Щоб університет став школою життя «…люди не народжуються біологічним способом, а лише проходячи шлях, стають чи не стають людьми»Дата конвертації12.09.2017
Розмір85.1 Kb.
Щоб університет став школою життя
«…люди не народжуються біологічним способом, а лише

проходячи шлях, стають чи не стають людьми».

М.Мамардашвілі
У вищих навчальних закладах створюються органи студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

У світі побутують дві основні версії особистісного розвитку людини. Погляди науковців розходяться у визначенні провідної ролі в особистісному розвитку соціального середовища чи людини.

Я вважаю, що людина відіграє значно більшу роль у своєму творенні, аніж середовище. Але інколи без сторонньої допомоги зробити щось буває майже неможливо, і тоді вирішальну роль відіграють люди, які опиняються поруч і власним прикладом демонструють зовсім іншу якість життя.

Стародавня мудрість каже: «Господи, дай мені спокій, щоб прийняти те, що я не можу змінити, хоробрість, щоб змінити те, що можу, і мудрість, щоб зрозуміти різницю».

У зрілих людей давно увійшло у звичку говорити: «Молодь – наше майбутнє!». Проте я як представник саме цього молодого покоління бачу, що переважна більшість моїх однолітків боїться змін, боїться майбутнього. А страх у свою чергу породжує невпевненість у собі. То яке ж майбутнє чекає на нашу країну, якщо його «творці» все частіше проявляють апатію, боягузтво, пасивність, безініціативність?

Юність – це період громадянського становлення людини, її соціального самовизначення, активного включення у громадське життя, формування духовних якостей особистості. Головне при цьому – формування активної життєвої позиції.

Важливою рисою психічного розвитку юнаків і дівчат є формування самоповаги, що базується на самооцінці і самовихованні. Психологічні дослідження показують, що звичайні підлітки оцінюють себе головним чином з орієнтацією на своє майбутнє.

Юності також притаманне зростання самосвідомості. Це усвідомлення своїх якостей і можливостей, потреба у звітуванні про свої вчинки, уявлення про своє місце в житті, усвідомлення себе як особистості. Головна риса самосвідомості і спрямованості в юності – націленість у майбутнє. Це прагнення визначити місце в житті, нетерпляче очікування свого майбутнього і бажання взяти участь у життєвих справах. Своє життя юнаки і дівчата уявляють яскравим, насиченим важливими подіями і великими звершеннями.

«Людина лише там чогось домагається, де вона сама вірить у свої сили», – зазначав свого часу Л.Фейєрбах.

Університет для студентів – це школа життя. Однак те, наскільки успішно ми пройдемо цей життєвий етап, залежить лише від нас: від нашої активності, небайдужості, інтересу, захоплень.

Університет «Україна» пропонує багато шляхів для самореалізації, саморозвитку особистостей студентів, це: наукова діяльність, студентська соціальна служба, змістовне проведення дозвілля, студентські навчально - науково - виробничі підрозділи тощо. Але всі вони, на жаль, були створені працівниками університету. Я вважаю, що дійсно важливим у формуванні особистості, яка володітиме навичками управління, креативним мисленням, матиме активну позицію у житті і позитивне спрямування на майбутнє, є створення студентською спільнотою самоврядування.

Потенціал особистісного саморозвитку одвічно закладений у кожній людині. Навіть найнесприятливіші умови життя неспроможні остаточно зупинити, загальмувати цей переможний рух уперед. У людини завжди є вибір, здатний змінити смисложиттєві орієнтації. Це вибір траєкторії життєвого шляху, подальшого напряму самостворення.

Оскільки без почуття впевненості у собі фактично немає особистості, кожна людина повинна чітко знати, уявляти свої «ресурси» – можливості, здібності, те, чого вона може досягти. Студентське самоврядування – це, на мою думку, перша можливість студента дійсно самореалізуватися.

Члени студентського самоврядування:

- набувають незамінних, необхідних у житті управлінських навичок та навичок по роботі у команді. На чолі студентського самоврядування стоїть Президент Самоврядування. Для вирішення завдань, визначених основними напрямами діяльності студентського самоврядування, створюються Студентський Парламент та Кабінет Міністрів;

- ознайомлюються з політичними іграми, політичною рекламою, передвиборчими агітаціями, розробкою програм діяльності самоврядування, виборами. Президент обирається на 1 рік шляхом таємного голосування усіх студентів; протягом 2 тижнів із дня обрання повинен представити свій план роботи на рік помісячно, оголосити вибори Парламенту (із представників кожної академгрупи) та створити його; створити Кабінет Міністрів;

- набувають ораторської майстерності та практикують творче мислення. Президент є представником студентства у перемовинах на всіх рівнях як в університеті, так і поза його межами; представляє свій план роботи; щомісячно звітує перед Парламентом про виконання свого плану роботи та вирішення поточних питань, з якими звертаються студенти; бере участь у роботі керівних органів університету. Парламент висуває пропозиції щодо шляхів вирішення студентських проблем, організації заходів. Кожен міністр представляє програму та план роботи свого міністерства на рік помісячно; в кінці кожного місяця звітує перед Парламентом та Президентом про виконання своїх програм, планів та доручень Президента;

- розвивають комунікативні здібності та розширюють коло друзів і знайомих по всій Україні. Спілкуються з величезною кількістю студентів задля виявлення базових студентських проблем, які потребують вирішення та прийняття пропозицій щодо діяльності самоврядування. Співпрацюють зі студентами інших ВНЗ та молодіжними організаціями. Планується введення в університеті програми «Шляхами України», яка забезпечить студентам можливість змістовного дозвілля, створення безлічі дружніх стосунків по всій «Україні» – міжфілійні зв’язки;

- розвивають організаторські здібності. Організовують змістовне дозвілля, туристичні поїздки, концерти, фестивалі, конкурси, змагання, розробляють новітні програми, впроваджують проекти.

Освіта як соціальне явище лише тоді може вважатися досконалою, якщо вона забезпечує не лише успішне задоволення суспільних запитів сьогодення, а й окреслює загальні підходи щодо вирішення майбутніх проблем.

На мою думку, з вищого навчального закладу має виходити сформована особистість, яка володіє комплексом знань, умінь і навичок. Цей комплекс вона може отримати лише шляхом сумлінного навчання, активної позиції у житті студентства (участь у самоврядуванні), цікавого та корисного перебігу практики.

Передвиборча програма Коляди Анастасії

У цьому році нашому університету виповнюється 7 років, а це свідчить про те, що його вже закінчили перші студенти і, до речі, більшість досить непогано влаштувалася у житті.

Чим запам’ятаються їм студентські роки? Можливо, приязними викладачами і справжніми друзями, можливо, веселим відпочинком і розмаїтим дозвіллям, можливо, широким простором для самореалізації та саморозвитку, а можливо, лише складністю навчального процесу та орендованими приміщеннями. Чи відчули вони за роки свого навчання що таке справжнє студентське життя, про яке так часто згадують їх батьки та бабусі?

Лише ми – студенти – справді знаємо, що для нас – студентське життя, чого нам бракує і чого хочеться. Тож, можливо, варто, нарешті, досягти бажаного, зробити університетське навчання цікавим, захоплюючим, веселим?

Цим, на мою думку, має займатися студентський актив, з якого формуватиметься студентське самоврядування.

Я, Коляда Анастасія Костянтинівна, – студентка ІІ курсу спеціальності „Соціальна робота”.Основна причина висунення мною моєї кандидатури на посаду Президента студентського самоврядування – це величезне бажання створити в університеті справжнє студентське життя, якісно відмінне від сьогодення.


Університет сьогодні

Університет завтра

Актуальність діяльності студентського самоврядування

Лише невелика кількість студентів, так званий «студентський актив», має доступ до організації студентського життя, яке, на їхню думку, є оптимальним, переважно вони ж ним і живуть

Щорічно буде проводитись анкетування всіх студентів для виявлення їх бажань та пропозицій щодо влаштування їхнього власного студентського життя, які аналізуватимуться і втілюватимуться у життя органами студентського самоврядування

Рівний доступ до студентського життя студентів різних форм навчання

Молоді студенти заочної та дистанційної форм навчання взагалі не задіяні у студентському житті, оскільки існує стереотип, що вони у цьому незацікавлені

Всіх студентів дистанційної та заочної форм навчання будуть інформувати про життя університету і залучатимуть до активної участі у ньому

Повноцінне використання унікальних можливостей розгалуженої мережі

В університеті є значна кількість філій та центрів дистанційного навчання, розташованих по всій Україні, але студенти переважно обмежуються спілкуванням у межах своєї територіальної одиниці

В університеті діятиме система міжфілійних зв’язків, за допомогою якої студенти матимуть змогу подорожувати по всій Україні, знайомлячись з її історичними і культурними пам'ятками, економіко-промисловими досягненнями регіонів і збагачуючись надбанням нових друзів - студентів усіх філій університету

Участь студентства у спортивному житті

Відбувається дуже багато спортивних змагань різноманітних напрямів, окремі спортсмени й університет у цілому виборюють престижні нагороди, проте цей рух ще не досяг загальностудентського визнання

Буде створена студентська група підтримки, яка матиме власні композиції і форму; виступатиме на змаганнях університетського значення, а згодом і міжуніверситетського масштабу. Ініціативна група інформуватиме студентів про спортивний рух, пропагандуватиме здоровий спосіб життя і всіляко залучатиме контингент студентів до спортивної діяльності

Участь у волонтерській діяльності

Недосконалою є система волонтерського руху в межах університету

На кожному факультеті буде створений загін волонтерів, які проходитимуть навчання у школі волонтерів, братимуть активну участь в організації та проведенні університетських та позауніверситетських заходів

Участь у розв’язанні конфліктних ситуацій

Студенти намагаються вирішувати конфліктні ситуації, проблеми з розкладом занять та захищати свої права самотужки, як одинаки

Студентське самоврядування захищатиме права студентів перед керівництвом університету; братиме участь у складанні розкладу занять, за потреби; допомагатиме у розв’язанні конфліктів у студентсько-викладацькому середовищі.

Активна участь в управлінні університетом

Студентське самоврядування практично не бере участь в управлінні університетом, навіть не присутнє на виробничих нарадах

Студентське самоврядування буде активно шукати шляхи реальної допомоги студентства у вирішенні нагальних проблем розбудови рідного університету

Участь в управлінні працевлаштуванням, підтримання зв’язків із випускниками

Після закінчення університету втрачається живий зв'язок із його випускниками

Асоціація випускників підтримуватиме постійний контакт із нашими випускниками, здійснюватиме моніторинг життєвої успішності випускників університету, готуватиме пропозиції щодо підготовки програм підвищення кваліфікації випускників, розроблятиме заходи щодо підвищення ефективності працевлаштування з точки зору взаємної відповідності запитів роботодавців і випускників

Створення престижної репутації студентського самоврядування університету, досягнення лідерських позицій в Україні

На сучасному етапі студентство не бачить діяльності органів студентського самоврядування, а студенти Університету, які беруть участь у міжвузівських заходах, переважно не афішують місце свого навчання

В Університеті з’явиться потужний студентський актив, який братиме активну участь у заходах за межами університету і запрошуватиме до участі у наших заходах студентів усієї країни

Запрошую всіх активних студентів до співпраці у створенні справжнього студентського самоврядування. Адже тільки разом ми зможемо досягти справжнього успіху.

Нам потрібні ваші нові ідеї, а також пропозиції та допомога по їх втіленню у реальність!
Анастасія Коляда,

студентка ІІ курсу Університету «Україна» спеціальності «Соціальна робота»Газета «Університет «Україна», № 3-4, 2006


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка