Шукаємо обдарованість Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнівСкачати 425.64 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір425.64 Kb.
  1   2   3
Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради

Районний методичний кабінетШукаємо

обдарованість
Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів

м. Кривий Ріг

2013 рік

Шукаємо обдарованість. Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів: Збірник тестів, анкет , методик діагностики обдарованості дитини. – 40с.

Підготовлено творчою групою вчителів початкових класів Саксаганського району м. Кривого Рогу: Дрябіна Ганна Миколаївна, керівник творчої групи,

старший вчитель КСШ № 118,

Воронова Тетяна Олексіївна, вчитель І категорії КГ №91,

Онопрієнко Н.В., вчитель - методист КЗШ №21,

Потурайко Л.В., старший вчитель КЗШ №120.


Рецензент: Лавренко Л.І. – завідуюча методичним кабінетом Саксаганського відділу освіти

Збірник пропонує комплекс діагностичних методик видатних психологів, які з найбільшою достовірністю допомагають не лише виявити творчі здібності учня, але й показати ступінь їх вираження, оптимально наближають до всебічного портрету особистості дитини, що дає змогу вчителю диференціювати свою роботу та спрямовувати її на подальший розвиток дитини.

Посібник буде корисним вчителям , вихователям, батькам.


ЗМІСТ

Передмова………………………………………………6


Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів…………………. ………………………………….8
Особливості обдарованої дітини……………………10
Методи діагностики обдарованості дітей………… 12
Шкала поведінкових характеристик обдарованих школярів за Дж. Рензуллі………………………………… 13
Тренінгові завдання на виявлення і оцінку творчих учнів……………………………………………………… 17
Опитувач для учнів «Як я бачу себе» …………… 18
Тест визначення ступеня сформованості творчих здібностей дитини …………................................................ 19
Анкета визначення здібностей учнів за методикою Хаана і Кафа………………………………………………. 21
Методика «Неіснуюча тварина» ………………… 24
Тест «Не проґав Вундеркінда» ……………………..30
Методика «Логічні задачі О.Зака» …………………32
Методика визначення рівня розумового розвитку молодших школярів за Е.Замбацявічене………………… 35
Література……………………………………………40

ПЕРЕДМОВА

Пошук обдарованих дітей з метою підтримки їхнього розвитку має велике суспільне значення. Як показують спеціальні дослідження, дуже малий відсоток людей створюють ті нові культурні та технічні цінності, що складають основу благополуччя всього людства або певної нації. Хто ці люди? Творчі, обдаровані особистості. Ідентифікувати обдарованість дуже складно. В першу чергу тому, що важко відповісти на запитання: кого вважати обдарованим? Особливо якщо пошук відбувається серед дітей, коли їхні потенційні можливості ще остаточно не виявилися.

Науковий підхід до такого явища, як обдарованість, виник на початку ХХ століття, коли французькими дослідниками - А.Біне та лікарем Т.Сімоном – було розроблено першу шкалу, що дозволяла визначити рівень відхилень розумового розвитку дітей від вікової норми.

Обдарованістю на перших етапах вивчення цього явища наукою вважали, в першу чергу, найвищі показники інтелектуальної діяльності. Артур Шопенгауер у середині ХIХ ст. характеризував генія як людину з високим (граничним) розвитком інтелекту. Проте життя і практика показали, що практично ніхто з дітей з високим IQ так і не стали видатними в своїй сфері творчими особистостями. У сучасній психології домінує тенденція оцінювати обдарованість на підставі стандартних психометричних тестів. Дослідження в цій сфері продемонстрували, що ані високий рівень IQ, ані високий рівень навчальних досягнень, ані високий рівень креативності (творчості) – кожний сам по собі – не може бути надійним індикатором обдарованості. Однією з найбільш розроблених сучасних теорій є концепція обдарованості Дж. Рензуллі, який виділяє три основні компоненти, сукупність яких створює особистість, що може впливати на розвиток суспільства:

1) інтелектуальні здібності вище середнього рівня;

2) високі показники креативності;

3) висока мотиваційна включеність у інтелектуальний пошук.

Обдарованість – це системна якість психіки, що розвивається протягом життя, яка визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, неабияких) результатів в одному чи кількох видах діяльності порівняно з іншими людьми. А обдарована дитина – це дитина, що виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) у тому чи іншому виді діяльності. Важливим для педагога та психолога є своєчасне виявлення такої обдарованої дитини, діагностування певних її нахилів, допомога у розвиненні її здібностей.

Практична діагностика являє собою надзвичайно відповідальний вид діяльності. Висновок діагностика, оцінка ним психічного розвитку дитини можуть незворотно вплинути на умови сприйняття і навчання, на ставлення до неї оточуючих, змінити самооцінку, його ставлення до оточуючих. Тести - це лише одне з джерел відомостей, необхідних для прийняття рішень людьми. Ці рішення будуть тим правильніше, чим більше джерел інформації про дитину буде використано.

Тому багато фахівців використовують і інші методи: експертне оцінювання дітей вчителями, батьками, оцінку конкретних продуктів діяльності дитини (малюнків, віршів), результатів участі дітей у різних конкурсах, олімпіадах. Зазвичай діагностика обдарованості проводиться з метою створення особливих умов навчання для дітей з неабиякими здібностями в рамках спеціально розроблених для цього навчальних і розвиваючих програм, які реалізуються у відповідних групах, навчальних класах і школах для обдарованих. Якщо ж дитина навчається у звичайній загальноосвітній школі завдання вчителя – своєчасно виявити таку обдаровану дитину, допомогти розвинутися їй, не дати згаснути вогнику творчого потенціалу особистості.

Вирішенню цього завдання допоможе запропонований збірник. В ньому підібрані цікаві, доступні для роботі вчителя методики діагностики (виявлення) обдарованих дітей.

ВІДБІР ПАКЕТУ МЕТОДИК ДІАГНОСТИКИ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ

Виявлення, розпізнавання великих можливостей розвитку дитини в майбутньому є важливою проблемою педагогічних працівників. Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю та оригінальністю мислення. Зокрема:
 • "Анкета з визначення здібностей учнів" за методикою американських вчених Хаана і Кафа. Дана анкета допоможе визначити на основі співставлення з інтересами однолітків особливості спрямованості характеру даної особистості. • Методика "Віддалені асоціації" - невербальна модифікація тесту А. Мєдніка виявить оригінальність і гнучкість мислення, уміння перекомбінувати певні елементи в нові комбінації.
 • Тест "Не проґав вундеркінда!" допоможе батькам виявити та розвинути приховані здібності та задатки дитини.
 • Методика "Логічні задачі" (О. Зак) дає змогу встановити ступінь розвитку теоретичного способу роз­в'язування задач у цілому, зробити висновок про особливості формування у дити­ни такого інтелектуального вміння, як міркування, тобто визначити як дитина мо­же робити висновки на основі тих умов, які пропонуються їй як вихідні, без залу­чення інших міркувань, пов'язаних із ситуативним, а не змістовим боком умов.
 • Методика для визначення рівня розумового розвитку молодших школярів Е. Замбавічене використовуються для вимірювання мовленнєвих, математичних здібностей, просторової уяви та пам’яті й розрахований на групове використання для дітей від 12 років і старше.
 • Шкали для рейтингу поведінкових характеристик обдарованих школярів. Представлені шкали розроблені Джозефом Рензуллі (1977 р.) і адаптовані Л.В. Поповою.
 • Методика Рэймонда Бернарда Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини.
 • Модифікований тест Гілфорда на вивчення творчого мислення . • Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту.


ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ
Обдарованість - це те індивідуальне поєднання здібностей, яке дозволяє людині легко, швидко, на якісно іншому рівні набувати необхідні для успішного виконання діяльності навички і уміння. Відповідно до цього виділяються два види обдарованості :

спеціальна обдарованість, що створює можливість успіху в певній діяльності,

загальна обдарованість, яка, на відміну від спеціальної, забезпечує успішність освоєння широкого кола видів діяльності.

Але обдарованість не є єдиним чинником, що визначає успішність виконання діяльності.

Ознаки обдарованості - це ті особливості обдарованої дитини, які проявляються у її реальній діяльності і можуть бути оцінені під час спостереження за її діями. Ознаки явної (виявленої) обдарованості зафіксовані в її визначенні і пов’язані з високим рівнем виконання діяльності.

Обдарованість- це система, що включає такі компоненти:


 • анатомо - фізіологічні задатки

 • сенсорно - перцептивні блоки ( підвищена чутливість)

 • інтелектуальні та розумові можливості

 • емоційно - вольова структура

 • високий рівень продукування нових образів,фантазія, уявлення.

Виходячи з цього психологами виділені основні типи творчої діяльності:

 • науково-логічний

 • техніко-конструктивний

 • образно-художній

 • вербально-поетичний

 • музично-рухливий

 • практико-технологічний

 • ситуативний ( спонтанний, розважливий).

У роботах закордонних та вітчизняних психологів і педагогів виділені деякі особливості обдарованих дітей. На їх думку, обдарована дитина:

- пам’ятає великий обсяг інформації,

- має великий словниковий запас,

- самостійно переносить засвоєне на новий лад,

- вміє встановлювати причинно-наслідкові зв’язки,

- аналізує приховані взаємозалежності,

- вміє робити висновки,

- інтегрує і синтезує інформацію,

- із власної ініціативи вибирає для опрацювання складні завдання,

- здатен висловлювати зміст досить умовних ідей,

- уміє помічати тонкі відмінності,

- чутливий до протиріч,

- вміє оцінювати як результат, так і сам процес роботи,

- уміє передбачити наслідки своїх і чужих дій,

- уміє міркувати,

- уміє будувати гіпотези,

- застосовує ідеї на практиці,

- здатен до творчого перетворення дійсності й умов завдання,

- критичний у мисленні,

- має високу допитливість,

- здатний ризикувати,

- має розвинуте дивергентне мислення,

- має гнучкість і високу швидкість мислення і дій,

- здатний висловлювати оригінальні ідеї, винаходити нове,

- має багату уяву,

- здатний сприймати неоднозначні речі,

- має високі естетичні цінності,

- має розвинуту інтуїцію.

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ

ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ

При обстеженні дітей на предмет обдарованості використовують наступні методи: 1. метод спостереження вчителів, батьків, оточення;

 2. метод експертної оцінки (участь різних фахівців);

 3. метод анкетування;

 4. метод тестів, тренінгових завдань.

Очевидно, що немає єдиного, усіма визнаного визначення обдарованості. Ми упевнені, що теоретичний огляд даної проблеми дозволить вам знайти своє визначення обдарованості. Проте в сучасних поглядах на обдарованість є згода за декількома пунктами. Їх важливо пам'ятати при роботі з обдарованими дітьми.

1. Обдарованість проявляється як здатність до видатних досягнень у будь-якій соціально значимій сфері людської діяльності, а не тільки в академічних областях.

2. Треба брати до уваги і ті здібності, які вже проявилися, і ті, які можуть проявитися (тобто потенційні).

3. Обдарованість є результатом взаємодії багатьох чинників. В першу чергу це означає, що обдарованість не дорівнює високому коефіцієнту інтелектуального розвитку(IQ), а отже, не визначається тільки винятковим інтелектом.

4. Обдарованість різноманітна, проявляється на різних рівнях і в усіх сферах життєдіяльності. Досягнення неможливі без високо розвиненої здатності до творчості (креативності), внаслідок чого встає особливе завдання виявлення і розвитку дітей з творчою обдарованістю.

5. Кожний обдарований - індивідуальність, що вимагає особливого підходу. Сприяння реалізації обдарованості найчастіше вимагає організації особливого середовища, що включає спеціальну освіту, яка виходить за рамки навчання в звичайній школі.

ШКАЛА ДЛЯ РЕЙТИНГУ ПОВЕДІНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ

Розроблено Джозефом Рензуллі (1977 р.)

і адаптовано Людмилою Василівною Поповою

Пропонована шкала складена для того, щоб учитель міг оцінити характеристики учня в пізнавальній, мотиваційній, творчій і лідерській галузях.

Прізвище, ім'я учня__________________

Дата___________________________________

Школа №_________ Клас_______________

Вік_______

Учитель або той, хто проводив рейтинг_____

Як давно Ви знаєте цю дитину?________ Оскільки чотири шкали представляють відносно різні сторони поведінки, оцінки по різних шкалах не підсумовуються.

Будь ласка, уважно прочитайте твердження і обведіть відповідну цифру згідно з наступним описом:

1 - якщо Ви майже ніколи не спостерігаєте цієї характеристики;

2 - якщо Ви спостерігаєте цю характеристику час від часу;

3 - якщо Ви спостерігаєте цю характеристику досить часто;

4 - якщо Ви спостерігаєте цю характеристику майже увесь час.
Шкала I. Пізнавальні характеристики учня

1. Має незвично великий для цього віку або класу запас слів; використовує терміни з розумінням; мова відрізняється багатством виразів, побіжністю і складністю.

1 2 3 4

2. Має великий запас інформації по різноманітних темах (що виходить за межі звичайних інтересів дітей цього віку).1 2 3 4

3. Швидко запам'ятовує і відтворює фактичну інформацію. 1. 2 3 4

4. Легко уловлює причинно-наслідкові зв'язки; намагається зрозуміти " як" і " чому"; ставить багато стимулюючих думку питань (на відміну від питань, спрямованих на отримання фактів.

1 2 3 4


5. Чуйний і тямущий спостерігач; звичайно «бачить більше» або «отримує більше» з розповіді, фільму, з того, що відбувається, ніж інші.

1 2 3 4


Складіть отримані числа.

Загальний показник________.


Шкала П. Мотиваційні характеристики

1. Повністю " йде" в певні теми, проблеми; наполегливо прагне до завершення початого (важко притягнути до іншої теми, завдання).

1 2 3 4

2. Легко впадає в нудьгу від звичайних завдань.1 2 3 4

3. Прагне до досконалості; відрізняється самокритичністю.

1 2 3 4

4. Вважає за краще працювати самостійно; вимагає лише мінімального спрямування від учителя.1 2 3 4

5. Має схильність організовувати людей, систематизувати предмети і ситуації.

1 2 3 4

Складіть отримані числа.Загальний показник_______.
Шкала III. Лідерські характеристики

1. Проявляє відповідальність; робить те, що обіцяє, і, зазвичай, робить це добре.

1 2 3 4

2. Упевнено почуває себе як з ровесниками, так і з дорослими; добре себе почуває, коли просять показати свою роботу классу.1 2 3 4

3. Ясно виражає свої думки і почуття; добре і, зазвичай, зрозуміло говорить.

1 2 3 4

4. Любить знаходитися з людьми, товариський і бажає за краще не залишатися насамоті.1 2 3 4

5. Має схильність домінувати серед інших; як правило, керує діяльністю, в якій бере участь.

1 2 3 4

Складіть отримані числа.Загальний показник_______.
Шкала IV. Творчі характеристики

1. Виявляє велику допитливість і кмітливість у різних сферах людської діяльності; постійно ставить про все питання.

1 2 3 4

2. Висуває велику кількість ідей або вирішень проблем і відповідей на запитання; пропонує незвичайні, оригінальні, розумні відповіді.1 2 3 4

3. Висловлює свою думку без коливань; іноді роздратований і гарячий в дискусії, наполегливий.

1 2 3 4

4. Може ризикувати; має схильність до пригод.1 2 3 4

5. Має схильність до гри з ідеями; фантазує, уявляє ("Цікаво, що буде, якщо.".); зайнятий пристосуванням, поліпшенням і зміною суспільних інститутів, предметів і систем.

1 2 3 4

6. Виявляє тонке почуття гумору і бачить гумор в таких ситуаціях, що не здаються смішними іншим.1 2 3 4

7. Надзвичайно чуттєвий до внутрішніх імпульсів і більш відкритий до ірраціонального в собі (вільніше вираження " дівчачих" інтересів у хлопчиків, велика незалежність у дівчаток),емоційно чуттєвий.

1 2 3 4

8. Чуттєвий до краси; звертає увагу на естетичні сторонни, цікавиться деталями, не боїться бути відмінним від інших.1 2 3 4

9. Не схильний до впливу групи; не терпить безладу; не цікавиться деталями.

1 2 3 4

10. Дає конструктивну критику; не схильний приймати авторитети без критичного вивчення.1 2 3 4

Складіть отримані числа.

Загальний показник____________.
Бажано, щоб таку шкалу заповнили усі учителі, працюючі досить тривалий час з дитиною. Оцінки різних учителів зіставляються, обговорюються, в спірних випадках необхідно просити описати конкретні ситуації, в яких проявлялася та або інша характеристика. У разі сумнівів колективне рішення краще приймати на користь дитини, тобто дати шанс показати себе в спеціальній програмі.

Другим джерелом інформації є батьки. Вони надають біографічні відомості і заповнюють рейтингові шкали.ТРЕНІНГОВІ ЗАВДАННЯ НА ВИЯВЛЕННЯ І ОЦІНКУ ТВОРЧИХ УЧНІВ

Можна скористатися модифікованою соціометричною методикою (анкетами, тренінговими завданнями), щоб отримати дані від однокласників.

Як правило, дається уявна ситуація, в якій відбиті питання, що цікавлять учителя.

Нижче ми даємо приклад такої ситуації для молодших школярів.


Приклад уявної ситуації.

Учитель: Уявіть собі, що одного дня ми виявляємо, що ми усі замкнуті в цій кімнаті. Як ми не намагалися відкрити двері, вони не відчиняються. Отже, нам треба добре поміркувати, як вибратися з кімнати.

1. Тепер уявимо, що ми усі " мислителі". Чи є у кого-небудь ідея, як нам вибратися? (Учитель починає обговорення і помічає незвичайні, конструктивні відповіді).

2. Тепер уявіть, що ми вирішили вибрати трьох осіб, щоб вони обміркували, як ми можемо звідси вийти. Як ви думаєте, хто увійде в " мислителі", щоб придумати гарний і безпечний вихід?

а) ________

б) ________

в) ________

(Учитель може запитати, чому вибрали цих дітей, щоб упевнитися, що вибрані не просто друзі.)

3. Поки ці троє обмірковуватимуть, як вийти з кімнати, давайте назвемо трьох кращих оповідачів. Нам потрібні веселі історії, щоб не було нудно чекати, поки " мислителі" знайдуть вихід. Чи можете ви назвати трьох хороших оповідачів?

а) ________

б) ________

в) ________

ОПИТУВАЧ ДЛЯ УЧНІВ

початкової школи, що дозволяє отримати додаткову інформацію про особливості пізнавальної сфери дитини, його інтереси, схильності та ін.
Як я бачу себе

Будь ласка, зазначте свою згоду або незгоду з кожним твердженням за шкалою "Рішуче так" (1) - " Так" (2) - " Ні" (3) - "Рішуче ні" (4).


1. Я люблю збирати і розбирати різні предмети.

2. Мені подобається обдумувати щось, розв‘язувати арифметичні задачі.

3. Я люблю працювати над особливими проектами.

4. Мені подобається обговорювати різні ідеї.

5. Я відчуваю задоволення від того, що уявляю себе учасником певної розповіді або книги під час їх читання і від вигадування нових подій.

6. У мене добре почуття гумору.

7. Моя робота завжди особлива.

8. У мене з'являється багато ідей при вирішенні проблеми.

9. Я умію планувати те, що я хочу зробити і дотримуюся свого плану.

10. Я не проти того, щоб відрізнятися від інших людей.

11. Мені подобається вивчати те, що відрізняється від звичайних завдань або те, що важко.

12. Я часто звертаюся до музики, малювання або гри, щоб висловити свої почуття.

13. Мені не подобається погоджуватися з думкою кого-небудь, поки я її не обдумаю.

14. Я часто висловлюю своє відношення до чого-небудь, навіть якщо ррозумію, що іншим це не сподобається.

15. Я витрачаю більше часу, ніж мені потрібно, на домашні завдання, тому що мені подобається вчитися.

16. Я займаюся спортом і різними іграми.

17. Я добре навчаюся в школі.

18. У школі мене люблять інші діти.

19. Я розумію і люблю інших людей.

20. Я доброзичливий і умію ладити з людьми.

21. Інші люди знають, що я здібний.

22. Я - хороший і розуміючий друг.

23. Зі мною легко ладити.

Напиши нижче про свої захоплення, інтереси, колекціїРозкажи про себе що-небудь _____________________.
Опитувач можна проводити у формі таблиці:
Прізвище, ім’я дитини _____________________


№ питання

Питання

Рішуче так

Так

Ні

Рішуче ні

Примітки

Тест 

визначення ступеня сформованості творчих здібностей дитини
Для визначення рівня сформованості творчих здібностей потрібно уважно прочитати наведені нижче пункти і проти кожного з них поставити слово "так", якщо твердження збігається з думкою про себе, або "ні", якщо не збігається.№ питання

Питання

Так

Ні

1

Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей і умов.2

Мені подобається розв'язувати типові, стандартні задачі.3

Мені здається, що я з більшим бажанням створював би чи конструював нове, ніж поліпшував чи удосконалював старе.4

У більшості випадків я дію самостійно, без допомоги та підказок друзів чи старших.5

Звичайно я обачливий, коли маю справу з колективом.6

Ніколи не намагаюся змінити взаємостосунки з товаришами .7

Нерідко я утримувався від висування ідей, пропозицій, хоч мав їх.8

Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні розв'язки задач.9

Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності.10

Для мене характерне прагнення реалізувати одночасно кілька ідей, вирішувати разом кілька проблем.11

Нерідко я вступаю в суперечку з ровесниками або старшими.12

Як правило, я легко згоджуюсь і підкоряюсь колективній думці.13

У мене часто виникають оригінальні ідеї.14

Мені подобається виконувати роботу за розробленим планом, схемою, інструкцією.15

Я завжди охоче поширюю, пропагую нові ідеї.16

Я буду виконувати роботу по-новому, хоча знаю, що мене можуть не зрозуміти товариші, старші.17

Я звичайно працюю без суттєвих змін, відхилень від рекомендацій, що дають учителі, батьки .18

Мені нерідко доводилось виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями, авторитетами.19

Мені подобається виконувати завдання дослідницького характеру.20

Я завжди відстоюю свою точку зору.


Інструкція з обробки даних анкетування: номери запитань анкети записуються у вигляді двох стовпчиків

За кожну відповідь «так» на запитання 3,5,8,9,10,11,13,15,16,19 і відповідь «ні» на запитання 1,2,4,6,7,12,14,17,18,20 виставляють 2 бали. Результати додаються. Ступінь сформованості творчих здібностей визначається так: якщо набрано від

40 до 32 балів, то цей рівень дуже високий,

32-26 - високий,

26-12 - середній,

12-6 - низький,

6-0 - дуже низький.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка