Системи опрацювання даних, розміщених у таблицях Тема. Поняття електронної таблиці. Запуск табличного процесора, відкриття і збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинкиСкачати 94.78 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір94.78 Kb.
#23775
Системи опрацювання даних, розміщених у таблицях

Тема. Поняття електронної таблиці. Запуск табличного процесора, відкриття і збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу.
Мета:

 • навчальна:

 • сформувати поняттяелектронної таблиці, формати даних: комірка, аркуш;

 • розглянути: методи навігації аркушем та книгою, методи виділення діапазонів комірок; сполучення клавіш для переміщення на початок та в кінець аркушу, рядка, стовпця;

 • формувати вміння: працювати з табличним процесором; переміщуватись аркушем і книгою;вводити дані у комірки та редагувати їх вміст; виділяти діапазони комірок із заданою адресою;

 • самостійно здійснювати пошук інформації;

 • формувати вміння аналізувати та оцінювати знайдену інформацію;

 • розвивальна:

 • розвивати вміння і навички роботи з середовищем обробки табличної інформації;

 • розвивати навички свідомого й раціонального використання можливостей електронних таблиць у власній діяльності;

 • виховна:

 • виховувати інтерес до предмету;

 • виховувати уважність, культуру мовлення учнів;

 • виховувати дисциплінованість під час роботи на ПКТип уроку:формування нових знань, вмінь і навичок
Базові поняття й терміни: табличний процесор, електронна таблиця, аркуш, рядок, стовпець, клітинка,комірка, книга,адреса комірки, навігація аркушем і книгою.
Хід уроку

 1. Організаційний етап

Перевірка готовності учнів до уроку.

Стимулювання діяльності учнів, забезпечення їхньої загальної готовності, забезпечення своєчасного й організованого початку уроку
 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Оголошення теми і мети уроку

Отож, тема нашого сьогоднішнього уроку «Поняття електронної таблиці. Запуск табличного процесора, відкриття і збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу»


 1. Мотивація навчальної діяльності

Одним із найважливіших засобів опрацюванняі зберігання інформації є таблиці. Вони можуть утворювати документ або бути його частиною.

У якій із вивчених вами програм можна створювати таблиці?

Розглянемо приклад таблиці (Word), у якій обчислено загальну суму покупок.

Товар

Кількість, шт

Ціна, грн

Сума, грн

Хліб

3

5,25

15,75

Молоко

2

10,75

21,50

Сирок дитячий

5

1,85

9,25

Всього

46,50

Підчас перевірки ми виявили, що забули вписати пиріжки( 7 шт. по ціні 3,15 гри), а кількість хліба — 4 шт. Як виправити помилку?

Розглянемо, як можна виправити ці помилки, використовуючи спеціалізовану програму — табличний процесор.

Цій програмі будуть призначені наступні 11 уроків. Загальна тема розділу «Системи опрацювання даних, розміщених у таблицях». На уроках ми будемо вивчати теоретичний матеріал, виконувати різноманітні практичні завдання й роботи. У результаті ви повинні набути певних знань, умінь та навичок роботи з табличним процесором.
IV. Засвоєння нового матеріалу


 1. Електронна таблиця. Табличний процесор


Електронна таблиця (ЕТ) — це таблиця,в якій подаються дані призначенідля опрацювання табличним процесором.

Основною особливістю ЕТ є використання формул і можливість автоматичного переобчислення таблиць у разі зміни даних у таблиці, якщо ці дані використовуються в формулах. ЕТ часто називають табличними процесорами.Табличний процесор — це прикладна програма, яка забезпечує: автоматизацію процесу створення, опрацювання, корегування, зберігання і виведення на друк документів у формі таблиць. Табличні процесори входять до складу пакетів OpenOfficе, AshampooOffice,MicrosoftOfficeта ін.

Порівняно простим у використанні та поширеним є табличний процесор MicrosoftExcel, що входить до складу пакета MicrosoftOffice.

Основна перевага табличних процесорів перед іншими засобами обчислень полягає в автоматичному переобчисленні результатів під час зміни даних.


 1. Функції електронних таблиць
 1. Створення й редагування таблиць, їх оформлення та друк

 2. Створення багато табличних документів, які об’єднана формулами

 3. Побудова діаграм, їхня модифікація і розв’язання задач за допомогою графічних методів

 4. Робота з таблицями як базами даних

 5. Створення підсумкових і зведених таблиць

 6. Розв’язання задач типу «що, якщо» шляхом підбора параметрів

 7. Розв’язання оптимізаційних задач 1. Інтерфейс програми MSExcelта його елементи.

Елементи (об'єкти) головного вікна Excel

(розповідьвчителя з демонстрацією програми)
1) Робоча книга – файлExcel, який містить декілька робочих аркушів.

2) Робочий аркуш –це власне ЕТ,яка складається з комірок, що утворюються рядками і стовпцями.

3) Комірка. У комірки можна вводити будь-яку інформацію: числа, текст, формули.

4) Рядок. Група комірок, які розташовані а один ряд по горизонталі. Кожний рядок мас свій номер.

5) Стовпець. Група комірок, які розташовані в один ряд по вертикалі. Кожний стовпець позначається однією чи декількома латинськими буквами (від А до Z).

6) Адреса комірки. Ідентифікатор, який однозначно визначає комірку шляхом вказування букви, яка задає стовпець, і порядкового номера рядка.

7)Ім'я робочого аркуша. Ім'я кожного робочого аркуша відображається на ярличку, який розташований у нижній частині вікна Excel.

8) Рядок заголовка програми містить ім'я додатка та документа. У правому верхньому кутку екрана знаходяться два ряди кнопок. Кнопки верхнього ряду дозволяють змінювати розміри вікна самої Excel, а нижнього її робочих книг

9) Рядок меню.Дозволяє отримати доступ до всіх можливих команд. Саме з неї починається виконання багатьох завдань в Excel.

10) Поле імені і рядок формул. У полі імені відображається ім'я активної комірки чи діапазону комірок. Рядок формул використовується для відображення та редагування даних, які знаходяться в активній комірці.

11)Смуги прокрутки. Дозволяють проглядати ті частини робочого листа, які не видно на екрані.

12)Поле стану. Відображає різні повідомлення і поточний стан робочої книги. Після запуску програми автоматично створюється документКпига1. Інтерфейс Excelбагатодокументний. Кожний документв Excelназивається Робочою книгою. Файли Робочих книг маютьрозширення .xls, а шаблонів документів — .xlt.


4. Аркуш

Кожна книги складається з аркушів. За замовчаннямкнига містить три аркуші (Аркуш 1, Аркуш 2. Аркуш 3). Аркуш, що у цей момент відкритий, називається активний.

Виділена комірка називається активною або поточною. Адреса активної комірки відображається в полі імені.
5. Комірка, блок

Діапазон стовпців — це вертикальна смуга таблиці. Наприклад, діапазон В:Е — це вертикальна смуга шириною 4 стовпці від стовпця з ім'ям В до стовпця з ім'ям К включно.

Діапазон рядків — це горизонтальна смуга таблиці. Наприклад. діапазон 3:8 — це горизонтальна смуга шириною 6 рядків від 3 до 8 включно.

Блок комірок — це прямокутник, що задається адресоюлівої верхньої і правоїнижньої комірок. Наприклад, блок ВЗ:К8 знаходиться на перетині вертикальної смуги В:Е і горизонтальної смуги 3:8, він містить 4x6 = 24 комірки.
5. Властивості комірки

• Тип та колір фону.

• Тип, розмір та колір шрифту.

• Тип. колір і місце проведення межі.

• Тип вирівнювання.

• Тип орієнтації тексту.

• Форматданих.

• Захист.


6. Збереження електронної книги

Для збереження нового файла використовується діалогове вікно збереження документа:

Виберіть Файл → Зберегти. На екран буде виведене діалогове вікно Збереження документа. Введіть у текстовому полі ім'я файла.

Клацніть на кнопці Зберегти.

Якщо треба зберегти старий файл під новим іменем, необхідновибрати Файл → Збережіть як.,.
V. Домашнє завдання


 • опрацювати п. 3.1 с. 118 – 127 підручника;

 • опрацювати таблицю 3.2 с. 126 підручника;

 • виконати завдання № 2 с. 128 підручника


VII. Формування практичних умінь і навичок
Пам'ятка

• Для переміщення по книгах і аркушах книги використовують мишу та клавіші керування курсором.

• Для введений інформації в комірку вміщують курсор у комірку та вводять дані в рядку введення даних,

• Для редагування даних використовуються клавіші Del, Ins, Enterта інші.

• Під час роботи треба періодично зберігати файл.

• Для роботи з виділеними даними за необхідності використовуються пункти меню Правка.

Інструктаж із правил техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (через 10 хв після початку роботи) (Варіант 2)
Інструктивна картка

Завдання 1.1. Завантажте табличний процесор Microsoft Excel.Ознайомтеся з основними елементами робочого вікна.

Завдання 1.2. Дізнайтеся експериментальним шляхом, скільки рядків і стовпців містить аркуш електронної таблиці, та заповніть бланк відповідей. Для переходу використовуйте сполучення клавішCtrl + → та Ctrl + ↓. (додаток 1.1)

Завдання 1.3. Запишіть до бланку відповідей (додаток1.2) номери об’єктів електронної таблиці, які виділені на рис. 1.1, та їхню назву.
VI. Історична довідка
Перший табличний процесор створили в 1979 році студент Гарвардського університету (США) Ден Брікліні його товариш, програміст Боб Френкстон.

Він був розроблений для комп’ютераAppleIIі отримав назву VisiCalc(англ. VisibleCalculator – наочний калькулятор). Програма забезпечувала можливість працювати з однією таблицею, яка містила 254 рядки і 63 стовпці, а також будувати нескладні діаграми.

Після VisiCalcз’явились аналогічні програми від інших розробників і для інших моделей комп’ютерів, такі як SuperCalc,Lotus 1-2-3,Multiplan та інші. Згодом табличні процесори почали включати до інтегрованих пакетів прикладних програм, таких як Framework,Worksта інші.

Перша версія табличного процесораExcelз’явилася в 1985 році. Ця програма була створена для комп’ютера Apple, і її авторами були американські програмісти Дуг Кландері Філіп Флоренце.


VІI.Підбиття підсумків уроку

Бліц-опитування

1. Що називається табличним процесором, електронною таблицею?

2. Для чого створені електронні таблиці?

3. Перелічіть основні сфери застосування електронних таблиць.

4. Які можливості електронних таблиць ви знаєте?

5. Які вам відомі елементи (об'єкти) головного вікна Excel?

6. З якою програмою схожий інтерфейс програли Excel?
Отже, великий попит і використання електронних таблицьпов'язаний з їх універсальністю). адже без обчислень не можнаобійтись у багатьох сферах нашого життя.

Табличні процесори призначені для виконання обчислень,створення діаграм, звітів, розв'язування складних задачу сфері природничих, технічних наук та ін.


Додаток 1.1


Елемент аркуша

Адреса елементу

Загальна кількість

Перший

Останній

Рядок

1Стовпець

АДодаток 1.2
Номер

Адреса

Назва діапазону

1

L16

Клітинка
C:E11:11I12:J14B:B6:9

Скачати 94.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал