Системне програмне забезпечення. Поняття файлу, каталогу. Індефікатор файлу. Шлях до файла. Інтерфейс осСкачати 193.37 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір193.37 Kb.
#21967
ТипЛекція

Інформатика

Лекція №2

Тема: Системне програмне забезпечення. Поняття файлу, каталогу. Індефікатор файлу. Шлях до файла. Інтерфейс ОС Windows ХР. Головне меню. Основні об’єкти, з якими працює ОС. Набір операцій над об’єктом. Основні вказівки для роботи з файлами,

дисками, папками

Мета: Ознайомитися з поняттям системного програмного забезпечення. Вивчити поняття файлу та каталогу (папки). Ознайомитися з операційною системою Windows ХР: інтерфейс, головне меню, панель задач, панель керування, вікна. Об’єкти з якими працює ОС Windows ХР. Вивчити основні командидля роботи з файлами та папками.

План:

5.1 Поняття файлу та його ідентифікатора

5.2 Найпоширініші розширення файлів

5.3 Поняття каталогу (папки)

5.4 Шлях файлу

5.5 Операйійна система Windows ХР. Інтерфейс

5.6 Типи вікон Windows ХР. Інтерфейс типового вікна Windows ХР. Робота з вікнами

5.7 Основні прийоми роботи з мишею

5.8 Основні об’єкти Windows ХР та робота з ними.

5.9 Основні вказівки для роботи з файлами та папками

Сучасне програмне забезпечення різнопланове. Його умовно можна поділити на категорії:Системні програми призначені для підтримки функціювання комп’ютера і створення користувачеві зручних умов роботи. До системних програм належать операційні системи, операційні оболонки, сервісні програми (утиліти).

Прикладні програми призначені для розв’язання типових практичних задач. Вони допомагають людині в різних сферах її діяльності. Найпоширеніші такі групи програм:

 • текстові, графічні й відеоредактори — програми для створення й опрацювання текстів, графіки і відео;

 • видавничі системи — програми для виготовлення книжок чи іншої поліграфічної продукції;

 • електронні таблиці — програми для опрацювання числових чи текстових даних, наведених у таблицях;

 • системи керування базами даних — програми для опрацювання структурованих великих обсягів даних з різноманітних галузей
  людської діяльності;

 • системи автоматизованого проектування — програми для побудови креслень і керування процесом конструювання різних механізмів;

 • навчальні системи — програми для вивчення різних тем практично з усіх предметів;

 • , інструментальні засоби, системи чи середовища програмування — засоби для створення (підготовки й виконання) програм користувачами на базі різних мов програмування: Бейсік, Паскаль, Сі тощо;

 •  програми для роботи в мережах тощо.

Операційна система

Операційна система (ОС) — це набір програм, які призначені для забезпечення взаємодії усіх пристроїв комп’ютера й виконання користувачем дій над об’єктами: файлами, каталогами, дисками тощо.

Програми ОС розміщені на диску, який називають системним. Найважливіші з них (так зване ядро ОС) автоматично заносяться (інший термін завантажуються) в оперативну пам’ять комп’ютера після вмикання й тестування його пристроїв. Лише після цього користувач отримує доступ до інформації, яка міститься у файлах на дисках.

ОС є багато: MS-DOS, OS/2, Unix, Linux, Microsoft Windows: 9x, NT, XP, Vista.

У MS-DOS дії над об’єктами виконують за допомогою команд, тексти яких треба вводити з клавіатури. Наприклад, щоб перейти на диск D: і переглянути кореневий каталог, потрібно вручну ввести дві команди — D:\ і dir. Тому таку ОС характеризують як ОС з текстовим інтерфейсом.Інтерфейс — спосіб взаємодії користувача із системою.

MS Windows та деякі інші ОС мають зручні графічні засоби взаємодії користувача із системою. Такі засоби називають графічним інтерфейсом користувача (GUI — graphical user interface).

Головним елементом графічного інтерфейсу сучасних ОС є вікно. Англійське слово «windows» означає «вікна». У вікнах міститься різноманітна інформація про програми та дані, про диски, папки, розміщення файлів у папках, про засоби дій з об’єктами ОС тощо.

Кожному об’єкту ставиться у відповідність графічний значок (інші назви — піктограма, іконка). Назву папці чи файла дає користувач, її можна змінювати. Ця назва стає підписом до відповідного значка.

Значок є графічним представленням об’єкта. Щоб виконати дію над об’єктом, достатньо виконати дію над його значком.

V класичному налаштуванні Windows, щоб вибрати об’єкт, потрібно клацнути на його значок мишею. Щоб відкрити папку чи запустити програму, треба клацнути на її значок двічі тощо.

Дерево каталогів є зручними засобами для навігації і відшукання об’єктів.

Дії над об’єктами виконують за допомогою команд, зібраних у головному чи контекстному меню або зображених кнопками на панелях інструментів тощо.Склад операційної системи

Основні складові операційної системи: • Базова система введення/виведення BIOS — незалежний від конкретної версії ОС набір базових команд, за допомогою яких здійснюється обмін даними між пристроями.

 • Ядро операційної системи організовує виконання команд, розподіляє ресурси між пристроями й програмами, надає розширених можливостей щодо керування пристроями ПК.

 • , файлова система визначає структуру збереження даних на носії. Як правило, операційна система працює з кількома файловими системами: FAT, FAT32, NTFS.

 • Драйвери зовнішніх пристроїв.

 •  Оболонка, що забезпечує інтерфейс користувача.

Завантажене в оперативну пам’ять ядро операційної системи займає небагато місця, наприклад 20-80 Мбайтів (залежно від конкретної ОС). На диску резервується місце для файла підкачки (своп-файл), який ОС використовує для тимчасового зберігання даних у разі потреби.

Функції операційної системи

Головні функції більшості операційних систем:1) забезпечення доступу до файлів на дисках;

2) налагодження діалогу між системою та користувачем;

3) підтримка одно- чи мультизадачного режиму роботи;

4) підтримка колективного використання комп’ютера;

5) забезпечення ефективної взаємодії всіх пристроїв;

6) захист і відновлення інформації.

Поняття про файл

Ми знаємо, що будь-яка послідовність байтів може виражати все що завгодно, але треба знати, в якому форматі (тобто або це текст, або малюнок, або програма) інформація записана, чи є у неї заголовок, де він починається і де закінчується.

Якщо ми пишемо контрольну роботу на окремих листочках, а потім здаємо її вчителю на перевірку, то як вчитель взнає, який учень написав яку роботу? Дуже просто — кожний учень свою роботу підписує, тобто виконує реєстрацію.

Так само і в комп'ютері. Кожна послідовність байтів, що містить інформацію певного типу, повинна бути зареєстрована. Після реєстрації ця послідовність одержує унікальне ім'я і називається файлом. Будь-яка інформація, що зберігається на комп'ютері, повинна бути зареєстрована як файл.

Ми вже говорили про те, що якнайменшою одиницею представлення інформації є біт. Якнайменшою одиницею обробки або передачі інформації є байт. Тепер ми взнали якнайменшу одиницю зберігання інформації — це файл. Ні байт, ні біт не можна зберегти як інформація, оскільки незрозуміло, що вони позначають (чи то букви, чи то ноти, чи то ще щось). Файл можна зберегти, тому що він реєструється, навіть якщо в ньому тільки один байт.

Файл — це найменша одиниця зберігання інформації, послідовність байтів, що містить, і має унікальне ім'я (ідентифікатор).

На ім'я файлу комп'ютер визначає, де файл знаходиться, яка інформація в ньому міститься, в якому форматі вона записана і якими програмами її можна обробити. Ім'я файлу має дуже велике значення.Ім'я файлу складається з 2-х частин: імені файлу і розширення. В імені файлу може бути до 8 символів, а розширення починається з крапки і може містити від 1 до 3 символів. Розширення характеризує тип інформації, яка міститься у файлі. Наприклад, план.doc це означає, що файл називається план, і тип його документ.

Деякі загальноприйняті розширення імен файлів

.ЕХЕ

Виконуваний файл [програма, додаток]

.СОМ

Виконуваний файл (звично невеликого розміру, часто службова програма)

.SYS

Системний файл операційної системи

.ТХТ

Текстовий файл (звичний текст без форматування і оформлення)

.НТМ

Особливий формат текстових файлів, прийнятий в Інтернеті

.DOC

Файл документа (текст з оформленням)

.ВМР

Графічний файл, малюнок. Формат .ВМР є загальноприйнятим графічним форматом для системи \Л/1пс1о\л/5. Відрізняється великим розміром файлів

.GIF

Графічний файл, малюнок. Відрізняється компактною формою запису інформації і малим розміром файлів. Широко застосовується в Інтернеті для передачі малокольорових зображень (малюнків)

.JPG

Графічний файл, фотографія. Відрізняється особливо компактною формою запису інформації. Широко застосовується в Інтернеті для передачі багатоколірних зображень (фотографій)

.AVI

Файл відео

.МОV

Файл відео

.МРG

Файл відео. Відрізняється компактною формою запису

.WAV

Файл звукозапису (оцифрованого звуку)

.МID

Файл синтезованого звуку (застосовується при роботі з електромузичними інструментами)

.INF

Інформаційний файл. Містить інформацію, необхідну для установки і настройки апаратних пристроїв. Додається до пристроїв при їх придбанні

.НLP

Довідковий файл (файл довідкової системи). Містить додаткову корисну інформацію для роботи з програмою

.ТТF

Файл з набором символів шрифту, що масштабується

.FON

Файл з набором символів шрифту, що не масштабується

Адреса файлу. Поняття про каталог

Той факт, що на жорсткому диску можна зберегти більше 65 тисяч різних файлів, ще не означає, що саме так і треба поступати. В портфель теж можна покласти п'ятсот окремих листочків, але так не роблять. Із зошитами і книжками працювати зручніше.

Для зручності роботи з файлами на диску створюються каталоги. Якщо усередині одного каталога лежить інший, то їх імена відділяються один від одного зворотною косою межею (\). Кожний сам створює собі на диску такі каталоги, які йому зручні. На кожному диску є один головний каталог, який ще називається кореневим.

Наприклад, на диску C: можна створити наступні каталоги:

C:\Проекти

C:\Статті

C:\Архіви

Якщо каталог лежить усередині іншого каталога, він називається вкладеним.

У каталозі \Проекти можна створити, наприклад, каталоги \Авіація \Космос \Комп’ютери, а усередині каталога \Космос можна створити каталоги \Венера \Марс і інші. Тоді файл, в якому бережеться картинка з вулканами Венери, одержана з Інтернету, може мати наступну адресу:

С:\Проекти\Космос\Венера\ім’я файлу

Адресу файлу ще називають шляхом доступу до файлу або шляхом пошуку файлу. Каталог з яким в даний момент працює користувач називається поточним. Якщо нам треба знайти файл не з поточного каталога, то тоді і слід вказати шлях пошуку. Шлях – це послідовність з імен каталогів або символів, розділені символом «\». Цей шлях задає маршрут файлу від кореневого каталога диска до того каталога, в якому знаходиться потрібний файл.

З файлами можна здійснювати такі операції: створювати, редагувати, копіювати, перейменовувати, переміщати, знищувати.

ЗАГАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ WINDOWS XP

Операційна система Windows XP надає користувачу широкі можливості для ефективного використання апаратних засобів та програмного забезпечення персонального комп’ютера:

Принципово новий інтерфейс у порівнянні з операційною системою MS-DOS – графічний, який:


 • значно спрощує роботу користувача з виконання основних операцій над елементами файлової структури:

 • доступ до пристроїв та програм;

 • запуск програм на виконання;

 • відкриття, перегляд вмісту, створення, перейменування, копіювання, переміщення, знищення та зберігання документів;

 • розширює можливості користувача:

 • дозволяє створювати користувачу ярлики папок, документів та програм, що часто використовуються;

 • дозволяє здійснювати переключення з однієї програми на іншу;

 • має набір засобів для швидкого перегляду документа без запуску додатка, в якому він створювався;

 • має засоби пошуку, що здійснюють пошук об’єктів як на локальному комп’ютері, так і на сервері;

 • надає користувачу інформацію про властивості об’єктів, що дозволяє здійснювати ефективне настроювання параметрів функціонування системи;

 • має набір діалогових програм-майстрів (Wizards), що дозволяють крок за кроком коректно встановити як нові складові системи, так і оптимальні параметри функціонування тих, що існують;

 • має набір засобів для роботи з принтерами та шрифтами;

 • має довідкову систему з можливістю контекстного пошуку.

 Зауваження. Операційна система MS-DOS має текстовий інтерфейс. Графічний інтерфейс у її середовищі забезпечувала операційна оболонка Windows 3.x, що встановлювалась над операційною системою MS-DOS.

 Операційною системою Windows XP забезпечується:Підтримка довгих імен файлів:

 • ім’я файлу може містити до 255 символів;

 • дозволяється використовувати символи +, ;, ., =, [, ], пробіл, вживання яких було заборонено в MS-DOS;

 • розрізняються маленькі та великі букви.

Підтримка стандарту Plug and Play:

 • забезпечується автоматичне підключення і конфігурування пристроїв, що відповідають стандарту Plug and Play, який передбачає значне спрощення процесу встановлення та настроювання периферійних пристроїв;

 • підтримується сумісність із застарілими пристроями.

Вдосконалена підтримка додатків мультимедіа.

 • підтримка роботи в мережах різних типів.

Підтримка портативних комп’ютерів:

 • програмні засоби для синхронізації файлів;

 • програмні засоби для передавання файлів за допомогою прямого кабельного з’єднання і для віддаленого доступу.

Підтримка електронної пошти і факсимільного зв’язку.

Багатозадачність, що витісняє:

 • у будь-який момент операційна система може перервати виконання однієї задачі та переключитися на іншу, що має вищий пріоритет; при цьому програми ефективніше використовують виділені спільні ресурси.

Багатопоточність:

 • забезпечується багатозадачність у межах одного додатка.

Окремий адресний простір:

 • забезпечує цілісність програми в оперативній пам’яті, бо вона виконується у своїй області пам’яті, що недоступна для інших програм.

Централізована база даних (реєстр):

 • містить інформацію про конфігурацію системи і параметри, що встановлювалися користувачем.

Діагностика периферійних пристроїв, оптимізація та виправлення помилок.

Операційна система Windows XP має 32-розрядну архітектуру, що забезпечує підвищену продуктивність і надійність у таких областях як робота в мережі, зв’язок, мультимедіа і друк. При цьому операційна система Windows XP підтримує роботу 16-розрядних додатків.

 ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ ЕКРАНА

Піктограми елементів файлової структури "Рабочий стол"

Піктограми відповідають:

 пристроям:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image002.jpg

 додаткам:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image004.jpg

     системним папкам (папки, що створюються операційною системою в процесі її інсталяції):

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image006.jpg

     папкам, що створені користувачем. За умовчанням папки такого типу мають однаковий вигляд:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image008.jpg

     файлам:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image010.jpg

     операціям:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image012.jpg

Зауваження. Наявні спеціальні піктограми, які називають ярликами. Ярлик пов’язаний з об’єктом таким чином, що дозволяє його відкрити, тобто в ярлику міститься інформація про специфікацію об’єкта.

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image014.jpg

 Кнопка Пуск (Start) використовується для виклику головного меню:

Головне меню (Start Menu) забезпечує доступ до:

     програм, що встановлені в системі;

     документів, з якими користувач працював останнім часом;

     панелі керування;

     принтерів;

     системних утиліт;

     пошукової системи;

     довідкової системи.

 

Панель задач (Task Bar) призначена для поміщення (у вигляді кнопок з відповідними назвами) програм та об’єктів (наприклад, папок), з якими користувач тимчасово припинив роботу: http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image016.jpg

Область індикаторів (Indicators Area) призначена для поміщення деяких системних показників та програм:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image018.jpg

За допомогою індикатора розкладки клавіатури можна змінити:

 мову (ліва кнопка миші з подальшим вибором мови):

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image020.jpgЗауваження. Існує інший спосіб зміни мови – за допомогою комбінації клавіш, що можна вибрати з запропонованих, наприклад, Ctrl + Shift.

Переглянути комбінацію клавіш для зміни розкладки клавіатури, що діє в даний момент можна одним з наступним способом:http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image022.jpg

папка Панель управления – папка Язык и региональные стандарты – вкладинка Языки – кнопка Подробнее… – кнопка Смена сочетания клавиш:

     параметри мовної панелі (права кнопка миші):

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image024.jpg

з подальшим вибором пункту Параметры клавиатуры...:

 Індикатор системної дати та часу надає можливість користувачу в будь-який момент роботи змінити поточну дату і/або час:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image026.jpg3. СТРУКТУРА ВІКНА ОБ’ЄКТА

  http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image028.jpgЗауваження. Піктограма вікна у заголовку використовується для виклику системного меню вікна. зміст меню залежить від того, за допомогою якої кнопки миші здійснювався виклик, наприклад, (див. малюнок):

за допомогою лівої кнопки

за допомогою правої кнопки

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image030.jpg

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image032.jpg

 Зауваження. Лінійки прокручення з’являються лише тоді, коли у робочій області вікна відображається лише частина об’єктів.

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image034.jpg

 Для того, щоб помістити у вікні панель інструментів, потрібно вибрати з меню вікна пункт Вид опцію Панель инструментов:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image036.jpgЗауваження. Опція вважається вибраною, якщо поруч з нею з’являється спеціальна позначка. Опцію можна вибрати двома шляхами:

1.    за допомогою миші:

помістити покажчик миші на потрібний пункт меню,

натиснути і відпустити ліву кнопку миші,

повторити попередні дії з опцією (опціями);2.    за допомогою клавіатури:

активізувати меню вікна (ліва клавіша Alt),

послідовно натиснути-відпустити клавіші, що відповідають підкресленим буквам у потрібних структурах.

 Для русифікованої версії операційної системи Windows XP вибір за допомогою клавіатури можливий лише тоді, коли клавіатура працює в режимі кирилиці (Uk або Ru).

 Зауваження. Опції можуть бути сумісними (при виборі опції такого типу поруч з нею з’являється позначка ) та несумісними (позначка  ). Якщо опції сумісні, то дозволяється встановити їх одразу декілька з групи, якщо ж вони несумісні – то лише одну.

 Зауваження. Ініціювати певну дію, що закріплена за підпунктами пункту Правка можна за допомогою комбінації клавіш, що вказані поруч з найменуванням активного підпункту. Комбінації спрацьовують незалежно від вибору пункту Правка.

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image038.jpg

Оперативну довідку про призначення конкретного елемента панелі інструментів можна отримати, якщо помістити покажчик миші на відповідний елемент (див. малюнок):http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image040.jpg

 

Кнопки керування вікном

 

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image042.jpg

Зауваження. Операція згортання тимчасово припиняє роботу користувача з вікном. При цьому, вікно зникає з екрана і на панелі задач з’являється кнопка з назвою, що відповідає заголовку згорнутого вікна.

Зауваження. Операція розгортання змінює розміри вікна до розмірів зображення екрана.

Зауваження. Операція завершення припиняє роботу користувача з вікном

Після розгортання вікна на повний екран центральна кнопка керування змінює свій вигляд.http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image044.jpg

Зауваження. Операція відновлення змінює розміри вікна з повного зображення екрана до розмірів, що передували процесу розгортання.

4. ВЛАСТИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ 

Кожний об’єкт у середовищі операційної системи має набір параметрів, що визначають його властивості. Набір параметрів встановлює операційна система Windows XP. Користувачу надається можливість переглядати та змінювати значення параметрів.Довідкова система

Операційна система Windows XP має широкий набір довідкової інформації, з якою можна ознайомитися за допомогою довідкової системи, що викликається одним з наступних способів:

 головне меню (кнопка Пуск), пункт Справка и поддержка;

 функціональною клавішею F1;

 у вікні об’єкта – пункт меню Справка.

Зауваження. Клавіша F1 викликає довідкову систему Windows XP лише тоді, коли активним об’єктом є системна папка або папка користувача. Якщо ж активним об’єктом є додаток, то клавішею F1 викликається довідкова система цього додатка.

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b8/lekciyi/l3.files/image046.jpg

 


Викладач: Бокіна Є.О,


Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів

Скачати 193.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка