Скажіть мені, чи можна жить без школи? Мабуть, що так, але б я не змогла, Бо це – мій рідний дім, моя дорогаСкачати 241.33 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір241.33 Kb.
Скажіть мені, чи можна жить без школи?

Мабуть, що так, але б я не змогла,

Бо це – мій рідний дім, моя дорога

До повного змістовного життя!
Так, це школа,

Школа мрії,

Там, де ствердяться надії.

Де дитинство не минає.

І завжди всі молоді.

Хай колись у світ далекий

Понесуть тебе лелеки

Та роки навчання – в серці назавжди.


Діяльність органу учнівського самоврядування спрямована на створення дійової, чіткої, адекватної сучасним освітнім пріоритетам і завданням виховної системи, здатної забезпечувати виховання учня як громадянина України, особистості моральної, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної, готової здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях і бути готовою до відповідальності за них.

У виховній роботі школи утвердились ефективні технології, які забезпечують творчий розвиток особистості. Домінантою у розвитку учнівського самоврядування є формування в учнів патріотизму.

Важливою особливістю виховання особистості в сучасних умовах має бути захист дитини від життєвих негараздів, конфліктів, самотності, а також створення умов для вільного розвитку її духовних і фізичних потреб.

Одним із завдань виховання є соціальна адаптація майбутніх громадян держави, тобто поступове включення дитини в систему суспільних і творчих відносин. Дітям треба дати необхідні знання про суспільство, його культуру, історію, минуле і сьогодення, навчити жити в цьому суспільстві.

Основна мета, яка стоїть перед педагогічним колективом школи – відновити кращі традиції українського народу, його національну гідність та самосвідомість, високу мораль, працелюбність, виховати патріота-громадянина України через органи учнівського самоврядування.

При Чоповицькому ЗНВК існують дві добровільні дитячі організації: Президентська країна та Барвінкова країна. Кожна має свою структуру, має позитивний результат функціонування системи: учні зайняті різноманітними видами громадської діяльності та позаурочної роботи за інтересами, більшість з них виділяються свідомою дисципліною, високою громадською активністю.

СТРУКТУРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ КРАЇНИ


РАДА

СПІВУПРАВЛІННЯ


ПРЕЗИДЕНТ
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР
МІНІСТЕРСТВА

НАВЧАННЯ
1
ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

2

ЗДОРОВ’Я ТА СПОРТУ

3

ІНФОРМАЦІЇ
4КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ
5
ВОЛОНТЕР-

СЬКОГО


6 РУХУНАД ЧИМ

ПРАЦЮЮТЬ 1. Контролює і опікує відстаючих, перевіряють щоденники (записи), подяки, догани, робота з обдарованими дітьми, олімпіади.
 1. Чергування в класі, в школі, дисципліна на перервах. Вирішення конфліктних ситуацій. Ведуть облік відвідування в школі. Охайний вигляд.
 1. Ведуть облік успішності та відвідування уроків фізкультури, ведуть пропаганду здорового способу життя; запис в секції, турпоходи, відповідають за спортивні змагання.
 1. Випуск Незалежної газети, стінгазет, готують матеріали для стендів, перевіряють стан підручників.
 1. Допомагають у підготовці різноманітних свят, залучають учнів до участі у цих святах.
 1. Шефська допомога ветеранам, зустрічі, квіти, допомога людям похилого віку, допомога учням свого класу, різноманітні види роботи з учнями Барвінкової країни, дослідницькі роботи.

Виходячи з таких позицій, педагогічний та учнівський колектив нашої школи підійшли до створення демократичної моделі учнівського самоврядування.

В основу її покладено організаційно-методичні принципи управління: • Регулярна почергова змінність виборчого активу;

 • Розширення реальних прав і повноважень органів самоврядування;

 • Доброзичлива вимога;

 • Конкретизація колективних творчих справ;

 • Створення умов для прояву і розвитку здібностей кожного члена.

До принципів роботи органів учнівського самоврядування було віднесено:

 • Демократичність (обрання органів самоврядування на основі громадської думки);

 • Виборність (на основі об’єктивної характеристики кандидатур проходить голосування за висунуту кандидатуру);

 • Змінність (зміна ділянок роботи, забезпечення кожному члену нових функцій у колективі);

 • Звітність (звіт про виконання доручень при завершенні визначеного виду діяльності), співробітництво, довіра;

 • Узгодженість між членами колективу, дорослими і дітьми; особиста і колективна відповідальність за прийняття рішень та їх виконання; гласність, контроль, демократизація відносин дорослих і дітей.

Перша важлива сходинка для учнівського колективу – навчитися жити в умовах демократії, виробити в себе навички активної участі в діяльності своєї організації, у вирішенні питань, які мають колективне, громадське значення. Через створену модель учнівського самоврядування формувати творчу, національно свідому, життєстверджуючу особистість.

Учнівське самоврядування – це результат цілеспрямованих педагогічних зусиль з організації учнівського колективу, який забезпечує формування ряду позитивних якостей (почуття солідарності, причетності, відповідальності, критичного мислення тощо), розвиток організаторських здібностей у своїх членів шляхом залучення їх до управління шкільними справами та створення працездатних органів колективу, наділених реальними правами та обов’язками.

Учнівське самоврядування – це педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадських якостей дитини в системі демократичних відносин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості.

Для вирішення існуючої проблеми, реалізації поставленої мети та ідеї в ЗНВК визначено основні завдання діяльності учнівського самоврядування шляхом організації життя учнівського колективу, які реалізуються у залученні всіх його членів до планування, організації, контролю і підбиття підсумків навчальної і суспільно корисної праці. Основна їх мета – виховати в учнів активну життєву позицію, підготувати їх до дійової участі в демократичному управлінні суспільством.

Існуюча модель учнівського самоврядування сприяє виробленню в учнів таких якостей як:


 • Відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо;

 • Принциповість – вміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку власним вчинкам і оточуючих людей;

 • Самостійність;

 • Готовність залежно від конкретних умов знаходити правильне рішення, долати труднощі;

 • Творче ставлення до дійсності;

 • Вміння виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

Маючи дієву модель учнівського самоврядування, Чоповицька гімназія дає знання, виховує в дусі патріотизму, вчить добра, порядності. Це реальний шлях, на якому сільська школа долає соціально-культурні розриви між нею та життям. Саме тому учнівський колектив сильний та організований, з чіткою системою самоврядування і відповідальністю перед суспільством за навчання і вчинки.

Для забезпечення ритму життя, дисципліни і порядку протягом усього навчального дня в ЗНВК функціонує ефективно діюча система учнівського самоврядування. Близько 100 учнів беруть участь в роботі органів самоврядування, інші виконують тимчасові доручення.

Справжня учнівська демократія починається з вищого органу самоврядування – вибори президента школи, які беруть початок в класному колективі.

Боротьба за лідерство нерідко створює у класі нервозну атмосферу, викликає заздрощі, породжує суперечки. Тому на допомогу приходить шкільний психолог. Робота психолога з учнями складна і багатогранна. Про учня, його індивідуальні особливості, здібності можна дізнатися за допомогою методів бесіди, спостереження, аналізу продуктів діяльності.

У 9-11 класах Бутенко Ольга Миколаївна проводить анкетування, яке стосується активу класу. Учасники здійснюють самоаналіз лідерських здібностей. Після обробки даних вже визначаються лідери в цих класах, які автоматично стають претендентами на посади президента та прем’єр-міністра школи.
Анкета «Лідер і лідерство»


 1. Дружба для вас:

а) співпраця;

б) підтримка;

в) альтруїзм.

2. Справжній художник (артист) має насамперед володіти:

а) талантом;

б) рішучістю;

в) підготовкою.3. На вечірці ви найчастіше почуваєтеся:

а) півником;

б) куркою;

в) курчам.4. Якби ви були геометричною фігурою, то:

а) циліндром;

б) сферою;

в) кубом.5. Коли вам подобається дівчина (хлопець), ви:

а) робите перший крок;

б) чекаєте, поки він (вона) зробить перший крок;

в) робите дрібні кроки.6. Ви зіткнулися з несподіванкою і:

а) гальмуєте;

б) додаєте швидкості;

в) нічого не змінюєте.7. Якщо вам доводиться виступати перед аудиторією, ви відчуваєте, що:

а) вас слухають;

б) критикують;

в) бентежитеся.8. В експедицію краще брати товаришів:

а) міцних;

б) розумних;

в) досвідчених. 1. Попелюшка була:

а) нещасною дівчинкою;

б) хитрункою-кар’єристкою;

в) буркун кою.

10. Як би ви визначили своє життя:

а) партія в шахи;

б) матч з боксу;

в) гра в покер

Після того, як визначилися з лідерами, Ольга Миколаївна, окремо в психологічному кабінеті, проводить ще одне анкетування для поглиблення знання учнями самих себе, своїх психологічних особливостей, для усвідомлення своїх дій і думок, зміцнення позитивних якостей особистості. Психолог спрямовує свої зусилля саме на розвиток і вдосконалення найкращих комунікативно-організаторських здібностей учнів. Така форма роботи дозволяє відстежувати актуальні проблеми, які є в учасників, сприяє усвідомленню ними своїх індивідуально-типологічних особливостей, а також їх ефективному використанню у колективі.

Анкета для старшокласників


 1. Моя школа:

а) краща за інші;

б) така сама, як інші;

в) гірша за інші.

2. Знання, що я отримую у школі, для мене:а) є цікавими, спонукають мислити, розмірковувати;

б) нецікаві, не спонукають мислити, розмірковувати;

в) час від часу є цікавими, змістовними.

3. Зазвичай, я іду до школи:а) із радістю;

б) схвильованим;

в) спокійно;

г) зі страхом.

4. Дисципліна в нашій школі:а) відсутня;

б) сувора;

в) конструктивна..

5. Наші вчителі у ставленні до учнів (дайте відповідь за кожним рядком) (див. табл. 1).

6. Учителі в нашій школі пояснюють свій предмет зрозуміло:

а) завжди;б) часто;

в) іноді;

г) майже ніколи.

7. В оцінюванні знань учнів учителі:

а) об’єктивні;

б) звертають увагу не на знання, а, наприклад, на поведінку;

в) прислухаються до думки сторонніх осіб;

г) звертають увагу не на учня, а на можливості батьків.

8. Чи задовольняють вас (дайте відповідь за кожним рядком) (див. табл. 2).

9. Чи виникають у вас конфлікти (див. табл. 3)?

10. Щоб ви змінили?

а) у навчальному процесі (укажіть);б) у виховному процесі (укажіть);

в) у проведенні дозвілля (укажіть).
Таблиця 1
Завжди

Інколи

Майже ніколи

СПРАВЕДЛИВІ

1

2

3

МАЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

1

2

3

СТАВЛЯТЬСЯ УПЕРЕДЖЕНО

1

2

3


Таблиця 2
Так

Ні

Важко відповісти

УМОВИ НАВЧАННЯ


РОЗКЛАД УРОКІВ


СТОСУНКИ З ОДНОКЛАСНИКАМИ


РІВЕНЬ ВИКЛАДАННЯ У ШКОЛІ


ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


РОЗ’ЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛІВ (ЗРОЗУМІЛІСТЬ) ДОИАШНІХ ЗАВДАНЬТаблиця 3
Так

Інколи

Ні

З УЧНЯМИ ВАШОГО КЛАСУ

1

2

3

З УЧИТЕЛЯМИ ВАШОЇ ШКОЛИ

1

2

3

З БАТЬКАМИ

1

2

3

ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ

1

2

3
Управління Президентської країни здійснюється на демократичних засадах – шляхом виборів. Президент обирається таємним голосуванням на перервах. Вибори вважаються дійсними, якщо проголосує більшість учнів школи. Право бути обраним має право кожен учень 9-11 класів. Офіційне оголошення результатів виборів президента учнівського самоврядування проводиться на наступний день після виборів. Новообраний президент вступає на пост з моменту складання присяги на урочистій лінійці.

В понеділок - на лінійку!

В коридорі – шикуйсь швидко!

Ми з тобою не малі,

Звіт готуємо самі.
Учнівське самоврядування – це спосіб організації життя дитячого колективу, за якого діти та дорослі як товариші в спільній справі піклуються про поліпшення, зміну навколишнього життя та самих себе; планують, організовують і аналізують свою діяльність усі разом через накопичення, осмислення та вибір думок, припущень, ідей кожного, формуючи в діяльності стосунки дружби, поваги, взаєморозуміння й турботи.

Найвищим органом Президентської країни є Загальні збори, які скликаються президентом один раз на місяць. Лідер та учнівська рада вирішують найбільш важливі питання шкільного життя, напрями діяльності колективу, затверджуються педагоги-радники, які конкретно закріплюються за кожною ділянкою роботи. До ініціативної групи педагогів-радників входять керівники закладу, окремі педагоги.

Учнівська рада з її міністерствами – завжди господар у школі. Педагоги переконані: немає і не може бути в учнівського колективу таких справ, організацію яких не можна довіряти його членам. Учнівському активу довіряють брати участь у складанні планів роботи, в організації ремонту школи, виставленні учням оцінок за поведінку, підготовці характеристик; обговоренні питання про відзначення нагородами, заохоченнями.

На початку кожного тижня, як правило в понеділок, учнівський та педагогічний колектив збирається на лінійку, де міністерства звітують про виконану роботу протягом тижня, підбиваються підсумки діяльності у класах з питань навчання, дисципліни, порядку. Аналіз класних колективів, ініціативних груп та діяльності школи висвітлюються у шкільній «Незалежній газеті» та класних стіннівках. Учнівська рада представляє на лінійці найактивніших, визначає поле діяльності на поточний тиждень, розподіляє доручення.
Важливе значення має обговорення колективом виконання учнями своїх громадських доручень. Тут дається оцінка ставлення учня до доручення, тим якостям і вмінням, які виявилися під час його виконання. Одночасно з цим виробляється вміння оцінювати вчинки і дії оточуючих, говорити правду в очі, не ображаючи опонента, формується почуття громадянської відповідальності.

Авторський колектив нашої школи, який об’єднує творчих учителів та ініціативних учнів розробив власну концепцію учнівського самоврядування та успішно впроваджує її в практичну діяльність. Учнівське самоврядування – невід’ємна частина навчально-виховного процесу, елемент цілісної виховної системи школи, основою якої є різноманітні міністерства.

У школі діє шість міністерств: навчання, дисципліни і порядку, здоров’я та спорту, інформації, культури і дозвілля, волонтерського руху, вони сприяють активізації шкільного життя, зацікавленості учнів до справ колективу. Функціональні обов’язки міністерств розроблялись і коригувалися всіма учнями. Звичайно, перші кроки в цій роботі робили разом з учнями, заохочуючи кожну самостійну думку, вигадку, непомітно підкидаючи свої ідеї, при цьому намагаючись триматися “у тіні». Особливість побудови такої системи полягає в тому, що до складу кожного міністерства входять діти різних вікових груп, зацікавлені змістом спільної діяльності.

Міністерство культури та дозвілля керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення з підготовки цих заходів.

І вже традиційним стало проведення у закладі різноманітних конкурсів, літературно-музичних вечорів, новорічних свят, під час яких повністю розкриваються учнівські здібності.

Міністерство дисципліни і порядку надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями правил для учнів, організовує чергування класних колективів по школі. Робота цього міністерства полягає у захисті прав та гідності учня, а завдання – запобігти порушенню прав учнів зі сторони вчителів та старшокласників.


Молодші школярі – це діти 6-11 років. Вступ до школи – це переломний період у житті дитини: формуються якісно нові стосунки з дорослими (вчителями, батьками) та однолітками; провідною діяльністю стає навчання. У дошкільному і молодшому шкільному віці закладається фундамент моральної поведінки дитини, починає формуватися громадська спрямованість особистості, активно відбувається засвоєння моральних норм і правил поведінки дитини. Характер у молодших школярів лише починає складатися, тому характерологічні прояви є ситуативними, відзначається суперечливістю і нестійкістю.

Учні 1 – 2-х класів не можуть стримувати свої почуття, контролювати їх зовнішній прояв, до того ж вони відзначаються емоційною нестійкістю, частою зміною настрою, короткочасними, бурхливими проявами радості, горя, гніву, страху.

А вже в 3-му класі у дітей проявляється більш адекватна самооцінка, працелюбність, старанність, дисциплінованість, акуратність, вольова регуляція своєї поведінки, у навчальній діяльності важливим мотивом виступає почуття обов’язку.

Великі можливості у молодшому шкільному віці є для формування соціальних взаємин, що ґрунтуються на принципі колективізму. Цьому сприяють спільні заняття, колективні ігри, праця. У школах України поширюються нові форми виховної роботи, які культивують любов до рідного краю, свого народу, домівки батьків, оберегів національної культури.

В Чоповицькому ЗНВК розроблена програма для молодшого шкільного віку, яка отримала назву «Барвінкова країна». Вона допомагає створити умови для самореалізації особистості молодшого школяра в позаурочний час, згуртувати дитячий колектив, підвищити активність учнів у навчанні, розвивати творчі здібності,ініціативу і самодіяльність, вивчати історію рідного краю, формувати якості громадянина, господаря своєї Батьківщини.
СТРУКТУРА БАРВІНКОВОЇ КРАЇНИ


НАД ЧИМ ПРАЦЮЮТЬ

КЛАСИ1-А

МОЯ РОДИНА – УКРАЇНА

1
1-Б

ЧИСТІ КРИНИЦІ
2
2

ДЖЕРЕЛО ДОБРА
3
3-А

БОГАТИРСЬКІ РОСТКИ

4
3

ПЕРЕХРЕСТЯ УМІЛЬЦІВ

5
4

ПЛОЩА ПАМ’ЯТІ
6


НАПРЯМКИ РОБОТИ 1. Слухають розповіді про історію України, її героїв; відвідують краєзнавчі музеї, місця загибелі героїв; вчаться розуміти українські традиції, звичаї; грають українські народні ігри з вожатими.
 1. Вчаться турбуватися про навколишнє середовище – не смітити, оберігати тварин, птахів, доглядати за кімнатними рослинами, читають книги про природу, беруть активну участь в охороні зелених насаджень на території школи.
 1. Вчаться турботливо, з любов’ю відноситися один до одного в класі, в школі, приходити на допомогу молодшим, своїм товаришам, друзям, з повагою ставитися до оточуючих людей. Навчаються співчувати та допомагати людям, які зазнали горя, біди.
 1. Приймають участь у спортивних змаганнях «Веселі старти», ходять на екскурсії класом, з батьками; навчаються правилам протипожежної безпеки і дорожньому руху; допомагають своїм товаришам в оволодінні навиків фізичної підготовки.
 1. Навчаються слідкувати за порядком у класі, школі, на території школи, чергувати і виконувати доручення, робити своїми руками різні вироби та дрібний ремонт шкільного майна, працювати на шкільній території.
 1. Доглядають за могилами воїнів, пам’ятниками, обелісками, поповнюють новими матеріалами шкільний музей, зустрічаються з учасниками ВВв.

Країна Барвінкова – це об’єднання молодших школярів. Члени об’єднання називаються БАРВІНЧАТАМИ.

Вони живуть і працюють за такими основними законами:


 • Будь здоровим, поважай і люби рідних, близьких людей;

 • Добре навчайся, працюй, займайся спортом;

 • Розвивай власні здібності і таланти;

 • Завжди допомагай товаришам, виручай у важку хвилину;

 • Поважай національні традиції, вивчай історію України.

Ознайомившись з законами, молодші школярі навчаються дотримуватись їх норм і вимог у формі ігор, конкурсів, бесід, вікторин. Велику роботу проводить шкільний психолог Ольга Миколаївна, яка вчить дітей жити і працювати в колективі, шанувати свого вчителя, пишатися своїм класом.

Символом країни є ВЕСЕЛКА, яка своїми промінчиками- кольорами зігріває кожен клас. А кожен клас в свою чергу – це окрема незалежна держава. За кожним класом закріплені учні-вожаті, які допомагають класоводам у проведенні різноманітних свят та виховних заходів.Девіз Барвінкової країни: Сім кольорів веселки в нас

Ми барвінчата – просто клас

Усі вони яскраво сяють

Нам перемогу обіцяють!

Моя родина – Україна – це дорога в «Червону калину». Калина – символ України. У цьому віці у дітей формується уявлення про національні символи України – Герб, Прапор, Гімн, важливі закони нашої держави,розповідь вожатих про калину, її значення в житті людини, про правила поведінки у школі, вдома, на вулиці.

Із знання свого роду діти готують розповіді про своїх матусю, тата, дідуся, бабусю, їхню працю, разом із вожатими вчать вірші, пісні, читають оповідання про калину. Проводять гру-вікторину «Ой у лузі червона калина» з використанням загадок, приказок, прислів’їв про калину. Разом із класоводом готують виховний захід «Без калини нема України».

Відвідують краєзнавчі музеї, зокрема музей, який знаходиться на території школи. Ідуть до Чоповицького Парку Слави, щоб покласти квіти воїнам-визволителям.

Ольга Миколаївна Бутенко, шкільний психолог, як підсумок, проводить індивідуально з кожним учнем тест «Чи хочу я ходити до школи?». Вона хоче дізнатися чи подобається дітям у школі, чи із задоволенням вони навчаються, чи почуваються вони справжніми школярами?
Тест «Чи хочу я ходити до школи?»


 1. Коли я прийшов до школи, то в мене з’явилося багато нових друзів.

 2. Мені завжди цікаво, які в нас будуть уроки.

 3. На свій день народження запрошу весь клас.

 4. Хочу, щоб уроки були довші, ніж перерви.

 5. Цікаво, що їдять у шкільній їдальні?

 6. Я буду навчатися добре.

 7. Найкраще у школі – це канікули.

 8. У школі мені цікавіше, ніж у дитячому садку чи вдома.

 9. Мені завжди хочеться до школи.

 10. Мені у школі добре, я люблю вчитися.


Чисті криниці – екологічна дорога до планети «Край мій лелечий». Одним із важливих напрямків національної системи виховання є формування екологічної культури, гармонійних відносин людини з природою. Відчуття і розуміння природи повною мірою відбувається під час безпосереднього її сприймання на «уроках милування», під час екскурсій у природу, проведення спостережень на прогулянках. Під час таких подорожей, учні знайомляться з правилами поводження у лісі, біля річки тощо, вчаться правил збирання рослин, грибів, ягід, плодів і насіння дерев.

Учні-вожаті проводять бесіди: «Ліс – наше багатство», «Рослини і тварини в українській пісні», «Ми – твої друзі, природа». Проводяться виставки-конкурси малюнків, вироби із природного матеріалу.

Психолог проводить дидактичну гру, а учні відповідають на питання «так» або «ні».


Дидактична гра «Якщо я людина, то повинен…»


 1. Допомагати мамі мити посуд.

 2. Робити комусь зле, якщо ніхто не бачить.

 3. Берегти та охороняти рідну природу.

 4. Не вмиватися.

 5. Шанувати працю інших людей.

 6. Галасувати, коли хтось відпочиває.

 7. Бути вихованим, стриманим.

 8. Обманювати, вихвалятися.

 9. Насміхатися з чужого горя.

 10. Добре вчитися.

 11. Не слухатися батьків.

 12. Допомагати друзям у біді.

 13. Ділитися тим, що є в тебе.

 14. Усе перекидати в хаті.

 15. Ображати інших і грубіянити.

 16. Захищати слабкого.

 17. Давати здачі.

 18. Спати на уроках.

 19. Красти.

 20. Дбати про менших і слабших за себе.
Джерело добра – дорога до «Берегині». Учні цього класу вчаться турботливо, з любов’ю відноситися один до одного в класі, в школі. Молодші школярі отримують початкове уявлення про взаємозв’язок зовнішньої і внутрішньої культури, засвоюють правила ввічливості, акуратності. Це ранки, свята, бесіди, сюжетно-рольові ігри на теми «Чарівні слова», «Ти і Ви», «Як звертатися до старших», «Похвала добрим людям», «У чому виявляється ввічливість», «Шкільні правила етикету».

Діти вчаться бути привітними, отримують позитивний досвід дружніх відносин, дотримуватися порядку, дисципліни у школі, вдома, у громадських місцях. Цьому сприяють учні-вожаті, адже вони взяли собі за мету один вислів: «Ось школа - дім, де ми живемо!»

У молодшому шкільному віці починається усвідомлення себе як суб’єкта навчання. На початку шкільного життя діти хочуть навчатися добре, прагнуть гарної поведінки. І тут знову на допомогу приходить психолог. Вона проводить ряд психологічних вправ.


Вправа «Мої плюси і мінуси»

Давайте спробуємо без дзеркала подивитися на себе і визначити, що в нас є хорошого і що поганого. Розділимо аркуш «Психологічного альбому» навпіл вертикальною рискою. Ліворуч у верхній частині намалюємо плюс, а в правій частині – мінус. За допомогою малюнків або якихось символів спробуємо відобразити, як ми розуміємо самих себе, що нам у собі подобається і що не подобається. Діти малюють у своїх альбомах. Під час цієї роботи, що триває близько 10 хвилин, психолог ходить по класу й індивідуально розмовляє з учнями з приводу їхніх малюнків.
Вправа «Незвичайне привітання»

Під час кожної зустрічі, ми будемо вітати один одного. Сьогодні ми привітаємо один одного незвичайно, без слів – поглядом, посмішкою, долоньками, плечима, колінками.. При цьому необхідно виявляти фантазію та винахідливість.Богатирські ростки – шлях до «Котигорошка». Фізична культура – невід’ємний елемент загальної культури особистості. Повноцінний розвиток особистості, сформованість її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонія тіла, духа, людини і природи – основа фізичного виховання.

Система розвитку учнів фізичної культури включає: режим дня, дотримання у школі гігієнічних норм, пропаганда здорового способу життя.

З дітьми проводяться бесіди про значення занять фізичними вправами та прогулянок на повітрі для зміцнення свого здоров’я. Діти виконують вправи основного комплексу гімнастики, вчаться танцювати, виконують вправи для вироблення правильної постави, займаються рухливими іграми: «День, ніч», «Вудочка», «Голка - нитка», «Поїзд». Учні займаються лижною підготовкою, грають в ігри «Метання снігових кульок». Беруть участь у спортивних змаганнях «Козацькі забави». Здійснюють прогулянки, екскурсії.

Діти привчаються стежити за чистотою та охайністю своєї спортивної форми, одягу, за чистотою тіла.

Психологічні вправи:Вправа «Гра у м’яч»

Станьте в коло і візьміть у руки м’яч. Хай той, хто кидає м’яч, поставить якесь запитання, хто ловить – відповість в манері упевненої, невпевненої і грубої людини.

Тест «Я – клас - школа»

Пам’ятайте, любі друзі,

Все, що створено було:

Всі могили, що в окрузі,

Як колись село жило,

Хто загинув в ратнім полі,

Хто був в’язнем таборів,

Хто хотів вкраїні волі,

Хто в Чорнобилі горів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка