Схвалено погодженоСторінка1/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор ДОІППО начальник відділу освіти

Тернівської міської ради

____________ М.І.РОМАНЕНКО ____________В.В.ІЛЬЧИШИН

________________________2014 р. __________________2014 р.

СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО

науково-методичною радою

відділу освіти начальник НМВ

креативної освіти та координації

діяльності методичних установ ДОІППО

_______________________2014 р. _________ І.Г.КОЛЯДА

___________________2014 р.
d:\изображения\школа\чернильница и перо.jpg

ПЛАН

роботи методичного кабінету

на 2014-2015 н.р.


d:\изображения\школа\офис.jpg

ЗМІСТ
І. Вступ

ІІ. Інформація про методичний кабінет

IIІ. Пріоритетні напрямки роботи на 2014-2015 н.р.

IV. Організаційно-координуюча робота:

IV. 1 - циклограма діяльності методичного кабінету

ІV. 2 - тематика засідань методичної ради

ІV. 3 - методичні наради

IV. 4 - діяльність щодо поліпшення умов, якості роботи методичного кабінету та професійної майстерності працівників

V. Організація науково-методичної роботи:

V. 1 - робота міських методичних об’єднань

V. 2 - семінари для різних категорій педпрацівників

V. 3 - дистанційні форми навчання

V. 4 - конференції, круглі столи

V. 5 - школа молодого вчителя

V. 6 - школа резерву керівних кадрів

V. 7 - робота опорних навчальних закладів

V. 8 - робота творчих груп

V. 9 - організаційно-масові заходиVІ. Експериментальна робота

VІІ. Атестація педагогічних працівників

VIIІ. Консультативно-методичні виїзди

ІХ. Корисні ресурси

Х. Додатки 1 - 17

І. Вступ

В основу діяльності методичного кабінету 2013-2014 н.р. було покладено реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства в галузі освіти, у тому числі, МОН України, департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА, ДОІППО, відділу освіти виконавчого комітету Тернівської міської ради. Робота методичного кабінету відділу освіти була спрямована на надання методичної допомоги педагогічним кадрам в реалізації актуальних завдань розвитку вдосконалення і підвищення педагогічної майстерності, рівня психологічної підготовки, активізацію творчого потенціалу, формування здатності до швидкої адаптації в умовах впровадження основних пріоритетів випереджуючої освіти для сталого розвитку.

У 2013-2014 н.р. педагоги міста працювали над реалізацією обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (ІV етап) та проекту міського рівня «Розвиток інтелектуального та духовного потенціалу особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Організація методичної роботи з педпрацівниками реалізовувалася через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації. Із колективних форм активно працювали: методичні об’єднання, творчі групи, педагогічні читання, конкурси, Школа молодого вчителя, Школа перспективного педагогічного досвіду тощо. Індивідуальні форми роботи були втілені в наставництво, консультування, самоосвіту. У минулому навчальному році в місті функціонувало 16 методичних об’єднань, які провели на базі шкіл міста 31 семінар для вчителів - предметників. Велика увага в роботі всіх методичних об’єднань приділялась використанню інформаційного освітнього середовища, головними ознаками якого є гнучкість, демократичність, відкритість, доступність, вільний вибір місця, часу, змісту та форм навчання у загальноосвітній школі, в результаті чого очікується підвищення якості підготовки конкурентноспроможнього випускника навчального закладу. Було продовжено практику створення учнівських та учительських портфоліо, функціонування мережевої співпраці через новостворений веб-сайт міських методичних об’єднань. В закладах освіти та міськво створено банк даних з питання обласного науково-методичною проекту, активізовано роботу з творчо обдарованими дітьми, створено єдиний інформаційний простір.

Протягом навчального року було забезпечено роботу п’ятьох опорних шкіл: ЗОШ№1 – з інклюзивного навчання; ЗОШ№4 з впровадження профільного навчання; психолого-педагогічного супроводу дистанційної освіти дітей з особливими потребами; ЗОШ№5 – з методичної роботи та організації роботи з обдарованим дітьми; ЗОШ№6 – «Школа культури здоров’я» та впровадження превентивних програм; ЗОШ№7 – з впровадження ІКТ у навчально-виховний процес та організації роботи в Дніпропетровському відділенні МАН України. Всі навчально-виховні заклади – суб’єкти освітнього округу міста. Завдання відділу освіти полягає у тому, щоб у межах округу були створені умови для задоволення потреб населення, яке проживає на території округу, а також скоординувати роботу всіх навчальних закладів. Тому була розроблена модель освітнього округу міста, де прогнозованим результатом є однаковий доступ до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки і формування соціально зрілої, конкурентоспроможної, творчої особистості, здатної до самореалізації.

Разом з роботою предметних методичних об’єднань вчителів-предметників, працював постійно діючий проблемний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»: проведено п’ять засідань, в рамках яких навчальні заклади реалізували власні проекти роботи над вищезазначеною науково-методичною проблемою. На базі ЗОШ№6 було проведено практичний семінар для заступників з НВР «Превентивне виховання як важливий чинник формування громадянської позиції учнів» Також на базі ЗОШ№5 для керівних кадрів ЗНЗ проведено мультимедійну виставку «Інноваційна діяльність освітнього округу міста». У березні 2014 року на базі ЗОШ№6 проведено практичний семінар для директорів шкіл та їх заступників з теми: «Реалізація принципу активності педагогів через діяльнісну модель методичної роботи». Запланований на квітень 2014 р. теоретичний семінар для заступників директорів шкіл з НВР не був проведений за об’єктивних причин – у ЗОШ№5 протягом 2013-2014 н.р. був відсутній заступник з НВР (виховної) роботи.

Згідно річного плану на 2013-2014 н. р. у дошкільних навчальних закладах методична робота з кадрами спланована була спрямована на підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіту педагогів ДНЗ. Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

У 2013-2014 н. р. методична робота в закладах була сконцентрована навколо пріоритетних завдань педагогічних колективів:


 • робота над IV етапом науково – методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»;

 • перспективність та наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи;

 • популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку;

 • впровадження інноваційної діяльності та інклюзивного навчання;

 • урізноманітнення форм спільної роботи з батьками;

 • збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;

 • спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.

Під керівництвом Єрмішкіної Т.В. працювала міська творча група по темі «Співпраця дошкільного закладу з сім’єю як запорука успіху роботи закладу, згідно вимогам Базового компоненту дошкільної освіти (в новій редакції)» з метою впровадження перспективного педагогічного досвіду стосовно проблеми, поширення перспективного досвіду, демонстрації його широкому загалу педагогічних кадрів. Було проведено наступні заходи:

 • методичний міст «Цілеспрямоване вивчення проблеми за допомогою наукових процесів»;

 • педагогічне есе «Дієві форми роботи по співпраці з родинами»;

 • обмін досвідом «День відкритих дверей»;

 • круглий стіл «Наші досягнення».

З метою спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, впровадження інноваційних технологій успішно функціонували міські методичні об’єднання педагогів різних вікових категорій.

Литвиненко Ю.В. на засіданнях МО музичних керівників за темою «Розвиток творчого потенціалу музичних керівників через використання новітніх технологій» було організовано: проблемно-аналітичну дискусію «Виховання гармонійної особистості: погляд крізь призму музично-педагогічних систем XX століття», презентація ідей «Музично-дидактичні ігри та їх значення у розвитку музичних здібностей дошкільників», виставка посібників та дидактичних ігор музичного керівника «Методична скарбничка педагога».

Керівник МО інструкторів з фізичного виховання Воробйова О.В. зорієнтувала роботу по темі «Шляхи удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ: проблеми, пошуки, перспективи». Проведено наступні заходи: прес-клуб «Обговорюємо разом – система ефективного загартування дошкільників», презентація досвіду роботи фізкерівника КДНЗ №4 «Веселка» «Здоров’язберігаючі технології через нетрадиційні заняття з фізкультури». До уваги слухачів були представлені частини занять з фітболгімнастики та комплекси роботи з дітьми на степ-платформах.

Методичне об’єднання вихователів дітей 4-го року життя, під керівництвом Лактионової О.Є., працювало над темою «Виховання емоційних почуттів дошкільників засобами казки», їх метою було підвищити рівень психолого-педагогічної культури вихователів, розвивати нові цінності на основі наявних знань і досвіду, обмін педагогічним досвідом, розроблення методичних рекомендацій щодо їх упровадження. Увазі слухачів була представлена презентація проекту вихователя КДНЗ №6 «Зоряний» Оконенко Н.М. «Виховання емоційних почуттів засобами казки», колективний перегляд заняття в КДНЗ №3 «Росинка» вихователя Фадєєвої Н.Г. «Петрушка друзів збирає, на Масляну закликає», де педагоги ознайомились з новими методами та прийомами, що сприяють емоційному розвитку дітей. Було визначено, що процес ознайомлення з народними традиціями створює реальні психологічні умови для формування соціальної адаптації дитини.

Роботу МО вихователів дітей 5-го року життя керівник Овчарик Л.Б. спрямувала на підвищення професійного і творчого потенціалу педагогів з теми «Розвиток мовленнєвих та творчих здібностей дітей засобами художньо-театральної діяльності», метою якого було поглибити знання педагогів з організації художньо-театральної діяльності дошкільнят, апробування нових методів та прийомів в роботі з дітьми, обмін досвідом, вдосконалення фахової майстерності.

На виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року у лютому в місті проводився фестиваль дитячого театрального мистецтва, що дало змогу збільшити мотивацію, педагогічну майстерність та творчість фахівців ДНЗ для створення умов для розвитку творчої активності дітей у театральній діяльності. Закінчився Фестиваль конкурсом театралізованих вистав, в якому прийняли участь 5 дошкільних закладів. Матеріали фестивалю ДНЗ № 3 «Росинка» (мюзикл «Дитячий садок для звірят») надані до участі в обласному турі. Творчу фантазію та різноманітність цікавих творчих рішень відмітило журі у створенні декорацій, атрибутів до вистави.

Керівник МО вихователів дітей 6-го року життя Соколова Л.В. зосередила роботу на ознайомлення педагогів з інноваційним досвідом роботи по створенню умов з формування у дітей дошкільного віку основ безпеки життєдіяльності відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція). Слухачі МО під час засідань були залучені до різних форм роботи: методичний діалог «Безпека життєдіяльності дитини – пріоритетний напрямок Базового компонента», майстер-клас «Використання художнього слова в роботі по формуванню у дітей безпечної поведінки», проблемно-аналітична бесіда «Творчі здібності зберігають життя та здоров’я дитини», круглий стіл «Співпраця педагогів, рятувальників, батьків заради безпеки малюків», панорама методичних знахідок «Тематичні напрями роботи з основ безпеки життєдіяльності», колективний перегляд організованої діяльності дітей в КДНЗ №5 «Горобинка» «Планета динозаврів» (вихователь Букша І.В.) з використанням методу проектів.

З метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків, вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій у квітні в рамках проведення «Тижня безпеки дитини» проводився конкурс на кращий розвиваючий осередок з безпеки життєдіяльності, в якому прийняли участь 6 дошкільних закладів.

В КДНЗ №6 «Зоряний» проведено теоретично-практичний семінар «Здоров’ятворчі та здоров’язберігаючі технології у дошкільному закладі». Метою даного семінару стало підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу з питань використання здоров’язберігаючих технологій, активізації мисленнєво-пошукової діяльності педагогів. Презентовано посібник вихователя-методиста Уварової Л.Й. «Створення безпечних умов розвитку, виховання та навчання дітей раннього дошкільного віку».

В ДНЗ №8 «Рукавичка» проведено семінар-практикум «Гра, казка та самостійна художня діяльність – засіб творчої самореалізації дітей дошкільного віку» з метою розширення знань педагогів про основні етапи педагогічної діяльності для забезпечення розвитку творчої особистості, збагачення інтелектуального потенціалу кожної дитини, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення. Учасники семінару спостерігали практичне застосування різноманітних інноваційних методів: арт-терапія, методика Монтессорі, казкотерапія, матодика ТРВЗ, програма Л.В.Шелестової.

Належна увага протягом навчального року надавалась розширенню знань педагогів закладу та батьків вихованців про основні етапи педагогічної діяльності, спрямовані на підготовку дошкільників до навчання в школі. На засіданнях МО розглядалися питання щодо поінформованості педагогів у недопущенні випадків неправильної підготовки дошкільників до шкільного життя. Проводилися практичні перегляди ігрових методик, занять в старших групах та 1 класі початкової школи. Дана форма методичної роботи дала можливість забезпечити наступність суміжних щаблів освіти; досягти високих результатів у роботі з вироблення внутрішньої позиції школяра.

Аналіз методичної роботи, проведеного за результатами 2013-2014 н.р. показав, що у дошкільних закладах міста створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

Зростанню рівня педагогічної майстерності сприяють курси підвищення кваліфікації, для проходження яких створено належні умови. Протягом кількох років курси при ДОІППО забезпечено проходження курсової підготовки у повному обсязі (100%). Міський методичний кабінет здійснює методичний супровід у підготовці до проходження курсів підвищення кваліфікації: опрацювання планів самоосвітньої роботи, розробка педагогічних проектів, виконання завдань курсових робіт. Такий підхід до організації методичної роботи з освітянами дає свої позитивні результати. З року в рік зростає кількість висококваліфікованих педагогів.

Їхній досвід роботи методисти представляють на засіданнях ради методичного кабінету, обговорюють на засіданнях педагогічних рад у колективах, методичних об’єднань, для проведення експертизи подають до ДОІППО. Основними формами поширення педагогічного досвіду є виступ перед колегами навчального закладу, міста, організація майстер-класів для педагогів на базі творчих лабораторій досвідчених колег, розробка власних методичних посібників. Створено картотеку та анотовано каталог педагогічного досвіду освітян місту, оприлюднено на сайті відділу освіти. У 2013-2014 навчальному році вивчено та узагальнено досвід 13 педагогів міста (ЗОШ№5 - 4, ЗОШ№6– 4, ЗОШ№7 – 3, ДНЗ – 2), у 2012-2013 н.р. – 11. Досвід десятьох педагогів міста увійшов у анотований каталог «Інноваційний досвід Дніпропетровщини».

Великої уваги у 2013-2014 році надавалось питанню організації дистанційної освіти як педагогів, так і учнів. Останнім часом вчителі все активніше використовують ресурс за дистанційною формою навчання («Дистанційна академія» ВГ «Основа», навчальні курси від Академії дистанційного навчання «Шкільний світ», на платформі очно-заочних курсів при ДОІППО, використання електронного ресурсу телевізійного каналу «Englishclub», на вебінарах ВГ «Основа», вебінарі у рамках Всеукраїнського педагогічного інтерактивного марафону тощо). Учні шкіл мають змогу навчатись у віртуальній обласній аерокосмічній школі, з євроосвіти – в Дніпропетровському дитячо-юнацькому центрі міжнародного співробітництва «Колобок», обласній електронній школі «Школа відкрита для всіх», «Школі математичної грамотності» (система дистанційного навчання ДОІППО). «Електронна школа» отримала своє втілення у програмах «Обласна електронна школа для обдарованої молоді» та «Дистанційне навчання для дітей з особливими освітніми потребами».

Згідно річного плану відділу освіти у квітні 2014 року проведено моніторинг функціонування сайтів загальноосвітніх шкіл, позашкільного закладу (довідку заслухано на Раді відділу освіти), проаналізовано інформацію моніторингу ДОІППО функціонування освітніх сайтів міста, а також моніторинг щодо оновлення бази даних ІСУО (е-звітність шкіл «Курс.Школа»).

У 2014-2015 навч. році продовжив функціонування сайт http://ternivka-mo.edukit.dp.ua.

Протягом 2013-2014 н.р. використовувались електронні ресурси обласних проектів «Е-методичний кабінет», «Атестація педагогічних працівників», «Мережевий освітній округ», «Віртуальна майстерня Петриківського розпису» та ін., які покликані сприяти модернізації в управлінській сфері діяльності освітнього процесу, спрощує процес підготовки й проходження атестації педпрацівників, допомагає всім учасникам НВП долучатися до величезного ресурсу у мережевому освітньому окрузі.

У 2013-2014 навч. році ЗНЗ міста продовжували надавати електронну звітність за «Курсом. Школа» «ІСУО» (звіти РВК-83, РВК-77, ЗНЗ-1). Протягом 2013-2014 н.р. в школах міста продовжено практику з ведення Е-журналів та Е-щоденників.

Згідно річного плану роботи відділу освіти у березні 2014 року був проведений огляд-конкурс навчальних кабінетів (наказ №23-о від 12.02.2014 р. заслухано на нараді директорів 26.02.2014 р.). До огляду-конкурсу було представлено 73 кабінети за 12-ма номінаціями базових дисциплін. Огляд кабінетів показав, що у переважній більшості навчальні кабінети шкіл міста є предметним і організуючим центром для учнів, творчою лабораторією для вчителя. Кабінети оснащені наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями, пристроями. На базі навчальних кабінетів проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, виховна робота з учнями. Кабінети шкіл відповідають сучасним вимогам навчальної діяльності учнів засобами новітніх технологій, профільного навчання у старшій школі.

Протягом останніх трьох років простежується чітка динаміка зростання публікацій вчителів.

У минулому навчальному році педагоги міста брали активну участь у конкурсах педагогічної майстерності. Так, 12 вчителів ЗНЗ та 5 педагогів ДНЗ міста надали свої матеріали до обласного анотованого каталогу «Інноваційний досвід Дніпропетровщини». Троє педагогів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель – обдарований учень», Бекмухаметова В.М. ДНЗ Горобинка» - у Всеукраїнському конкурсі «Вихователь року», Максюта Г.В. – у Всеукраїнському фестивалі дитячого театрального мистецтва, двоє вчителів ЗОШ№5 та двоє вчителів ЗОШ№6 взяли участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

У 2013-2014 н.р. проведено чотири засідання методичної ради, під час яких вирішувались такі питання, як система роботи шкільного методичного кабінету з підвищення фахової педмайстерності вчителів;сучасні функції методичної ради методичного кабінету; форми та методи моніторингу діяльності МО; затвердження матеріалів ППД учасників професійних конкурсів і вчителів, які атестуються на присвоєння педагогічних звань «Старший вчитель», «Учитель-методист», схвалення педагогічного досвіду та занесення до картотеки ППД освітян міста тощо.

У березні 2014 року загальноосвітня школа №5 взяла участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» та отримала диплом учасника «За вагомий внесок у розвиток національної освіти».

Згідно із Планом роботи відділу освіти у 2014 році проведено міський конкурс учнівських презентацій, створених за проектною технологією. На конкурс були представлені адміністраціями шкіл учнівські презентації (всього 20) за номінаціями «Математика», «Фізика», «Хімія», «Біологія». «Географія», «Історія», «Українська література», «Світова література», проекти з виховної роботи. Журі конкурсу визначило переможців цього конкурсу, який проводився вперше (див наказ №53-о від 03.04.2014 року).

Міський методичний кабінет належним чином здійснює організаційно-методичне забезпечення апробації навчальної літератури, підручників. 2013-2014 н.р. закінчено апробацію та моніторингові дослідження якості навчальної літератури (підручників англійської мови для учнів 1-х класів, у 2013-2014 н.р. – для учнів 2-х класів). Матеріали апробації підручників надано до ДОІППО.

Значне місце в системі роботи методистів МК було здійснення методичного супроводу ЗНЗ, які працюють за експериментом (ЗОШ№7 має статус експериментального закладу за темою «Вплив єдиного освітнього простору та Інтернет-технологій на становлення інноваційної особистості XXI століття та визначення її складових» та ЗОШ№6 Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей). Освітяни всього міста також продовжили впровадження проектів всеукраїнського рівня «Відкритий світ», «Шлях до успіху» та проекту обласного рівня «Дніпропетровська обласна освітня мережа».

Вагомим показником ефективності роботи методичної служби є і залучення учнів до участі в найрізноманітніших інтерактивних конкурсах («Кенгуру», «Левеня», «Патріот», «Колосок», «Соняшник», «Геліантус», «Русский медвежонок», «Лукоморье», «Пазл», «Грінвіч», «Кришталева сова», «Лелека», «Евріка»), що сприяло формуванню інноваційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу.

Методичним кабінетом та закладами освіти здійснювалася системна робота щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей. Про це свідчать успіхи учнів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах. Але на сьогоднішній день викликає занепокоєння той факт, що учні старшої школи не були слухачами ДВ МАН (питання заслухано на Раді відділу освіти 28.2014 р.).

У минулому навчальному році кількість переможців третього етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін склала 16 учнів, яких підготувало 13 вчителів усіх загальноосвітніх шкіл міста (найбільшу кількість переможців обласного етапу підготували учителі ЗОШ№4,5,7).

Адміністрації всіх навчальних закладів прагнуть моделювати освітнє середовище, яке б забезпечувало широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня. Методична робота як багатогранний і творчий процес сприяла підвищенню науково-теоретичного і культурного рівнів, удосконаленню психолого-педагогічної й професійної підготовки учителів.

Все вищесказане свідчить про те, що методичний кабінет своєю роботою виконує стимулюючу функцію в розвитку професійної компетентності педагогів. Разом з тим, слід зазначити ряд недоліків в організації роботи із педкадрами: • відсутність медіатеки сучасного уроку в методичних кабінетах ЗНЗ;

 • відсутність системного вивчення запитів керівних та педагогічних кадрів щодо апробації технологій дистанційного навчання;

 • повільні темпи з розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку;

 • недостатня якість проведення науково-методичного супроводу вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду педагогів міста;

 • низька результативність участі педагогів в конкурсі «Учитель року»;

 • низька результативність (загальний рейтинг 18-те місце із 22-х; 10-те місце із 11-ти серед міст області) моніторингу якості методичної роботи;

 • не в повну міру використовується ресурс освітніх веб-сайтів;

 • відсутність видавничої діяльності методичного кабінету відділу освіти.

Отже, організація і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами проводилася на належному рівні і сприяли як підвищенню професійної майстерності й психологічної підготовки педкадрів, так і активізації творчого потенціалу учнів, покращенню результативності роботи методичної служби ЗНЗ та міста в цілому.
II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Методичний кабінет – структурний підрозділ відділу освіти Тернівської міської ради. У своїй роботі МК керується Положенням про районний (міський) методичний кабінет (наказ Міністерства освіти і науки України №1119 від 08.12.2008 р.). У складі МК працює 5 методистів (одна ставка методиста – за сумісництвом) завідувач методичного кабінету, завідувач ПМПК.

Науково-методична робота методистів спрямована на вирішення основних завдань:


 • організація роботи над обласним науково-методичним проектом;

 • забезпечення організаційно-методичного та психологічного супроводу навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста;

 • реалізація регіональних програм з метою створення інноваційного освітнього середовища рівнодоступного всім;

 • впровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій;

 • створення ефективної системи підтримки та науково-методичного супроводу експериментальних навчальних закладів, які виконують науково-дослідну роботу;

 • формування мотивації педагогів до неперервного професійного зростання та виконання науково-дослідної експериментальної роботи.

Методична служба м.Тернівки – це система організаційно-педагогічної діяльності, яка забезпечує комплекс соціально-орієнтованих дій, що направлені на задоволення освітніх потреб особистості і суспільства. Особливості методичної служби сьогодні – задоволення актуальних професійних потреб педагогів і забезпечення умов для їхнього включення у творчий пошук. Систему управління удосконалюємо через приведення у відповідність із сучасними вимогами компетенцій педагогічних і керівних кадрів; підготовку і втілення організаційно-управлінських рішень щодо здійснення інноваційних проектів.

Науково-методична робота методистів методичного кабінету здійснюється за такими модулями: • організаційно-методичний модуль (робота МО; робота диференційованих груп педагогів; фахові консультації; проведення міських методичних заходів);

 • інформаційно-просвітницький модуль (підготовка організаційних наказів; підготовка методичних листів, рекомендацій; створення та поповнення банку даних з різних напрямів діяльності; поширення перспективного педагогічного досвіду);

 • експертно-діагностичний модуль (атестація закладів; контрольно-діагностичне дослідження педагогічного процесу в закладах освіти; моніторинг рівня навчальних досягнень учнів; моніторинг рівня вихованості школярів; моніторинг різних напрямків управлінської, освітньої діяльності закладів; моніторинг сайтів ЗНЗ, ПНЗ, ДНЗ; атестація вчителів);

 • описово - корекційний модуль (корекція методичної роботи в закладах освіти; вивчення та узагальнення ППД; стажування молодих спеціалістів; створення та реалізація авторських програм);

 • експериментально - дослідницький модуль (організація експериментальних майданчиків, лабораторій; створення педагогічних майстерень; організація роботи МАН).

Основні напрямки діяльності методичного кабінету:

 • формування конкурентноздатної особистості випускника школи;

 • ефективне використання соціально-економічного, культурного та інтелектуального потенціалу міста;

 • формування системи освітнього моніторингу;

 • реалізація варіативних моделей освітніх траєкторій учнів;

 • доступність різних видів і форм освітніх послуг для усіх категорій учнів;

 • організація діяльності муніципального освітнього округу;

 • підвищення якості загальної, дошкільної і позашкільної освіти;

 • підвищення ефективності управління системою освіти;

 • нормативно-правове забезпечення модернізації системи освіти.

Модернізація структури і форм методичної роботи

в єдиному освітньому інформаційному просторі

Курсова перепідготовка за дистанційною формою навчання

Підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів

Організація науково-дослідницької діяльності МО, ТГ, ПГ

Участь у конкурсах педагогічної творчості

Презентація ППД на

освітніх сайтах

Організація діяльності педагогічних клубів

Участь у науково – практичних конференціях

Індивідуальна самоосвітня діяльність

II
ІІІ. Пріоритетні напрямки роботи на 2014-2015 н.р.


 1. Реалізація обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (V етап) та проекту міського рівня «Розвиток інтелектуального та духовного потенціалу особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку». 1. Впровадження інноваційних технологій у методичну роботу з використанням Інтернет-простору. 1. Забезпечення організаційно-методичний супроводу інноваційних форм управління системою освіти. 1. Забезпечення науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи ЗНЗ.

 2. Створення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності керівників закладів освіти, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної діяльності;

 3. Здійснення якісної науково-методичної діяльності щодо підвищення фахової майстерності педагогів; надання адресної допомоги керівникам закладів освіти та педагогам.

 4. Науково-методичне забезпечення діяльності освітнього округу.

 5. Реалізація обласних проектів ІСУО «Курс. Школа», «Електронна школа для обдарованої молоді», «Електронна школа для дітей з особливими потребами», «Віртуальна майстерня петриківського розпису», Е-модуля «Електронна атестація педагогічних кадрів».IV. Організаційно-координуюча робота

IV.1. Циклограма діяльності методичного кабінетуз/п

Заходи

Відповідальний

Термін проведення

1.

Засідання Ради


Начальник відділу освіти, методисти

Остання середа місяця

2.

Нарада директорів шкіл, ЦДТ

Начальник відділу освіти, методисти

Другий тиждень місяця

3.

Оперативні наради


Начальник відділу освіти, завідувач МК

Щопонеділка

4.

Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи

Завідувач методичним кабінетом

3-ій четвер

5.

Наради заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів

Методист з питань виховної роботи

3-я п’ятниця

6.

Засідання міських МО вчителів-предметників

Методисти МК, завідувач МК

1-ий тиждень

1 раз на два місяці7.

Засідання методичної ради


Завідувач МК

2-ий четвер

1 раз у три місяці8.

Засідання міської творчої групи


Завідувач МК

Останній четвер

1 раз у два місяці
Розпорядок роботи МК

1.

Початок роботи – о 8 00

Обідня перерва з 12 00 – до 13 00

Кінець робочого дня – о 17 00 (понеділок-четвер)

Кінець робочого дня у п’ятницю – о 16 00
2.

Надання консультацій, індивідуальної методичної допомоги медпрацівникам

Методисти відділу освіти

Вівторок, четвер

з 1400 -17003.

Прийом відвідувачів з особистих питань завідувачем МК

Четвер

9 00 - 16 00Циклограма роботи методистів

Дні тижня

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

IV тиждень

Понеділок

Оперативна нарада

Методична нарада

Оперативна нарада

Методична нарада

Вівторок

Вихід методистів в установи


Середа

Засідання керівників міських МО

(1 раз у два міс.)Нарада директорів шкіл, ПНЗ
Оперативна нарада директорів шкіл, завідуючих ДНЗ

Четвер

Вихід методистів в установи

Нарада заступників з НВР

Підготовка наказів, довідок

П’ятниця

Вихід методистів в установи

Нарада заступників директорів з ВР

Підготовка аналітичних матеріалів, інформацій

Особистий прийом громадян методистами МК:

з/п

ПІБ працівника

посада

День прийому

Адреса

1.

Кусакіна Т.О.

Завметодкабінетом

відділу освітиВівторок, п’ятниця

15.00 - 17.00вул. С.Маркова, 7

методичний кабінет2.

Громова В.І.

Методист з дошкільної освіти

відділу освітиВівторок, п’ятниця

15.00 - 16.00вул. С.Маркова, 7

методичний кабінет3.

Шемет Л.І.


Методист з цивільної оборони, охорони праці

відділу освітиЧетвер

15.00 - 17.00вул. С.Маркова, 7

методичний кабінет4.

Романькова В.Є.

Методист з виховної роботи

відділу освітиВівторок, п’ятниця

15.00 - 16.00вул. С.Маркова, 7

методичний кабінет5.

Іщенко Н.Д.

Методист з біб фондів, кадрових питань

відділу освітиВівторок, п’ятниця

15.00 - 16.00вул. С.Маркова, 7

методичний кабінет6.

Миронова Т.В.

Завідуюча ПМПК

Вівторок, п’ятниця

15.00 - 16.00вул. С.Маркова, 7

методичний кабінетIV. 2 ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ВЕРЕСЕНЬ

І засідання

 1. Аналіз науково-методичної роботи за минулий 2013/14 н.р. та перспективи розвитку освіти у новому 2014/15 н.р.

 2. Моделювання й захист структури методичної роботи закладів освіти на новий навчальний рік відповідно до науково-методичної проблеми.

 3. Ознайомлення з наказом відділу освіти №108-0 від 03.09.2014 р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015 н.р.

 4. Про проведення педагогічних конкурсів (конкурс на краще міське методичне об’єднання, міський конкурс учительських проектів, І етап конкурсу «Вчитель року», обласний ярмарок педагогічних інновацій).

 5. Схвалення річного плану роботи методичного кабінету відділу освіти Тернівської міської ради на 2014-2015 навч. рік.

ЛИСТОПАД

ІІ засідання

 1. Компетентнісний підхід у роботі з педагогічними кадрами (з досвіду роботи СШ№4).

 2. Про організацію та проведення конкурсу «Вчитель року - 2015».

 3. Організація роботи творчих груп на основі діагностично-прогностичного підходу.

 4. Про підготовку до міського методичного заходу – педчитань «Педагогічні інновації як результат творчого пошуку педагога».

 5. Огляд новин педагогічної та фахової літератури.

СІЧЕНЬ

ІІІ засідання

 1. Система неперервної освіти вчителів у міжкурсовий період.

 2. Ознайомлення із матеріалами ППД учасників професійних конкурсів і вчителів, які атестуються на присвоєння педагогічних звань «Старший вчитель», «Учитель-методист».

ЛЮТИЙ

Круглий стіл:

«Модель управлінської компетентності керівника освітнього закладу»


БЕРЕЗЕНЬ

IV засідання

з ознайомлення творчої, науково-методичної діяльності вчителів

 1. Творчий звіт вчителів, які атестуються (перегляд презентацій досвіду роботи).

 2. Обговорення та погодження узагальнених матеріалів вивчених об’єктів ППД.

ЧЕРВЕНЬ

V засідання

 1. Підведення підсумків роботи на V етапі реалізації обласного науково-методичного проекту.

 2. Про участь закладів освіти у Всеукраїнському форумі-презентації «Інноватика в освіті».

 3. Адреси перспективного педагогічного досвіду з методичної роботи в ЗНЗ.

 4. Обговорення пропозицій щодо планування науково-методичної роботи з педагогічними працівниками міста, плану роботи МК у наступному навчальному році.

IV. 3.МЕТОДИЧНІ НАРАДИ
Для заступників директорів з навчально-виховної роботи


Місяць проведення

Назва заходу

Відповідаль

ний


Вересень

 • Аналіз методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік та основні завдання на 2014-2015 н.р.

 • Про організацію допрофільної підготовки та профільного навчання в ЗНЗ міста.

 • Організаційно-методична робота з молодими вчителями.

 • Реалізація проектів обласна електронна школа «Школа відкрита для всіх»

Кусакіна Т.О.
Кусакіна Т.О.
Іщенко Н.Д.

Кусакіна Т.О.Жовтень

 • Основні риси та вміння, необхідні педагогу для роботи з дітьми з особливими потребами.

 • Порядок організації та проведення атестації педагогічних працівників.

 • Порядок проведення ІІ етапу олімпіад з базових дисциплін.

 • Моніторинг сайтів ЗНЗ (методична робота).

 • Методи вивчення ППД.

Миронова Т.В.
Іщенко Н.Д.
Іщенко Н.Д.
Кусакіна Т.О.


Грудень

 • Планування навчання на курсах в ДОІППО на 2015 рік.

 • Про підготовку матеріалів до обласного ярмарку педагогічних інновацій.

 • Моніторинг самоосвітньої діяльності заступників директорів з навчально-виховної роботи у міжкурсовий період.

Іщенко Н.Д.
Кусакіна Т.О.
Кусакіна Т.О.

Лютий

 • Підсумки проведення II етапу предметних олімпіад з базових дисциплін.

 • Психологічні аспекти профорієнтаційної роботи.

 • Про організацію і проведення пробних ЗНО з базових дисциплін.

 • Підготовка до участі у фестивалях-конкурсах «Молодь обирає здоров’я», ЮІР -2015, ЮДП – 2015.

Іщенко Н.Д.
Миронова Т.В.
Кусакіна Т.О.
Шемет Л.І.

Березень

 • Форми узагальнення ППД. Вимоги до оформлення матеріалів досвіду.

 • Моделювання оптимальної структури науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

 • Теоретичні аспекти психологічної безпеки освітнього середовища.

 • Результативність участі вчителів міста в обласному конкурсі «Учитель року».

Кусакіна Т.О.

Кусакіна Т.О.


Миронова Т.В.
Кусакіна Т.О.

Квітень

 • Методичний супровід проведення ДПА та ЗНО у випускних класах.

 • Підсумки роботи на V етапі обласного науково-методичного проекту.

 • Про порядок проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти.

 • Моніторинг сайтів ЗНЗ (методична робота).

Кусакіна Т.О.

Кусакіна Т.О.


Кусакіна Т.О.

Кусакіна Т.О.Травень

 • Опрацювання інструктивно – методичних документів щодо закінчення навчального року, переведення та випуску учнів, проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

 • Публікації вчителів у фахових періодичних виданнях. Висвітлення питань розвитку освіти у регіональних ЗМІ.

 • Діагностика заступників директорів з НВР.

 • Підготовка до державної підсумкової атестації учнів та її проведення. Психологічний аспект.

Кусакіна Т.О.

Кусакіна Т.О.

Миронова Т.В.
Для заступників директорів з виховної роботи


Вересень

 • Про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2014 року.

 • Пріоритетні напрямки виховної роботи на 2014-2015 навч. рік.

 • Аналіз виховної роботи за минулий 2013-2014 навчальний рік. Планування роботи на п’ятому етапі обласного науково - методичного проекту.

 • Виконавча дисципліна заступників директорів з НВР.

 • Аналіз злочинності серед учнів шкіл міста за 6 міс. 2014 року.

 • Про участь педагогів, учнів в обласних конкурсах, акціях, заходах, запланованих на вересень-грудень 2014 р.

 • Співпраця відділу освіти, навчальних закладів із молодіжними структурами міста за 2013-2014 навч. рік.

Романькова В.Є.Жовтень

 • Про виконання Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року.

 • Про відзначення ювілейних та державних свят в навчальних закладах міста.

 • Про підсумки обліку дітей та підлітків шкільного віку в 2014 році, Всеукраїнського рейду «Урок».

 • Ідеї В.Сухомлинського в практиці роботи педагога-організатора.

 • Національно-патріотичне виховання школярів – інструмент дотику до особистості.

 • Організація самоврядування в школі.

Романькова В.Є.
Миронова Т.В.

Романькова В.Є.


Романькова В.Є.

Листопад

 • Шляхи забезпечення всебічного розвитку учнів у позакласній виховній роботі.

 • Як створити довірливу атмосферу в учнівському колективі.

 • Соціальний, педагогічний моніторинг у діяльності класного керівника.

 • Виховна робота з дітьми із сімей, де батьки розлучились.

Романькова В.Є.
Миронова Т.В.

Грудень

 • Аналіз стану злочинності серед учнів шкіл за 2014 р.

 • Здійснення внутрішньошкільного контролю за організацією виховної роботи в навчальному закладі.

 • Про організацію та проведення масових заходів під час новорічних, різдвяних свят, зимових канікул.

 • Про проведення Тижня права в закладах освіти.

 • Результативність роботи з обдарованими учнями.

Романькова В.Є.Січень

 • Розвиток інтелектуального руху. Підготовка та проведення ігор «Що? Де? Коли?».

 • Заходи в рамках відзначення Соборності України.

 • Про проведення огляду-конкурсу дитячої художньої творчості «Моє Придніпров’я» у 2015 році.

Романькова В.Є.
Березень

 • Про проведення заходів з нагоди річниці від дні народження Т.Г.Шевченка.

 • Методика проведення виховних заходів екологічного спрямування.

 • Комунікативні уміння вчителя. Педагогічна етика.

Романькова В.Є.

Шемет Л.І.

Романькова В.Є.


Квітень

 • Про проведення місячника дотримання законодавства про загальну середню освіту.

 • Моніторинг сайтів ЗНЗ (виховна робота).

 • Проведення заходів щодо вшанування річниці аварії на ЧАЕС.

 • Методичні рекомендації щодо проведення місячника екологічного виховання.

 • Про організацію та проведення щорічного свята «Віват, обдарованість!» з врученням премії міського голови.

Романькова В.Є.

Шемет Л.І.Травень

 • Методичні рекомендації щодо організації й проведення місячника патріотичного виховання.

 • Початок оздоровчої кампанії «Літо - 2015». Про нормативно-правове забезпечення діяльності пришкільних оздоровчих таборів.

 • Про проведення урочистостей з нагоди вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту, закінчення навчального року.

Романькова В.Є.

Наради шкільних бібліотекарів

Термін проведення

Зміст роботи

Відповідальний

Вересень

Організація фондів підручників в шкільні бібліотеки: облік, зберігання, використання, перерозподіл підручників.

Іщенко Н.Д.

Жовтень

Організація та проведення роботи щодо формування державного замовлення підручників на 2015 – 2016 н.р.

Іщенко Н.Д.

Листопад

Робота з бібліотечною документацією, використання новітніх технологій та комп’ютерної техніки у бібліотечній справі.

Роль шкільної бібліотеки в організації читання школярів.Іщенко Н.Д.

Грудень

Використання можливості шкільної бібліотеки в організації інформаційної. Довідково-бібліографічної роботи для педагогічного та учнівського колективів.

Іщенко Н.Д.

Січень

Формування активного читача з високим рівнем бібліографічної і читацької культури засобами шкільної бібліотеки.

Використання інформаційних. Педагогічних, соціальних, виховних можливостей документальних ресурсів шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі.Іщенко Н.Д.

Лютий

Організація та проведення бібліотечних уроків. Робота по створенню сучасного альтернативного фонду шкільних підручників.

Іщенко Н.Д.

Березень

Організація підтримки профільного навчання.

Про участь у Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач».Іщенко Н.Д.

Квітень

Організація списання морально застарілої та пошкодженої літератури.

Краєзнавча робота в шкільній бібліотеці.Іщенко Н.Д.

Травень

Основні напрямки та проблеми у плануванні роботи шкільної бібліотеки.

Підготовка до інвентаризації фондів шкільних бібліотек.Організаційна робота по поверненню підручників до шкільних бібліотек та підготовка шкільних фондів підручників до нового навчального року.

Іщенко Н.Д.

Червень

Проведення інвентаризації фондів шкільних бібліотек.

Іщенко Н.Д.

ІV. 4. Діяльність щодо поліпшення умов, якості роботи методичного кабінету та професійної майстерності педпрацівниківЗміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Зміцнення науково-методичної та матеріально-технічної бази


1.

Поповнення бібліотечних фондів науково-методичною літературою, організація підписки на газети та журнали видавництва «Педагогічна преса».

ІV квартал 2015 року

Іщенко Н.Д.

2.

Подальше створення банків даних з усіх аспектів методичної роботи.

Впродовж року

Методисти

3.

Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази методкабінету: придбання нового принтера, ноутбука, комп’ютера.


Впродовж року

Відділ освіти

Підвищення ІК – компетентності методистів


1.

Інформаційне наповнення сайту методкабінету.

Впродовж року

Методисти

2.

Інформаційне наповнення сайту міських методичних об’єднань.

Впродовж року

Методисти

3.

Мережева взаємодія з міськими МО.

Впродовж року

Методисти

4.

Здійснення науково-методичного супроводу предметів базового компоненту ІКТ засобами.

Впродовж року

Методисти

5.

Інформатизація діяльності МК: методичний супровід, здійснення інформаційної діяльності, впорядкування системи роботи щодо впровадження інформаційних технологій у методичній роботі.

Впродовж року

Методисти

Організаційні засади щодо поліпшення умов

та якості роботи працівників

1.

Сприяння проходженню курсової перепідготовки методистів за дистанційною формою навчання тематичних курсів, тренінгів, конференцій, семінарів та інших форм методичного навчання.

Впродовж року

Кусакіна Т.О., Іщенко Н.Д.

2.

Проведення співбесід з методистами за підсумками виконання планів роботи.

Впродовж року

Кусакіна Т.О.

3.

Організація творчих виїздів, обмінів педагогічними здобутками та інноваціями.

Впродовж року

Кусакіна Т.О.

Конкурси


1.

Міський фестиваль «Гармонія руху».

Листопад

2014 р.


Громова В.І.

2.

Міський етап конкурсу «Вчитель року – 2015»


Жовтень-листопад

2014 р.


Методисти МК

3.

Міський пісенний конкурс серед вихованців ДНЗ

Жовтень

2014 р.


Громова В.І.

4.

Міський етап обласного конкурсу «Психолог року».

Грудень 2014 -січень 2015

Миронова Т.В.

4.

Міський конкурс учительських проектів.

Січень

2015 р.


Кусакіна Т.О.,

члени журі конкурсу5.

Міський конкурс «Заклад креативної освіти»

Квітень

2015 р.


Громова В.І.

6.

Конкурс на краще методичне об’єднання вчителів

Квітень

2015 р.


Кусакіна Т.О.

7.

Міський фестиваль театралізованої діяльності

Березень

2015 р.


Громова В.І.

8.

Міські спортивні змагання «Веселі старти»

Травень

2015 р.


Громова В.І.

Моніторинг сайтів ЗНЗ, ПНЗ, ДНЗ


1.

Проведення моніторингу функціонування сайтів.


Жовтень

2013 р.


Квітень

2014 р.


Кусакіна Т.О.,

Романькова В.Є.

Громова В.І.
V. Організація науково-методичної роботи
V. 1. РОБОТА МІСЬКИХ МО

№ з/п

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

1.

Вимоги до планів роботи методичних об’єднань на 2014-2015 н.р.

вересень

Кусакіна Т.О.

2.

Програмно-методичне забезпечення викладання предметів.

3.

Педагогічні інновації та перспективний педагогічний досвід

4.

Ознайомлення з переліком конкурсів педмайстерності.

1.

Організація роботи з обдарованими дітьми.


листопад

Кусакіна Т.О.
2.

Створення та внесення контенту на сайт «Методичні об’єднання вчителів м.Тернівки».

3.

Моніторинг педагогічної майстерності вчителя.


4.

Діагностично-прогностичний підхід до аналізу роботи методичний об’єднань.

1.

Моніторинг якості участі шкіл міста в міському етапі предметних олімпіад та ДВ МАН.

січень

Іщенко Н.Д.

Кусакіна Т.О.
Керівники міських МО

Кусакіна Т.О.2.

Організація та проведення педагогічних читань за напрямками педагогічної діяльності: «Педагогічні інновації як результат творчого пошуку педагога».

Панорама методичних новинок.3.

Використання сучасних надбань психолого-педагогічної науки, прогресивних технологій, ППД у практичній діяльності учителів.

1.

Результативність інтелектуальних конкурсів.


березень

Кусакіна Т.О.

2.

Ефективність роботи з обдарованими дітьми.


3.

Підготовка та видання друкованої продукції.


1.

Звіт керівника про роботу МО за поточний рік.

Моніторинг функціонування сайту міських МО за 2014-2015 н.р.травень

Кусакіна Т.О.

2.

Пропозиції щодо планування роботи на 2015-2016 навчальний рік.

Питання, які виносяться на серпневу нараду педпрацівників міста.


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка