Склад та структура оборотних активів, напрямки їх оптимізаціїСторінка5/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6

Продовження таблиці 4.1№ пор.

Назва групи витрат

Назва виду витрат

Сума витрат, грн.

2010 р.

2011 р.

2012 р.  • штрафи працівників за порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;

-

-

-  • компенсації працівникам за зупинку робіт органами Держнагляду за охороною праці;

-

-

-

- компенсаційні виплати населенню

-

-

-

- за пошкодження їх житлового фонду, частки майна і забруднення навколишнього середовища, інші санкції

-

-

-

Витрати з охорони праці поділяються на:

– доцільні витрати, спрямовані на збереження здоров’я працівників, раціональне витрачення життєвих сил та відновлення працездатності;

– частково доцільні витрати, які включають видатки за пільгами і компенсаціями за несприятливі умови;

– недоцільні витрати, що зумовлюють підвищення собівартості продукції, зниження її обсягу тощо.

Доцільні витрати спрямовані на збереження здоров’я працівників, зростання продуктивності праці. До таких витрат належать витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань. Решта витрат є недоцільними або частково доцільними. Частково доцільні витрати - пільги та компенсації за несприятливі умови праці. Отже, можна сказати, що в основному витрати ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш» на охорону праці є доцільними [24]. Приклад кошторису витрат за 2011 р. наведено в додатку З. Проведений аналіз підтверджує наявність та відповідність нормативно-правових документів на підприємстві, за виключенням тих, які не відповідають специфіці діяльності ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш».

4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці на підприємстві

Відповідно до ч.1 ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до чинних нормативно-правових актів. Дотримання санітарно-гігієнічних норм робочого місця в офісі є дуже важливим, як для співробітників, що працюють на такому робочому місці, так і для посадових осіб, на яких покладено відповідальність за охорону праці [39].

Приміщення планово-економічного відділу ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» розташоване на другому поверсі адміністративної будівлі. Варто відзначити, що поблизу даної будівлі відсутні виробничі приміщення з підвищеним рівнем вібрації та шуму, проте тут знаходиться залізнична колія, по якій здійснюються перевезення пасажирів та товарів. Відсутність високих дерев позитивно впливає на природну освітленість у приміщенні. Загальна площа приміщення складає 70 м2, висота – 3м. Приміщення має 4 вікна. Слід відмітити, що в цілому тут працює 12 осіб, тому робимо висновок, що на одного працюючого припадає 5,8 (м2/чол.) робочої площі, а це не відповідає встановленим нормативам – 6 (м2/чол.) при використанні персонального комп`ютера. Досліджуване приміщення обладнане системами опалення та кондиціювання повітря. Для вентиляції повітря використовуються витяжні вентиляції. Батареї опалення, водопровідні труби захищені діелектричними щитками від випадкового дотику.

На підприємстві штучне освітлення, яке обладнане системою загального рівномірного освітлення. Застосовують лампи накалювання. потужністю 100 Вт.

В кімнаті планово-економічного відділу знаходяться шафи для зберігання поточної документації, матеріалів та особистих речей працівників. Доступ до шаф та картотек вільний, не загромаджений меблями та іншими предметами.

У приміщенні розташовано 9 комп`ютерів, напруга джерела живлення яких – 220 Вт. Також тут знаходяться 3 лазерних принтери. Всі прилади обладнані сучасними засобами захисту, проводяться постійні перевірки зі сторони електриків.
2

2

24

4

4

4
1 м


1

1

1

1
1

1
3

4

41
1

1

4

4
1 м

4

1

1

1
5

4
2 м
10 м
Рисунок 4.2 – План приміщення планово-економічного відділу ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (1– столи, 2 – вікна, 3 – шафа, 4 – стільці, 5 – двері)
Надалі детальніше розглянемо організацію робочого місця. В кімнаті розміщено 12 робочих столів, шафи для зберігання документів, відповідно до їх функціонального призначення. Прохід між рядами робочих місць – 2 м. Кожного дня проводиться вологе прибирання. У приміщенні знаходиться робоча аптечка першої допомоги.

Персональний комп`ютер та його периферійні пристрої (принтер, сканер) розміщені на основному робочому столі , з лівого боку, відстань від монітора до очей є оптимальною – 60 см. Робочі сидіння працівників мають такі основні елементи як сидіння та спинку. Робочі столи мають простір для ніг висотою 600 мм, шириною 500 мм, глибиною (на рівні колін) – 450 мм, на рівні простягнутої ноги – 650 мм.

Для проведення атестації робочих місць і встановлення пріоритету в проведенні оздоровчих заходів використовується «Гігієнічна класифікація праці». За цією класифікацією умови на досліджуваному підприємстві належать до ІІ класу - допустимі умови - характеризуються такими рівнями факторів виробничого і трудового процесу, які не перевищують установлених гігієнічних нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни й не чинять несприятливого впливу на стан здоров’я працюючих та їх потомство в найближчому і віддаленому періодах.

Відповідно до результатів досліджень, рівень шуму складає 73 дБ і класифікується як непостійний (переривчастий). Оптимальним є рівень шуму до 80 дБ, тому можна сказати, що рівень шуму на підприємстві знаходиться в нормі. Рівень вібрації складає 110 дБ та знаходиться в межах допустимих норм, оскільки еквівалентний рівень вібрації не повинен перевищувати 112 дБ.

Тaким чинoм, з вищeвиклaдeнoгo випливaє, щo для виcoкoї пpaцeздaтнocтi тa oтpимaння eфeктивнoї вiддaчi вiд пpaцi пpaцiвникiв, з нaймeншим збиткoм для їx cтaну здopoв’я, нeoбxiднo: пpaвильнo, вiдпoвiднo дo нaукoвo poзpoблeниx нopмaтивiв, opгaнiзувaти poбoчi мicця, пiдтpимувaти

мiкpoклiмaт i aepoioнний cклaд пoвiтpя poбoчoї зoни; cтeжити зa дoтpимaнням peжиму пpaцi тa вiдпoчинку. Знaння тa дoтpимaння циx вимoг

дoзвoляє виключити aбo мiнiмiзувaти нecпpиятливий вплив виpoбничoгo cepeдoвищa i тpудoвoгo пpoцecу, зaбeзпeчити збepeжeння здopoв’я пpaцiвникiв.

Атестація робочого місця дозволяє зробити наступні висновки:

площа та обсяг, що зайняті робочим місцем, не відповідають діючим нормам;

– обладнання відповідає вимогам нормативно-технічної документації, а також характеру та обсягу виконуваних робіт;

– технологічна оснащеність робочого місця заслуговує на оцінку відмінно.

4.3 Профілактика травматизму та професійних захворювань на підприємстві

Кожен нещасний випадок на виробництві, особливо який закінчився смертю потерпілого - це надзвичайна подія. Джерело будь-якого нещасного випадку - в прикрих, а часом і злочинних помилок у роботі, слідство чиєїсь безпечності, некомпетентності, байдужості.

Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів та своєчасні методи їх попередження забезпечують покращення умов праці, підвищенню продуктивності, перешкоджають професійним захворюванням, виробничого травматизму, аварій.

Основні показники, які характеризують виробничий травматизм на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» наведено в таблиці 4.2.

За даними таблиці 4.2 можна зробити наступні висновки: в цілому середньорічна чисельність працівників підприємства зросла з 337 у 2010 р. до 463 у 2012 р. Протягом досліджуваного періоду на підприємстві було зареєстровано 4 нещасних випадки, опис яких поданий у додатку К.

Зокрема у 2012 р. на підприємстві було зареєстровано 2 професійних захворювання.

Розраховані нами коефіцієнти свідчать про зменшення частоти нещасних випадків до кінця 2012 р., що пов’язано головним чином зі збільшенням числа працюючих.

Таблиця 4.2 – Показники стану виробничого травматизму та професійних захворювань

№ пор.

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

Середньорічна кількість працюючих (Р), чол.

337

450

463


2

Кількість нещасних випадків (NНВ), всього, у тому числі:

1

--

2

--

1

--

3

Втрати працездатності від травм, дн.ТР)

27

12

11

4

Кількість захворювань (NЗ)

-

-

2

5

Втрати працездатності через захворювання, дн.З)

-

-

-

6

Коефіцієнт частоти (на 1 000 працюючих):

  • нещасних випадківЧН )(КЧН = NНВ • 1000/Р);

  • захворюваньЧ3 )((Ч3 = N3 • 1000)

2,97


-

4,44


-

2,16


4,32

7

Коефіцієнт тяжкості:

  • нещасних випадківТН )(КШ = ТТР/NНВ);

  • захворюваньТ3 )(КТ3 = Т3/ N3)

27

-


6

-


11

-8

Коефіцієнт втрати робочого часуВ) (КВ = КЧ КТ)

80,19

26,64

71,28

Для оцінки рівня травматизму розраховують показники його частоти й тяжкості:


(4.1)

(4.2)
де ПЧТ показник частоти травматизму,

A – кількість випадків травматизму за звітний період,

T – середньооблікова кількість працівників,

ПТТ – показник тяжкості травматизму,

Д – кількість днів непрацездатності.
Показник непрацездатності – це кількість людино-днів непрацездатності, що припадає на 1000 працівників:
(4.3)
Показники інтенсивності випадків захворювань (ПІЗ), непрацездатності (ПНП), які припадають на 100 працюючих, і тривалості захворювання (ПТР ) розраховують за формулами:
(4.4)

(4.5)

(4.6)
де Р – загальна кількість працюючих;

Д – кількість днів непрацездатності через захворюваність;

С – кількість випадків захворювань.
Розрахунки продемонструємо за допомогою таблиці 4.3

Таблиця 4.3 – Показники рівня травматизму в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за 2010-2012 рр.№ пор.

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

Показник частоти травматизму (ПЧТ)

8,55

4,44

2,16

2

Показник тяжкості травматизму (ПТТ)

71,22

26,67

23,76

3

Показник непрацездатності ()

71,22

26,67

23,76

4

Показник інтенсивності випадків захворювань ІЗ)

-

-

0,59

5

Показник непрацездатності , які припадають на 100 працюючих (ПНП)

-

-

-

6

Показник тривалості захворювання (ПТР )

-

-

-

Показники, зазначені в таблиці 4.3 вказують на зменшення частоти травматизму і на кінець 2012 р. даний коефіцієнт становить 2,16, також зменшився показник тяжкості травматизму, що головним чином пов`язане зі збільшенням числа працівників та зменшенням кількості днів непрацездатності робітників, які постраждали у нещасних випадках.

Підсумовуючи вищенаведене в розділі варто відзначити, що в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» показники охорони праці відповідають майже всім параметрам, окрім площі та обсягам, зайнятих робочим місцем працівників планово-економічного відділу. Окрім цього санітарно-гігієнічні показники також відповідають усім параметрам.

Не зважаючи на низький рівень травматизму, а саме – 4 нещасних випадки за 3 роки та захворювань (2 професійні захворювання), все ж вважаємо за доцільне ретельніше слідкувати за всіма показниками з охорони праці, адже від нещасних випадків ніхто не застрахований.

Збереження трудових ресурсів і підвищення професійної активності працюючих відбувається завдяки покращенню стану здоров`я і подовженню середньої тривалості життя шляхом покращення умов праці, що супроводжується високою трудовою активністю і підвищенням виробничого стажу.

Тому для підвищення продуктивності праці та зростання її ефективності, на підприємстві необхідно провести певні заходи, які цьому сприяють.

До заходів щодо попередження захворюваності слід віднести наступні:

– обладнання систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях;

– влаштування нових або реконструкція наявних пристроїв для боротьби з шумом і вібраціями;

– влаштування перехідних тунелів, галерей в місцях масового переходу робітників по території підприємства, цеху, ділянки;

Заходи щодо попередження нещасних випадків:

– проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;

– додаткова механізація важких або шкідливих для здоров’я робіт;

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка