Шмотолоха О. Р. Організація методичної роботи з молодими вчителямиСторінка4/7
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

15 ПОМИЛОК ВЧИТЕЛЯ (ІНСТРУКЦІЯ МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ)


♦ одноманітність при поясненні матеріалу або навпаки, скоромовкою та пояснення ключових моментів теми з опущеною головою;
♦ погана організація діяльності;
♦ постійна одноманітність діяльності;
♦ відсутність динаміки дій, взаємодії між учасниками навчального процесу;
♦ сприйняття педагогом дітей в цілому, а не кожної окремої особистості;
♦ відсутність в діях вчителя стимулів до діяльності;
♦ використання слова "заборонних слів" ("вічно запізнюєшся ", "вічно забуваєш", "постійно розмовляєш", "ніколи нічого не робиш" тощо);
♦ відсутність в ході заняття оцінки дітей;
♦ відсутність оцінки проведеного уроку;
♦ сумбурна мова з великою кількістю цитат, правил та означень , це важко сприймається на слух (мова вчителя повинна бути ясною, простою і доступною для будь-якого віку дитини);
♦ прості речі пояснюються занадто довго;
♦ вчитель кричить на дітей;
♦ урок не є практичним або творчо дієвим для дітей;
♦ вчитель не надає належного значення своєму зовнішньому вигляду;
♦ відсутність динаміки розвитку уроку.
ПОРАДИ МОЛОДИМ УЧИТЕЛЯМ


 1. Не вважай школу місцем, не зовсім належним застосуванням твоїм видатним здібностям.

 2. Найди себе, свій образ.

 3. Не замикайся в своєму учительстві.

 4. Будь щасливим, будь оптимістом.

 5. Будь чесним і правдивим.

 6. Цінуй гумор у спілкуванні з учнями.

 7. Не намагайся здаватися розумнішим і кращим, ніж ти є.

 8. Пам’ятай про комплексний характер учительської праці.

 9. Не сприймай ці поради як щось подібне скрижалям.


Абсолютних правил нема. Думай сам!

АНКЕТА ДЛЯ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ № 1

(після першого року навчання)
1.Уроки кого зі своїх колег Ви відвідали?

2.Що Вам особливо сподобалося на цих уроках?

3.Скільки уроків відвідали у Вас наставники?

4.Яку допомогу Ви дістали від наставників?

5.Хто, крім наставників, допомагав Вам у підготовці до уроків?

6. Яку методичну літературу Ви використовуєте при підготовці до уроків? 

7. Які Ви відчуваєте труднощі в ході проведення уроків? Яку, на Вашу думку, допомогу слід надати з  метою покращення якості роботи?

8. Яких труднощів Ви зазнаєте при використанні наявної навчально-матеріальної бази? Що, на Ваш погляд, потрібно зробити для її вдосконалення?

9. Чи задовольняє Вас розклад уроків, позакласних заходів?

10. Що можна зробити для поліпшення роботи шкільних методичних об'єднань? Чи допомагають вони Вам у роботі?

11. Які загальношкільні заходи (педради, методоб'єднання, засідання психолого-педагогічного семінару, ділові, рольові ігри, школа молодого вчителя тощо) найбільше Вам запам'яталися? Чому?

12. Чи задовольняє Вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка склалася в школі?

13. Що, на Ваш погляд, слід зробити для збільшення часу на самоосвіту?

14. Що нового Ви дізналися за минулий навчальний рік під час відвідування відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, зокрема свого наставника?

15. Які методичні прийоми, на Вашу думку, Ви вдосконалили впродовж року?

16. Яку методичну допомогу Ви бажали б дістати від шкільної адміністрації, наставників?

17. Що необхідно зробити для полегшення індивідуальної роботи з учнями?

18. Які загальноосвітні заходи для учнів вам найбільше сподобалися і були, на Вашу думку, найефективнішими? Чому?

19. Що Ви думаєте про психологічний клімат у педагогічному колективі?

АНКЕТА ДЛЯ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ № 2

Після другого-третього років роботи молодим учителям можна запропонувати ще одну анкету
 1. Чому Ви обрали професію вчителя (необхідне підкреслити):

а). подобається робота з дітьми;

б). задовольняє режим і характер роботи вчителя;

в). вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;

г). є бажання здобути вищу освіту;

д). під впливом інших чинників (яких?) ________________________________

2. Чи хотіли б Ви перейти на іншу, не педагогічну роботу?

а). так;

б). ні;

в). не знаю.3. Чи подобається Вам робота в школі?

а). так;

б). байдуже;

в). ні.


4. Що подобається Вам у педагогічній діяльності найбільше?

а). проведення уроків;

б). позакласна робота з предмета;

в). позакласна виховна робота;

г). робота з батьками;

д). методична робота;

є). громадська діяльність;

ж). інше _________________________________________________________5. Якби можна було повернути час, чи обрали б ви ще раз для вступу педагогічний ВНЗ?

а). так;

б). не знаю;

в). ні.6. Що викликає у вас найбільші труднощі?

а). підготовка до уроків;

б). організація навчального процесу;

в). спілкування з учнями; їхніми батьками, колегами, адміністрацією;

г). підготовка до виховної роботи;

д). проведення виховних заходів;

є). організація свого часу й праці (питання НОПП;

ж). ведення шкільної документації;

з). аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив;

і). інше (що саме?)._________________________________________________7. Як Ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної діяльності?

а). фахову: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

б). з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

в). з організації спілкування: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

г). з виховної роботи: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

д). із самоосвіти: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

є). з уміння організувати свою діяльність: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

ж). інше _________________________________________________________8. Як Ви ставитеся до обраної професії?

а). задоволений;

б). більше не подобається, ніж подобається;

в). байдуже;

г). більше подобається, ніж не подобається;

д). зовсім не подобається;

є). не можу визначитись.

9. Чи відчуваєте Ви потребу в контакті з науковцями?

а). так (з яких питань?);

б). не впевнений;

в). ні.10. Як було організовано Ваше стажування?

а). добре;

б). задовільно;

в). незадовільно.11. У чому полягало це стажування?

а). складений інтенсивний план стажування;

б). закріплений учитель – наставник;

в). добре організована робота з наставником;

г). робота здійснювалася під контролем адміністрації;

д). інше (що саме?)_______________________________________________________Зауважимо, що на запитання анкет учителі відповідають лише за власним бажанням. Ретельне аналізування анкет адміністрацією школи дає багатий матеріал для подальшого поліпшення роботи з молодими вчителями
Дозволить визначити, якої методичної допомоги найбільше потребує педагог.

КАРТА

ПЕРВИННОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ

МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ

20___/20___ н.р.

 1. ПІБ учителя _______________________________________________________

 2. Освіта ________________________________________________________

 3. Стаж роботи _______________________________________________________

 4. Вивчення яких питань або проблем викликає у Вас труднощі (так або ні):

  1. проведення уроків узагальнення та систематизації ____________________

  2. проведення нетрадиційних уроків __________________________________

  3. організація групової діяльності ____________________________________

  4. використання ігрових ситуацій ____________________________________

  5. мотивація навчальної діяльності ___________________________________

  6. організація самостійної роботи ____________________________________

  7. робота над завданнями випереджувального, пошукового характеру _____

  8. активізація пізнавальної діяльності учнів ___________________________

 5. Укажіть (за 4-бальною шкалою), наскільки Ви задоволені деякими аспектами своєї роботи та життя загалом (4 – повністю задоволений, 3 – частково задоволений, ніж задоволений; 1 – не задоволений; 0 – складно сказати щось конкретне):

  1. соціально – психологічним кліматом у колективі ___________________

  2. рівнем фізичних і нервових навантажень на роботі ___________________

  3. науково – методичним забезпеченням НВП ___________________

 6. Який урок Ви можете змоделювати? ________________________________

 7. З роботою якого вчителя Ви хотіли б ознайомитися? _________________

__________________________________________________________________

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ
ДІАГНОСТИЧНА АНКЕТА

ПІБ учителя ______________________________________________________

Який предмет викладає ____________________________________________

Стаж роботи _____________________________________________________

Самооцінювання здійснюється за шкалою від 1 до 10 балів

Аспекти професійної діяльності

Самооцінювання вчителя

1.

Здійснення індивідуального диференційованого підходу
2.

Реалізація між предметних зв’язків
3.

Розвиток пізнавальних здібностей учнів
4.

Організація самостійної роботи учнів
5.

Використання інноваційних технологій
6.

Вибір раціональних методів навчання
7.

Вибір оптимальних форм проведення уроків
8.

Формування в учнів мотивації до навчання
9.

Вивчення передового педагогічного досвіду
10

Реалізація виховної мети уроку
11

Здійснення принципів особистісно зорієнтованого навчання
12

Реалізація принципів розвивального навчання
13

Визначення навчальних досягнень учнів
14

Уміння зберегти працездатність учнів протягом року
15

Підтримання дисципліни учнів на уроці
16

Організація робочого місця вчителя
17

Організація позакласної роботи з предмета
18

Уміння раціонально використовувати час заняття
19

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до уроку
20

Уміння здійснювати самоаналіз уроку
21

Володіння методикою роботи з обдарованими дітьми
22

Методика організації роботи з учнями з початковим рівнем навчальних досягнень
23

Знання методики проведення уроків різних типів
24

Уміння писати конспекти уроків
25

Уміння добирати тексти контрольних робіт
26

Ведення тематичного обліку знань
27

Дотримання вимог щодо ведення шкільної документації
28

Організація групової форми роботи на уроці
29

Здатність до самоосвіти
30

Бажання працюватиУсього
Інтерпретація результатів

1 – 100 балів – низький рівень

101 – 200 балів – середній

201 – 300 балів – високий рівень

ТЕСТ

«Я ОЦІНІЮ СВІЙ УРОК»


 1. Цілеспрямованість уроку:

  1. мета сформульована чітко – 10

  2. мета сформульована нечітко – 5

  3. урок проведено без конкретної мети – 0

 2. Зміст уроку:

  1. на уроці подано забагато інформації – 10

  2. подано мало інформації – 5

  3. прозвучала зайва інформація – 0

 3. Закріплення навчального матеріалу:

  1. використано проблемні питання, творчі завдання – 10

  2. використано лише відтворюючі запитання – 5

  3. не відбулося закріплення навчального матеріалу – 0

 4. Ставлення вчителя до учнів:

  1. Вимогливе – 10;

  2. прискіпливе – 5;

  3. байдуже – 0

 5. Ставлення учнів до вчителя:

  1. шанобливе – 10;

  2. байдуже – 5;

  3. зневажливе – 0.

 6. Контакт із класом:

  1. повне порозуміння – 10;

  2. вдається вести урок у потрібному руслі – 5;

  3. кожен займається своїми справами – 0.

 7. Враховую психологічні особливості учнів під час проведення уроку:

  1. постійно – 10;

  2. не завжди – 5;

  3. забуваю про вік учнів – 0.

 8. Манера ведення уроку:

  1. захоплююча, впевнена – 10;

  2. жвава, емоційна – 5;

  3. нудна, монотонна – 0.

 9. Планування уроку:

  1. чітке, продумане – 10;

  2. нечітке, але послідовне – 5;

  3. безладне, брак контролю часу – 0.

 10. Стимулювання діяльності учнів:

  1. оцінювання відбувається згідно з критеріями – 10;

  2. оцінювання роботи учнів майже немає – 5;

  3. оцінювання немає, діяльність учнів без контролю – 0.

 11. Темп уроку:

  1. високий – 10;

  2. низький – 5;

  3. немає відчуття часу – 0.

 12. Міжпредметні зв’язки:

  1. тісні – 10;

  2. слабкі – 5;

  3. немає взагалі – 0.

 13. Рівень фахової підготовки вчителя:

  1. відмінна фахова підготовка та загальна ерудиція – 10;

  2. добре володіє навчальним матеріалом – 5;

  3. монотонний виклад матеріалу за підручником – 0.

 14. Культура мовлення:

  1. висока – 10;

  2. достатня – 5;

  3. низька – 0.

 15. Результативність уроку:

  1. учні розширили свій кругозір – 10;

  2. мета досягнута – 5;

  3. мета не досягнута – 0.
Інтерпретація результатів:

100 – 140відмінно – працюй у такому ж режимі.

70 95 добре – готуйся до уроків ретельніше.

40 – 65задовільно – звернися за допомогою до наставника.

0 – 35 незадовільно – подумай про правильність вибору професії.
ВИВЧЕННЯ ЗАПИТІВ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ
АНКЕТА

 1. Яких труднощів ви зазнали при використанні наявної навчально-матеріальної бази?

 2. Чи задовольняє вас розклад уроків, позакласних заходів?

 3. Що можна зробити для поліпшення роботи школи молодого вчителя? Чи допомагає адміністрація навчального закладу вам у роботі?

 4. Які форми роботи з молодими вчителями вам запам’яталися? Чому?

 5. Чи задовольняє вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка існує в гімназії?

 6. Що нового ви дізналися під час відвідування школи молодого вчителя, а також відвідування уроків свого наставника?

 7. Які методичні прийоми ви вдосконалили протягом року?

 8. Яку методичну допомогу ви бажали б одержати від методичного відділу управління освіти?

 9. Які заняття школи молодого вчителя вам найбільше сподобалися і були, на вашу думку, найефективнішими? Чому?

 10. Ваші пропозиції щодо роботи школи молодого вчителя на наступний рік.ВИВЧЕННЯ ЗАПИТІВ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ
АНКЕТА

Проводиться в кінці навчального року

 1. Які уроки своїх колег Ви відвідали?

 2. Що Вам особливо сподобалося на цих уроках?

 3. Скільки Ваших уроків відвідали наставники?

 4. Яку допомогу Ви отримали від наставників?

 5. Хто крім наставників допомагав Вам у підготовці до уроків?

 6. Яку методичну літературу Ви використовуєте в підготовці до уроків?

 7. Які труднощі виникають у Вас під час проведення уроків? Яку, на вашу думку, допомогу слід надавати для поліпшення якості роботи?

 8. Яких труднощів Ви зазнаєте під час використання наявної навчально-матеріальної бази? Що, на Ваш погляд, потрібно зробити для її вдосконалення?

 9. Чи задовольняє Вас розклад уроків і позакласних заходів?

 10. Що слід зробити для поліпшення роботи шкільних методичних обєднань? Чи допомагають вони Вам у роботі?

 11. Які загальношкільні заходи ( педагогічні ради, методичні об’єднання, психолого-педагогічні семінари, ділові, рольові ігри) найбільше Вам запам’яталися? Чому?

 12. Чи задовольняє Вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка склалася в школі?

 13. Що нового Ви дізналися за минулий навчальний рік (під час відвідування відкритих уроків і взаємовідвідування уроків, зокрема, свого наставника)?

 14. Які методичні прийоми Ви вдосконалили впродовж року?

 15. Яку методичну допомогу Ви хотіли б отримати від шкільної адміністрації, наставників?

 16. Що, на Вашу думку, потрібно зробити для поліпшення індивідуальної роботи з учнями?

 17. Які загальношкільні заходи (для учнів) Вам сподобались і були, на Вашу думку, найефективнішими?

Важливу та значну роль у плануванні та здійсненні стажування, складанні індивідуальних планів, планів роботи наставників, участь у роботі методичних об'єднань, творчої групи відіграє діагностика молодих учителів. Через чотири місяці роботи молодого вчителя здійснюємо анкетування.АНКЕТА

НАСТАВНИКА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
Просимо вас поділитися своїми думками про проблеми наставництва.

Дайте відповіді на такі запитання:

1. Скільки років працює вчителем ваш стажист? Який він, ваш молодий учитель?

2. Що він знає (підкреслити): теорію предмета, основи психолого-педагогічної науки, основи психолінгвістики, методику викладання предмета.

3. Чи вміє він (необхідне підкреслити):


 • правильно будувати урок: так, ні;

 • визначити триєдину мету уроку: так, ні;

 • створювати проблемні ситуації: так, ні;

 • активізувати пізнавальну діяльність учнів: так, ні, яким чином;

 • керувати класом на уроці: так, ні;

 • проводити диференційовану роботу на уроці: так, ні.

 • чи вміє організовувати позакласну роботу з предмета: так, ні

 • чи вміє аналізувати урок і позакласний захід: так, ні?

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка