча книга заступника директора з навчально-виховної роботи / Упор. В. Лаврук. — К.: Ред. за­гальнопед. газ, 2007.
3. Шкільне методичне об'єднання. Суспільно-гуманітарний цикл: нормативні документи, плануван­ня діяльності, позакласна та виховна робота / Авт.-упорядники І. П. Нікітіна, Ю. О. Нікітін, В. В. Шліхова. — 2-е вид. — X.: Вид. група «Основа», 2006
4. Шкільний кабінет: Новий ритм роботи / Упоряд. Л. Галіцина. — К.: Вид. дім «Шк. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006.
5. Паспорт навчального кабінету./ І.П.Нікітіна, Ю.О.Нікітін, О.В.Галегова.—Х.:Вид.група «Основа», 2010
6. Паспорт кабінету української мови та літератури. Українська мова та література. — К.: Вид. дім «Шк. світ», 2007
7. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів від 09.09.04 №1121/9720.—Інформаційний збірник №21-22, 2004

Зміст
І. Кабінет іноземної мови — творча лабораторія

вчителя 3

Навчальний кабінет його основні завдання 3


ІІ. Комплексне забезпечення навчально-виховного

Процесу 6

Комплексне методичне забезпечення предмета 6

Комплексне методичне забезпечення методичного

об’єднання 8

Положення про навчальні кабінети 9

Пам’ятка з підготовки кабінету іноземної мови до

огляду 20
ІІІ. Вимоги до кабінету іноземної мови та

необхідна документація 21

Вимоги до робочого місця вчителя 24

Контроль за станом кабінету іноземної мови 25

Вимоги до робочого місця учнів 26

Контроль за робочим місцем вчителя й учнів 26
ІV. Розміщення і зберігання навчального

обладнання та підготовка його до використання

на уроках 27

Оснащення кабінету 27


V. Організація роботи кабінету та керівництво ним 28

Функціональні обов’язки 29

Посадова інструкція вчителя 30

Акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті 35

Інструкція з техніки безпеки в кабінеті іноземної мови 36

Паспорт кабінету іноземної мови 36

Паспорт збереження майна 37

Опис майна кабінету 38

Інвентарна відомість технічних засобів навчання 38
VI. Планування роботи кабінету 41

Орієнтовний план роботи кабінету іноземної мови 43

Перспективний план роботи кабінету іноземної мови 49

План розвитку кабінету іноземної мови 51

Аналіз роботи кабінету іноземної мови 51

Завдання кабінету іноземної мови 51

Нормативні документи 51

Матеріали для вимірювання стандартів освіти 52

Навчально-наочні посібники 54

Екранно-звукові посібники 54

Навчально-методичні комплекси 56

Перелік програм, підручників та навчально-

методичних посібників, рекомендованих МОН

України для використання у ЗНЗ 57


VII. Результативність роботи кабінету 67

Атестація кабінету іноземної мови 68

Пам’ятка з вивчення результативності роботи

кабінету 74

Для нотаток

Для нотатокДля нотаток

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка