Система антикризового управління потенціалом підприємстваСторінка1/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3

Система антикризового управління потенціалом підприємства

  1. Ідентифікація й оцінка кризових проявіє у діяльності підприємства

  2. Протиріччя та розбіжності у розвитку підприємства, що призводять до кризових явищ і процесів

  3. Організаційно-економічні передумови гнтикризово-го управління

  4. Особливості антикризового управління потенціалом підприємства

  5. Механізми протидії кризовим явищам / процесам


8.1. Ідентифікація й оцінка кризових проявів у діяльності підприємства

Кожне підприємство має свій потенціал розвитку, свої умови його реалізацій підпорядковується закономірностям циклічного розвитку всієї соціально-економічної системи. Тому воно знаходиться в стані визначеного відношення до загальних циклів розвитку економ іки, маючи при цьому власні цикли і кризовий розвиток. Більшість підприємств проходять стадії підйому і спаду, а багато з них опиняються в кризовій ситуації і наближаються або стають банкрутами.Кризова ситуація — це раптове (незаплановане) обмеження чи припинення результативної (ефективної) діяльності підприємства з важко прогнозованими наслідками для його подальшого розвитку

Проявами наростання кризових явищ в діяльності підприємства є:

порушення рівноваги економічної системи; погіршення стану потенціалу підприємства;

поступова втрата життєздатності підприємства;

утворення дефіциту окремих ресурсів;

виникнення та тривале існування проблем в розвитку підприємства.

Для глибокого розуміння сутності досліджуваного явища необхідно виявити його джерела та причини появи. В узагальненому вигляді джерелами кризових ситуацій можуть бути: природні явищі, екологічні проблеми, виробничо-технічні (техногенні) процеси, державна і міжнародна політика, фінансово-економічна діяльність, соціально-психологічні відносини [111, с. 79].Причинами кризових ситуацій можуть бути різні фактори, які класифікують за насіупними ознаками:

- залежно від місця виникнення: внутрішні (ендогенні) та зовнішні (екзогенні);

- залежно від наслідків їх впливу:- загальні (викликають погіршення загальних умов функціонування підприємства та розвитку його потенціалу);

- специфічні (погіршують перспективи підприємства в окремих сферах діяльності);

- індивідуальні (призводять до банкрутства підприємства).

залежно від ступеня впливу: основні та другорядні: за ступенем взаємозумовленості: незалежні та похідні; за часом дії: постійні та тимчасові;

за фактом настання кризи: фактичні та потенційні;

за ступенем охоплення системи: локальні та системні. Успіхи та невдачі управління потенціалом підприємства необхідно розглядати як взаємодію цілого ряду зовнішніх та внутрішніх факторів. В економічній літературі до зовнішніх факторів, які суттєво впливають на стан потенціалу підприємства, відносять:

  • розмір і структуру потреб населення;

  • рівень доходів і нагромаджень населення, його купівельну спроможн іст ь;

  • політичну стабільність у країні і спрямованість її внутрішньої політики;

  • розвиток науки і техніки, який визначає всі складові процесу виробніщтва товару і його конкурентоспроможність;
- рівень культури, що виявляється у звичках і нормах споживання;

- міжнародну конкуренцію;

- наслідки фінансової кризи, інфляцію та ін.

Види ресурсів

Причини виникнення кризових ІІВИЩ

Технічні

Незадовільний стан та якість окремих елементів матеріально-технічної бази підприємства, сировини, основних та допоміжних матеріалів Висока матеріаломісткість виробництва Значні необгрунтовані втрати ресурсів Значне недовантаження потужностей

Технологічні

Використання застарілих технологій, їх низька продуктивність Необгрунтовані масштаби розвитку забезпечуючих невиробничих ланок

Ранній виробничий старт до завершення стадії проектування і налагодження виробництва за новим проектом Високий рівень риробничого браку

Трудові

Низький рівень кваліфікації персоналу Плинність кадрів Слабка мотивація праці

Відсутність на підприємстві соціальних прогрш

Недостатня послідовність та твердість при вирішенні

соціальних питань

Відсутність системи планування кадрівта розпитку переоназу

Інформаційні

Відсутність необхідної інформації для потреб управління Незадовільний стан інформаційного забезпечення управління потенціалом підприємства

Відсутність комплексної оцінки результатів в розрізі функціональних сфер підприємства

Відсутність моніторингу стану окремих елементів та сукупного потен піалу підприємстваТаблиця 8.1

Причини виникнення кризових явищ в діяльності підприємств а та використанні його потенціалу

В процесі управління потенціалом підприємства важливим є визначення внутрішніх причин виникнення кризових явищ в діяльності підприємства, що обумовлюють рівень використання його

потенціалу та залежать від організації роботи самого підприємства (тг;бл. 8.1).Види ресурсів

Причини виникнення кризових явищ

Організаційні

Неефективність організаційної форми виробництва

Неефективність системи менеджменту підприємства

Патріархальний стиль управління

Гіпертрофія адміністрування

Відсутність механізму організаційної адаптації

Надмірні масштаби реструктуризації

Невдала правова форма

Схильність до монопродукту

Фінансові

Нестача власного капіталу

Низька мобільність власного капіталу

Неефективність залучених джерел фінансових коштів

Помилкова цінова політика

Переоцінка можливостей резервного капіталу

Зростання боргових зобов'язань

Просторові

Відсутність можливостей територіальної диверсифікації діяльності підприємства

Відсутність можливостей зміни ринку виготовлюваної продукції

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка