Шляхи модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнямиСкачати 160.74 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір160.74 Kb.
#520

А.Г.Вареха, методист обласного

навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб


Шляхи модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнями

У статті представлені основні напрями роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнями деяких методичних кабінетів, центрів відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад. Зазначено шляхи модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнями.

Ні у кого не виникає сумніву,

що процес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей.

К.Перес

На сучасному етапі головним фактором економічного й соціального розвитку суспільства стають інтелектуальні й творчі ресурси людини. Кардинальні зміни в суспільстві, які спричиняють потребу у розвитку і використанні на благо суспільства творчих здібностей особистості, диктують необхідність оновлення сфери освіти, яка має забезпечувати у молоді розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження інноваційних та інформаційних технологій, конкурентоздатних на ринку праці, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді. Обласна цільова соціальна програма «Розвиток позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до


2014 року» спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу області шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки у розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення [5, с. 1].

Реалізація державних і регіональних вимог у сфері освіти багато в чому залежить від науково-методичної служби, основне завдання якої – формування методичного інноваційного освітнього середовища, в якому максимально буде реалізовуватися потенціал учня та вчителя, адже саме педагогу відводиться ключова роль в оновленні системи освіти.

Як відомо, якісна організація роботи з обдарованими дітьми залежить від професійної компетентності педагогічних працівників, які повинні не тільки володіти знаннями з питань психологічних особливостей обдарованості, педагогічними компетентностями супроводу дітей, бути готовими до творчого застосування свого досвіду, до постійної самоосвіти і саморозвитку у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання обдарованих дітей.

Таким чином, можна визначити основні вимоги щодо шляхів модернізації організаційної та навчально-виховної системи роботи педагогів. • Розуміння природи обдарованості та проблем дитини, пов’язаних з нею.

 • Знання відмінностей обдарованої дитини.

 • Уміння сформувати зміст освіти для конкретної дитини через: використання варіативної складової робочого навчального плану, створення авторських програм, мережу гурткової роботи, позашкільні заклади.

 • Володіння сучасними особистісно орієнтованими технологіями, вибір оптимальних технологій в залежності від особливостей дитини; наявність власної педагогічної концепції.

 • Активна науково-методична діяльність (поширення власного досвіду, публікації, участь у професійних конкурсах тощо).

 • Наявність комунікативних якостей і творчих здібностей у педагогічних працівників.

 • Емоційна стабільність, цілеспрямованість, зрілість, адекватна висока самооцінка, вміння об’єктивно оцінювати успіхи учнів, педагогічних працівників [8, с. 258].

Протягом 2006 – 2011 років КОІППО імені Василя Сухомлинського працював над проблемою «Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми», реалізація якої знайшла відображення на засіданнях вченої, науково-методичної радах КОІППО імені Василя Сухомлинського. Із 2012 року інститут розпочав дослідження спорідненої проблеми «Розвиток обдарованості особистості в контексті профілізації освіти».

З метою підвищення професійної майстерності вчителів у 2012 році проведені курси підвищення кваліфікації з актуальних проблем щодо модернізації системи роботи з педагогічними працівниками, зокрема: • «Організація роботи з філологічно обдарованими учнями в умовах допрофільної підготовки та профільного навчання. Підготовка учнів до виконання олімпіадних завдань, турнірів, конкурсів» (учителі української мови і літератури);

 • «Розвиток творчих здібностей учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва» (керівники гуртків декоративно-ужиткового мистецтва);

 • «Робота зі здібними та математично обдарованими учнями в контексті підготовки до виконання олімпіадних математичних завдань» (учителі математики);

 • «Диференціація та індивідуалізація процесу навчання англійської мови. Робота з обдарованими дітьми. Підготовка учнів до виконання тестових завдань» (учителі англійської мови).

Це дає можливість виявити вчителів, які зацікавлені роботою з обдарованими дітьми, організовувати творчі групи педагогів з вищезазначених проблем.

Особливо слід наголосити на спеціальній підготовці, підвищенні професійної кваліфікації педагогічних кадрів усіх освітніх ланок для роботи із обдарованими дітьми у міжкурсовий період. Відповідно до планів роботи КОІППО, центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та методичної роботи з педагогічними кадрами, наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 03.02.2012 р. № 36 «Про проведення обласних конференцій, семінарів, засідань творчих груп, занять шкіл творчого вчителя, педагогічної майстерності, майстер-класів тощо у 2012 році» підготовлені і на належному рівні проведені: • засідання обласної школи молодого методиста завідувачів та методистів методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад) з проблеми «Розвиток творчого потенціалу вчителя як пріоритетний напрям діяльності районного методичного кабінету»;

 • обласний семінар завідувачів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з проблеми «Удосконалення системи науково-методичної роботи як шлях підвищення професійного рівня, розвитку творчості педагога»;

 • заняття постійно діючого семінару-практикуму керівників закладів освіти (директорів, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи) з проблеми «Науково-методична підготовка вчителя до визначення виду та рівня обдарованості учня» (кер. В.П. Ткаченко); 

 • нарада завідувачів методичних кабінетів відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад «Результати проведення
  Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2011 – 2012 н.р.»;


 • інструктивно-методична нарада для методистів РМК (НМЦ) відповідальних за роботу з обдарованими дітьми з проблеми «Організація та зміст роботи з обдарованими дітьми в 2012/2013 н.р.».

У 2011-2012 н.р. в області діяли такі форми роботи щодо науково-методичного забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми:
З вищезазначеного можна зробити висновок, що у порівнянні з попередніми роками помітне удосконалення структури, змісту і форми науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в районній, міській ланках із вищезазначеної проблеми.

Ефективними формами науково-методичного супроводу в роботі з учителями є майстер-класи, творчі лабораторії та тренінги, керівництво яких здійснюють досвідчені, високопрофесійні вчителі, які мають значні досягнення в роботі з обдарованою молоддю. Серед них – В.І. Мельник, О.А. Балуба,


Т.О. Таран, І. Г. Михайлова, І.В. Філіп, О.В.Горобець, А.М. Кіріченко та ін.
У рамках обласних семінарів, засідань обласної школи молодого методиста відбулися творчі зустрічі з учасниками та переможцями Всеукраїнського та обласного конкурсів «Учитель року», майстер-класи та презентації кращих освітян області, які підготували переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, інтелектуальних конкурсів, а семе: О.О.Гузь, О.А.Тикул ,
О.В. Красота, П.А. Паскаля, В.Ю. Ларіонова , В.О. Руденко, І.А. Соломина,
О.В. Каєнко, О.В. Жукова та ін.

З метою трансформування творчих знахідок, кращого досвіду майстрів педагогічної праці освітян, педагогічних колективів районів, міст області набули поширення презентації досвіду їх роботи. Так, наприклад, на семінарах був представлений досвід роботи: • ЦМСПС м. Кіровограда з проблеми: «Удосконалення системи науково - методичної роботи як шлях підвищення професійного рівня, розвитку творчості педагога» (М.В. Пахолівецька, директор ЦМСПС);

 • шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Новоукраїнської районної ради (керівник О.Г. Доценко);

 • творчої групи педагогів-краєзнавців Маловисківського району (керівник О.А. Шарко);

 • школи педагогічного досвіду вчителів світової літератури Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вільшанської районної ради (керівник Т.В. Дульдієр) та ін.

На колегії управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації розглядалося питання «Про результати проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2011 – 2012 н.р.».

Як показує аналіз результативності учнів в олімпіадах, найпоширеніші причини труднощів, що виникають у навчанні та взаєминах педагогів з обдарованими дітьми: • психологічна неготовність вчителя прийняти факт обдарованості певного школяра;

 • недостатня професійна компетентність педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання обдарованих дітей;

 • експлуатація обдарованості учня для підняття престижу школи.

У зв’язку з цим слід змінити підвищення професійної компетентності педагогічних працівників. Головним має бути не просто накопичення, оновлення знань, досвіду діяти за певними програмами та алгоритмами, а виявлення та підвищення рівня володіння психолого-педагогічними аспектами професійної діяльності, сформованість стійких професійно-пізнавальних інтересів слухачів, готовність до неперервного навчання.

Із метою формування готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями центр координації діяльності роботи методичних кабінетів (центрів) і методичної роботи з педагогічними кадрами пропонує наступну структуру методичної роботи районного (міського) методичного кабінету (центру):

Координаційна рада
Опорний Консультаційні Ресурсні центри

заклад пункти Координаційна рада – це структурний підрозділ районної (міської) методичної служби, яка координує діяльність методичних структур та освітніх установ із питань формування готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями.

До складу координаційної ради входять методист районного (міського) методичного кабінету (центру), який координує роботу з обдарованими учнями – головами ради, керівники опорних шкіл, консультаційних пунктів, ресурсних центрів, методичних структур.

Опорний заклад – це заклад освіти, досвід роботи якого вивчено методичною службою, на базі якого функціонують методичні підрозділи з питань підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.

У 2011/2012 н.р. у нашій області функціонувало 23 опорних заклади із вищезазначеної проблеми. На жаль, у восьми районах (Гайворонському, Голованівському, Компаніївському, Новоархангельському, Новомиргородському, Онуфріївському, Світловодському, Ульяновському) такі заклади не були створені.Консультаційні пункти – методичні структури, які надають консультаційні послуги з питань організації роботи з обдарованими учнями з окремих предметів, актуальних проблем. Протягом 2011/2012 н.р. у нашій області їх
функціонувало 25.

Ресурсні центри – це базові заклади освіти, в яких сконцентровані ресурси для надання послуг педагогічним працівникам навчальних закладів району, міста з питань організації роботи з обдарованими учнями. У найближчому майбутньому це може бути базовий опорний заклад освітнього округу.

Організація мережі ресурсних центрів на даний час є одним із найважливіших напрямів у розвитку єдиного освітнього простору. Необхідність створення ресурсних центрів обумовлена потребами сучасної системи освіти, які визначаються двома групами факторів: потребами суспільства в зміні самої системи освіти, її готовністю до змін і до об’єднання інтелектуального потенціалу освітніх закладів різних типів (рівнів).

Для забезпечення успішного функціонування ресурсний центр повинен володіти кадровими, науково-методичними, матеріально-технічними, інформаційними (локальна мережа, Інтернет, сайт, медіатека), нормативно-правовими ресурсами.

Роль ресурсного інформаційного центру виконує центр координації діяльності роботи методичних кабінетів (центрів) і методичної роботи з педагогічними кадрами. Запроваджено скайп-наради із завідувачами Р(М)МК (НМЦ) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, консультації в Інтернет-режимі, здійснюються он-лайн-спілкування, обмін досвідом роботи через електронну пошту тощо.

При проведенні обласних методичних заходів рекомендуємо звертати увагу на удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми, її основних компонентах:


 • відбір обдарованих дітей;

 • розвиток природних здібностей кожного учня в процесі формування його творчого потенціалу;

 • створення програм підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями;

 • здійснення психологічної підтримки дітей.

Найбільш поширеними складовими системи виявлення та розвитку талановитої молоді в нашій області є такі, що сприяють різноплановій практичній роботі з учнівською молоддю: предметні олімпіади, різні конкурси.

Залучення дітей до участі в інтелектуальних змаганнях є важливим кроком у вирішенні проблеми розкриття обдарованості , а конкурси – дієвим шляхом виявлення і реалізації неординарних можливостей юних обдарувань. Традиційно їм властива певна ієрархія (пірамідальна модель): шкільний, районний (міський), обласний та Всеукраїнський етапи.

Як показує практика, під час підготовки школярів до інтелектуальних змагань, з одного боку, підвищується динаміка пізнавальної активності та креативності обдарованих учнів, а з іншого – підвищується професійна компетентність учителів щодо розвитку творчої особистості школярів.

Вважаємо за необхідне наголосити, що головним завданням педагогічних колективів є надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідницько-експериментальної, конструкторської діяльності, певного рівня професійної підготовки. Одним із шляхів вирішення проблеми обдарованості є створення наукових учнівських товариств, головним завданням яких є дати учневі змогу розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів. Такі товариства діють у Новоукраїнському районі («Тандем», у якому працюють 8 предметних секцій), Новоархангельському («Меридіан» на базі Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т.Шевченка); Маловисківському («ЗУБР», «Історико-краєзнавче товариство»), Олександрійському («Сузір’я», «Темп»), Гайворонському («Пошук»), м. Олександрії (учнівське наукове товариство «Інтелект» на базі «Олександрійського колегіуму – спеціалізованої школи» Олександрійської міської ради, що налічує 8 секцій, «ЕрудитиЛІТ» на базі ліцею інформаційних технологій Олександрійської міської ради та ін.), у м. Кіровограді функціонують 9 учнівських наукових товариств тощо.

Одним із важливих напрямів роботи з вищезазначеної проблеми є постійний психологічний патронаж усіх учасників навчально-виховного процесу. Так, наприклад, психологічною службою ЦМСПС м. Кіровограда створено банк різноманітних тестових та корекційних програм щодо психологічного супроводу розвитку інтелектуально і творчо обдарованих школярів, які дозволять максимально розвивати здібності кожної дитини в умовах навчального закладу.

В освітньому просторі області досить актуальним є питання підтримки обдарованої молоді. Удосконалюється механізм стимулювання обдарованих учнів у більшості регіонах нашої області. Щорічно у День захисту дітей або на Святі обдарованої дитини переможці районних, міських, обласних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань отримують стипендії районних державних адміністрацій та районних рад.

З метою піднесення престижу обдарованих дітей, пошуку і заохочення талановитих, здібних випускників загальноосвітніх шкіл вже більше 10 років у Новоукраїнському районі проводиться конкурс «Випускник року». Популяризації інтелектуальних форм дозвілля і розвитку учнівської молоді реалізації творчого потенціалу школярів сприяє інтелектуальне багатоборство «Мудра сова», учасники якого є переможцями обласних чемпіонатів інтелектуальних ігор. Своєрідним підсумком навчального року є Свято обдарованої дитини, на якому відзначають переможців обласних та Всеукраїнських конкурсів, олімпіад, конкурсів та чемпіонатів.

Одним із методів підвищення ефективності роботи вчителя є його стимулювання, яке сприяє підвищенню продуктивності праці педагога, розвитку його ініціативи та творчості.

У книжці «1000 + 1 ідея сучасної української школи» в розділі «Методичні та дидактичні розробки» представлено досвід Новоукраїнського РМК з питань творчого підходу до реалізації ідей вшанування в рамках вчительського свята переможців освітянської «Книги рекордів освіти Новоукраїнщини».

В Олександрівському районі 15 кращих учителів за наслідками року отримують посвідчення «Учитель-майстер» та нагороджуються премією.

У Знам’янському районі кращим педагогам присуджуються премії імені В.О.Сухомлинського, І.Г.Ткаченка, Г.Г.Ващенка.

У Новгородківському районі вручається педагогічна премія імені П.Ф.Козуля, Гайворонським райво кращі педагоги району відзначаються премією імені А.Б.Рєзніка.

В Олександрійському районі педагогічна премія імені Ф.Ф.Оксанича має шість номінацій, з них «Педагог-майстер», «Творчість. Молодість. Перспектива».

Отже, створена в області система підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями спрямована на комплексне забезпечення процесу безперервного професійного розвитку педагогів, що на даний час є обов’язковою умовою підвищення якості освіти. Переваги вибудованої структури: • модернізація системи роботи з обдарованими учнями;

 • використання нових сучасних форм підвищення професійної майстерності педагогів;

 • поширення педагогічного досвіду з питань методичного та педагогічного супроводу роботи з обдарованими учнями;

 • рівні можливості користування освітніми і методичними ресурсами;

 • повна інформаційна і методична підтримка педагогів з питань організації роботи з обдарованими учнями;

 • швидка адресна методична допомога.

Для вирішення стратегічних завдань щодо шляхів модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнями необхідно:

 • сприяти інтеграції ресурсного потенціалу опорних, базових шкіл, освітніх округів, психологічної й методичної служб, суспільних об’єднань (асоціацій, творчих груп, тощо) із забезпечення умов для виявлення й розвитку обдарованості;

 • здійснювати належне матеріально-технічне забезпечення опорних навчальних закладів, які працюють над вищезазначеною проблемою;

 • удосконалювати моделі індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей;

 • впровадити систему заходів з цілеспрямованої підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми з урахуванням вітчизняного й міжнародного досвіду;

 • створити систему якісного соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей з метою оптимізації їх входження в соціум;

 • активізувати використання можливостей соціального партнерства з питань розвитку й соціальної підтримки обдарованих учнів;

 • організувати роботу літніх профільних таборів і літніх шкіл для обдарованих дітей із залученням провідних викладачів вищих навчальних закладів, психологів, визначних представників різних професій;

 • проводити творчі майстерні, майстер-класи вчителів, які підготували переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів; залучати досвідчених, високопрофесійних педагогів свого району (міста), які мають значні досягнення в роботі з обдарованими учнями;

 • удосконалити систему матеріального заохочення педагогів, які займаються проблемами виявлення й розвитку обдарованості та мають вагомі позитивні результати цієї роботи;

 • підсилити мотивацію школярів для участі в олімпіадах, змаганнях і конкурсах різного формату.

Література:

 1. «1000 + 1 ідея сучасної української школи». – Частина 2. – № 7 (55). – 2011. – С. 144.

 2. І творчість, і праця, і успіх: [збірник методичних матеріалів /упор. С.А.Болсун]. – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2009. – 164 с.

 3. Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2011 – 2012 навчальному році (інформаційно-методичний бюлетень) / М.А.Віднічук. – Рівне: РОІППО, 2011. – 194 с.

 4. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник. – 2011. – № 47. – 286 с.

 5. Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року [Ел.ресурс]. – Режим доступу: http: // osvita.kr-admin.gov.ua .

 6. Розенова М. Обдаровані діти: психологічні проблеми розвитку, навчання й виховання // Підручник для директора. – 2008. – № 6.

 7. Система роботи з обдарованими дітьми // Завуч. – 2012. – № 7. – С.7–9.

 8. Створення регіональної організаційно-методичної моделі педагогічного супроводу обдарованої учнівської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 – 17 листопада 2011 р., м. Харків. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 372 с.Скачати 160.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка