Що багатша пам‘ять, то яскравіша особистістьСкачати 242.35 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір242.35 Kb.
Передмова

Образи зовнішнього світу, які виникають у корі головного мозку під час сприймання, не зникають безслідно. Вони зберігаються у пам’яті. Що ж таке пам’ять? За словами П. Булонського, «проблема пам’яті є ровесницею психології як науки». Термін « пам’ять» походить з грецької від імені богині Мнемозіни, матері дев’яти муз. Ось чому ми іноді вживаємо словосполучення « мнемічні дії», « мнемічна техніка». Під час мнемічної діяльності ми запам’ятовуємо, зберігаємо і відтворюємо інформацію з метою удосконалення навколишнього середовища та самовдосконалення.

Пам’ять як один із рівнів відображення оточуючої дійсності являє собою сукупність процесів, які сприяють організації і збереження минулого досвіду. Пам’ять можна визначити як психофізіологічний процес, який виконує функції запам’ятовування, збереження і відтворення матеріалу. Пам’ять - це орієнтиру у навколишньому світі., це наше багатство.

Пам’ять – дуже складний процес. Розвиток пам’яті залежи від того, як забезпечується управління цим процесом. Педагоги мають створювати умови, які прискорюють навчання, дають можливість краще засвоїти і зберегти в пам’яті знання.

Особистість тільки тоді матиме вагомі успіхи, коли наполегливо докладатиме зусиль до запам’ятовування необхідного

якнайбільше, загалом, в деталях. Пам’ять погіршується від неповторного її використання. Розвиток пам’яті залежить від зацікавленості включення особистості в продуктивну діяльність, зокрема навчальну, спрямовану на самостійне пізнання світу.

Розвиток пам’яті нерозривно пов’язаний з вихованням самої особистості. Для розвитку пам’яті у дітей потрібно виховувати позитивні мотиви навчання і праці, любов до знань і трудової діяльності, зацікавленість у результатах діяльності та почуття відповідальності. Тільки повноцінна діяльність особистості сприяє розвитку доброї пам’яті.

Що багатша пам‘ять, то яскравіша особистість.

Якщо ти покращиш пам’ять - вивільниш багато часу, навчишся бачити те, чого раніше не бачив! Світ і тим у ньому станеш ще привабливішим. цікавішими!
Значення пам’яті - неоцінне. Вона - основа нашого життя.

Іспанський кінорежисер Луїс Бюнель зазначав: « Досить лише хоч частково втратити пам’ять, щоб зрозуміти, що пам‘ять – це саме те, що й становить поняття життя».Людина перестає без пам’яті бути особистістю, не орієнтується в часі та просторі. все сприймає так, наче бачить вперше. І. Сєченов наголошував, що людина без пам’яті перебувала б вічно в стані новонародженого. Гарно с казав відомий психолог С. Рубінштейн: « Не володіючи пам’яттю ми були б « каліфами на годину». Наше минуле було б мертвим для майбутнього.».
Вправи на розвиток пам’яті

«Мотив»

Мета: мотивувати учнів вправлятися для розвитку пам’яті.

Хід вправи: розділіть учнів на 2 групи. Запропонуйте вигадати ситуації (побутові, навчальні), які б підкріплювали наступні твердження:

а) «хороша пам’ять допоможе мені не приносити неприємності іншим»,

б) «хороша пам’ять допоможе мені уникнути почуття незручності».

Після виконання цієї частини вправи запропонуйте всім вигадати продовження наступному реченню – « хороша пам’ять допоможе мені...» (наприклад – зберегти віру у свої здібності, пишатися собою, стати компетентнішим, змінити ймовірність виникнення незручних ситуацій, не допоможе забути про день народження близької мені людини, забути знайоме ім’я. тощо), «погана пам’ять може призвести до таких небезпечних наслідків, як...»

Обговоріть результати.
« Відбір»

Мета: продемонструвати учням вибіркову дію пам’яті.

Хід вправи: на початку уроку дайте частині учнів завдання описати урок з погляду історика, іншій частині – з погляду географа. Або описати певну подію з точки зору філолога (фізика, математика...).

Наприкінці уроку, після розповідей учнів, обговоріть причини значних розбіжностей в описах.


«Визначення»

Мета: продемонструвати учням переваги засвоєння матеріалу за наявності мнемонічної установки. Продемонструвати «ефект краю». Вправа дасть можливість визначити, що визначення, подані на початку і наприкінці уроку, відтворюються краще, і, що середину потрібно повторювати ретельніше.

Хід вправи: доберіть 3 визначення, які учні мають засвоїти впродовж уроку. Перше дайте на початку уроку, другу – в середині, останнє - наприкінці (без мнемонічної установки). Перевірте засвоєння. Обговоріть результати. Наступного уроку повторіть завдання з мнемонічною установкою. Перевірте засвоєння. Обговоріть результати. Наступного уроку повторіть завдання з мнемонічною установкою і з підкріпленням (наприклад, оцінками). Перевірте засвоєння. Обговоріть результати.

«План»

Мета: продемонструвати дітям існування. функції і різницю пізнавальної і мнемонічної установок. Навчати складати мнемонічний план. Вчителю ця вправа допоможе виявити деякі індивідуальні мнемонічні особливості учнів.

Хід вправи: частині учнів класу запропонуйте скласти план тексту для кращого його розуміння, а другій частині – скласти план, який допоможе краще його запам’ятати. Після завершення роботи обговоріть результати (другий план виявився більш деталізованим). Запропонуйте дітям використовувати різні варіанти планів для різних цілей.
«Збій»

Мета: виявлення індивідуальних обставин збоїв пам’яті, щоб запобігти їх виникненню в майбутньому.

Хід вправи: учням дається завдання вподовж тижня фіксувати умови і обставини, в яких відбувалися випадки збоїв пам‘яті: де, в який час, в якому оточенні, емоційному чи фізичному стані це відбувалося. Після аналізу можна дати завдання створити індивідуальну інструкцію того, яких умов і обставин особі слід уникати, бо вони є несприятливі для роботи її пам’яті. Можна додати завдання: виявити піковий (сприятливий) час продуктивності пам’яті впродовж доби. Щоб саме в той час максимально ефективно використовувати мнемоніку.
«Резервуар»

Мета: розвивати вміння слухати як один з компонентів успішності мнемонічних процесів.

Хід вправи: навчіть учнів досягати стану «резервуару». Запропонуйте їм спробувати послухати наступну частину лекції не реагуючи на зовнішні впливи, а тільки приймаючи їх. «Відкиньте особистісні оцінки. Вас немає! Ви - порожня форма». Подайте частину матеріалу уроку, відстежуючи виконання дітьми вправи. Обговоріть результати, повторюйте час від часу.


« Жест»

Мета: розвиток моторної пам’яті та швидкості запам’ятовування.

Хід вправи: кожен учасник бере собі прізвище історичного діяча (на уроках інших предметів це можуть бути назви формул, функцій тощо) і вигадує жест (плескає у долоні, мацає вухо...). Перший гравець називає «себе» і виконує свій жест, другий повторює це і виконує «своє»... Коли хтось помиляється – гра починається з попереднього учасника. «Охоронець інформації визначає того, хто запам’ятав найдовший ланцюжок.
«Око»

Мета: розвивати візуальну пам’ять.

Хід вправи: включені у роботу на уроці терміни запропонуйте дітям закріпити так:

« Заплющте очі, побачте термін (назвіть його), назвіть літери, з яких складається він у зворотному порядку.Довготривала пам’ять
«Сніговій кавалок»

Мета :розвивати довготривалу пам’ять.

Хід вправи: група учнів сідає в коло. Один називає перше слово відповіді на питання, другий повторює його і називає наступне...

Доки хтось не «загубить» ланку.


«Згодом»

Мета: розвивати довготривалу пам’ять учнів.

Хід вправи: розділіть матеріал шкільної лекції на 2 – 3 змістовні частини. Оголосить, що ви пропонуєте учням не конспектувати матеріал під час лекції. Записувати буде потрібно після завершення певної частини лекції. На це буде виділено відповідний час. Після завершення лекції – вправи роздайте перелік головних пунктів, які потрібно було законспектувати. Засобом самоперевірки, чи взаємоперевірки, учні перевіряють і коригують конспект.
«Знову я?»

Мета: розвивати довготривалу пам’ять учнів.

Хід вправи: визначити трьох – чотирьох учнів з дефіцитарними параметрами довготривалої пам’яті. Поданий на уроці матеріал наприкінці уроку відтворюється саме цими учнями (по частинам), але після того, як кожен перед відповіддю порахує до 20 у зворотному порядку. На наступному уроці знову ці учні (завдання варіювати) відтворюють той самий матеріал. І останній раз - через тиждень.


Короткочасна пам’ять
«Квадрат»

Мета: розвивати короткочасну пам’ять.

Хід вправи: підготуйте п’ять карток розміром 20Х20 см розділених на квадрати 5Х5 з одним заштрихованим квадратом на картці (на різних картках заштриховані різні квадрати). Кожна картка демонструється учню продовж 1 с. Після завершення показу учень відмічає на аркушах, еквівалентних продемонстрованим, місця заштрихованих квадратів.

«Пара»

Мета: розвивати короткочасну вербально – зорову пам’ять.

Хід вправи: складіть 10 пар слів (2 – 3) серії). Одне з пари є відомим словом, а інше – невідомий дітям термін. Дайте завдання завчити пари. Далі називайте перший елемент, а відтворити потрібно – другий.

«Ряд – 1»

Мета: розвивати вербальну короткочасну (вербально – слухову) пам’ять.

Хід вправи: випишіть терміни, які ви будете вивчати в курсі вашого предмету впродовж наступної теми (місяця. семестру). Складіть перший 3 ряди по 10 слів у кожному. Зачитайте перший ряд класу зі швидкістю 1 слово через 1 с. Дайте завдання письмово відтворити їх за 20 с. Проведіть другий і третій сеанси з двохвилинною перервою між ними.

«Ряд – 2»

Мета: розвивати короткочасну пам’ять.

Хід вправи: випишіть терміни, які ви будете вивчати в курсі вашого предмету впродовж наступної теми (місяця, семестру). Складіть з них два ряди (з різним розміщенням одних і тих же слів) по 10 слів у кожному. Зачитайте перший ряд класу зі швидкістю 1 слово через 1с. Через декілька секунд зачитайте другий ряд і попросіть відтворити в первісному порядку.

«Термін»

Мета: розвивати короткочасну пам’ять.

Хід вправи: запишіть на однакових картках 7 термінів (формул, визначень...) наступної теми по одному на картці. Розкладіть їх, дайте учню завдання запам’ятати, у якому порядку вони розміщені. Через 10 с перемішайте і попросіть учня відтворити порядок розміщення.

«Хто більше»?

Мета: розвивати короткочасну пам’ять.

Хід вправи: попросіть учнів відкрити підручник на сторінці, де знаходиться словник. Запропонуйте один раз прочитати певне визначення і закрити підручник. Влаштуйте конкурс на найдовший дослівно відтворений уривок визначення, який запам’ятав учень.

Образна пам’ять
«Новосілля»

Мета: розвивати образну пам’ять, урізноманітнювати мнемонічні способи, яким користуються учні.

Хід вправи: дайте дітям завдання уявно розмістити поняття, що необхідно запам’ятати, в певних місцях (на полицях у шафі, на стінках у кімнаті, яку вони добре знають тощо). Чим дивніше місце - тим краще запам’ятовується. Запитайте, чи вдалося їм це зробити, при необхідності повторіть спробу. Перевірте відтворення понять.

Вправа може проводиться і за допомогою слів - вішаків: розвішуємо те, що треба запам’ятати, на словах – вішаках, список яких заздалегідь складено і завчено.

Можна користуватися і тимчасовим вішаками: чим дивніше слово – вішак, тим інформація краще запам’ятовується.

Вправа може проводитися і за допомогою ключових слів (схожий на метод слів - вішаків): кожен вчитель знайомий зі способом, який допомагає запам’ятати кольоровий спектр веселки: « Каждый охотник желает знать , где сидит фазан...» Ознайомте з цим методом учнів і навчіть їх вигадувати подібні ланцюжки.«Імена»

Мета: розвивати образну пам’ять і урізноманітнювати способи запам’ятовування, якими користуються учені.

Хід вправи: працюючи з іменами і прізвищами діячів (письменника, математика тощо), які потрібно запам’ятати, дайте дітям завдання звернути увагу на те:


 • як вони вимовляються,

 • вимовите фразу або слово - асоціацію,

 • пошукайте певні особливі м прикмети в обличчі, спробуйте пов’язати її( прикмету) з прізвищем чи іменем особи,

 • чи подобається воно вам,

 • уявіть собі характер людини,

 • якщо ви знаєте людину з таким ім’ям – уявіть їх разом (« Костомаров – Микола, як і мій сусід по парті»)!

У прізвищі діяча знайдіть щось особливе, подумайте, з чим воно пов’язане: утворено від назви професії. предмета, тварини, географічної назви тощо.

«Око»

Мета: розвивати в учнів образну пам’ять і точність запам’ятовування.

Хід вправи: протягом уроку опрацьовуйте схему ( таблицю тощо). Наприкінці уроку дайте учням завдання : «Заплющте очі. відтворіть образ написаної на дошці (або у книзі) схеми (таблиці). Відкрийте очі, перевірте себе. підкоригуйте образ, який склався впродовж уроку.

Оперативна пам’ять

«5»

Мета: розвивати оперативну пам’ять учнів.

Хід вправи: «Відкладіть ручки. Я продиктую п’ять простих чисел, запам’ятайте їх, складіть перше і друге. друге і е третє , третє і четверте, четверте і п’яте. Візьміть ручки. Запишіть результати». У разі труднощів, спочатку попрацюйте над запам’ятовуванням ряду чисел, а потім над операціями з ними. Для подальшого ускладнення здійснюються складання і віднімання першого і п’ятого, другого і четвертого.

«Впізнай»

Мета: розвивати оперативну слухову пам’ять.

Хід вправи: перед вивченням нової теми складіть два списки (по 20 – 30 слів). У перший включіть вже засвоєні учнями терміни і ті, що будуть вивчаться в наступній темі. У другий включіть незнайомі терміни і ті, що будуть вивчатися в наступній темі. Прочитайте перший список, який містить незнайомі терміни і ті, які учні щойно почули один раз (терміни наступної теми). Дитина має піднести руку тоді. коли вона почує знайоме з попереднього списку слово.
Довільна пам’ять
«Ряд – 3»

Мета: тренувати довільну пам’ять

Хід вправи: випишіть на однакових картках 5 – 9 визначень (формул, законів), розкладіть у певному порядку (починайте з п’яти. пізніше збільшуючи кількість елементів). Запропонуйте учням впродовж 20 секунд запам’ятати порядок розташування карток. Змішайте їх. Попросіть учня відтворити порядок.

«Агент 007»

Мета: розвивати довільну пам’ять.

Хід вправи: запропонуйте учню підвестися, подивитися на дві (три) парти впродовж 20 секунд і запам’ятати розташування предметів на них. Після виходу учня з класу власники парт, на які дивився учень, змінюють розташування 2 – 3 речей. Після повернення учень повинен відтворити початковий порядок

Способи запам’ятовування

«Миколай»

Мета: навчити учнів запам’ятовувати способом «віднесення до себе».

Хід вправи: якщо потрібно запам’ятати дату, запитайте учнів: « До якої події у вашому житті чи житті ваших близьких і знайомих ми її «прикріпимо»? Наприклад: 10 клас, тема «Українська революція», потрібно запам’ятати дату Брест – Литовського договору (9 грудня - початок переговорів, за 10 днів до Миколая, визначної події у житті кожної дитини!)

«Порівняння»

Мета: продемонструвати дітям, що краще опрацьована інформація, краще запам’ятовується.

Хід вправи: на одній частині уроку просто подайте нову інформацію, а на другій - нову інформацію обробіть (складіть план, тези, вигадайте запитання тощо.) Опитайте учнів, демонструючи мнемонічні переваги останнього способу опрацювання інформації. Проаналізуйте результати разом з дітьми.«Голос – 1»

Мета: продемонструвати учням мнемонічні переваги голосового відтворення інформації.

Хід вправи: одне визначення, яке потрібно запам’ятати, прочитати мовчки (про себе) 2 рази. Просимо відтворити. Фіксуємо осіб. кому це складно вдалося. Друге визначення суємо. Трете визначення читаємо вголос, потім про себе. Як правило, це доводить учням необхідність не тільки читати, а і проговорювати вголос важливий матеріал.

«Голос – 2»

Мета: продемонструвати учням мнемонічні переваги голосового відтворення інформації.

Хід вправи: попросить дітей швидко написати цифри від 1 до 10. Вони легко це зроблять. Попросить написати від 10 до 1. Попросити написати від 10 до 1, але проговорюючи вголос від 1 до 10. Чому це складно? Під час вправи діти зрозуміють, що рухи мовного апарату диктують нам порядок дій. Результати обговоріть. Для використання на уроці можна замінити цифри на терміни.«Бачу? Чую?»

Мета :виявити і довести до свідомості учня мнемонічно привабливий для нього спосіб одержання інформації.

Хід вправи: дайте учню прочитати уривок тексту мовчки. Наступний уривок нехай прочитає вголос. Перевірте, що він запам’ятав краще. Один уривок читаймо вголос самі, інший - читає вголос учень. Перевірте, що краще запам’ятав. Запитайте учня:» «Коли відтворюєш - ти бачиш чи чуєш інформацію?» Проаналізуйте результати разом з дитиною. Домагайтеся усвідомлення дитиною мнемонічно зручного для неї способу одержання інформації.«Абетка»

Мета: озброїти учнів буквено – цифровим способом запам’ятовування дат.

Хід вправи: запропонуйте дітям скласти таблицю, в якій кожному числу від 0 до 9 відповідатиме буква абетки (0 –о, 1 – р, 2 – н, 3 – з, 4 – ч, 5 – б, 6 – ш, 7 – г, 8 – в, 9 – д.). Нехай відтепер записують дати, які потрібно запам’ятати, і в числовому і в буквеному варіанті (утворюючи слово). Наприклад, удільна вага ртуті – 13, 5 = р- з- б (розбігається).«Асоціація - 1»

Мета: навчити учнів для мнемонічних дій користуватися асоціаціями.

Хід вправи: поясніть учням зміст асоціацій, починаючи з простих прикладів - хрестик на руці, вузлик, тощо. Дайте список слів, що стосується теми, яку вивчаєте.

Завдання: вигадати асоціації. Наприклад, 10 клас, тема» Післявоєнне облаштування світу». потрібно запам’ятати назву мирного договору з Австрією ( Сен – Жерменський). Попросіть дітей знайти із чим в їхній пам’яті пов’язується ця назва. Відповідь хлопців миттєва – футбольний клуб (Парі Сен Жермен).

«Асоціація – 2

Мета: ця розумова аеробіка допоможе покращити роботу з асоціаціями.

Варіанти вправи:


 1. Швидко вимовте абетку, вигадуючи на кожну букву слово,що починається з неї.

 2. Вимовте абетку. пригадуючи кожну букву термін з курсу цієї науки, що починається з неї.

 3. Вимовте 10 жіночих (чоловічих імен, що зустрічалися вам в курсі

 4. Виберіть одну літеру абетки і назвіть 20 слів, що починаються з неї, нумеруючи кожне з них.

 5. Візьміть будь – який термін навчального предмета і за 5 хвилин напишіть максимальну кількість виразів з цим словом.

 6. Вигадати слова, у яких зустрічаються тільки певна голосна (або приголосна) літера (з її певною кількістю). Наприклад – «о» (город...)«Слова - зачіпки»

Мета: навчити цього мнемонічного прийому.

Хід вправи: запропонуйте учням скласти і вивчити ряд рим:

Наприклад, один це Рим. Два це дрова. Три – це замри тощо. Після хорошого засвоєння запропонуйте запам’ятати певну дату, використовуючи слова - зачіпки, з яких учень може скласти речення.

«Ретро - план»

Мета: формувати навички згадування.

Хід вправи: наприкінці уроку дайте завдання записати план уроку, який щойно відбувся. Після закінчення роботи 2 – 3 учні називають пункти плану, клас фронтально їх коригує і коригує свої плани. Дайте установку запам’ятати план і перше слово кожного пункту. На наступному уроці продемонструйте на скільки добре учні запам’ятали матеріал завдяки використанню цього прийому. Цю вправу можна проводити і на наступному уроці.
Ігри на розвиток пам’яті
«Запам’ятай порядок»

Учні діляться на групи по 4 – 5 осіб. Кожна група стає у рядок один за одним у довільному порядку. Учні по черзі уважно мають розглянути всіх членів групи, потім повернутися і перелічити, хто за ким стоїть. Учні змінюють місце. Кількість учасників груп можна збільшувати. Учні визначають тих, хто не помиляється.« Художник»

Учень грає роль художника. Уважно розглядає того, кого малюватиме, потім відвертається і словесно « малює» портрет. Гру можна проводити в парах або в трійках, одну з ролей виконує учень - експерт або критик. Він доповнює словесно намальований портрет.


« Розвідники»

В кімнаті у довільному порядку розставлені стільці. Один «розвідник» іде через кімнату, обходячи стілець з будь – якого боку, А інший «командир» , запам’ятавши шлях, має провести загін шляхом « розвідника». Потім «розвідником» І «командиром» загону стають інші учні. « Розвідник» прокладає новий шлях. а « командир» веде по ньому загін.«Купи в магазині»

Для гри знадобиться 10 - 15 іграшок чи предметів, які учні добре знають. Бажано, щоб вони були невеликого розміру. Розкладіть заздалегідь усі предмети « на прилавку магазину», але так, щоб їх не було видно, коли ви даватиме завдання.

Після того ,як учень «повернувся з магазину», він називає, що приніс.

Гру можна проводити з кількома учнями одночасно (наприклад, у групах по 4 – 5 осіб) , але при цьому слід збільшувати кількість предметів у «магазині»« Що змінилося»

Перед учнями на дошці розкладають 10 картинок. Є предмети, не пов’язані між собою за змістом, і їх не можна згрупувати: гребінець, мило, ручку. гаманець, наручний годинник, лампочку, книгу. кубик від конструктора, значок, ложку.

Учням пропонується уважно розглянути предмет (або малюнки) впродовж 2 - 3 хвилин і запам’ятати, що де лежіть. Коли учні відвертаються, дорослий міняє місцями кілька предметів, а потім ставить запитання: «Що змінилося?»

«Впізнай малюнок»

Впродовж певного часу демонструють малюнки із зображенням об’єктів, які вони добре знають. Учні повинні їх уважно розглянутим, запам’ятати і після встановленого часу відтворити - на запам’ятовування дається 3 хвилини. Після демонстрації малюнка його закривають. Учнів просять відтворити назви об’єктів які запам’яталися, після чого малюнки відкриваю«Впізнай героя казки»

Інструкція. Називати по черзі підказки, за допомогою яких учні впізнають казкових героїв.

1.Як звали героїню казки:

а) бабусю якої врятував мисливець?

б) яку в лісі перестрів голодний злий Вовк?

в) яка носила шапочку червоного кольору?

2.Як звали героїню казки:

а)хрещена якою була чарівницею?

б) яка а допомогою своєї хрещеної - чарівниці потрапила на бал?

в) яка носила кришталеві черевички?

3. Як звали героїню казки:

а) яка заснула під деревом і побачила дивний сон?

б) яка потрапила до країни чудес?

4. Як звали казкових героїв:

а) хлопчика, якому дуже подобався ляльковий театр і який обміняв буквар на квиток до нього?

б) кого зробили з звичайного поліна?«Познач слово»

Вчитель називає слова, а учні за допомогою значків (можна й ієрогліфів), позначають їх у зошитах. У значках сусід учня по парті впізнає закодоване слово.

Приклади слів : телевізор, клас, обличчя, погода, дитина, літо. Новий рік, вода, вогонь, книжка, канікули, життя. сміх, магазин, автобус.

«Запам’ятай порядок»

Для гри вибираються 5 – 6 учнів. Інші – глядачі.

Один учень - « командир», а інші учасники стають у ланцюжок. « Командир» дивиться на ланцюжок 20 – 30 секунд, потім відвертається і називає імена так. як вони стоять у ланцюжку. Після цього гравці стають « глядачами» , а серед « глядачів» вибирають гравців.

Гру можна ускладнити. додаючи до ланцюжка більшу кількість учнів.«Впізнай в малюнку слово»

Прочитати сім слів: гора. голка, троянда, кіт. годинник, пальто, вікно. До кожного слова зробити малюнок, який допоможе відгадати слово. Не поспішайте читати слова. За кожним названим словом учень має щось зобразити.« Вірші»

Учням читають вірш із чотирьох рядків. Не називають останнє слово. Потім цей самий вірш читають без двох останніх слів. потім - без трьох і т. д. Слова. яких не вистачає, учень повинен назвати сам. Так поступово потрібно буде назвати всі слова вірша, тобто фактично вивчити його напам‘ять.
Ігри на пригадування

«Магазин іграшок»

Учнів поділити на групи ( 4 – 5 осіб).

Розкласти іграшки (близько 30 штук) «на прилавку магазину» (прилавком можуть бути стіл, стільці тощо ), але так щоб їх не було видно, коли ви даватиме завдання.

Інструкція. На день народження потрібно купити кілька іграшок. Вам потрібно сходити в магазин і купити їх. Кожному слід купити 3 іграшки з тих, які є у нашому магазині.

Після того, як учні сходили до «магазину», вчитель просить розповісти, що вони там бачили і що принесли.

З’ясовують, чи купили учні те, що їх просили. Якщо щось забули, визначте, що саме.

Ускладнювати гру можна, збільшуючи кількість предметів, які потрібно купити в «магазинні».

Ускладнювати завдання може введення в сюжет гри однієї умови – використання «грошей» для розрахунку на покупки. Наприклад, після того, як учитель назве всі предмети. які потрібно «купити» учням роздають «гроші» (фантики чи паперові картки з цифрами) і кажуть, що за кожну куплену іграшку учень повинен заплатити одну «гривню». Ця умова є додатковим навантаженням на пам’ять учня. оскільки, по – перше, це ще на деякий час відтягується процес відтворення (процес «купівлі»), по – друге, збільшується обсяг запам’ятовування інформації (слід пам’ятати ще про одну умову гри: «платити» за кожну іграшку « гривню».«Пригадати оповідання

запропонувати запам’ятати і повторити слова: комар. кіт, шабля, солома, палац, кіт, брюки, піаніно, ведмідь, черешня, ляпка. Скласти оповідання: я бачу ,як комар летить з шаблею з боку. Руків’я шаблі виготовлене у формі котячої голови. У кішки вуса, як солома. Із соломи можна сплести брюки, на яких ляпка. Ця ляпка схожа на ведмедя. Він, мабуть, любить черешню і з кісточок зробив собі палац. Всередині палацу я бачу піаніно.
Заняття з психологічного розвитку

1 клас
Тема заняття: «Її величність- Пам"ять»

Мета заняття: продовжити подальшу роботу з теми „Пам"ять'', збагачувати знання дітей з даної теми, довести до свідомості школярів, яку велику роль відіграє пам’ять в житті людини, працювати над розвитком пам’яті учнів, ознайомити їх з деякими правилами запам’ятовування.

Зміст уроку;

І. Організаційний момент. Створення настрою.Вчитель: Добрий день, діти! Наше сьогоднішнє заняття ми розпочнемо, як завжди, з створення гарного настрою. Давайте зараз посміхнемося один одному, а потім свою усмішку в долоньках передамо один одному і присутнім гостям, які люблять і поважають учнів і роблять все щодо покращення їх шкільного життя.

А зараз давайте покажемо свій настрій на нашому дереві настрою Давайте прикрасимо його листочками. Отже, тепер бачу, що всі ви себе добре почуваєте. Тому можна говорити про головне.ІІ. Тема нашого заняття називається, «Її величність-Пам’ять». Давайте разом її повторимо. Сьогодні на уроці ми продовжимо збагачувати ваші знання з даної теми, ще раз переконаємось, яку велику роль грає пам"ять у житі людини, будемо працювати над розвитком вашої пам'яті, познайомимось з деякими „ключиками" до сховищ пам"яті, які покращують її.

III. Вчитель: Діти, пригадаємо, що таке пам"ять? Для чого вона потрібна? Пам"ять - це наша здатність запам"ятовувати те, що ми бачимо, чуємо. говоримо, робимо, здатність зберігати все це, і коли потрібно, згадувати і відтворювати.

Які види пам"яті ви знаєте? • Образна (за допомогою органів зору,слуху, дотику): зорова, слухова, дотикова.

 • Словесно-логічна (за допомогою слів).

 • Моторна (рухова) за допомогою рухів.

 • Емоційна (пов"язана з почуттями, емоціями).

Вчитель: Правильно діти. Ви повинні знати, що пам"ять - це чудова особливість нашого мозку. Пам"ять має такі властивості:

 • запам"ятовування;

 • зберігання;

 • відтворювання.

Уявіть собі, щоб сталося, якби не було пам"яті. Без неї людина була б просто безпорадною. Уявіть собі льотчика, який би забув, як керувати літаком? Чи водія, який би не пам"ятав правил дорожнього руху.

Зараз я вам розповім невеличку фантастичну історію, яка відбулась багато років тому в одному місті під назвою „Забувайко". Мешканці цьогоміста стали помічати, що у них з кожним днем зникає пам’ять. Вони стали забуватиі.)

назви речей, що їх оточують і щоб їх пригадувати, вони вішали таблички з назвами речей.

Пройшов ще рік, і пам"ять у мешканців міста ще погіршилась. Вони не

тільки забули назви речей, а й і те, що з ними робити. Так з"явився ось такий надпис, який почепили на шию корові. „Це - корова. Її потрібно доїти кожного ранку, щоб одержати молоко, а молоко потім кип"ятити, щоб змішати з кавою і пити."

Але, діти, це велике щастя, що це лише фантастична історія, і всі люди живуть на землі (за випадком окремих випадків) мають безцінний дар --"пам"ять. Але в когось вона працює краще, в когось - гірше ,А щоб пам"ять стала доброю, її потрібно розвивати (звучить мелодія, входить Фея Пам’ять) Фея: Добрий день, хлопчики й дівчатка,

Вас тут зовсім не багато

Ви, мабуть, мене чекали

І відразу не впізнали

Вчитель:Чи впізнали ви нашу гостю? Діти: Ні!

Фея; Зараз вам допоможу.

Слухайте уважно:

Вам без мене не прожити,

Треба вам зі мною дружити.

Я - безцінна скарбничка,

Уваги рідная сестричка.

Зберігаю вам знання

Ну мерщій, скажіть, хто я?Вчитель: Ну що, діти, а зараз ви впізнали нашу гостю? Діти: Так.

Фея: Правильно. Я - дійсно, Пам"ять.

Без мене б не було правильного життя на землі. Все те, про що ви дізнались, почули й побачити, може зберегти тільки пам"ять. Зараз, мені дуже хотілось почути й побачити як працює ваша пам"ять.

Ви любите казки?

Отже я зараз запитаю у вас, як звали героїв казок, яких я назву.

1)Як звали героїню казки:

а)яку перестрів у лісі голодний вовк;

б)яка носила носила червону шапочку?

2)Як звали героїню казки:

а)яка за допомогою своєї хрещеної - чарівниці потрапила на бал;

б)яка носила кришталеві черевички?Фея: Молодці, діти.

А ще я знаю, що ви добре вмієте співати, зараз я нагадаю вам початок

знайомої вам пісні, а ви подумки пригадаєте її, а потім ми разом з вами її

заспіваємо. Молодці, діти.Учитель: Шановна, фея, сідай і подивись, як наші діти працюють над

розвитком пам"яті.

Учитель. Діти, а ми зараз з вами продовжимо роботу над розвитком вашої

пам"яті. Я вам нагадаю, що пам"ять має багато скарбниць, і щоб відчинити її двері, потрібно використовувати спеціальні ключики.

Сьогодні ми використаємо декілька з них:

1. Перший - головний ключик - повторення Отже давайте пригадаємо, який вірш ми з вами вивчили на останніх наших заняттях. Я вам нагадаю, що в ньому розповідається, як добре будували школу бобри.

(Пригадали. Повторіть пошепки його.) Давайте я вам його нагадаю в голос.

Будівельники - бобри

Добре працювали

І в бору для дітвори

Школу збудували.

І таку звели, що ну!

Подивитись варто

І вікно на всю стіну,

І чудові парти.

А зараз хто може розповісти сам. А тепер, давайте на рахунок 1,2,3, розповімо віршик разом.

Добре, діти.

Другий важливий ключик до скарбнички пам"яті - уява. Потрібно все уявити, тоді краще будеш запам'ятовувати.Вчитель: Сядьте зручно. Розслабтесь . Заплющіть очі. Уявіть, що ви подорожуєте . Ви вже об'їхали безліч країн, познайомились з багатьма людьми. А зараз, уявіть, ви їдете через поле. Як гарно навколо, світить сонечко, віє теплий вітерець, співають птахи, пахне травою і квітами. Відчуйте їх запах. Запам"ятайте.

А ось неподалік ви побачили красивий замок. Ви одразу вирішили їхати до нього. Уявіть, що ви у замку. Скільки тут чудових речей. Запам’ятайте їх. Тут ви можете знайти, що вам потрібно і взяти з собою, коли будете повертатися назад. А зараз глибоко вдихніть і видихніть. І повертайтесь назад до класу. Розплющіть очі.Запитання:

1 )Сподобалась вам подорож?

(Які речі ви бачили, коли подорожували? Що запам'ятали?)

2)Які з речей, що бачили в палаці, запам"ятали?

3)Що ви взяли для себе на згадку?

Добре. От бачите, діти, які чудеса може робити наша пам’ять.Учитель; А зараз ми перевіримо вашу моторну пам’ять .

Давайте згадаємо вправу «Лелека, птахи, зайчики, конячки, рачки»

Почали. Молодці, діти.

Вчитель: А зараз, діти, фея Пам"ять хоче подивитись, як працює ваша зорова пам’ять.

Зараз ви подивитесь на малюнки. Роздивлятись їх буде 10 секунд, а потім по пам"яті намалюйте їх в своїх зошитах, працювати будете протягом 3-х хвилин.Вчитель: Фея, буть ласка відкривай малюнки. Почали розглядати і запам"ятовувати.

Вчитель: Діти, а зараз ми зробимо вправу на розвиток дотикової пам"яті, яка називається „Назви предмети." З закритими очима потрібно доторкнутись до предметів, які лежать па столі і по пам"яті назвати їх. Хто бажає? (Зараз фея зав"яже тобі очі), а ти повинен за допомогою дотику вгадати предмети, які лежать на столі. Діти, всі ви - глядачі. Фея також буде спостерігати.

Вчитель: Діти , а зараз ми перевіримо вашу смакову пам"ять.

Сьогодні Фея Пам"ять вирішила вас пригостити. Зараз ви заплющите очі. . фея кожному з вас дасть покуштувати щось добреньке. А ви повинні пригадати по пам"яті смак всього, що ви покуштували, гаразд?Вчитель: Отже, діти, сьогодні ми з вами добре попрацювали.

1) Давайте згадаємо, про що йшла розмова на нашому занятті.

2)Давайте пригадаємо, які ключики ми використовували для розвитку

пам"яті, кращого запам"ятовування.

Що ми робили, і що вам більше за все сподобалось на уроці?

Вчитель: Фея, чи добре діти працювали на уроці?

Фея Пам’ять: Дякую вам, діти, мені сподобалось, як ви працювали на уроці.

Я завжди буду згадувати вас. І на згадку про цю зустріч, хочу подарувати

кожному з вас пам"ятку, яка називається „Ключик до скарбниці пам"яті".

Користуйтесь нею, і вона буде збагачувати ваші знання.Вчитель: А зараз, діти, давайте подякуємо нашим гостям.

Діти читають вірш:

Ми назгадку нашим друзям друзям

Подарунки свої вручим,

Щоб про нас не забували,

Знову в гості завітали,

Завжди згадували нас,

Наш маленький перший клас.

(Вручають подарунки у вигляді усмішок гостям і Феї.

Вчитель: Шановні друзі! Хай ці дитячі усмішки дарують вам завжди, тепло, добро і щастя. Я всім вам дякую. На цьому наше заняття закінчено.

Як покращити пам’ять

- Вказуй свідомості напрям і завдання (що запам’ятати.)
 • Ілюструй абстрактні поняття образами.

 • Емоційно забарвлюй матеріал.

 • Деталізуй.

 • Пов’язуй його із значущим для тебе.

 • Уявляй собі картинку: як виглядає історична особа, літературний герой фотографічно.

 • Добирай риму до термінів, які треба запам’ятати.

 • Проговорюй про себе те. що треба запам’ятати.

 • Прислуховуйся до того, які почуття викликає в тебе інформація, яку потрібно запам’ятати.

 • Уявляй запахи . кольори, що можуть супроводжувати картинку.

 • Знаходь спільне і відмінне у тому. що треба запам’ятати, з тим, що знаєш.

 • Виписуй на аркуші те, що потрібно запам’ятати і розвішуй їх на видних місцях.

 • Повторюй на ніч. Це корисно, бо не накладається інша інформація.

 • Запам’ятовуй не слова. а думку. тоді ти зможеш висловити її своїми словами. Ретельно добирай інформацію. Відкидай зайве.
 • Працюючи з матеріалом, який потрібно запам’ятати, запитуй себе: «Про о я думаю?», «Що відбувається? Де? Коли? Як? Чому?»

 • Вигадуй запитання до інформації, яку потрібно запам’ятати. Висловлюй щодо неї власну думку.

 • Частіше використовуй , яку запам’ятав.

 • Повторюй!

 • Хвали себе, коли згадаєш потрібну інформацію.

 • Запитай себе: «Навіщо мені добра пам’ять?»


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка