Шкільна адаптація як психолого-педагогічна проблема 1 Вікові особливості молодших школярівСкачати 297.44 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір297.44 Kb.
#37357

Шкільна адаптація як психолого-педагогічна проблема

1.1 Вікові особливості молодших школярів

Надходження до школи знаменує собою початок нового вікового періоду в житті дитини - початок молодшого шкільного віку, провідною діяльністю якого стає навчальна діяльність. 


До 6 - 7 років підвищується рухливість нервових процесів, наголошується більше, ніж у дошкільнят, рівновага процесів порушення і гальмування. Але процеси збудження все ще превалюють над процесами гальмування, що визначає такі характерні особливості молодших школярів, як непосидючість, підвищена активність, сильна емоційна збудливість. У фізіологічному плані треба зазначити, що в 6 - 7 літньому віці дозрівання великих м'язів випереджає розвиток дрібних, і тому дітям легше виконувати порівняно сильні, розмашисті руху, ніж ті які вимагають великої точності, тому діти швидко втомлюються під час виконання дрібних рухів (лист). 
Зросла фізична витривалість, підвищення працездатності носять відносний характер, але в цілому більшість дітей відчуває високу стомлюваність, викликану ще і додатковим, не властивим для даного віку, шкільними навантаженнями (доводиться багато сидіти при життєвій потребі в русі). Працездатність дитини різко падає через 25-30 хвилин після початку уроку і може різко знизитися на 2-му уроці. Діти сильно втомлюються при підвищеній емоційній насиченості уроків, заходів. Все це треба враховувати, маючи на увазі вже згадувану збудливість дітей. 
Зі вступом до школи в житті дитини відбуваються істотні зміни, докорінно змінюється соціальна ситуація розвитку, формується новий для дитини вид діяльності - навчальна діяльність. 
,5-4 роки - "Я сам" - гра з предметами (кубики, м'ячики). 
5-6 років - "Я - пілот" - рольова гра. 
6-7 років - "Я - учень, я - школяр" - навчальна діяльність. 
На основі цієї нової діяльності розвиваються основні психологічні новоутворення: у центр свідомості висувається мислення. Таким чином, мислення стає домінуючою психічною функцією і починає визначати поступово і роботу всіх інших психічних функцій (пам'яті, уваги, сприйняття). З розвитком мислення інші функції теж інтеллектуалізіруются і стають довільними. 
Розвиток мислення сприяє появі нової властивості особистості дитини - рефлексії, тобто усвідомлення себе, свого положення в сім'ї, класі, оцінка себе як учня: хороший - поганий. Цю оцінку "себе" дитина черпає з того, як ставляться до нього навколишні, близькі люди. Відповідно до концепції відомого американського психолога Еріксона, у цей період у дитини формується така важлива особистісне утворення як відчуття соціальної та психологічної компетентності або за несприятливих умов - соціальної і психологічної неповноцінності. 
Л.С. Виготський відзначав інтенсивний розвиток інтелекту у молодшому шкільному віці. Розвиток мислення призводить, у свою чергу, до якісної перебудови сприйняття і пам'яті, перетворенню їх в регульовані, довільні процеси. 
Дитина 7-8 років зазвичай мислить конкретними категоріями. 
Потім відбувається перехід до стадії формальних операцій, яка пов'язана з певним рівнем розвитку здібності до узагальнення і абстрагування. До моменту переходу в середню ланку школярі повинні навчитися самостійно міркувати, робити висновки, порівнювати, аналізувати, знаходити приватне і загальне, встановлювати прості закономірності. 
Якщо учні 1-2-го класу виділяють перш за все зовнішні ознаки, що характеризують дію об'єкту (що він робить) або його призначення (для чого він), то 3-4-го класу школярі вже починають спиратися назнання, уявлення, що склалися в процесі навчання. 
Молодший школяр у своєму розвитку йде від аналізу окремого предмета, явища до аналізу зв'язків і відносин між предметами і явищами. Останнє є необхідна передумова розуміння школярем явищ навколишнього життя. 
Особливі труднощі виникають в учнів у розумінні причинно-наслідкових зв'язків. Молодшому школяреві легше встановлювати зв'язок від причини до слідства, ніж від наслідку до причини. Це й зрозуміло: від причини до слідства встановлюється прямий зв'язок, розгляд же фактів у зворотному порядку передбачає аналіз самих різних причин, що дитині часто ще не під силу. 
Розвиток теоретичного мислення, тобто мислення в поняттях, сприяє виникненню до кінця молодшого шкільного віку рефлексії (дослідження природи самих понять), яка перетворює пізнавальну діяльність іхарактер відносин до інших людей і до самого себе. 
Під впливом навчання пам'ять розвивається у двох напрямках: 
посилюється роль і питома вага словесно-логічного, смислового запам'ятовування (у порівнянні з наочно-образним); 
дитина опановує можливістю свідомо керувати своєю пам'яттю і регулювати її прояви (запам'ятовування, відтворення, пригадування). 
У зв'язку з відносним переважанням першої сигнальної системи у молодших школярів більш розвинена наочно-образна пам'ять. Діти краще зберігають в пам'яті конкретні відомості: події, особи, предмети, факти, ніж визначення і пояснення. Вони схильні до запам'ятовування шляхом механічного повторення, без усвідомлення смислових зв'язків. 
Це пояснюється тим, що молодший школяр не вміє диференціювати завдання запам'ятовування (що треба запам'ятати дослівно, а що в загальних рисах, - цьому треба вчити). 
Дитина ще погано володіє мовою, їй легко завчити все, чим відтворювати текст своїми словами. Діти ще не вміють організовувати смислове запам'ятовування: розбивати матеріал на смислові групи, виділяти опорні пункти для запам'ятовування, складати логічний план тексту. 
До переходу в середню ланку в учня повинна сформуватися здатність до запам'ятовування і відтворення сенсу, істоти матеріалу, докази, аргументації, логічних схем міркувань. 
Дуже важливо навчити школяра правильно ставити цілі для запам'ятовування матеріалу. Саме від мотивації залежить продуктивність запам'ятовування. Якщо учень запам'ятовує матеріал з певною установкою, то цей матеріал запам'ятовується швидше, пам'ятається довше, відтворюється точніше. 
У хлопчиків і дівчаток молодшого шкільного віку є деякі відмінності в запам'ятовуванні. Дівчата вміють змусити себе, налаштувати на запам'ятовування, їх довільна механічна пам'ять краща, ніж у хлопчиків.Хлопчики виявляються успішними в оволодінні способами запам'ятовування, тому в ряді випадків їх опосередкована пам'ять виявляється ефективнішою, ніж у дівчаток. 
У процесі навчання сприйняття стає більш аналізує, більш диференційованим, приймає характер організованого спостереження; змінюється роль слова в сприйнятті. У першокласників слово по перевазінесе називну функцію, тобто є словесним позначенням після пізнавання предмета; у більш старших класів слово-назва є швидше загальним позначенням об'єкта, передуванням глибшому його аналізу. 
У розвитку сприйняття велика роль вчителя, який спеціально організовує діяльність учнів по сприйняттю тих чи інших об'єктів, вчить виявляти істотні ознаки, властивості предметів і явищ. Одним з ефективних методів розвитку сприйняття є порівняння. Сприйняття при цьому стає більш глибоким, кількість помилок зменшується. 
Можливості вольового регулювання уваги у молодшому шкільному віці обмежені. Якщо старший школяр може змусити себе зосередитися на нецікавою, важкій роботі заради результату, який очікується в майбутньому, то молодший школяр зазвичай може змусити себе наполегливо працювати лише за наявності "близької" мотивації (похвали, позитивної позначки). 
У молодшому шкільному віці увага стає концентрованою і стійкою тоді, коли навчальний матеріал відрізняється наочністю, яскравістю, викликає у школяра емоційне відношення. 
Змінюється зміст внутрішньої позиції дітей. Вона в перехідний період більшою мірою визначається взаєминами з іншими людьми, перш за все з однолітками. У цьому віці з'являються домагання дітей на певне становище у системі ділових і особистісних взаємин класу, формується досить стійкий статус учня в цій системі. 
На емоційний стан дитини все більшою мірою починає впливати те, як складаються його відносини з товаришами, а не тільки успіхи в навчанні і відносини з вчителями. 
Істотні зміни відбуваються в нормах, якими регулюються відносини школярів один одному. Якщо в молодшому шкільному віці ці відносини регламентуються в основному нормами "дорослої" моралі, тобто успішністю в навчанні, виконанням вимог дорослих, то до 9-10 років на перший план виступають так звані "стихійні дитячі норми", пов'язані з якостями справжнього товариша. 
При правильному розвитку школярів дві системи вимог - до позиції учня і позиції суб'єкта спілкування, тобто товариша, - не повинні протиставлятися. Вони повинні виступати в єдності, у противному випадку вірогідність появи конфліктів і з вчителями, і з однолітками достатньо велика. 
На початку навчання самооцінка школяра формується вчителем на основі результатів навчання. До закінчення початкової школи всі звичні ситуації піддаються коректуванню і переоцінці іншими дітьми. При цьому до уваги приймаються не навчальні характеристики, а якості, що виявляються в спілкуванні. Від 3-го до 4-го класу різко зростає кількість негативних самооцінок. 
Невдоволення собою у дітей цього віку поширюється не тільки на спілкування з однокласниками, але й на навчальну діяльність. Загострення критичного ставлення до себе актуалізує у молодших школярів потребу в загальній позитивній оцінці своєї особистості іншими людьми, перш за все дорослими. 
Характер молодшого школяра має такі особливості: імпульсивність, схильність негайно діяти, не подумавши, не зваживши всі обставини (причина - вікова слабкість вольової регуляції поведінки); загальна недостатність волі - школяр 7-8 років ще не вміє довго переслідувати поставлену ціль, наполегливо долати труднощі . 
Примхливість і впертість пояснюються недоліками сімейного виховання: дитина звикла, щоб всі його бажання і вимоги задовольнялися. Примхливість і впертість - своєрідна форма протесту дитини проти тих вимог, які йому пред'являє школа, проти необхідності жертвувати тим, що "хоче", в ім'я того, що "треба". 
До закінчення початкової школи у дитини формуються: працьовитість, старанність, дисциплінованість, акуратність. Поступово розвиваються здатність до вольової регуляції своєї поведінки, уміння стримуватися і контролювати свої вчинки, не піддаватися безпосереднім імпульсам, росте наполегливість. Учні 3-4-х класів здатні в результаті боротьби мотивів віддавати перевагу мотиву повинності. 
До закінчення початкової школи змінюється ставлення до навчальної діяльності. Спочатку у першокласника формується інтерес до самого процесу навчальної діяльності (першокласники можуть захоплено і старанно робити те, що їм в житті ніколи не стане в нагоді, наприклад змальовувати японські ієрогліфи). 
Потім формується інтерес до результату своєї праці: хлопчик на вулиці вперше самостійно прочитав вивіску, був дуже радий. 
Після виникнення інтересу до результатів навчальної праці у першокласників формується інтерес до змісту навчальної діяльності, потреба здобувати знання. 
Формування інтересу до змісту навчальної діяльності, придбання знань пов'язане з переживанням школярами відчуття задоволення від своїх досягнень. А стимулює це відчуття схвалення вчителя, дорослого, підкреслення навіть самого невеликого успіху, просування вперед. 
У цілому за час навчання дитини в початковій ланці школи у нього повинні сформуватися такі якості: довільність, рефлексія, мислення в поняттях; він повинен успішно освоїти програму, і в нього повинні бути сформовані основні компоненти діяльності; крім цього має з'явитися якісно новий, більш "дорослий "тип взаємовідносин з вчителями і однокласниками. 

1.2 Суть шкільної адаптації першокласників

Початок навчання в школі - один з найбільш складних і відповідальних моментів в житті дітей, як у соціально - педагогічному, психологічному, так і фізичному плані. 


Вступивши до школи, дитина стає школярем далеко не відразу. Це становлення, входження в шкільне життя, відбувається впродовж початкової школи, і поєднання рис дошкільного дитинства з особливостями школяра характеризувати весь період молодшого шкільного віку. Всі діти, початківці навчання в школі, стикаються з тими чи іншими труднощами. 
Адаптація - 1. Пристосування будови і функцій організму, його органів і клітин до умов середовища, спрямоване на збереження гомеостазу. 
2. Пристосування органів чуття до особливостей впливають стимулів для їх оптимального сприйняття і оберігання рецепторів від перевантаження. Адаптація може бути психологічна, сенсорна, соціальна. 
Соціальна адаптація є одним з видів адаптації, під якою розуміється постійний процес інтеграції індивіда в суспільство, процес активного пристосування індивіда до умов середовища соціальною, а також результат цього процесу. 
У рамках соціальної адаптації може бути виділена адаптація дитини до школи, тому що під шкільною адаптацією розуміється складний процес пристосування дитини до школи та школи до дитини. 
Приступаючи до якоїсь діяльності, людина адаптується до нових умов, поступово звикає до них. У цьому йому допомагає накопичений досвід, який з віком розширюється і збагачується. 

Адаптація до школи - перебудова пізнавальної, мотиваційної та емоційно-вольової сфер дитини при переході до систематичного організованого шкільного навчання. 


При вступі до школи докорінно змінюються умови життя і діяльності дитини; провідною стає навчальна діяльність. У елементарних формах навчальна діяльність здійснювалася і 
дошкільням, але для нього вона носила другорядний характер, як ведучої виступала гра; мотиви навчальної діяльності дошкільника також були переважно ігровими. 
Режим шкільних занять вимагає набагато більш високого, ніж у дошкільному дитинстві, рівня довільності поведінки. Необхідність налагоджувати і підтримувати взаємини з педагогами й однолітками в ході спільної діяльності вимагає розвинених навичок спілкування. У зв'язку з цим особливої ​​важливості набуває готовність до шкільного навчання, яка повинна бути сформована у старших дошкільників. Діти, що мають достатній досвід спілкування, з розвиненою мовою, сформованими пізнавальними мотивами і вмінням довільно-вольової регуляції поведінки, легко адаптуються до шкільних умов. 
Часто в більш виграшних умовах опиняються діти, які відвідували дитячий садок, оскільки там елементи готовності до шкільного навчання цілеспрямовано формуються педагогічним впливом. Діти, які не відвідували дошкільні установи, користувалися пильним і індивідуалізованим увагою батьків. Вони, як правило, володіють певними перевагами в пізнавальній сфері, але часто не мають достатнього досвіду взаємин і взагалі стоять на егоцентричній особистісної позиції. Ускладнення, що виникають внаслідок недостатньої готовності до школи, можуть бути причиною дезадаптації дитини. Нездатність до адекватної поведінки і невдачі в навчальній діяльності, закріплюючись, сприяють виникненню так званих шкільних неврозів. 
У перші навчальні тижні може закладатися основа для розвитку в майбутньому слабкої успішності, тому багато дослідників велике значення надають питанням шкільної готовності, а також адаптації першокласника до нових умов систематичного навчання в колективі однолітків .

У більшості робіт констатується, що слабоуспевающих учнів характеризують такі особистісні властивості: 


нездатність до узагальнення, слабка усвідомленість розумової діяльності; 
інертність, відсталість, пасивність, наслідування розуму, явна невідповідність між рівнем інтуїтивно-практичного і словесно-логічного мислення. 
Готовність дитини до школи визначається рівнем розвитку особистості в інтелектуальному, мотиваційному, комунікаційному та фізичних відносинах. 
Відомі численні публікації, присвячені вивченню труднощів шкільної адаптації, її критеріїв, рівнів, етапів. Особливо відзначимо поняття "дезадаптація", яке займає важливе місце у педагогічній літературі та практиці. Це поняття тісно пов'язане зі слабкою успішністю, а причини їх часто збігаються. У свою чергу, дезадаптація сама в багатьох випадках є причиною слабкої успішності (Е. М. Александровська, Н. П. Вайзман, Є. В. Новікова та ін.) 
Дезадаптація - це порушення пристосування особистості школяра до умов навчання у школі, яке виступає як окреме явище розлади у дитини загальної здатності до психологічної адаптації у зв'язку з якими - або патологічними чинниками. 
Надходження до школи вносить великі зміни у життя дитини. Період адаптації до школи є дуже складним для першокласників. У цей період деякі діти можуть бути дуже галасливими, галасливими, без упину носяться по коридорах, відволікаються на уроках, навіть можуть вести себе розбещено з вчителями: грубити, вередувати. Інші дуже скуті, боязкі, прагнуть триматися непомітно, слухають, коли до них звертаються з питанням, при найменшій невдачі, зауваженні плачуть. У деяких дітей порушується сон, апетит, вони стають дуже примхливі, з'являється інтерес до іграшок, ігор, книг для дуже маленьких дітей. Збільшується кількість захворювань, які називають функціональними відхиленнями, вони викликані тим навантаженням, яку відчуває психіка дитини, її організм у зв'язку з різкою зміною способу життя, у зв'язку зі значним збільшенням тих вимог, яким дитина повинна відповідати. 
Звичайно, не у всіх дітей адаптація до школи протікає з подібними відхиленнями, але є першокласники, у яких цей процес сильно затягується. Такі діти часто і довго хворіють, причому хвороби носятьпсихосоматичний характер, ці діти складають групу ризику з точки зору виникнення шкільного неврозу. Деякі діти до середини дня виявляються вже перевтомленими, т.к школа для них є стресогенним фактором, вже дорога в школу для багатьох потребує підвищеної уваги, напруги. Протягом дня у них не буває можливості повного розслаблення, як фізичного, так і розумового, емоційного. Деякі діти невеселі вже вранці, виглядають перевтомленими, у них з'являються головні болі і болі в області живота: страх, тривога перед майбутньою роботою в класі, через розлучення з будинком, батьками такийвеликий, що дитина в деякі дні не може йти в школу. 
Аналізуючи процес адаптації першокласників до школи, доцільно виділити ті його форми, знання яких дозволить реалізувати ідеї спадкоємності в роботі вихователя дошкільного закладу і вчителя загальноосвітньої школи. 
1. Адаптація організму до нових умов життя і діяльності, до фізичних і інтелектуальних навантажень. У даному випадку рівень адаптації буде залежати від віку дитини, яка пішла в школу; від того, чи відвідував він дитячий сад або його підготовка до школи здійснювалася в домашніх умовах; від ступеня сформованості морфофункціональних систем організму; рівня розвитку довільної регуляції поведінки та організованості дитини; від того, як змінювалася ситуація в сім'ї. 
2. Адаптація до нових соціальних відносин і зв'язків відноситься більшою мірою до просторово-часових відносин (режим дня, особливе місце для зберігання шкільного приладдя, шкільної форми, підготовка уроків, зрівнювання дитини в правах зі старшими братами, сестрами, визнання його "дорослості", надання самостійності та ін); особистісно-смисловим відносин (відношення до дитини в класі, спілкування з однолітками і дорослими, ставлення до школи, до самого себе як вчиться); до характеристики діяльності та спілкування дитини (ставлення до дитини в сім'ї, стиль поведінки батьків і вчителів, особливості сімейного мікроклімату, соціальна компетентність дитини та ін.) 
3. Адаптація до нових умов пізнавальної діяльності залежить від актуальності освітнього рівня дитини (знань, умінь, навичок), отриманого в дошкільному закладі або в домашніх умовах; інтелектуального розвитку; від навченості як здатності оволодіти вміннями і навичками навчальної діяльності, допитливості як основи пізнавальної активності; від сформованості творчої уяви; комунікативних здібностей(уміння спілкуватися з дорослими, однолітками). 
Створення сприятливих умов адаптації дитини до школи з урахуванням особливостей її прояву є найважливішим чинником забезпечення наступності в його розвитку. Від того, як протікає процес адаптації, багато в чому залежить психофізичний стан майбутнього учня. Терміни адаптації першокласників можуть бути різними. Зазвичай стійка пристосовність до школи наголошується в першому півріччі навчання. Проте встановлено, що у 20 - 30% шестирічних дітей цей процес не завершується протягом першого року навчання. 
Оптимальний адаптаційний період становить один-півтора місяця. У залежності від різних чинників рівень адаптації дітей до нових умов може бути різним: високим, нормальним і низьким. Психологамидоведено, що найбільш напруженими для всіх дітей є перші чотири тижні навчання. Це період так званої "гострої" адаптації. У цей час не слід підвищувати навантаження, темп роботи. 
Активний період навчання повинен починатися після "гострого" періоду адаптації. 
Якщо фізіологічна адаптація протікає як би автоматично, то з соціально-психологічною адаптацією справа йде інакше: вона являє собою процес активного пристосування. Адаптація дитини до школи процес не односторонній: не тільки нові умови впливають на малюка, але і сам він намагається змінити соціально-психологічну ситуацію, не тільки "вбудуватися в неї", але і її "прилаштувати до себе". Та ж і вчителю необхідно адаптуватися до ситуації взаємодії з новими для нього учнями. 
Саме у першому півріччі першого року навчання процес адаптації дитини проявляється в напрузі всіх функціональних систем його організму. У цей період найбільш яскравими ознаками складно протікає адаптації, які легко помітити і вчителю і батькам, є рухове збудження або загальмованість, скарги на головні болі, поганий сон, зниження апетиту. Перераховані ознаки, а також зниження маси тіла свідчать про несприятливі зміни в здоров'ї першокласника, викликаних неухильно наростаючим втомою і перевтомою. 
За результатами спостережень Б.І. Кочубей і Є.В. Новікової, вже до кінця першої чверті маса тіла знижується у 60% дітей. Одночасно з цим погіршуються показники працездатності, з'являються скарги на втому, сонливість, головні болі. Стомлення приводить також до значного зниження артеріального тиску у першокласників, а перевтома може обернутися підвищенням тиску, появою шумів у серці, порушеннями нервово-психічного здоров'я. 

Однією з головних причин багато дослідників називають невідповідність функціональних можливостей дітей вимогам, що пред'являються існуючою системою навчання, інакше кажучи, відсутність "шкільної зрілості". 


У числі інших причин можна назвати недостатній рівень інтелектуального розвитку дитини, її соціальну незрілість, невміння спілкуватися з оточуючими, незадовільний стан здоров'я. 
Все це - комплекс внутрішніх причин, так звані "проблеми дитини". 
Однак існують і зовнішні причини шкільної дезадаптації - "проблеми вчителя": невідповідні можливостям дитини зміст навчання і методика викладання, сама особистість учителя, стиль його стосунків з дітьми і батьками і т.п. 
Найчастіше ці чинники існують взаємопов'язано, випливають один з іншого, а в цілому приводять до цілком певних труднощів навчання. 
Все різноманіття шкільних труднощів можна умовно розділити на два типи (М. М. Безруких): 
специфічні, що мають в основі ті чи інші порушення моторики, зорово-моторної координації, зорового і просторового сприйняття, мовного розвитку і т.п.; 
неспецифічні, викликані загальною ослабленою організму, низькою і нестійкою працездатністю, підвищеної втомлюваності, низьким індивідуальним темпом діяльності. 
В результаті соціально-психологічної дезадаптації можна чекати у дитини прояву всього комплексу неспецифічних труднощів, пов'язаних насамперед із порушеннями в діяльності. На уроці такий учень відрізняється неорганізованістю, підвищеної отвлекаемостью, пасивністю, уповільненим темпом діяльності. Він не здатний зрозуміти завдання, осмислити його цілком і працювати зосереджено, без відволікань і додаткових нагадувань, він не вміє працювати обдумано, за планом. 
Лист такого учня виділяється нестійким почерком. Нерівні штрихи, різна висота і довжина графічних елементів, великі, розтягнуті, різнопохилі літери, тремор - ось його характерні риси. Помилки виражаються в недописуванні літер, складів, випадкових замінах і пропусках букв, невикористання правил. 
Викликані вони невідповідністю темпів діяльності дитини і всього класу, відсутністю концентрації уваги. 
Ці ж причини визначають і характерні труднощі читання: пропуски слів, букв (неуважне читання), вгадування, поворотні рухи очей ("спотикається" ритм), швидкий темп читання, але погане сприйняття прочитаного (механічне читання), повільний темп читання. 
При навчанні математики труднощі виражаються в нестійкому почерку (цифри нерівні, розтягнуті), фрагментарному сприйнятті завдання, труднощі перемикання з однієї операції на іншу, труднощах перенесення вербальної інструкції в конкретну дію. 
Головна роль у створенні сприятливого психологічного клімату в класі, поза сумнівом, належить вчителю. Йому необхідно постійно працювати над підвищенням рівня навчальної мотивації, створюючи дитині ситуації успіху на уроці, під час зміни, в позашкільній діяльності, у спілкуванні з однокласниками. 
Спільні зусилля вчителів, педагогів, батьків, лікарів та шкільного психолога здатні знизити ризик виникнення у дитини шкільної дезадаптації і труднощів навчання. 
На підставі вивченої літератури з теми дослідження можна зробити наступний висновок: для досягнення ефективності в навчанні дітей 6 - 7 років необхідно формувати позитивне, емоційне ставлення до занять. Керівництво діяльності дітей першого року навчання в школі слід здійснювати широко використовуючи (особливо в першому півріччі) методи дошкільного виховання, з частковим застосуванням шкільних методів. Необхідно дотримуватися спадкоємність дошкільних і шкільних методів роботи при формуванні колективу дітей перших класів і організації їх міжособистісного спілкування, організовувати діяльність молодших школярів, так як позитивно складається на психологічній адаптації дітей до нових умов, формувати здатність до рольового і особового спілкування. 
Необхідно враховувати індивідуальні вікові особливості, які проявляються у рівні навченості в темпі засвоєння знань, відносин до інтелектуальної діяльності та ін, так як вони можуть призвести до дезадаптації. 
Соціально - педагогічна діяльність з адаптації першокласників до школи.

Мета соціально - педагогічної діяльності - створення педагогічних і соціально - психологічних умов, що дозволяють дитині успішно функціонувати і розвиватися в педагогічному середовищі (шкільній системі відносин). Мета може бути досягнута за рахунок послідовного рішення педагогічним колективом та психологами школи завдань: 


1. Виявлення особливостей психолого-педагогічного статусу кожного школяра з метою своєчасної профілактики та ефективного вирішення проблем, що виникають у них в навчанні, спілкуванні і психічному стані. 
2. Створення системи психолого-педагогічної підтримки всіх першокласників у період їх первинної шкільної адаптації, що дозволяє їм не тільки пристосуватися до шкільних вимог, а й всебічно розвиватися й удосконалюватися в різних сферах спілкування і діяльності. 
3. Створення спеціальних педагогічних і соціально-психологічних умов, що дозволяють здійснювати розвивальну, корекційно-формує роботу з дітьми, що зазнають різні психолого-педагогічні труднощі. 
Отже, для того щоб допомогти дитині відчути себе в школі комфортно, вивільнити що є у нього інтелектуальні, особистісні, фізичні ресурси для успішного навчання та повноцінного розвитку, педагогам іпсихологам необхідно: 
Знати дитину. Налаштовувати навчально-виховний процес на його індивідуальні особливості, можливості і потреби. Допомагати дитині сформувати навички та внутрішні психологічні механізми, необхідні для успішного навчання і спілкування в шкільному середовищі. 
Соціально - педагогічна діяльність з адаптації першокласників до школи здійснюється роботою психолога, соціального педагога, класного керівника, а також ведеться робота з сім'єю для виявлення рівня підготовки школярів, в рамках цієї роботи здійснюються такі напрями діяльності: 
Психолого-педагогічна діагностика, спрямована на виявлення особливостей статусу школярів. Така діагностика протягом першого року проводиться два рази - на етапі вступу (зарахування) дитину в школу і в середині першого класу. 
Розвиваюча психологічна і педагогічна робота. Вона здійснюється протягом всього року і наповнюється конкретним змістом залежно від завдань того чи іншого етапу роботи. 
Консультативна робота з педагогами та батьками. Вона здійснюється психологом, пов'язана, в основному, з обговоренням результатів проведеної діагностики, конкретним запитом педагога або батька у зв'язку з проблемами навчання, спілкування або психічного самопочуття. 
Методична робота, спрямована на вдосконалення методики та модифікацію змісту навчання. Вона здійснюється педагогами, спільно з адміністрацією школи за результатами аналізу психолого-педагогічного статусу першокласників. 
Психокорекційна робота, орієнтована на надання допомоги дітям, що зазнають труднощі в шкільній адаптації. 
Ці труднощі можуть виявлятися у поведінці, навчанні, самопочутті дитини. Надання допомоги здійснюється у формі групової та індивідуальної психокорекційної роботи. 
Організаційно-консультативна робота зі шкільною адміністрацією, спрямована на вдосконалення процесу управління навчально-виховним процесом, створення соціальних і педагогічних шкільних умов, що сприяють успішній адаптації. 
Усі зазначені вище напрямки роботи в рамках соціально - педагогічної діяльності на етапі шкільної адаптації наповнюються конкретним змістом відповідно до того або іншого етапу роботи. У цілому теоретично, можуть бути виділені наступні основні етапи: 
Перший етап - вступ дитини до школи. Він починається в березні - квітні місяці одночасно із записом (або відбором) дітей у школу і закінчується на початку вересня місяця. У рамках цього етапу передбачається 
1. Проведення психолого-педагогічної діагностики, спрямованої на визначення шкільної готовності дитини. Як правило, діагностика складається з двох складових частин. Спочатку здійснюється загальна експрес-діагностика, що дозволяє судити про рівень психологічної готовності та сформованості деяких навчальних навичок у дитини. Потім, по відношенню до дітей, показали надзвичайно низькі результати, організовується другий діагностичний тур. Він спрямований на виявлення причин низьких результатів. У ряді випадків, другий діагностичний зріз здійснюється в кінці літа - на початку червня. Така уточнююча діагностика ефективніша восени, перед початком навчання або в перші тижні занять. 
2. Проведення групових та індивідуальних консультацій батьків майбутніх першокласників. Групова консультація в формі батьківських зборів - це спосіб повідомити батькам деяку корисну інформацію по організації останніх місяців життя дитини перед початком шкільних занять. Індивідуальні консультації, перш за все, проводяться для батьків, чиї діти показали низькі результати в процесі тестування і можуть зазнавати труднощі у пристосуванні до школи. 
3. Групова консультація педагогів майбутніх першокласників, що носить на даному етапі загальний ознайомлювальний характер. 
4. Проведення психолого-педагогічного консиліуму за результатами діагностики, основною метою якого є вироблення і реалізація певного підходу до комплектування класів. 
Другий етап - первинна адаптація дітей в школі. Без перебільшення його можна назвати найскладнішим для дітей і найвідповідальнішим для дорослих. У рамках даного етапу - з вересня по січень - передбачається: 
1. Проведення консультативної та просвітницької роботи з батьками першокласників, спрямованої на ознайомлення дорослих з основними завданнями і труднощами періоду первинної адаптації, тактикою спілкування та допомоги дітям. 
2. Проведення групових та індивідуальних консультацій педагогів з вироблення єдиного підходу до окремих дітей і єдиної системи вимог до класу з боку різних педагогів, що працюють з класом. 
3. Організація методичної роботи педагогів, спрямованої на побудову навчального процесу відповідно до індивідуальних особливостей і можливостей школярів, виявлених у ході діагностики і спостереження за дітьми в перші тижні навчання. 
4. Організація педагогічної підтримки школярів. 
Така робота проводиться як правило вихователями, педагогами в позаурочний час. Основною формою її проведення є різні ігри. Підібрані і проводяться в певній логіці вони допомагають дітям швидше дізнатися один одного, налаштуватися на пред'являється школою систему вимог, зняти надмірну психічну напругу і ін 
5. Організація групової розвиваючої роботи з дітьми, спрямована на підвищення рівня їх шкільної готовності, соціально-психологічну адаптацію в новій системі взаємин. Така групова робота будується як продумана система занять з фіксованою міні-групою школярів (не більше 10-ти чоловік). 
6. Аналітична робота, спрямована на осмислення підсумків діяльності педагогів, психологів та батьків в період первинної адаптації першокласників. 
Третій етап - психолого-педагогічна робота зі школярами, що зазнають труднощі в шкільній адаптації. Робота в цьому напрямку здійснюється протягом другого півріччя першого класу і припускає наступне: 
1. Проведення психолого-педагогічної діагностики, спрямованої на виявлення групи школярів, які відчувають труднощі в шкільному навчанні, спілкуванні з педагогами й однолітками, самопочутті. 
2. Індивідуальне і групове консультування і освіта батьків за результатами діагностики. 
3. Освіта і консультування педагогів з питань навчання і спілкування з окремими школярами і дітьми даного віку в цілому. 
4. Організація педагогічної допомоги дітям, що зазнають різні труднощі у навчанні і поведінці з урахуванням даних психодіагностики. 
Тут же - методична робота педагогів, спрямована на аналіз змісту і методики викладання різних предметів. Мета такого аналізу - виявити і усунути ті моменти в навчальному процесі, стилі спілкування з дітьми, які можуть провокувати різні шкільні труднощі. 
5. Організація групової психокорекційної роботи зі школярами, що зазнають труднощі в навчанні і поведінці. 
6. Аналітична робота, спрямована на осмислення результатів проведеної протягом півріччя і року в цілому роботи. 
Більш докладно розглянемо кожен з вище зазначених етапів. 
1. Вступ дитини до школи. 
Перше завдання - виявити рівень його готовності до шкільного навчання і ті індивідуальні особливості, спілкування, поведінки, які необхідно врахувати в процесі навчання і спілкування в шкільному середовищі. 
Друге завдання - по можливості компенсувати, усунути, заповнити прогалини, тобто підвищити рівень шкільної готовності до моменту приходу в перший клас. 
Третя - продумати стратегію і тактику навчання дитини з урахуванням виявлених особливостей і можливостей. Відповідно до цього можна виділити і основні напрямки роботи: 
психолого-педагогічна діагностика; 
консультування і освіта батьків; 
консультування педагогів з питань комплектування класу і навчання окремих учнів. 
В даний час проблема шкільної готовності глибоко опрацьована у вітчизняній педагогічній та психологічній літературі. Готовність до школи - складний цілісний феномен, що характеризує психофізіологічнийстан майбутнього школяра в цілому. 
Серед її різних психологічних параметрів найбільше значення мають когнітивна готовність - сформованість найважливіших пізнавальних процесів і навичок, що дозволяють успішно здійснювати необхідну першокласнику розумову навчальну діяльність, мотиваційна готовність - сформованість внутрішньої позиції школяра, соціальна готовність - здатність зайняти соціально схвалювану і продуктивну позицію в спілкуванні з педагогом і однокласниками. 
2. Первинна адаптація дитини в школі. 
Як вже говорилося вище, терміном "первинна адаптація" позначається період, що триває орієнтування перше півріччя навчання в школі. Саме на цей період припадає основна робота педагогічного колективу, психологів, батьків школярів, спрямована на якнайшвидше звикання дітей до школи, пристосування до неї як середовища свого розвитку і життєдіяльності. Психолого-педагогічний супровід в цей період керується наступними завданнями: 
створення умов для соціально-психологічної адаптації дітей в школі, їх всебічного соціально-морального розвитку (створення згуртованого класного колективу, пред'явлення дітям єдиних обгрунтованих послідовних вимог, встановлення норм взаємовідносин з однолітками та педагогами та ін); 
підвищення рівня психологічної готовності дітей до успішного навчання, засвоєння знань, пізнавальному розвитку; 
адаптація навчальної програми, навантаження, освітніх технологій до вікових та індивідуально особових можливостей і потреб учнів. 
Зупинимося на утриманні трьох останніх напрямках діяльності педагогів і психологів. 
Педагогічна підтримка першокласників у період первинної адаптації. 
Педагогічна підтримка - допомога учням у подоланні тієї чи іншої перешкоди, труднощі, орієнтуючись на наявні у нього реальні і потенційні можливості і здібності, розвиваючи потребу в успішності самостійних дій. 
Однією з умов адаптації першокласника в школі виступає відношення соціального середовища дитини до його успіхів і невдач, де провідна роль належить вчителю. За допомогою ігрових методів розвиваючого і психокорекційного характеру вчитель може допомогти дитині в успішній адаптації. Гра - найважливіший засіб включення дітей в учбову діяльність, спосіб забезпечення емоційного відгуку на виховні дії і нормальних (без перевантажень) умов життєдіяльності. 
Рекомендується застосовувати наступні ігрові методи і вправи: психофізичні вправи та ігри, які сприяють зняттю м'язових затисків, емоційної напруги, перемикання уваги, підвищення працездатності; 
рухливі ігри та ігри, що розвивають "комплекс довільності", які пробуджують активність дитини, його кмітливість, спритність, швидкість реакції, дисциплінують, згуртовують грають; 
гри - драматизації, психокорекційні вправи для роботи з дитячими страхами, негативними емоційними станами і переживаннями, що розвивають уяву, фантазію, здатність до емпатії, виразність міміки і рухів. 
Всі зазначені вище ігрові методи і вправи можна використовувати як під час уроків, на перервах, прогулянках, так і на спеціально організованих заняттях. 
Зміни і прогулянки доцільно заповнювати рухливими іграми. 
Тематичне малювання добре поєднується з мімічними і пантомімічними вправами. При чергуванні образотворчої діяльності з іграми, що тренують виразні рухи, відбувається взаімоусіленіе впливу на дитину і тієї й іншої діяльності, що в свою чергу веде до покращення його спілкування з однолітками. Сам процес малювання здатний впливати на поведінку дітей: вони робляться спокійніше і доступніше. 
Психологічна розвиваюча робота на етапі первинної адаптації першокласників. 
Мета розвиваючої діяльності на даному етапі навчання в загальному вигляді - створення соціально-психологічних умов для успішної адаптації першокласників до ситуації шкільного навчання. Досягнення цієї мети може бути досягнуто в процесі реалізації наступних завдань: 
1. Розвиток у дітей когнітивних умінь і здібностей, необхідних для успішного навчання в початковій школі. Комплекс цих умінь і навичок входить в поняття психологічної готовності до школи. 
2. Розвиток у дітей соціальних і комунікативних умінь, необхідних для встановлення міжособистісних відносин з однолітками та відповідних рольових відносин з педагогами. 
3. Формування стійкої навчальної мотивації на тлі позитивної Я - концепції дітей, стійкої самооцінки та низького рівня шкільної тривожності. 
Очевидно, що ці завдання повинні розглядатися в сукупності, як єдиний комплекс, тому що тільки цілісне вплив на особистість дитини може призвести до стійкої позитивної зміни або формування певних психологічних феноменів. Крім того, їх реалізація можлива при ретельному продумуванні змісту та організації розвиваючої діяльності. 
Можливі дві форми організації розвивальної роботи: індивідуальна і групова. 
Початок розвиваючої роботи з першокласниками на етапі адаптації доводиться орієнтовно на кінець жовтня - початок листопада. 
Методична робота педагогів в першому класі будується на основі системи психолого-педагогічних вимог до змісту статусу учнів першого класу і має два основних напрямки. 
Перше - аналіз та переробка існуючих навчальних програм з точки зору змісту даних вимог і результатів психолого-педагогічної діагностики конкретних школярів. 
Друге - надання психолого-педагогічної допомоги окремим школярам. Цей напрямок роботи розгортається за підсумками діагност рівня адаптації першокласників. 
Шкільні труднощі періоду адаптації. 
У другому півріччі першого класу розгортається робота, спрямована перш за все на виявлення групи дітей, що зазнають різні труднощі у навчанні, поведінці або самопочутті в шкільних ситуаціях, і надання їм необхідної допомоги. Крім того, здійснюється серйозна методична робота педагогів щодо вдосконалення процесу і 
змісту викладання з урахуванням результатів психолого-педагогічної діагностики. Таким чином, основні завдання даного етапу роботи: 
1. Визначення рівня шкільної адаптації першокласників. 
2. Створення психолого-педагогічних умов для вирішення проблем навчання, поведінки і психологічного самопочуття школярів, що зазнають труднощі в процесі шкільної адаптації. 
Діяльність педагогів і психологів розгортається в наступних напрямках: 
1. Психолого-педагогічна діагностика рівня і змісту шкільної адаптації першокласників. 
2. Проведення психолого-педагогічного консиліуму за підсумками діагностики з розробкою стратегії і тактики супроводу кожної дитини і в першу чергу тих школярів, які відчувають труднощі в адаптації. 
3. Проведення просвітницької та консультативної роботи з батьками, індивідуальне консультування найбільш важких випадків. 
4. Організація педагогічної допомоги школяра, що зазнають труднощі в адаптації. 
5. Організація соціально-психологічної допомоги дітям, що зазнають труднощі в адаптації. 
Мета діагностичної роботи на даному етапі може бути визначена як отримання необхідної інформації про психолого-педагогічний статус першокласників для попередження і подолання труднощів періоду адаптації до шкільного навчання. Для досягнення цієї мети необхідно розв'язувати такі завдання: 
Визначення рівня соціально-психологічної адаптації учнів першого класу. 
Виявлення групи школярів, які відчувають труднощі в адаптації та визначення характеру і природи синдрому дезадаптації у кожному випадку
Визначення шляхів надання допомоги дітям, що зазнають труднощі в процесі адаптації. 
Визначення шляхів і способів психолого-педагогічної підтримки школярів, успішно адаптувалися у шкільному середовищі. 
Зміст діагностичної діяльності повністю визначається поставленими завданнями і метою психолого-педагогічного супроводу. 
Соціально-педагогічна ситуація, в яку потрапляє дитина з початку навчання в 1-му класі, пред'являє певні вимоги до рівня розвитку та утримання названих вище характеристик. Відповідність психолого-педагогічного статусу дитини запропонованим йому шкільним вимогам розглядається нами як показник адаптації. Недостатній розвиток найважливіших характеристик психічного стану і поведінки дитини, їх змістовне невідповідність вимогам, що пред'являються буде служити індикатором соціально-психологічної шкільної дезадаптації дитини. 
Таким чином, на змістовному рівні проводиться діагностична робота спрямована на виявлення рівня розвитку найважливіших показників психолого-педагогічного статусу дитини та їх співвідношення з системою шкільних вимог, що пред'являються до учня першого класу. 
Основними способами отримання інформації про психолого-педагогічний статус дитини та його відповідність шкільним вимогам на розглянутому етапі супроводу є: 
експертні опитування педагогів і батьків; 
психологічне обстеження самих дітей; 
аналіз педагогічної документації та матеріалів попередніх обстежень. 
Орієнтовна батарея методик діагностики шкільної адаптації наведена у додатку. 
На підставі вивченої літератури з теми дослідження можна зробити висновок, що на забезпечення комфортності навчання велику роль грають дорослі учасники освітнього процесу - вчителі, батьки,психологи, соціальні педагоги. Особистісні якості педагогів, збереження тісних емоційних контактів малюків з дорослими, постійне і доброзичлива, конструктивна взаємодія педагогів і батьків - запорука створення і розвитку загального позитивного емоційного фону відносин в новому соціальному просторі, де співробітництво вчителя і батьків забезпечує зниження рівня тривожності у всіх діючих в ньому суб'єктів. Це дозволяє зробити період адаптації першокласників недовгим, а результати його - високими. 
Висновок

Початок навчання в школі - один з найбільш складних і відповідальних моментів в житті дітей, як у психологічному, так і у фізичному плані. Вступивши до школи, дитина стає школярем далеко не відразу. 


Цей момент є новим віковим періодом у житті дитини, провідною діяльністю якого стає навчальна діяльність. 
На основі цієї діяльності розвиваються психологічні новоутворення: у центр свідомості висувається мислення, відбувається перехід до стадії формальних операцій, розвивається пам'ять. У цей період сприйняття стає більш аналізує, набуває характеру організованого навчання, емоційний стан починає впливати на відносини з товаришами. Молодший школяр стає імпульсивною, з'являється схильність негайно діяти, загальна недостатність волі. 
До закінчення початкової школи у дитини формується працьовитість, старанність, дисциплінованість, акуратність, змінюється ставлення до навчальної діяльності, формується інтерес до результатів своєї праці, довільність. 
Приступаючи до будь - якої діяльності, людина адаптується до нових умов, поступово звикає до них. У цьому йому допомагає накопичений досвід, який з віком розширюється і збагачується. 
Адаптація до школи - перебудова пізнавальної, мотиваційної та емоційно-вольової сфер дитини при переході до систематичного організованого шкільного навчання. Для досягнення ефективності в навчанні необхідно формувати позитивне емоційне ставлення до занять. 
Оптимальний адаптаційний період становить один-два місяці. У залежності від різних чинників рівень адаптації дітей до нових 
умов може бути різним: високим, нормальним і низьким. Адаптація дитини до школи - процес не односторонній: не тільки нові умови впливають на малюка, але і сам він намагається змінити соціально -психологічну ситуацію. 
Головна роль у створенні сприятливого клімату в класі належить вчителю. Йому необхідно постійно працювати над підвищенням рівня навчальної мотивації, створюючи дитині ситуації успіху на уроці, під час зміни, в позашкільній діяльності, у спілкуванні з однокласникам. 
Спільні зусилля вчителів, педагогів, батьків, лікарів, шкільного психолога і соціального педагога здатні знизити ризик виникнення у дитини шкільної дезадаптації і труднощів навчання. 
Метою соціально - педагогічної діяльності є створення педагогічних умов, що дозволяють дитині функціонувати і розвиватися в шкільній системі відносин. Соціально - педагогічна діяльність з адаптації першокласників до школи здійснюється роботою психолога, соціального педагога, класного керівника, а також роботою з сім'єю. У забезпеченні комфортності навчання велику роль грають дорослі учасники освітнього процесу. 
Створення та розвиток загального позитивного емоційного фону відносин в новому соціальному просторі, де співробітництво вчителя і батьків забезпечує зниження рівня тривожності у всіх діючих в ньому суб'єктів. Це дозволяє зробити період адаптації першокласників недовгим, а результати його - високим. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма

Скачати 297.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал