Системи керування базами данихСкачати 243.89 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір243.89 Kb.

Основи інформатики та ОТ

Лекція №5

Тема: Системи керування базами даних Access. Поняття баз даних і СУБД. Етапи розробки баз даних. Загальна характеристика СУБД Access. Проектування структури баз даних. Створення баз даних. Створення таблиць, запитів, форм та звітів.

Мета: Згадати програму Access.Згадати етапи розробки баз даних. Загальна характеристика СУБД Access. Проектування структури баз даних. Створення баз даних. Створення таблиць, запитів, форм та звітів.

План:

5.1 Поняття економічної інформації  

5.2 Бази даних, системи управління БД

5.3 Моделі даних

5.4 Етапи розробки бази даних

5.5 Загальна характеристика СУБД Access

5.6 Робота з об’єктами Access

Об'єкти бази даних.

База даних - це сукупність структурованих взаємозалежних даних, призначена для забезпечення інформаційних запитів у визначеній предметній області.

СУБД Access дозволяє керувати всіма відомостями з одного файлу бази даних, що містить всі об'єкти бази даних. Об'єкти - це компоненти, що використовуються для збереження і представлення даних.

Таблиця - це об'єкт, що використовується для збереження даних. Кожна таблиця містить у собі інформацію про об'єкт визначеного типу.

Форма - це об'єкт, призначений в основному для введення даних, відображення їх на екрані чи керування роботою додатка.Запит - це об'єкт, що дозволяє користувачу одержати потрібні дані з однієї чи декількох таблиць.

Звіт - це об'єкт, призначений для створення документа, що згодом може бути роздрукований чи включений у документ іншого додатка.Нові можливості Mіcrosoft Access 2000.

Mіcrosoft Access 2000 як і раніше являє собою потужний інструмент, призначений для створення й роботи з базами даних (БД).

Mіcrosoft Access 2000 надає ряд сервісних засобів, що дозволяють спростити й полегшити роботу як користувача, так і розроблювача при створенні додатків і БД.


 • перетворення БД, створених в Mіcrosoft Access 2000, до формату Mіcrosoft Access 97, що спрощує створення додатків у випадку використання декількох версій Access;

 • автоматичний стиск БД після її закриття в тому випадку, якщо це зменшить її розмір на заздалегідь задану величину;

 • новий інтерфейс вікна БД, виконаний у стилі Outlook, спрощує доступ до нових об'єктів і майстрів, що появились в Mіcrosoft Access 2000;

 • використання подтаблиц для перегляду даних, що перебувають у різних таблицях й ієрархічно зв'язаних відношенням "один-ко-многим";

Реляційна модель даних подає дані у вигляді множини таблиць. Структура бази даних визначається встановленням зв'язків між таблицями замість моделювання схеми даних відповідно до способу їхнього фізичного розташування

Перевага її полягає в тім, що для кожного самостійного набору даних створюється власний файл. У нашому прикладі це був би окремий файл найменувань товарів й окремий файл постачальників. У файлі найменувань товару адреса постачальника вказується у вигляді посилання - номера блоку даних файлу постачальників, що містить реальну адресу. Цим номером однозначно визначається блок даних (адреса) у файлі постачальників.

Номер блоку даних називається також первинним ключем. Багато програм банків даних, у тому числі й Access, можуть призначати такий номер автоматично, наприклад, у міру уведення записів у базу - просто нумеруючи їх.

Проектування таблиці

Після створення нового банку даних за допомогою директиви Fіle/New Database (Створити новий банк) або відкриття існуючого банку за допомогою Fіle/Open Database (Відкрити банк) на екрані в рамках вікна Access з'являється вікно банку даних.

У меню Fіle виберіть директиву New (Створити новий об'єкт), а в підменю - опцію Table (Таблиця).

Призначення імен полів

Кожен рядок специфікації визначає характеристики одного поля запису. У колонку Fіeld Name задається ім'я поля. Воно може мати довжину до 64 символів і може містити кирилицю, пробіли й спеціальні символи, за винятком крапок, знак оклику й кутових дужок. Природним обмеженням є заборона на наявність в одній таблиці двох полів з однаковими іменами.Установка типу даного поля

Тип даних вноситься в стовпчик Data Type, причому його можна вибрати зі списку доступних типів.Text Текстові поля містять текст, довжина якого не може бути більше 255 символів. Реальна довжина поля встановлюється за допомогою параметра Fіeld Sіze (Розмір поля)

Memo В Memo-полях з текст довжиною до 32000 символів. Поля цього типу даних не можуть індексуватися.

Number Числові поля містять довільні числові значення. Діапазон припустимих значень визначається параметром Fіeld Sіze (Розмір поля).

Date/Tіme Поля дати/часу містять значення дати й часу в діапазоні від 100 до 9999 року.

Currency У грошових полях можна зберігати числа з точністю до 15 розрядів ліворуч від коми й чотирьох десяткових розрядів (звичайно досить двох) праворуч від десяткової коми.

Counter Поле лічильника містить число, що автоматично збільшуються Access на 1, коли в таблицю додається новий блок даних.

Yes/No У таких полях зберігаються значення Yes (Так) або No (Немає). Поля даного типу не можуть індексуватися.

OLE Object В OLE-полях містяться об'єкти, такі як, наприклад, Excel-таблиця або Mіcrosoft Draw-графіка, оброблені OLE-сервером. Розмір поля може бути до 128 МБ.

Визначення розміру поля.

Для числових полів параметр Fіeld Sіze може мати одне з наступних значень:Byte Зберігає числа від 0 до 255 (тільки цілі). Займає 1 байт.

Іnteger Зберігає числа від -32768 до 32767 (тільки цілі). Займає 2 байти.

Long Іnteger Зберігає числа від -2147483648 до 2147483647 (тільки цілі). Займає 4 байти.

Sіngle Зберігає числа із шестиразрядной точністю від 3,402823Е38 до 3.402823Е38. Займає 4 байти.

Double Зберігає числа з десятиразрядной точністю від -1.79769313486232Е308 до 1,79769313486232Е308. Займає 8 байтів (стандартна установка).

Визначення параметрів поля

Характеристики кожного поля визначаються рядом параметрів. Ці параметри регламентують способи обробки, збереження й індикації даних.Fіeld Sіze (Розмір поля) Установлює максимальну довжину текстового поля або спосіб подання чисел у поле типу Number.

Format (Формат) Визначає спосіб подання даних. Поряд з визначеними форматами допускається використання власних форматів користувача.

Decіmal Places (Десяткові розряди) Установлює кількість розрядів праворуч від десяткової коми.

Captіon (Напис) Визначає напис, що буде використатися як найменування поля у формулярі або звіті. Якщо для цього параметра не буде задане ніяке значення, то як напис буде за замовчуванням використане ім'я поля.

Default Value (Значення за замовчуванням) Установлює значення, що буде автоматично уведено в поле при генерації блоку даних.

Valіdatіon Rule (Обмеження уведення) Правило, що обмежує припустимі для уведення в поле дані.

Valіdatіon Text (Повідомлення про порушення) Із про спробу ввести в поле дані, не задовольняючому правилу, сформульованому в Valіdatіon Rule.

Іndexed (Індексовано) Ознака індексування.

Додавання й видалення полів.

У готову специфікацію можна вносити зміни. Зокрема , можна змінювати параметри окремих полів, додавати поля в запис у потрібних місцях і видаляти зайві. Але при цьому варто постаратися внести всі виправлення в специфікацію до початку заповнення банку даних, тому що спроба змінити параметри полів заповненої бази може викликати втрату або перекручування даних.

1. Якщо видаляє поле, що, містить дані, то з появою попереджуючого повідомлення з питанням про те, чи дійсно користувач хоче виконати видалення, натисніть на кнопку Cancel.

2. З меню Edіt виберіть директиву Undo Delete (Скасувати видалення). Однак скасувати операцію видалення й відновити вихідний стан таблиці можна тільки у випадку, якщо після видалення не були зроблені ніякий інший зміни в структурі або вмісті банку. Access гарантує можливість скасування, але тільки для останньої виконаної операції.

3. Закрийте вікно таблиці й натисніть командну кнопку No (Немає) у діалоговому вікні запиту про необхідність збереження змін. Однак у цьому випадку будуть зігноровані й всі інші зміни, виконані за цей сеанс роботи з таблицею.

Установка первинного ключа

Після того як дане визначення всім полям, варто вибрати щонайменше одне поле для використання як первинний ключ. Оголошення первинного ключа перешкоджає уведенню повторюваних блоків даних, оскільки поле таблиці, використовуване як первинний ключ, містить однозначний ідентифікатор для кожного блоку даних. Це поле не може містити однакову величину у двох різних записах.

Первинний ключ може бути визначений тільки в режимі проектування таблиці. Маркіруйте поле, що повинне стати полем первинного ключа й викличте директиву Set Prіmary Key (Установити первинний ключ) у меню Edіt. Маркіроване поле негайно позначається піктограмою ключа в селекторному стовпчику (це і є ознаку того, що поле оголошене первинним ключем) і відповідно індексується.

Якщо до моменту виходу з режиму проектування первинний ключ для створюваної таблиці не буде оголошений, то Access запитає, чи варто включити в таблицю поле первинного ключа. Якщо користувач відповість позитивно (Yes), то Access створить особливе поле з ім'ям ІD, у яке для кожного блоку даних буде вводитися свій оригінальний номер.Контрольні питання.

 1. Як відбувається проектування таблиці.

 2. Призначення імен полів.

 3. Які існують типи даного поля.

 4. Як відбувається визначення розміру поля.

 5. Визначення параметрів поля.

 6. Додавання й видалення полів.

 7. Установка первинного ключа.

 8. Як зберегти таблицю.

Створення форми

Для створення форми за допомогою "Майстра" треба:Запити.

Створити запити в Access можна вручну або за допомогою майстра запитів. Майстер запитів 1. У вікні БД відкрити вкладку Запросы.

 2. Натиснути кнопку Создать. З'явиться діалогове вікно Новый запрос.

Запит на вибірку

 1. У рядку «Поле» клацніть у правій частині клітки на стрільці, що указує вниз, і виберіть ім'я полю, по якому буде здійснюватися запит. Якщо запит здійснюється по полях з різних таблиць, то спочатку клацніть у рядку«Таблиця» і вкажіть потрібну таблицю, що дозволить обмежити список полів у рядку «Поле». Якщо запит буде здійснюватися по декількох полях, відобразите їхні імена у вільних клітках рядка «Поле».

 2. Простежте, щоб у рядку «Вывод на экран» прапорець відображався б галочкою.

 3. У рядку «Условие отбора» введіть критерії вибору. (Для завдання діапазону значень у вікні Конструктора запитів можуть бути використані оператори: > (більше), >= (не менш), < (менше), <= (не більш) і Between (Вираження1),and (Вираження2) як з текстовими і числовими полями, так і з полями дат). Для введення умови вибірки можна використовувати вікно Построитель выражений (кнопка Построить панелі інструментів чи відповідна кнопка контекстного меню).

Запит з параметром (параметричний запит)

 1. Відкрийте в режимі Конструктора вікно запиту і додайте в нього таблицю. Створіть запит, «перетягнувши» необхідні поля в бланк запиту і задавши умову вибору.

Як умову введіть параметр, поміщений в квадратні дужки (наприклад, [Введіть назву] чи >[Вище якого росту?]).

 1. Виберіть команду Запрос, Параметры.

 1. У вікні Параметры запроса, що з'явилося, введіть без квадратних дужок параметр (для точності введення скористайтеся «швидкими» клавішами копіювання і вставки з буфера обміну) і укажіть відповідний йому тип даних. Натисніть ОК.

 1. Натисніть кнопку Запуск панелі інструментів.

 2. У вікні, що з'явилося, укажіть значення параметра.

 1. Результат запиту буде містити тільки ті записи, що задовольняють заданому значенню параметра.

Поля, що обчислюються, в запитах

Поле, вміст якого, є результатом розрахунку по змісту інших полів, називається полем, що обчислюється. Поле, що обчислюється, існує тільки в результуючій таблиці. Загальний формат полю, що обчислюється, виглядає так: Ім'я полю, що обчислюється, Вираження для створення полю, що обчислюється.

Наприклад: Прибуток:[Доход]-[Витрата].

Створення полю, що обчислюється, здійснюється шляхом простого уведення вираження для обчислення в комірку «Поле» порожнього стовпця бланка запиту. Після виконання запиту поле, що обчислюється, засноване на цьому вираженні, виводить на екран результат обчислень, а не саме вираження. 1. У рядок «Поле» порожнього стовпця бланка запиту введіть вираження, що починається зі знака «=» і, що складається з імен полів, записаних у квадратні дужки і якої-небудь арифметичної чи іншої операції.

 2. Після виконання запиту в результуючій таблиці з'явиться нове поле з назвою «Виражение 1», використовуваним як ім'я обчислення вираження.

3. У режимі конструктора запиту зміните ім'я «Виражение!» на більш значиме.

Для того, щоб ввести складні обчислення, використовуйте вікно Построитель выражений, що викликається натисканням кнопки Построить панелі інструментів, або відповідною командою контекстного меню. Построитель выражений полегшує створення виражень, дозволяючи вибирати його складові елементи (арифметичні операції, вбудовані функції, назви полів, що є у БД таблиць і запитів і т.п.) за допомогою кнопок і списків.Контольні питання.

 1. Що таке форми та для чого вони потрібні.

 2. Як швидко створити « Автоформы».

 3. Опишіть створення "Автоформы" за допомогою кнопки "Создать".

 4. Як відбувається відкриття форми.

 5. Як відбувається введення даних у режимі "Формы".

 6. Як відбувається створення форми за допомогою "Майстра" .

 7. Як відбувається видалення "Автоформи" .

 8. Що таке запити, які типи запитів ви знаєте.

 9. Опишіть створення запиту за допомогою конструктора.

 10. Що таке сортування та для чого воно потрібне.

 11. Що таке і як зробити запит на вибірку.

 12. Що таке і як зробити запит з параметром (параметричний запит).

Створення звіту за допомогою Майстра.

Майстер звітів дозволяє підготувати наступні типи звітів: 1. звіт, що містить інформацію, розташовану в один стовпець чи у вигляді таблиці;

 2. звіт з угрупованням і обчисленням підсумкових величин;

 3. поштові наклейки.

В другому діалоговому вікні необхідно вказати, яким образом будуть структуровані дані в звіті. Майстер перевіряє зв'язки між таблицями й у залежності від обраного представлення пропонує кілька варіантів угруповання запису в звіті. Щоб здійснити угруповання по визначеному елементу, виділіть в списку цей елемент.

Майстер звітів дозволяє задати інтервали значень, по яких групуються дані. Щоб змінити їх у цьому ж (третьому) діалоговому вікні Майстра звітів, натисніть кнопку Группировка. На екрані з'явиться діалогове вікно Интервалы группировки, зображене . Змінюючи інтервал угруповання, можна впливати на спосіб угруповання даних у звіті. Для числових полів можна задати угруповання по десятках, сотнях і інших значеннях. Для текстових полів можливе угруповання по першій букві, першим трьох буквах і т.д.

Щоб указати для стовпця звіту підсумкову інформацію, натисніть на кнопку Итоги. У діалоговому вікні Итоги, що з'явилося, можна задати параметри для обраного стовпця. Вибрати можна серед усіх числових полів звіту, що не є лічильниками, які Майстер звітів перелічить у цьому діалоговому вікні і дозволить установити для кожного з них прапорці Sum, Avg, Min і Мах. У залежності від установлених прапорців Майстер звітів додасть відповідні підсумкові поля, що обчислюють підсумкову суму, середнє значення, мінімальне чи максимальне значення даного полю по всіх записах в кінець звіту.

Створення звіту за допомогою конструктора.

MS Access відкриває вікно звіту в режимі Конструктора. Вікно Конструктора розділене на кілька областей у відповідності зі стандартною структурою звіту. У ці області при необхідності можна ввести керуючі й інші елементи, рівні угруповання.

Заголовок звіту — друкується тільки на початку звіту, використовується на титульній сторінці.

Верхній колонтитул — друкується вгорі кожної сторінки.

Заголовок групи — друкується перед обробкою першого запису групи.

Область даних — друкується кожен запис таблиці чи динамічного набору даних запиту.

Примітка групи — друкується після обробки останнього запису групи.

Нижній колонтитул — друкується внизу кожної сторінки.

Примітка звіту — друкується наприкінці звіту після обробки всіх записів.

Проектування звіту складається в створенні структури його розділів і в розміщенні елементів керування усередині цих розділів, а також у завданні зв'язків між цими елементами і полями таблиць чи запитів бази даних.

Звіти призначені для виводу інформації на принтер, тому для розрахунку розташування даних на друкованій сторінці програма Access повинна «знати» усе необхідне про особливості принтера. Ці дані Access одержує від операційної системи. Відповідно, принтер у системі повинен бути встановлений.

При відсутності принтера звіти також можна створювати. Досить виконати програмну установку за допомогою команди операційної системи Пуск, Настройка, Принтери, Установка принтера, після чого установити драйвер будь-якого принтера, доступного операційній системі.Панель інструментів конструктора.

Выбор объекта, мастера, режим надписи, добавить поле, группа переключателей, переключатель, флажок, поле со списком, список, кнопка, рисунок, свободная рамка, присоединённая рамка объекта, разрыв страницы, вкладка, подчинённая форма отчёт, линия прямоугольник, другие элементы.

Створення підпорядкованих форм (ієрархічних).

Підпорядкована форма — це форма, яка знаходиться усередині іншої форми — головної форми. Головна форма може мати будь-яку кіль кість підпорядкованих форм. Головна форма та дані таблиці, на основі котрої вона побудована, повинні бути зв'язані відношенням «один-до-багатьох» з першою підпорядкованою формою, а перша підпорядкована форма відношенням «один-до-багатьох» з другою підпорядкованою формою. Наприклад, необхідно створити форму, яка основана на таблиці працівники і містить підпорядковану форму, яка основана на таблиці Табель:

Вибрати вкладнику Формы, натиснути на кнопку Создать, вибрати Мастер форм .

Вибрати таблицю Працівники та поля, які необхідно включити до форми.

Вибрати таблицю Табель та поля, які необхідно додати у форму, натиснути кнопку Далее.

Натиснути на селекторну кнопку Подчиненные формы та вибрати таблицю, по якій буде створена головна форма — Працівники. Натиснути на кнопку Далее.

Контроль питання.


 1. Що таке звіт, для чого він використовується..

 2. Опишіть докладно створення звіту за допомогою Майстра.

 3. Що таке «Группировка» записів, в яких випадках її доцільно використовувати. .

 4. Які бувають «Интервалы группировки».

 5. Для чого використовується кнопка «Итоги».

 6. Створення звіту за допомогою конструктора.

 7. Зміна розмірів звіту і його розділів

 8. Яким чино можливо додавати вираження, що обчислюються, у форми і звіти

 9. Панель інструментів конструктора.

 10. Опишіть порядок створення підпорядкованих форм (ієрархічних).

Схема даних.Зв'язування таблиць на схемі даних

Щоб відкрити схему даних, необхідно виконати команду Сервис, Схема данных. За замовчуванням схема буде містити всі таблиці зі зв'язками.

Щоб забрати яку-небудь таблицю зі схеми даних, необхідно клацнути правою кнопкою миші на будь-якім місці цієї таблиці і з контекстного меню вибрати команду Скрыть таблицу. Видалення таблиці зі схеми даних не означає видалення її з бази даних, просто вона не присутня в схемі.

Щоб знову додати в цю схему згорнуту таблицю, у якої зв'язки ще не встановлені, необхідно: 1. Клацнути правою кнопкою миші на вільному місці Схемы данных і з контекстного меню вибрати команду Добавить таблицу.

 2. У діалоговому вікні Добавление таблицы розкрити вкладку Таблицы, вибрати зі списку необхідну таблицю, і натиснути кнопку Добавить.

Якщо потрібно додати до схеми кілька таблиць, прийдеться повторити цю операцію для кожної таблиці.

 1. Натиснути кнопку Закрыть, щоб закрити діалогове вікно Добавление таблицы.

У даному випадку зв'язок між таблицями Access будує автоматично. Це відбувається тоді, коли дві таблиці мають однакові назви зв'язаних полів і погоджені типи даних, причому хоча б в одній з таблиць зв'язане поле є ключовим.

Контрольні питання.

 1. Що таке реляційні системи, в яких випадках їх доцільно використовувати.

 2. Що таке відношення «один-до-одного».

 3. Що таке відношення «один-до-багатьох» .

 4. Що таке відношення «багато-до-одного».

 5. Що таке відношення «багато-до-багатьох».

 6. Що таке схема даних, як її можливо редагувати.

 7. Опишіть порядок зв'язування таблиць на схемі даних

Фільтри.

У Microsoft Access існує також поняття фільтра, що у свою чергу є набором умов, що дозволяють відбирати підмножину записів чи сортувати їх. Подібність між запитами на вибірку і фільтрами полягає в тім, що й у тих і в інших виробляється витяг підмножини записів з базової таблиці чи запиту. Однак між ними існують розходження, які потрібно розуміти, щоб правильно зробити вибір, у якому випадку використовувати запит, а в якому — фільтр.Основні відмінності запитів і фільтрів полягають у наступному.

 • Фільтри не дозволяють в одному рядку відображати дані з декількох таблиць, тобто поєднувати таблиці.

 • Фільтри не дають можливості вказувати поля, що повинні відображатися в результуючому наборі записів, вони завжди відображають усі поля базової таблиці.

 • Фільтри не можуть бути збережені як окремий об'єкт у вікні бази даних (вони зберігаються тільки у виді запиту).

 • Фільтри не дозволяють обчислювати суми, середні значення, підраховувати кількість записів і знаходити інші підсумкові значення.

Використання фільтрів для пошуку інформації

Фільтр — це набір умов для вибирання множини записів або для сортування записів.

Існують такі типи фільтрів: фільтр по виділеному фрагменту, звичайний фільтр, розширений фільтр.Фільтр по виділеному фрагменту дозволяє відібрати записи з використанням значень, які вибираються у таблиці, запиті або у полі форми в режимі таблиці.

Порядок створення фільтру:

Відкрити таблицю, запит або форму. Виділити значення, яке повинні містити записи. Вибрати меню Записи/Фильтр/Фильтр по вьіделенному або натиснути на відповідну кнопкуПідсумкові запити

Запити дозволяють робити підсумкові обчислення. Для цих цілей у Access 97 передбачені статистичні функції SQL. Статистичну функцію задають у рядку Групповая операция бланка запитів, що з'являється при виконанні команди Вид, Групповые операции .12

Виклик вікна Групповые операции. Вікно вибору групових операційДля виконання підсумкового запиту:

 1. Знаходячись у режимі Конструктора запиту, виберіть команду Вид, Групповая операция чи натисніть кнопку <Групповая операция> панелі інструментів. У результаті чого в бланку запиту з'явиться рядок «Групповая операция».

 2. Для відповідного поля виберіть потрібну функцію зі списку «Группировка» . Ок

Перехресний запит

Перехресний запит застосовується в тому випадку, якщо необхідно об'єднати дані у форматі рядків-стовпців.

 1. У режимі Конструктора сформуйте запит, додавши таблицю, що повинна лежати в його основі.

 2. Виберіть команду Запрос, Перекрестный. Рядок запиту «Вывод на экран» у бланку запиту зміниться на новий рядок «Перекрестная таблица» і перед нею з'явиться рядок «Групповая операция».

 3. У рядку «Поле» укажіть поле, значення якого в новій таблиці повинно з'явитися у виді рядків; поле, значення якого в новій таблиці повинно з'явитися у виді стовпців, і поле, уміст якого в перехресній таблиці необхідно індицирувати як значення. Полів, що будуть використані як заголовки, може бути кілька.

 4. Клацніть мишею в рядку «Перекрестная таблица» і виберіть відповідні значенням даних полів опції зі списку, що розвертається.

 5. Для поля, уміст якого індицирується як значення, у рядку «Групповая операция» введіть необхідну функцію, наприклад, автосумування (Sum), визначення середнього значення (Avg) чи кількості (Count).

Контрольні питання.

 1. Яким чином відбувається використання фільтрів для пошуку інформації.

 2. Які існують типи фільтрів.

 3. Порядок створення фільтру.

 4. Що треба зробити для відміни дії фільтру.

 5. Яким чином створюють Звичайний фільтр.

 6. Порядок створення звичайного фільтру.

 7. Порядок створення розширеного фільтру.

 8. Порядок створення підсумкового запиту.

 9. Порядок створення перехресного запиту.

СУБД Access – Формування складних запитів, створення діаграм.


План

 1. Запит на створення таблиці.

 2. Запит на відновлення.

 3. Запит на додавання записів.

 4. Запит на видалення записів.

 5. Діаграма, як спосіб відображення інформації.

 6. Контрольні питання.

Запит на створення таблиці

 1. Створіть новий запит вибору і перевірте його коректність, перейшовши в режим Таблица. Для створення резервної копії таблиці (таблиці, що містить ті ж поля й у тій же кількості, що й в оригіналі), щоб не перетаскувати всі поля таблиці в рядок «Поле», досить помістити туди символ *, що заміняє всі поля таблиці і знаходиться на початку списку полів таблиці.3

 2. Повернувшись в режим конструктора, виберіть команду Запрос, Создание таблицы.

Запит на відновлення

Використовуючи цей тип запиту, можна змінити в базовій таблиці групу блоків даних, відібрану на основі визначених критеріїв: 1. Створіть новий запит вибору і перевірте його коректність, перейшовши в режим Таблица.

 2. Повернувшись в режим Конструктора, виберіть команду Запрос, Обновление.

 3. У рядку, що з'явився в бланку запиту, «Обновление» у відповідних стовпцях задайте нові значення полів таблиці. У якості таких можуть виступати і значення, що обчислюються. У разі потреби скористайтеся Построителем выражений (кнопка <Построить> панелі інструментів чи відповідна кнопка контекстного меню).

Запит на додавання записів

За допомогою цього типу запиту блоки даних однієї таблиці (усі чи відібрані запитом) можна помістити в кінець іншої таблиці: 1. Створіть новий запит вибору тих блоків даних, що будуть додані в деяку таблицю і перевірте його коректність, перейшовши в режим Таблица.

 2. Повернувшись в режим Конструктора, виберіть команду Запрос, Добавление....

 1. У вікні, що з'явилося, введіть ім'я таблиці, до якої потрібно приєднати дані, і натисніть <ОК>.

Запит на видалення записів

 1. Створіть новий запит вибору блоків, що видаляються, даний добір блоків даних виконується відповідно до заданих в рядку «Условие» критеріями.

 2. Перевірте коректність сформульованих умов, перейшовши в режим Таблица.

 3. Повернувшись в режим конструктора, виберіть команду Запрос, Удалить.

 4. У рядку «Удалить», що з'явився, установите додаткові критерії добору.

Створення діаграм.Контрольні питання.

 1. Для чого потрібен запит на створення таблиці, опишіть докладно процедуру створення.

 2. Для чого потрібен запит на відновлення, опишіть докладно процедуру створення..

 3. Для чого потрібен запит на додавання записів, опишіть докладно процедуру створення..

 4. Для чого потрібен запит на видалення записів, опишіть докладно процедуру створення.

 5. Створення діаграм різними способами.Викладач Є.О. Бокіна


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка