Що таке правопорушення та юридична відповідальністьСкачати 105.46 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір105.46 Kb.
#54783
Тема: Що таке правопорушення та юридична відповідальність

Мета: розглянути зміст та суть правопорушень та юридичної

відповідальності; навчити учнів використовувати одержані знання для

попередження вчинення правопорушень; формувати в учнів уявлення

про основні поняття даної теми: «правопорушення», «юридична відповідальність», «необхідна оборона»; розвивати вміння відстоювати, аргументувати свою думку; виховувати принциповість та несприятливе ставлення антигуманних проявів у суспільстві; привернути увагу учнів до збереження власного здоров’я як найвищої цінності життя; виховувати почуття відповідальності за власну поведінку; формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя.


Форма уроку: гра «Презентація».
Викладення теми відбувається шляхом презентації понять, що визначають зміст теми.
Підготовчий етап
Підготовка до уроку починається за 1-2 тижні.

Клас поділяється на 4 групи, кожна і з яких отримує для опрацювання одне з понять:1-а група — «правопорушення»;

2-а група— «причини правопорушень»;

3-я група — «юридична відповідальність»;

4-а група — «обставини, що виключають юридичну відповідальність».
Обладнання: Конституція України,

коментар до Кримінального кодексу України.


ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІI. Повідомлення теми : та мети уроку

Учитель. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему «Правомірна поведінка і правопорушення. Цілі, види і підстави юридичної відповідальності». Після цього уроку ви зможете: 1. пояснювати, що таке правопорушення та юридична відповідальність;

 2. розрізняти види правопорушень і види юридичної відповідальності, що настає, та наводити приклади;

 3. обговорювати, за яких умов настає юридична відповідальність;

 4. сформувати свідоме сприйняття і відповідальність за власні дії щодо здорового способу життя.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. У житті ми часто стикаємося з різними вчинками людей, які порушують права інших осіб та суспільства в цілому. Преса, радіо й телебачення щодня повідомляють громадськість про факти тих чи інших зловживань, про різного роду події та вчинки людей, які порушують права інших осіб й обурюють усе суспільство. Та журналісти, як правило, оцінюють такі вчинки чи події, виходячи з морально-етичних позицій, з міркувань суспільної користі чи, навпаки, шкоди для суспільства, і дуже рідко намагаються дати таким подіям правову оцінку. Загалом це правильно: питання про те, наскільки та чи інша поведінка людини узгоджується з приписами права, мають вирішувати юристи, а не журналісти. Будь-який вчинок, що порушує встановлені і схвалені суспільством правила, завдає шкоди іншим людям, є викликом суспільству.

Ми повинні бути готові до визначення ситуації, в якій порушуються наші права, і вміти захистити їх згідно із законом. Що потрібно знати пересічному громадянинові, щоб захистити себе від правопорушників?

Сьогодні ми презентуємо основні і поняття, які розкривають тему уроку. (Презентацію проводять учні, які отримали випереджальне завдання і підготували чіткі, лаконічні виступи.)
 1. Основна частина уроку

 1. Правопорушення (термін презентує команда, яка має дати визначення і назвати види правопорушень)

1-ша команда. Правопорушенням називають такі вчинки людей, якими порушуються встановлені норми суспільства, точніше, норми права передусім положення Конституції і закони України. Ще його називають «абсолютним проявом зла».

Вирізняють такі види правопорушень: 1. дисциплінарні, які на практиці є порушенням трудових чи службових обов’язків;

 2. майнові (цивільні), які виникають внаслідок невиконання чи неналежного виконання зобов’язань або ж заподіяння шкоди;

 3. адміністративні (адміністративні проступки);

 4. кримінальні (злочини).
 1. Причини правопорушень

2-га команда, Люди здебільшого дотримуються приписів права. Однак правопорушення вчиняються досить часто, а їхня загальна кількість є досить значною, і це викликає зрозумілу тривогу, громадян, і Тому важливим питанням є встановлення та усунення причин правопорушень.
Глобальною причиною всіх правопорушень є соціальні протиріччя (їх можна назвати «хворобами суспільства»), які завжди існують у суспільстві. Що стосується окремих правопорушень, то їх вчинення може бути викликане різними, іноді не залежними одна від одної причинами: це можуть бути чинники економічного характеру (наприклад, відсутність роботи, легального заробітку); соціальні фактори (недоліки виховної (освітньої) роботи); обставини сімейного характеру; причини особистого характеру (схильність до алкоголю чи вживання наркотиків).

Правопорушення, як правило, зумовлюється не якоюсь однією причиною, а одразу декількома.

Проте завдання цілковито усунути всі причини правопорушень має утопічний характер, адже для цього треба усунути всі протиріччя, які існують у суспільстві. Подібні спроби вже робилися, зокрема на початку нашого століття, однак успіху не мали.

Загальні ознаки правопорушень, наведені вище, дозволяють відмежовувати їх від інших видів антисоціальної поведінки, якими є, зокрема, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія.

За даними офіційної статистики, сьогодні в Україні майже мільйон хворих на алкоголізм. Лише дітей - алкоголіків на офіційному обліку в Україні перебуває понад 14 тис., а від надмірного вживання або вживання неякісних алкогольних напоїв в Україні щорічно гинуть близько 10 тис. чоловік. Алкоголізм є однією з головних загроз генофонду України. За підрахунками фахівців, кожний новий літр спиртного (у перерахунку на стовідсотковий спирт) на душу населення на рік є причиною приросту 0,236 % генетично неповноцінних дітей (мутантів), навчання яких здійснюється лише у спеціальних школах для розумово чи фізично неповноцінних.

Загальна кількість наркоманів, що перебувають на обліку, яка ще у 1992 р. становила 34тис., тепер вже перевищує 100 тис. осіб. Але фактично наркоманів набагато більше, оскільки переважна їх частина на обліку з тих чи інших, причин не перебуває.

Алкоголізм і наркоманія, особливо за умов бідності і безробіття, недоступність вищої освіти відсутність належного лікування цих хвороб є явищами, які постійно спричинюють зростання крадіжок, розбоїв та інших корисливих злочинів, злочинів проти життя і здоров’я людини, хуліганства, статевих злочинів то що, тобто виступають умовами правопорушень. Наркоманія і токсикоманія, крім того, — основні причини скоєння злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.


 1. Ток-шоу «Актуальні проблеми сучасності»

Ведуча. За даними попереднього анкетування, 91 % учнів поінформовані про шкідливість алкоголю. Але лише 18 % з числа опитаних не вживають спиртні напої взагалі. І тому я звертаюся із запитаннями до аудиторії:

І. Що ви знаєте про шкідливість алкоголю?

ІІ. Пиво — це алкогольний напій чи ні?

ІІІ. Якщо люди знають, що вживання спиртних напоїв шкодить здоров’ю, то чому вони це роблять?Інформація до роздумів

Печінка людини здатна переробити 28 г алкоголю за годину. Це дорівнює 1/3 кружки пива або 1/9 пляшки вина.

Ведуча. Попереднє анкетування виявило, що 80 % вживають спиртні напої для покращення настрою, 31 % — для полегшення спілкування, ще 31 % — для зняття нервового напруження. Яку ж роль у залученні до алкоголю відіграють сім’я та оточення людини? До речі, взагалі не вживають спиртні напої лише у 7 % сімей опитаних учнів.

Інформація для роздумів

Встановлений факт, що пияцтво батьків програмує алкоголізм дітей.

В е д у ч а. Як ви гадаєте, що є більш актуальною проблемою для сучасного суспільства — жіночий чи чоловічий алкоголізм?

За даними опитування, 33 % респондентів вважають, що чоловічий, а 53 % актуальною проблемою називають жіночий алкоголізм, ще 13 % з числа опитаних не бачать різниці між чоловічим та жіночим алкоголізмом.

Ведуча. Проблема «алкоголь та діти». Що ви можете сказати з цього приводу?

Інформація для роздумів

Діти отримують перші порції алкоголю з грудним молоком матері, а нерідко — ще раніше, якщо вагітна жінка вживає спиртні напої.

Ведуча пропонує для обговорення наступні запитання:


 1. Чи може вживання спиртних напоїв створювати життєві проблеми?

 2. Хто такий, на ваш погляд, алкоголік?

 3. Як ви ставитесь до пропонування великої кількості спиртних напоїв у нічних клубах?

 1. Алкоголізм — це проблема особистості чи суспільства?

Інформація для роздумів

58 % опитаних вважають алкоголізм особистою справою людей, що пиячать; 31 % респондентів будуть вести боротьбу з цим явищем суспільного життя; 7 % взагалі не бачать ніякої проблеми в алкоголізмі, а 4 % виявились повністю байдужими до цього.

Ведуча. Як, на ваш розсуд, повинне діяти суспільство, щоб вирішити цю проблему? Вживати спиртні напої чи ні — кожен вирішує сам для себе. Але пам’ятайте, що алкоголізм — це: руйнування особистості людини, її мозку, біла гарячка, втрата пам’яті; це — зламані долі та нерозкриті таланти, інвалідність у 40 років та рання смерть, самовбивства від передозування. Глибоко помиляється той, хто вважає, що про своє здоров’я мають турбуватися лише люди середнього або старшого віку. Уже замолоду людина повинна дбати про своє здоров’я, в іншому разі старість вона зустріне не в кращій формі. Кожна людина повинна відповідально ставитися, до власного здоров’я. І я сподіваюся, що ви зробили сьогодні для себе правильні висновки.


 1. Юридична відповідальність

3-тя к о м а н д а. Із соціальної точки зору правопорушення є вчинком, який завдає шкоди інтересам окремих громадян чи юридичних осіб, а нерідко й інтересам усього суспільства. Тому держава має не тільки здійснювати роботу щодо усунення причин та умов правопорушень, а й протидіяти правопорушенням, переслідувати порушників, притягати їх до відповідальності.

Вчинення особою правопорушень є підставою для того, щоб притягти її до встановленої нормами права відповідальності.

Отже, під юридичною відповідальністю розуміють визначені правом несприятливі наслідки, які настають для конкретної особи у зв’язку з учиненням нею правопорушень.

Учитель. Конституція України містить декілька положень про відповідальність особи, які мають принциповий характер.Конституційні основи юридичної відповідальності особи

(за статтями Конституції України)

Однією з основних конституційних норм про відповідальність є ст. 61 Основного Закону, яка закріплює особистий характер відповідальності та заборону двічі притягати до відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.Завдання групам

Розтлумачити ці положення, навести приклади.1-а команда. У ст. 62 КУ викладено фундаментальний принцип кримінальної відповідальності, який діє в усіх цивілізованих країнах і називається «презумпція невинності».

2-а команда. Ст. 58 КУ встановлює ще одне важливе правило: відповідальність за правопорушення має базуватися виключно на законі. Ніхто не може нести відповідальність за дію чи бездіяльність, які в момент їх вчинення не були передбачені законом як правопорушення.

3-тя команда. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний мають право на захист, що означає: у разі відсутності в особи коштів на оплату захисника праця адвоката має бути оплачена державою.

4-а команда. Уразі скасування вироку як неправосудного і

виправдання засудженої людини їй має бути відшкодовано матеріальну і

моральну шкоду, яка виникла внаслідок незаконного засудження (ст. 62).

Учитель. Правопорушення завжди залежить від волі особи. Це означає, що в конкретній ситуації у людини є вибір: або поводитися протиправно, або обрати поведінку, яка є лояльною щодо права. Тому винна особа відповідатиме за свідомо вчинені дії незалежно від того, які причини спонукали правопорушення. Але не є правопорушенням заподіяння шкоди без вини, яке у праві називають казусом, необхідною обороною, крайньою необхідністю.5. Обставини, що виключають юридичну відповідальність

 1. а -команда. Казус — випадок, випадкова дія, що має зовнішні ознаки правопорушення, у якій відсутній елемент вини. Виникає тоді, коли особа не передбачала і не могла передбачити тих шкідливих наслідків, до яких призвели її дії (наприклад, водій, який задавив пішохода, якщо встановлено, що пішохід сам несподівано вискочив на проїжджу частину прямо під колеса автомобіля: адже подібної поведінки водій не міг передбачити).

Необхідна оборона — право вжити заходів щодо оборони себе, інших осіб, суспільних і державних інтересів від протиправного посягання і при цьому заподіяти нападникові шкоду. Але оборона допускається лише проти нападу, який не закінчився; заподіяння шкоди порушникові, що явно припинив напад, не допускається.

Крайня необхідність виникає у разі відвернення серйозної небезпеки за умов, що цій небезпеці не можна було запобігти іншими засобами і якщо заподіяна шкода є меншою, ніж та, якої вдалося уникнути (наприклад, якщо водій звернув з траси і пошкодив інший автомобіль для того, щоб не задавити дитину, яка несподівано опинилася перед його авто). 1. Закріплення знань

Створені групи отримують завдання на картках, обговорюють їх, доходять спільного рішення і представляють результати своєї роботи класу.

 1. а команда. Громадянин вживає наркотики на території школи і пропонує покурити іншим:

а) учневі 13 років;

б) 20-річному юнакові.

2-а команда. Одинадцятикласнику запропонували перевезти за певну платню наркотики. Він погодився.

3-я команда. Громадянин Н. за наказом свого директора мав поїхати у службове відрядження, прихопивши з собою певну кількість фальшивих грошей; у разі відмови громадянина Н. звільнили б з роботи. Який вихід?4-а команда. Петренко Юлія, працюючи швачкою, через свою неуважність зіпсувала кілька виробів (на суму 200 грн.).

1-й варіант. Директор підприємства визначив, що Петренко має сплатити 300гри. (200— відшкодувати, 100 — моральні збитки).

2-й варіант. Директор, не розібравшись, оголосив догану іншій працівниці й наполягав на сплаті збитків (Ст. 62).

 1. Підсумок уроку

 2. Домашнє завдання

Опрацювати 5 В.Л. Сутковий , Т.М. Філіпенко

Знайти у пресі ситуацію з правопорушенням, дати їй характеристику.
Скачати 105.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка