Шановні студенти першого курсу!Скачати 51.95 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір51.95 Kb.
Шановні студенти першого курсу!

Серед дисциплін вільного вибору студентів, Ви маєте право вибрати дисципліни, які бажаєте вивчати на другому курсі.

Від кафедри філософії та гуманітарних наук пропоную курс “Етика та культура”.

Записуйтесь на дисципліну “Етика та культура” в своєму деканаті в заступника декана з навчально-методичної роботи! За консультацією можна звертатись в каб. 2260 (секція гуманітарних наук кафедри філософії та гуманітарних наук).


Анотація до вибіркової дисципліни Етика та культура

Лектор: Прищак Микола Дем’янович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук

Кожен з нас прагне бути максимально успішним, реалізувати себе в різних сферах життя (сімейне життя, виховання дітей, навчання, дружба, робота, кар’єра, суспільна діяльність та ін.). Кожен з нас прагне бути щасливим.

Важливим фактором успішної самореалізації особистості, досягнення нею щастя є психологічні знання, психологічна культура особистості. Але цього недостатньо.

Сім’я, робота, навчання, друзі. Ми прагнемо, щоб до нас добре ставились оточуючі, нас цінували, поважали на роботі та вдома. Значною мірою це залежить від нас самих, нашого етичного світогляду, моральних цінностей та орієнтирів. Без моральних цінностей людина втрачає життєві орієнтири, систему регулювання відносин в різних сферах суспільного буття: сім’ї, політиці, бізнесі тощо. Тому всім нам необхідно володіти знаннями з етики, предметом вивчення якої є проблеми добра та зла, моральні цінності, норми моралі.

Значним є вплив етики на професійну діяльність людини. В процесі навчання ми отримуємо професійні знання. Це важливо для нашої професійної реалізації. Але використання професійних знань потрібно розглядати через призму моралі. Як зазначав відомий німецький філософ І. Кант, знання має цінність тільки тоді, коли “допомагає людині стати людянішою, знайти для себе моральнісну основу, реалізувати ідею добра”. Адже кому потрібні знання, які “приносять людині зло” – призводять до екологічних проблем, загрожують здоров`ю та життю оточуючих тощо.

Людина завжди працює в колективі. Ефективність роботи колективу, ефективність роботи керівника, його авторитет, відносини в колективі в значній мірі залежать від моральних цінностей, морально-психологічного клімату в колективі.

Етика як наука, як система знань, складається з двох блоків: теоретичного та практичного.

Етика є філософською дисципліною. Вона відповідає на питання смислових засад буття людини, засадничих цінностей. Ознайомлення з філософсько-етичними концепціями, генезою поглядів на добро і зло та моральні цінності допомагає виробити у людини критичне сприйняття дійсності. Критичне сприйняття (критичність) є важливим чинником формування особистості та її духовності. Критичність є також основою розвитку свободи особистості.

Етика, вивчаючи моральні ідеї, ідеали, принципи, цінності, проектує їх на реальне життя. Тому етика також має свій практичний рівень, є практичною етикою, системою норм та правил поведінки, які регулюють поведінку людини в суспільстві.

Практичні заняття з етики проводяться в формі круглих столів, дискусій. Найбільшою популярністю серед студентів користуються теми: “Смисл життя», “Свобода та відповідальності” , “Любов. Види любові. Дружба.”, “Кохання та закоханість”, “Морально-психологічні аспекти сімейних відносин”, “Щастя людини”, “Проблеми життя та смерті. Аборт. Евтаназія. Суїцид”, “Етичні аспекти генної інженерії та клонування” та ін.

Контроль роботи студентів при вивченні дисципліни здійснюється на практичних заняттях шляхом: 1) участі у практичних заняттях; 2) написанні контрольної роботи (колоквіуму). Підсумковий контроль здійснюється на заліку.Обсяг дисципліни: загальний – 3 кредити: лекції –16 год., практичні заняття – 8 год., самостійна робота – 36 год.
Вибирайте для вивчення дисципліну “Етика та культура”!

Ми допоможемо Вам знайти відповіді на питання, які потрібні для того, щоб успішно реалізувати себе в різних сферах життя, стати щасливим!

Програма дисципліни

Тема 1. Вступ до курсу Етика та культура”. Етика як філософська наука. Предмет та завдання науки етики. Поняття добра та зла як методологічних засад етики. Етика як філософська наука про мораль та моральність. Категорії “етика”, “мораль”, “моральність” та їх взаємозв’язок. Взаємозв’язок етики з іншими науками. Мораль і звичай. Мораль і право.

Тема 2. Історичний розвиток етичної думки. Основні підходи до проблеми виникнення моральності та моралі. Первісні форми регуляції людської поведінки. Передумови виникнення моралі. Мораль та інституційна регуляція людських відносин. Становлення етичних ідей в стародавній Греції. Філософсько-етичні концепції епохи Стародавньої Греції. Вплив етичних ідей стародавньої Греції на подальший розвиток західної цивілізації та культури. Морально-етичні традиції християнства. Етика гуманістів епохи Відродження. Етика доби раціоналізму та Просвітництва. Етична думка кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Розвиток етичної думки в Україні.

Тема 3. Теоретичні проблеми етики.

3.1. Структурно-функціональний аналіз моралі. Генеза моральності і моралі. Мораль і звичай. Мораль і право. Сутність, структура, зміст та функції моралі. Мораль як система ідеалів, цінностей, принципів, норм, правил. “Моральна свідомість”, “моральні якості”, “моральні відношення”, “моральна діяльність” – структурні елементи моралі.

3.2. Моральні цінності людини в категоріях етики. Моральні цінності людини. Поняття і специфіка моральних цінностей. Найвищі моральні цінності людини: добро і зло, смисл життя, свобода і відповідальність, любов, щастя, совість, співчуття, честь, гідність, обов’язок, справедливість, сором, патріотизм. Мораль і духовність. Добро та зло – вихідні етичні категорії. Проблема субстанційності та несубстанційності добра та зла. Свобода і відповідальність. Поняття свободи в моралі. Свобода як онтологічна основа моральності людини. Свобода вибору і моральна відповідальність. Смисл життя. Головні концепції смислу життя. Щастя як етична категорія. Смисл життя і щастя. Любов як найвища цінність. Види любові. Дружба. Кохання і закоханість.

Тема 4. Етика як практична філософія.

4.1. Моральна культура суспільства та особистості. Моральна культура суспільства. Мораль і політика. Мораль і економіка. Етичні проблеми національних відносин. Моральні аспекти державотворчості. Патріотизм. Моральна культура особистості. Моральне виховання і самовиховання особистості.

4.2. Сучасні проблеми моралі. Глобальні сучасні проблеми моралі. Екологічна етика. Біомедична етика. Право людини на життя і на смерть. Суїцид. Моральні проблеми евтаназії. Біоетика і сучасні біотехнології: генна інженерія, клонування.

4.3. Морально-психологічні засади шлюбу та сім’ї. Проблеми сучасного шлюбу. Чоловіки та жінки в сучасному шлюбі. Кохання і закоханість – аналіз факторів успішності шлюбу. Морально-психологічні засади сімейних стосунків. Конфлікти в сімейному житті. Ревнощі. Сімейне виховання.

4.4. Етика і культура спілкування. Спілкування як основа життєдіяльності людини. Спілкування як моральна цінність. Основні принципи морального спілкування. Спілкування – джерело виховання і самовиховання. Етика і етикет. Етикет як морально-естетична форма культури спілкування.
Дякую за вибір дисципліни “Етика та культура”!


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка