Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньомуСкачати 69.54 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір69.54 Kb.

Конспект уроку з української мови


Тема: Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.

Мета: Ознайомити учнів із поняттям про складносурядне речення, його будову і засоби зв’язку в ньому; розвивати вміння знаходити складносурядні речення у тексті, моделювати їх та використовувати у мовленні; виховувати повагу до особистості та творчості Т.Г.Шевченка, плекати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань(формування мовної компетенції)

Обладнання: Таблиця “Складносурядне речення”, “Розряди сполучників”, портрет Т.Г.Шевченка, комп’ютер, проектор, презентація “Дитинство Шевченка” та “Шевченко на засланні”.

ХІД УРОКУ: 1. Організаційна частина уроку.

 2. Актуалізація опорних знань учнів за питаннями:

  1. Який розділ науки про мову називається синтаксисом?

  2. Який розділ науки про мову називається пунктуацією?

  3. Які синтаксичні одиниці ви знаєте?

  4. Назвіть види речень за будовою.

  5. Яке речення називається простим? Наведіть приклад.

  6. Яке речення називається складним? Наведіть приклад.

  7. Перелічіть види складних речень.

  8. Знання про який розряд сполучників нам знадобляться сьогодні на уроці? Перелічіть сполучники, які належать до цього розряду (домашнє завдання минулого уроку). Порівняння сказаного зі змістом таблиці “Розряди сполучників”.

 1. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

 2. Робота з текстом (текст про Т.Г.Шевченка записаний на дошці; на екрані проектора – слайди презентації про дитинство Шевченка: портрет, Шевченко у дитинстві, вигляд с. Моринців, хата батьків)

ТЕКСТ

(1)Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринцях Звенигородського повіту Київської губернії, а дитинство його пройшло в сусідньому селі Кирилівці. (2)В убогій і тісній хаті жила велика родина: батьки й шестеро дітей. (3)Тарасів батько був людиною розумною і працьовитою. (4)Разом із дружиною він тяжко працював на панщині, також обробляли вони й клапоть землі, виділеної їм. (5)Єдиним законом у ті часи була панська сваволя.

Завдання для аналізу тексту:


 1. Прочитайте і запишіть текст, переглядаючи слайди.

 2. Перекажіть текст, доповнюючи відомою вам інформацією про Т.Г.Шевченка.

 3. Знайдіть у тексті прості речення, доведіть, що речення №2,3,5 – прості.

 4. Чим відрізняються речення №1 і №4 від простих?

 5. Зі скількох частин складається речення №1 і №4?

 6. За допомогою чого з’єднані частини складного речення? До якого розряду належать сполучники у складних реченнях?

 7. Чи можна поставити запитання від однієї частини складного речення до іншої?

 8. Перетворіть усно речення №1 на два простих.

 9. Перетворіть усно речення №4 на два простих.

 10. Зробіть висновок, рівноправні чи нерівноправні частини у 1 і 4 реченнях.

 11. Накресліть схему 1 і 4 речення.

 12. Висновок: 1 і 4 речення – складносурядні

 1. Пояснення вчителя, аналіз таблиці “Складносурядне речення”, запис у зошиті, визначення:

Складносурядне речення – це речення, частини якого рівноправні за змістом і з’єднані сурядними сполучниками.

 1. Виконання системи вправ на закріплення здобутих знань:

  1. Знайдіть сурядні сполучники у 2, 3, 5 реченнях, яку роль вони виконують у цих реченнях?

  2. Запишіть речення; розставте розділові знаки; визначте твір Т.Шевченка, з якого взято дані рядки; визначте вид складного речення, доведіть, накресліть схему (речення записані на дошці, або спроектовані на екран)   1. (1)Уже покликали до паю,

(2)А я собі у бур’яні

Молюся Богу …

(Т.Г.ШевченкоМені тринадцятий минало”)

[1…], a [2…] – складносурядне речення


   1. (1)Сичі в гаю перекликались,

(2)Та ясен раз у раз скрипів.

(Т.Г.Шевченко Причинна”)

[1…], та [2…] – складносурядне речення


   1. (1)Там десь милий чорнобривий

По полю гуляє,

(2)А я плачу, літа трачу,

Його виглядаю.

(Т.Г.Шевченко Тополя”)

[1…], a [2…] – складносурядне речення   1. В того доля ходить полем –

Колоски збирає;

А моя десь, ледащиця,

За морем блукає.

(Т.Г.Шевченко Думка”)

[1…]; a [2…] – складносурядне речення


   1. І заплакала Лілея,

А Цвіт Королевий

Схилив свою головоньку

Червоно-рожеву

На білеє пониклеє

Личенько Лілеї.

(Т.Г.ШевченкоЛілея”)

[1…], a [2…] – складносурядне речення  1. Записати речення, визначити його вид, довести, що речення не є складносурядним; підкреслити члени речення:

   1. Лічу в неволі дні і ночі і лік забуваю.

(Т. Шевченко 1850р., Оренбург)

   1. По улиці вітер віє та сніг замітає.

(Т.Шевченко, 1848р., Кос-Арал)

(Додаткове запитання з літератури: про який період у житті Тараса Шевченка йде мова, що ви про нього знаєте? На екраніслайди про період заслання Тараса Шевченка).Коментар учителя: слід розрізняти складносурядне речення і просте речення, у якому сполучник сурядності з’єднує однорідні присудки.

  1. Складіть речення за схемою: [1…], і [2…].

[1…], a [2…].

  1. Запишіть речення. Чи можна вважати його складносурядним, чому? Визначте його вид.

(1)У тієї Катерини

Хата на помості,

(2)Із славного Запорожжя

Наїхали гості.

(Т.Шевченко, 1848р., Кос-Арал)

[1…], [2…]. – безсполучникове складне речення.


 1. Систематизація та узагальнення вивченого:

  1. Метод “Мікрофон” (учні відповідають на запитання “Що я сьогодні вивчив на уроці?”

умова 1: кожен наступний учень не має права повторювати вже сказаного попереднім учнем.

умова 2: в результаті повинна вийти зв’язна розповідь про складносурядне речення.

умова 3: можна скористатись допомогою друга.

  1. Метод “Кошик запитань” (кожен учень записує на окремому маленькому аркуші запитання з вивченої теми, згортає аркуш і кладе у кошик; після цього учень навмання витягає 1 аркуш із запитанням і відповідає на нього; якщо учень не знає відповіді, він може скористатися допомогою друга).

 1. Підсумок уроку. Оцінювання.

Домашнє завдання. §9 Вправа 78 (за підручником Заболотних)

Для учнів з високим рівнем знань – записати три прислів’я, які за будовою є складносурядними реченнями.


Дидактичний матеріал до теми

“Складносурядне речення”

(за поетичними творами Т.Г.Шевченка)


 1. Т.Г.ШевченкоІ мертвим і живим …”

 1. І дим хмарою заступить

Сонце перед вами,

І навіки проклюнетесь

Своїми синами!


 1. І забудеться срамотня

Давняя година,

І оживе добра слава,

Слава України.


 1. Т.Г.ШевченкоГайдамаки

 1. Шляхта репетує,

А магнати палять хати,

Шабельки гартують. 1. Отак, ходя попід гаєм,

Яремок співає,

Виглядає; а Оксани

Немає, немає.


 1. Грім гогоче, а блискавка

Хмару роздирає.

 1. Чорним шляхом запалало,

І кров полилася

Аж у Волинь. 1. Мандрували гайдамаки

Лісами, ярами,

А за ними і Галайда

З дрібними сльозами.


 1. Всі танцюють, а Галайда

Не чує, не бачить.

 1. Не журися, сподівайся

Та Богу молися.

А мені тепер на Умань

Треба подивитись.


 1. Т.Г.ШевченкоКатерина

 1. Вміла мати брови дати,

Карі оченята,

Та не вміла на сім світі

Щастя-долі дати.


 1. Заховаюсь, дитя моє, сама під водою,

А ти гріх мій спокутуєш

В людях сиротою,

Безбатченком!...


 1. Мале дитя коло його

На сонці куняє,

А тим часом старий кобзар

Ісуса співає.


 1. Т.Г.ШевченкоНаймичка

 1. Може, вже оце збираються до Бога,

Та хто в далекую дорогу

Їм добре коней запряже? 1. Старий воли випрягає,

Занози ховає

Мережані, а Катруся

Марка оглядає.


 1. Вийшла з хати Катерина,

А Марко схилився

До наймички у голови. 1. Зомлів Марко,

Й земля задрижала.

 1. Т.Г.ШевченкоВ казематі

 1. Наносили землі

Та й додому пішли,

І ніхто не згадає. 1. Минули літа,

А село не перемінилось.

 1. Т.Г.ШевченкоЦарі

 1. Надворі вже смеркло, і, тьмою

Повитий, дрімає, сумує Ієрусалим.

 1. Т.Г.ШевченкоСліпий

 1. І Ярина дає зброю,

А Степан сідлає

Коня, свого товариша,

Й жупан одягає.


 1. Т.Г.ШевченкоУ тієї Катерини

 1. Катерину чорнобриву

В полі поховали,

А славнії запорожці

В степу побратались.


 1. Т.Г.ШевченкоНе гріє сонце на чужині

 1. Не гріє сонце на чужині,

А дома надто вже пекло.

Склала: вчитель

української мови та літератури

СЗШ №54 м. Львова,

заступник директора з виховної роботи

Лега Галина Ростиславівнаgalynalega@gmail.com


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка