Система управління базами даних ms accessСкачати 80.26 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір80.26 Kb.
Система управління базами даних MS Access
Microsoft Access – це система управління базами даних реляційного типа, за допомогою якої можна швидко розробити програмне забезпечення для збереження та аналізу даних [5, 6]. MS Access відноситься до програмного забезпечення класу RAD (Rapid Application Development), що можна перевести як «швидка розробка застосувань».

В файлі MS Access зберігаються дані разом з процедурами їх обробки у вигляді одного файлу з розширенням *.mdb[7, 8]. Основними об’єктами бази даних MS Access є: • Таблиці, які використовуються для збереження даних;

 • Запити, які використовуються для вибірки даних з таблиць та їх обробки;

 • Форми, які використовуються для перегляду, введення та зміни даних в таблицях, а також для запуску процедур обробки даних;

 • Звіти, які призначені для виведення даних на друк;

 • Макроси та модулі призначені для виконання операцій, що визначені розробником. Макросом називають набір з однієї або декількох макрокоманд, кожна з яких виконує деяку операцію. Використання макросів є одним із способів побудови програмного забезпечення. Зазвичай запуск макросу здійснюється у відповідь на виникнення деякої події.

Кожний об’єкт бази даних Access в межах свого класу має унікальне ім’я. Інакше кажучи, всі таблиці повинні називатися по-різному, але, наприклад, таблиця та форма можуть мати однакові імена. Робота з усіма об’єктами бази даних здійснюється у двох режимах :

 1. в режимі даних – використання об’єктів для обробки даних користувачем бази даних. В цьому режимі вводяться дані в таблиці та форми, виконуються запити, звіти і т.і. Перехід в цей режим здійснюється при відкритті довільного об’єкта.

 2. в режимі структури - створення та зміна об’єктів (таблиць, форм, запитів, звітів, модулів, макросів). Перехід в цей режим здійснюється за допомогою команди Конструктор. Зміна властивостей об’єкта в режимі Конструктор здійснюється за допомогою діалогового вікна Свойства.

Розробка застосування у MS Access починається зі створення таблиць та схеми даних. Після того за потребою створюють запити, форми та звіти.
Створення таблиць

У наступній таблиці викладені основні способи створення реляційних таблиць в СУБД MS AccessДля вибору методу створення таблиці необхідно натиснути відповідну кнопку у вікні бази даних на вкладці «Таблицы» або натиснути кнопку «Создать» та обрати у вікні метод.

Таблиця. Методи створення таблиць

Метод

Опис

Конструктор

-        задайте імена атрибутів,

-        вкажіть тип даних кожного з них

-        змініть при необхідності властивості полів.

-        визначте  ключ

-        збережіть таблицю


Мастер

-        оберіть атрибути із запропонованих таблиць (типи даних будуть визначені автоматично)

-        визначте ключ

-        визначте зв’язки з існуючими таблицями


Ввод данных

-        розпочніть введення даних в таблицю (тип та розміри полів будуть визначені автоматично)

-        при збереженні визначте ключ таблиці або автоматично буде додано ключове поле Счетчик 

При визначенні значень атрибутів можна використовувати такі типи даних: 1. Текстовый          –          рядок до 255 символів;

 2. Числовой             -           числові значення;

 3. Дата/время         –          значення дати та часу;

 4. Денежный           –          грошові значення;

 5. Счетчик           –          унікальні автоматично зростаючі цілі значення;

 6. Логический       –     два можливих значення (True/False, Да/Нет, 0/1);

 7. Поле МЕМО        –          великі текстові фрагменти (до 64 Кбайт);

 8. Поле OLE   –        об’єкти з інших застосувань (малюнки, таблиці і т.і.);

 9. Гиперссылка       –          гіперпосилання на ресурси у мережі Інтернет;

 10. Мастер подстановок– дозволяє здійснити підстановку списку значень.

Назва атрибуту визначається у вікні конструктора таблиць у стовпці Имя поля, а типа даних – у стовпці Тип данных.

Після того, як структура таблиці визначена, можна в режимі даних (Вид,Режим таблицы) розпочати безпосереднє введення даних у таблицю, хоча більш зручним засобом введення є форми (див. наступний розділ).


Зв’язування таблиць та формування схеми даних

Окремі таблиці не дозволяють представити структуру та взаємозв’язки об’єктів предметної області. Тому наступним етапом створення схеми даних є встановлення зв’язків. Зв’язок – це асоціація (посилання), що встановлюється між таблицями та дозволяє запобігти надлишковості даних. Зв’язок між таблицями встановлюється по полям, які мають однаковий тип даних. Встановлення зв’язків у Access здійснюється у вікні «Схема данных», для відкриття якого необхідно виконати команду Сервис-Схема данных. У цьому вікні зв’язки між таблицями відображаються у вигляді ліній, які проведено між полями таблиці.

Для встановлення зв’язку між таблицями необхідно виконати такі дії:


 1. закрити всі таблиці та виконати команду Сервис-Схема данных;

 2. додати необхідні таблиці до вікна схеми даних;

 3. перетягнути мишею поле зв’язку з однієї таблиці в іншу;

 4. у вікні „Изменение связей” (два раз ліва кнопка миші на зв’язку) визначити властивості встановленого зв’язку.

Форми


Форми є основою інтерфейсу користувача. Форми виконують дві важливих функції в базах даних:

 • дозволяють вводити та редагувати дані в таблицях та запитах (форми даних);

 • дозволяють здійснювати управління роботою програми (кнопочні та діалогові форми).

Перелік всіх форм розташовано на вкладниці «Формы» у головному вікні бази даних. Для кожної форми можна за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів форми виконати одну з таких операцій:

 • Открыть – відкрити форму в режимі даних;

 • Конструктор – відкрити форму в режимі конструктора для зміни структури форми.

Робота с формами даних

Дані можна вводити безпосередньо у таблицю, але більш зручним засобом введення даних є форми. Форми дозволяють використовувати різні представлення даних, в тому числі з декількох таблиць. Дизайн форми можна розробити за уподобаннями замовника бази даних, організувати процес введення даних найзручнішим для користувача чином. Зокрема у формах можна використовувати ілюстрації та фотографії, а також допоміжні вказівки щодо їх заповнення недосвідченим користувачем.
Створення та редагування форм даних

Для створення форми необхідно натиснути кнопку «Создать» на вкладинці «Формы» у головному вікні бази даних. У діалоговому вікні «Новая форма» необхідно визначити спосіб її побудови: • у режимі «Конструктор»;

 • за допомогою майстра побудови форм (Мастер форм);

 • за допомогою засобу «Автоформа» (в столбец, ленточная, табличная) на основі визначеного джерела даних (таблиці чи запиту).

Створення форми за допомогою майстра

Процес створення форми за допомогою майстра форм включає такі операції: 1. У вікні «Новая форма» обрати пункт «Мастер форм»;

 2. У наступному вікні «Создание форм» обрати поля, які необхідно відобразити у формі:

- у списку «Таблицы и запросы» обрати таблиці або запити, які будуть виступати джерелом даних для форми;

- у списку «Доступные поля» обрати поля, які необхідно відобразити у формі, шляхом натиснення на кнопку «>» для вибору окремих полів або натиснення на кнопку «>>» для вибору всіх полів (для вилучення полів можна використати кнопки «<» або «<<»).

- після додавання полів з усіх необхідних таблиць або запитів натиснути кнопку «Далее»;


 1. Обрати зовнішній вигляд форми: «в один столбец», «ленточный», «табличный», «выровненный»;

 2. Обрати стиль оформлення зовнішнього вигляду форми;

 3. визначити назву форми.

Для швидкого створення простої форми, які містить усі поля таблиці або запиту, можна скористатись засобом «Автоформа» у вікні «Новая форма». У цьому випадку майстер побудує просту форму, у якій поля будуть розташовані в залежності від обраного типу форми.

Зв’язок між формою та джерелом даних реалізується за допомогою елементів управління, які розміщують в області даних. Для додавання елементів до форми використовується


Створення запиту в режимі конструктора

Створення запиту в режимі конструктора надає великі можливості в порівнянні з майстром простого запиту.


У діалоговому вікні Новий запит виберіть в списку в правій частині вікна елемент Конструктор і натискуйте кнопку OK. На екрані відображуватиметься вікно запиту в режимі конструктора і діалогове вікно Додавання таблиці яке дозволяє вибрати, по яких таблицях і запитах або їх комбінації буде створений новий запит.

На вкладці Таблиці діалогового вікна Додавання таблиці вкажіть назва вихідної таблиці. Натискуйте кнопку Додати аби додати список полів цієї таблиці у верхню частину вікна запитів. Для додавання полів таблиці в запит можна двічі клацнути їх ім'я.Запити складаються в інтерактивному режимі. Включите в запит таблиці і поля, які вас цікавлять, вкажіть умови вибору записів і які обчислення необхідно виробити. Включити поле в запит можна наступними способами:

 • у рядку Поле поставити курсор в потрібний стовпець і двічі клацнути ім'я поля в списку. Натискувати клавішу стрілка-вправо або Tab, перемістити курсор в наступний стовпець і додати нове поле в запит;

 • клацнути на кнопці розкриття списку біля правого кордону вічка в рядку Поле або натискувати клавішу F4, аби відкрити список імен полів і вибрати необхідне поле;

 • перетягнути ім'я поля мишею із списку полів у верхній частині вікна. Для введення декілька полів із списку можна утримувати клавішу Ctrl при виділенні потрібних полів в списку, а потім перетягнете виділені поля мишею. Access автоматично розподілить вибрані поля по вічках рядка

Якщо вибрати в першому рядку зірочку «*»,це означає, що в відповіді мають бути представлені всі стовпці таблиці.

Якщо ви в запиті використовуєте яке-небудь поле для вказівки умов відбору, але не хочете, аби воно відображувало відповідає на запит, то зніміть прапорець в цьому полі в рядку Вивід на екран (Show) .
Якщо ви хочете використовувати текстовий критерій відбору, то введіть необхідний текст в рядок Умова відбору.

Запуск запиту

У режимі конструктора запит можна запустити наступними способами: •  вибрати в меню Запит (Query) команду Запуск (Run);

 •  натискувати кнопку Запуск (Run) на панелі інструментів.

Результати відповіді на запит будуть представлені в таблиці. Аби перервати запуск запиту, натискуйте клавіші Ctrl+Break.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка