Шмотолоха О. Р. Організація методичної роботи з молодими вчителямиСторінка6/7
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Додайте отримані дані

Інтерпретація результатів

25 – 30 балів – домінує демократичний стиль

20 – 24 балів – схильність до авторитарного стилю

10 – 19 балів – виражений ліберальний стиль

ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ СПІЛКУВАННЯ
Авторитарний стиль серед педагогів традиційний (батьківська позиція) і, на перший погляд, найефективніший. Нас самих виховували в школі, в сім’ї, тому тяжіння до таких методів закладене в нас дуже глибоко.

Керуючи таким чином, учитель постійно виводить учнів із рівноваги, викликаючи до себе почуття ненависті, стресу, страху, болю. Людина може й не усвідомлювати цього, обираючи такий стиль керівництва. Найчастіше її саму травмували таким стилем у дитинстві, і вона не може вийти за його межі. Життя такої людини – постійний стрес (як у неї самої, так і в тих, ким вона керує).Ознаки: сльози, розлади сну, істерика, аж до погроз залишити школу чи накласти на себе руки.

Ліберальний стиль протилежний авторитарному, хоча в основі його – те ж саме – слабкість «Я» та почуття неповноцінності (дитяча позиція). Такий учитель не знає себе, тому й не вірить у себе, боїться бути собою і брати відповідальність. Він не сформований як особистість, є дитиною серед дітей. Як результат – низький рівень його роботи.

Серед таких учителів є розумні, інтелектуально обдаровані фахівці – предметними, які досягли високого рівня знань, але не здатні зрозуміти психологію дітей, їм бракує умінь взаємодії як з колективом дітей, так і з людьми взагалі.

Як почуваються діти за такого керівника? Вони розуміють, що подібні взаємини – неправильні. Такого вчителя не поважають. Часто, заграючи з дітьми, він і не підозрює, що, перебуваючи з ними начебто на одному рівні, не одержує позитивного зворотного зв’язку. Як результат – незадоволення своєю професією та ненависть до дітей.

Цей стиль – найважчий для корекції, виростити «Я» на таких підвалинах – завдання з не з простих.
Демократичний стиль – це стиль сильної, впевненої в собі особистості (позиція «дорослий – дорослий»), яка любить і поважає себе та дітей. Такий учитель, спілкуючись із дітьми, не занадто опускається до їхнього рівня й не надто підвищується над ними. Він намагається контактувати з ними на рівнях – наскільки це можливо для їхнього віку та індивідуальності кожного. Це складно, і щасливий той учитель, який уміє так керувати, який досяг цього свідомо чи має природний дар.

«Я» такого вчителя по-справжньому сильне, а тому – відкрите.


определениЕ степени эмоциональной комфортности

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

АНКЕТА

Просим Вас оценить уровень вашей эмоциональной комфортности.


1.

Трудно ли Вам было привыкнуть к работе учителя?
да, процесс адаптации был долгим и трудным
нет, процесс адаптации был нетрудным и недолгим
никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовала себя учителем
затрудняюсь ответить
2.

Какова Ваша общая удовлетворенность профессией?
полностью удовлетворен
скорее удовлетворен, чем нет
затрудняюсь ответить
скорее не удовлетворен, чем удовлетворен
полностью не удовлетворен
3.

Какова Ваша удовлетворенность различными сторонами педагогического труда?
набором и содержанием учебного процессада
не очень
нет
организацией воспитательного процессада
не очень
нет
своими результатами работыда
не очень
нет
качеством преподавания предметада
не очень
нет
обеспеченностью учебно-методической литературой и информацией


да
не очень
нет
технической оснащенностью кабинетада
не очень
нет
отношением с коллегамида
не очень
нет
отношением с наставникомда
не очень
нет
оказанием своевременной помощида
не очень
нет
материально-техническими условиями работыда
не очень
нет
условиями питания в учебном заведениида
не очень
нет
взаимоотношениями с классомда
не очень
нет
взаимодействием с родителями учеников

взаимодействием с администрацией учебного заведения


да
не очень
нет
да
не очень
нет
возможностями творческой самореализациида
не очень
нет
4.

Кто или что помогло адаптироваться в новой социальной роли?
наставник
коллеги
директор учебного заведения
заместитель директора по УВР
руководитель школьного методического объединения
мероприятия, проводимые в учебном заведении
друзья, подруги, знакомые
никто и ничто
интернет
другое
5.

Что вызвало наибольшие проблемы в адаптационный период
недостаток свободного времени
неудобное расписание, перегруженность учебными занятиями
недостаточный уровень профессиональной подготовки
неумение организовать себя
особых проблем не было
нехватка средств, неумение их расходовать
отсутствие привычного круга общения
невозможность найти занятие по душе, интересное дело
мало внимания со стороны руководства, наставника
плохие санитарно-гигиенические условия
сложно привыкнуть к новой обстановке, сходиться с новыми людьми
невнимание родителей
6.

Как Вы оцениваете отношения к Вам в коллективе?
коллектив доброжелателен ко мне
всем все равно
настороженное отношение
отношение враждебное


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

АНКЕТА

В каком настроении вы обычно приходите на работу?

хорошем
безразличном
плохом
Вы рассматриваете возможность смены места работы

нет
только когда сталкиваюсь с трудностями
да
Вы знаете о возможностях своего карьерного роста в данном учебном заведении

да
только догадываюсь
нет
Какие у вас отношения с учащимися класса?отличные
они мне безразличны
мы не понимаем друг друга
Насколько вы успели интегрироваться в педагогический коллективсдружился с большей его частью
затрудняюсь ответить
практически ни с кем не общаюсь
Как часто вы попадаете в конфликтные ситуации?ни разу не попадал
попадаю крайне редко
постоянно
Получаете ли вы помощь в своей профессиональной деятельности?

да, постоянно
иногда
нет, моими делами никто не интересуется
Удовлетворены ли вы результатами своего труда?

да
не всегда
нет
Вас устраивает режим трудовой деятельности и нагрузки?

да

не всегда
нет
Вы считаете достаточным уровень своей профессиональной компетентности?

да
затрудняюсь ответить
нет
Если бы вам представилась возможность перейти в другое учебное заведение, вы бы…

остался здесь
оценил условия труда на новом месте и если они оказались бы лучше, то перешел
ушел бы, не задумываясь
ДІАГНОСТУВАННЯ ТРУДНОЩІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»
АНКЕТА
Оцініть ступінь труднощів, що виникають у молодого спеціаліста під час педагогічної діяльності. Поставте «галочку» у відповідній графі.Аспект педагогічної діяльностіоцінювання молодим спеціалістом

оцінювання педагогом-наставником

ступінь труднощів

дуже

сильний

сильний

середній

слабкий

або відсутній

дуже

сильний

сильний

середній

слабкий

або

відсутній

Календарно- тематичне

планування

Підготовка конспектів уроків

Визначення мети й завдань уроку

Виокремлення головного під час вивчення теми

Застосування «діяльнісного методу навчання» на уроці

Використання різних форм організації навчальної діяльності учнів

Застосування на уроці різноманітного дидактичного матеріалу

Активізація способів діяльності учнів

Добір оптимального обсягу матеріалу для досягнення мети уроку

Чітке й логічне структурування уроку, обґрунтування співвідношення частин

Чергування видів роботи для активізування діяльності учнів

Формування навичок самоконтролю й самоаналізуван-ня в учнів

Використання схем, алгоритмів, інструкцій у роботі

Залучення кожного учня до навчальної діяльності

Проведення позакласних заходів

Спілкування з колегами, адміністрацією

Володіння класом

Мотивування учнів

Створення проблемно-пошукових ситуацій на уроці

Диференційований та індивідуальний підхід до навчання

Активізація пізнавальної діяльності

Організація контролю й самоконтролю

Об’єктивність оцінювання діяльності педагога


Відповіді аналізують і визначають ступінь труднощів, що виникають у молодих спеціалістів під час роботи.

ДІАГНОСТУВАННЯ ПРОГАЛИН У ТЕОРЕТИЧНИХ

ЗНАННЯХ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА
АНКЕТА

Шановний колего! Позначте, яких теоретичних знань вам бракує.з/п

Зміст теоретичних знань
1.

Типи уроків, методика їх підготовки
2.

Підготовка і проведення проблемних уроків
3.

Підготовка і проведення особистісно орієнтованих уроків
4.

Підготовка і проведення уроків з відкритими завданнями5.

Підготовка і проведення інтегрованих уроків

6.

Підготовка і проведення нетрадиційних уроків

7.

Підготовка і проведення уроків із використанням інноваційних технологій
8.

Методи навчання та їх ефективне використання в навчально-виховному процесі
9.

Сучасні педагогічні технології
10.

Вікові психологічні особливості учнів
11.

Прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів
12.

Оцінювання знань учнів, новий підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку
13.

Форми роботи з батьками
14.

Форми і методи педагогічної співпраці з учнями
15.

Застосування інформаційних технологій
16.

Організація роботи з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень
17.

Організація роботи з обдарованими дітьми
18.

Діагностування результатів навчання учнів
19.

Інше

Відповіді аналізують та визначають прогалини у теоретичних знаннях молодих спеціалістів.
«НАШ УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕСІОНАЛ !»

АНКЕТА

Шановний учителю! Укажіть, будь ласка, прізвище (прізвища) колег, на Вашу думку, відповідають критеріям (показникам) професіоналізму вчителя, зазначеним у анкеті.

Критерії

ПІБ учителя

Блок 1. Професійна зрілість

Рівень предметної компетентності (глибоке знання предмета)
Методична майстерність
Рівень володіння педагогічною технікою
Інформаційна компетентність («глибина» використання ІКТ на уроках)
Рівень володіння вчительською рефлексією
Оригінальні підходи до розв’язання педагогічних завдань і проблем
Уміння мотивувати учнів до навчання та розвитку
Реалізація компетентнісного підходу на уроках
Стійка внутрішня мотивація педагогічної діяльності
Рівень партнерської взаємодії «учитель – учень»
Реалізація принципу надпредметності у викладанні
Рівень функції контролю
Блок 2. Особистісна зрілість

Ерудованість (наукова, світоглядна, загальна тощо)
Самоменеджмент (планування й доцільний розподіл часу, зусиль тощо)
Учительська харизма, енергетичний вплив власного прикладу
Потреба саморозвитку, самовдосконалення; реалізація цієї потреби
Вимогливість до себе (професійна й особистісна)
Блок 3. Духовна зрілість

Емпатійна культура
Культура педагогічного спілкування, педагогічний такт
Дотримання професійної етики, корпоративної культури
Моральна й національна самосвідомість
Блок 4. Акмеологічна позиція

Використання апробованих акме-технологій (синтетичний підхід)
Розроблення, апробація та впровадження авторських педагогічних концепцій
Участь в експериментальній діяльності
Перспективне педагогічне мислення
Здатність вибудовувати власну траєкторію педагогічної діяльності
Реалізація принципів педагогіки здоров’язбереження
Моделювання ситуації успіху на уроках
Відповіді аналізують та визначають рівень професіоналізму вчителів педагогічного колективу в організації навчально-виховного процесу.

У роботі з педагогами необхідно враховувати їхній рівень знань і вмінь, щоб визначити конкретно, у чому ще їм потрібно вдосконалюватися. При цьому замало просто орієнтуватися на кваліфікаційну категорію вчителя. Адже й серед молодих спеціалістів є особистості зі значним творчим потенціалом.
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА
ТЕСТ

  1. Для мене найважливіше:

а). бути, як усі;

б). знати, що я означаю для інших людей, як вони мене сприймають та ставляться до мене;

в). знати, які зміни відбуваються в моєму внутрішньому світі, який прогрес відбувається в особистісному зростанні.

2. У своїй професійній діяльності я орієнтуюся на:

а). оцінку, яку дають мені колеги;

б). оцінку, яку дають мені учні;

в). власну оцінку.

3. У спілкуванні з іншою людиною я частіше звертаю увагу на те:

а). чи може вона бути корисною для мене;

б). чи є в нас спільні справи, інтереси, дружні стосунки;

в). що, власне, я можу їй дати.

4. У спілкуванні з людьми для мене важливо:

а). «бути в масці» – грати соціальні ролі, що гарантували б мені вигідну позицію;

б). бути таким (-ою), яким (-ою) мене хоче бачити співрозмовник;

в). бути відвертим (-ою) і невимушеним (-ою), не боятися помилок.

5. Якщо людина під час першої зустрічі мені неприємна, я:

а). прагну це продемонструвати або відмежуватися від неї;

б). намагаюся зрозуміти причину своєї ворожості;

в). прагну подивитися на життя очима співрозмовника і знайти спільне для майбутніх стосунків.

6. Знання в цій або інших наукових сферах мені необхідні, щоб:

а). матеріально забезпечити себе;

б). бути хорошим фахівцем, в очах інших – освіченою людиною;

в). почуватися вільно й максимально реалізувати свої можливості.

7. У своїх помилках, невдачах, у безрезультатності справи я найчастіше звинувачую:

а). обставини;

б). інших людей;

в). себе.

8. Якщо точка зору певної людини не збігається з моєю, я прагну:

а). сперечатися, обурюватися;

б). спокійно переконувати співрозмовника;

в). зрозуміти та визнати позицію співрозмовника.

9. У конфліктній ситуації я:

а). обурююсь, шукаю правих і винних;

б). відходжу вбік;

в). прагну знайти компроміс.

10. У педагогічному колективі я бачу себе:

а). особистістю, яку ніхто не зрозумів;

б). незалежною індивідуальністю;

в). членом команди, на думку якого зважають інші.

11. Під час спільної діяльності для мене найкраще:

а). коли мені дають роботу, відповідальність за яку найменша;

б). колись хтось бере на себе відповідальність за загальне керівництво, а я відповідаю лише за свою частину роботи;

в). коли я активно долучаюся до організації справи та беру на себе відповідальність за спільний результат.

12. Під час уроків для мене найважливіше:

а). щоб учні вивчили предмет, засвоїли навчальну програму;

б). характер взаємин з учнями;

в). власний і учнівський духовний, соціально-моральний розвиток.

13. У конфліктній ситуації з учнями для мене важливо:

а). дотримуватися своїх принципів, проявляти характер;

б). залагодити конфлікт;

в).знайти компроміс, відкритися назустріч новому, не боятися втратити авторитет.

14. Моє життєве кредо:

а). «Робота не вовк – у ліс не втече»;

б). виконувати свої обов’язки та не проявляти ініціативі;

в). проявляти ініціативу та вигадувати справи, що зацікавлять усіх.

  1. Найчастіше мене хвилюють такі запитання:

а). «Коли все зміниться на краще?», «Як вони могли зі мною так вчинити?», «І коли це нарешті завершиться?», «Хто винен?», «Як покарати винних?»;

б). «І чому це трапляється саме зі мною?», «Де я міг (могла) помилитись?», «Як уникнути конфліктної ситуації?», «Як мені його (її) переконати?»;

в). «У чому я не правий (-ва)», «Що залежить тільки від мене?», «Які висновки із ситуації, що склалася, я можу для себе зробити?».

16. Під час спілкування я часто вдаюся до таких висловлювань:

а). «Так не повинно бути», «А чому я це повинен (-на) робити?», «Май на увазі: якщо…, то я…», «Тримай свою думку при собі», «Яка складна і невдячна робота», «Я переконаний (-на)!», «Ще цього не вистачало на мою голову»!»;

б). «Наступного разу буду розумнішим (-ою)», «Від таких людей треба триматись якнайдалі», «Ми різні, і з цим треба змиритися», «Треба знати його (її) думку, щоб наступного разу не виник конфлікт»;

в). «Я теж можу помилитися», «Ми всі різні, і це цікаво», «Я Вас правильно зрозумів (-ла)?», «Світ не добрий і не злий. Він просто є», «З молоддю завжди цікаво. Спілкування з нею додає сил».

17. У спілкуванні з учнями для мене важливо:

а). давати їм ту інформацію, яку я вважаю необхідною;

б). слухати, що саме учні зрозуміли з моїх пояснень;

в). викликати в учнів інтерес до розмови; говорити і слухати залежно від ситуації; дослухатися до їхньої думки.
Оброблення результатів

За відповідь «а» поставте собі 1 бал

За відповідь «б» поставте собі 2 бали

За відповідь «в» поставте собі 3 бали

Характеристика професійної компетентності педагога.

17 – 26 балів

Ви часто буваєте незадоволені своєю професією, учнями, життям. Напевно, турботи і стреси зруйнували Вашу віру в людей і здатність радіти життю. Здебільшого Ви не розумієте оточення, а воно – Вас. Якщо думка інших не збігається з Вашою, це Вас дратує. Свою професію Ви переважно вважаєте обов’язком і тяжкою працею. Вам треба переглянути свої погляди на життя, на себе і власну професію.


27 – 40 балів

Ви прагнете бути в гармонії зі світом і собою. Але часто цьому перешкоджають обставини, люди не завжди готові йти Вам назустріч. Вам ще важко знайти своє місце в «команді», хоч Ви й отримуєте задоволення від колективної діяльності та спілкування. Ви прагнете стати» діалогічною особистістю», однак ще не знаєте, як це зробити. Спробуйте дослухатися до думок колег, учнів та друзів.
41 і більше балів

Вас можна вважати людиною, поруч із якою комфортно всім. Вас люблять учні, колеги, друзі. Вас прагнуть наслідувати, навчитися жити так, як Ви: змістовно, цікаво, безконфліктно, у злагоді зі світом і оточенням, постійно самовдосконалюючись.

Анкетування визначає рівень підготовки молодих фахівців, проблеми, що виникли в процесі роботи, та яку допомогу їм потрібно надати з того чи іншого питання.
ДІАГНОСТИЧНА КАРТА МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ.
ПІБ учителя ________________________________________________________

Предмет ________________________________________________________

Стаж _______________________________________________________
з/п

Проблема

поділюсь

досвідом

володію

не володію

1.

Диференціація та індивідуалізація навчання


2.

Створення ситуаційної основи навчання


3.

Використання рольової гри


4.

Організація контролю знань


5.

Використання різних режимів роботи на уроці


6.

Корекція помилок учнів


7.


Забезпечення логічної послідовності викладу матеріалу на уроці


8.


Використання роздаткового матеріалу


9.


Використання ІКТ


10.


Нестандартні форми проведення уроків11

Ефективне використання часу на уроці12

Використання ППД13

Результативність у досягненні мети14

Активізація пізнавальної діяльності учнів15

Організація самостійної роботи на уроці16

Вибір типів і структурних елементів уроку17

Проблемне навчання18

Ефективність використаних методів

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка