Шкільне наукове товариство як форма розвитку обдарованих учнівСкачати 160.18 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір160.18 Kb.
#3188
Чиркова С.І., методист лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій
Шкільне наукове товариство як форма розвитку обдарованих учнів
У період становлення нових суспільних відносин в Україні зростає попит на обдаровану особистість, на творчого, інтелектуально та духовно розвиненого громадянина. Тому серед пріоритетних напрямів державної освітньої політики є турбота про обдаровану та талановиту молодь – потенціал нашої держави. Саме від неї і залежить майбутнє, саме вона визначатиме шляхи розвитку на майбутнє.

Головним напрямом концепції загальноосвітнього навчального закладу, особливо ліцеїв, гімназій, колегіумів, є пошук, виявлення, розвиток та підтримка й організація роботи з обдарованими учнями. Ця діяльність у навчальному закладі успішно реалізується через створену державно-громадську модель управління. Основна увага надається демократизації відносин «учитель – учень», активному залученню учнівської громади до співпраці з учительською та батьківською громадами.

Збагачення змісту освіти відбувається через організацію науково-дослідницької діяльності учнів. У процесі дослідницької діяльності формуються вміння, які можна розглядати як більш високий, творчий рівень розвитку загально навчальних умінь. Спеціальні дослідження показали, що навчання може не тільки сприяти просуванню вперед, але і уповільнювати розвиток особистості, якщо воно ґрунтується не на усвідомленні, а переважно на запам’ятовуванні. Тому на перше місце виступає не здобуття суми знань, а розвиток особистості. Завдання школи – не лише дати дітям знання, але й навички їх використання.

Саме з такою метою в загальноосвітніх навчальних закладах створені шкільні наукові товариства як системи пошуку обдарованих дітей, розвитку творчого потенціалу кожної дитини, як центри формування, соціального потенціалу із забезпеченням інтересів індивідууму в освіті.

Створюючи наукове товариство, керівництво навчального закладу ставить перед собою задачі:


 • навчити дітей планувати свою роботу;

 • використовувати багато джерел інформації;

 • самостійно відбирати і накопичувати матеріал;

 • аналізувати факти;

 • аргументувати думки;

 • приймати рішення;

 • встановлювати соціальні контакти, розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним;

 • презентувати створене перед аудиторією;

 • оцінювати себе й інших.

Корисно перед створенням шкільного наукового товариства провести курс «Основи наукових досліджень». В програму курсу включаються поняття проекту, інформаційного пошуку, учнівської дослідницької роботи та захист інтелектуальної власності. Заняття проводяться керівниками секцій, психологом, бібліотекарем, вчителями інформатики, юристом.

Наукове товариство учнів – самостійне формування, яке об’єднує учнів, здатних до наукового пошуку, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня, що бажають поглибити свої знання як з окремих предметів, так і в галузях сучасних наукових знань.

Щоб навчальний заклад став центром науково-дослідницької роботи, необхідно здійснити підготовчу роботу. Передусім вивчити думки педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

Орієнтовний перелік запитань для вивчення думки педагогів, учнів, батьків.

Запитання для вчителів:


 1. Чи використовують учні додаткову літературу, готуючись до уроку з вашого предмету?

 2. Чи пропонуєте ви учням додаткові матеріали: наукові статті, журнали, книги?

 3. Чи виступають учні з доповідями і рефератами з опрацьованої літератури?

 4. Чи є в класах, де ви працюєте учні, які б хотіли брати участь у науково-дослідницькій роботі з вашого предмета?

 5. Чи необхідно у школі створювати НТУ?

 6. Які секції, на вашу думку, мають у ньому працювати?

 7. Чи вважаєте ви для себе необхідним працювати в НТУ?

Запитання для батьків

 1. Які інтереси, крім навчальних, має ваша дитина?

 2. Які предмети шкільного курсу для неї найбільш значущі?

 3. Книжки якої галузі знань її найбільше цікавлять?

 4. Які пізнавальні передачі дивиться ваша дитина?

 5. Чи займається ваша дитина у гуртку в школі або поза школою?

 6. Чи вважаєте ви, що заняття дитини в гуртках та секціях мають бути більш глибокими? Якщо так, то чому?

 7. На заняттях яких гуртків та секцій ви хотіли б бачити свою дитину?

 8. Як ви вважаєте, чи може це вплинути на професійний вибір вашої дитини?

Запитання для учнів

 1. Який шкільний предмет тобі найцікавіший?

 2. З якого предмета тобі найцікавіше читати додаткову літературу?

 3. Яка галузь знань тебе найбільше цікавить?

 4. Чи займаєшся ти в гуртках? Яких і де?

 5. Чи вважаєш ти необхідним створення в школі НТУ?

 6. Як ти вважаєш, чим воно повинно займатися?

 7. Чи хотів би ти брати участь в роботі НТУ?

 8. Якщо так, то в якій секції хотів би працювати?

 9. Хто з вчителів міг би стати твоїм консультантом?

 10. Які наукові теми для дослідження тебе цікавлять?

Безпосередньо керівництво науковим товариством здійснює директор навчального закладу. Положення про наукове товариство учнів ухвалюють на загальних зборах членів наукового товариства. Загальні збори наукового товариства відбуваються двічі на рік. Засідання ради – раз на місяць. Засідання в секціях – раз на тиждень. Науково-дослідницька конференція школи відбувається раз на рік. До наукового товариства може вступити кожен учень 7-8 класу, який має інтерес до наукового пошуку та отримав рекомендацію вчителя-предметника.

Обов’язки членів наукового товариства: регулярно і активно брати участь у засіданнях товариства; періодично звітувати про результати своїх досліджень на засіданні секції; брати активну участь у шкільних олімпіадах, наукових конференціях; виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт. Секції наукового товариства обираються відповідно до профілю навчального закладу, уподобань та бажань учнів.

До роботи в науковому товаристві залучаються досвідчені учителі, психологи, викладачі вищих навчальних закладів. З перших днів з членами наукового товариства повинен працювати психолог, який проводить різноманітні анкетування, тестування, створює разом з керівником секції індивідуальну карту члена товариства. Члени наукового товариства є активними учасниками олімпіад, конкурсів, предметних тижнів, проектів. Науково-дослідницькі роботи виконують далеко не всі члени наукового товариства, тому відповідно збільшується різноманітність видів інших робіт.

Умовно дослідницькі роботи можна поділити на інформаційно-описові (ідея, робота з першоджерелами, співставлення, висновки), проблемно-пошукові (проблема, пошук, аналіз), дослідно-експериментальні (проблема, підбір наукової літератури, дослід, експеримент, аналіз, висновки, власний експериментальний матеріал), проблемно-реферативні (пошук першоджерел, обробка та співставлення інформації, аналіз, висновки), натуралістично-описові (спостереження, опис, складання таблиць, побудова графіків, аналіз), проектно-експериментальні (ідея, експертиза, реалізація, реальний проект).

Таким чином, юні дослідники за рік роботи в науковому товаристві учнів мають можливість розвинути свої творчі здібності за таким етапами: теоретичні курси – засвоєння методики – дослідження – обробка даних – презентація результатів.

У сучасних умовах дедалі очевидніше, що смислом і основним показником прогресу людства є розвиток кожної окремої людини на основі її здібностей. У зв’язку з цим істотно актуалізується завдання – якомога більше наблизити навчання і виховання кожної дитини до ії сутності, здібностей та особливостей. На наш погляд, цей принцип має бути визначальним при проведенні будь-яких змін в освіті. І тут на перший план виступає принцип дійти до кожної конкретної дитини з її сутнісними характеристиками.

Час поставив перед школою головне завдання: займатися пошуком та розвитком особистості. Чи виконується воно сьогодні? Саме з цією метою створюються в школах наукові товариства учнів (НТУ). Головне завдання цих товариств - дати учневі змогу розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей на нахилів. Головне правило участі учнів у науково-дослідницькій роботі: особистий інтерес та захоплення.

Робота НТУ сприяє виявленню і розвитку юних талантів, майбутньої інтелектуальної еліти держави.

Після визначення секцій і вчителів, які керуватимуть ними, необхідно створити раду НТУ.

До ради НТУ мають увійти педагоги – керівники секцій, учні - представники секцій та класів, члени шкільної адміністрації та батьки, які готові допомогти дітям організувати науково-дослідницьку роботу.Мета та завдання НТУ

 1. Розширення світогляду учнів у різних галузях вітчизняної та зарубіжної неуки.

 2. Виявлення найбільш обдарованих учнів у різних галузях науки і розвиток їхніх творчих здібностей.

 3. Активне залучення учнів школи до процесу самоосвіти та саморозвитку.

 4. Удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня знань та ерудиції в тих галузях науки, які цікавлять учнів

 5. Організація науково-дослідницької діяльності учнів для вдосконалення процесу навчання й профорієнтації.

Основні напрямки роботи

 1. Залучення до науково-дослідницької діяльності здібних учнів відповідно до їхніх наукових інтересів.

 2. Навчання учнів роботи з науковою літературою, формування культури наукового дослідження.

 3. Знайомство та співпраця з представниками науки, надання практичної допомоги учням у здійсненні експериментальної та дослідницької роботи.

 4. Організація індивідуальних консультацій проміжного та підсумкового контролю в процесі наукових учнівських досліджень.

 5. Залучення наукових працівників до керівництва науковими роботами учнів.

 6. Рецензування учнівських робіт під час підготовки їх до участі в конкурсах і конференціях.

 7. Підготовка, організація та проведення науково-практичних конференцій, турнірів, олімпіад.

Орієнтовний статут НТУ

Ефективність діяльності НТУ визначають права та обв’язки його членів

До НТУ може вступити кожен, хто має інтерес до наукової діяльності та отримав рекомендацію вчителя-предметника.

Вік вступу до НТУ - 14 років.Учень, що бере участь в роботі НТУ, має право:

 • обрати форму виконання наукової роботи ( реферат, доповідь, тощо);

 • отримати необхідну консультацію свого керівника;

 • мати індивідуальний графік консультацій у процесі написання наукової роботи;

 • отримати рецензію на написану наукову роботу;

 • виступити з остаточним варіантом наукової роботи на конференції;

 • надрукувати свою роботу, що отримала високу оцінку, в збірнику наукових робіт учнів;

Учень – член НТУ зобов’язаний:

- регулярно й активно брати участь у засіданнях своєї секції;

- періодично звітувати про результати своїх досліджень на засіданні своєї секції;

- брати активну участь у шкільних, позашкільних наукових конференціях;

- виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт і термінів їх виконання.

Учень, що отримав високу оцінку своєї наукової діяльності, отримує додатковий бал з навчального предмета, з яким пов’язана тема його наукової роботи.

Учитель – керівник наукової роботи, яка отримала високу оцінку, має право на матеріальну винагороду.

Запис до наукового товариства учнів

Запис до НТУ здійснюється на підставі бажання учнів брати участь у науково-дослідницькій роботі, результатів діагностичних досліджень та рекомендацій учителів-предметників. Учень пише заяву.

Вступивши до НТУ, учень працює в одній із секцій, в якій відбуваються не лише консультації, а й регулярні заняття з розвитку інтелектуального потенціалу і творчих здібностей.

Після того, як учні визначаться з тематикою своїх наукових робіт і секцією, в якій працюватимуть, Рада НТУ складає розклад занять і консультацій у кожній секції НТУ.

Рада НТУ розглядає і затверджує тематику робіт кожної секції, визначає вчителів, які проводитимуть заняття й консультації. В кожній секції для учнів проводять заняття, пов’язані з тематикою наукової роботи і пізнавальні заняття Планування роботи НТУПлан НТУ може містити такі розділи:

 1. Засідання Ради. НТУ.

 2. Пізнавально-комунікативна робота з членами НТУ.

 3. Науково-дослідницька діяльність.

 4. Творча діяльність.

 1. Засідання Ради НТУ.

До цього розділу необхідно включити питання організації роботи наукового товариства. Це і вивчення результатів діагностики, і зміст роботи предметних наукових секцій, і аналіз участі членів НТУ в предметних олімпіадах, і підготовка наукових конференцій.

 1. Пізнавально-комунікативна робота з членами НТУ

Щоб дитина захотіла брати участь у науково-дослідницькій роботі, щоб сформувати в неї дослідницьку мотивацію, інтерес, пробудити радість творчості, необхідна певна пізнавально-комунікативна робота. Ці заняття найчастіше проводять психолог, учитель літератури, шкільний бібліотекар. Дітей слід вчити говорити по суті справи, вміти аргументувати, уявляти, дискутувати, доводити свою правоту, вести дебати, ставити запитання, розв’язувати проблемні ситуації. Пізнавально-комунікативна робота з учнями, що працюють у НТУ, дає змогу сформувати в них комунікативну культуру, розвинути мовні здібності.

 1. Науково-дослідницька діяльність

Науково-дослідницька діяльність – це передусім завдання експериментального та дослідницького характеру, які виконують учні в рамках своєї теми, напрямку.

 1. Творча діяльність

Творча діяльність кожної секції передбачає підготовку й проведення конкурсів знавців науки або конкурсів інтелектуалів, наукових парадів, вікторин, тощо. Така діяльність НТУ стимулює до участі в олімпіадах,у дослідницькій роботі більшу кількість учнів.

Орієнтовний план засідань Ради НТУ
№-п

Тема

Мета

Відповідальні

Результат

роботи


1.

Підготовка і проведення організаційних зборів НТУ

Обговорення і затвердження назви, статуту, емблеми

Керівники секцій, Рада НТУ

Папка матеріалів

2.

Обговорення результатів діагностики учнів. Робота наукових секцій. Зміст тематики секцій

Аналіз діагностичних матеріалів

Психолог, керівники секцій

Матеріали діагностики

3.

Участь членів НТУ у шкільних та районних олімпіадах

Аналіз результатів

Керівники секцій, рада НТУ, вчителі-предметники

Методичний бюлетень

4.

Підготовка і проведення науко-дослідницької конференції

Підготовка матеріалів, аналіз готовності секцій до проведення конференції

Рада НТУ, керівники секцій

Папка матеріалів

5.

Результати шкільної конференції і підготовка до районної

Підбиття підсумків шкільної конференції й підготовка учнів до районної конференції

Рада НТУ

Методичний бюлетень

6.

Підготовка і проведення інтелектуального марафону учнів 5-11 класів

Підготовка завдань для марафону

Керівники секцій, керівники методичних об’єднань

Збірник матеріалів

7.

Робота наукових секцій

Обговорення тематичних наукових робіт на наступний рік

Керівники секцій

Пам’ятки про роботу секцій

8.

Підсумки роботи за рік.

Аналіз результатів роботи за навчальний рік. Парад секцій.

Рада ТНУ

Святкові газети

Прагнення враховувати різноманітні запити обдарованих дітей і різні задачі навчання приводить навчальні заклади до створення літньої школи наукового товариства. Літня школа працює під час літньої практики і охоплює членів шкільного наукового товариства. Літня школа – це тимчасове об’єднання учасників навчально-виховного процесу, зацікавлених в науково-дослідній діяльності. Літня школа – це школа самовизначення, в якій формується вміння самостійно працювати, орієнтуватися в процесах, які відбуваються в суспільстві, науці.

Мета літньої школи:

 • забезпечення мотиваційного середовища щодо усвідомлення науково-дослідницької діяльності;

 • стимулювання учнів до інтелектуального розвитку;

 • забезпечення інтелектуального росту, розвитку, творчого потенціалу;

 • створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності учнів, усвідомлення ними свого образу «Я»;

 • формування позитивного іміджу навчального закладу.

Завдання літньої школи:

 • Презентувати зміст наукової роботи;

 • Узагальнити дані комплексної діагностики з урахуванням запитів та побажань учнів.

 • Створити умови для інтеграції уроку та позаурочної діяльності як єдиного процесу розвитку особистості.

 • Запропонувати кожному учню можливість «знайти себе у суспільстві», «себе у людстві», «себе у Всесвіті» через творчу співпрацю «учитель – учень».

 • Об’єднати учителів навчального закладу у цілях апробації нетрадиційних форм організації позаурочної діяльності.

 • Створити творчі групи, які забезпечуватимуть розвиток світосприйняття учнів.

 • Сформувати конкретні завдання для вчителів з метою задоволення запитів учнів.

 • Підвищити інтерес учнів до пошуку інформації та використання її в пізнавальних цілях.

 • Надати психолого-педагогічну допомогу учням і батькам з актуальних питань освіти та саморозвитку.

Принципи роботи літньої школи:

 • Врахування індивідуальних запитів учнів.

 • Доцільність.

 • Взаємодія.

 • Добровільність.

 • Неперервність.

 • Перспективність.

 • Нестандартність.

Рішення щодо відкриття та роботи літньої школи приймає Рада навчального закладу. Директор видає наказ про організацію літньої школи, затверджує Положення про літню школу. Основними документами літньої школи є: Положення про літню школу,наказ про створення літньої школи, план роботи, особисті заяви учнів, які погодили батьки, дорадчі

та аналітичні документи, діагностичні матеріали.Соціально-педагогічні умови управління:

 • Орієнтація на задоволення освітніх потреб учнів.

 • Фінансування здійснюється за рахунок бюджетних коштів навчального закладу.

 • Підтримування зв’язків із громадою, пресою, телебаченням.

 • Забезпечення внутрішніх зв’язків з адміністрацією та педагогічним колективом, батьками.

 • Школу створено на засадах добровільності.

 • Школа працює за програмою та планом.

 • Стиль управління – демократичний.

 • Підхід до управління – рефлексивний.

Під час роботи в літній школі учні визначаються з напрямами своєї діяльності, складають індивідуальні навчальні плани. До роботи в школи запрошуються учні 7-10 класів, які є активними учасниками наукового товариства учнів, переможці Всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів.

Керівники секцій наукової літньої школи ставлять перед учнями завдання:

 • Скласти особистий план роботи.

 • Логічно мислити, систематизувати факти, інформацію.

 • Навчитись будувати гіпотези.

 • Навчитись брати участь у дискусії.

 • Шукати докази і спростовувати їх.

 • Уміти робити привабливими результати своєї роботи.

 • Створювати презентації своїх проектів.

 • Експериментувати та робити висновки.

 • Опрацьовувати складний науковий текст (узагальнювати, визначати, класифікувати, структурувати).

 • Моделювати ситуації, знаходити аналоги, порівнювати, спрощувати, проектувати діяльність.

 • Формувати образ свого «Я».

 • Усвідомити, оцінити себе як особистість, визначити свої сильні та слабкі риси.

 • Працювати протягом року згідно свого освітнього маршруту.

В роботі літньої школи беруть участь психолог і соціальний педагог, які проводять тестування учнів «Визначення творчих здібностей», тренінги «Установка на успіх», «Особистісне зростання», «Знайомство», «Впевненість», «Я очима групи» і т.п. Перед психологами, адміністрацією навчального закладу стоять завдання:

 • психологічний супровід саморозвитку слухачів літньої школи;

 • діагностика потенціальних можливостей учнів;

 • формування адекватної самооцінки;

 • створення ситуації успіху;

 • формування єдиної команди.

По завершенню роботи літньої школи учасники секцій звітуються про проведену роботу, захищають індивідуальні та групові проекти. Звіти представляють у вигляді рефератів, презентацій, усних журналів. Це відбувається на заключній науково-практичній конференції. Під час проведення конференції директор школи вручає учасникам літньої школи сертифікати.

Не всі учасники літньої школи стануть в майбутньому науковцями. Але вміння самостійно здобувати знання залишиться з ними назавжди. Завдання сучасної школи полягає в тому, щоб навчити дітей самостійно отримувати знання. Це шлях до створення кращих можливостей для самореалізації обдарованих дітей, формування атмосфери наукового спілкування. У майбутньому їм знадобляться набуті знання, навички пошукової, дослідницької роботи, вміння самостійно проводити експерименти, працювати з науковою літературою. Учні відчувають перспективу особистісного розвитку, виникає необхідність у науковому пізнанні, це стає умовою їх реалізації.Список використаної літератури
1. Закон України «Про освіту» [Текст] – К.: Генеза, 2006

2. Законодавство про освіту [Текст]: збірник законів – К.: Парламентське видавництво, 2012.

3. Павлютенков Є.М. Компетентний випускник – мета і результат діяльності школи [Текст] –К.: ВПУ «Летопись», 2009.

4. Полль О.В. Обдарованість як важлива умова всебічного розвитку особистості [Текст] – Черкаси, видавець Чабаненко Ю., 2012.5. Холодний А.В. Стратегічний менеджмент в управлінській діяльності //Директор школи № 19, травень 2010. – С.23-29.
Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> Розвиток творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках географії Актуальність теми дослідження
metod -> Управління освіти департаменту з гуманітарних питань харківської міської ради науково-методичний педагогічний центр
metod -> Гендер як соціокультурний феномен
metod -> Методичні матеріали щодо особливостей корекційної роботи соціального педагога і шкільного психолога з важковиховуваними підлітками Довідка
metod -> Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в україні
metod -> До програми курсу за вибором
metod -> Психологічні причини та шляхи подолання агресії в освітньому середовищі
metod -> Особливості навчання дорослих
metod -> Відділ освіти Христинівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Верхняцький навчально-виховний комплекс

Скачати 160.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка