Система менеджменту якості робоча навчальна програмаСкачати 317.76 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір317.76 Kb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут заочного та дистанційного навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_________________ А.Полухін

"_____"_______________2013р.Система менеджменту якості

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


(додаток)

навчальної дисципліни

«Історія України»

(за кредитно-модульною системою)

Галузь знань: 0201 «Культура»;

0203 «Гуманітарні науки»;

0301 «Соціально-політичні науки»;


1301 «Соціальне забезпечення»;

0601 «Будівництво та архітектура»;

0303 «Журналістика та інформація»;

1401 «Сфера обслуговування»;

0304 «Право»;

0305 «Економіка та підприємництво»;

0306 «Менеджмент і адміністрування»;

0401 «Природничі науки»;

0513 «Хімічна технологія та інженерія»;

0514 «Біотехнологія»;

1701 «Інформаційна безпека»;


0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології»;

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»;

0502 «Автоматика та управління»;

0507 «Електроніка та електромеханіка»;

0508 «Електроніка»;

0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»;

0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування»;

0511 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»;

0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»;

0801 «Геодезія та землеустрій».


Курс – 1 Семестр – 1,2

Лекції – 6 (6, -) Екзамен – 2 семестр

Практичні заняття – 6 (2, 4) Самостійна робота – 96 (40,56)Усього (годин/кредитів ECTS) – 108/3
Контрольна робота – 2 семестр
Індекс РБ-12-6.020105/12-1.1.1;                       РБ-12-6.020303/12-1.1.1; РБ-12-6.030101/12-1.1.1;
РБ-12-6.030102/12-1.1.1; РБ-12-6.130102/12-1.1.1; РБ-12-6.060101/12-1.1.1;
РБ-12-6.140103/12-1.1.1; РБ-12-6.030401/12-1.1.1; РБ-12-6.030503/12-1.1.1;
РБ-12-6.030504/12-1.1.1; РБ-12-6.030507/12-1.1.1; РБ-12-6.030508/12-1.1.1;
РБ-12-6.030509/12-1.1.1; РБ-12-6.030601-1/12-1.1.1; РБ-12-6.030601-2/12-1.1.1;
РБ-12-6.070101/12-1.1.1; РБ-12-6.040106/12-1.1.1; РБ-12-6.170101/12-1.1.1;
РБ-12-6.170102/12-1.1.1; РБ-12-6.170103/12-1.1.1; РБ-12-6.050101/12-1.1.1;
РБ-12-6.050102/12-1.1.1; РБ-12-6.050103/12-1.1.1; РБ-12-6.050201/12-1.1.1;
РБ-12-6.070103/12-1.1.1; РБ-12-6.080101/12-1.1.1; РБ-12-6.051401/12-1.1.1; РБ-12-6.051301/12-1.1.1; РБ-12-6.051001/12-1.1.1; РБ-12-6.051103/12-1.1.1; РБ-12-6.051101/12-1.1.1; РБ-12-6.050903/12-1.1.1; РБ-12-6.050604/12-1.1.1; РБ-12-6.050202/12-1.1.1; РБ-12-6.050902/12-1.1.1; РБ-12-6.050901/12-1.1.1; РБ-12-6.050802/12-1.1.1; РБ-12-6.050701/12-1.1.1; РБ-12-6.030301/12-1.1.1; РБ-12-6.030601-3/12-1.1.1

СМЯ НАУ РНП ІЗДН 12.01.09-01-2013
Робоча навчальна програма дисципліни «Історія України» розроблена на основі робочих навчальних планів РБ-12-6.020105/12-1.1.1; РБ-12-6.020303/12-1.1.1; РБ-12-6.030101/12-1.1.1; РБ-12-6.030102/12-1.1.1; РБ-12-6.130102/12-1.1.1; РБ-12-6.060101/12-1.1.1; РБ-12-6.140103/12-1.1.1; РБ-12-6.030401/12-1.1.1; РБ-12-6.030503/12-1.1.1; РБ-12-6.030504/12-1.1.1; РБ-12-6.030507/12-1.1.1; РБ-12-6.030508/12-1.1.1; РБ-12-6.030509/12-1.1.1; РБ-12-6.030601-1/12-1.1.1; РБ-12-6.030601-2/12-1.1.1; РБ-12-6.070101/12-1.1.1; РБ-12-6.040106/12-1.1.1; РБ-12-6.170101/12-1.1.1; РБ-12-6.170102/12-1.1.1; РБ-12-6.170103/12-1.1.1; РБ-12-6.050101/12-1.1.1; РБ-12-6.050102/12-1.1.1; РБ-12-6.050103/12-1.1.1; РБ-12-6.050201/12-1.1.1; РБ-12-6.070103/12-1.1.1; РБ-12-6.080101/12-1.1.1; РБ-12-6.051401/12-1.1.1; РБ-12-6.051301/12-1.1.1; РБ-12-6.051001/12-1.1.1; РБ-12-6.051103/12-1.1.1; РБ-12-6.051101/12-1.1.1; РБ-12-6.050903/12-1.1.1; РБ-12-6.050604/12-1.1.1; РБ-12-6.050202/12-1.1.1; РБ-12-6.050902/12-1.1.1; РБ-12-6.050901/12-1.1.1; РБ-12-6.050802/12-1.1.1; РБ-12-6.050701/12-1.1.1; РБ-12-6.030301/12-1.1.1; РБ-12-6.030601-3/12-1.1.1 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н1-6.050202/11-1.1.1, затвердженої ректором 04.07.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індексР1-6.050202/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 13.10.2011 р., індекс Н8-6.020105/11-1.1.1, затвердженої ректором 04.07.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р8-6. 6.020105/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 14.06.2011 р., індекс Н14-6.050901-1/11-1.1.1, затвердженої ректором 04.07.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р14-6.050901-1/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 21.09.2011 р., індекс Н5-6.020207/11-1.1.1, затвердженої ректором 07.06.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р5-6.020207/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 21.09.2011 р., індекс Н5-6.060101-1/11-1.1.1, затвердженої ректором 07.06.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р5-060101-1/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 14.06.2011 р., індекс Н5-6.060102-1/11-1.1.1, затвердженої ректором 07.06.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р5-060102-1/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 08.06.2011 р., індекс Н3-6.050201/11-1.1.1, затвердженої ректором 04.07.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р3-6.050201/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 20.09.2011 р., індекс Н5-6.040106/11-1.1.1, затвердженої ректором 04.07.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р5-6.040106/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 21.09.2011 р., індекс Н5-6.080101-1/11-1.1.1, затвердженої ректором 04.07.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р5-6.080101-1/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 04.10.2011 р., індекс Н6-6.030502/11-1.1.1, затвердженої ректором 04.07.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р6-6.030502/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 20.09.2011 р., індекс Н14-6.040204/11-1.1.1, затвердженої ректором 04.07.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р14-6.040204/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 21.09.2011 р., індекс Н17-6.030301/11-1.1.1, затвердженої ректором 03.06.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р17-6.030301/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 21.09.2011 р., індекс Н4-6.050101-1/11-1.1.1, затвердженої ректором 03.06.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р4-6.050101-1/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 21.09.2011 р., індекс Н9-6.030402/11-1.1.1, затвердженої ректором 04.07.2011 р., робочої навчальної програми з цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р9-030402/11-1.1.1, затвердженої проректором з навчальної роботи 21.09.2011 р. «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.
Робочу навчальну програму розробили

доцент кафедри історії та документознавства _________________О. Захарчук

доцент кафедри історії та документознавства _________________І. Петасюк
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні випускової кафедри історії та документознавства, протокол № 4 від "09" 04. 2013 р.
Завідувач кафедри _____________________________________ І.Тюрменко
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради ІЗДН, протокол №___від "____" ____________2013 р.
Голова НМРР _____________________________________ Н.Шаповал

УЗГОДЖЕНО

Заст. директора ІЗДН
________________Н.Шаповал

"_____" ____________2013 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник


ЗМІСТ

стор.


Вступ………………………………………………………………………... 5


1. Зміст навчальної дисципліни………………………………………..…… 5

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................... 5

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та

самостійна робота студента (зміст та обсяг)……………………….... 62. Завдання на контрольну роботу …………………….………………….. 7

2.1. Контрольна робота…………………………………………………………... 73. Перелік завдань для підготовки до екзамену……………………...…… 8

3.1. Перелік питань на екзамен..…………………………………….…………. 84. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .................................... 11

4.1. Список рекомендованих джерел ................................................................. 11

4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання.………….…….. 12Форми документів Системи менеджменту якості………………….... 13

Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом

знань та вмінь з навчальної дисципліни «Історія України»…...... 14


ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної і самостійної навчальної роботи, рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


  1. Тематичний план навчальної дисципліни

пп


Назва теми

Обсяг навчальних занять

Усього годин

Лекції

Прак-

тичні


СРС

Модуль №1 « Історія України від найдавніших часів до сьогодення»

1 семестр

1.

Українські землі у найдавніші часи. Східні слов’яни. Київська Русь. Галицько-Волинська держава

18

2

2

14

2.

Українські землі у складі Литви та Польщі. Зародження українського козацтва. Українська національна революція середини XVІІ ст.

14

2
12

3.

Наступ на політичну автономію України. Гетьманство І.Мазепи. Остаточна ліквідація української автономії. Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій. Україна в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)

16

2

-

14
Усього за 1 семестр

48

6

2

40

2 семестр

4.

Українська демократична революція (1917-1921 рр.). Українські землі між двома світовими війнами (1921-1939 рр.)

9

-

2

7

5.

Україна в роки Другої світової війни та першого післявоєнного десятиріччя (1939-1953 рр.)

77

6.

Україна в період «хрущовської відлиги» та перебудовчих процесів СРСР (1953-1991 рр.)

2422

7.

Незалежна Україна (1991 – до сьогодення)

12
2

12

8.

Контрольна робота

88

9.

Екзамен

-

-

-

-
Усього за 2 семестр

60

-

4

56

Усього за модулем №1

108

6

6

96

Усього за навчальною дисципліною

108

6

6

96

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота студента (зміст та обсяг)


пор


Назва теми


Обсяг навчальних занять (год.)

Список рекомендованих джерел

Лекції

Практичні

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль №1 «Історія України від найдавніших часів до сьогодення»

1 семестр

1.

Українські землі у найдавніші часи. Східні слов’яни. Київська Русь. Галицько-Волинська держава

 • Прийняття християнства на Русі та його історичне значення.

 • Галицько-Волинська держава – спадкоємиця та правонаступниця Київської держави.

2

-

1

5

8[4 – С. 40-94; 95-121; 126-144; 143-163; 163-199];

[7 – С.38-53; 68-914 133-152];

[10 – С.22-50, 65-87, 137-177]


2.

Українські землі у складі Литви та Польщі. Зародження українського козацтва. Українська національна революція середини XVІІ ст.

 • Люблінська та Берестейська унії, боротьба православ’я проти примусового покатоличення.

 • Козацько-селянські повстання (кін. XVI – перша пол. XVII ст.)

2

2

2

5


5

[4 – С.209-225, 237-244, 259-269,225-233, 238-244,256-259];.

[7 – С.93-104, 107-121, 125-131];

[12. – С.187-204]


3.

Наступ на політичну автономію України. Гетьманство І.Мазепи. Остаточна ліквідація української автономії. Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій. Україна в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)

 • Суспільні течії і рухи другої пол. XІX ст.

 • Початок авіаери в Україні.

2

-

1

8
5


[4 – С.316-334, 384-390, 390-399, 512-579, 580-672];

[7 – С.133-152, 154-168, 207-212. 221-229. 213-216, 258-271, 294-371];

[12 – С.238-251, 257-261, 262-277, 318-328, 335-341, 430-442, 452-458]


Усього за 1 семестр

6

2

40
2 семестр

4.

Українська демократична революція (1917-1921 рр.). Українські землі між двома світовими війнами
(1921-1939 рр.)

 • Авіація України в період відродження її державності.

-

2

1

6


[4]; [7]; [8]; [10]; [12]; [24]; [36]; [43]; [4]; [6]; [7]; [8]; [9]; [10]; [13]

5.

Україна в роки Другої світової війни та першого післявоєнного десятиріччя (1939-1953 рр.)7

[4]; [7]; [8]; [10]; [11]; [13]; [19]; [37]; [42]; [49]

6.

Україна в період «хрущовської відлиги» та перебудовчих процесів СРСР (1953-1991 рр.)22

[4]; [6]; [11]; [13]; [19]; [22]; [49]; [50]

7.

Незалежна Україна (1991 – до сьогодення).

 • Стан та перспективи розвитку цивільної авіації в незалежній Україні.

 • Українська діаспора.

 • Розвиток космонавтики в незалежній України.
2

1
5

3

3[4]; [5]; [6]; [11]; [12]; [13]; [19]; [22]; [49]

8.

Контрольна робота

-

-

8
Екзамен

-

-

-
Усього за 2 семестр

6

6

96
Усього за модулем №1

6

6

96
Усього за навчальною дисципліною

6

6

96
2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

2.1. Контрольна робота

Контрольна робота з “Історії України” виконується у другому семестрі відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій з метою закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу з дисципліни.

Виконання є важливим етапом у підготовці та складанні екзамену з “Історії України”.

Конкретна мета полягає у вмінні логічно, послідовно та аргументовано розкрити сутність історичних процесів на різних етапах соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку України.

Для успішного виконання контрольної роботи студент повинен:

знати:


 • теоретичні проблеми дисципліни, наукову та навчально-методичну літературу;

 • сучасні досягнення, новітні концепції з тих чи інших науково-теоретичних проблем історії України;

 • роль та значення історичних постатей в українській історії

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

вміти:

 • аналізувати, логічно викладати думку, робити висновки та узагальнення;

 • систематизувати історичний матеріал;

 • користуватися різними видами історичних джерел та літератури;

 • актуалізувати викладений матеріал.

Тема контрольної роботи визначається сумою двох останніх цифр номера залікової книжки студента.

Виконання, оформлення та захист здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Домашня контрольна робота складається з глав або розділів, які в свою чергу, можуть поділятися на параграфи, де викладається основний матеріал згідно з планом. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним та лаконічним. Слід уникати повторів, нечітких формулювань. Цитуючи джерела (літературу) під час викладення матеріалу, слід робити на них посилання із зазначенням номерів сторінок (у квадратних скобках після наведення цитати).

Висновки мають відповідати основному змісту роботи, бути конкретними і підсумовувати відповіді на питання плану.

Список літератури оформлюється відповідно до вимог вищої школи: в алфавітному порядку, з наведенням усіх вихідних даних джерел.

Обсяг домашньої контрольної роботи – 10 – 15 друкованих аркушів формату А-4 (шрифт – 14, інтервал - 1,5). Варіант вибирається за сумою двох останніх цифр залікової книжки.ТЕМИ

 1. Перші кроки світової авіації.

 2. Зародження авіації в Україні.

 3. Конструктори й пілоти-випробувачі на зорі авіаери.

 4. Авіація в західноукраїнських землях (поч. ХХ ст.).

 5. А.І. Можайський – конструктор першого літака.

 6. Андерс Ф.Ф. – пристрасний аматор повітроплавання.

 7. Кудашев О.С. – один з фундаторів української авіації.

 8. І.І. Сікорський – видатний авіаконструктор.

 9. Авіація на теренах України в період визвольних змагань 1917-1920 рр.

 10. Біла авіація в роки громадянської війни.

 11. Перші кроки застосування авіації у мирних цілях.

 12. Розвиток цивільної авіації в Україні у 20-і роки ХХ ст.

 13. Стан та розвиток матеріально-технічної бази цивільної авіації України у 30-ті роки ХХ ст.

 14. Підготовка кадрів для цивільної авіації України у 20-30 рр. ХХ ст.

 15. Цивільна авіація на службі народного господарства України (1920-1941 рр.).

 16. Розвиток планеризму в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.

 17. Становлення Київського авіаційного інституту (1933-1941 рр.).

 18. Внесок жінок – пілотів у розвиток цивільної авіації України.


3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

3.1. Перелік питань на екзамен

 1. Історія України як наука. Предмет і завдання курсу “Історія України”. Методи вивчення історії України. Джерела і література з історії України.

 2. Історичні витоки українського народу: трипільська культура, кіммерійці, скіфи, сармати.

 3. Передумови утворення держави у східних слов’ян. Держава антів. Заснування Києва.

 4. Східні слов’яни у VI-VIII століттях.

 5. Основні концепції походження українського народу.
 1. Основні концепції походження Київської Русі. Роль нормандського фактору в історії Русі.

 2. Основні етапи розвитку, політичний устрій та суспільна організація Київської Русі (ІХ – кінець Х ст.).

 3. Період розквіту Київської Русі (кінець Х ст. – перша половина ХІ ст.).

 4. Вплив християнства на розвиток державності, культури і духовності Київської Русі.

 5. Причини занепаду Київської Русі. Місце Київської Русі в історичній долі українського народу.

 6. Галицько-Волинське князівство у ХІІ – першій половині ХІV ст.

 7. Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського.

 8. Становище України в складі Речі Посполитої. Люблінська і Берестейська унії.

 9. Причини виникнення та джерела формування українського козацтва

 10. Запорізька Січ, її соціально-економічний та військовий устрій (XVI – перша половина XVII ст.

 11. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії (ІІ половина XVI - середина XVII ст.). Військове мистецтво запорожців.

 12. Українська національна революція XVII ст.: її причини, рушійні сили, характер, періодизація.

 13. Національно-визвольна і соціальна боротьба українського народу на початку Української революції XVII ст. Переяславська Рада 1654 р. „Березневі статті” Б. Хмельницького.

 14. Б.Хмельницький та його роль в українській історії.

 15. Гетьманування І.Мазепи. Участь України в Північній війні.

 16. Конституція Пилипа Орлика.

 17. Обмеження автономії України і остаточне скасування української державності у XVIII ст.

 18. Соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії в першій половині Х1Х ст.

 19. Декабристський рух в Україні. Програмні документи декабристів.

 20. Початок національного відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство і роль Т.Г.Шевченка в його діяльності.

 21. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії у першій половині ХІХ ст.

 22. Українські землі у складі Росії в другій половині ХІХ ст. Буржуазні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст., їх вплив на зміну соціальної структури суспільства.

 23. Національний та суспільно-політичний рухи в Україні у другій половині ХІХ ст.

 24. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії у другійій половині ХІХ ст.

 25. Економічний і політичний розвиток України на початку ХХ ст., утворення політичних партій, їх програмні цілі.

 26. Україна в буржуазній революції 1905-1907 рр. Піднесення національного руху. Діяльність Української громади у І і ІІ Державних Думах.

 27. Україна в роки Першої світової війни.

 28. Утворення Української Центральної Ради. І і ІІ Універсали УЦР .

 29. М.С.Грушевський – видатний історик, політичний та громадський діяч.

 30. Українська Народна Республіка: від проголошення до гетьманського перевороту (листопад 1917 р. – квітень 1918 р.).

 31. Українська держава П.Скоропадського.

 32. Відновлення влади УНР, внутрішня та зовнішня політика Директорії у 1918 – листопаді 1920 р.

 33. Боротьба за владу в Україні у 1919 – 1921 рр. Утворення Української радянської республіки

 34. Причини поразки, історичне значення і уроки Української демократичної революції (1917-1921 рр.).

 35. Західна Україна у 1918 – 1921 рр

 36. . Становище України на початку 20-х рр. ХХ ст. Перехід від “воєнного комунізму” до нової економічної політики

 37. Національно-культурне будівництво в 1920-1930-ті рр. Політика українізації, її роль та значення.

 38. Перехід до директивного планування. Форсування індустріалізації. Наслідки індустріалізації для України.

 39. Примусова колективізація сільського господарства. Штучний голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу

 40. Утвердження сталінського тоталітарного режиму і характер його прояву в Україні. Масові репресії 1929-1938 рр.

 41. Українське питання напередодні і на початку Другої світової війни. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР.

 42. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України у 1941-1942 рр. Мобілізація сил на відсіч ворогові.

 43. Німецький окупаційний режим в Україні (1941-1944 рр.).

 44. Рух опору проти німецько-нацистського режиму на території України. Діяльність ОУН і УПА в 1941-1945 рр.

 45. Визволення України від німецько-нацистських загарбників.

 46. Внесок України у розгром фашизму. Наслідки Другої світової війни і доля українського народу.

 47. Україна в системі міжнародних відносин у повоєнний час (1945-1955 рр.).

 48. Суперечливий характер суспільно-політичного життя України в післявоєнне десятиріччя (1945-1955 рр.).

 49. Соціально-економічний розвиток України 1956-1964 рр.

 50. Характер суспільно-політичного життя в Україні у 1956-1964 рр. Хрущовська “відлига”.

 51. Україна в умовах наростання системної кризи СРСР (1971-1985 рр.). Посилення застійних тенденцій в соціально-економічному житті республіки.

 52. Україна в період перебудовчих процесів в СРСР (1985-1991 рр.).

 53. Прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.). Курс на утворення самостійної держави.

 54. Спроби серпневого (1991 р.) державного перевороту у Москві. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.

 55. Політичне та економічне становище України в 1991-2009 рр.

 56. Формування багатопартійності в Україні. Політичні партії та громадські організації в Україні на сучасному етапі і особливості їх діяльності (1991-2009 р.).

 57. Зовнішня політика України на сучасному етапі

 58. Конституційний процес в Україні. Прийняття Конституції 1996 р. та її історичне значення.


4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

4.1. Список рекомендованих джерел

Основні

 1. Акт проголошення незалежності України: Постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. // Рад. Україна. – 1991. – 31 серпня.

 2. Закон Верховної Ради України від 28 листопада 2006 р. “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 50. – Ст. 504.

 3. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – К.: Альтернативи, 1999. – 304 с.

 4. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Академія, 2001. – 658 с.

 5. Борисенко В.І. Курс української історії. – К.: Либідь, 1996. – 616 с.

 6. Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад. комент. В.Короля. – К.: Академія, 2001. – 350 с.

 7. Історія України. Навч. посіб. / За ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. – К: НАУ, 2001. – 383 с.

 8. Історія України: Посібник / За ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. – К.: Академія, 2001. – 480 с.

 9. Історія України XX – поч. XXI століття: Навч. посіб. П.П.Панченко та ін.: За заг. ред. В.А. Смолія. – К.: Знання, 2004. – 582 с.

 10. Історія України: Нове бачення / За ред. В.А. Смолія. – К.: "Альтернативи", 2001. – 464 с.

 11. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). – К.: "Альтернативи", 1999. – 336 с.

 12. Король В.Ю. Історія України: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. – 496 с.

 13. Кульчицький С.В. Україна між двома світовими війнами (1921-1939 рр.). – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с.

 14. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000). – К.: Альтернативи, 2001. – 360 с.

 15. Нариси з історії дипломатії України /За ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2001. – 736 с.

 16. Новітня історія України (1900-2000 рр.): Підручник / А.Г. Слюсаренко та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 663 с.

 17. Політична історія України: Посібник / За ред. В.І. Танцюри.– К.: Академія, 2001. – 488 с.

 18. Савин В.С. Авиация в Украине. Очерки истории. – Харьков: Основа, 1995. – 264 с.

 19. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.). – К.: Альтернативи, 2000. – 352 с.

 20. Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Альтернативи, 1998. – 352 с.

 21. Троценко А.М. Історія цивільної авіації України. – К.: Аеробізнес, 2004. – 637 с.

 22. Україна в XX столітті (1990-2000 рр.). Збірник документів і матеріалів / Упоряд. А.Т. Слюсаренко та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 351 с.

 23. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2000). Барановська П.П., Вересюк В.Ф., Віднянський С.В. та ін. За заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Аеробізнес, 2004. – 637 с.

 24. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1999. – 480 с.

 25. Щербак В.О. Українське козацтво: формування суспільного стану. Друга половина XV – середина XVII ст. – К.: КМ Академія, 2000. – 300 с.

Додаткові

 1. Гребенніков В.М. Початок авіаери // Матеріали конференції "АВІА – 2001". – К.: НАУ, 2001. – С. 14-17.

 2. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К.: Вища шк., 1994. – 528 с.

 3. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. – К.: Альтернативи, 2000. – 304 с.

 4. Довідник з історії України (А-Я): Посіб. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

 5. История отечественной гражданской авиации / Отв. ред. И.А. Филатов. – М.: Воздушный транспорт, 1996. – 550 с.

 6. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1998. – 488 с.

 7. Історія України в особах: Давньоруська держава / Авт. кол. М.Ф. Котляр. – К.: Україна, 1996. – 240 с.

 8. Історія України в особах: Литовсько-польська доба / Авт. кол. О. Дзюба, М. Довбищенко, О. Русіна. – К.: Україна, 1997. – 272 с.

 9. Історія України в особах: Козаччина / Авт. кол. В. Горобець, В. Смолій, В. Степанков та ін. – К.: Україна, 2000. – 302 с.

 10. Історія українського козацтва: нариси: У 2 т. – К.: "КМ Академія", 2006–2007. – Т. 1-2.

 11. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920. Навч. посіб. – К.: Либідь, 1997. – 175 с.

 12. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. – К.: Альтернативи, 1998. – 336 с.

 13. Крупницький Б.Д. Гетьман І.Мазепа та його доба. – К.: Україна, 2001. – 240 с.

 14. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1945 – 70-ті роки: Підручник / В.А. Манжола та ін. – К.: Либідь, 1999.– 558 с.

 15. Петасюк І.А., Петасюк О.І. Цивільна авіація України в період з 1930 року по червень 1941 року (сторінки становлення і розвитку): Конспект лекцій. – К.: КМУЦА, 1999. – 80 с.

 16. Проблема ОУН-УПА. Попередня історична довідка. – К.: Наукова думка, 2000. – 185 с.

 17. Сарбей В.Г. Національне відродження України. – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с.

 18. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К.: Либідь, 1999. – 909 с.

 19. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIIIст. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.

 20. Толочко П. Київська Русь. – К.: Наук. думка, 1996. – 208 с.

 21. Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Ґенеза, 2002. – 568 с.


4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання


№ пор.

Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Карти

1.3, 1.4, 2.4

10

2.

Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання контрольної роботи для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання всіх спеціальностей

1.1-1.5

2.1-2.4


10 прим.

та електронна версія

(Ф 03.02 – 01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ змі-ни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміне-

ного


Заміне-

ного


Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка