Шатіло Володимир Анатолійович – народився 13 квітня 1975 року в м. Києві. Освіта: вища історична, вища юридичнаСкачати 109.11 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір109.11 Kb.
Шатіло Володимир Анатолійович – народився 13 квітня 1975 року в м. Києві.
Освіта: вища історична, вища юридична:

1). 1992 – 1997 рр. – студент історичного факультету Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (спеціальність – «Всесвітня історія», кваліфікація - вчитель історії та правознавства).

2). 2006 – 2009 рр. – студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – юрист).
Навчання в аспірантурі:

1997 – 2000 рр. – аспірант кафедри правознавства Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.


Науковий ступінь:

27 травня 2005 року у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми інституту президентства в Україні».


Вчене звання:

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента.


Відзнаки, нагороди:

1). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2007 – 2008 рр.);

2). Почесна грамота Ректорату Київського національного лінгвістичного університету (2011р., 2013 р.).

3). Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III-го ступеня.


Науково-педагогічна діяльність:

1996 – 2008 рр. – викладач, старший викладач, доцент, завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету;

2008 р. – проректор з наукової роботи Київського університету права Національної академії наук України;

2008 – 2013 рр. – науковий співробітник НДС «Центр досліджень проблем прав людини» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;2014 р. – декан юридичного факультету Київського національного лінгвістичного університету.
Викладає курс «Конституційного права України».

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ ШАТІЛА В.А.


 1. Народовладдя на терезах закону.// Педагогічні кадри, січень-лютий 1996 року, №1-2, С.2.

 2. Формування громадянського суспільства - основний чинник побудови правової держави.// Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес. Збірник матеріалів Третьої Всеукраїнської студентської наукової конференції Фонду Тараса Шевченка/ Відповід.ред.Л.О.Красицька. К.: Фонд Т. Шевченка, 1996.-172 с.

 3. Громадянське суспільство - шлях до правової держави.// Молода нація/ Головний редактор - Олег Проценко.-К.:Смолоскип, 1996,-№3-252 с., С.220-223.

 4. Утвердження пріоритету прав людини як напрямок удосконалення системи духовних цінностей громадянського суспільства (у співавторстві).// Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Матеріали науково-практичної конференції «Людина і духовність». Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників/ Керівник авторського колективу А.І.Комарова.-Київ, 1996.-Том 5, С.230-233.

 5. У часі, джерелах і постатях.// Юридичний вісник України, 1996 р., 12-18 грудня, №50, с.7; 19-25 грудня, №51, с.7; 26 грудня 1996 р. - 1 січня 1997 р., №52, С.7.

 6. Історик права.// Юридичний вісник України, 1997 р., 13-19 березня, №11, с.7; 20-26 березня, №12, С.7.

 7. Витоки українського права.// Нотаріат для Вас, 1997, №1, С.31-35.

 8. З історії становлення українського правотворення.// Молода нація/ Головний редактор - Олег Проценко - К., Смолоскип, 1997, №4.-320 с., С.255-265.

 9. «Руська Правда» - найвидатніша правова пам’ятка Київської Русі.// Нотаріат для Вас, 1997, №3, С.35-39.

 10. Перша спроба кодифікації давньоруського права.// Молода нація/ Головний редактор - Олег Проценко.-К.: Смолоскип, 1998, №7.-272 с., С.193-210.

 11. Держава та конституція в російській політико-правовій думці ХІХ – початку ХХ століття.// Молода нація/ Головний редактор Олег Проценко. – К.: Смолоскип, 1998. – 248 с. С.179 – 188.

 12. Деякі аспекти вдосконалення систематизації конституційного законодавства України.// Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 600 с. С.582 – 586.

 13. Інститут глави держави: його місце в українському конституціоналізмі ХІХ- початку ХХ століття.// Віче. – 1999. - №10. С. 137 – 144.

 14. Становлення та розвиток концепцій інституту глави держави в Україні у ХІХ – ХХ ст.// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 4. –К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України; Видавничий Дім «Юридична книга», 1999. – 404 с. С. 118 – 127.

 15. Питання форми державного устрою в програмних документах перших українських політичних партій.// Право України. – 2000. - №3. С.118 –122.

 16. Щодо ролі Президента України у законодавчому процесі.// Парламентаризм в Україні: теорія та практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці з дня проголошення незалежності України та 5-й річниці з дня прийняття Конституції України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2001. – 658 с. С.632 – 635.

 17. Загальнотеоретичні аспекти систематизації виборчого законодавства України.// На шляху до суспільної злагоди/ Упорядник: Ю.Ж. Шайгородський// - К., Український центр політичного менеджменту, 2001. – 144 с. С. 123 – 127.

 18. Концепції державного устрою України в програмних документах декабристів.// Регуляторна політика України. Матеріали першої студентської наукової конференції. Київ. Видавництво УАЗТ. 2001. – 39 с. С. 37 – 39.

 19. Щодо посилення статусу Президента України.// Право України. – 2002. - №6. С. 128 – 132.

 20. Ідеї конституціоналізму у творчості М.Грушевського.// Михайло Грушевський – науковець і політик в контексті сучасності. - К., 2002. – 399 с., С.316 – 323.

 21. Вопросы статуса Президента Украины.// Конституционный процесс и развитие политической системы общества: Материалы международной научно-практической конференции/ Белорусский государственный университет. Редколлегия: Г.А.Василевич (гл. редактор) и др. – Мн.: ФУСТ БГУ, 2002. – 224 с. – С. 209.

 22. Проблеми розвитку ідей інституту президентства часів Центральної Ради та сьогодення.// Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. - К.: Українська Видавнича спілка, 2002. – 358 с. С.138-148.

 23. Проблеми імплементації та чинності норм міжнародного права у національному законодавстві України.// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 483 с. С. 242 – 245.

 24. Методичні рекомендації щодо проведення правової практики студентів IV-V курсів спеціальності "Правознавство" Гуманітарного інституту КНЛУ/ Уклад. В.А. Шатіло, І.М. Чередніченко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 32 с.

 25. Місце Президента України в системі органів державної влади.// Право України. – 2003. - №5. С. 24 - 26.

 26. Сильний президент – не ознака слабкості держави.// Віче. – 2003. - №10. С.39 – 42.

 27. Політична реформа в Україні та шляхи її реалізації.// Трибуна. – 2003. - №9-10., С.22-23.

 28. Політична реформа в Україні та шляхи її реалізації.// Стратегія розвитку України. Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. Випуск 1. – 2003.- №1. С.154-159.

 29. Порівняльна характеристика статусу та повноважень Президентів України та Туреччини.// Україна – Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє.// Збірник наукових праць. – Упорядник: Туранли Ф.Г., - К.: „Денеб”, 2004. – 632 с., С.577-583.

 30. Пропорційна виборча система та коаліційний уряд в Україні: за і проти.// Трибуна. – 2004. - №7-8., С. 32-33.

 31. Шатіло В.А. Інститут президентства в системі державної влади України. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2004. – 159 с.

 32. Деякі аспекти конституційної реформи в Україні.// Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004р.). Збірник наукових праць. В 2 ч./ Редкол.: С.А.Єрохін, В.Ф.Погорілко, Я.М.Шевченко та ін. - К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 1. - 704 с. С. 303 - 312.

 33. Матеріальні та процесуальні проблеми конституційної реформи.// Юриспруденція: теорія і практика. - 2005. - №1., С.15-22.

 34. Чи потрібен Указ про Верховного Головнокомандувача?// Юриспруденція: теорія і практика. - 2005. - №3 (5)., С.28.

 35. шатіло В.А. Теоретичні проблеми інституту президентства в Україні: автореф. дис... к-та юрид. наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К., 2005 р. - 18 с.

 36. В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, Л.М. Подкоритова, М.Ю. Наум, М.О. Міщук, В.А. Шатіло. Основи правознавства: Навчальний посібник/ Під загальною редакцією В.П. Пастухова. - К.: Алерта, 2005. - 377 с.

 37. Проблеми нормотворчості Президента України.// Юриспруденція: теорія і практика. - 2005. - №11 (13)., С.15-17.

 38. Парадокси конституційного судочинства.// Юриспруденція: теорія і практика. - 2005. - №12 (14)., С.3-4.

 39. Роль конституційної юрисдикції в захисті прав та основних свобод людини в Україні.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Захист прав людини в Україні. Теоретичні та практичні аспекти». - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток», Лтд», 2006. - 158с. С.4-6.

 40. Участь адвоката у конституційному судочинстві.// Юриспруденція: теорія і практика. - 2006. - №8 (22)., С.18-23.

 41. Роль адвоката у підготовці справи до конституційного провадження.// Юриспруденція: теорія і практика. - 2006. - №10 (24)., С.42-46.

 42. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт зі спеціальності «Правознавство»/ Уклад. В.А. Шатіло. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – 25 с.

 43. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт зі спеціальності «Правознавство»/ Уклад. В.А. Шатіло. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – 25 с.

 44. Діяльність адвоката в конституційному провадженні та виконанні рішень Конституційного Суду.// Юриспруденція: теорія і практика. - 2006. - №11 (25)., С.30-37.

 45. Реалізація освітніх вимог у посібнику з історії держави і права зарубіжних країн.// Юриспруденція: теорія і практика. - 2006. - №12 (26)., С.63-64.

 46. Адвокатура України: Навчальний посібник. У 2 кн./ За ред. Доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн.1. – 940 с. – (Серія «Процесуальні науки»). С. 20-94; 276-304.

 47. Довідник для абітурієнтів Київського національного лінгвістичного університету. 2007 / Уклад. Соловей М.І., Шатіло В.А. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – 41 с.

 48. Юридична освіта.// Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. С.1013.

 49. Інноваційні підходи до розвитку професійної компетентності юристів в Україні.// Вища освіта України – Додаток 3, том ІІІ (10) – 2008 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – 620 с. С.553-559.

 50. Структурно-функціональні та конституційні принципи побудови механізму державної влади.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2011. - № 88., С.51-54.

 51. Соціальне призначення державної влади в умовах трансформації суспільства.// Вибори та демократія. – 2011. - № 3(29)., С.57-62.

 52. «Парламентаризм» і «конституціоналізм» у правових системах сучасності.// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. - №5(8)., С.55-58.

 53. Уряд та центральні органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади.// Юридична наука. – 2011. - №6., С.17-23.

 54. Принцип верховенства права в сучасному українському конституціоналізмі.// Верховенство права: історія, теорія, практика. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (22 грудня 2010 року). – К.: «Обрії», 2011. – 360 с. С. 71-77.; Верховенство права: історія, теорія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 грудня 2010 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 231 с. С. 47-50.

 55. Проблеми співвідношення конституційного механізму державної влади та механізму реалізації її функцій.// Право України. – 2012. - №1-2., С. 336-344.

 56. Місце парламенту в механізмі державної влади зарубіжних країн.// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. - № 1., С. 40-44.

 57. Деякі питання нормотворчої діяльності Президента України.// Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права: Матеріали II Міжнародної наукової конференції. – К.: КДАВТ, 2012. – 222 с. С. 102-104.

 58. Принципи здійснення правосуддя: до постановки проблеми.// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур», 21-23 березня 2012 року. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 580 с. С. 563-564.

 59. Інституціалізація глави держави в системі державної влади.// Юридична наука. – 2012. - №7., С. 24-28.

 60. Сучасні уявлення про державну владу в контексті теорій походження держави.// Вибори та демократія. – 2012. - № 1(31)., С.50-54.

 61. Органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади.// Право України. – 2012. - №8., С. 341-347.

 62. Нормотворча діяльність глави держави у контексті реалізації державної влади.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2012. - № 92., С.104-109.

 63. Державна і муніципальна служба: до постановки проблеми співвідношення.// Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності: Матеріли XII науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – 428 с., С. 192-193.

 64. Співвідношення політичної й адміністративної компоненти у функціонуванні державної влади.// Право України. – 2012. - №11-12., С. 271-278.

 65. Соотношение между правовым государством и механизмом государственной власти.// Гуманитарные науки и модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный опыт: тр. Междунар. науч.- практ. конф./ под ред. Г.Б. Гридневой, А.Б. Дидикина. – Новосибирск, 2012. – 488 с., С. 80-86.

 66. Конституційне право України: програма і методичні вказівки для слухачів за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» / упорядник В.А. Шатіло. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 95 с.

 67. Органи прокуратури у структурі конституційного механізму державної влади.// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. - №1., С. 42-46.

 68. Деякі аспекти еволюції вітчизняного права та його вплив на становлення державної влади в Україні.// Актуальні проблеми юридичної науки – 2012: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми юридичної науки – 2012»], (Київ, 14 грудня 2012 р.) За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, М.І. Карпенка. – Київ, 2013. – 506 с. С.148-150.

 69. Концептуальна ґенеза правової держави та її вплив на формування загальних принципів державної влади в Україні.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - № 95., С.37-39.

 70. Нормативно-правовые и другие акты Президента Украины в механизме реализации государственной власти.// Vilniaus universitetas, Teise, Vilnius, 2013, 87 tomas, c. 217-230.

 71. Політико-правові чинники інституціоналізації поділу держаної влади в Україні.// Право України. – 2013. - № 5., С. 274 - 279.

 72. Співвідношення функцій державного апарату та механізму державної влади.// Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2013. – число 2 (27). С. 5 – 11.

 73. Вопросы легализации и легитимации государственной власти.// Мир человека: нормативное измерение – 3. Рациональность и легитимность: Сборник трудов международной научной конференции (Саратов, 13-15 июня 2013 г.) / [редкол.: И.Д. Невважай (отв. ред.) и др.]; ФГБОУВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: ООО Издательство «КУБиК», 2013. – 358 с. С. 349 - 350.

 74. Стримування і противаги у механізмі державної влади України: теоретичні та прикладні аспекти.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - № 2 (96)., С.41-44.

 75. Коммуникативность государственной власти: к постановке проблемы.// Конституция, конституционализм, конституционализация правовых систем: актуальное соотношение понятий и трендов / сб. материалов по итогам научно-практ. конф., посвящённой 20-летию Конституции РФ, Тверь, 17-18 мая 2013 года / под общей редакцией профессора В.И. Крусса. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. – 408 с. С. 387 – 389.

 76. Проблема повышения эффективности конституционного механизма государственной власти в Украине.// Вестник Тверского государственного университета. Серия: «Право». – 2013. - №42., С. 160-168.

 77. Модели конституционных преобразований и их влияние на развитие государственной власти.// Гуманитарные науки и модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный опыт: тр. II Междунар. науч.-практ. конф./ под ред. Г.Б. Гридневой, А.Б. Дидикина. - Новосибирск, 2013. – 372., С. 188 – 192.

 78. Проблеми організації державної влади в Україні.// Адміністративне право і процес. - № 4(6)/2013., С. 93-100.

 79. Деякі аспекти поглядів Тараса Шевченка на державну владу.// Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 27 лютого 2014 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 104 с. С. 16 – 17.

 80. Институт президентства в механизме государственной власти зарубежных стран и Украины.// Vilniaus universitetas, Teise, Vilnius, 2014, 90 tomas, c. 235-252.

 81. Конституционно-правовые основы взаимодействия органов государственной власти в Украине.// Вестник Тверского государственного университета. Серия: «Право». – 2014. - №1., С. 175-186.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка